สอนเขียนคอนเทนต์ บทความสร้างรายได้ Secret of Long-Form writing

ธิติพล เทียมจันทร์
ธิติพล เทียมจันทร์ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ en ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สูตรลับการเขียน
คอนเทนต์บทความสร้างรายได้
(Secret of Long-form writing and article that sells)
อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ brandingchamp.com
“ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์”
Voice to text
OUTBOUND MARKETING INBOUND MARKETING
การเขียน“คอนเทนต์”การตลาด
OUTBOUND MARKETING INBOUND MARKETING
การเขียน“คอนเทนต์”การตลาด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTBOUND MARKETING INBOUND MARKETING
การเขียน“คอนเทนต์”การตลาด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Copywriting
OUTBOUND MARKETING INBOUND MARKETING
การเขียน“คอนเทนต์”การตลาด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Informative
ตัวอย่าง การเลือกระดับ
การเขียน“คอนเทนต์”การตลาด
ให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ
THINK
ใช้เหตุผล
FEEL
ใช้อารมณ์
HIGH
INVOLVMENT
มีความเกี่ยวข้องสูง
1 2
LOW
INVOLVMENT
มีความเกี่ยวข้องต่า
3 4
ความเกี่ยวข้องของลูกค้าก่อนตัดสินใจซื้อ
กระเป๋าแบรนด์
เนม,จิวเวลรี่
รถยนต์,
บ้าน, คอนโด
ของใช้ เช่น ทิชชู
น้ายาล้างจาน
ขนมขบเคี้ยว,
เสื้อผ้าแฟชั่น
สินค้า/บริการ
ตลาด
เดิม ใหม่
เดิ
ม
ใหม่
สินค้าทั่วๆไป ขายแข่งกัน
ตัดราคา ไม่มีความ
แตกต่าง เช่น ข้าวแกง,
ของใช้ในบ้าน, สบู่, ยาสีฟัน
สินค้าที่เปลี่ยนกลุ่มลูกค้า
ใหม่ๆ เช่น ผ้าอ้อมสาหรับ
ผู้ใหญ่, มีดโกนสาหรับ
สุภาพสตรี, Arbitrage
สินค้า “กึ่ง” นวัตกรรม
พัฒนาจากสินค้ารูป
แบบเดิม
เช่น จักรยานไฟฟ้า,
รถยนต์ไฟฟ้า
สินค้า นวัตกรรม ใหม่
เช่น ยานบินอวกาศเชิง
พาณิชย์ ทัวร์อวกาศ, โดรน
นั่งส่วนบุคคล
Ansoff, 1960
1 2
3 4
การเขียนเพื่อขาย
Copywriting
AIDA
FAB BAF Features | Advantages | Benefits
BAB
PAS
Before | After | Bridge
Problem | Agitate | Solve
Attention | Interest | Desire | Action
เขียนคอนเทนต์เพื่อขาย Copywriting
5
Promise | Picture | Prove | Push
4P
คุณสมบัติ Feature
ข้อได้เปรียบ Advantage
คุณประโยชน์ Benefit
คุณประโยชน์ Benefit
ข้อได้เปรียบ Advantage
คุณสมบัติ Feature
FAB BAF
1
คุณสมบัติ Feature
ข้อได้เปรียบ Advantage
คุณประโยชน์ Benefit
เครื่องตัดหญ้า ทรงพลัง ขนาด 5 แรงม้า
ใช้ระบบน้ามัน มีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไป
ไม่ว่าหญ้าจะรก สูงชัน แค่ไหน
ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะดับกลางคัน
คุณสามารถตัดหญ้าบนพื้นที่
ขนาดเท่าสนามกอล์ฟ
ได้เสร็จในระยะเวลาสั้นๆ
ประหยัดเวลา เหนื่อยน้อยลง
ทุ่นแรงกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว
คุณสมบัติ Feature
ข้อได้เปรียบ Advantage
คุณประโยชน์ Benefit
เครื่องตัดหญ้า ทรงพลัง ขนาด 5 แรงม้า
ใช้ระบบน้ามัน มีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไป
ไม่ว่าหญ้าจะรก สูงชัน แค่ไหน
ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะดับกลางคัน
คุณสามารถตัดหญ้าบนพื้นที่
ขนาดเท่าสนามกอล์ฟ
ได้เสร็จในระยะเวลาสั้นๆ
ประหยัดเวลา เหนื่อยน้อยลง
ทุ่นแรงกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว
ทรงพลัง 5 แรงม้า ระบบน้ามัน
อายุงานยาวนาน
ตัดหญ้ารก สูงชันได้ง่าย
ไม่ดับกลางคัน
ตัดหญ้าในพื้นที่กว้างได้รวดเร็ว
ประหยัดเวลา เหนื่อยน้อยลง
ทุ่นแรงกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว
คุณประโยชน์ Benefit
ข้อได้เปรียบ Advantage
คุณสมบัติ Feature
เครื่องตัดหญ้า ทรงพลัง ขนาด 5 แรงม้า
ใช้ระบบน้ามัน มีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไป
ไม่ว่าหญ้าจะรก สูงชัน แค่ไหน
ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะดับกลางคัน
คุณสามารถตัดหญ้าบนพื้นที่
ขนาดเท่าสนามกอล์ฟ
ได้เสร็จในระยะเวลาสั้นๆ
ประหยัดเวลา เหนื่อยน้อยลง
ทุ่นแรงกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว
คุณประโยชน์ Benefit
ข้อได้เปรียบ Advantage
คุณสมบัติ Feature
เครื่องตัดหญ้า ทรงพลัง ขนาด 5 แรงม้า
ใช้ระบบน้ามัน มีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไป
ไม่ว่าหญ้าจะรก สูงชัน แค่ไหน
ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะดับกลางคัน
คุณสามารถตัดหญ้าบนพื้นที่
ขนาดเท่าสนามกอล์ฟ
ได้เสร็จในระยะเวลาสั้นๆ
ประหยัดเวลา เหนื่อยน้อยลง
ทุ่นแรงกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว
ประหยัดเวลา เหนื่อยน้อยลง
ทุ่นแรงกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว
ตัดหญ้ารก สูงชันได้ง่าย
ไม่ดับกลางคัน
ตัดหญ้าในพื้นที่กว้างได้รวดเร็ว
ทรงพลัง 5 แรงม้า ระบบน้ามัน
อายุงานยาวนาน
คุณประโยชน์ Benefit
ข้อได้เปรียบ Advantage
คุณสมบัติ Feature
ประหยัดเวลา เหนื่อยน้อยลง
ทุ่นแรงกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว
ตัดหญ้ารก สูงชันได้ง่าย
ไม่ดับกลางคัน
ตัดหญ้าในพื้นที่กว้างได้รวดเร็ว
ทรงพลัง 5 แรงม้า ระบบน้ามัน
อายุงานยาวนาน
เครื่องตัดหญ้า ที่จะสามารถประหยัดเวลา
ให้คุณได้มากว่าเดิมหลายเท่าตัว ทุ่นแรงกว่า
เครื่องทุกรุ่น ไม่ต้องทนเหนื่อยอีกต่อไป
ไม่ว่าหญ้าจะรก สูงชัน แค่ไหน
ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะดับกลางคัน
พื้นที่ขนาดเท่าสนามกอล์ฟ
ก็ตัดเสร็จได้ในระยะเวลาสั้นๆ
ด้วย เครื่องตัดหญ้า ทรงพลัง
ขนาด 5 แรงม้า ระบบน้ามัน
อายุการใช้งานยาวนาน
กว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไป
ในตลาด
2 BAB
Before (ก่อน) – ปัญหา คือ อะไร?
