Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
punt de partida        El proper dilluns        entren en servei les        primeres cinc línies ...
LA XARXA D’AUTOBUSOS DEL SEGLE XXI                                            ...
LA XARXA D’AUTOBUSOS DEL SEGLE XXI                                            ...
Suplement Nova xarxa de Bus a La Vanguardia
Suplement Nova xarxa de Bus a La Vanguardia
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Suplement Nova xarxa de Bus a La Vanguardia

1.393 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Suplement Nova xarxa de Bus a La Vanguardia

 1. 1. punt de partida El proper dilluns entren en servei les primeres cinc línies d’una xarxa que n’ha de tenir vint-i-vuit EFICÀCIA El nou sistema, amb línies verticals, horitzontals i en diagonal, guanya en velocitat, eficàcia, comoditat i sostenibilitat COL·LECTIU L’Ajuntament aposta pel transport públic col·lectiu per millorar la mobilitat i reduir l’impacte de la circulació de vehicles a la ciutatBarcelona estrenala xarxa d’autobusosdel segle XXI
 2. 2. LA XARXA D’AUTOBUSOS DEL SEGLE XXI LA XARXA D’AUTOBUSOS DEL SEGLE XXILa ciutat inaugura una xarxa vorable al bus (macroregulació), i UNA NOVA IMATGE DE MARCA OPINIÓ: XAVIER TRIAS, ALCALDE DE BARCELONA les microregulacions d’encreua- ments perquè els semàfors allar- Barcelona guin la fase verda o escurcin la Com se les reconeixerà vermella en detectar que un busd’autobús més ràpida i eficaç s’aproxima. Les línies de la nova parell, i les radials són en marxa Els autobusos també passen xarxa d’autobusos de la liles i duen la lletra D i a tenir girs exclusius semaforit- ciutat es distingeixen un múltiple de 10. zats; nous trams de carril bus i per la seva denominació En conjunt, s’identi- doble carril bus per afavorir els i color: les verticals són fiquen a partir d’una autobusos de les noves línies verdes, es denominen marca pròpia, construïda vuit d’horitzontals i tres en di-Dilluns entren en funcionament les cinc primeres línies de les vint-i-vuit de què constarà respecte del trànsit privat i res- pecte d’altres transports públics, amb la lletra V i un núme- ro senar; les horitzontals amb la lletra B amb ma- júscula dins d’un cercle agonal) que cobriran millor tot el territori i que passaran a con-la nova xarxa quan estigui totalment desplegada. Amb aquests canvis, que afavoreixen el i parades dobles en punts es- tratègics perquè dos autobusos són de color blau, porten la lletra H i un número vermell, i tallada en sentit vertical. viure amb algunes de les línies ja existents i els busos de barri. parin al mateix temps (com les A més, per primera vegada atransport públic sobre el privat, els usuaris guanyen en rapidesa i en millor connectivitat que ja hi ha en funcionament a Barcelona s’aplicaran mesu- res integrals (com nous trams de carril bus i doble carril bus, les 28 línies de la nova xarxa de bus de la ciutat plans semafòrics adaptats i pa- rades dobles) per afavorir la circulació dels autobusos, fet que permetrà aconseguir dos objectius molt importants: s’in- crementarà substancialment el L nombre de persones que tin- ’1 d’octubre es posaran dran una parada d’autobús a en marxa les cinc pri- menys de 300 metres de casa meres línies de la nova seva i, en segon lloc, s’augmen- xarxa d’autobusos de tarà la freqüència de pas. Barcelona. Una xarxa que s’ani- rà desplegant paulatinament i MÉS INFORMACIÓ A L’ABAST que suposarà, quan estigui ple- Cal posar de relleu, a més, l’es- a partir de dilluns, aquesta és LA NOVA nament en funcionament amb forç més que considerable que