Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

pldc_chuong_1_hk1_21_22_chuong_1_pldc_657.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Giao an phap luat dai cuong
Giao an phap luat dai cuong
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 166 Anuncio

pldc_chuong_1_hk1_21_22_chuong_1_pldc_657.pdf

Descargar para leer sin conexión

Đây là chương 1 môn pháp luật đại cươngdfsdfdsfsdsdgthtyhrjyngetwtruyjytuytiuhbdgretryujyhbgfytruykkdoidihdfugyiurytiertkrmnhlkjoiyriotjerkmgktmnlkhoitgproektkrg;mfdlkgjdlgiruoipterptker;lmgb;kjboiororigjtrkeyktrk;ylk;logpirotgiperiptrpktgerglkopriuteopirutpropetkprekgpoekrgpekhutiuhoretuprekhkerpohktpohkopt

Đây là chương 1 môn pháp luật đại cươngdfsdfdsfsdsdgthtyhrjyngetwtruyjytuytiuhbdgretryujyhbgfytruykkdoidihdfugyiurytiertkrmnhlkjoiyriotjerkmgktmnlkhoitgproektkrg;mfdlkgjdlgiruoipterptker;lmgb;kjboiororigjtrkeyktrk;ylk;logpirotgiperiptrpktgerglkopriuteopirutpropetkprekgpoekrgpekhutiuhoretuprekhkerpohktpohkopt

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a pldc_chuong_1_hk1_21_22_chuong_1_pldc_657.pdf (20)

Más reciente (20)

Anuncio

pldc_chuong_1_hk1_21_22_chuong_1_pldc_657.pdf

 1. 1. Chương 1. NHỮNG VẤN ÐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NUỚC Giảng viên phụ trách: LÊ HỮU TRUNG, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước Môn học: PHÁP LUẬT ÐẠI CƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 2. 2. PLĐC-C1 2 1.1. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC Nhà nước là một hiện tượng chính trị - xã hội đa dạng và phức tạp, có liên quan đến lợi ích của các tầng lớp, giai cấp, các dân tộc, các quốc gia và tác động trực tiếp đến cuộc sống của tất cả mọi người trong xã hội. Vì vậy, Nhà nước luôn là trung tâm của các cuộc tranh chấp. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 3. 3. PLĐC-C1 3 Các đảng phái chính trị luôn coi trọng mục tiêu giành lấy chính quyền (thực chất là Nhà nước) để thực hiện quyền lực của mình. Cho nên, nguồn gốc hình thành và nguyên nhân làm xuất hiện Nhà nước luôn là những vấn đề trung tâm của những tranh luận và thể hiện quan điểm. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 4. 4. PLĐC-C1 4 1.1.1. Quan điểm của các Nhà thần học và Lý thuyết gia tư sản (Phi Mác Xít) Một số quan điểm, học thuyết tiêu biểu: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 5. 5. PLĐC-C1 5 “Thượng đế” là nguời sắp đặt mọi trật tự xã hội, “Thượng đế” đã sáng tạo ra Nhà nước để bảo vệ trật tự chung  Nhà nước còn hay mất tùy thuộc vào ý chí của “Thượng đế”. Quyền lực nhà nước là vĩnh cửu, tuân theo quyền lực nhà nước là tuân theo ý “Thượng đế”. - Thuyết Thần học, cho rằng: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 6. 6. PLĐC-C1 6 Nhà nước ra đời từ gia đình, là hình thức tổ chức tự nhiên của đời sống con người. và quyền lực nhà nước, về thực chất cũng giống như quyền lực của người gia trưởng, nó chỉ là sự kế tiếp quyền lực người gia trưởng trong gia đình. - Thuyết gia trưởng, cho rằng: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 7. 7. PLĐC-C1 7 “Nhà nước là kết quả của sự phát triển xã hội từ trạng thái tự nhiên sang xã hội công dân, gắn liền với chế độ sở hữu tư nhân. Chế độ tư hữu xuất hiện đã làm biến dạng các quan hệ tự nhiên của con người, đẩy xã hội vào tình trạng áp bức, bất công. Cho nên, Nhà nước xuất hiện trên cơ sở khế uớc xã hội là do nhân dân lập ra, nhằm bảo vệ quyền bình đẳng giữa họ và xóa bỏ tình trạng áp bức, bất công.” Thuyết khế uớc xã hội theo quan điểm của Jean Jacques Rousseau, cho rằng: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 8. 8. PLĐC-C1 8 -Nhà nước là sản phẩm của ý chí chung của nhân dân, do nhân dân lập ra, do nhân dân kiểm soát. -Quyền lực nhà nước không tách rời nhân dân. -Mọi hoạt động của Nhà nước là vì lợi ích và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Như vậy, theo J.J.Rousseau: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 9. 9. PLĐC-C1 9 Về mặt lịch sử, Thuyết khế ước xã hội chứa đựng yếu tố tiến bộ xã hội, nó phủ nhận Thuyết thần học về sự ra đời của Nhà nước, đồng thời coi quyền lực nhà nước là sản phẩm hoạt động của con người. Vì vậy, Thuyết khế ước xã hội đã trở thành cơ sở tư tưởng cho cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến. Với ý nghĩa đó, nó có tính cách mạng và giá trị lịch sử nhất định. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 10. 10. PLĐC-C1 10 Hạn chế lớn nhất của thuyết này là giải thích nguồn gốc Nhà nước trên cơ sở chủ nghĩa duy tâm, coi Nhà nước ra đời do ý muốn, nguyện vọng chủ quan của các bên tham gia hợp đồng, không giải thích được cội nguồn vật chất và bản chất giai cấp của Nhà nước. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 11. 11. PLĐC-C1 11 1.1.2. Học thuyết Mác – Lênin về nguồn gốc Nhà nước Học thuyết Mác - Lênin đã giải thích nguồn gốc nhà nước trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử, cho rằng: Chế độ cộng sản nguyên thủy là hình thái kinh tế - xã hội đầu tiên trong lịch sử xã hội của nhân loại. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 12. 12. PLĐC-C1 12 Ðó là một xã hội không có giai cấp, chưa thể và chưa cần sự xuất hiện của Nhà nước. Nhưng những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Nhà nước lại nẩy sinh chính trong xã hội chưa có giai cấp đó. • Nhà nước không phải là hiện tượng tất yếu của mọi xã hội. • Nhà nước xuất hiện một cách khách quan. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 13. 13. PLĐC-C1 13 • Nhà nước chỉ ra đời khi nền sản xuất của xã hội phát triển đạt đến một trình độ nhất định. • Cùng với sự phát triển đó, là sự xuất hiện chế độ tư hữu và sự phân chia xã hội thành giai cấp, mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được. Đó là những nguyên nhân cơ bản làm xuất hiện Nhà nước. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 14. 14. 14 • Nhà nước xuất hiện không phải để điều hòa mâu thuẫn giữa các giai cấp, mà để giải quyết mâu thuẫn về phía có lợi cho giai cấp thống trị  Thực chất, Nhà nước là công cụ của giai cấp thống trị để trấn áp các giai cấp khác. PLĐC-C1 Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 15. 15. 15 • Do vậy, sự ra đời của Nhà nước là một hiện tượng thuộc về bản chất của xã hội có giai cấp đối kháng. • Nhà nước sẽ tự nó tiêu vong khi không còn những mâu thuẫn giai cấp đối kháng không thể điều hòa. PLĐC-C1 Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 16. 16. PLĐC-C1 16 1.2. BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC 1.2.1. Khái niệm về Nhà nước “Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, là bộ máy chuyên trách do giai cấp thống trị lập ra, để làm nhiệm vụ cưỡng chế, nhằm bảo vệ quyền lực thống trị và lợi ích của giai cấp thống trị, và thực hiện các chức năng quản lý xã hội theo những mục tiêu và ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp đối kháng.” Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 17. 17. PLĐC-C1 17 Nhà nước xuất hiện và tồn tại trong một xã hội có giai cấp, cho nên Nhà nước luôn thể hiện bản chất giai cấp sâu sắc. Bản chất giai cấp của Nhà nước biểu hiện truớc hết là bộ máy cuỡng chế đặc biệt của giai cấp thống trị, là công cụ để giai cấp thống trị trấn áp các thế lực chống đối, bảo vệ quyền lực thống trị và lợi ích của giai cấp thống trị. 1.2.2. Tính giai cấp của Nhà nước Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 18. 18. PLĐC-C1 18 Thực tiễn lịch sử đã chỉ ra rằng: Nhà nước sẽ không thể tồn tại, nếu Nhà nước chỉ phục vụ lợi ích giai cấp thống trị mà không tính đến lợi ích của các tầng lớp, giai cấp khác trong xã hội. Bởi vì các tầng lớp, giai cấp này thuờng xuyên đấu tranh vì quyền lợi của họ và luôn mâu thuẫn với giai cấp thống trị. 1.2.3. Tính xã hội (Vai trò và giá trị xã hội) của Nhà nước Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 19. 19. PLĐC-C1 19 Để bảo đảm sự ổn định xã hội, bảo đảm sự phát triển bình thường của xã hội, duy trì được quan hệ sản xuất và trật tự xã hội có lợi cho giai cấp thống trị, thì Nhà nước phải tổ chức thực hiện các hoạt động để duy trì trật tự của cả cộng đồng, bảo đảm xã hội an toàn, ổn định và phát triển. Thông qua đó, Nhà nước cũng đảm bảo lợi ích nhất định của các tầng lớp, giai cấp khác trong chừng mực lợi ích đó không đối lập gay gắt với lợi ích của giai cấp cầm quyền. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 20. 20. PLĐC-C1 20 Mặt khác, Nhà nước còn phải tổ chức thực hiện những hoạt động phục vụ cho lợi ích chung của xã hội, giải quyết các yêu cầu của đời sống cộng đồng xã hội (mà cá nhân công dân không thể giải quyết đuợc). Vai trò và giá trị xã hội của Nhà nước tùy thuộc vào bản chất giai cấp của mỗi Nhà nước. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 21. 21. PLĐC-C1 21 Nhà nước có 5 dấu hiệu đặc trưng cơ bản sau: 1.2.4. Dấu hiệu đặc trưng cơ bản của Nhà nước Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 22. 22. PLĐC-C1 22 Lãnh thổ là dấu hiệu đặc trưng của Nhà nước. Nhà nước tổ chức và thực hiện quyền lực của Nhà nước. Quyền lực nhà nước có hiệu lực tác động đến toàn bộ dân cư trên lãnh thổ thuộc chủ quyền quốc gia. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM (1). Nhà nước phân chia và quản lý dân cư theo lãnh thổ thành các đơn vị hành chính – lãnh thổ. Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 23. 23. PLĐC-C1 23 Bộ máy quyền lực này mang tính chính trị, tính giai cấp sâu sắc và chỉ phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM (2). Nhà nước thiết lập một bộ máy quyền lực công cộng đặc biệt để quản lý tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 24. 24. PLĐC-C1 24 Chủ quyền quốc gia là thuộc tính gắn liền với Nhà nước, thể hiện sự độc lập, bình đẳng giữa các quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đó là quyền lực tối cao và độc lập của Nhà nước trong việc tự quyết định mọi chính sách đối nội và đối ngoại của quốc gia mà không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào từ bên ngoài. (3). Nhà nước là một tổ chức quyền lực duy nhất có chủ quyền quốc gia. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 25. 25. PLĐC-C1 25 Pháp luật do Nhà nước ban hành, có hiệu lực bắt buộc chung và được đảm bảo thực hiện bằng sự cưỡng chế của Nhà nước. Nhà nước tổ chức quản lý và điều hành xã hội trên cơ sở hệ thống pháp luật đó. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM (4). Nhà nước là một tổ chức duy nhất trong xã hội được quyền ban hành pháp luật. Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 26. 26. PLĐC-C1 26 -Xác định các loại thuế, -Quy định và thực hiện việc thu các loại thuế dưới các hình thức bắt buộc với số lượng và thời hạn ấn định trước. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM (5). Nhà nước là một tổ chức duy nhất trong xã hội được quyền: Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 27. 27. PLĐC-C1 27 1.3.1. Khái niệm chức năng của Nhà nước Là những phương diện hoạt động cơ bản, chủ yếu diễn ra bên ngoài của Nhà nước nhằm thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ chung của Nhà nước. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM 1.3. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 28. 28. PLĐC-C1 28 Chức năng của Nhà nước là vai trò của Nhà nước, được xác định xuất phát từ bản chất của Nhà nước, và được quy định một cách khách quan bởi cơ sở kinh tế và kết cấu giai cấp trong xã hội. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 29. 29. PLĐC-C1 29 Chức năng của Nhà nước bao trùm lên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, có tính lâu dài, gắn liền với sự ra đời và sự mất đi của Nhà nước. Chức năng của Nhà nước luôn được bổ sung và phát triển bằng những nội dung mới, phù hợp với nhiệm vụ, tình hình mới của đất nước và xu hướng thời đại trong mỗi giai đoạn phát triển xã hội. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 30. 30. PLĐC-C1 30 Là những mặt hoạt động diễn ra bên trong nội bộ của quốc gia. Thông qua việc thực hiện chức năng này, Nhà nước thể hiện quyền lực thống trị của giai cấp thống trị trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội., 1.3.2. Chức năng đối nội của Nhà nước Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 31. 31. PLĐC-C1 31 Nội dung cơ bản của các chức năng đối nội của Nhà nước: 1.Giữ gìn an ninh chính trị, trấn áp các thế lực chống đối và phản kháng của các giai cấp đối kháng. 2. Bảo vệ trật tự pháp luật, an toàn xã hội, quyền và lợi ích của giai cấp cầm quyền. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 32. 32. PLĐC-C1 32 3. Tổ chức, quản lý toàn bộ các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của quốc gia. 4. Thông tin, tuyên truyền nhằm chiếm lĩnh và nhất quán hoạt động theo định huớng tư tưởng của giai cấp thống trị đối với toàn xã hội. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 33. 33. PLĐC-C1 33 Là những hoạt động thể hiện ra trong mối quan hệ của Nhà nước với các Nhà nước, các dân tộc, các tổ chức quốc tế khác. Nội dung cơ bản của các chức năng đối ngoại của Nhà nước: 1.3.3. Chức năng đối ngọai của Nhà nước Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 34. 34. PLĐC-C1 34 1. Tổ chức phòng thủ đất nước chống lại sự xâm lược của các thế lực bên ngoài. 2. Tổ chức, thực hiện các quan hệ hợp tác song phương, đa phương trên nhiều lĩnh vực. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 35. 35. PLĐC-C1 35 Cả 2 chức năng đối nội và đối ngoại luôn có mối liên hệ hỗ tương, bổ sung ảnh hưởng lẫn nhau, trong đó chức năng đối nội giữ vai trò chi phối và chủ yếu, vì chúng động chạm đến những điều kiện tồn tại của bản thân chế độ, xã hội trong một quốc gia. