Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Mitä tilastot kertovat kuntien taloudesta? Karen Asplund, Tilastokeskus

Faktaa kuntavaalikeskusteluihin 9.2.2021, Tilastokeskus

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Mitä tilastot kertovat kuntien taloudesta? Karen Asplund, Tilastokeskus

 1. 1. Mitä tilastot kertovat kuntien taloudesta? 9.2.2021 Karen Asplund 1 9.2.2021 Tilastokeskus
 2. 2. Karen Asplund Yliaktuaari Kuntataloustilastojen tuotantotehtävät ja ilmiöalueen kehittämistehtävät 029 551 3611 karen.asplund@stat.fi Twitter: @AsplundKaren 2 Tilastokeskus 9.2.2021
 3. 3. Taustaa kuntataloustilastoista 3 Tilastokeskus 9.2.2021 ▪ Tilastokeskuksessa on kerätty ja julkaistu kuntataloustietoja jo yli sadan vuoden ajan ▪ Nykyään Tilastokeskus kerää ja julkaisee kuntataloustietoja neljännesvuosittain ja vuosittain • Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto • Kuntataloustilasto ▪ Tilastoja varten kerättyjä tietoja hyödynnetään muun muassa • Kuntataloustilaston tuotannossa • Kansantalouden tilinpidossa • Kuntataloustietoja lähdeaineistona hyödynnetään noin 20 Tilastokeskuksen tilastoissa • Valtionosuuksien määrittelyssä, päätöksenteon tukena, tutkimuskäytössä sekä monien muiden tahojen tilastojen tuotannon lähdeaineistona
 4. 4. Taustaa kuntataloustilastoista 4 Tilastokeskus 9.2.2021 ▪ Neljännesvuositilasto: ▪ Neljännesvuositilaston tiedot kerätään otoksena 1.-3. neljänneksellä ja kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä 4. neljänneksellä • Tilasto kuvaa kuntatalouden reaaliaikaista kehitystä vuoden aikana kumulatiivisesti • Tiedot sisältävät tietoja tuloslaskelmasta, rahoituslaskelman investoinneista ja taseen eristä • Tiedot julkaistaan noin 8 viikkoa jokaisen vuosineljänneksen päättymisen jälkeen • Tilaston tietokannasta tiedot ovat saatavissa Manner-Suomenkunnat yhteensä ja kuntayhtymät yhteensä -tasolla • Viimeisen neljänneksen tiedot (tilinpäätösarviotiedot) julkaistaan myös kunnittain ja kuntayhtymittäin kuntien raportoimat tiedot -tietokannassa
 5. 5. Taustaa kuntataloustilastoista 5 Tilastokeskus 9.2.2021 ▪ Vuositilasto: ▪ Vuositilaston tiedot kerätään kaikilta Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä niiden liikelaitoksilta • Tilasto kuvaa tilinpäätöstasoisesti kuntatalouden tilaa vuosittain • Tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen lisäksi tiedot sisältävät tietoja käyttötaloudesta ja investoinneista tehtävittäin sekä erittelytietoja näistä • Ennakolliset tilinpäätöslaskelmat julkaistaan vuosittain toukokuun lopussa • Muut taloustiedot julkaistaan ennen syyskuun puoltaväliä ▪ Vuositilaston tiedot julkaistaan koko maan tasoisesti sekä maakuntakohtaisesti tilaston kotisivulla ja tilaston tietokannoissa • Kaikki tilastoa varten kerätyt vuositiedot ovat saatavissa myös kunnittain ja kuntayhtymittäin kuntien raportoimat tiedot -tietokannassa
 6. 6. Taustaa kuntataloustilastoista 6 Tilastokeskus 9.2.2021 ▪ Vuositilaston muut taloustiedot pitävät sisällään tehtäväkohtaiset käyttötalous- ja investointitiedot • Lisäksi eritellään yllä mainituista tarkempia yksittäistietoja ▪ Tehtäväkohtaiset tiedot koostuvat kaikista kuntien lakisääteisistä ja vapaaehtoisista tehtävistä • Tehtäväluokat on ryhmitelty kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat sosiaali- ja terveystoiminta, opetus- ja kulttuuritoiminta sekä muu toiminta • Tehtäväluokkia käyttötaloudessa on 51 ja investointitiedoissa 49 • Käyttötalous kuvaa kuntien toiminnan kustannuksia ja toiminnasta saatavia tuottoja kunnan näkökulmasta (sisältää poistot, mutta ei valtionosuuksia tai verotuloja) • Investoinnit kuvaavat pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvia menoja ja tuloja, kuten rakennuksista, koneista ja laitteista jne. • Tehtäväluokkien määritykset löytyvät tilastointiohjeista http://stat.fi/keruu/kuta/files/kuntatalous_muut_taloustiedot.pdf
