Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Proiect lectie deschisa

lectie demonstrativa clasa a VIII a Scoala cu cls. I-VIII Vetis

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Proiect lectie deschisa

  1. 1. Proiect didactic PROPUNATOR: profesor Lăudat TundeDATA: 13 ianuarie . 2011ŞCOALA CU CLASELE I-VIII VETIŞCLASA: a VIII aModul: Comunicare şi abilităţi socialeTEMA ACTIVITĂŢII: „Comunic, deci exist”OBIECTIV CADRU: Dobândirea abilităţilor de comunicareVALORI ŞI ATITUDINI • Motivaţie şi flexibilitate în comunicare • Responsabilitate şi ambiţie privind modul de comunicareOBIECTIVE DE REFERINŢĂ: • Dezvoltarea abilităţilor de inter-relaţionare în contexte variate • Identificarea partenerilor de comunicare şi însuşirea unor metode de comunicare eficientăOBIECTIVE OPERAŢIONALE:La sfârşitul activităţii elevii trebuie:O 1 - Să asocieze un cuvint, cu definiţii, sinonime, noţiuni, proverbO 2.- Sa-si dezvolte capacitatea de comparare si apreciere obiectivaO 3. - Sa fie analitici si pozitivi în gândireO 4. - Sa participe la munca în echipa pentru echipaO 5. -Sa înteleaga importanta apartenentei la grup,exersând abilitati de comunicareO 6. -Sa fie responsabil de prezentarea propriei imaginiO 7.- Să evalueze capacităţile de comunicare,transmitere a informaţieiSTRATEGII DE REALIZARE:FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, dezbaterea, brainstorming, ex. Joc de rol, descoperirea, problematizarea,aprecierea verbală.MIJLOACE DIDACTICE: flipchart, coli, fişe de lucru, , markere, hârtie colorată, microfon,PRODUSELE ACTIVITĂŢII: planşe, fişe de lucru.
  2. 2. Nr. ETAPELE OB. CONŢINULTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI STRATEGIA DIDACTICĂCrt. LECŢIEI OP. DOZARE ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI ACTIVITATEA METODE ŞI FORME DE RESURSE ELEVILOR PROCEDEE ORGANIZA MATERIALE RE 1. Moment Se consemnează absenţele. ∙ Răspund la întrebări. conversaţia frontal organizatoric Verifică existenţa resurselor (1 minut) materiale. 2. “Ştafeta gânditoare” Elevii dau din mână în Motivarea mână ştafeta completând Conversaţia frontal Planşă nr.1 elevilor: Profesorul emite cuvintul “ a vorbi” ciorchinele. - sensibiliza- O1 legat de comunicare: Prezintă planşa Elevul la care ajunge brainstorming rea elevilor nr.1 “păianjenul”cu ramificaţiile din ştafeta completează una individual - captarea figura de mai jos: dintre ramificaţiile atenţiei păianjenului cu elementele (8 minute) corespunzătoare. proverb definiţie Ex: Proverbe: “vorba multă sărăcia omului” “Vorba dulce,mult aduce” A Sinonome: a zice, a grăi, a dezbatere Frontal vorbi spune, a descrie, a articula,etc Definiţie: a exprima prin cuvinte sentimente, gânduri sinonime asocieri Asocieri: comunicare, cuvânt, limba română, engleză, a transmite, etc
  3. 3. Profesorul emite cuvântul “ a gândi”se procedează la fel Elevii brainstorming frontal Planşă nr.2 completând planşa nr.2. completeazăpăianjenul.3. Anunţarea Se anunţă tema „Comunic, deci ∙ Elevii ascultă cu atenţie expunerea individual Tablă temei şi exist”şi obiectivele operaţionale. comunicarea flilpchart obiectivelor lecţiei (2 minute)4. Desfăşurarea Profesorul împarte fişele de lucru Elevii completează fişele Muncă individual activităţilor O2 privind comunicarea tipuri, formele şi de lucru. La sfârşit dau individuală mijloacele de comunicare cuprinse sub răspunsurile Activitate forma unei ciorchine. dezbatere frontal nr.1 Profesorul scrie pe flipchart Completarea O3 răspunsurile elevilor. ∙ fişelor de lucru: timp 10 min. Grupele îşi aleg doi Profesorul formează 4 grupe care Activitate moderatori şi invitaţi. Se Conversaţia în grup microfon urmează să desfăşoare unmini talk nr.2 O4 aşează în”studioul” show legat de următoarele subiecte Activitate pe O5 improvizat şi dezbat Joc de rol trase la sorţi de echipe: şcoală, echipe subiectul timp de 5 minute adolescenţă, familie, prietenie. “În studioul O6 fiecare echipă. de televiziune” timp 25 min.
  4. 4. 5 Evaluarea O7 Profesorul cere ca fiecare grupă să Se acordă calificative explicaţia individual cartonaşe Activităţii evalueze propria prezentare şi “Turul galeriei” prezentarea colegilor acordând 5 minute calificative: „satisfăcător, bine, foarte bine”6. Concluzii O7 Concluzii asupra temei şi asupra Elevii îşi spun propriile conversaţia Frontal defăşurării activităţii opinii; individual Prof.diriginte Lăudat Tunde
  5. 5. Numele prenumele elev: _________________________________________ Fişă de lucru- Ciorchinele Comunicare Tipuri de Forme de Mijloace comunicare exprimare decomunicare

×