Publicidad

Je HR pripravené na data driven kultúru?

29 de May de 2017
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Je HR pripravené na data driven kultúru?(20)

Publicidad

Je HR pripravené na data driven kultúru?

 1. Tomáš Janotík Miroslav Dravecký Je HR pripravené na data-driven kultúru?
 2. Obsah prezentácie Trhový vývoj a aktuálna situácia
 3. Obsah prezentácie Trhový vývoj a aktuálna situácia Monitoring konkurencie
 4. Obsah prezentácie Trhový vývoj a aktuálna situácia Monitoring konkurencie Údaje o uchádzačoch o prácu
 5. Obsah prezentácie Trhový vývoj a aktuálna situácia Monitoring konkurencie Údaje o uchádzačoch o prácu Údaje o platoch
 6. Trhový vývoj a aktuálna situácia
 7. Počet nových príležitostí na Profesii
 8. Počet nových príležitostí na Profesii v Nitrianskom kraji
 9. Miera nezamestnanosti Miera nezamestnanosti v Nitrianskom regióne je aktuálne na úrovni 6.10%, pred rokom dosiahla až 8.95% 7.36% 12.97% 14.80% 8.04% 6.93% 6% 8% 10% 12% 14% Miera nezamestnanosti Predikcia Zdroj: UPSVaR
 10. Priaznivá situácie pre uchádzačov o prácu môžu si vyberať z výrazne väčšieho počtu príležitostí ako v minulých rokoch, rastie motivácia meniť prácu, zvýšenie fluktuácie Aktuálne trendy
 11. Priaznivá situácie pre uchádzačov o prácu môžu si vyberať z výrazne väčšieho počtu príležitostí ako v minulých rokoch, rastie motivácia meniť prácu, zvýšenie fluktuácie Komplikovaná situácia pre firmy nárast konkurencie, je náročnejšie obsadiť voľné pracovné miesta, obzvlášť v žiadaných odvetviach Aktuálne trendy
 12. Nitriansky kraj Zdroj: Profesia 47.8 43.9 39.4 37.4 32.3 13.1 11.9 11.0 8.6 8.4 0 10 20 30 40 50 60 Administratíva Marketing, reklama, PR Zákaznícka podpora Obchod Ľudské zdroje a personalistika ... Automobilový priemysel Technika, rozvoj Strojárstvo Elektrotechnika a energetika Informačné technológie Priemerný počet reakcií na ponuku (jan - apr 2017) Aké náročné je obsadiť voľné pracovné miesta?
 13. Zdroj: Profesia Žilinský kraj 653 801 1,182 28.6 19.2 12.8 12.0 5 10 15 20 25 30 500 700 900 1100 1300 2013 2014 2015 2016 2017 Priemernýpočetprihlásených uchádzačov Početzverejnenýchpracovných ponúk Automobilový priemysel v Nitrianskom regióne Počet zverejnených pracovných ponúk Priemerný počet prihlásených uchádzačov
 14. Monitoring konkurencie
 15. Ako merať úspešnosť onlinového náboru? Popularita – koľko uchádzačov si ponuku zobrazí?
 16. Ako merať úspešnosť onlinového náboru? Popularita – koľko uchádzačov si ponuku zobrazí? Atraktivita – koľko uchádzačov zareaguje?
 17. Ako merať úspešnosť onlinového náboru? Popularita – koľko uchádzačov si ponuku zobrazí? Atraktivita – koľko uchádzačov zareaguje? Efektivita – aká časť z tých uchádzačov, ktorí si ponuku zobrazili na ňu aj zareagovali?
 18. Zdroj: Profesia Monitoring konkurencie 28.6 19.2 16.9 12.8 12.0 2013 2014 2015 2016 2017 Priemerný počet reakcií na ponuky v automobilovom priemysle v Nitrianskom regióne Priemerný počet prihlásených uchádzačov
 19. Sila zamestnávateľského brandu Od čoho závisí úspešnosť ponuky?
 20. Sila zamestnávateľského brandu Spôsob prezentácie, forma komunikácie Od čoho závisí úspešnosť ponuky?
 21. Sila zamestnávateľského brandu Spôsob prezentácie, forma komunikácie Požiadavky a ich prísnosť Od čoho závisí úspešnosť ponuky?
 22. Sila zamestnávateľského brandu Spôsob prezentácie, forma komunikácie Požiadavky a ich prísnosť Spolupôsobenie mnohých ďalších faktorov (ne)uvedenie platu, jazyk ponuky, ponúkané benefity, počasie,... Od čoho závisí úspešnosť ponuky?
 23. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Priemernýpočetreakciízahodinu Hodina Kedy ľudia najčastejšie hľadajú prácu počas dňa Zdroj: Profesia Ako zlepšiť úspešnosť náboru v porovnaní s konkurenciou?
 24. Údaje o uchádzačoch o prácu
 25. Dáta o uchádzačoch o prácu Aká je cieľová skupina uchádzačov?
 26. Dáta o uchádzačoch o prácu Aká je cieľová skupina uchádzačov? Aké sú preferencie uchádzačov?
 27. Dáta o uchádzačoch o prácu Aká je cieľová skupina uchádzačov? Aké sú preferencie uchádzačov? Podľa čoho sa rozhodujú pri hľadaní práce?
 28. Dáta o uchádzačoch o prácu Aká je cieľová skupina uchádzačov? Aké sú preferencie uchádzačov? Podľa čoho sa rozhodujú pri hľadaní práce? Aký je ich profil? Aké majú schopnosti/znalosti?
 29. Dáta o uchádzačoch o prácu Aká je cieľová skupina uchádzačov? Aké sú preferencie uchádzačov? Podľa čoho sa rozhodujú pri hľadaní práce? Aký je ich profil? Aké majú schopnosti/znalosti? Ako ich osloviť? Čo im ponúknuť?
