Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

"Thử thách online" - Nguyễn Xuân Khoa

165 visualizaciones

Publicado el

Bài dự thi thử thách online của bạn Nguyễn Xuân Khoa.

Publicado en: Diseño
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

"Thử thách online" - Nguyễn Xuân Khoa

 1. 1. THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
 2. 2. THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP Hệ thống thông tin trong quản lí doanh nghiệp Thông tin trong doanh nghiệp
 3. 3. QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Quá trình đưa ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp Quyết định quản trị
 4. 4. THÔNG TIN LÀ GÌ? “THÔNG TIN LÀ QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI GIỮA NGƯỜI GỬI VÀ NGƯỜI NHẬN” Thông tin là sự phản ánh của tự nhiên và xã hội bằng ngôn từ, kí hiệu, hình ảnh,... Thông tin là tất cả các sự việc, sự kiện, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm sự hiểu biết của con người
 5. 5. HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP Người gửi và người nhận không phải bao giờ cũng là con người mà có thể là hệ thống máy tính,...
 6. 6. Phương tiện trao đổi không chỉ là lời nói hoặc chữ viết mà có thể được chuyển bằng điện tử
 7. 7. VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 03 Phương tiện đặc trưng của hoạt động quản trị 02 Gắn hoạt động của doanh nghiệp với môi trường bên ngoài 01 Thực hiện chức năng quản trị
 8. 8. Vai trò của thông tin trong quản trị Trong quá trình quản trị Vừa là đầu vào Vừa là đầu ra Trong mối quan hệ với nhà quản trị Vừa là đối tượng sản xuất Vừa là sản phẩm Trong mối quan hệ quản trị Gắn với các hoạt động trong quản trị
 9. 9. Người phát tin (nguồn) Thông tin phản hồi Kênh truyền thông tin Người nhận (đích) Chướng ngại vật QUÁ TRÌNH THÔNG TIN
 10. 10. Xuống dưới, Lên Trên, Chéo Bằng văn bản, Bằng lời, Không lời Chính thức, Không chính thức PHÂN LOẠI THÔNG TIN Căn cứ vào các yếu tố: CẤP QUẢN TRỊ HÌNH THỨC TRUYỀN TIN TÍNH CHẤT PHÁP LÝ CỦA THÔNG TIN
 11. 11. Về mặt thời gian • Phải được cung cấp kịp thời • Phải có tính cập nhật • Phải đảm bảo tính thường xuyên, liên tục Về tính pháp lý • Phải có tính thẩm quyền, tính hiệu lực (như chỉ thị, mệnh lệnh,…) • Phải đảm bảo được tính bí mật Về kinh tế • Phải đảm bảo tính hiệu quả YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÔNG TIN QUẢN TRỊ

×