MARCA DELs AUTOBUSOS DE BARCELONA les 28 noves línies planejades, es durà a terme per tal que les el major pas endavant fet mai persones tinguin més informa- l’avinguda Diagonal) i puguin a la nostra ciutat en matèria de ció al seu abast i fer així que carregar i descarregar passatge transport públic en superfície. la nova xarxa d’autobús sigui simultàniament. Estem davant d’una iniciativa el més fàcil i còmoda d’emprar La xarxa del segle XXI de gran transcendència que possible. Per això, al voltant de Tecnologia a les parades canviarà la manera en què ens 106 parades estaran equipa- L’altre tret fonamental de la nova L’esquema bàsic de la nova xarxa és una graella de 28 movem per la ciutat. Que posa- des amb pantalles d’informació xarxa és la informació de servei línies d’altes prestacions, 17 de les quals seran verticals, rà la nostra xarxa d’autobús a sobre el temps d’arribada i al- als usuaris, a les parades i dins vuit horitzontals i tres més diagonals. Aquesta retícula l’alçada del segle XXI i que ofe- gunes parades de més afluèn- dels vehicles. S’equipen el mà- conviurà amb les línies actuals, excepte en aquells casos rirà un millor servei a les perso- cia (com les de plaça Espanya) xim nombre de parades amb en què es dupliquin trajectes i calgui reestructurar-les. nes, molt més racional, modern, tindran fins i tot pantalles tàc- pantalles d’informació dinàmica L’escenari final de la nova xarxa de bus de la ciutat cons- eficient, fàcil d’usar i còmode. tils per planificar els viatges. que donen el temps de pas i avi- tarà dels següents serveis: Estem parlant d’una nova xar- La sostenibilitat ambiental sos de servei, el que permet al 17 línies verticals (mar-muntanya) xa que apostarà per una distri- i, sobretot, l’accessibilitat del ciutadà planificar els recorreguts. Vuit línies horitzontals (Llobregat-Besòs) bució territorial molt més equi- servei, són dos factors on tam- Una altra innovació en el mo- Tres línies diagonals tativa, que cobrirà millor tot bé s’ha posat una cura especial. biliari urbà és la instal·lació de Les línies interurbanes el territori i permetrà estalviar Amb la millora de la velocitat màquines distribuïdores de El Bus del Barri i les altres línies de proximitat temps en els desplaçaments. les cinc primeres línies que entren en funcionament títols integrats en quatre pa- rades: Prat de la Riba, Plaça Es- Línies urbanes que no se superposin a les noves línies Una nova xarxa que seguirà un esquema de recorreguts molt medi ambient panya, Gran Via - Universitat i Gran Via - Passeig de Gràcia. més senzill, rectilini, prioritzant itineraris més directes que per- Barcelona és la ciutat metran que qualsevol persona europea amb la xarxa es podrà moure a qualsevol de bus més sensible EFICIÈNCIA punt de la ciutat en un mateix amb l’entorn trajecte o, com a molt, fent un La ciutat transformagemma martí versitària-Fabra i Puig), que farà el MILLOR SERVEI únic transbordament. l’actual xarxa deA trajecte del 74–; dos de verticals Una nova xarxa d’autobusos comercial, i la posada en funci- partir d’aquest dilluns, 1 d’octubre, els bar- –Sants-Sarrià (plaça Espanya- Sarrià), que substituirà la 30, i Els autobusos bus per fer-la més que, sobretot, serà molt més eficient i emprarà millor els re- onament en un futur proper de nous autobusos equipats amb celonins ja es podran Marina-túnel de la Rovira (passeig tindran una major entenedora i eficient cursos al nostre abast. Barcelo- noves tecnologies, aconsegui- desplaçar amb les cinc Marítim-Montbau), que passa a freqüència de pas El bus en xifres na compta amb