Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016 (18)

Anuncio

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (12)

Más reciente (20)

Anuncio

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016

 1. 1. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016
 2. 2. Godt kvartalsresultat 2 529 745 380 528 3. kv 20163. kv 20153. kv 20143. kv 2013 Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 20,5 28,0 16,8 17,1 3. kv 20163. kv 20153. kv 20143. kv 2013 Solvensmargin 30.06.16 (uten bruk av overgangsregler) * 3. kv 2016 1.439 3. kv 2015 1.225 3. kv 2014 1.753 3. kv 2013 1.216 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 155 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 284 % SpareBank 1 Forsikring AS: 126%
 3. 3. God underliggende drift i alle selskaper Resultatnedgangen i Skadeforsikring skyldes lavere avviklingsgevinster og negativt estimatavvik på pensjoner 3 451 897 484 787 82 44 7476 SkadeforsikringLivsforsikring ODIN forvaltning Fordringsadministrasjon 2015 2016 Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
 4. 4. Forretningsområde Forsikring
 5. 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Godt underliggende driftsresultat Høyere finansinntekter og sterk salgsvekst for innskuddspensjon i BM Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK  Brutto premieinntekter: 3.695 (3.367)  Risikoresultat: 260 (278)  Administrasjonsresultat: 11 (25)  Renteresultat: 239 (139)  Resultat før skatt: 484 (451)  Solvensmargin *) : 126 % 5 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK) 147 175 145 164 3 0 50 100 150 200 250 300 350 3. kv 20162. kv 20161. kv 20164. kv 20153. kv 2015 380 486 466 451 484 0 100 200 300 400 500 3. kv 20163. kv 2012 3. kv 20153. kv 20143. kv 2013 *) Per 30. juni 2016. Uten bruk av overgangsregler
 6. 6. Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende lønnsomhet Redusert forsikringsresultat skyldes lavere avviklingsgevinster. Resultatet er belastet med MNOK 74 som følge av negativt estimatavvik på pensjoner.  Brutto premieinntekter: 3.999 (4.032)  Forsikringsresultat: 569 (734)  Brutto avviklingsgevinster 238 (415)  Netto finansresultat: 292 (71)  Resultat før skatt: 787 (897)  Solvensmargin *) : 284 % 6 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK) 263 382 234 346 207 0 100 200 300 400 500 600 700 2.kv 20161.kv 20164. kv 20153. kv 2015 3.kv 2016 814 897 787 200 0 800 1.000 1.200 1.400 600 400 3.kv 20163. kv 20153. kv 2014 1.297 3. kv 2013 *) Per 30. juni 2016. Uten bruk av overgangsregler
 7. 7. Forsikringsresultatet • En gunstig værsituasjon har bidratt til at naturskadeerstatningene var 93 mill. kroner lavere sammenlignet med samme periode i 2015. • Erstatningskostnader for både privat- og bedriftsmarkedet har økt noe sammenlignet med fjoråret. Økningen i privatmarkedet (+ 66 mill. kroner) skyldes i hovedsak et større omfang av frost- og vinterrelaterte skader i 2016 enn i 2015, spesielt for produktgruppen Motor. • Det er inntektsført avviklingsgevinster på 238 (415) mill. kroner per 3. kvartal 2016 (2015). Combined ratio, hittil i år • CR for egen regning: 84,7 % (81,5 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift 7 Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio f.e.r. hittil i år (%) 21,1 21,8 21,2 60,4 62,9 59,8 2015 81,0 3.kv 2016 84,7 3. kv 2015 81,5 KostnadsprosentSkadeprosent 734 569568 429 3.kv 20163. kv 2015 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling Forsikringsresultat
 8. 8. ODIN Forvaltning AS
 9. 9. 30 14 22 2826 2. kv 20161. kv 20164. kv 20153. kv 2015 3. kv 2016 Hovedtall per 3. kvartal 2016 (2015) i MNOK ODIN Forvaltning Positiv resultatutvikling 9  Driftsinntekter: 251 (265)  Resultat før skatt: 76 (82)  Forvaltningskapital: 41 189 (37 266) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
 10. 10. Fordringsadministrasjon