After (หลัง) – เกิดอะไรขึ้นเมื่อแก้ปัญหาได้แล้ว
Bridge (สะพาน) – ทางออกของปัญหา, วิธีแก้
ก่อน หลัง สะพาน
คาว่า เรียนไม่เก่ง ยังน้อยไป พิสูจน์ได้
จาก เกรดต่าเตี้ยเรี่ยดิน
เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนาได้ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
เปลี่ยนชีวิตด้านการศึกษา กับ สถาบัน
เสริมการเรียนรู้ครูกุ๊กไก่ทลายเกรด
แค่ทอดไข่ดาวยังไหม้เกรียม ไหน
กระเทียมไหนหอมแยกไม่ออก
เป็นเชฟชื่อดัง ร้านอาหารคิวยาว ยอด
สั่งเดลิเวอรี่ถล่มทลาย จนมดดาเชิญ
ออก แฉ
หลักสูตรสอนทาอาหาร พร้อมใน
ประกาศนีบัตรวิชาชีพ โดยเชฟปล่อม
แต่ก่อน ชั้นรอบเอวบาง เท่ายางจักรยาน
ปัจจุบันเท่ายางรถเมล์โดยสาร 2 ห่วง
ซ้อนกัน
หายไปเท่ามากกว่า 7 โล ใน 2 อาทิตย์
ฟิตแอนด์เฟิรม ไม่โยโย่
อาหารเสริมตราข้าวปลาไม่กิน ปลอดภัย
ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
หน้าหมองคลาเหมือนเจ้ากรรมทาของใส่
ผิวหยาบกร่าน เหมือนตรากตราทางาน
หนัก
หน้าขาวใส เหมือนกลับไปวัยแตกสาว ผิว
ดีเจอเพื่อนสามีต้องทัก
ครีมกันแดดตราร่มสนาม มี UVA UVB
และส่วนผสมออร์แกนิกจากส้มยูซุญี่ปุ่น
ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใส
Before After Bridge
เครื่องบดปั้นอเนกประสงค์
ก่อน หลัง สะพาน
ทาอาหารไม่เก่ง ไม่มีเวลาเตรียมอาหาร
ทาอาหาร สับหมูทีเสียงดังสามบ้านเจ็ด
บ้าน รอนานกว่าจะได้กิน
ย่นระยะเวลาทาอาหาร ทาอาหารง่าย
สับหมูฟูฟ่อง ปั่นผักผลไม้ ล้างทาความ
สะอาดสะดวกสบาย เตรียมอาหารง่าย
ด้วยเครื่องเดียว
ABC เครื่องบดปั่นอเนกประสงค์
แข็งแรงทนทานใบมีดไม่เป็นสนิม
1 แถม 1 พร้อมชามคละสี 6 ใบ ฟรี
เครื่องบดปั้นอเนกประสงค์
BAB
การเขียนคอนเทนต์ด้วย
เทคนิค
Mini-Workshop
3 PAS
Problem - ปัญหา
Agitate - ขยี้ปมปัญหาที่หนักใจ,เจ็บปวด,กวนใจ
Solve - วิธีแก้ปัญหา
ปัญหา ขยี้ปม วิธีแก้ปัญหา
นอนหลับไม่สนิท ปวดหลังขณะนอน ตื่นมาไม่สดชื่น อารมณ์หงุดหงิดง่าย
ทางานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
อาชีพและหน้าที่การงาน
เปลี่ยนเป็นที่นอนยางพารา ตรา
พารานอม่อน หลับสนิท ตื่นง่าย
สบายตัว รองรับสรีระร่างกายได้
พักผ่อน พร้อมรับวันใหม่ในทุกๆวัน
เป็นแบบนี้ทุกวัน เวลารอรถประจา
ทาง แท็กซี่ ไม่มีโผล่มาซักคัน
รถตู้มา ไม่จอด รถเมล์มาคนเต็ม
แท็กซี่พอเรียกได้ก็จะไปส่งรถ
เรียก แกลบคาร์ มาเร็วทันใจ
ปลอดภัยด้วยระบบติดตาม ราคา
ตามจริง
ล้างเสร็จปุ๊บ ฝนตกปั๊บ หน้าฝนแบบนี้
ล้างรถเหมือนโยนเงินทิ้ง
เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา เสียทั้ง
ความรู้สึก
สเปรย์เคลือบสีรถตราสไลด์เด้อ แค่
ฉีดน้า หรือ เช็ดด้วยผ้าชุบน้าหมาด
ก็สะอาดเหมือนใหม่ทั้งคัน
Problem Agitate Solve
คอร์สโบท็อกยกระชับ
ปัญหา ขยี้ปม วิธีแก้ปัญหา
เมื่อถึงวัย แม้ริ้วรอยมีให้เห็นน้อย ไม่ได้
แปลว่าเวลาทาอะไรคุณไม่ได้ เพราะ
ความ แก่ น่ากลัวกว่าที่คิด
ผิวที่ย่อนคล้อย ริ้วรอยที่ลึกมากขึ้น ถ้า
ไม่ดูแลรักษา แค่ความชราที่ปรากฎก็ว่า
สะเทือนใจแล้ว ใบหน้าที่ผิดรูปไป
อันตรายยิ่งกว่า
คอร์สโบท็อกยกกระชับด้วยนวัตกรรม
จากเกาหลี คงความอ่อนเยาว์ได้ยั่งยืน
ปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ใน
ราคาพิเศษเฉพาะคุณ
คอร์สโบท็อกยกกระชับ
PAS
การเขียนคอนเทนต์ด้วย
เทคนิค
Mini-Workshop
AIDA
Attention
ทาให้หยุดฟัง/ดู
Interest
น่าสนใจ
Desire/Decide
ตัดสินใจ/ปรารถนา
Action
ลงมือ
Conversion
เปลี่ยนจากรู้จักเป็นลูกค้า
4
AIDA
Attention
ทาให้หยุดฟัง/ดู
Interest
น่าสนใจ
Desire/Decide
ตัดสินใจ/ปรารถนา
Action
ลงมือ
Conversion
เปลี่ยนจากรู้จักเป็นลูกค้า
4
เรื่องจริง… อัมพาตจริง! จากปาก คนทางาน
ออฟฟิศ ที่คิดว่าปวดหลังเฉยๆ “คงไม่เป็นไร”
มากกว่า 80% คนทางาน เป็น ออฟฟิศซินโดรม
แต่ละเลยอาการเล็กๆน้อยๆนี้ มักเป็นจุดเริ่มต้น
ของโรคร้ายแรงแบบไม่ทันได้ระวังตัว
นั่งทางาน ยาวกว่า 8-9 ชั่วโมง ทุกวัน ทาให้
ชีวิตวัยทางาน “สั้น” ไม่รู้ตัว เก้าอี้ที่นั่งทางาน
ทุกวัน กาลังทาร้ายคุณ
ช่วยให้ชีวิตวัยทางานของคุณยาวกว่านี้เถอะ
เก้าอี้ทางานเพื่อสุขภาพ โดยนักกายภาพบาบัด
ผู้เชี่ยวชาญ มีที่วางแขนแบบ 4D นั่งได้ทุก
อิริยาบถ ส่งฟรีถึงที่ทางาน
4P
5
Promise
Picture
Prove
Push
4P
5
Promise
Picture
Prove
Push
คอร์ส E-learning
เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้เวลา
น้อยก็ "ผ่าน" ได้
เนื้อหาที่แน่น ครบถ้วน
จากผู้สอนที่มีความชานาญ
และมีประสบการณ์ตรง
มามากกว่า 10 ปี
ตัวอย่าง VDO Recap
เสียงจากผู้เรียนที่สอบผ่านแล้ว
VDO รีวิว
สมัครวันนี้ พร้อมสอบใน 6 วัน
พิเศษ... รับฟรี แนวข้อสอบเก่า 100 ข้อ 2ชุด
ภายใน สิ้นเดือนนี้ เท่านั้น
4P
5
Promise
Picture
Prove
Push
unbounce buylandingpagedesign
วิทยากรการตลาดออนไลน์.com
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์.net
ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่เอกสารและวิดีโอนี้ในลักษณะเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ติดต่อ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 02 105 4778 ต่อ 2002 - 2010
Salepage (free)
Google Domain THB420++/Year
รูปแบบและความยาว
Content type & Length
โพสต์
Salepage /
Landing Page บทความ
3 – 50+
บรรทัด
1 หน้า A4
500 – 600+ คา
1200 – 2000+ คา
ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่เอกสารและวิดีโอนี้ในลักษณะเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ติดต่อ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 02 105 4778 ต่อ 2002 - 2010
ตัวอย่างเพื่อฝึก
เขียน Copywriting
โพสต์
Salepage /
Landing Page บทความ
3 – 50+
บรรทัด
1 หน้า A4
500 – 600+ คา
1200 – 2000+ คา
