Publicidad

2022.09.21 Excel deel 1 (1).pptx

5 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

2022.09.21 Excel deel 1 (1).pptx

 1. Excel Deel 1 - basisbewerkingen ICT en organisatie Xander Rabaut 21/09/2022 1
 2. To do’s vorige les Recap 2
 3. Niveautest Excel Recap 3 9 / 44 “geslaagd”
 4. Niveautest Excel Recap 4
 5. (Deel 1) Basisbewerkingen Deel 2 Formules, adressen en validatie Deel 3 Opmaak werkblad (Deel 4) Afdrukken Deel 5 Grafieken maken Deel 6 Koppelingen met internet Deel 7 Functies Overzicht cursus Excel deel 1 – basisbewerkingen 5
 6. INHOUDSTAFEL Opdrachten geven Werkblad opstellen Rijen en kolommen Werkbladen Gegevensreeksen 6 3 5 7 9 11 Helpfunctie 4 Gegevens selecteren 6 Cellen 8 Gegevens verplaatsen en kopiëren 10 Opmerkingen 12 Schermonderdelen 2 MS Excel starten 1
 7. 2. Schermonderdelen Excel Deel 1 – basisbewerkingen 7 ribbon (lint) met 8 tabs formula bar (formulebalk) cel sheet tabs (werkbladen) kolommen (letters) rijen (nummers) een file = a book (werkboek) H10
 8. INHOUDSTAFEL Opdrachten geven Werkblad opstellen Rijen en kolommen Werkbladen Gegevensreeksen 8 3 5 7 9 11 Helpfunctie 4 Gegevens selecteren 6 Cellen 8 Gegevens verplaatsen en kopiëren 10 Opmerkingen 12 Schermonderdelen 2 MS Excel starten 1
 9.  Opdracht  Breng de gegevens hiernaast aan in Excel Kan je dit zonder elke cel manueel aan te klikken? 5. Werkblad maken Excel Deel 1 – basisbewerkingen 9
 10.  Gegevens invoeren  Cel selecteren  Intypen  Enter / Tab / Vinkje  Wijzigen?  Dubbelklik  Of wijzig in formulebalk TIP – Als je een bereik selecteert, spring je enkel tussen die cellen 5. Werkblad maken Excel Deel 1 – basisbewerkingen 10 cel eronder cel rechts cel links cel erboven
 11.  Automatische opmaak  Uitlijning  Tekst links  Cijfers rechts  Format  Tekst als tekst  Getal als getal  Procent als procent  Datum als datum 5. Werkblad maken Excel Deel 1 – basisbewerkingen 11 Wacht met opmaak tot nadat alle gegevens zijn ingevoerd Cijfer dat niet als getal mag worden gelezen? Typ eerst een weglatingsteken (‘)
 12.  Opdracht  Bereken in cel B10 het totaal aantal verkochte producten binnen de productlijn “lopen”  Bereken dit ook voor de overige productlijnen Wat als je een fout hebt gemaakt bij het intypen? Hoe kan je dubbel werk vermijden? 5. Werkblad maken Excel Deel 1 – basisbewerkingen 12
 13.  Gebruik maximaal formules  Zorg dat er zoveel mogelijk vanzelf wordt berekend!  Maakt spreadsheet flexibel en beschermt tegen fouten  Opdracht  Gebruik de functie =SUM(B6:B9)  Of laat Excel dit voorstellen met AutoSum  Altijd checken of dit klopt voor je het gebruikt! 5. Werkblad maken Excel Deel 1 – basisbewerkingen 13
 14.  Gebruik de fill handle (vulgreep) maximaal  Kopieert de formule naar de cellen ernaast  Past automatisch het bereik aan 5. Werkblad maken Excel Deel 1 – basisbewerkingen 14 +