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 36. 36. PLĐC-C1 36 Nội dung những hình thức và phương thức thực hiện các chức năng của Nhà nước bắt nguồn và trực tiếp thể hiện bản chất cũng như mục tiêu hoạt động của Nhà nước. 1.3.4. Hình thức và phương thức thực hiện Chức năng của Nhà nước Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 37. 37. PLĐC-C1 37 Bao gồm: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM CÁC HÌNH THỨC PHÁP LÝ CƠ BẢN CƠ QUAN TIẾN HÀNH Xây dựng pháp luật LẬP PHÁP Tổ chức thực hiện (chấp hành) pháp luật HÀNH PHÁP Bảo vệ pháp luật TƯ PHÁP Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 38. 38. PLĐC-C1 38 - Các phương pháp cơ bản là: + Giáo dục, thuyết phục; + Cưỡng chế. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 39. 39. PLĐC-C1 39 Kiểu nhà nước là tổng thể những đặc điểm cơ bản, đặc thù của một Nhà nước, thể hiện bản chất giai cấp, vai trò xã hội và những điều kiện tồn tại, phát triển của Nhà nước trong một hình thái kinh tế –xã hội có giai cấp nhất định. 1.4.1. Khái niệm Kiểu nhà nước 1.4. KIỂU NHÀ NƯỚC Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 40. 40. PLĐC-C1 40 1.4.2. Các kiểu nhà nước Học thuyết Mác – Lênin về hình thái Kinh tế – Xã hội là cơ sở lý luận khoa học để phân chia các Nhà nước trong lịch sử thành các Kiểu Nhà nước khác nhau. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 41. 41. PLĐC-C1 41 Cơ sở để xác định Kiểu nhà nước là dựa vào những đặc trưng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội cơ bản quy định bản chất giai cấp của Nhà nước đó. Chế độ sở hữu đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 42. 42. PLĐC-C1 42 Lịch sử xã hội đã trải qua 5 hình thái kinh tế – xã hội, trong đó có 4 hình thái kinh tế – xã hội có giai cấp. Mỗi hình thái kinh tế – xã hội có giai cấp xuất hiện thì tương ứng với chúng là một Kiểu nhà nước được hình thành (đó là 4 Kiểu nhà nước): Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 43. 43. PLĐC-C1 43 1.4.2.1. Kiểu Nhà nước chủ nô (chiếm hữu nô lệ) Nhà nước chủ nô là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người, nó ra đời trên cơ sở sự tan rã của chế độ thị tộc, sự xuất hiện chế độ tư hữu và sự phân chia xã hội thành hai giai cấp chủ yếu: chủ nô và nô lệ. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 44. 44. PLĐC-C1 44 Ngoài ra, còn có tầng lớp thợ thủ công, những người lao động khác, tuy có địa vị khác với nô lệ, nhưng vẫn phải phụ thuộc vào giai cấp chủ nô về kinh tế, chính trị và tư tưởng. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 45. 45. PLĐC-C1 45 Nhà nước chủ nô hình thành trên cơ sở của hình thái kinh tế – xã hội nô lệ với một phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ mà đặc trưng là sự thống trị toàn diện, tuyệt đối của thiểu số chủ nô đối với nô lệ. Trong phương thức đó, chủ nô không chỉ chiếm hữu tư hữu về tư liệu sản xuất, về sản phẩm lao động do nô lệ tạo ra mà còn chiếm hữu cả những người nô lệ. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 46. 46. PLĐC-C1 46 Giai cấp nô lệ tuy chiếm đa số trong dân cư, nhưng không có tư liệu sản xuất, phải phụ thuộc hoàn toàn vào chủ nô cả thể xác và tinh thần, và chỉ được coi như một thứ tài sản, công cụ sản xuất biết nói của chủ nô và có thể bị chủ nô đem bán, trao đổi như hàng hóa hoặc cho tặng hay giết đi mà không hề bị lên án. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 47. 47. PLĐC-C1 47 Về đối nội, Nhà nước chủ nô bảo vệ và củng cố chế độ sở hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất và nô lệ; đàn áp những cuộc đấu tranh của nô lệ và các tầng lớp bị bóc lột khác bằng nhiều biện pháp, trong đó bằng bạo lực là chủ yếu. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 48. 48. PLĐC-C1 48 Bản chất giai cấp của Nhà nước chủ nô còn được thể hiện trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Nhà nước chủ nô thực chất chỉ là công cụ bạo lực để thực hiện nền chuyên chính, để duy trì sự thống trị về kinh tế, chính trị và tư tưởng của chủ nô, duy trì tình trạng bất bình đẳng trong xã hội và để đàn áp, áp bức, bóc lột nô lệ. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 49. 49. PLĐC-C1 49 Về đối ngoại, Nhà nước chủ nô tiến hành chiến tranh xâm lược để bắt tù binh về làm nô lệ, mở rộng đất đai, bờ cõi. Có thể nói chiến tranh xâm lược là biện pháp chủ yếu để bổ sung và làm tăng thêm sức lao động cần thiết cho chủ nô. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 50. 50. PLĐC-C1 50 1.4.2.2. Kiểu nhà nước phong kiến Cơ sở kinh tế của Nhà nước phong kiến là chế độ sở hữu của giai cấp địa chủ phong kiến đối với tư liệu sản xuất mà chủ yếu là ruộng đất và sự chiếm đoạt kết quả lao động của nông dân và cưỡng bức nông dân phải làm tròn một số nghĩa vụ bao gồm hiện vật, địa tô lao dịch. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 51. 51. PLĐC-C1 51 Nhà nước phong kiến gắn liền với phương thức sản xuất phong kiến. Trong phương thức này, quan hệ sản xuất phong kiến phản ánh chế độ sở hữu tư nhân về đất đai và quyền phát canh thu tô của tầng lớp địa chủ quý tộc. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 52. 52. PLĐC-C1 52 Người nô lệ đã được giải phóng và trở thành nông nô. Tuy họ không còn bị xem là một công cụ lao động sống như dưới thời kỳ nô lệ, song họ vẫn bị trói chặt vào ruộng đất của địa chủ và quý tộc và họ vẫn tiếp tục bị bóc lột nặng nề không kém gì dưới thời nô lệ. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 53. 53. PLĐC-C1 53 Xét về bản chất, Nhà nước phong kiến là công cụ của giai cấp địa chủ phong kiến để thực hiện nền chuyên chính đối với nông dân, những người thợ thủ công và các tầng lớp lao động khác, là phương tiện để giai cấp địa chủ, phong kiến duy trì địa vị kinh tế, bảo vệ lợi ích và thực hiện sự thống trị của mình đối với toàn xã hội. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 54. 54. PLĐC-C1 54 Về đối nội, nhà nước phong kiến bảo vệ chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến, duy trì các hình thức bóc lột đối với nông dân và nhân dân lao động, đàn áp bằng quân sự những cuộc khởi nghĩa của nông dân và nhân dân lao động. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 55. 55. PLĐC-C1 55 Nhà nước phong kiến còn câu kết với những người có chức sắc trong tôn giáo, lợi dụng tôn giáo để đàn áp, khống chế và chi phối đời sống tư tưởng của quần chúng nhân dân. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 56. 56. PLĐC-C1 56 Về đối ngoại, nhà nước phong kiến tiến hành những cuộc chiến tranh liên miên để chiếm đất, mở rộng vương triều, mở rộng lãnh thổ để mưu lợi ích cho triều đại của mình, cho giai cấp địa chủ phong kiến. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 57. 