Google Ads (Search Ads) การโฆษณาบนกูเกิ้ล
ราคาต่อหนึ่งคลิก (Cost Per Click หรือ CPC) คือ จานวนเงินที่คุณเสียในแต่ละครั้งที่มีผู้คลิกโฆษณาของคุณ
สอนเขียนคอนเทนต์ บทความสร้างรายได้ Secret of Long-Form writing
โพสต์
Salepage /
Landing Page บทความ
3 – 50+
บรรทัด
1 หน้า A4
500 – 600+ คา
1200 – 2000+ คา
ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่เอกสารและวิดีโอนี้ในลักษณะเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ติดต่อ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 02 105 4778 ต่อ 2002 - 2010
ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่เอกสารและวิดีโอนี้ในลักษณะเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ติดต่อ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 02 105 4778 ต่อ 2002 - 2010
ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่เอกสารและวิดีโอนี้ในลักษณะเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ติดต่อ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 02 105 4778 ต่อ 2002 - 2010
โพสต์
Salepage /
Landing Page บทความ
3 – 50+
บรรทัด
1 หน้า A4
500 – 600+ คา
1200 – 2000+ คา
สอนเขียนคอนเทนต์ บทความสร้างรายได้ Secret of Long-Form writing
การตลาดเชิงรับ
INBOUND MARKETING
OUTBOUND MARKETING INBOUND MARKETING
การเขียน“คอนเทนต์”การตลาด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Informative
สอนเขียนคอนเทนต์ บทความสร้างรายได้ Secret of Long-Form writing
ทาไม เรายังคง “ค้นหา”
(Search) อยู่เรื่อยไป
https://trends.google.com/trends/yis/
การ ค้นหา เชื่อมแรงบันดาลใจให ้เข ้า
กับการลงมือทา ผูกโยงแต่ละช่วงเวลา
กับความตั้งใจ “เช่น เมื่อคุณต ้องการซื้อ
ของสักอย่าง หาสถานที่ที่จะไป หรือ
ต ้องการเข ้าใจข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้น” ให ้
เข ้ากับชิ้นส่วนของข ้อมูลที่เกี่ยวข ้อง
yuda chen/Shutterstock
Search Engine Optimization (SEO)
1. รู้ว่าลูกค้าจะ ค้นหาแบบไหน
2. ติดหน้าแรก อันดับ 1-3 ด้วยคาตามข้อ 1.
Bit.Ly/ubersuggestlink
เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด
สอนเขียนคอนเทนต์ บทความสร้างรายได้ Secret of Long-Form writing
ตัวช่วยคิด วิเคราะห์และเลือกคาค้น
สอนเขียนคอนเทนต์ บทความสร้างรายได้ Secret of Long-Form writing
Google Suggestion
Google Suggestion
การเขียนบทความยาว
Long-form Writing
H1 : หัวเรื่อง _________________________
H2 : หัวข้อรอง _________________________________
H3 : หัวข้อย่อย _______________
H3 : หัวข้อย่อย _______________
Title : ชื่อเรื่อง _______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
H2 : หัวข้อรอง _________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Title มีที่เดียว แสดงผลเป็น ลิ้งค์
ที่ปรากฏใน Google และบางครั้ง
อาจไม่ได้รวมอยู่ในบทความ
H1 มีที่เดียว ตัวหนา ขนาด
ใหญ่กว่าควรอักษรทั่วไป
ควรเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
กับ Title
H2, H3 มีได้มากกว่า 1 ที่
เดียว ตัวหนา ใหญ่กว่าอักษร
ทั่วไป มีคาที่เกี่ยวข้องกับ
คาหลัก ของเรื่อง
ในบทความ 1,200 ถึง
2,000++ คา ควรมี H2
ประมาณ 3-4 ที่ กระจายอยู่
ในบทความ
รูปแบบมาตรฐานของบทความแบบยาว
H1 : หัวเรื่อง _________________________
H2 : หัวข้อรอง _________________________________
H3 : หัวข้อย่อย _______________
H3 : หัวข้อย่อย _______________
Title : ชื่อเรื่อง _______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
H2 : หัวข้อรอง _________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
H1 มีที่เดียว ตัวหนา ขนาด
ใหญ่กว่าควรอักษรทั่วไป
ควรเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
กับ Title
H2, H3 มีได้มากกว่า 1 ที่
เดียว ตัวหนา ใหญ่กว่าอักษร
ทั่วไป มีคาที่เกี่ยวข้องกับ
คาหลัก ของเรื่อง
ในบทความ 1,200 ถึง
2,000++ คา ควรมี H2
ประมาณ 3-4 ที่ กระจายอยู่
ในบทความ
รูปแบบมาตรฐานของบทความแบบยาว
Title มีที่เดียว แสดงผลเป็น ลิ้งค์
ที่ปรากฏใน Google และบางครั้ง
อาจไม่ได้รวมอยู่ในบทความ
ควรมีรูปภาพ
ประกอบ และ
วิดีโอแทรกอยู่
ในบทความ
มี ช่องทาง
ติดต่อ เช่น
ปุ่มกดโทร
ออก หรือ เพิ่ม
เพื่อนไลน์
หรือ อินบ็อกซ์
เทคนิค การทาอันดับบทความแบบยาวในกูเกิ้ล
SEO Writing
Skyscraper
เทคนิค การต่อยอดจากบทความที่ทาอันดับในกูเกิ้ลดีอยู่แล้ว
LSI (Latent Semantic Indexing)
เทคนิค การเลือกใช้ คา/วลี ที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดหลัก
H1 : หัวเรื่อง _________________________
H2 : หัวข้อรอง _________________________________
H3 : หัวข้อย่อย _______________
H3 : หัวข้อย่อย _______________
Title : ชื่อเรื่อง _______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
H2 : หัวข้อรอง _________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Title ตั้งชื่อใกล้เคียงกันกับ เว็บ
อันดับ 1, 2 หรือ 3 ด้วยการ
ผสมผสานและ เริ่มต้นด้วยคีย์
เวิร์ดหลัก
H2 ต้องมีให้ครบหัวข้อที่ เว็บ
อันดับ 1 มี และ เพิ่มหัวข้อ
จาก เว็บอันดับ 2 และ 3 เข้า
มา โดยปรับ คา และ สลับการ
จัดเรียง หัวข้อ ให้เป็นสไตล์
ตัวเอง
รูปแบบมาตรฐานของบทความแบบยาว (Skyscraper)
H1 เหมือนหรือใกล้เคียงกัน
กับ Title
เพิ่มเติมเนื้อหา ของตัวเองใน
มุมมองและข้อมูลที่มีและ
สามารถเพิ่มเข้าไปได้อีก
ใช้ คาค้นหลัก (คีย์เวิร์ด) ค้นหาในกูเกิ้ลแล้ว นา“บทความ”ที่เป็นอันดับ 1, 2 และ 3 “แบบที่ไม่ใช่ Ads” มาวิเคราะห์ร่วมกัน
ควรมีรูปภาพ
ประกอบ และ