 15.  Opdracht thuis – oefening 3 p. 33  Maak de werkmap ‘003 resultaten per kwartaal’  Voer de gegevens in  De codes op rij 4 moet je ingeven als tekst  Stel formules op waar vraagtekens staan  Breng wijzigingen aan  Code totaal wordt 21-500  Resultaat winkel 2 in februari wordt 7241,89  Resultaat winkel 4 in maart wordt 6253,29  Bewaar als ‘004 resultaten per kwartaal 2’ 5. Werkblad maken Excel Deel 1 – basisbewerkingen 15
 16. INHOUDSTAFEL Opdrachten geven Werkblad opstellen Rijen en kolommen Werkbladen Gegevensreeksen 16 3 5 7 9 11 Helpfunctie 4 Gegevens selecteren 6 Cellen 8 Gegevens verplaatsen en kopiëren 10 Opmerkingen 12 Schermonderdelen 2 MS Excel starten 1
 17.  Bereik gebruiken bv. =SOM(B6:B9) neemt de som over B6, B7, B8 en B9  Hoe selecteren met muis?  Binnen 1 bereik  slepen of klik + [shift]  Niet naast elkaar  [ctrl] inhouden en klikken  Kolom of rij  klik op kop  Heel werkblad  klik in linkerbovenhoek 6. Gegevens selecteren Excel Deel 1 – basisbewerkingen 17
 18. INHOUDSTAFEL Opdrachten geven Werkblad opstellen Rijen en kolommen Werkbladen Gegevensreeksen 18 3 5 7 9 11 Helpfunctie 4 Gegevens selecteren 6 Cellen 8 Gegevens verplaatsen en kopiëren 10 Opmerkingen 12 Schermonderdelen 2 MS Excel starten 1
 19.  Selecteer de rijen/kolommen  Toevoegen  Rechtsklik + Insert OF sneltoets  Verwijderen  Rechtsklik + Delete OF sneltoets  Verbergen  Hide / Unhide  Niet zichtbaar, wel nog in gebruik (handig voor tussenstappen) 7. Rijen en kolommen Excel Deel 1 – basisbewerkingen 19 + –
 20.  Opdracht – oefening 6 p.50  Open het bestand ‘Wijnen’ en bewaar in je OneDrive als ‘007 Wijnen’ 7. Rijen en kolommen Excel Deel 1 – basisbewerkingen 20 1. Noem eerste werkblad: 'Rode Bordeaux' 2. Noem tweede werkblad: 'Rode Rhône' 3. Verwijder derde werkblad 4. Voeg toe in rij 5 van eerste werkblad: “Côtes de Bourg Château Mercier, 2003, aankoopprijs 5,58, winst 12%” 5. Voeg toe in rij 7 van het tweede werkblad “Gigondas Domaine Romane-Machotte, 2003, aankoopprijs 7,66, winst 14%” 7. Verwijder in 1e werkblad “Médoc Château Gravat” 8. Verwijder in 2e werkblad “Domaine Chaume Arnaud” 9. Verberg in beide werkbladen kolommen C en D 10.Verwijder in beide werkbladen kolom met jaartallen 11.Plaats de tab 'Rode Rhône' vooraan 12.Maak de verborgen kolommen in beide werkbladen terug zichtbaar 13.Bewaar het bestand
 21. INHOUDSTAFEL Opdrachten geven Werkblad opstellen Rijen en kolommen Werkbladen Gegevensreeksen 21 3 5 7 9 11 Helpfunctie 4 Gegevens selecteren 6 Cellen 8 Gegevens verplaatsen en kopiëren 10 Opmerkingen 12 Schermonderdelen 2 MS Excel starten 1
 22.  Gegevens verplaatsen  Slepen of knippen en plakken [ctrl] + X [ctrl] + V  Kopiëren  [Ctrl] + slepen of kopiëren en plakken [ctrl] + C [ctrl] + V  “Plakken speciaal” 10. Gegevens verplaatsen en kopiëren Excel Deel 1 – basisbewerkingen 22
 23. INHOUDSTAFEL Opdrachten geven Werkblad opstellen Rijen en kolommen Werkbladen Gegevensreeksen 23 3 5 7 9 11 Helpfunctie 4 Gegevens selecteren 6 Cellen 8 Gegevens verplaatsen en kopiëren 10 Opmerkingen 12 Schermonderdelen 2 MS Excel starten 1
