Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Katsaus Helsingin pyöräliikenteeseen 14.4.2016

 1. Pyörät on pistetty pyörimään! Reetta Keisanen Pyöräilykoordinaattori @keisasenreetta
 2. Katsaus Helsingin pyöräliikenteeseen 14.4.2016
 3. Kaupungin strategia Kasvattaa kävelyn, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen osuutta Toteuttaa pyöräilyn edistämisohjelman suosituksia Pyöräliikenteen osuuden nousu 15% vuoteen 2020 mennessä. Lähde: Helsingin strategiaohjelma 2013-2016
 4. Taustalla pyöräilyn edistämisohjelma Lähde: Pyöräilyn edistämisohjelma
 5. Kohti tavoitetta Tavoite: Pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus 15 % vuoteen 2020 mennessä (KH 1/2014) Edellyttää: Kattavat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet, jotka tarjoavat kilpailukykyiset liikkumismahdollisuudet ja joiden käyttöön asukkaita kannustetaan. Kaupungin tuotettavana: 1. Suorat ja sujuvat reitit, joilla selkeät risteysjärjestelyt ja jalankulku ja pyöräily on laadukkaasti eroteltu 2. Pyöräpysäköintipaikkojen määrän ja laadun nostaminen 3. Pyöräväylien ja pysäköinnin laadukas ylläpito ympärivuotisesti 4. Selkeät ja laadukkaat työmaan aikaiset liikennejärjestelyt 5. Pyöräliikenteen markkinointia ja viestintää
 6. Suunnitteluohjeet uudistuivat
 7. www.pyöräliikenne.fi
 8. Koulutusta uudesta suunnitteluohjeesta
 9. Suunnitteluohjeet uudistuvat • Valmistuu kesällä 2016
 10. Pyörätelineitä lisätään
 11. Pyöräväyliä sinne missä on tarve Lähde: Pyöräliikenteen ennusteet, Strafica Oy
 12. Baanaverkko 2025
 13. Keskustan pyöräverkko 2025 • Suunnitellaan eteenpäin katu kerrallaan
 14. Pyöräverkko rakentuu
 15. Merkittävimpiä tulevia pyöräväyliä Vuonna 2016 rakenteilla mm: - Helsinginkatu (avajaisjuhlat 14.5.) - Pasila-Käpylä baana - Lauttasaarentie - Pasilan silta
 16. Verkkoa suunnitellaan lisää
 17. Pyöräväylien talvihoitoa kehitetään • Kokeilureitti 2015-2016 • Baana – Helsinginkatu – Oulunkylä • Uudet menetelmät mm: harjaus ja suolaus Lähde: Rakennusvirasto
 18. Palvelut paranee - kaupunkipyörät
 19. Palvelut paranee - kaupunkipyörät
 20. hsl.fi/kaupunkipyörät
 21. Viestintä ja markkinointi yhtenäistyy – pyöräilymetropoli.fi
 22. Pyöräilytapahtumia Laiturilla ja Helsingin seudulla • laituri.hel.fi/tapahtumat • hsl.fi/pyöräily/tapahtumat
 23. • Pyöräilykatsaus 2015 • Seuraava tulossa keväällä 2017 Kaupungin tilannekatsaus
 24. Kohti tavoitetta – suunta on selvä Lähde: Pyöräilyn edistämisohjelma
 25. Kohti tavoitetta – parhailta oppien https://www.dutchcycling.nl/
 26. Pyörät on pistetty pyörimään.
 27. KIITOS Reetta Keisanen Pyöräilykoordinaattori @keisasenreetta
Publicidad