วิดีโอแทรกอยู่
ในบทความ
มี ช่องทาง
ติดต่อ เช่น
ปุ่มกดโทร
ออก หรือ เพิ่ม
เพื่อนไลน์
หรือ อินบ็อกซ์
H1 : หัวเรื่อง _________________________
H2 : หัวข้อรอง _________________________________
H3 : หัวข้อย่อย _______________
H3 : หัวข้อย่อย _______________
Title : ชื่อเรื่อง _______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
H2 : หัวข้อรอง _________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Title ตั้งชื่อใกล้เคียงกันกับ เว็บ
อันดับ 1, 2 หรือ 3 ด้วยการ
ผสมผสานและ เริ่มต้นด้วยคีย์
เวิร์ดหลัก
H2 ให้ใช้ คีย์เวิร์ดจาก
Google suggestion (คา
ค้นหาที่เกี่ยวข้อง) มาสร้าง
เป็นหัวข้อ และ เพิ่มเนื้อหา
สาหรับหัวข้อนี้แบบละเอียด
รูปแบบมาตรฐานของบทความแบบยาว (LSI Technique)
H1 เหมือนหรือใกล้เคียงกัน
กับ Title
H3 ใส่อยู่ภายใต้ H2 โดยตั้ง
หัวข้อย่อย H3 นี้จากการนา
H2 ไปหา คีย์เวิร์ดจาก
Google suggestion (คา
ค้นหาที่เกี่ยวข้อง)
ควรมีรูปภาพ
ประกอบ และ
วิดีโอแทรกอยู่
ในบทความ
มี ช่องทาง
ติดต่อ เช่น
ปุ่มกดโทร
ออก หรือ เพิ่ม
เพื่อนไลน์
หรือ อินบ็อกซ์
ใช้ คาค้นหลัก (คีย์เวิร์ด) ค้นหาในกูเกิ้ลแล้ว นา“ชื่อเรื่อง”ที่เป็นอันดับ 1, 2 และ 3 “แบบที่ไม่ใช่ Ads” มาวิเคราะห์ร่วมกัน
พื้นที่ลงบทความเพื่อสร้างรายได้
Articles monetization
เว็บไซต์ของตัวเอง เว็บไซต์ฟรี
เว็บบล็อกฟรี
- ขายสินค้า/บริการของตัวเอง
- มีสปอนเซอร์ของลงโฆษณา
- Google Adsense, facebook
audience network
- ส่วนแบ่งจากแพลตฟอร์ม
**มีชื่อเว็บ (โดเมนเนม) ของตัวเอง
*** บทความที่ดี ควรอยู่ในพื้นที่เว็บไซต์ “ที่ดี” จะยิ่งช่วยทาให้ติด
อันดับในกูเกิ้ลเพื่อให้เป็น INBOUND Marketing ที่มีประสิทธิภาพ
สร้างรายได้จากหลายๆบทความ
Articles monetization
หนังสือ หรือ อีบุ๊ค
จากการรวบรวมบทความ
ที่เผยแพร่ไว้ในโลกออนไลน์
ให้อยู่ในรูปเล่ม
การทดสอบและวัดผล
Tests and Measurements
โพสต์ Salepage /
Landing Page บทความ
3 – 50
บรรทัด
1 หน้า A4
500 – 600 คา
1200 – 2000 คา
วิธีทดสอบ
ซื้อโฆษณา
แชร์ในกลุ่ม
ตัววัดผล
ยอดขาย
วิธีทดสอบ
อันดับ,
ปริมาณการ
เข้าชม
ตัววัดผล
อัตราคอน
เวอร์ชั่น
Workshop:
ออกแบบหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย
ของบทความ
H1 : หัวเรื่อง _________________________
H2 : หัวข้อรอง _________________________________
H3 : หัวข้อย่อย _______________
H3 : หัวข้อย่อย _______________
Title : ชื่อเรื่อง _______________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
H2 : หัวข้อรอง _________________________________
__________________________________________________________
ถาม/ตอบ
สอนเขียนคอนเทนต์ บทความสร้างรายได้ Secret of Long-Form writing
BrandingChamp.com
1 de 72

Recomendados

E commerce1 por
E commerce1E commerce1
E commerce1Khonkaen University
1.2K vistas276 diapositivas
marketing for non marketeer por
marketing for non marketeermarketing for non marketeer
marketing for non marketeerKASETSART UNIVERSITY
912 vistas54 diapositivas
JumpStart Business por
JumpStart BusinessJumpStart Business
JumpStart BusinessNetwayClub
557 vistas106 diapositivas
การโฆษณาผ่าน Online Rich Media por
การโฆษณาผ่าน Online Rich Mediaการโฆษณาผ่าน Online Rich Media
การโฆษณาผ่าน Online Rich Medianattatira
2.2K vistas64 diapositivas
Tipco Social Network Marketing V2 00 por
Tipco Social Network Marketing V2 00Tipco Social Network Marketing V2 00
Tipco Social Network Marketing V2 00Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
1.3K vistas106 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a สอนเขียนคอนเทนต์ บทความสร้างรายได้ Secret of Long-Form writing

Twitter for E Commerce V1.00 por
Twitter for E Commerce V1.00Twitter for E Commerce V1.00
Twitter for E Commerce V1.00gueste3b5f5
496 vistas38 diapositivas
Sup2 wt#part2 por
Sup2 wt#part2Sup2 wt#part2
Sup2 wt#part2AnNy Achara
288 vistas49 diapositivas
Business Model Canvass for NANO MBA 6 26 Jul 2015 por
Business Model Canvass for NANO MBA 6 26 Jul 2015Business Model Canvass for NANO MBA 6 26 Jul 2015
Business Model Canvass for NANO MBA 6 26 Jul 2015Utai Sukviwatsirikul
4.2K vistas68 diapositivas
Marketing presentation by tom por
Marketing presentation by tomMarketing presentation by tom
Marketing presentation by tomAnirut Baisukhan
2.5K vistas98 diapositivas
E-Marketing by TARAD por
E-Marketing by TARADE-Marketing by TARAD
E-Marketing by TARADChitpong Wuttanan
1.2K vistas88 diapositivas
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวธุรกิจ ใน 3 ชั่วโมง por
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวธุรกิจ ใน 3 ชั่วโมงตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวธุรกิจ ใน 3 ชั่วโมง
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวธุรกิจ ใน 3 ชั่วโมงPiyapong Sirisutthanant
3.7K vistas20 diapositivas

Similar a สอนเขียนคอนเทนต์ บทความสร้างรายได้ Secret of Long-Form writing(20)

Twitter for E Commerce V1.00 por gueste3b5f5
Twitter for E Commerce V1.00Twitter for E Commerce V1.00
Twitter for E Commerce V1.00
gueste3b5f5496 vistas
Business Model Canvass for NANO MBA 6 26 Jul 2015 por Utai Sukviwatsirikul
Business Model Canvass for NANO MBA 6 26 Jul 2015Business Model Canvass for NANO MBA 6 26 Jul 2015