57. PLĐC-C1 57 Nhà nước phong kiến trở thành bộ máy đắc lực của bọn địa chủ và quý tộc và được sử dụng để bảo vệ những đặc quyền của giai cấp địa chủ quý tộc cũng như đàn áp lại sự phản kháng của nông dân. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 58. 58. PLĐC-C1 58 Nhà phong kiến, đặc biệt là phong kiến phương Đông được xây dựng và tổ chức một cách phức tạp với một hệ thống các nguyên tắc vừa mang tính chất pháp lý vừa mang màu sắc đạo đức, lẫn lộn giữa pháp luật và đạo đức với những hình phạt hết sức tàn nhẫn đối với con người như tru di tam tộc, cho voi xé xác, cho hỗ phanh thây, … Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 59. 59. PLĐC-C1 59 1.4.2.3. Kiểu nhà nước tư sản Do sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội và sự hình thành quan hệ tư bản trong lòng xã hội phong kiến, quan hệ sản xuất phong kiến trở nên lỗi thời, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất, đẩy chế độ phong kiến rơi vào tình trạng khủng hoảng toàn diện. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 60. 60. PLĐC-C1 60 Đến lượt giai cấp tư sản có cơ hội để nêu chiêu bài mỵ dân, giải phóng nông nô khỏi sự bóc lột của phong kiến, làm cuộc cách mạng tư sản lật đổ Nhà nước phong kiến và thành lập Nhà nước tư sản. Nhà nước tư sản là kiểu nhà nước bóc lột cuối cùng trong lịch sử, và là kiểu nhà nước bóc lột hoàn thiện nhất, phát triển nhất trong các kiểu nhà nước bóc lột. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 61. 61. PLĐC-C1 61 Xét về mặt lịch sử, sự ra đời của Nhà nước tư sản với những thể chế dân chủ tư sản, là một tiến bộ trong lịch sử, là một bước ngoặc mới trong xã hội loài người, là động lực thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp. Nhà nước tư sản được xây dựng trên cơ sở kinh tế là chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 62. 62. PLĐC-C1 62 Vì vậy, xét về bản chất, đó vẫn là Kiểu nhà nước bóc lột và bao giờ cũng là công cụ bạo lực chủ yếu và trực tiếp của nền chuyên chính tư sản, duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản. Ngày nay, trước những biến đổi mới của tình hình thời đại, Nhà nước tư sản đang có những biến đổi để thích nghi với điều kiện mới. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 63. 63. PLĐC-C1 63 Bản chất giai cấp của Nhà nước tư sản được che dấu sau những quan niệm mỵ dân và xu nịnh như Nhà nước toàn dân, Nhà nước phúc lợi chung. Với những chiêu bài giả tạo đó, giai cấp tư sản đã ve vãn và làm cho không ít người ngộ nhận rằng giai cấp tư sản nhân ái, đạo đức. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 64. 64. PLĐC-C1 64 Bằng Học thuyết về “Giá trị thặng dư”, C.Mác đã vạch trần bản chất bóc lột của giai cấp tư sản. Từ việc sử dụng bộ máy nhà nước của giai cấp tư sản, đã thai nghén để đến giai đoạn tột cùng đã sinh ra một quái thai – Chủ nghĩa đế quốc. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 65. 65. PLĐC-C1 65 Gắn liền với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, thì cho dù cố gắng đến đâu, dù có biến đổi như thế nào thì bản chất của Nhà nước tư sản vẫn không thay đổi, vẫn là bộ máy thống trị của giai cấp tư sản đối với giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là công cụ chuyên chính của giai cấp tư sản đối với quảng đại quần chúng nhân dân lao động, là công cụ trấn áp của thiểu số người bóc lột đối với đa số quần chúng bị bóc lột. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 66. 66. PLĐC-C1 66 1.4.2.4. Kiểu Nhà nước xã hội chủ nghĩa Sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa mang tính tất yếu khách quan, phù hợp với quy luật vận động và phát triển của xã hội. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là những tiền đề kinh tế, xã hội và chính trị phát sinh trong lòng xã hội tư sản. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 67. 67. PLĐC-C1 67 Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai cấp vô sản đã đứng lên lãnh đạo quần chúng lao động tiến hành cuộc cách mạng vô sản tháng 10 năm 1917 thành công, lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, thiết lập nên một kiểu nhà nước hoàn toàn mới mẻ trong lịch sử loài người – Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 68. 68. PLĐC-C1 68 Nhà nước xã hội chủ nghĩa có bản chất hoàn toàn khác hẳn với các kiểu nhà nước bóc lột, nó luôn luôn là bộ máy chuyên chính của giai cấp vô sản, là công cụ quyền lực của giai cấp công nhân liên minh với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác, là lực lượng chiếm đại đa số trong xã hội. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 69. 69. PLĐC-C1 69 Nhà nước xã hội chủ nghĩa được giai cấp công nhân và nhân dân lao động sử dụng để phục vụ cho đông đảo quần chúng nhân dân lao động. Bởi vì, đó là kiểu nhà nước của nhân dân, do nhân dân lập ra và mục tiêu tồn tại của nó là vì quyền lợi của nhân dân. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 70. 70. PLĐC-C1 70 Chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở từng giai đoạn có sự khác nhau, nhưng nó luôn luôn là bộ máy chuyên chính của giai cấp vô sản, được giai cấp công nhân và nhân dân lao động sử dụng để nhằm thực hiện mục tiêu của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 71. 71. PLĐC-C1 71 - Cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới với nền kinh tế mới, văn hóa mới và con người mới. - Đảm bảo sự bình đẳng và công bằng xã hội, trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của mọi thành viên. - Đồng thời giữ vững nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 72. 72. PLĐC-C1 72 Chức năng cơ bản của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là: - Củng cố và bảo vệ quyền sở hữu toàn dân và các hình thức sở hữu hợp pháp khác về tư liệu sản xuất cũng như sản phẩm do xã hội tạo ra. - Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 73. 73. PLĐC-C1 73 Nhà nước xã hội chủ nghĩa quan tâm trong việc kết hợp lợi ích chung của toàn xã hội với lợi ích của mỗi thành viên, trong đó lấy lợi ích tập thể làm nền tảng, tổ chức quản lý các mặt đời sống xã hội, xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa công bằng, văn minh đáp ứng lợi ích của nhân dân lao động và cả cộng đồng, đồng thời trấn áp các thế lực chống đối, phá hoại lợi ích của Nhà nước và nhân dân. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 74. 74. PLĐC-C1 74 Chính chức năng tổ chức xây dựng xã hội mới đã thể hiện đậm nét bản chất giai cấp và tính xã hội của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân, đó là sự khác biệt về chất cơ bản nhất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa với các kiểu nhà nước khác. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 75. 