una important rem que Barcelona es consolidiprimeres línies de la nova xar- fer el servei que fins ara realitza el xarxa de transport públic en su- com la ciutat europea amb laxa d’autobús. Els nous itineraris bus 10–; i un de diagonal –Paral·- i seran més ràpids Evitar duplicitats perfície, amb 102 línies que co- xarxa de bus més respectuosa–dos d’horitzontals (H6 i H12),dos de verticals (V7 i V21) i un lel-Sants (passeig Marítim-Torre Melina), que substitueix el tronc Parades a prop de casa La nova xarxa s’anirà estenent progressivament fins arribar a 102 11,9 km/h breixen 904 kilòmetres del ter- ritori metropolità. Però hem de amb el medi ambient. Tot això és fer més amb els Línies Velocitat mitjana diàriade diagonal (D20)–, sumen gaire- comú de les línies 57 i 157–. Està previst que els nous ei- les 28 línies previstes (vuit d’ho- reconèixer que, malgrat la gran recursos ja existents. És apos-bé 90 quilòmetres de recorreguti connecten la ciutat de manera Més freqüència de pas xos transportin entre tots cinc 70.000 persones cada dia, gai- ritzontals, 17 de verticals i tres de diagonals), que conviuran 844 12,3 minuts quantitat de recursos destinats, aquesta xarxa actualment no tar pel rigor en la gestió i per l’excel·lència en els serveisrectilínia afavorint la velocitat i Amb les noves línies els usuaris rebé el 10% del passatge ac- amb les actuals excepte quan Vehicles en hora punta Interval mitjà respon del tot a les necessitats públics. Sóc molt conscientla regularitat dels autobusos. guanyaran temps perquè el siste- tual de la xarxa (188 milions entre les diferents línies de bus llargada i d’estètica semblant a hi hagi duplicitat de trajectes. dia feiner d’una ciutat com Barcelona, ni que, en moments de greu cri- La nova graella s’ha dissenyat ma ortogonal (de creuaments en de validacions anuals). D’altra i amb la resta del transport pú- la d’un tramvia. En qualsevol cas, es mantindrà 904 km ofereix tot el bon servei que si econòmica, hem de ser mésde forma lògica i entenedora,pensant en la comoditat i facilitat angle recte) permet augmentar la freqüència de pas i la velocitat. Es banda, s’estima que 1.870.000 ciutadans tindran un autobús a blic. Per aquest motiu, les para- des s’han situat en els millors Xarxa intel·ligent la totalitat de les línies de Bus del Barri i de les altres línies de Longitud de la xarxa 4 podria oferir. En masses oca- sions ens trobem amb línies curosos i responsables que mai amb els recursos públics. Però Cotxeresd’ús de l’usuari. Alhora, el nou sis- passarà d’una freqüència de pas menys de 300 metres de la seva emplaçaments possibles per La nova graella compta per pri- Transports Metropolitans de Bar- 11 duplicades mentre que encara també sóc molt conscient quetema suposa un estalvi energètic,la reducció d’emissions de gasos mitjana de 12,3 minuts de set del matí a nou del vespre a una llar, el que representa 30.000 persones més que amb l’actual escurçar els transbordaments i s’ha incrementat la informació i mera vegada amb recursos tec- nològics i infraestructurals propis celona (TMB) que presten servei de proximitat als barris i munici- Municipis 181,7 milions hi ha indrets a la ciutat que te- nen una cobertura insuficient. moltes vegades no cal una in- versió desorbitada per tal de Validacions 2011i sorolls i, en general, potencia el d’entre 5 i 8 minuts en la matei- model. A més, amb l’entrada en la senyalització. d’una ciutat intel·ligent (Smart- pis metropolitans. 