Business Model Canvass for NANO MBA 6 26 Jul 2015
Utai Sukviwatsirikul4.2K vistas
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวธุรกิจ ใน 3 ชั่วโมง por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวธุรกิจ ใน 3 ชั่วโมงตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวธุรกิจ ใน 3 ชั่วโมง
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวธุรกิจ ใน 3 ชั่วโมง
Thai language: Internet Technology for Small Business por Moonshot Digital
Thai language: Internet Technology for Small BusinessThai language: Internet Technology for Small Business
Thai language: Internet Technology for Small Business
Moonshot Digital377 vistas
เทคนิคสู่ความสำเร็จในการขายและการดีลธุรกิจภาคอุตสาหกรรม por Saranyoo Ngamsaeng
เทคนิคสู่ความสำเร็จในการขายและการดีลธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเทคนิคสู่ความสำเร็จในการขายและการดีลธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
เทคนิคสู่ความสำเร็จในการขายและการดีลธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
Saranyoo Ngamsaeng365 vistas
(Vision.mission,goal,strategy sales team) por Nipat Supatkosit
(Vision.mission,goal,strategy sales team)(Vision.mission,goal,strategy sales team)
(Vision.mission,goal,strategy sales team)
Nipat Supatkosit1.1K vistas
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ... por ธิติพล เทียมจันทร์
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...
Marketing Manaegment # Federbrau por monsadako
Marketing Manaegment # FederbrauMarketing Manaegment # Federbrau
Marketing Manaegment # Federbrau
monsadako1.6K vistas

Más de ธิติพล เทียมจันทร์

ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง por
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดังขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดังธิติพล เทียมจันทร์
53 vistas89 diapositivas
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร ... por
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร ...การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร ...
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร ...ธิติพล เทียมจันทร์
21 vistas140 diapositivas
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส... por
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...ธิติพล เทียมจันทร์
33 vistas84 diapositivas
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ... por
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...ธิติพล เทียมจันทร์
54 vistas96 diapositivas
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข... por
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...ธิติพล เทียมจันทร์
21 vistas63 diapositivas
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา... por
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...ธิติพล เทียมจันทร์
80 vistas73 diapositivas

Más de ธิติพล เทียมจันทร์(20)

ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง por ธิติพล เทียมจันทร์
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดังขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส... por ธิติพล เทียมจันทร์
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ... por ธิติพล เทียมจันทร์
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข... por ธิติพล เทียมจันทร์
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา... por ธิติพล เทียมจันทร์
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...
สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม... por ธิติพล เทียมจันทร์
สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม...สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม...
สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม...
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล... por ธิติพล เทียมจันทร์
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล... por ธิติพล เทียมจันทร์
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...
สอนเล่นติ๊กต๊อก สู่…สุดยอดนักขาย สไตล์ TikTok โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์ por ธิติพล เทียมจันทร์
สอนเล่นติ๊กต๊อก สู่…สุดยอดนักขาย สไตล์ TikTok โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์สอนเล่นติ๊กต๊อก สู่…สุดยอดนักขาย สไตล์ TikTok โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์
สอนเล่นติ๊กต๊อก สู่…สุดยอดนักขาย สไตล์ TikTok โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์
ยิงแอดเฟสบุ๊ค facebook ads สำหรับ เซล พนักงานขาย โดย วิทยากรการตลาดออนไลน์ อั... por ธิติพล เทียมจันทร์
ยิงแอดเฟสบุ๊ค facebook ads สำหรับ เซล พนักงานขาย โดย วิทยากรการตลาดออนไลน์ อั...ยิงแอดเฟสบุ๊ค facebook ads สำหรับ เซล พนักงานขาย โดย วิทยากรการตลาดออนไลน์ อั...
ยิงแอดเฟสบุ๊ค facebook ads สำหรับ เซล พนักงานขาย โดย วิทยากรการตลาดออนไลน์ อั...

สอนเขียนคอนเทนต์ บทความสร้างรายได้ Secret of Long-Form writing

 • 1. สูตรลับการเขียน คอนเทนต์บทความสร้างรายได้ (Secret of Long-form writing and article that sells) อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ brandingchamp.com