75. PLĐC-C1 75 Chức năng đối ngoại của Nhà nước xã hội chủ nghĩa hoàn toàn ưu việt hơn so với các nhà nước trước đó. Nhà nước xã hội chủ nghĩa không những bảo vệ đất nước, chống lại sự xâm lược của nước ngoài mà còn luôn tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 76. 76. PLĐC-C1 76 Nhà nước xã hội chủ nghĩa còn luôn ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc vì hòa bình, thống nhất và độc lập dân tộc cũng như tiến bộ xã hội; Thực hiện chính sách và đường lối quốc tế vô sản cũng như chính sách nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 77. 77. PLĐC-C1 77 Tóm lại, Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý xã hội nhằm thực hiện và bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 78. 78. PLĐC-C1 78 1.5.1. Khái niệm Hình thức nhà nước Hính thức nhà nước là cách thức tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước và những phương pháp để thực hiện quyền lực nhà nước của giai cấp thống trị. Hình thức nhà nước do bản chất giai cấp của Nhà nước quyết định. 1.5. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 79. 79. PLĐC-C1 79 Ngoài ra, Hình thức nhà nước còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như: -Tương quan lực lượng giữa các giai cấp, kể cả sự ảnh hưởng của các thế lực chính trị bên ngoài. -Điều kiện kinh tế của xã hội. -Các đặc điểm lịch sử, truyền thống dân tộc, quan điểm pháp lý và bối cảnh quốc tế. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 80. 80. PLĐC-C1 80 1.5.2. Các khía cạnh của hình thức nhà nước - Hình thức chính thể - Chế độ chính trị - Hình thức cấu trúc nhà nước Gồm có: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 81. 81. PLĐC-C1 81 1.5.2.1. Hình thức chính thể Là cách thức tổ chức, cơ cấu, trình tự thành lập các cơ quan quyền lực nhà nước tối cao; sự phân chia thẩm quyền và mối quan hệ giữa các cơ quan đó với nhau và với nhân dân; cũng như mức độ tham gia của nhân dân vào sự hình thành các cơ quan này. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 82. 82. PLĐC-C1 82 Hình thức chính thể có 2 dạng: 1. Chính thể Quân chủ: Quyền lực tối cao của Nhà nước tập trung toàn bộ (Quân chủ tuyệt đối) hay một phần (Quân chủ hạn chế) vào tay một người đứng đầu Nhà nước (Vua, Hoàng đế), theo nguyên tắc thừa kế. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 83. 83. PLĐC-C1 83 2. Chính thể Cộng hòa: Quyền lực tối cao của Nhà nước được thực hiện bởi các cơ quan đại diện được bầu ra, hoạt động mang tính tập thể và tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 84. 84. PLĐC-C1 84 1.5.2.2. Hình thức cấu trúc nhà nước Là cơ cấu hành chính - lãnh thổ của Nhà nước, là sự tổ chức nhà nước theo các đơn vị hành chính - lãnh thổ. Đồng thời xác định mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận cấu thành Nhà nước trong hoạt động quản lý và điều hành xã hội, tạo nên chế độ chính trị. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 85. 85. PLĐC-C1 85 (1)- Nhà nước đơn nhất  Có lãnh thổ toàn vẹn, thống nhất, trong đó hệ thống quyền lực nhà nước được đảm bảo tập trung, thống nhất bằng cách tổ chức một hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Có 2 hình thức cấu trúc nhà nước điển hình: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 86. 86. PLĐC-C1 86  Các địa phương được tổ chức thành các đơn vị hành chính – lãnh thổ.  Chỉ có những cơ quan quyền lực, quản lý, xét xử tối cao chung, một Hiến pháp và một hệ thống pháp luật chung cho cả nước.  Tất cả các cơ quan nhà nước các cấp đều phải tuân thủ những nguyên tắc và quy định chung do Nhà nước trung ương quy định. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 87. 87. PLĐC-C1 87 (2)-Nhà nước liên bang Được hình thành trên cơ sở do hai hay nhiều nhà nước thành viên liên hợp lại với nhau. Trong đó: • Nhà nước liên bang có chủ quyền quốc gia chung, đồng thời mỗi Nhà nước thành viên có chủ quyền quốc gia riêng. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 88. 88. PLĐC-C1 88 • Luôn tồn tại 2 hệ thống cơ quan quyền lực và luật pháp: Liên bang và nước thành viên. Trong đó, hệ thống cơ quan quyền lực và luật pháp của Nhà nước liên bang có tính nguyên tắc chung và có hiệu lực tối cao. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 89. 89. PLĐC-C1 89 1.5.2.3. Chế độ chính trị Là tổng thể các phương pháp, biện pháp, phương tiện mà các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước. Những phương pháp đó, có quan hệ phụ thuộc rất chặt chẽ và xuất phát từ bản chất của Nhà nước, nội dung hoạt động của Nhà nước, và nhiều yếu tố khác ở mỗi giai đoạn lịch sử ở mỗi quốc gia cụ thể. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 90. 90. PLĐC-C1 90 Chế độ chính trị của các Nhà nước trong lịch sử rất đa dạng, nhưng nhìn chung chúng gồm 2 loại chính: + Phương pháp, biện pháp phản dân chủ: Thể hiện tính độc tài, cực quyền. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 91. 91. PLĐC-C1 91 + Phương pháp, biện pháp dân chủ: Theo Lênin: Chế độ dân chủ đòi hỏi khi thực hiện quyền lực nhà nước phải có sự tham gia của nhân dân. Nhân dân thể hiện ý chí của mình thông qua các cơ quan đại diện do mình bầu ra và có quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 92. 92. PLĐC-C1 92 Dân chủ có các hình thức: + Dân chủ trực tiếp là sự tham gia trực tiếp của nhân dân vào giải quyết những vấn đề quan trọng của Nhà nước bằng bỏ phiếu toàn dân hoặc trưng cầu dân ý. + Dân chủ đại diện là sự tham gia của nhân dân vào giải quyết những công việc nhà nước thông qua những cơ quan đại diện như Quốc hội, Nghị viện do nhân dân bầu ra. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 93. 93. PLĐC-C1 93 + Đối với Nhà nước bóc lột: Phương pháp chủ yếu là cưỡng chế. + Đối với Nhà nước xã hội chủ nghĩa: Thuyết phục là biện pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện những mục đích dân chủ. Biện pháp cưỡng chế chỉ được áp dụng khi giáo dục, thuyết phục không đạt kết quả và nó dựa trên cơ sở giáo dục, thuyết phục. Phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 94. 94. PLĐC-C1 94 1.6.1. Khái niệm Bộ máy nhà nước “Bộ máy nhà nước là hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được thành lập, tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống nhất để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu chung của Nhà nước theo quy định của pháp luật và do bản chất nhà nước quy định.” Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM 1.6. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 95. 95. PLĐC-C1 95 Tùy theo thể chế chính trị mà mỗi quốc gia tổ chức hệ thống bộ máy nhà nước theo những nguyên tắc khác nhau. Ví dụ Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 96. 96. PLĐC-C1 96 +Bộ máy nhà nước tư sản thường được tổ chức theo nguyên tắc phân quyền: Quyền lực nhà nước được phân thành 3 quyền: quyền lập pháp (do Nghị viện nắm); quyền hành pháp (do Chính phủ đảm nhiệm); quyền tư pháp (do Tòa án thực hiện). Ba cơ quan thực hiện 3 quyền này độc lập và chế ước lẫn nhau. