Publicidad

Chuong 1. KHAI QUAT VE MARKETING QUOC TE.pptx

26 de Nov de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Chuong 1. KHAI QUAT VE MARKETING QUOC TE.pptx(20)

Publicidad

Chuong 1. KHAI QUAT VE MARKETING QUOC TE.pptx

 1. MARKETING QUỐC TẾ Học phần NGUYỄN THỊ THÚY Email: nguyenthuy@ufm.edu.vn
 2. 1. Nêu và làm rõ được bản chất của các loại hình marketing 2. Xác định những nhân tố môi trường ảnh hưởng đến các chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế. 3. Giải thích được những nguyên tắc cho hoạt động nghiên cứu thị trường quốc tế, phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu và quyết định các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế 4. Sử dụng các công cụ chiến lược marketing mix để thực hiện mục tiêu thâm nhập thị trường quốc tế 5. Xây dựng và tổ chức marketing quốc tế của một doanh nghiệp nhằm xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược thâm nhập thị trường thế giới. • Mục tiêu học phần
 3. Chương 1: Khái quát về marketing quốc tế Chương 2: Môi trường marketing quốc tế Chương 3: Nghiên cứu marketing quốc tế Chương 4: STP trong marketing quốc tế Chương 5: Chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế Chương 6: Chiến lược sản phẩm quốc tế Chương 7: Chiến lược giá trên thị trường quốc tế Chương 8: Chiến lược phân phối sản quốc tế Chương 9: Chiến lược truyền thông marketing tích hợp quốc tế
 4. 1. Giáo trình Marketing quốc tế của trường Đại học Tài chính - Marketing, Trần Thị Ngọc Trang (chủ biên), NXB Tài chính, 2006 2. Sách tham khảo - Philip Cateora and John Graham and Mary Gilly. (2015). International Marketing. 17thEdition. McGraw- Hill. - Michael Czinkota Ilkka Ronkainen; Catherine Sutton & Brady Tim Beal. (2014).ưInternational marketing, Asia Pacific Edition 3rd, Cengage Learning Australia. - Sak Onkvisit and John J. Shaw. (2008). International marketing Analysis and strategy,5th - Isobel Doole & Robin Lowe. (2012). International Marketing Strategy, 6th Edition.Cengage Learning EMEA
 5. • Sinh viên tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ • Nghe giảng • Thảo luận • Làm việc nhóm, mindmap • Nghiên cứu tình huống và thuyết trình • Tự học
 6. • 10% Thái độ học tập, chuyên cần • 15% Bài tập cá nhân • 15% Bài tập nhóm • 60% Thi tự luận
 7. Làm việc nhóm • Số lượng thành viên: 6- 8 bạn • Buổi học thứ 1: Chia nhóm - Đặt tên nhóm theo phong cách 1 quốc gia nào đó - Tên gọi: • Thể hiện được tinh thần của quốc gia • Dễ nhớ • Dễ đọc • Ấn tượng • Khác biệt
 8. International Marketing
 9. 1. Hiểu được xu hướng toàn cầu hóa kinh tế và nhận thức mang tính toàn cầu trong kinh doanh TK XXI 2. Nêu được các giai đoạn của quá trình Marketing quốc tế 3. Hiểu rõ bản chất của Marketing quốc tế 4. Phân tích được lợi ích và khó khăn khi các DN tham gia thị trường quốc tế 5. Hiểu được vai trò của Marketing quốc tế Mục tiêu chương 1
 10. Nội dung chương 1 1.1 Marketing và marketing- mix 1.2 Xu hướng toàn cầu hóa trong kinh doanh. 1.3 Các giai đoạn tham gia marketing quốc tế 1.4 Bản chất của marketing quốc tế. 1.5 Sự cần thiết hội nhập quốc tế và vai trò của marketing quốc tế.
 11. Marketing là hoạt động của con người hướng tới thỏa mãn nhu cầu và mong muốn thông qua các quá trình trao đổi để đạt được mục tiêu đề ra. Marketing –mix là sự phối hợp các thành tố có thể kiểm soát được mà DN sử dụng để tác động vào thị trường mục tiêu đã chọn. TRONG CHIẾN LƯỢC MM, P NÀO CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHIẾN LƯỢC MM MIX? 1.1 Marketing và marketing- mix
 12. 1.2 Xu hướng toàn cầu hóa trong kinh doanh 1.2.1 Bối cảnh kinh doanh toàn cầu 1.2.2 Phát triển sự nhận thức toàn cầu
 13. • Sự phát triển vượt bậc của các khu thương mại tự do: NAFTA, EC, AFTA • Xu hướng chấp nhận thị trường tự do ở Châu Mỹ Latin, châu Á, Đông Âu • Sự phát triển của thị trường mới nổi: Ấn Độ, Mexico, Nga, Pakistan,… BỐI CẢNH KINH DOANH TOÀN CẦU Các xu hướng kinh doanh toàn cầu
 14. • Toàn cầu hóa tác động đến hầu hết hoạt động kinh doanh của các DN • Xu hướng mua bán và sáp nhập của các công ty nước ngoài • Xu hướng xuất, nhập khẩu của các quốc gia BỐI CẢNH KINH DOANH TOÀN CẦU Ảnh hưởng của toàn cầu hóa
 15. Vì sao UBER thất bại tại thị trường Việt Nam? Lời tạm biệt gửi
