Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Estadístiques de queixes i suggeriments 2021

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio

Estadístiques de queixes i suggeriments 2021

Descargar para leer sin conexión

Estadístiques de les queixes i suggeriments presentades per la ciutadania a través del circuit QUI a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Estadístiques de les queixes i suggeriments presentades per la ciutadania a través del circuit QUI a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (10)

Más de Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Estadístiques de queixes i suggeriments 2021

 1. 1. Unitat de Relacions Institucionals Alcaldia Any 2021
 2. 2. 261 16 2,189 2,173 QUI ANY 2021 CORRECTES INICIATS ERRONIS ANÒNIMS 285 46 2,211 2,166 QUI ANY 2020 409 43 2,611 2,654 QUI ANY 2019 Relacions Institucionals Alcaldia
 3. 3. Queixes 1027 Suggeriments 407 Demandes d’actuació 573 Consultes 159 TIPOLOGIA D’EXPEDIENTS CORRECTES 2020 2.166 Queixes 1034 Suggeriments 348 Demandes d’actuació 665 Consultes 126 2021* 2.173 Relacions Institucionals Alcaldia *Dades recollides a data 18/01/2022
 4. 4. RESUM DE LA GESTIÓ DELS EXPEDIENTS DE QUEIXES I SUGGERIMENTS (resposta a la ciutadania en un màxim de 45 dies ) (Sense les Consultes) Relacions Institucionals Alcaldia 2019* Total 2508 2020* Total 2006 2021* Total 2047 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 2021: Dades recollides a data 24/02/2022 2020: Dades recollides a data 15/02/2021 2019: Dades recollides a data 26/02/2020
 5. 5. CONSULTES (*resposta a la ciutadania en un màxim de 5 dies) Any 2020 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 126 Consultes Any 2021 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 159 Consultes Relacions Institucionals Alcaldia
 6. 6. TIPUS DE CONSULTES, QUEIXES, DEMANDES I SUGGERIMENTS 2021 Queixes, Demandes i Suggeriments Nº Total: 2047 34,73% Via Pública - Manteniment 16,32% Serveis Urbans 13,43% Policia Local 10,84% Disciplina Urbanística i Activitats 8,30% Zoonosi i Medi Ambient 5,47% OIAC 4,15% Mediació i Convivència 3,37% Relacions Institucionals 2,54% Atenció a la Infància i a les Famílies 1,51% Medi Ambient i Higiene Ambiental Consultes Nº Total: 126 18,25% OIAC i Assumptes Generals 14,28% Disciplina Urbanística i Activitats 11,11% Via Pública 9,52% Policia Local 5,55% Gestió Tributària 4,76% Recaptació 4,76% Serveis Urbans 4,76% Cultura 3,97% Convivència Relacions Institucionals Alcaldia
 7. 7. TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA 2020-2021 13 35 40 89 138 122 226 Escales mecàniques i rampes Circulació (BUS, carril bici, i ordenació i senyalització dels carrers) Enllumenat públic Clavegueram i rases; incidències companyies de llum, aigua, gas… Senyalització i semaforització (Reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda - REM i senyalització viària) Manteniment pavimentació (accesibilitat, pilones, tractament antilliscant, guals, calçades i voreres) Manteniment parcs i jardins (poda i plagues d'arbres, manteniment i neteja) 2020 2021 52 78 109 104 59 97 Sobre expedients activitats i obres majors i/o menors i altres queixes d'activitats Sorolls i males olors (Activitats) i queixes terrasses de bar Demandes inspeccions urbanístiques (habitatges i comunitats privades) 2020 2021 Relacions Institucionals Alcaldia VIA PÚBLICA DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES
 8. 8. 145 169 Contenidors i solars que generen molèsties i brutícia Neteja a la via pública i Servei de recollida de mobles i trastos vells 2020 2021 Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA 2020-2021 SERVEIS URBANS ZOONOSI I PROTECCIÓ D’ANIMALS MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL 21 31 116 Programa de control de colònies de gats, mosquits tigre, coloms, vespes, abelles, etc. Gestió urbana dels animals de companyia; gossos perillosos, animals desatesos, etc. Plagues (en habitatges privats, municipals, solars, via pública, etc.) 2020 2021 22 Parc fluvial del Besòs Parc Serralada de Marina Fauna urbana protegida (animals que no siguin de companyia) 2020 2021
 9. 9. MANTENIMENT EDIFICIS Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA 2020-2021 15 10 Manteniment i instal·lacions en edificis i escoles municipals 2020 2021 34 Projectes i obres (Obres d'espai públic, actuacions barris i reformes equipaments municipals) 2020 OBRES PÚBLIQUES