 • 4. OUTBOUND MARKETING INBOUND MARKETING การเขียน“คอนเทนต์”การตลาด
 • 5. OUTBOUND MARKETING INBOUND MARKETING การเขียน“คอนเทนต์”การตลาด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • 6. OUTBOUND MARKETING INBOUND MARKETING การเขียน“คอนเทนต์”การตลาด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Copywriting
 • 7. OUTBOUND MARKETING INBOUND MARKETING การเขียน“คอนเทนต์”การตลาด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Informative
 • 10. สินค้า/บริการ ตลาด เดิม ใหม่ เดิ ม ใหม่ สินค้าทั่วๆไป ขายแข่งกัน ตัดราคา ไม่มีความ แตกต่าง เช่น ข้าวแกง, ของใช้ในบ้าน, สบู่, ยาสีฟัน สินค้าที่เปลี่ยนกลุ่มลูกค้า ใหม่ๆ เช่น ผ้าอ้อมสาหรับ ผู้ใหญ่, มีดโกนสาหรับ สุภาพสตรี, Arbitrage สินค้า “กึ่ง” นวัตกรรม พัฒนาจากสินค้ารูป แบบเดิม เช่น จักรยานไฟฟ้า, รถยนต์ไฟฟ้า สินค้า นวัตกรรม ใหม่ เช่น ยานบินอวกาศเชิง พาณิชย์ ทัวร์อวกาศ, โดรน นั่งส่วนบุคคล Ansoff, 1960 1 2 3 4
 • 12. AIDA FAB BAF Features | Advantages | Benefits BAB PAS Before | After | Bridge Problem | Agitate | Solve Attention | Interest | Desire | Action เขียนคอนเทนต์เพื่อขาย Copywriting 5 Promise | Picture | Prove | Push 4P
 • 13. คุณสมบัติ Feature ข้อได้เปรียบ Advantage คุณประโยชน์ Benefit คุณประโยชน์ Benefit ข้อได้เปรียบ Advantage คุณสมบัติ Feature FAB BAF 1
 • 14. คุณสมบัติ Feature ข้อได้เปรียบ Advantage คุณประโยชน์ Benefit เครื่องตัดหญ้า ทรงพลัง ขนาด 5 แรงม้า ใช้ระบบน้ามัน มีอายุการใช้งาน ยาวนานกว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไป ไม่ว่าหญ้าจะรก สูงชัน แค่ไหน ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะดับกลางคัน คุณสามารถตัดหญ้าบนพื้นที่ ขนาดเท่าสนามกอล์ฟ ได้เสร็จในระยะเวลาสั้นๆ ประหยัดเวลา เหนื่อยน้อยลง ทุ่นแรงกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว
 • 15. คุณสมบัติ Feature ข้อได้เปรียบ Advantage คุณประโยชน์ Benefit เครื่องตัดหญ้า ทรงพลัง ขนาด 5 แรงม้า ใช้ระบบน้ามัน มีอายุการใช้งาน ยาวนานกว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไป ไม่ว่าหญ้าจะรก สูงชัน แค่ไหน ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะดับกลางคัน คุณสามารถตัดหญ้าบนพื้นที่ ขนาดเท่าสนามกอล์ฟ ได้เสร็จในระยะเวลาสั้นๆ ประหยัดเวลา เหนื่อยน้อยลง ทุ่นแรงกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว ทรงพลัง 5 แรงม้า ระบบน้ามัน อายุงานยาวนาน ตัดหญ้ารก สูงชันได้ง่าย ไม่ดับกลางคัน ตัดหญ้าในพื้นที่กว้างได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา เหนื่อยน้อยลง ทุ่นแรงกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว
 • 16. คุณประโยชน์ Benefit ข้อได้เปรียบ Advantage คุณสมบัติ Feature เครื่องตัดหญ้า ทรงพลัง ขนาด 5 แรงม้า ใช้ระบบน้ามัน มีอายุการใช้งาน ยาวนานกว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไป ไม่ว่าหญ้าจะรก สูงชัน แค่ไหน ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะดับกลางคัน คุณสามารถตัดหญ้าบนพื้นที่ ขนาดเท่าสนามกอล์ฟ ได้เสร็จในระยะเวลาสั้นๆ ประหยัดเวลา เหนื่อยน้อยลง ทุ่นแรงกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว
 • 17. คุณประโยชน์ Benefit ข้อได้เปรียบ Advantage คุณสมบัติ Feature เครื่องตัดหญ้า ทรงพลัง ขนาด 5 แรงม้า ใช้ระบบน้ามัน มีอายุการใช้งาน ยาวนานกว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไป ไม่ว่าหญ้าจะรก สูงชัน แค่ไหน ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะดับกลางคัน คุณสามารถตัดหญ้าบนพื้นที่ ขนาดเท่าสนามกอล์ฟ ได้เสร็จในระยะเวลาสั้นๆ ประหยัดเวลา เหนื่อยน้อยลง ทุ่นแรงกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว ประหยัดเวลา เหนื่อยน้อยลง ทุ่นแรงกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว ตัดหญ้ารก สูงชันได้ง่าย ไม่ดับกลางคัน ตัดหญ้าในพื้นที่กว้างได้รวดเร็ว ทรงพลัง 5 แรงม้า ระบบน้ามัน อายุงานยาวนาน
 • 18. คุณประโยชน์ Benefit ข้อได้เปรียบ Advantage คุณสมบัติ Feature ประหยัดเวลา เหนื่อยน้อยลง ทุ่นแรงกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว ตัดหญ้ารก สูงชันได้ง่าย ไม่ดับกลางคัน ตัดหญ้าในพื้นที่กว้างได้รวดเร็ว ทรงพลัง 5 แรงม้า ระบบน้ามัน อายุงานยาวนาน เครื่องตัดหญ้า ที่จะสามารถประหยัดเวลา ให้คุณได้มากว่าเดิมหลายเท่าตัว ทุ่นแรงกว่า เครื่องทุกรุ่น ไม่ต้องทนเหนื่อยอีกต่อไป ไม่ว่าหญ้าจะรก สูงชัน แค่ไหน ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะดับกลางคัน พื้นที่ขนาดเท่าสนามกอล์ฟ ก็ตัดเสร็จได้ในระยะเวลาสั้นๆ ด้วย เครื่องตัดหญ้า ทรงพลัง ขนาด 5 แรงม้า ระบบน้ามัน อายุการใช้งานยาวนาน กว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไป ในตลาด
 • 19. 2 BAB Before (ก่อน) – ปัญหา คือ อะไร? After (หลัง) – เกิดอะไรขึ้นเมื่อแก้ปัญหาได้แล้ว Bridge (สะพาน) – ทางออกของปัญหา, วิธีแก้
 • 20. ก่อน หลัง สะพาน คาว่า เรียนไม่เก่ง ยังน้อยไป พิสูจน์ได้ จาก เกรดต่าเตี้ยเรี่ยดิน เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนาได้ ทั้งในและ ต่างประเทศ เปลี่ยนชีวิตด้านการศึกษา กับ สถาบัน เสริมการเรียนรู้ครูกุ๊กไก่ทลายเกรด แค่ทอดไข่ดาวยังไหม้เกรียม ไหน กระเทียมไหนหอมแยกไม่ออก เป็นเชฟชื่อดัง ร้านอาหารคิวยาว ยอด สั่งเดลิเวอรี่ถล่มทลาย จนมดดาเชิญ ออก แฉ หลักสูตรสอนทาอาหาร พร้อมใน ประกาศนีบัตรวิชาชีพ โดยเชฟปล่อม แต่ก่อน ชั้นรอบเอวบาง เท่ายางจักรยาน ปัจจุบันเท่ายางรถเมล์โดยสาร 2 ห่วง ซ้อนกัน หายไปเท่ามากกว่า 7 โล ใน 2 อาทิตย์ ฟิตแอนด์เฟิรม ไม่โยโย่ อาหารเสริมตราข้าวปลาไม่กิน ปลอดภัย ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ หน้าหมองคลาเหมือนเจ้ากรรมทาของใส่ ผิวหยาบกร่าน เหมือนตรากตราทางาน หนัก หน้าขาวใส เหมือนกลับไปวัยแตกสาว ผิว ดีเจอเพื่อนสามีต้องทัก ครีมกันแดดตราร่มสนาม มี UVA UVB และส่วนผสมออร์แกนิกจากส้มยูซุญี่ปุ่น ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใส Before After Bridge
