Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
3.2 PENGURUSAN
KOKURIKULUM DAN SUKAN
Sistem Maklumat Penaziran
(e-Nazir)
ASPEK 3.2.1 : Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum dan Sukan
KRITERIA
KRITIKAL
:
Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan d...
SKOR 5
•Ketetapan berkaitan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dibuat
dengan mematuhi Akta Pendidikan, Peraturan Pendidikan...
SKOR 6
•Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 perlu dipenuhi .
•Terdapat unsur in...
ASPEK 3.2.2 : Pengurusan Kelab dan Persatuan
KRITERIA
KRITIKAL
:
Kelab dan Persatuan diurus untuk memastikan penglibatan m...
SKOR 5
•Hampir keseluruhan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan
dilaksanakan oleh Kelab dan Persatuan.
•Kelab dan P...
SKOR 6
•Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inov...
ASPEK 3.2.3 : Pengurusan Badan Beruniform
KRITERIA
KRITIKAL
:
Badan Beruniform diurus untuk memastikan penglibatan murid
s...
SKOR 5
• Hampir keseluruhan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dilaksanakan
oleh Badan Beruniform.
• Badan Beruniform mengg...
SKOR 6
• Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur ino...
ASPEK 3.2.4 : Pengurusan Kelab Sukan dan Permainan
KRITERIA
KRITIKAL
:
Kelab Sukan dan Permainan Diurus Untuk Memastikan P...
SKOR 5
• Hampir keseluruhan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan
dilaksanakan oleh kelab sukan dan permainan.
• Kel...
SKOR 6
• Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur ino...
ASPEK 3.2.5 : Pengurusan Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan
KRITERIA
KRITIKAL
:
Program sukan untuk semua dan...
SKOR 5
• Hampir keseluruhan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan
dalam sukan untuk semua dan sukan unt...
SKOR 6
• Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur ino...
ASPEK 3.2.6 : Pengurusan Pentaksiran Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan
KRITERIA
KRITIKAL
: Pentaksiran diurus untuk mengesan ...
SKOR 5
• Pentaksiran aktiviti kokurikulum dan sukan dilaksanakan bagi
setiap murid yang berkenaan pada setiap tahun
berdas...
SKOR 6
• Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur ino...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Skpm nazir kokurikulum & sukan

Pengurusan Kokurikulum dan Sukan SKPM Nazir KPM

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Skpm nazir kokurikulum & sukan

 1. 1. 3.2 PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Sistem Maklumat Penaziran (e-Nazir)
 2. 2. ASPEK 3.2.1 : Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum dan Sukan KRITERIA KRITIKAL : Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum dan sukan.
 3. 3. SKOR 5 •Ketetapan berkaitan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dibuat dengan mematuhi Akta Pendidikan, Peraturan Pendidikan, SPI, Surat Siaran, Panduan Pengurusan PBS, dasar-dasar KPM dan mengikut keperluan sekolah. •Ketetapan berkaitan pelaksanaan kokurikulum dan sukan merangkumi pemilihan guru penasihat/jurulatih, pendaftaran, perjawatan murid, kekerapan dan masa perjumpaan, perlembagaan, sukatan, mekanisme pemantauan, keselamatan, penilaian, pengiktirafan dan penghargaan dibuat dan dipatuhi untuk memastikan kegiatan kokurikulum dan sukan dilaksanakan secara berkesan. •Hampir keseluruhan ketetapan tersebut dinyatakan secara tersurat dengan kemas kini sebagai panduan pengurusan kokurikulum dan sukan. ASPEK 3.2.1 : Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum dan Sukan KRITERIA KRITIKAL : Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum dan sukan.
 4. 4. SKOR 6 •Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi . •Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atauboleh dicontohi. Contohnya:Kepatuhan kepada ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan secara berterusan berjaya membawa perubahan positif dan keselarasan dalam pelaksanaan kokurikulum dan sukan sekolah. •atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) ASPEK 3.2.1 : Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum dan Sukan KRITERIA KRITIKAL : Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum dan sukan.
 5. 5. ASPEK 3.2.2 : Pengurusan Kelab dan Persatuan KRITERIA KRITIKAL : Kelab dan Persatuan diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembelajaran di bilik darjah.