2.602 PRESTAR UN SERVEI ÒPTIM millorar un servei bàsic. Noméstransport públic i comportarà unadespesa inferior en temps i di- xa franja. Respecte de les actuals, que seran substituïdes o recon- servei del nou sistema el 50% dels barcelonins podran accedir A partir d’ara, el 89% de les estacions de metro tenen, com city) aplicats als autobusos, fet que permetrà augmentar les se- La segona fase d’implantació de la nova xarxa es preveu que Parades 7,57 La nova xarxa vol posar fi a cal fixar bé les prioritats i aline- ar els recursos amb les necessi- Valoració usuarisners per a la ciutat i els ciutadans. vertides, les noves línies millora- ran entre un 10% i un 15% les a qualsevol punt del municipi en menys de 40 minuts (a diferèn- a mínim, una parada de bus a menys de 200 metres, i la dis- ves prestacions, reduir els efectes de la congestió sobre el servei, es durà a terme la primavera del 2013, amb quatre noves línies, i 250-300 m (ISC novembre 2011) aquesta situació. El nostre ob- jectiu és ser rigorosos al màxim, tats per oferir un millor servei a les persones.Els cinc nous eixos freqüències de pas i la velocitat cia del 15% actual). tància mitjana es de 86 metres. protegir el medi ambient i millo- la tercera començarà a la tardor Distància entre parades optimitzar els processos i reor- Això és el que hem aconse-Els cinc nous itineraris són: dos comercial, aportaran més regula- La nova xarxa, que provocarà rar la satisfacció dels usuaris. del mateix any, amb quatre línies 6,8 ganitzar els recorreguts per tal guit amb aquesta nova xarxaeixos horitzontals –Gran Via de ritat i fiabilitat, gràcies als nous Més connexions menys contaminació, utilitzarà la Entre les mesures que perme- més. El calendari dels altres 15 11,3 km/h Valoració ciutadans de prestar un servei òptim a les d’autobusos que començaremles Corts Catalanes (Gornal-Be- traçats rectilinis, un lleu distanci- Els intercanviadors són un dels mateixa flota d’autobusos actual, tran una major eficiència i un itineraris es decidirà una vegada Velocitat mitjana (Enquesta serveis persones amb els recursos ja a posar en marxa en un parellsòs/Verneda), que substituirà la ament entre parades i les mesu- elements clau de la nova xarxa. tot i que el 2013 arribaran tres estalvi de temps destaquen els s’hagi avaluat aquesta experièn- en hora punta municipals 2011) existents. Per això s’establiran de dies i que anirem desple-línia 56, i ronda del Mig (Zona Uni- res de prioritat a la via pública. Aquests permeten la connexió busos híbrids de 24 metres de plans semafòrics d’ona verda fa- cia inicial que comença dilluns. 28 noves línies (17 de verticals, gant durant els propers anys.
 3. 3. LA XARXA D’AUTOBUSOS DEL SEGLE XXI LA XARXA D’AUTOBUSOS DEL SEGLE XXILes noves línies: dues verticals, Eix Paral·lel - Santsdues horitzontals i una diagonalA partir de dilluns, Transports Metropolitans de Barcelona posa en marxa dues noveslínies horitzontals (H6 i H12), dues de verticals (V7 i V21) i una en diagonal (D20).Es suprimeixen les línies 74, 56, 30. I es modifiquen els recorreguts de la 50, 57 i 157 Eix Ronda del Mig Eix Gran Via de les Corts Catalanes H12 Gornal (l’Hospitalet de Llobregat) - Besòs/Verneda La nova H12 –que substitueix la línia 56– recorre, amb un traçat rectilini, tota la Gran part del recorregut se solapa amb la nova H12, de millors prestacions. El tram en- D2O Ernest Lluch - Pg. Marítim Via de les Corts Catalanes de Barcelona i tre Collblanc i la plaça Espanya es pot fer La D20 substitueix el tronc comú de les Lluch, passant per Sant Just Desvern i Es- l’avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet. amb les línies D20 i 50. línies 57 i 157, des del carrer Collblanc plugues de