Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

O sector terciario na UE, España e Galicia

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Presentación1
Presentación1
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 33 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a O sector terciario na UE, España e Galicia (19)

Anuncio

Más de Rosacidgalante (20)

Más reciente (20)

Anuncio

O sector terciario na UE, España e Galicia

 1. 1. O SECTOR TERCIARIO NA UE, ESPAÑA E GALICIA
 2. 2. O sector terciario na UE <ul><li>Os sector servizos na UE ocupa o 70% do emprego. </li></ul>
 3. 3. Os servizos máis relevantes <ul><li>Servizos sociais </li></ul><ul><li>O comercio </li></ul><ul><li>Servizos a empresas </li></ul>
 4. 4. Servizos de maior crecemento nos últimos anos <ul><li>Tecnoloxías da información e coas comunicacións (TIC) </li></ul>
 5. 5. Especialización <ul><li>Irlanda e Luxemburgo </li></ul><ul><li>Reino Unido </li></ul><ul><li>España, Italia e Grecia </li></ul>
 6. 6. Políticas comúns nos servizos <ul><li>A UE é unha UNIÓN ADUANEIRA e ten unha política comercial común. No seu territorio os produtos e capital dos países membros circulan libremente. PERO EXISTE UNHA POLÍTICA COMÚN QUE GRAVA OS PRODUTOS PROCEDENTES DOS PAÍSES QUE NON SON DA UNIÓN . </li></ul>
 7. 7. Os Transportes na UE <ul><li>Os numerosos desprazamentos de mercadorías e pasaxeiros entre os países membros provocan: </li></ul><ul><ul><li>Problemas de conxestión de tráfico. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contaminación </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguridade viaria </li></ul></ul>
 8. 8. Carencias do transporte na UE <ul><li>Falta de boas conexións coas rexións máis atrasadas </li></ul><ul><li>Dificultade para enlazar uns medios de transporte con outros </li></ul>DESENVOLVEMENTO DUNHA POLÍTICA DE TRANSPORTE COMÚN Solución
 9. 9. Política de transporte común <ul><li>1.3.101. Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión relativa a un Libro Blanco sobre tarifas justas por el uso de infraestructuras: Estrategia gradual para un marco común de tarificación de infraestructuras de transporte en la UE . </li></ul><ul><ul><li>Referencias: Comunicación de la Comisión, COM(1998) 466 y Bol. 7/8-1998, punto 1.3.150 Dictamen del Comité Económico y Social, DO C 116 de 28.4.1999 y Bol. 1/2-1999, punto 1.3.167 Dictamen del Comité de las Regiones, Bol. 3-1999, punto 1.3.91 </li></ul></ul><ul><li>Aprobación por el Parlamento Europeo, el 15 de abril. El Parlamento Europeo acoge con satisfacción el Libro Blanco de la Comisión como un paso hacia el mantenimiento y el desarrollo de una movilidad respetuosa con el medio ambiente. Especialmente favorable a la introducción de un régimen uniforme de tarificación para todos los modos de transporte que se base en los costes sociales marginales, insta a la Comisión a que examine la posibilidad de completar los costes marginales con un sistema estratificado de precios que incluya, en particular, impuestos sobre las emisiones, la energía y el CO2, así como a adoptar un enfoque integrado para evitar también de forma rápida y eficaz las distorsiones de la competencia entre los Estados miembros de la UE, y a favorecer la comparabilidad de las condiciones sociales de los empleados de las distintas empresas de transporte. Asimismo, le pide que en sus futuras propuestas de directivas tenga en cuenta la inclusión de los turismos como medio de transporte en el plan de tarificación, la aplicación a todos los modos de transporte de una tarificación que favorezca el uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, y la garantía de unos servicios básicos con ofertas de movilidad para todos los ciudadanos, especialmente en regiones de baja densidad de población y zonas periféricas. Pide por otra parte que se adopten lo antes posible todas las medidas de aplicación que se están examinando en la actualidad en procedimientos legislativos. </li></ul>
 10. 10. Os retos do sector terciario <ul><li>Compensar a perda de empregos causada pola deslocalización. </li></ul><ul><li>Aumentar a súa produtividade. O sector terciario na UE emprega unha % similar á EEUU pero neste país xeran máis riqueza. </li></ul><ul><li>Corrixir o atraso dalgúns países. </li></ul><ul><li>Crear políticas comúns noutros servizos. </li></ul>
 11. 11. Volume de negocio do sector servizos na UE Entre 1.700.000 E 2.000.000 de euros Entre 650.000 e 1.300.000 euros
 12. 12. O sector terciario en España
