Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 69 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...

  1. 1. GARAŽNI OBJEKT U ULICI SVETOG MATEJA 119 , DUGAVE, ZAGREB Stambena zgrada i garažni anex u ulici Sv. Mateja 107 do 119, izgrađeni su 1979. godine, po USIZ-u Komunalnih djelatnosti Zagreba kat. općina: Zaprudski otok, k.č.br. 1323/1
  2. 2. • Slijedi slikovni prikaz javne površine, terase i ozelenjenog dijela ravnog krova garažnog anexa stambene zgrade u ulici Sv. Mateja 107 do 119, u naselju Dugave u Zagrebu • Snimljeno je 19.8.2009.
  3. 3. Tlocrt garaža
  4. 4. Od 1980 godine nije se vodila briga o održavanju spomenute javne površine, pa su i nastala velika oštećenja AB ploče ravnog krova ispod javne površine, terase i ozelenjenog dijela, a djelomično vidljiva u slikovnom prikazu, koji slijedi.
  5. 5. 2006.god. u uredu za prostorno uređenje otvoren je predmet: Sanacija javne površine, terase u ulici Sv. Mateja 119 u Zagrebu s ciljem da se spomenuti problem i riješi po pravilima graditeljske struke na zadovoljstvo suvlasnika i Uprave Grada Zagreba
  6. 6. Po propisanoj proceduri, 2011. izrađena je izvedbena projektna dokumentacija za sanaciju spomenute javne javne površine,terase u ulici Sv. Mateja 119 u Zagrebu. Naručitelj je bio Grad Zagreb
  7. 7. Slijedi slikovni prikaz stanja procurivanja i oštećenja AB ploče stropa i zidova, vidljivih sa prometnice unutar garažnog objekta i nekih garaža, a nastalih zbog dotrajalosti i oštećenja hidroizolacije.
  8. 8. Oštećenja u stropnoj AB ploč garaže 50, nastala zbog dugogodišnjeg curenja vode kroz oštećenu hidroizolaciju i stropnu ploču
  9. 9. Dio oštećenja u garaži 47

×