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 97. 97. PLĐC-C1 97 +Bộ máy nhà nước Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 98. 98. PLĐC-C1 98 Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống bộ máy nhà nước, chức năng, thẩm quyền và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong hệ thống bộ máy nhà nước luôn được xác định trong Hiến pháp và trong một số đạo luật riêng biệt. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 99. 99. PLĐC-C1 99 Trong lịch sử hình thành và phát triển hệ thống bộ máy nhà nước của các quốc gia, có thể thấy các hệ thống tiêu biểu sau: 1.6.2. Các bộ phận cấu thành hệ thống bộ máy nhà nước Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 100. 100. PLĐC-C1 100 1.Hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước (lập pháp): Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; Thượng viện, Hạ viện. 2. Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước (hành pháp): Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; các bang, tiểu bang. 3. Hệ thống các cơ quan kiểm sát, xét xử (chấp pháp): Tòa án, Viện Kiểm sát, Thanh tra và Công an. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 101. 101. PLĐC-C1 101 1.7. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1.7.1. Sự ra đời của Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam Từ cuối thế kỷ 19, nước Việt Nam bị đặt dưới ách cai trị của thực dân Pháp. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 102. 102. PLĐC-C1 102 Nhiều cuộc khởi nghĩa, tiếp đến là các phong trào Cần Vương, Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, Duy Tân, cuộc vận động cách mạng của Việt Nam Quốc dân Đảng đã nổ ra nhưng đều bị thất bại. Trong thời điểm đó, có người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành, Ông rất khâm phục những nhà yêu nước đương thời, nhưng không đồng tình với con đường cứu nước mà họ đã đề xướng. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 103. 103. PLĐC-C1 103 Người thanh niên Việt Nam yêu nước đó đã quyết định ra đi để tìm con đường cứu nước. [Ngày 05/6/1911, tàu nhổ neo rời cảng Sài Gòn mang theo người thanh niên yêu nước]. Trong hơn 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Người đã đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin và tìm thấy ở đó con đường cứu nước. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 104. 104. PLĐC-C1 104 Trở về nước, Nguyễn Ái Quốc trực tiếp lãnh đạo và tổ chức thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương với một mục đích cơ bản là: “LẬT ĐỔ ÁCH THỐNG TRỊ THỰC DÂN, PHONG KIẾN, XÂY DỰNG MỘT NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI Ở VIỆT NAM.” Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 105. 105. PLĐC-C1 105 Tháng 8 năm 1945, nắm vững thời cơ khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh. Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã phát động toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa làm nên “Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công”. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 106. 106. PLĐC-C1 106 Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đã giải phóng dân tộc thoát khỏi ách nô lệ của bọn thực dân và lập ra NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA [Ngày 02/9/1945]. Từ đó đến nay, Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã đẩy mạnh công cuộc cải tạo, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Vai trò quản lý của Nhà nước ngày càng nâng cao, đặc biệt trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 107. 107. PLĐC-C1 107 Được thể hiện cụ thể qua các đặc điểm sau: 1.7.2. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 108. 108. PLĐC-C1 108 1. Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, địa vị cao nhất là Nhân dân, Nhân dân làm chủ đất nước, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 109. 109. PLĐC-C1 109 Điều 2 Hiến pháp 2013 quy định: 1. Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM 2. Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 110. 110. PLĐC-C1 110 3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 111. 111. PLĐC-C1 111 Tính nhân dân và quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân thể hiện bản chất của Nhà nước Việt Nam là cơ bản, và xuyên suốt cả quá trình hình thành, tồn tại và phát triển, cũng như trong mọi hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 112. 112. PLĐC-C1 112 2. Nhà nước Việt Nam là tổ chức thể hiện và thực hiện ý chí quyền lực của Nhân dân, là công cụ bảo đảm thực hiện việc thống nhất quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 113. 113. PLĐC-C1 113 3. Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của tất cả các dân tộc trong quốc gia Việt Nam, là biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết các dân tộc (Điều 5 – Hiến pháp năm 2013). Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 114. 114. PLĐC-C1 114 4. Nhà nước Việt Nam là một thiết chế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhà nước tạo lập các điều kiện chính trị, pháp lý để phát triển kinh tế - xã hội, và thực hiện và phát huy dân chủ trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 115. 115. PLĐC-C1 115 5. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không phủ nhận các biện pháp kiên quyết, mạnh mẽ của Nhà nước nhằm chống lại các hành vi gây mất ổn định chính trị, vi phạm pháp luật xâm hại đến lợi ích nhà nước, tập thể và công dân. Những phương tiện bạo lực ở chủ nghĩa xã hội luôn được pháp luật quy định chặt chẽ nhằm loại bỏ khả năng sử dụng tùy tiện. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 116. 116. PLĐC-C1 116 6. Bản chất Nhà nước Việt Nam còn được thể hiện trong chính sách về hoạt động đối ngoại. Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi. (Điều 12 – Hiến pháp 2013) Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 117. 117. PLĐC-C1 117 Bao gồm 3 yếu tố: 1.7.3. Hình thức Nhà nước Việt Nam Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 118. 118. PLĐC-C1 1. Hình thức chính thể: được hình thành theo nguyên tắc “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng hình thức dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước”. (Điều 6 – Hiến pháp 2013). 118 Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM 2. Hình thức cấu trúc là Nhà nước đơn nhất. Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 119. 119. 3. Chế độ chính trị mang tính dân chủ, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân; phương thức và phương pháp thực hiện quyền lực của Nhà nước Việt Nam chủ yếu là giáo dục, thuyết phục, lôi cuốn Nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội và xử lý nghiêm minh mọi sự vi phạm pháp luật. PLĐC-C1 119 Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 120. 