Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Diginatiivit oppimassa

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Diginatiivit tulevat
Diginatiivit tulevat
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Diginatiivit oppimassa

Descargar para leer sin conexión

Diasarja, jossa jaettiin osallistujien (ammatilliset opettajat) kanssa ajatuksia diginatiivien tavasta kommunikoida ja oppia sekä siitä, kuinka tukea heidän oppimistaan. Tilaisuus (31.1.2014) oli osa ESR-rahoitteista YHDESSÄ-hanketta (2013-2014).

Diasarja, jossa jaettiin osallistujien (ammatilliset opettajat) kanssa ajatuksia diginatiivien tavasta kommunikoida ja oppia sekä siitä, kuinka tukea heidän oppimistaan. Tilaisuus (31.1.2014) oli osa ESR-rahoitteista YHDESSÄ-hanketta (2013-2014).

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (18)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Diginatiivit oppimassa (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Diginatiivit oppimassa

 1. 1. Diginatiivit oppimassa Yhteisöllisyys opetuksen ja oppimisen voimavarana Luksia 31.1.2014 Tuija Marstio 31.1.2014
 2. 2. 31.1.2014 (Kuva:Darth87/Flickr)
 3. 3. • Elinikäinen oppiminen. Olennaista ei ole se, mitä ihminen tietää, vaan tietämyksen ja osaamisen jatkuva päivittäminen • Ihmisen uusi arkkityyppi: proteaaninen ihminen • Opettajan toimenkuvan jatkuva muuttuminen (D.Tapscott, 2010; K.Lonka & L.Vaara, 2012; J.Rifkin, 2000) 31.1.2014 Kuva: Matthias Palmetshofer/Flickr
 4. 4. Minkälainen on diginatiivi nuori? Netti on aito sosiaalisen toiminnan ympäristö, jossa rakastutaan, ahdistutaan, opitaan, kiusataan ja voimaannutaan. Kuva: Mighty mighty big mac/Flickr
 5. 5. Miten hän kommunikoi ? • Pienestä asti totuttu internetin ja mobiililaitteiden käyttöön • Internet-yhteisöt ja pikaviestintä keskeisinä kommunikaation kanavina • Taskussa kulkevat laitteet merkittäviksi kommunikaatiovälineiksi • Työ- ja kouluasiat hoidetaan sähköpostilla (Kuva: Naomi Chung/Flickr) (Esa Virtanen, 2009: Nuorten internetkäyttäytyminen)
 6. 6. (Esa Virtanen, 2009: Nuorten internetkäyttäytyminen)
 7. 7. Nettisukupolven normit 1.Vapaus 2.Räätälöinti 3.Tutkiminen 4.Eettisyys 5.Yhteistyö 6.Viihde 7.Nopeus 8.Innovatiivisuus (D.Tapscott, 2010) (Kuva: Shawn Calhoun/Flickr)
 8. 8. Raikas tuulahdus vapaudesta - Miksi pitäisi olla sidottu työpöytään? Joustavat työajat Tulosperusteinen työympäristö Suuri valikoima ei ahdista Räätälöinti - Laite toimii vs. laite on muokattu minua varten - Oman työn räätälöinti (D.Tapscott, 2010)
 9. 9. Yhteistyö - Pitää maailmaa verkostoista ja portinvartijoista koostuvana kokemuksena - Tottunut monitasoiseen vuorovaikutukseen - Yhteisöllinen, mutta ei nöyrä Viihde • Leikkisä ja luova mieluummin kuin työtä tekevä • Asettaa jännityksen ja kiinnostavat kokemukset materian edelle • Vapaa-ajan arvostus (D.Tapscott, 2010) (Kuva: Luke Wrobleski/Flickr)
 10. 10. Diginatiivit oppimassa • Innokkaita kokeilemaan uusia asioita • Arvostavat opiskelussa valinnaisuutta ja mukautettavuutta • Nauttivat nopeudesta ja mahdollisuudesta • Tottunut saamaan vastauksia nopeasti ja kellon ympäri • Toimivat luontevasti ryhmässä Mitä taitoja tarvitaan tietotyössä? Tiedon etsiminen, analysointi, yhdistäminen, Sen arvioiminen kriittisesti (D.Tapscott, 2010; Hakkarainen, 2012) • • • • Sosiaaliset taidot Monimutkaisten, avointen ongelmien ratkaisukyky Yhteisöllinen tiedonluominen Tiedon luominen ja kehittely
 11. 11. Opiskelijat vastaanottavat valtavan määrän tietoa, josta osa on tarpeellista Opiskelijat voivat löytää hetkessä haluamansa tiedot Kuilu nettisukupolven ajattelun ja opettajien ajatustavan välillä (Kuva taustalla: UNU_ViE_SCIENTIA/Flickr)
 12. 12. Miten toimenkuva muuttuu? • Roolit: Olennaista on se, miten näemme itsemme opettajina: Tiedon päällä istuja VAI Oppimisen kätilö, fasilitaattori • Oppimismuotoilu > digitaalisuus, avoimuus, verkostoituminen • Tällä hetkellä oppimistutkimus korostaa syvällistä ymmärtämistä ja yhteisöllistä oppimista, joka tapahtuu ryhmissä.
 13. 13. • Keskeistä ei ole teknologia, vaan pedagogisesti pätevä opettaja, joka osaa tukea oppimista ja onnistumista • Opettajalle on yhä tärkeämpää osata teknologian pedagogisen käytettävyyden arviointi
 14. 14. Diginatiivin opetus • Rakenna luottamus ja osoita arvostusta • Mieti, mikä voisi olla inspiroiva tapa motivoida • Mieti, miten voisit tuottaa onnistumisen kokemuksia • Älyllinen stimulointi • Rohkaise opiskelijoita yhteistyöhön • Hyödynnän uusia viestintävälineitä > virtuaalinen ja sosiaalinen näpertely • Jos mahdollista, muokkaa oppimistiloja vuorovaikutukseen kannustavaksi (D.Tapscott, 2010; K.Lonka & L.Vaara, 2012; J.Rifkin, 2000)
 15. 15. Kiitos!
 16. 16. Lähteet: • Kirsti Lonka & Lauri Vaara, 2012. Diginatiivit tulevat, olemmeko valmiita? HY, opettajankoulutuslaitos http://www.ops2016.fi/ops2016/aineistot/digiyhteiskunta.pdf (luettu 28.1.2014) • • • Jeremy Rifkin, 2000. The Age of Access. The New Culture of Hypercapitalism Where All Life is A Paid-For Experience Don Tapscott, 2010. Syntynyt digiaikaan Esa Virtanen, 2009. Nuorten internet käyttäytyminen http://www.slideshare.net/esavirtanen/nuorten-internetkyttytyminen#btnPrevious (luettu 24.1.2014) 31.1.2014

×