 6. 6. SKOR 5 •Hampir keseluruhan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan oleh Kelab dan Persatuan. •Kelab dan Persatuan menggunakan kurikulum/panduan pelaksanaan, dan rancangan aktiviti tahunan yang disediakan. •Aktiviti Kelab dan Persatuan dirancang dan dilaksanakan berdasarkan matlamat, objektif persatuan dan keupayaan murid bagi mengukuh dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari. •Aktiviti yang dilaksanakan menarik dan mampu meningkatkan kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum. •Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti. •Peralatan dan kemudahan asas dimanfaatkan secara optimum. •Pemantauan aktiviti dilaksanakan secara terancang. •Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini. •Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini dan disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid. •Skor direkodkan dalam SPPBS. ASPEK 3.2.2 : Pengurusan Kelab dan Persatuan KRITERIA KRITIKAL : Kelab dan Persatuan diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembelajaran di bilik darjah.
 7. 7. SKOR 6 •Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atauboleh dicontohi. •Contohnya:Pihak sekolah menggunakan khidmat kepakaran ibu bapa/komuniti setempat secara berterusan untuk meningkatkan kehadiran dan kualiti kemahiran belajar murid. •atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) ASPEK 3.2.2 : Pengurusan Kelab dan Persatuan KRITERIA KRITIKAL : Kelab dan Persatuan diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembelajaran di bilik darjah.
 8. 8. ASPEK 3.2.3 : Pengurusan Badan Beruniform KRITERIA KRITIKAL : Badan Beruniform diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembangunan perwatakan murid dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial.
 9. 9. SKOR 5 • Hampir keseluruhan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dilaksanakan oleh Badan Beruniform. • Badan Beruniform menggunakankurikulum/panduan pelaksanaan dan rancangan aktiviti tahunan yang disediakan. • Aktiviti Badan Beruniform dirancang dan dilaksanakan berdasarkan matlamat, objektif persatuan dan keupayaan murid bagi mengukuh dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari. • Aktiviti yang dilaksanakan menarik dan mampu meningkatkan kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum. • Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti. • Peralatan dan kemudahan asas dimanfaatkan secara optimum. • Pemantauan aktiviti dilaksanakan secara terancang. • Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini. • Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini dan disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid. • Skor direkodkan dalam SPPBS. ASPEK 3.2.3 : Pengurusan Badan Beruniform KRITERIA KRITIKAL : Badan Beruniform diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembangunan perwatakan murid dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial.
 10. 10. SKOR 6 • Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atauboleh dicontohi. Contohnya:Pihak sekolah menggunakan khidmat kepakaran ibu bapa/komuniti setempat secara berterusan untuk meningkatkan kehadiran dan kualiti kemahiran belajar murid. • atau inisiatif lain yang sesuai. • (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) ASPEK 3.2.3 : Pengurusan Badan Beruniform KRITERIA KRITIKAL : Badan Beruniform diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembangunan perwatakan murid dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial.
 11. 11. ASPEK 3.2.4 : Pengurusan Kelab Sukan dan Permainan KRITERIA KRITIKAL : Kelab Sukan dan Permainan Diurus Untuk Memastikan Penglibatan Murid Secara Menyeluruh Dan Sebagai Pengukuhan Terhadap Pengetahuan, Kemahiran Dan Pembangunan Sahsiah Murid.
 12. 12. SKOR 5 • Hampir keseluruhan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan oleh kelab sukan dan permainan. • Kelab sukan dan permainan menggunakan kurikulum/panduan pelaksanaan, dan rancangan aktiviti tahunan yang disediakan. • Penyertaan murid dalam kelab sukan dan permainan berdasarkan bakat, minat dan potensi. • Aktiviti kelab sukan dan permainan dirancang dengan mengambil kira aspek pengetahuan, kemahiran dan pembangunan sahsiah murid serta dilaksanakan sepanjang tahun persekolahan. • Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti. • Peralatan dan kemudahan asas dimanfaatkan secara optimum. • Pemantauan aktiviti dilaksanakan secara terancang. • Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini. • Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kinidandisimpan di dalam Fail Perkembangan Murid. • Skor direkodkan dalam SPPBS. ASPEK 3.2.4 : Pengurusan Kelab Sukan dan Permainan KRITERIA KRITIKAL : Kelab Sukan dan Permainan Diurus Untuk Memastikan Penglibatan Murid Secara Menyeluruh Dan Sebagai Pengukuhan Terhadap Pengetahuan, Kemahiran Dan Pembangunan Sahsiah Murid.