 30. Dáta o uchádzačoch o prácu 97% 95% 91% 90% 84% 25% 22% 20% 17% 11% 3% 5% 9% 10% 16% 75% 78% 80% 83% 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Elektrotechnika a Energetika Strojárstvo Telekomunikácie Informačné technológie Automobilový priemysel … Ekonomika, financie a účtovníctvo Školstvo Administratíva Lekárstvo a soc. starostlivosť Textilný priemysel Uchádzači podľa pohlavia Podiel mužov Podiel žien
 31. Ako zbierať dáta – dotazníkový prieskum 62% 45% 31% 24% 21% 20% Adekvátne finančné ohodnotenie Možnosť kariérneho rastu Vyhovujúci pracovný čas Atraktívne nefinančné benefity Istota pracovného miesta Baví ma samotná práca A naopak, aké dôvody by Vás viedli k uvažovaniu nad zmenou Vašej aktuálnej práce? Zdroj: Profesia
 32. Ako zbierať dáta – dotazníkový prieskum 52% 38% 35% 28% 28% 27% Vyhovujúci pracovný čas Baví ma samotná práca Výborné vzťahy s kolegami Práca v stabilnej spoločnosti Korektný vzťah s nadriadeným Adekvátne finančné ohodnotenie Čo konkrétne Vás najviac motivuje vo Vašej aktuálnej práci? Zdroj: Profesia
 33. Údaje o platoch
 34. Podľa čoho určovať výšku platov zamestnantov? Dať im to, čo si zapýtajú
 35. Podľa čoho určovať výšku platov zamestnantov? Dať im to, čo si zapýtajú Dať im toľko, aby bola vnútorná spravodlivosť medzi pozíciami/zamestnancami
 36. Podľa čoho určovať výšku platov zamestnantov? Dať im to, čo si zapýtajú Dať im toľko, aby bola vnútorná spravodlivosť medzi pozíciami/zamestnancami Dať im toľko, aby neodišli ku konkurencii
 37. Ako zistiť, koľko platia iní? Prieskumy na základe dát od firiem
 38. Ako zistiť, koľko platia iní? Prieskumy na základe dát od zamestnancov Prieskumy na základe dát od firiem
 39. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu
 40. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu Metodika prieskumu
 41. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu Metodika prieskumu Počet respondentov
 42. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu Metodika prieskumu Počet respondentov Spoločnosti zastúpené v prieskume
 43. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu Metodika prieskumu Počet respondentov Spoločnosti zastúpené v prieskume Veľkosť vzorky pre zobrazené výsledky
 44. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu Metodika prieskumu Počet respondentov Spoločnosti zastúpené v prieskume Veľkosť vzorky pre zobrazené výsledky Relevantnosť popisu pozícii k porovnávaným pozíciám
 45. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu Metodika prieskumu Počet respondentov Spoločnosti zastúpené v prieskume Veľkosť vzorky pre zobrazené výsledky Relevantnosť popisu pozícii k porovnávaným pozíciám Platnosť údajov
 46. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu Metodika prieskumu Počet respondentov Spoločnosti zastúpené v prieskume Veľkosť vzorky pre zobrazené výsledky Relevantnosť popisu pozícii k porovnávaným pozíciám Platnosť údajov https://sk.wikipedia.org/wiki/Prieskum_platov
 47. Aké sú platy v Nitrianskom kraji? Podľa úrovne pozície 555 712 700 1008 943 1396 2500 pomocní zamestnanci kvalifikovaní robotníci, zamestnanci v službách administratívni zamestnanci kvalifikovaní technickí zamestnanci kvalifikovaní zamestnanci netechnického zamerania nižší a strední manažéri top manažéri
 48. Kvalifikovaní technickí zamestnanci (Podľa praxe) Aké sú platy v Nitrianskom kraji? 900 990 1050 1130 1100 menej ako 1 rok 1 až 2 roky 3 až 5 rokov 6 až 10 rokov viac ako 10 rokov
 49. Kvalifikovaní technickí zamestnanci (Prax 3-5 rokov), (Vybrané odvetvia) Aké sú platy v Nitrianskom kraji? 1383 1300 1200 1170 1000 904 Informačné technológie Elektrotechnický priemysel Ostatná priemyselná výroba Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov Strojársky priemysel Doprava, logistika
 50. Kvalifikovaní technickí zamestnanci (Prax 3-5 rokov), (Vybrané odvetvia) Aké sú platy v Nitrianskom kraji? 1383 1300 1200 1170 1000 904 Informačné technológie Elektrotechnický priemysel Ostatná priemyselná výroba Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov Strojársky priemysel Doprava, logistika
 51. www.platy.sk Ako čítať štatistický výstup z Platy.sk?
 52. Ako čítať štatistický výstup z Platy.sk? www.platy.sk
 53. www.platy.sk Ako čítať štatistický výstup z Platy.sk?
 54. Tomáš Janotík Miroslav Dravecký Ďakujeme

Notas del editor

 1. Najviac pracovných ponúk v histórii: dnes je najľahšie byť úspešným na pracovnom trhu za posledné roky 
 2. Najviac pracovných ponúk v histórii: dnes je najľahšie byť úspešným na pracovnom trhu za posledné roky  Žilinský samosprávny kraj
 3. Tie tri body by si mohol nejak doplnit grafikou, nech je slajd putavejsi
 4. Tie tri body by si mohol nejak doplnit grafikou, nech je slajd putavejsi
 5. Tie tri body by si mohol nejak doplnit grafikou, nech je slajd putavejsi
Publicidad