 16. NHẬN THỨC TOÀN CẦU CẦN PHẢI: 1. Có tính khách quan 2. Hiểu biết và cảm thông sự khác biệt văn hóa 3. Có kiến thức về thị trường thế giới PHÁT TRIỂN SỰ NHẬN THỨC TOÀN CẦU
 17. 1.3 Các giai đoạn tham gia marketing quốc tế 1.3.1 Marketing nước ngoài không trực tiếp 1.3.2 Marketing nước ngoài không thường xuyên 1.3.3 Marketing nước ngoài liên tục 1.3.4 Marketing quốc tế 1.3.5 Marketing toàn cầu
 18. SP của DN đến với TT nước ngoài thông qua các công ty thương mại, các trung gian phân phối (không có sự hỗ trợ của nhà SX) hoặc KH nước ngoài mua trực tiếp từ DN. 1.3.1 Marketing nước ngoài không trực tiếp
 19. DN dư thừa khả năng sản xuất, thực hiện bán hàng cho TT nước ngoài một cách tạm thời. Khi nhu cầu thị trường nội địa tăng thì tập trung TT nội địa 1.3.2 Marketing nước ngoài không thường xuyên Tổ chức của DN và SP có rất ít hoặc không có sự thay đổi
 20. DN có khả năng sản xuất thường xuyên để bán liên tục ở thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, các hoạt động SX vẫn tập trung thị trường nội địa. 1.3.3 Marketing nước ngoài liên tục DN có thể sử dụng trung gian người nước ngoài hoặc lực lượng bán hàng riêng hoặc mở chi nhánh ở nước ngoài
 21. DN tham gia hoàn toàn vào các hoạt động Marketing quốc tế. DN tìm kiếm TT trên toàn Thế giới và bán SP ở nhiều nước khác nhau. 1.3.4 Marketing quốc tế Nhấn mạnh đến sự phối hợp và tương tác hoạt động Marketing trong nhiều môi trường khác nhau ở từng quốc gia riêng lẻ mà DN đã thâm nhập.
 22. DN, xem thế giới là 1 thị trường. Tất cả các hoạt động của DN đề mang tính toàn cầu. 1.3.5 Marketing toàn cầu
 23. 1.4 Bản chất của Marketing quốc tế 1.4.1 Bản chất của các loại hình marketing 1.4.2 Định nghĩa Marketing quốc tế
 24. • Là những hoạt động marketing nhắm vào một thị trường duy nhất – thị trường trong nước (thị trường nội địa) 1.4.1.1 Marketing nội địa
 25. • Là những hoạt động marketing nhằm giúp DN xuất khẩu được sản phẩm hoặc dịch vụ ra các quốc gia khác nhau. • Coi thị trường mỗi quốc gia là một tổng thể và vận dụng chiến lược marketing riêng cho từng thị trường • Marketing nội địa vẫn là hoạt động chủ yếu của DN 1.4.1.2 Marketing xuất khẩu
 26. • Là sự điều hành các hoạt động Marketing của các công ty đa quốc gia vận dụng để khai thác thị trường trên toàn thế giới • Công ty áp dụng chiến lược marketing phân biệt cho từng thị trường nước ngoài • Bản chất của hình thức này chính là marketing nội địa được thực hiện trên nhiều thị trường nước ngoài 1.4.1.3 Marketing đa quốc gia
 27. • Là việc vận dụng cùng một chiến lược Marketing của các DN tầm cỡ quốc tế ở tất cả các thị trường trên phạm vi toàn cầu • Tiêu chuẩn hóa các chiến lược marketing cho tất cả các thị trường trên toàn cầu 1.4.1.4 Marketing toàn cầu
 28. Là quá trình hoạch định và triển khai thiết kế sản phẩm hay dịch vụ, định giá, phân phối, truyền thông cho SP, dịch vụ ra thị trường nước ngoài nhằm thỏa mãn nhu cầu, ước muốn của cá nhân, tổ chức ở những thị trường khác nhau. 1.4.2 Định nghĩa Marketing quốc tế
 29. 1.5 Sự cần thiết và vai trò của marketing quốc tế 1.5.1 Những lợi ích khi hội nhập thị trường quốc tế 1.5.2 Những bất lợi khi hội nhập thị trường quốc tế 1.5.3 Vai trò của marketing quốc tế
 30. • Lối thoát cho năng lực sản xuất dư thừa • Duy trì và bảo vệ thị trường khi khách hàng có phạm vi hoạt động quốc tế • Giảm thiểu rủi ro • Tìm kiếm tài nguyên • Kéo dài chu kỳ sống sản phẩm • Mở rộng thị trường • Tận dụng ưu đãi thuế quan • Hội nhập thị trường thế giới để đạt được tầm nhìn của công ty • Lý do khác: tăng lợi nhuận, phát triển nhân sự,… 1.5.1 Những lợi ích khi hội nhập TT quốc tế
 31. • Khác biệt ở các quốc gia khác nhau về kinh tế, chính trị, văn hóa,… dẫn đến rủi ro trong kinh doanh • Áp lực cạnh tranh bởi các công ty đa quốc gia • Chi phí thích ứng sản phẩm với TT cao • Chính sách thuế quan để bảo hộ TT trong nước của các quốc gia • Hàng rào phi thuế quan • Bất ổn chính trị 1.5.1 Những bất lợi khi hội nhập TT quốc tế
 32. • Giúp DN đánh giá, tìm ra cơ hội tốt nhất trên TTTG • Tiết kiệm chi phí trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới • Tạo lợi thế cạnh tranh cho DN trên TT mục tiêu ở nước ngoài 1.5.3 Vai trò của marketing quốc tế
 33. Câu hỏi thảo luận chung Dịch bệnh do virut corona gây ra có ảnh hưởng như thế nào đến các DN Việt Nam? Các DN VN nên làm gì trong bối cảnh này?
Publicidad