120. PLĐC-C1 120 1. Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, an toàn xã hội. 1.7.4.1. Chức năng đối nội của Nhà nước Việt Nam 1.7.4. Chức năng cơ bản của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 121. 121. PLĐC-C1 121 2. Thực hiện và phát huy quyền tự do, dân chủ của Nhân dân, xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 3. Tổ chức và quản lý kinh tế. 4. Tổ chức và quản lý văn hóa - xã hội. 5. Bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, tự do và lợi ích chính đáng của công dân. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 122. 122. PLĐC-C1 122 1.7.4.2. Chức năng đối ngoại của Nhà nước Việt Nam 1. Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa: củng cố quốc phòng, bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, hòa bình ổn định cho đất nước. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 123. 123. PLĐC-C1 123 2. Củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước theo nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, không can thiệp vào nội bộ của nhau. 3. Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 124. 124. PLĐC-C1 124 1.7.4.3. Những hình thức chủ yếu thực hiện các chức năng cơ bản của Nhà nước Việt Nam [1]. Những hình thức pháp lý -Hoạt động lập pháp là hoạt động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 125. 125. PLĐC-C1 125 -Hoạt động thi hành pháp luật (hành pháp), là hoạt động chấp hành và điều hành do các cơ quan hành chính nhà nước tiến hành hàng ngày trên tất cả các lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội. -Hoạt động bảo vệ pháp luật, là loại hoạt động áp dụng pháp luật nhằm định ra các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tội phạm, và giải quyết các tranh chấp dân sự theo trình tự luật định. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 126. 126. PLĐC-C1 126 [2].Những hình thức mang tính tổ chức Thể hiện trong những hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan nhà nước tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ được giao và được thực hiện trong khuôn khổ và trên cơ sở các yêu cầu của pháp chế xã hội chủ nghĩa. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 127. 127. PLĐC-C1 127 1. Phương pháp giáo dục, thuyết phục 2. Phương pháp cưỡng chế Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM 1.7.4.4. Những phương pháp chủ yếu thực hiện các chức năng cơ bản của Nhà nước Việt Nam Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 128. 128. PLĐC-C1 128 1.8.1.Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam Nhà nước Việt Nam là tổ chức quyền lực của Nhân dân, đại diện cho Nhân dân thống nhất quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 1.8. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 129. 129. PLĐC-C1 129 Để thực hiện được nhiệm vụ tổ chức và quản lý rộng lớn, toàn diện đó, Nhà nước phải lập ra HỆ THỐNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC gồm các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 130. 130. PLĐC-C1 130 Mỗi cơ quan nhà nước đảm nhận những chức năng, nhiệm vụ nhất định của Nhà nước, có cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp với nội dung và tính chất của các chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao cho. Đồng thời, các cơ quan nhà nước được Nhà nước trao cho thẩm quyền tương ứng và phải hoạt động trong phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 131. 131. PLĐC-C1 131 Các cơ quan nhà nước là những thiết chế chủ yếu hợp thành bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất, tạo thành cơ chế đồng bộ để thực hiện chức năng chung và nhiệm vụ chung của Nhà nước. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 132. 132. PLĐC-C1 132 Bộ máy nhà nước nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có các đặc điểm sau: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM -Bộ máy nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.” Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 133. 133. PLĐC-C1 133 -Bộ máy nhà nước có chức năng thống nhất quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Để thực hiện chức năng này, Nhà nước thành lập các cơ quan nhà nước như: cơ quan cưỡng chế; cơ quan kiểm sát, xét xử; cơ quan quản lý về kinh tế, về tinh thần, về tư tưởng; … và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 134. 134. PLĐC-C1 134 1.8.2. Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1.8.2.1. Vai trò và ý nghĩa của những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 135. 135. PLĐC-C1 135 Đó là những nguyên lý chỉ đạo, xuyên suốt trong việc tổ chức và hoạt động của toàn bộ hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, xuất phát từ bản chất của Nhà nước Việt Nam. Việc tuân thủ triệt để các nguyên tắc tổ chức và hoạt động là cơ sở bảo đảm cho bộ máy nhà nước: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 136. 136. PLĐC-C1 136 - Có cơ cấu tổ chức hợp lý, gọn nhẹ, hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ, thông suốt từ cấp trên xuống cấp dưới, tránh được những trùng lắp không cần thiết; - Phát huy được tính chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành trong khi thực hiện chức năng của Nhà nước; - Phát huy được vai trò và trách nhiệm cá nhân trước công việc được giao. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 137. 137. PLĐC-C1 137 - Là sự bảo đảm chắc chắn cho hiệu quả và hiệu lực cao của hoạt động quản lý nhà nước trên toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội và bảo đảm sự công bằng xã hội. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 138. 138. PLĐC-C1 138 Vì vậy, các nguyên tắc này được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng khác của Nhà nước Việt Nam. Như: Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, … Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 139. 139. PLĐC-C1 139 Nhà nước Việt Nam tổ chức bộ máy nhà nước trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau: 1.8.2.2. Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 140. 140. PLĐC-C1 140 (1). Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Nguyên tắc này được quy định tại Điều 4 – Hiến pháp 2013 như sau: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM 1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 141. 141. PLĐC-C1 141 2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 142. 142. PLĐC-C1 142 Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước thể hiện ở các mặt chủ yếu: • Đảng đề ra đường lối chính trị, chủ trương, chính sách lớn cho hoạt động của Nhà nước; •Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng thành pháp luật của Nhà nước, thành các quy định chung thống nhất mang tính bắt buộc trên quy mô toàn quốc; Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 143. 