Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

pronumele_si_adjectivul_pronominal_posesiv_(1).pptx

  1. Pronumele posesiv  Este alcătuit dintr-un grup de cuvinte care înlocuiește atât numele obiectului posedat, cât și numele posesorului, evidențiind relația dintre obiectul posedat și posesor. pronume semiindependent: al, a, ai, ale, alor  Alcătuire: formă specifică a posesivului: meu, mea, tău, ta, său, sa, nostru, noastră, vostru, voastră, mei, mele, tăi, tale, săi, sale, noștri, noastre, voștri, voastre, mei, mele. Pronumele semiindependent se modifică în funcție de numărul și genul substantivului care denumește obiectul posedat. Forma specifică a posesivului se schimbă după persoana și numărul posesorului. • Pronumele posesiv nu are forme pentru persoana a III-a plural. În locul acestora se folosesc formele de genitiv plural ale pronumelui personal ( lor). • Pronumele posesiv nu are forme de singular la cazurile genitiv și dativ.
  2. Formele pronumelui posesiv N.‐Ac. Obiect posesor posedat un singur posesor mai mulți posesori persoana I persoana a II‐a persoana a III‐a persoana I persoana a II‐a persoa na a III‐a un singur obiect posedat masc. fem. al meu a mea al tău a ta al său a sa al nostru a noastră al vostru a voastră ‐ mai multe obiecte posedate masc. fem. ai mei ale mele ai tăi ale tale ai săi ale sale ai noștri ale noastre ai voștri ale voastre ‐ D.‐G. mai multe obiecte posedate masc. fem. alor mei alor mele alor tăi alor tale alor săi alor sale alor noștri alor noastre alor voștri alor voastre ‐
  3. Funcțiile sintactice ale pronumelui posesiv  Subiect: Ai săi au venit la petrecere.  Nume predicativ: Laptopul este alor voștri.  Complement direct: I-am întâlnit pe ai tăi în parc.  Complement indirect: Le-am dat alor tăi informațiile necesare.  C. Circumstanțial de loc: M-am oprit lângă ai săi.  C. Circumstanțial de timp: Am ajuns înaintea alor noastre.  C. Circumstanțial de mod: Joacă rummy ca ai săi.  Atribut pronominal genitival: Cărțile alor voștri sunt interesante.  Atribut pronominal prepozițional: Cadourile de la ai săi l-au impresionat. Model de analiză: ,,ai săi” – pronume posesiv, un singur posesor (persoana a III-a), mai multe obiecte po- sedate (genul masculin, numărul plural), cazul nominativ, funcția sintactică de subiect
  4. Adjectivul pronominal posesiv  Când determină un substantiv ce numește obiectul sau obiectele posedate, cu care se acordă în gen, număr și caz, pronumele posesiv devine adjectiv pronominal posesiv.  Adjectivul pronominal posesiv desemnează ființa care are caracterul de posesor.  Adjectivul pronominal posesiv îndeplinește funcția sintactică de atribut adjectival.  Exemple: Cărțile mele sunt împrăștiate prin toată casa. Părinții tăi sunt foarte cunoscuți. Am ascultat părerile voastre. Sunt de acord cu alegerile sale. Elevii au respectat indicațiile noastre. Model de analiză: ,,mele” – adjectiv pronominal posesiv, se acordă în gen, număr și caz cu substantivul ,,cărțile” (feminin, plural, nominativ), mai multe obiecte posedate, un singur posesor (persoana I), funcția sintactică de atribut adjectival
Publicidad