 13. 13. O sector terciario en España <ul><li>O sector terciario en España supón o 68% da riqueza estatal. </li></ul><ul><li>Emprega ao 65% da poboación ocupada. </li></ul>
 14. 14. Comunidades Autónomas con maior peso dos servizos
 15. 15. Os servizos en España <ul><li>Comercio: emprega moitas persoas, aporta o 60% do total do sector </li></ul><ul><li>Servizos financieiros </li></ul><ul><li>Transportes: bos medios. 2.900 millóns de desprazamentos urbanos e 1.850 en autobús, tren e avión. </li></ul><ul><li>Turismo: é o segundo país do mundo. </li></ul><ul><li>Información e comunicación, á cabeza en Telefónica. </li></ul><ul><li>Servizos a empresas. </li></ul><ul><li>Servizos sociais: destina o 20% do PIB (xubilacións, viuvez, sanidade, desemprego, educación (5,5% do PIB) </li></ul><ul><li>Servizos de Administración do Estado: Autonomías, Administración do Estado, Concellos, etc. </li></ul>
 16. 16. O Comercio <ul><li>Emprega a 3.000.000 de persoas </li></ul><ul><li>Pequenas empresas </li></ul><ul><li>Tendas de barrio </li></ul><ul><li>Grandes superficies </li></ul><ul><li>Comercio electrónico </li></ul>
 17. 17. Comercio exterior
 18. 18. Países cos que comercializamos
 19. 19. Balanza comercial
 20. 20. Servizos financieiros <ul><li>A banca nacional, hai poucos bancos estranxeiros. </li></ul><ul><li>Destacan BANCO SANTANDER E BANCO BILBAO VIZCAIA ARGENTARIA E BSCH. </li></ul><ul><li>As bolsas principais son a de Madrid, Barcelona, Valencia e Bilbao. </li></ul>
 21. 21. Transporte terrestre <ul><li>Redes radiais pero agora estanse facendo as REDES TRANSVERSAIS </li></ul><ul><li>Son mellores e máis densas nas zonas máis poboadas. </li></ul><ul><li>O relevo condiciona as redes. </li></ul><ul><li>Liñas de alta velocidade </li></ul><ul><li>Estradas de alta capacidade (autovías e autoestradas) </li></ul>
 22. 23. Transporte marítimo <ul><li>O maior porto español para o tráfico de mercadorías é o Baía de Alxeciras que tamén é un dos maiores de Europa. </li></ul><ul><li>Outros de interese son o de Barcelona, Valencia e Bilbao. </li></ul><ul><li>O tráfico de pasaxeiros faise, sobre todo, entre as illas e a Península. </li></ul>
 23. 24. <ul><li>Barajas é un dos maiores de UE e do mundo. </li></ul><ul><li>Ségueno o de Barcelona e Palma. </li></ul><ul><li>Os maiores fluxos prodúcense co Reino Unido e Alemaña polo turismo. </li></ul>Transporte aéreo
 24. 26. O sector terciario en Galicia <ul><li>Representa o 59% da poboación activa. </li></ul><ul><li>Achega o 55,5% do PIB. </li></ul>
 25. 27. O Comercio <ul><li>Emprega a moita xente. </li></ul><ul><li>É unha actividade en que dominan as pequenas empresas. </li></ul><ul><li>As tendas de barrio foron perdendo importancia fronte ás grandes superficies. </li></ul>
 26. 28. As exportacións e importacións <ul><li>Nos últimos anos as exportacións creceron máis ca as do resto de España. Galicia exporta: </li></ul><ul><li>-Produtos alimentarios </li></ul><ul><li>-rochas ornamentais </li></ul><ul><li>-madeira </li></ul><ul><li>-automóbiles </li></ul><ul><li>-roupa </li></ul><ul><li>En canto ás importacións Galicia compra: </li></ul><ul><ul><li>Petróleo </li></ul></ul><ul><ul><li>Electrodomésticos </li></ul></ul><ul><ul><li>Maquinaria </li></ul></ul><ul><ul><li>Calzado </li></ul></ul>
 27. 29. Os Transportes <ul><li>Rede viaria: de autoestradas e autovías. </li></ul><ul><li>Rede ferroviaria que ten 1.073 Km. Destaca o eixo A Coruña e Vigo. O resto é deficitaria. </li></ul><ul><li>Cinco portos de interese : Ferrol-San Cibrao, A Coruña, Marín, Vilagarcía de Arousa e Vigo. </li></ul><ul><li>122 portos e instalacións portuarias. </li></ul><ul><li>Tres aeroportos: Peinador, Alvedro e Lavacolla. </li></ul><ul><li>Aeródromo de Lugo. </li></ul>
 28. 32. O Turismo <ul><li>Achega o 10% do PIB. </li></ul><ul><li>Recibiu máis de 3,5 millóns de turistas. </li></ul><ul><li>Tipos: </li></ul><ul><ul><li>Urbano </li></ul></ul><ul><ul><li>De Congresos </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultural </li></ul></ul><ul><ul><li>Termal </li></ul></ul><ul><ul><li>Náutico </li></ul></ul><ul><ul><li>Rural </li></ul></ul><ul><ul><li>Etnográfico e gastronómico </li></ul></ul><ul><ul><li>De sol e praia. </li></ul></ul>
 29. 33. Retos <ul><li>Corrixir a Balanza comercial. </li></ul><ul><li>Coordinar os aeroportos. </li></ul><ul><li>Investir en infraestruturas. </li></ul><ul><li>Promover o uso de transportes públicos, sobre todo o tren. </li></ul><ul><li>Aumentar a seguridade viaria. </li></ul><ul><li>Racionalizar a construción de portos deportivos e campos de golf. </li></ul><ul><li>Promover o turismo todo o ano. </li></ul>

×