 13. 13. SKOR 6 • Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atauboleh dicontohi. Contohnya:Pihak sekolah menggunakan khidmat kepakaran ibu bapa/komuniti setempat secara berterusan dalam program kelab sukan dan permainan untuk meningkatkan kehadiran murid dan mengukuhkan pengetahuan, kemahiran serta pembangunan sahsiah murid. • atau inisiatif lain yang sesuai. • (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) ASPEK 3.2.4 : Pengurusan Kelab Sukan dan Permainan KRITERIA KRITIKAL : Kelab Sukan dan Permainan Diurus Untuk Memastikan Penglibatan Murid Secara Menyeluruh Dan Sebagai Pengukuhan Terhadap Pengetahuan, Kemahiran Dan Pembangunan Sahsiah Murid.
 14. 14. ASPEK 3.2.5 : Pengurusan Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan KRITERIA KRITIKAL : Program sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan diurus untuk menggalakkan penglibatan murid secara menyeluruh dan memperkembangkan potensi serta bakat murid ke arah peningkatan pencapaian sukan sekolah.
 15. 15. SKOR 5 • Hampir keseluruhan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan dalam sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. • Hampir keseluruhan aktiviti sukan iaitu sukan dan permainan, merentas desa, sukantara, kejohanan olahraga tahunan dan kem sukan dilaksanakandenganberpandukan kurikulum/panduan pelaksanaan dan rancangan aktiviti tahunan. • Hampir keseluruhan aktiviti yang dilaksanakan menarik, menyeronokkan, memberi pendedahan kemahiran asas dan meningkatkan sosialisasi dalam kalangan murid. • Hampir keseluruhan program sukan untuk semua dirancang dan dilaksanakan sepanjang tahun. • Program kecemerlangan untuk pasukan sekolah dan pelapis dirancang dan dilaksanakan. • Pemantauan program sukan untuk semua dilaksanakan secara terancang. • Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan program sukan untuk semua. • Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini. • Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kinidandisimpan di dalam Fail Perkembangan Murid. • Skor direkodkan dalam SPPBS. ASPEK 3.2.5 : Pengurusan Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan KRITERIA KRITIKAL : Program sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan diurus untuk menggalakkan penglibatan murid secara menyeluruh dan memperkembangkan potensi serta bakat murid ke arah peningkatan pencapaian sukan sekolah.
 16. 16. SKOR 6 • Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:Pihak sekolah berjaya meningkatkanperatusan penglibatan murid yang tinggi dalam program sukan dan melahirkan pemain/pasukan sekolah yang menyerlah. • atau inisiatif lain yang sesuai. • (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) ASPEK 3.2.5 : Pengurusan Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan KRITERIA KRITIKAL : Program sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan diurus untuk menggalakkan penglibatan murid secara menyeluruh dan memperkembangkan potensi serta bakat murid ke arah peningkatan pencapaian sukan sekolah.
 17. 17. ASPEK 3.2.6 : Pengurusan Pentaksiran Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan KRITERIA KRITIKAL : Pentaksiran diurus untuk mengesan pencapaian murid.
 18. 18. SKOR 5 • Pentaksiran aktiviti kokurikulum dan sukan dilaksanakan bagi setiap murid yang berkenaan pada setiap tahun berdasarkan dokumen berkaitan PBS dan skema pentaksiran yang ditetapkan oleh KPM. • Markah pencapaian murid dibuat secara adil dan keputusan dimaklumkan kepada pihak ibu bapa/penjaga/pihak lain yang berkepentingan. • Data pentaksiran aktiviti kokurikulum dan sukan bagi setiap murid direkod dengan kemas kini dan disimpan dengan sistematik. • Evidens disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid dengan lengkap sebelum direkod dalam SPPBS. ASPEK 3.2.6 : Pengurusan Pentaksiran Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan KRITERIA KRITIKAL : Pentaksiran diurus untuk mengesan pencapaian murid.
 19. 19. SKOR 6 • Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atauboleh dicontohi. Contohnya:Hasil pentaksiran kokurikulum dan sukan/Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) direkodkan dengan kemas kini dalam SPPBS dan data tersebut dianalisis serta digunakan untuk tindakan pembetulan/penambahbaikan. • atau inisiatif lain yang sesuai. • (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) ASPEK 3.2.6 : Pengurusan Pentaksiran Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan KRITERIA KRITIKAL : Pentaksiran diurus untuk mengesan pencapaian murid.

×