Llobregat, amb intervals de Per afavorir la rapidesa dels busos, a l’eix fins al passeig Marítim. Les línies 57 i 157 freqüència millorats, de deu minuts els de la Gran Via s’ha implantat doble carril 50 Montjuïc - Trinitat Nova seguiran connectant Cornellà i Sant Joan dies feiners (l’actual és de tretze minuts). bus al tram central, sentit Besòs, des del La línia 50 passa a fer el trajecte entre Despí amb el nou intercanviador d’Ernest carrer de Vilamarí fins a la rambla de Ca- Collblanc i Trinitat Nova. Aquest canvi Lluch. A l’avinguda Paral·lel s’han implan- 57 Pg. Marítim - Cornellà talunya. A més, es reserva el lateral mun- elimina la necessitat de transbordament tat nous trams de carril bus per millorar la Es convertirà en una línia interurbana, en- tanya per al transport públic i els veïns, per als usuaris de la H12 que es despla- velocitat. tre Cornellà de Llobregat i Ernest Lluch, entre el carrer dMarina i la plaça Espanya. cen entre l’eix de Sants i el tram més cèn- passant per Esplugues de Llobregat, amb tric de la Gran Via. El sector de Montjuïc LÍNIES AFECTADES: una millor freqüència de pas a deu minuts LÍNIES AFECTADES: de la 50 queda cobert per la nova línia 157 Pg. Marítim - Sant Joan Despí els dies feiners (fins ara aquesta és de ca- 56 Collblanc - Besòs/Verneda 150, en el marc de la remodelació del Funcionarà entre Sant Joan Despí i Ernest torze minuts). La línia 56 se suprimeix perquè en gran transport públic a la muntanya. Eix Sants - Sarrià Eix Marina – Túnel de la Rovira V21Montbau - Pg. Marítim Substitueix la línia 10, respecte de la qual té dues petites diferències. En sen- tit muntanya, la V21 circula pel carrer Marina fins a la Travessera de Gràcia. I en sentit mar, circula pel carrer Lepant fins al carrer Diputació i el carrer Marina. Com a mesura per agilitzar la circulació de la línia s’han implantat nous trams de carril bus al carrer Marina. LÍNIA AFECTADA: 10 Pg. Marítim - Montbau La línia 10 se suprimeix perquè el recor- regut és pràcticament idèntic que el de la nova V21, de millors prestacions. V7 Pl. Espanya - Sarrià La nova línia V7, que substitueix la 30, segueix un itinerari molt més directe en sentit muntanya, des del carrer Tarra- gona fins al carrer Desert de Sarrià, per l’eix que formen els carrers Nicaragua, Constança, Caravel·la la Niña, Sant Joan Bosco i Vergós. En sentit mar, fa el recorregut invers finsH6 Zona Universitària - Fabra i Puig a la plaça Prat de la Riba, on segueix per Numància i Tarragona. El carril bus s’im- planta als carrers Nicaragua, NumànciaLa nova línia horitzontal H6 substitueix bus a Gran Via de Carles III i a la ronda i Vergós, i també al passeig Sant Joanla línia 74. Circula per la calçada central del Guinardó. Bosco.de l’avinguda Diagonal, des de la ZonaUniversitària fins a la plaça de la Reina LÍNIA AFECTADA: LÍNIA AFECTADA:Maria Cristina, on gira per la Gran Via de 74 Zona Universitària - Fabra i Puig 30 Sants - SarriàCarles III. La línia 74 se suprimeix perquè en gran La línia 30 se suprimeix perquè en granD’altra banda, va pel túnel de la ronda part del recorregut se solapa amb la nova part del recorregut se solapa amb ladel Guinardó, passa pel punt d’intercan- H6, de millors prestacions. El sector del nova V7, de millors prestacions. El sec-vi d’Alfons X i para prop de l’hospital de carrer de les Camèlies i part de Mare de tor de Sants queda connectat amb laSant Pau. Com a mesura per afavorir la ra- Déu de Montserrat queda cobert per la nova línia vertical a través de la D20, lapidesa de la línia, s’ha implantat un carril línia 32. 115 i la 50.

×