 7. 7. Kuntatalouden analysoinnin tärkeät tunnusluvut 7 Tilastokeskus 9.2.2021 • Tuloslaskelman nettoerät • Toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos • Investointimenot ja -tulot • Lainakanta • Tehtäväkohtaiset tai tehtäväkokonaisuuskohtaiset nettokustannukset • Tunnuslukuja esimerkiksi väestötietoon perustuen • Vuosikate per asukas, lainakanta per asukas, tehtäväkohtaiset nettokustannukset per asukas 0 100 200 300 400 500 600 Kulttuuritoiminnan nettokustannukset/asukas 2018 (€)
 8. 8. Tuoreimmat julkaistut kuntataloustiedot 8 Tilastokeskus 9.2.2021 ▪ Tilastovuosi 2019 vrt. 2018/Kunnat yhteensä koko maa: • Koronavuotta kohti heikentyneessä tilanteessa • Toimintakate -1,3 mrd. (-4,3%) • Vuosikate -0,3 mrd. (-15,8%) • Tilikauden tulos -0,1 mrd. (-61,8%) • Investointimenot +0,4 mrd. (+10,7%) • Lainakanta +1,7 mrd. (+10,1%) • Negatiivinen vuosikate 74 kunnalla • Negatiivinen tilikauden tulos 239 kunnalla
 9. 9. Tuoreimmat julkaistut kuntataloustiedot 9 Tilastokeskus 9.2.2021 ▪ Koronavuoden vaikutukset kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston kolmannen neljänneksen tiedoissa (Manner-Suomen kunnat/milj.€) Tilinpäätöserä 2020, 3.neljännes 2019, 3.neljännes Muutos % Toimintatuotot 8 216 8 340 -1,5 Myyntituotot 3 241 3 391 -4,4 Maksutuotot 919 1 082 -15,1 Toimintakulut 32 031 31 712 1,0 Henkilöstökulut 9 970 9 918 0,5 Palvelujen ostot 16 159 16 021 0,9 Verotulot 17 838 17 128 4,2 Valtionosuudet 8 056 6 677 20,7 Vuosikate 2 650 1 009 162,7 Tilikauden tulos 977 -368 -365,6
 10. 10. Lisätietoa kuntatalouden tilastoista 10 Tilastokeskus 9.2.2021 ▪ Lisätietoja kuntataloustilaston tiedoista tilaston ja tiedonkeruun kotisivuilta sekä Tilastokeskuksen tietokannoista ▪ Vuositilasto: • http://www.stat.fi/keruu/kuta/index.html • http://www.stat.fi/til/kta/index.html ▪ Neljännesvuositilasto: • http://www.stat.fi/keruu/kune/index.html • http://stat.fi/til/ktan/index.html ▪ Tietokannat vuositilasto ja neljännesvuositilasto: • http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__jul__kta/?tablelist=true • http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__jul__ktan/?tablelist=true ▪ Kunnittain/kuntayhtymittäin: • http://tilastokeskus.fi/tup/alue/kuntien-raportoimat-tiedot.html
 11. 11. Tulevat Tilastokeskuksen kuntataloustilastojulkistukset 11 Tilastokeskus 9.2.2021 ▪ Neljännesvuositilasto • 4. neljänneksen tiedot (tilinpäätösarviotiedot) 10.2.2021 klo 8.00 ▪ Vuositilasto • Ennakolliset tilinpäätöslaskelmat 29.5.2021 klo 8.00 • Muut taloustiedot ml. lopulliset tilinpäätöslaskelmat 10.9.2021 klo 8.00
 12. 12. Tulevat muutokset kuntataloustilastoinnissa 12 Tilastokeskus 9.2.2021 ▪ Kuntataloustietojen keruu siirtyy Valtiokonttoriin vaiheittain alkaen tilastovuoden 2021 tiedoista • Vuoden 2021 alusta neljännesvuositiedot raportoidaan Valtiokonttoriin • Vuoden 2022 alusta vuositiedot raportoidaan Valtiokonttoriin ▪ Tilastokeskus kerää ja julkaisee vuositiedot tilastovuodelta 2020 vielä vuonna 2021 kuntataloustilastossaan • Valtiokonttori julkaisee kuntataloustiedot jatkossa ▪ Jatkossa Tilastokeskus kuitenkin tarvitsee Valtiokonttorin keräämää kuntataloustietoa muun muassa kansantalouden tilinpidon laadintaan ja lähdeaineistoksi muihin tietoja hyödyntäviin tilastoihin • Tilastokeskuksen rooli muuttuu tiedonkerääjästä tiedonhyödyntäjäksi
 13. 13. Kysymykset sähköpostitse: kuntatalous@stat.fi 13 Tilastokeskus 9.2.2021 Kiitos!

×