Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bel 4 kl-10_maj_2010-test_klyuchove

961 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

Bel 4 kl-10_maj_2010-test_klyuchove

  1. 1. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Център за контрол и оценка на качеството на образованието ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Прочети внимателно всеки въпрос и отговори, като оградиш с кръгче само правилния отговор! 1. Кое е най-подходящото заглавие на 3. Коя от думите е синоним на думата текста? примка от текста? а) Мравката в беда а) връзка б) Мравка и гълъб б) клопка в) Ловецът на гълъби в) примамка 2. Кое е вярно според текста? 4. Кой от изразите е най-близък до а) Мравката била много жадна и влязла в поуката от баснята? извора. а) Обичай себе си, за да те обичат другите. б) Ловецът заложил примка и хванал гълъба. б) Приятел в нужда се познава. в) Гълъбът помогнал на мравката да се в) Доброто се забравя, а злото – никога. спаси.
  2. 2. 5. В кой ред прилагателните имена са 11. В кое изречение има пунктуационнаантоними? грешка?а) гол – бос а) Често се питахме дали пътищата тук саб) стара – немощна опасни.в) бърз – бавен б) Опасни ли са пътищата тук. в) Внимавайте, че тук пътищата са опасни!6. В кое изречение има дума, употребена впреносно значение? 12. С коя дума ще довършите изречениетоа) Лукът в салата е лют. „Езоп е известен като автор на _______ .”?б) Не обичам люти чушки. а) разказив) Лют студ скова земята. б) приказки в) басни7. В кой ред думите са сродни?а) къща, дом, сграда 13. Кои качества обикновено себ) къща, къщичка, къщовница приписват на вълка в приказките ив) къща, прозорец, покрив басните? а) тромав, лукав, неблагодарен8. В кой ред има само съществителни б) хитър, коварен, страхливимена? в) глупав, кръвожаден, доверчива) доброта, скачам, рисункаб) добър, лилия, бои 14. В кое изречение е използванов) Добринка, блок, Лилия сравнение? а) Ще го докоснеш, като се повдигнеш.9. В кой ред прилагателните имена са б) Цветчето му е като камбанка.съгласувани правилно със в) Огледа се, като влезе в стаята.съществителните имена?а) весели момчета, сладко бебе, шарен 15. Какви изразни средства сашалче подчертаните думи?б) народна приказки, буйна река, високи Лятото отминапланини с ален мак в косатав) силен глад, добър баща, червена роза с тежък сноп на рамо, с огнен сърп в ръката.10. В кое изречение думата пролет еподлог? а) епитетиа) Лястовиците доведоха пролетта. б) сравненияб) Пролетта носи топлина и красота. в) повторенияв) Дърветата цъфтят през пролетта.
  3. 3. ТЕКСТ ЗА ДИКТОВКАТА Една ожадняла мравка припълзяла до един извор, но била подхваната оттечението и започнала да се дави. Гълъб я съгледал, вдигнал едно клонче и гопуснал в извора. Мравката се покачила на него и се спасила. По-късно един ловецна птици заложил примка и дошъл да хване гълъба. Мравката, като видяла това,ухапала ловеца за крака. А той от болка изпуснал примката и дал възможност нагълъба да избяга. ( „ Мравка и гълъб” - Езоп ) КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПРИ ДИКТОВКАТА№ Критерии Брой точки за правилен отговор 1. Четливо писане 0,5 т. 2. Изписване на отделната дума: 0,5 т. –думи без свое ударение (до един, но била, да се дави, я съгледал, го пуснал, се покачила, на него, се спасила, да хване, за крака, от болка, и дал, на гълъба, да избяга) – изпускане на букви и на думи – пренасяне на части от думи 3. Замяна на А с Ъ (ожадняла, започнала, вдигнал, пуснал, 0,5 т. спасила, заложил,) и замяна на Ъ с А (гълъб, съгледал, възможност, , припълзяла, дошъл) 4. Малко тире (дефис) при степенувани прилагателни 0,5 т. (по-късно) 5. Писане на главна буква в началото на изречението 0,5 т. Отчитане на несъответствие между изговор и правопис по отношение на: 6. Буква я и ю след съгласна за означаване на мекостта й 0,5 т (ожадняла, припълзяла, я съгледал, видяла, избяга) 7. Редукция на неударени гласни 0,5 т. (един, ожадняла, извор, подхваната, течението, покачила, ухапала, това, дошъл) 8. Обеззвучаване на съгласните в средата и в края на думите 0,5 т. (подхваната, мравката, изпуснал, гълъб) 9. Правопис на съществителни имена от ж.р. с наставка – 0,5 т. ост (възможност) Правопис на й (той) 10. Условно писане: 0,5 т. –буква а при членуване на съществителни имена от мъжки род, единствено число (извора, ловеца, гълъба, крака)Забележки: • Всяка грешка се отчита еднократно. • Правилен отговор се отчита, ако не е допусната грешка по съответния критерий. • Максималният брой точки от диктовката е 5 точки!
  4. 4. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС Ключ за правилните отговори 10 май 2010 г. Номер на Правилен задачата отговор 1 б 2 в 3 б 4 б 5 в 6 в 7 б 8 в 9 в 10 б 11 б 12 в 13 в 14 б 15 а

×