Publicidad

1А план на урок математика число и цифра 7 (1).docx

4 de Mar de 2023
1А план на урок математика число и цифра 7 (1).docx
1А план на урок математика число и цифра 7 (1).docx
1А план на урок математика число и цифра 7 (1).docx
1А план на урок математика число и цифра 7 (1).docx
Próximo SlideShare
начален преговор   2 класначален преговор 2 клас
Cargando en ... 3
1 de 4
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

1А план на урок математика число и цифра 7 (1).docx

  1. МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА УРОК ПО МАТЕМАТИКА В І а КЛАС Тема на урока: Числото 7. (6+1=7 7-1=6) Вид на урока: за нови знания Цели на урока: - Образователни:  Да се формира понятие за числото 7.  Да се усвои количественото и редно значение на числото 7.  Да се формират умения за броене до 7 и за писане на цифрата 7.  Да се изградят умения за сравняване на числата до 7, за правилното използване на знаците >,=,<.  Да се усвои принципа за построяване редицата на числата (всяко следващо число се получава, като към предходното се прибави 1).  Да се усвоят случаите 6+1=7, 7-1=6.  Да се направи връзка с литературните познания на учениците, свързани с приказки – „Снежанка и седемте джуджета“, „Вълкът и седемте козлета“ - Възпитателни:  Да се възпитават естетически качества, свързани калиграфското изписване на цифра 7. Методи:  фронтален – обяснение и показ (от учителя)  индивидуална работа с учениците. Дидактични материали: Учебник по математика за първи клас, учебна тетрадка №1 към учебника, весели карти с цифри, изработени и оцветени от учениците в час по изобразително изкуство (за всеки ученик), електронна презентация на урока, предмети за броене. ХОД НА УРОКА  Проверка на присъствието  Проверка на домашните работи
  2. I. Актуализиране на стари знания. - Ученици днес наши гости са: …………… (представят се гостите). В този час ние ще покажем какво знаем по математика. И понеже много обичате игрите, предлагам да играем на „Мълчанка”. Извадете картончетата с цифрите. (На дъската се написва задача от изучените случаи, децата решават наум и по сигнал едновременно всички вдигат картонче с отговора. Това се повтаря няколкократно, като всеки път отпада детето, което е сгрешило). - А сега да проверим маймунките послушни ли са?(игра „Пет маймунки“) ІІ. Съобщаване на темата . - До сега ние изучихме числата до 6 и решавахме задачи до 6. Днес ще се запознаем с числото 7 и ще се научим да пишем неговата цифра –7. /на презентационната стена се изписва темата „Число и цифра 7“, след което се показва начина на изписване. - Хайде да преброим колко са флумастерите (6). Ако към тях прибавя още един те ще станат … (7). Да ги преброим отначало. Числото 7 се записва с тази цифра (показва се цифра 7). Числото 7 се образува, като към предното число 6 прибавим 1. Затова 7 се намира след 6 в редицата и е по-голямо от него с едно. (Записва се цифрата на дъската в редицата на числата). На презентационната дъска броим 7 зайчета и 7 морковчета. Въпросът е дали за всяко зайче има морковче. (Децата броят) – Да, има! И сравняват 7=7
  3. Намираме мястото на всяко число в редицата на естествените числа и броим от 0 до 7 и обратно. 5 0 2 6 4 7 Почивка за умници: учителят изписва с ръка във въздуха цифрите на изучените числа и учениците разпознават кои са те. ІІІ. Работа в учебника
  4. - Сега ще се научим да пишем цифрата на числото 7. Но преди това да поканим седмицата. (децата знаят стихче за всяко изучено до тук число, казва им се поредното стихче за числото 7) (Показ и обяснение за писане на цифра 7. Изписват цифрата във въздуха). Задача. - Повторете пунктираната линия на голямата цифра, като следвате посоката на стрелката. После повторете по-малките цифри и довършете двата реда, като красиво изписвате цифра 7 през едно квадратче. Физкултминутка: „Уморени пръстчета“ Задача - Установява се, че числото 7 е по-голямо от всички изучени числа. Задача – Решете задачите: 1 + 6 = 7 – 1 = Почивкаааа! Откриваме предмети, формата на които наподобява цифрата на числото 7 в стаята и на слайд. ІV. Работа в учебна тетрадка № 1. Задача 1. - Напишете два реда с цифра 7. Задача 2. – Решете задачите. Свържете еднаквите отговори и ще разберете какви плодове има във всеки сладкиш. V. Обобщение и преценка. -С кое число се запознахме днес? Какво писахте? (Цифрата на числото 7.) А какво е цифра? (Знакът, с който се записва дадено число.) - Домашна работа. Упражняване на цифра 7 (в тетр.за дом. работа) Подарък на всяко дете – красива цифра 7 за оцветяване Поощрение с „похвалка” за активните деца.
Publicidad