 • 22. ก่อน หลัง สะพาน ทาอาหารไม่เก่ง ไม่มีเวลาเตรียมอาหาร ทาอาหาร สับหมูทีเสียงดังสามบ้านเจ็ด บ้าน รอนานกว่าจะได้กิน ย่นระยะเวลาทาอาหาร ทาอาหารง่าย สับหมูฟูฟ่อง ปั่นผักผลไม้ ล้างทาความ สะอาดสะดวกสบาย เตรียมอาหารง่าย ด้วยเครื่องเดียว ABC เครื่องบดปั่นอเนกประสงค์ แข็งแรงทนทานใบมีดไม่เป็นสนิม 1 แถม 1 พร้อมชามคละสี 6 ใบ ฟรี เครื่องบดปั้นอเนกประสงค์ BAB การเขียนคอนเทนต์ด้วย เทคนิค Mini-Workshop
 • 23. 3 PAS Problem - ปัญหา Agitate - ขยี้ปมปัญหาที่หนักใจ,เจ็บปวด,กวนใจ Solve - วิธีแก้ปัญหา
 • 24. ปัญหา ขยี้ปม วิธีแก้ปัญหา นอนหลับไม่สนิท ปวดหลังขณะนอน ตื่นมาไม่สดชื่น อารมณ์หงุดหงิดง่าย ทางานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ อาชีพและหน้าที่การงาน เปลี่ยนเป็นที่นอนยางพารา ตรา พารานอม่อน หลับสนิท ตื่นง่าย สบายตัว รองรับสรีระร่างกายได้ พักผ่อน พร้อมรับวันใหม่ในทุกๆวัน เป็นแบบนี้ทุกวัน เวลารอรถประจา ทาง แท็กซี่ ไม่มีโผล่มาซักคัน รถตู้มา ไม่จอด รถเมล์มาคนเต็ม แท็กซี่พอเรียกได้ก็จะไปส่งรถ เรียก แกลบคาร์ มาเร็วทันใจ ปลอดภัยด้วยระบบติดตาม ราคา ตามจริง ล้างเสร็จปุ๊บ ฝนตกปั๊บ หน้าฝนแบบนี้ ล้างรถเหมือนโยนเงินทิ้ง เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา เสียทั้ง ความรู้สึก สเปรย์เคลือบสีรถตราสไลด์เด้อ แค่ ฉีดน้า หรือ เช็ดด้วยผ้าชุบน้าหมาด ก็สะอาดเหมือนใหม่ทั้งคัน Problem Agitate Solve
 • 26. ปัญหา ขยี้ปม วิธีแก้ปัญหา เมื่อถึงวัย แม้ริ้วรอยมีให้เห็นน้อย ไม่ได้ แปลว่าเวลาทาอะไรคุณไม่ได้ เพราะ ความ แก่ น่ากลัวกว่าที่คิด ผิวที่ย่อนคล้อย ริ้วรอยที่ลึกมากขึ้น ถ้า ไม่ดูแลรักษา แค่ความชราที่ปรากฎก็ว่า สะเทือนใจแล้ว ใบหน้าที่ผิดรูปไป อันตรายยิ่งกว่า คอร์สโบท็อกยกกระชับด้วยนวัตกรรม จากเกาหลี คงความอ่อนเยาว์ได้ยั่งยืน ปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ใน ราคาพิเศษเฉพาะคุณ คอร์สโบท็อกยกกระชับ PAS การเขียนคอนเทนต์ด้วย เทคนิค Mini-Workshop
 • 28. AIDA Attention ทาให้หยุดฟัง/ดู Interest น่าสนใจ Desire/Decide ตัดสินใจ/ปรารถนา Action ลงมือ Conversion เปลี่ยนจากรู้จักเป็นลูกค้า 4 เรื่องจริง… อัมพาตจริง! จากปาก คนทางาน ออฟฟิศ ที่คิดว่าปวดหลังเฉยๆ “คงไม่เป็นไร” มากกว่า 80% คนทางาน เป็น ออฟฟิศซินโดรม แต่ละเลยอาการเล็กๆน้อยๆนี้ มักเป็นจุดเริ่มต้น ของโรคร้ายแรงแบบไม่ทันได้ระวังตัว นั่งทางาน ยาวกว่า 8-9 ชั่วโมง ทุกวัน ทาให้ ชีวิตวัยทางาน “สั้น” ไม่รู้ตัว เก้าอี้ที่นั่งทางาน ทุกวัน กาลังทาร้ายคุณ ช่วยให้ชีวิตวัยทางานของคุณยาวกว่านี้เถอะ เก้าอี้ทางานเพื่อสุขภาพ โดยนักกายภาพบาบัด ผู้เชี่ยวชาญ มีที่วางแขนแบบ 4D นั่งได้ทุก อิริยาบถ ส่งฟรีถึงที่ทางาน
 • 30. 4P 5 Promise Picture Prove Push คอร์ส E-learning เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้เวลา น้อยก็ "ผ่าน" ได้ เนื้อหาที่แน่น ครบถ้วน จากผู้สอนที่มีความชานาญ และมีประสบการณ์ตรง มามากกว่า 10 ปี ตัวอย่าง VDO Recap เสียงจากผู้เรียนที่สอบผ่านแล้ว VDO รีวิว สมัครวันนี้ พร้อมสอบใน 6 วัน พิเศษ... รับฟรี แนวข้อสอบเก่า 100 ข้อ 2ชุด ภายใน สิ้นเดือนนี้ เท่านั้น
 • 32. ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่เอกสารและวิดีโอนี้ในลักษณะเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ติดต่อ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 02 105 4778 ต่อ 2002 - 2010 Salepage (free) Google Domain THB420++/Year
 • 34. โพสต์ Salepage / Landing Page บทความ 3 – 50+ บรรทัด 1 หน้า A4 500 – 600+ คา 1200 – 2000+ คา
 • 35. ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่เอกสารและวิดีโอนี้ในลักษณะเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ติดต่อ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 02 105 4778 ต่อ 2002 - 2010 ตัวอย่างเพื่อฝึก เขียน Copywriting
 • 36. โพสต์ Salepage / Landing Page บทความ 3 – 50+ บรรทัด 1 หน้า A4 500 – 600+ คา 1200 – 2000+ คา
 • 37. Google Ads (Search Ads) การโฆษณาบนกูเกิ้ล ราคาต่อหนึ่งคลิก (Cost Per Click หรือ CPC) คือ จานวนเงินที่คุณเสียในแต่ละครั้งที่มีผู้คลิกโฆษณาของคุณ
 • 39. โพสต์ Salepage / Landing Page บทความ 3 – 50+ บรรทัด 1 หน้า A4 500 – 600+ คา 1200 – 2000+ คา
 • 43. โพสต์ Salepage / Landing Page บทความ 3 – 50+ บรรทัด 1 หน้า A4 500 – 600+ คา 1200 – 2000+ คา
 • 46. OUTBOUND MARKETING INBOUND MARKETING การเขียน“คอนเทนต์”การตลาด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Informative
 • 48. ทาไม เรายังคง “ค้นหา” (Search) อยู่เรื่อยไป https://trends.google.com/trends/yis/ การ ค้นหา เชื่อมแรงบันดาลใจให ้เข ้า กับการลงมือทา ผูกโยงแต่ละช่วงเวลา กับความตั้งใจ “เช่น เมื่อคุณต ้องการซื้อ ของสักอย่าง หาสถานที่ที่จะไป หรือ ต ้องการเข ้าใจข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้น” ให ้ เข ้ากับชิ้นส่วนของข ้อมูลที่เกี่ยวข ้อง
 • 50. Search Engine Optimization (SEO) 1. รู้ว่าลูกค้าจะ ค้นหาแบบไหน 2. ติดหน้าแรก อันดับ 1-3 ด้วยคาตามข้อ 1.