143. PLĐC-C1 143 • Quyết định các vấn đề quan trọng nhất về tổ chức bộ máy nhà nước; •Đảng đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, uy tín để đảm nhận các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước; •Đảng thực hiện sự kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan nhà nước hoạt động theo đúng đường lối do Đảng đề ra; Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 144. 144. PLĐC-C1 144 • Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua các tổ chức của Đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong chấp hành đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; •Đảng lãnh đạo Nhà nước nhưng không làm thay Nhà nước và cần phải phân định rạch ròi vai trò lãnh đạo của Đảng với chức năng quản lý của Nhà nước. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 145. 145. PLĐC-C1 145 (2). Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước. Nguyên tắc này được quy định tại Khoản 3 Điều 2 Hiến pháp 2013 như sau: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 146. 146. PLĐC-C1 146 “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.” Nguyên tắc này được hiểu như sau: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 147. 147. PLĐC-C1 147 -Quyền lực nhà nước phải thống nhất thì mới đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. -Để thực hiện quyền lực nhà nước một cách hiệu quả, quyền lực nhà nước phải được phân công cho các cơ quan nhà nước thực hiện. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 148. 148. PLĐC-C1 148 -Các cơ quan nhà nước phải phối hợp với nhau trong quá trình hoạt động để đảm bảo tính thống nhất của bộ máy nhà nước cũng như thực hiện có hiệu quả các chức năng chung của bộ máy nhà nước. - Phải có cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước để tránh tình trạng lạm quyền và sai quyền. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 149. 149. PLĐC-C1 149 (3). Nguyên tắc đảm bảo sự tham gia đông đảo của Nhân dân vào công việc quản lý nhà nước và xã hội. Nguyên tắc này được coi là quyền và nghĩa vụ của Nhân dân và được Hiến pháp 2013 quy định như sau: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 150. 150. PLĐC-C1 150 Tại Điều 28 quy định: 1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. 2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 151. 151. PLĐC-C1 151 Và tại Điều 29 quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 152. 152. PLĐC-C1 152 Đây chính là cơ sở pháp lý cần thiết đảm bảo cho sự tham gia của Nhân dân vào công việc quản lý nhà nước và xã hội, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi quá trình thực thi dân chủ đang ngày càng được mở rộng ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 153. 153. PLĐC-C1 153 Điều 8 Hiến pháp 2013 quy định: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”. (4). Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 154. 154. PLĐC-C1 154  Phải có sự tôn trọng và tuân thủ triệt để Hiến pháp và pháp luật trong việc tổ chức và hoạt động của tất cả các khâu trong bộ máy nhà nước.  Trong khi thi hành công vụ, mọi cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng và tuân thủ triệt để pháp luật. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 155. 155. PLĐC-C1 155  Phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.  Phải xử lý công minh các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 156. 156. PLĐC-C1 156 (5). Nguyên tắc tập trung dân chủ Điều 8 Hiến pháp 2013 quy định: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 157. 157. PLĐC-C1 157 Nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của cơ quan nhà nước cấp trên với việc mở rộng dân chủ rộng rãi để phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp dưới nhằm đạt hiệu quả cao trong quản lý nhà nước. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 158. 158. PLĐC-C1 158 1.8.3. Hệ thống bộ máy nhà nước Việt Nam Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định hệ thống bộ máy nhà nước Việt Nam được tổ chức cụ thể như sau: Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 159. 159. QUỐC HỘI Chính phủ TAND Tối cao Chủ tịch nước Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Kiểm toán NN Viện KSND tối cao SƠ ĐỒ HỆ THỐNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THEO HIẾN PHÁP 2013 TAND cấp cao HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA HĐND tỉnh, TP trực thuộc TW UBND tỉnh, TP trực thuộc TW VIỆN KSND cấp cao UBND phường, xã, thị trấn B A N HĐND phường, Xã, thị trấn TAND tỉnh, TP trực thuộc TW VIỆN KSND tỉnh, TP trực thuộc TW UBND quận, huyện, thị xã, TP trực thuộc tỉnh, TP HĐND quận, huyện, thị xã, TP trực thuộc tỉnh, TP TAND quận, huyện, thị xã, TP trực thuộc tỉnh, TP Viện KSND quận, huyện, thị xã, TP trực thuộc tỉnh, TP P H Ò N G SỞ Bổ nhiệm người đứng đầu Bầu người đứng đầu NHÂN DÂN bầu 159 PLĐC-C1 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 160. 160. PLĐC-C1 160 (1). Hệ thống các cơ quan đại diện – dân cử Gồm: -Quốc Hội, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất nước [Điều 69]. -Hội đồng nhân dân các cấp, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. [Điều 113] Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 161. 161. 161 (2). Nguyên thủ quốc gia PLĐC-C1 Nguyên thủ quốc gia là Chủ tịch nước, là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. [Điều 86] Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 162. 162. PLĐC-C1 162 (3). Hệ thống các cơ quan hành chính, thực hiện quyền hành pháp Gồm: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ [Điều 94] và Ủy ban Nhân dân các cấp. [Điều 114] Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 163. 163. PLĐC-C1 163 (4). Hệ thống các cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp Gồm: Tòa án Nhân dân tối cao; Tòa án Nhân dân các cấp; và Tòa án quân sự các cấp. [Điều 102] Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 164. 164. 164 (5). Hệ thống các cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp Gồm: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp; và Viện Kiểm sát quân sự các cấp. [Điều 107] PLĐC-C1 Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 165. 165. (6). Hội đồng bầu cử quốc gia Do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. [Điều 117] PLĐC-C1 165 Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414
 166. 166. 166 (7). Kiểm toán nhà nước Do Quốc hội thành lập; hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. [Điều 118]./. PLĐC-C1 HẾT CHƯƠNG 1. Biên soạn: Lê Hữu Trung, Giảng viên chính, Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Đại học Nông Lâm TP.HCM Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414

×