 11. 11. SpareBank 1 Gruppen Finans • Består av forretningsområdene Factoring og Portefølje. • Volum- og inntektsvekst i begge forretningsområdene. • Samlede inntekter på 132 (105) mill. kroner per 3. kvartal. • Utlånsvekst på 18 % de siste 12 månedene. Conecto • Resultatfremgang som følge av vekst i eksisterende og nye kundeforhold. Fordringsadministrasjon Volum- og inntektsvekst 11 Resultat før skatt hittil (MNOK) 40 44 59 15 74 4 TotaltConectoSpareBank 1 Gruppen Finans Per 3. kv 2016 Per 3. kv 2015
 12. 12. Vedlegg
 13. 13. SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mCASH) SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SamSpar SpareBank 1-alliansen 2016 Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler Felleseid konsern med heleide produktselskaper Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings- konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp.
 14. 14. Resultat 3. kvartal og per 30. september 15
 15. 15. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 3. kv 2016 2. kv 2016 1. kv 2016 4. kv 2015 3. kv 2015 Året 2015 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 399,8 411,1 284,1 377,1 286,1 1 316,0 Egenkapitalavkastning (%) 17,1 % 18,1 % 12,8 % 17,2 % 16,8 % 17,2 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 81,9 69,4 108,4 78,8 115,8 356,6 Administrasjonsresultat (MNOK) 8,4 -17,4 19,6 -1,4 21,1 23,8 Renteresultat (MNOK) 92,2 175,3 -30,0 -216,6 -48,8 -77,3 Resultat etter skatt (MNOK) 131,1 115,2 125,3 66,7 111,3 418,4 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 218,6 203,7 146,5 253,5 319,2 987,8 Netto finansinntekter (MNOK) 121,8 108,9 60,9 122,9 -71,6 194,2 Resultat etter skatt (MNOK) 260,2 179,0 159,0 281,1 194,3 939,5 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 61,8 % 60,8 % 66,1 % 58,2 % 58,2 % 59,8 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 21,8 % 22,1 % 21,6 % 21,3 % 19,5 % 21,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 83,6 % 82,9 % 87,8 % 79,5 % 77,8 % 81,0 % Bestandspremie (MNOK) 5 274 5 238 5 222 5 203 5 256 5 203 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 88,4 82,6 79,5 90,0 89,3 354,7 Resultat etter skatt (MNOK) 20,8 19,8 16,4 8,2 21,7 68,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 41 189 39 288 39 377 40 932 37 266 40 932 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,0 % 7,5 % 8,0 % 8,1 % 7,9 % 8,1 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 7,7 % 7,6 % 7,1 % 6,6 % 5,8 % 6,6 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 22,1 24,5 14,5 31,4 8,5 63,3
 16. 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 17
 17. 17. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat 3. kvartal 2016 og per. 3 kvartal 18
 18. 18. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 3. kvartal 2016 19
 19. 19. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 20
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 2,1 3,6 3.kv. 2015 3.kv. 2016 2,5 3,1 3.kv. 2015 3.kv. 2016
 21. 21. 1,7 3,4 5,8 3,1 Aksjer Omløpsrenter Eiendom Hold til forfall SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per 3. kvartal 2016 Prosent
 22. 22. Aktivaallokering per portefølje per 3. kvartal 2016 SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 17,9 (14,5) mrd. NOK 20,5 (19,5) mrd. NOK 4,9 (4,3) mrd. NOK 10,6 (10,9) mrd. 23 Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 1,8% 43,9% 54,3% Annet Rentefond Aksjefond 0,6% 17,4% 34,8% 34,3% 12,9% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 2,1% 16,7% 19,6% 61,6% 0,0% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 11,6% 15,1% 63,0% 10,3% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer
 23. 23. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 3. kvartal 24
 24. 24. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat 3. kvartal og per 3. kvartal 25
 25. 25. ODIN Forvaltning Resultat 3. kvartal og per 3. kvartal 26

×