 • 58. H1 : หัวเรื่อง _________________________ H2 : หัวข้อรอง _________________________________ H3 : หัวข้อย่อย _______________ H3 : หัวข้อย่อย _______________ Title : ชื่อเรื่อง _______________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ H2 : หัวข้อรอง _________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Title มีที่เดียว แสดงผลเป็น ลิ้งค์ ที่ปรากฏใน Google และบางครั้ง อาจไม่ได้รวมอยู่ในบทความ H1 มีที่เดียว ตัวหนา ขนาด ใหญ่กว่าควรอักษรทั่วไป ควรเหมือนหรือใกล้เคียงกัน กับ Title H2, H3 มีได้มากกว่า 1 ที่ เดียว ตัวหนา ใหญ่กว่าอักษร ทั่วไป มีคาที่เกี่ยวข้องกับ คาหลัก ของเรื่อง ในบทความ 1,200 ถึง 2,000++ คา ควรมี H2 ประมาณ 3-4 ที่ กระจายอยู่ ในบทความ รูปแบบมาตรฐานของบทความแบบยาว
 • 59. H1 : หัวเรื่อง _________________________ H2 : หัวข้อรอง _________________________________ H3 : หัวข้อย่อย _______________ H3 : หัวข้อย่อย _______________ Title : ชื่อเรื่อง _______________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ H2 : หัวข้อรอง _________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ H1 มีที่เดียว ตัวหนา ขนาด ใหญ่กว่าควรอักษรทั่วไป ควรเหมือนหรือใกล้เคียงกัน กับ Title H2, H3 มีได้มากกว่า 1 ที่ เดียว ตัวหนา ใหญ่กว่าอักษร ทั่วไป มีคาที่เกี่ยวข้องกับ คาหลัก ของเรื่อง ในบทความ 1,200 ถึง 2,000++ คา ควรมี H2 ประมาณ 3-4 ที่ กระจายอยู่ ในบทความ รูปแบบมาตรฐานของบทความแบบยาว Title มีที่เดียว แสดงผลเป็น ลิ้งค์ ที่ปรากฏใน Google และบางครั้ง อาจไม่ได้รวมอยู่ในบทความ ควรมีรูปภาพ ประกอบ และ วิดีโอแทรกอยู่ ในบทความ มี ช่องทาง ติดต่อ เช่น ปุ่มกดโทร ออก หรือ เพิ่ม เพื่อนไลน์ หรือ อินบ็อกซ์
 • 60. เทคนิค การทาอันดับบทความแบบยาวในกูเกิ้ล SEO Writing Skyscraper เทคนิค การต่อยอดจากบทความที่ทาอันดับในกูเกิ้ลดีอยู่แล้ว LSI (Latent Semantic Indexing) เทคนิค การเลือกใช้ คา/วลี ที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดหลัก
 • 61. H1 : หัวเรื่อง _________________________ H2 : หัวข้อรอง _________________________________ H3 : หัวข้อย่อย _______________ H3 : หัวข้อย่อย _______________ Title : ชื่อเรื่อง _______________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ H2 : หัวข้อรอง _________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Title ตั้งชื่อใกล้เคียงกันกับ เว็บ อันดับ 1, 2 หรือ 3 ด้วยการ ผสมผสานและ เริ่มต้นด้วยคีย์ เวิร์ดหลัก H2 ต้องมีให้ครบหัวข้อที่ เว็บ อันดับ 1 มี และ เพิ่มหัวข้อ จาก เว็บอันดับ 2 และ 3 เข้า มา โดยปรับ คา และ สลับการ จัดเรียง หัวข้อ ให้เป็นสไตล์ ตัวเอง รูปแบบมาตรฐานของบทความแบบยาว (Skyscraper) H1 เหมือนหรือใกล้เคียงกัน กับ Title เพิ่มเติมเนื้อหา ของตัวเองใน มุมมองและข้อมูลที่มีและ สามารถเพิ่มเข้าไปได้อีก ใช้ คาค้นหลัก (คีย์เวิร์ด) ค้นหาในกูเกิ้ลแล้ว นา“บทความ”ที่เป็นอันดับ 1, 2 และ 3 “แบบที่ไม่ใช่ Ads” มาวิเคราะห์ร่วมกัน ควรมีรูปภาพ ประกอบ และ วิดีโอแทรกอยู่ ในบทความ มี ช่องทาง ติดต่อ เช่น ปุ่มกดโทร ออก หรือ เพิ่ม เพื่อนไลน์ หรือ อินบ็อกซ์
 • 62. H1 : หัวเรื่อง _________________________ H2 : หัวข้อรอง _________________________________ H3 : หัวข้อย่อย _______________ H3 : หัวข้อย่อย _______________ Title : ชื่อเรื่อง _______________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ H2 : หัวข้อรอง _________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Title ตั้งชื่อใกล้เคียงกันกับ เว็บ อันดับ 1, 2 หรือ 3 ด้วยการ ผสมผสานและ เริ่มต้นด้วยคีย์ เวิร์ดหลัก H2 ให้ใช้ คีย์เวิร์ดจาก Google suggestion (คา ค้นหาที่เกี่ยวข้อง) มาสร้าง เป็นหัวข้อ และ เพิ่มเนื้อหา สาหรับหัวข้อนี้แบบละเอียด รูปแบบมาตรฐานของบทความแบบยาว (LSI Technique) H1 เหมือนหรือใกล้เคียงกัน กับ Title H3 ใส่อยู่ภายใต้ H2 โดยตั้ง หัวข้อย่อย H3 นี้จากการนา H2 ไปหา คีย์เวิร์ดจาก Google suggestion (คา ค้นหาที่เกี่ยวข้อง) ควรมีรูปภาพ ประกอบ และ วิดีโอแทรกอยู่ ในบทความ มี ช่องทาง ติดต่อ เช่น ปุ่มกดโทร ออก หรือ เพิ่ม เพื่อนไลน์ หรือ อินบ็อกซ์ ใช้ คาค้นหลัก (คีย์เวิร์ด) ค้นหาในกูเกิ้ลแล้ว นา“ชื่อเรื่อง”ที่เป็นอันดับ 1, 2 และ 3 “แบบที่ไม่ใช่ Ads” มาวิเคราะห์ร่วมกัน
 • 64. เว็บไซต์ของตัวเอง เว็บไซต์ฟรี เว็บบล็อกฟรี - ขายสินค้า/บริการของตัวเอง - มีสปอนเซอร์ของลงโฆษณา - Google Adsense, facebook audience network - ส่วนแบ่งจากแพลตฟอร์ม **มีชื่อเว็บ (โดเมนเนม) ของตัวเอง *** บทความที่ดี ควรอยู่ในพื้นที่เว็บไซต์ “ที่ดี” จะยิ่งช่วยทาให้ติด อันดับในกูเกิ้ลเพื่อให้เป็น INBOUND Marketing ที่มีประสิทธิภาพ
 • 68. โพสต์ Salepage / Landing Page บทความ 3 – 50 บรรทัด 1 หน้า A4 500 – 600 คา 1200 – 2000 คา วิธีทดสอบ ซื้อโฆษณา แชร์ในกลุ่ม ตัววัดผล ยอดขาย วิธีทดสอบ อันดับ, ปริมาณการ เข้าชม ตัววัดผล อัตราคอน เวอร์ชั่น
 • 69. Workshop: ออกแบบหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย ของบทความ H1 : หัวเรื่อง _________________________ H2 : หัวข้อรอง _________________________________ H3 : หัวข้อย่อย _______________ H3 : หัวข้อย่อย _______________ Title : ชื่อเรื่อง _______________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ H2 : หัวข้อรอง _________________________________ __________________________________________________________