Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Antas ng Pagbasa

84.764 visualizaciones

Publicado el

May iba't ibang Antas ang Pagbabasa, dapat nating alamin at matukoy ang pagkakaiba nila.

Publicado en: Educación
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Antas ng Pagbasa

 1. 1. ANTAS NG PAGBASA Tinalakay ni: ROCHELLE SABDAO NATO Sanggunian:Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Crizel Sicat-De Laza (May-akda) Aurora E. Batnag (Kooerdineytor) HOMAPON HIGH SCHOOL Homapon, Legazpi City
 2. 2. Layunin: 1. Matukoy ang iba’t-ibang Antas ng Pagbasa. 2. Malaman ang pagkakaiba ng bawat Antas ng Pagbasa. 3. Matalakay ang limang hakbang sa sintopikal na pagbasa.
 3. 3. Mortimer Adler Charles Van Doren (right), with Vivienne Nearing and Jack Barry on Twenty One Tinukoy nila sa kanilang aklat ang Apat na Antas ng Pagbasa sa kanilang aklat na How to Read a Book.
 4. 4. Antas ng Pagbasa Primaryang Antas Mapagsiyasat na Antas Analitikal na Antas Sintopikal na Antas
 5. 5. Primaryang Antas ( Elementary) - Ito ang pinakamababang antas ng pagbasa at pantulong upang makamit ang literasi sa pagbasa. Kinapapalooban ng pagtukoy sa tiyak na datos at ispesipikong impormasyon gaya ng; 1. Petsa 2. Setting 3. Lugar 4. Mga tauhan Hal. Sa pagbasa ng maikling kwento,natutukoy ng mambabasa kung sino ang mga tauhan,katangian nila, setting at ang pangyayari ng kwento.
 6. 6. Mapagsiyasat na Antas (Inspectional) - Sa antas na ito, nauunawan na ng mambabasa ang kabuuang teksto at nakapagbibigay ng impresyon dito. Sa pamamagitan nito,nakapagbibigay ng mabilisan ngunit makabuluhang paunang rebyu sa isang teksto upang matukoy kung kakailanganin at kung maaari itong basahin nang mas malalim. - Maaring gamitin ang skimming sa antas na ito. Tinitingnan ng mambabasa ang; 1. Titulo 2. Heading 3. Subheading
 7. 7. Analitikal na Antas (Analytical) - Ginagamit ang mapanuri o kritikal na pag- iisip upang malalimang maunawaan ang kahulugan ng teksto at ang layunin o pananaw ng manunulat. Bahagi ng antas na ito ang; 1. Pagtatasa sa katumpakan 2. Kaangkupan 3. Kung katotohanan o opinyon ang nilalaman ng teksto
 8. 8. Upang makamit ang analitikal na antas na pagbasa kailangang isagawa ng mambabasa ang sumusunod: 1. Tukuyin kung saang larangan nakapaloob ang teksto. 2. Ibalangkas ang teksto batay sa kabuuang estruktura o kung paano ito inayos ng may-akda. 3. Tukuyin ang suliranin na tinatangkang bigyang-linaw ng may akda. 4. Unawain ang mahahalagang terminong ginamit ng may-akda tungo sa pag-unawa ng kabuuang teksto. 5. Sapulin ang mahahalagang proposisyon ng may akda. 6. Alamin ang argumento ng may akda.
 9. 9. 7. Tukuyin sa bandang huli kung nasolusyonan o nasagot ba ng may-akda ang suliranin ng teksto. 8. Tukuyin kung saang bahagi ng teksto nagkulang, nagkamali, o naging ilohikal ang pagpapaliwanag ng may-akda.
 10. 10. Sintopikal na Antas (Syntopical) Mortimer Adler Ang salitang syntopical ay binuo ni Mortimer Adler mula sa salitang syntopicon na inimbento at ginamit niya sa aklat na A syntopicon: An Index to the Great Ideas (1952) na nangangahulugang “koleksiyon ng mga paksa.” -Tumutukoy sa uri ng pagsusuri na kinapapalooban ng paghahambing sa iba’t ibang teksto at akda na kadalasang magkakaugnay.
 11. 11. Ano ang kaibahan ng sintopikal at analitikal na antas ng pagbasa?
 12. 12. Sintopikal na Antas ng Pagbasa Analitikal na Antas ng Pagbasa Nakabubuo ng sariling perspektiba o pananaw sa isang tiyak na larangan mula sa paghahambing ng mga akdang inunawa. Mula sa analitikal na pagbasa ng limang aklat ay maari ka nang maging eksperto sa isang tiyak na paksa batay sa kung ano ang sinasabi ng manunulat.
 13. 13. Limang Hakbang tungo sa Sintopikal na Pagbasa Pagsisiyasat Asimilasyon Mga Tanong Mga Isyu Kumbersasyon
 14. 14. Pagsisiyasat • Kailangang tukuyin agad ang lahat ng mahahalagang akda hinggil sa isang paksang nais mong pag-aralan. • Kailangan tukuyin kung ano ang mahahalagang bahagi na may kinalaman sa pokus ng iyong pag-aaral
 15. 15. Asimilasyon •Tinutukoy ang uri ng wka at mahahalagang terminong ginamit na may-akda upang ipaliwanag ang kaniyang kaisipan. •Nagdedesisyon ka kung susuhay sa mga naunang terminolohiya ng may- akda o gagawa ng sariling kategorisasyon.
 16. 16. Mga Tanong • Tinutukoy ang ang mga katanungang nais mong sagutin na hindi pa nasasagot o malabong naipaliwanag ng may-akda.
 17. 17. Mga isyu • Lumilitaw ang isyu kung kapaki-pakinabang at makabuluhan ang nabuo mong tanong tungkol sa isang paksaat may magkakkaibang pananaw ang mga binasang akda tungkol sa partikular na suliranin. • Kung malalim na naunawaan ang pagpapaliwanag ng mga binsang akda, natatalakay mo nang maayos ang bawat panig at nakapagbibigay ng sariling konklusyon.
 18. 18. Kumbersasyon • Ang pagtukoy sa katotohonan batay sa sintopikal na pagbasa ay hindi ang pangunahing punto at layunin sapagkat laging kuwetiyoonable ang katotohanan. • Ang halaga ng pagkatuto ay nagmumula sa mayamang diskurso at diskusyon sa pagitan ng mga eksperto,kabilang na ang sarili. • Nakakapag ambag ng bagong kaalaman na hindi inuulit ang sinasabi ng mga naunang eksperto.
 19. 19. Sanggunian: • https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bR%2FLgkXC&id= A3BA3155A312254595173DC0F5C45611FF9020E1&thid=OIP.bR_LgkXCF8 RzbSz92trw0AEsDa&q=people+reading+animated&simid=608033887706744 915&selectedindex=9&qpvt=people+reading+animated&mode=overlay&first= 1 • https://www.bing.com/images/search?q=Animated+People+Art&FORM=IRIBI P • https://www.thegreatideas.org/adlerbio_short.html • http://www.netanimations.net/Animated-dancing-red-question-mark-picture- moving.gif

×