Publicidad

Calle Hjerne-Utbyggnad-och-utveckling-av-SGUs-grundvattennat

Geological Survey of Sweden
28 de Oct de 2019
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Geological Survey of Sweden(20)

Último(20)

Publicidad

Calle Hjerne-Utbyggnad-och-utveckling-av-SGUs-grundvattennat

 1. Utbyggnad av SGUs grundvattennät Calle Hjerne 2019-10-24 och utveckling
 2. Geologi för ett hållbart samhälle Utbyggnad av grundvattennätet 2018-2020 Tidigare nivåövervakning (-2017): • I huvudsak referensmätningar för vattenförsörjning • Inte tillräckligt bra underlag för samhällsplanering Övergripande syfte med utbyggnaden (2018-2020): • Bättre täckning (geografiskt, geologiskt) • Nya typer av områden • Förbättrat beslutsunderlag för samhällsplanering
 3. Geologi för ett hållbart samhälle Två huvuddelar i projektet: • Fysisk utbyggnad • Utveckling av information och tjänster Mål: • Fler områden och stationer • Underlätta framtida drift • Förbättra nivåmodellering • Utveckla datahantering • Utökad och förbättrad information och redovisning Utbyggnad av grundvattennätet 2018-2020
 4. Geologi för ett hållbart samhälle Grundvattennät – Jan 2018 ca 100 med automatiska nivåloggers Övriga manuella mätningar 2 ggr/månad Pågående utbyggnad Totalt ca 460 nya automatiska nivåloggers Fåtal stationer kvar med manuella mätningar Fortsatt huvudfokus på vattenförsörjning Nya områdestyper
 5. Geologi för ett hållbart samhälle Uppdaterad kartvisare Nya funktioner (sökning, flera grafer samtidigt, m.m.) Valbar bakgrund (jordartskarta, m.m.) Modellerade data för station
 6. Geologi för ett hållbart samhälle Nivåer (>200 nivåstationer) Meteorologiska data Hydrogeologiska förhållanden Relativa nivåer Modellering av grundvattennivåer Kalibrerade modellparametrar Mellan stationer Scenarier Drivdata Lokalt väder Väderscenarier Modell: • modifierad S-HYPE • mer anpassad för grundvatten • ersätter Grundvatten.nu • samverkan med SMHI
 7. Geologi för ett hållbart samhälle Scenarier Fiktivt exempel – små magasin +1 månad Normal gvb Liten gvb +1 månad Nuläge
 8. Geologi för ett hållbart samhälle Nivåkartor - Utveckling Nuvarande: Halvmanuellt, 1-2 ggr/mån: • Små + stora magasin • Relativt normal nivå för månad • Fyllnadsgrad endast små magasin • Nuläge • Totalt 3-6 kartor/månad Efter utveckling, prel. (under 2020): Automatiskt, 1 ggr/vecka: • Små + stora magasin • Relativt normal nivå för månad • Relativt normal nivå oavsett månad • Nuläge • +1 och +2 månader (små magasin) • +2, +4 och +6 månader (stora magasin) • Totalt ca 60 kartor/månad + + + + + = = =
 9. Geologi för ett hållbart samhälle SGUs information om grundvattennivåer Samlad Tydligare Mer Beräkningsmodell Grundvattennivåer Inledningstext om vad som visas på denna sida ……………………………………………… ……………………………………………… ……………..………………………………. Allmänt om grundvattennivåer Historisk grundvattensituationAktuell grundvattensituation Framtida grundvattensituation Andra informationssidor?Nivåstationer Grundvattennivåer - nyheter
 10. Geologi för ett hållbart samhälle SGUs information om grundvattennivåer Exempel: Rött = valbart Beräkningsmodell Grundvattennivåer Inledningstext om vad som visas på denna sida ……………………………………………… ……………………………………………… ……………..………………………………. Allmänt om grundvattennivåer Historisk grundvattensituationAktuell grundvattensituation Framtida grundvattensituation Andra informationssidor?Nivåstationer Grundvattennivåer - nyheter Historisk grundvattensituation Små magasin Avvikelse från det normala för årstiden 2018-12-15 2019-01-15 2019-02-15 2019-03-15 Förtydliganden …………………………… …………………………… …………..………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………..
 11. Geologi för ett hållbart samhälle SGUs information om grundvattennivåer Exempel: Rött = valbart Beräkningsmodell Grundvattennivåer Inledningstext om vad som visas på denna sida ……………………………………………… ……………………………………………… ……………..………………………………. Allmänt om grundvattennivåer Historisk grundvattensituationAktuell grundvattensituation Framtida grundvattensituation Andra informationssidor?Nivåstationer Grundvattennivåer - nyheter Framtida grundvattensituation Små magasin Scenario om 2 månad Avvikelse från det normala för årstiden Grundvattenbildning: Nuläge Liten Normal Stor Förtydliganden …………………………… …………………………… …………..………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………..
 12. Geologi för ett hållbart samhälle Projekt - inblandade • SGU, 30-tal personer (Hydrogeologer, IT, Geodata, Kommunikation) • Konsulter, borrare • SMHI (modellering) • SGI (ras- och skredområden) • Länsstyrelser • Kommuner, Trafikverket, andra intressenter
 13. Tack! Frågor?
Publicidad