นวัตกรรมบทที่ 9

Hace 9 años 631 Visualizaciones

นวัตกรรมบทที่ 8

Hace 9 años 827 Visualizaciones

นวัตกรรมบทที่ 7

Hace 9 años 386 Visualizaciones

นวัตกรรมบทที่ 7

Hace 9 años 150 Visualizaciones

นวัตกรรมบทที่ 7

Hace 9 años 206 Visualizaciones

Minion and conic section

Hace 9 años 633 Visualizaciones

ภาคตัดกรวย

Hace 9 años 3581 Visualizaciones

เศษส่วน

Hace 9 años 282 Visualizaciones

งานบทที่ 3

Hace 9 años 171 Visualizaciones

การนำเสนอ

Hace 9 años 196 Visualizaciones

งานบทที่ 2

Hace 9 años 215 Visualizaciones

งานนำเสนอวิชานวัตกรรม

Hace 9 años 336 Visualizaciones

งานนำเสนอวิชานวัตกรรม

Hace 9 años 279 Visualizaciones

งานนำเสนอวิชานวัตกรรม

Hace 9 años 224 Visualizaciones

นวัตกรรม

Hace 9 años 186 Visualizaciones

นวัตกรรม

Hace 9 años 364 Visualizaciones

วิชานวัตกรรม

Hace 9 años 407 Visualizaciones

งานนำเสนอ1

Hace 9 años 113 Visualizaciones

งานกลุ่มวิชานวัตกรรม

Hace 9 años 186 Visualizaciones