Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Barreres tecnològiques implantació registre electrònic

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Barreres tecnològiques implantació registre electrònic (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Barreres tecnològiques implantació registre electrònic

  1. 1. PROJECTE IMPLANTACIÓ REGISTRE D’EXPEDIENTS ELECTRÒNIC BARRERES TECNOLÒGIQUES SANDRA PRAT GRAU
  2. 2. MARC LEGAL • Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. • Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic. • Reial Decret 951/2015 de 23 d’octubre, que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública. • Reial Decret 4/2010 de 8 de gener, que es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Pública.
  3. 3. GESTOR D’EXPEDIENTS SIMPLIFICA - CLOUD. - Facilita el control i el compliment dels terminis de tramitació. - Integració del registre d’entrada i sortida i registres accessoris (ERES, ETRAM, ENOTUM). - Homologat pel consorci AOC (e-SET). - Compliment de la normativa vigent d’administració electrònica. - Rapidesa en la implantació i connexió. - Millora el control del treball pendent de cada usuari. - Permet la configuració de plantilles.
  4. 4. BARRERES TECNOLÒGIQUES INTERNES • Inseguretat jurídica. • Poca capacitat de lideratge per part dels polítics i directius de l’administració. • Desconeixement, inseguretat i desmotivació per part del personal de l’administració. • Pocs recursos econòmics i mitjans tecnològics. • Falta de disseny de processos de gestió a nivell funcional. • Burocratització del personal de l’administració. . • Poc coneixement digital per part del personal de l’administració. • Elevades càrregues de treball en diferents àrees.
  5. 5. SOLUCIONS • Adaptació normativa vigent a l’organització (protecció de dades, seguretat, accessibilitat, interoperabilitat, procediment administratiu, transparència, normes d’interoperabilitat i seguretat de l’Estat). • Accions formatives i informatives al personal de l’administració, per poder adquirir noves aptituds i motivar-lo per gestionar el canvi. • Millores organitzatives i funcionals. • Automatització de tasques repetitives i disseny de processos de gestió. • Adaptació i modernització d’aparells electrònics. • Progressiva eliminació del paper en la gestió d’expedients.
  6. 6. BARRERES TECNOLÒGIQUES EXTERNES • Desconeixement dels serveis que ofereix l’administració. • Desconeixement i inseguretat de la població en la utilització de les noves tecnologies. • Dependència de la interoperabilitat de les plataformes d’altres administracions públiques. • Desconfiança dels ciutadans i empreses amb l’administració. • Escletxa social. • Vulneració de la seguretat.
  7. 7. SOLUCIONS: • Millorar i informar dels serveis que presta l’administració. • Desburocratitzar les relacions entre ciutadans, empreses i l’administració. • Adaptació de les aplicacions informàtiques a través del mòbil. • Simplificar i agilitzar els procediments administratius. • Promocionar els serveis a la població i les empreses. • Aprofitar les plataformes interoperables que es posen a la disposició de les administracions. • Fomentar, adaptar i facilitar la utilització de les noves tecnologies per eliminar l’escletxa social. • Millorar la cooperació i col·laboració amb organitzacions, empreses i entitats socials.
  8. 8. CONCLUSIONS Un projecte d’aquest tipus implica una transformació digital de l’administració i un canvi cultural molt important de tot el personal, tant a nivell polític, com directiu, tècnic i funcional. És un projecte difícil que s’han de tenir en compte aspectes jurídics, organitzatius, procedimentals, tecnològics, recursos humans, però també s’ha de tenir en compte l’impacte que pot ocasionar a la ciutadania i a les empreses. La modernització de l’administració s’ha de veure com una oportunitat per revisar el funcionament i l’organització de l’administració local i fent-la més eficaç, eficient, transparent, i propera a la ciutadania.

×