 10. 10. 10 22 53 81 151 Multes Ocupacions il·legals i activitats clandestines en habitatges Escàndols en bars, restaurants, llocs d'oci i habitatges particulars Indisciplina viària (Circulació) Inseguretat ciutadana (incompliment restriccions COVID-19, robatoris i ocupacions il·legals) 2020 DRETS SOCIALS, GENT GRAN, SALUT I CONSUM 7 16 17 Esports (Activitats esportives, Equipaments en centres esportius… Educació (Estat dels centres educatius i escoles, adjudicació de… Cultura (Biblioteques, Esdeveniments, Auditori, etc.) 2020 2021 30 36 50 77 Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat en Adults Salut pública i atenció al consumidor Atenció a la Infància i a les Famílies Convivència i Mediació veïnal 2020 2021 Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA 2020-2021 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS POLICIA LOCAL
 11. 11. 36 31 Cadastre, Impostos i justificants pagament (Impost sobre Béns Immobles - IBI i Plusvàlua) 2020 2021 18 8 Tramitació a la web municipal 2020 Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA 2020-2021 RECAPTACIÓ – GESTIÓ TRIBUTÀRIA SISTEMES D’INFORMACIÓ
 12. 12. ORIGEN DELS EXPEDIENTS 392 499 1468 1455 306 219 2020 2021 PRESENCIAL Instància / verbal VIA ELECTRÒNICA Web / Xarxes / e-mail VIA TELEFÒNICA Altres Relacions Institucionals Alcaldia
 13. 13. Número de QUI per Districte III 19.228 hab. 360 (2020) 342 (2021) 1,77% població II 15.451 hab. 259 (2020) 232 (2021) 1,5% població I 22.265 hab. 354 (2020) 336 (2021) 1,5% població V 24.115 hab. 324 (2020) 282 (2021) 1,16% població IV 21.874 hab. 289 (2020) 349 (2021) 1,6% població Número de QUI 2021 per Districte  Districte I 336  Districte II 232  Districte III 342  Districte IV 349  Districte V 282  Districte VI 153 Relacions Institucionals Alcaldia VI 17.069 hab. 151 (2020) 153 (2021) 0,89% població
 14. 14. TIPOLOGIA de QUIS més freqüents per DISTRICTE I Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 24,11% Neteja Viària i Contenidors 14,88% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 14,88% Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 12,20% II Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 23,71% Neteja Viària i Contenidors 16,38% Manteniment parcs i jardins (poda, manteniment general parcs) 13,79% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 12,07% III Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 27,77% Manteniment parcs i jardins (poda, manteniment general parcs) 16,37% Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 13,16% Neteja Viària i Contenidors 12,28% IV Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 20,63% Neteja Viària i Contenidors 20,06% Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 16,33% Manteniment parcs i jardins (poda, manteniment general parcs) 10,88% V Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 26,95% Neteja Viària i Contenidors 21,27% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 18,44% Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 15,60% VI Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 30,06% Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 13,07% Neteja Viària i Contenidors 12,42% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 11,11% Relacions Institucionals Alcaldia III Singuerlín La Guinardera Can Franquesa Les Oliveres Can Calvet Serra de Marina II Riera Alta Llatí Cementiri Vell I Centre Can Mariner IV Riu Nord Riu Sud V El Raval Safaretjos Santa Rosa VI Fondo
 15. 15. Número de QUI per Barris Relacions Institucionals Alcaldia Riu Nord 7.849 hab. 176 Riu Sud 14.030 hab. 178 El Raval 8.558 hab. 102 Santa Rosa 14.682 hab. 148 Fondo 17.079 hab. 153 Centre 16.463 hab. 287 Can Mariner 7.979hab. 75 Safaretjos 1.282 hab. 40 Llatí 9.753 hab. 112 Singuerlín 12.647 hab. 162 Les Oliveres 3.225 hab. 88 Can Franquesa 1.333 hab. 17 La Guinardera 1.941 hab. 28 Can Calvet 32 Serra de Marina 10 Riera Alta 1.821 hab. 63 Cementiri Vell 1.358hab. 27 Número de QUI 2021 per Barris  Centre 287  Riu Sud 178  Riu Nord 176  Singuerlín 162  Fondo 153  Santa Rosa 148  Llatí 112  El Raval 102  Les Oliveres 88  Can Mariner 75  Riera Alta 63  Safaretjos 40  Can Calvet 32  La Guinardera 28  Cementiri Vell 27  Can Franquesa 17  Serra de Marina 10
 16. 16. CONCLUSIONS RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS I CANAL D’ENTRADA QUIS 2021 Relacions Institucionals Alcaldia
 17. 17. CONCLUSIONS EXPEDIENTS QUIS 2021 Relacions Institucionals Alcaldia PER TEMES I/O ÀMBITS D’ACTUACIÓ
 18. 18. CONCLUSIONS EXPEDIENTS QUIS 2021 Relacions Institucionals Alcaldia PER DISTRICTES
 19. 19. Unitat de Relacions Institucionals Alcaldia Santa Coloma de Gramenet, març de 2022

×