 24.  Reeks met constante waarden 100; 100; 100; 100 …  Lineaire reeks 100; 110; 120; 130 … +10  Groeireeks 100; 110; 121; 133,1 … *1,1  Reeks op basis van een lijst ma; di; wo; do; vr … 11. Gegevensreeksen Excel Deel 1 – basisbewerkingen 24
 25.  Gebruik de fill handle (vulgreep) voor automatisch vullen  Vul het begin van de reeks in (1 of 2 waarden)  Sleep met fill handle over gewenst bereik  Check of het is zoals verwacht  Zo ja, OK  Zo nee, duid aan in snelmenu ! Werkt ook voor dagen/data/… 11. Gegevensreeksen Excel Deel 1 – basisbewerkingen 25 constant lineair
 26.  Gebruik commando Fill voor meer controle  Vul het begin van de reeks in (1 of 2 waarden)  Selecteer het gewenste bereik  Kies Home > Editing > Fill > Series 11. Gegevensreeksen Excel Deel 1 – basisbewerkingen 26 lineair (bv. + 10) groei (bv. *1,1) vul hier de stapwaarde in, bv. 10 of 1,1
 27. 11. Gegevensreeksen Excel Deel 1 – basisbewerkingen 27  Op basis van een lijst  Veel lijsten al in Excel (dagen, maanden etc.)  Je kan er zelf toevoegen  File > Options (onderaan) > Advanced > General  Edit Custom Lists  NEW LIST  Typ de waarden bij List entries  Add > OK  Of importeer uit je blad  Geef bereik in onderaan  Import > OK Als je een “manuele reeks” hebt gemaakt om één keer te gebruiken, kan je die best nadien verwijderen
 28.  Opdracht – oefening 5 p. 50  Breng de gegevens hiernaast aan in Excel Kan je dit door zo weinig mogelijk zelf in te typen? 11. Gegevensreeksen Excel Deel 1 – basisbewerkingen 28
 29.  Opdracht thuis – oefening 7 p. 51  Vertrek van werkmap “Reeksen 2”  Gebruik reeksen om de gegevens zoals hiernaast te bekomen  Bewaar als “007 Reeksen 2” 11. Gegevensreeksen Excel Deel 1 – basisbewerkingen 29
 30. INHOUDSTAFEL Opdrachten geven Werkblad opstellen Rijen en kolommen Werkbladen Gegevensreeksen 30 3 5 7 9 11 Helpfunctie 4 Gegevens selecteren 6 Cellen 8 Gegevens verplaatsen en kopiëren 10 Opmerkingen 12 Schermonderdelen 2 MS Excel starten 1
 31.  Comments  Opmerkingen  Bedoeld voor interactie en samenwerken  Zie tab “Review”  Notes  Notities  Eénmalige nota bij een cel 12. Opmerkingen Excel Deel 1 – basisbewerkingen 31
 32. 1 2 3 formules laat spreadsheet maximaal dingen berekenen: flexibel en beschermt tegen fouten fill handle gebruik de automatische aanvulling van Excel om sneller te werken celverwijzingen reken altijd met de celverwijzingen (bv. A3) en niet met getallen Key takeaways Excel Deel 1 – basisbewerkingen 32
 33. Na de les Excel Deel 1 – basisbewerkingen 33
 34.  Opdracht thuis – oefening 9 p. 56  Vertrek van werkmap “Eenvoudige formules”  Gebruik formules om de vraagtekens in te vullen Geen idee hoe? Lees p. 55 – 56. Vooruitblik Excel Deel 2 – Formules, adressen en validatie 34
 35.  Vragen rond deel 1 – basisbewerkingen  Oefeningen:  Wat niet lukte tijdens de les  Oefening 3 p. 33  Oefening 7 p. 51  Oefening 9 p. 56 (note: oefeningen staan in de slides!) Tegen volgende les (dinsdag) Excel Deel 1 - basisbewerkingen 35
Publicidad