Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Xplora Avans hogeschool Breda

4.701 visualizaciones

Publicado el

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Xplora Avans hogeschool Breda

 1. 1. De spilfunctie van Xplora binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Rien Brouwers en Ellen Simons Leer- en Innovatiecentrum
 2. 2. Inhoud <ul><li>Context van Avans Hogeschool </li></ul><ul><li>Ontwikkelingen in het onderwijs </li></ul><ul><li>Gevolgen voor de mediatheek </li></ul><ul><li>Van mediatheek naar Xplora </li></ul><ul><ul><li>Organisatorische consequenties </li></ul></ul><ul><ul><li>Huisvesting </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultuuromslag </li></ul></ul><ul><li>Resultaten gebruikersonderzoek </li></ul><ul><li>Conclusies </li></ul>
 3. 3. Avans Hogeschool <ul><li>3 locaties: Breda, Tilburg, ‘s Hertogenbosch </li></ul><ul><li>60 bachelor programma’s in economie, techniek, ict, sociale studies, gezondheidszorg, educatie en kunst </li></ul><ul><li>7 master programma's in economie, gezondheidszorg en kunst </li></ul><ul><li>19.000 studenten </li></ul><ul><li>19 academies </li></ul><ul><li>3 ondersteunende diensten </li></ul><ul><li>Leer- en Innovatiecentrum </li></ul><ul><li>1.800 medewerkers </li></ul>
 4. 4. Van traditioneel onderwijs…. <ul><li>Docent centraal </li></ul><ul><li>Cursussen gebaseerd op de </li></ul><ul><li>inhoudsopgave van een of </li></ul><ul><li>twee studieboeken </li></ul><ul><li>Rol van de mediatheek is </li></ul><ul><li>niet benoemd </li></ul><ul><li>Docent voelt zich niet </li></ul><ul><li>verantwoordelijk voor de </li></ul><ul><li>kwaliteit van de collectievorming </li></ul><ul><li>Leeractiviteiten van de student zijn vaak beperkt tot de voorgeschreven literatuur </li></ul>
 5. 5. … naar modern onderwijs <ul><li>De student centraal </li></ul><ul><li>Verandering van passief naar actief </li></ul><ul><li>leren (probleemgestuurd leren, </li></ul><ul><li>projectonderwijs) </li></ul><ul><li>Cursusinhoud gebaseerd op </li></ul><ul><li>leerdoelen/competenties </li></ul><ul><li>Studenten kiezen hun eigen </li></ul><ul><li>leermiddelen </li></ul><ul><li>Voorbereiden van studenten op een continu veranderende professionele omgeving waarin vele informatiebronnen beschikbaar zijn die variëren in kwaliteit </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Leren doe je mét anderen en ván anderen, samen en individueel. </li></ul><ul><li>Leren is een actief proces van brengen en halen </li></ul><ul><li>Leren is bewust worden, leren is betekenis geven aan wat je meemaakt </li></ul><ul><li>De omgeving cre ëert de mogelijkheden tot leren </li></ul><ul><li>De leeromgeving zorgt ervoor dat studenten binding voelen met Avans </li></ul><ul><li>Door kennis competent </li></ul>
 7. 7. De invloed van de leeromgeving “ We know that space can have a significant impact on teaching and learning. Exactly how we bring together space, technology, and pedagogy will continue to evolve.” “ Spaces are themselves agents for change. Changed spaces will change practice.”
 8. 8. Learning vs. learning environment Formal learning Informal learning Controllable space Uncontrollable space lectures job learning centre learning centre social spaces work placement work placement LIC, 2007 elo social (virtual) communities room (at home)
 9. 9. Van mediatheek naar Xplora <ul><li>Xplora voorziet in sociale ontmoetingsplaatsen, studentvoorzieningen en studiefaciliteiten, informatiebronnen, toegang tot ict-voorzieningen en verschillende werkplekken, van comfortabele opstellingen voor groepswerk tot board rooms voor presentaties, etcetera. </li></ul>Xplora is het sociale en academische hart van de hogeschool.
 10. 10. Faciliteit of strategisch instrument? <ul><li>“ A learning space should be able to motivate learners and promote learning as an activity, support collaborative as well as formal practice, provide a personalised and inclusive environment, and be flexible in the face of changing needs.” </li></ul><ul><li>“What is important is that designs of physical spaces are linked to the institution’s strategic vision for teaching and learning, and that this is articulated in every detail of the design and shared with all stakeholders, including learners.” </li></ul><ul><li>JISC </li></ul>
 11. 11. Keuze van Avans <ul><li>Leer- en Innovatiecentrum (LIC) </li></ul><ul><li>Xplora </li></ul>
 12. 12. Positie binnen Avans Hogeschool <ul><li>Xplora is onderdeel van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) </li></ul><ul><li>Het Leer- en Innovatiecentrum </li></ul><ul><ul><li>Draagt zorg voor een geïntegreerde leeromgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Adviseert academies over het aanpassen van onderwijsprogramma’s gericht op het optimaal gebruik maken van de leeromgeving </li></ul></ul>
 13. 13. Xplora Ontdek ‘t zelf Xplora Ontdek 't Zelf
 14. 14. Onderzoeksresultaten: Bezoekersaantallen per maand
 15. 15. <ul><li>De positie van Xplora ten opzichte van </li></ul><ul><li>het onderwijs verandert: </li></ul><ul><li>van de zijlijn naar de middenstip </li></ul>
 16. 16. Partner in onderwijs <ul><li>Intensieve en goede contacten met academies zijn belangrijk voor een goede aansluiting van de dienstverlening op de wensen van gebruikers </li></ul><ul><li>Om op de behoeften van de academies in te kunnen spelen is het belangrijk een goede relatie Xplora - academie op de bouwen en deze relatie te onderhouden </li></ul><ul><li>Binnen het Xplora is hiervoor een nieuwe functie (informatiespecialist) gecreëerd. Kerntaak van deze nieuwe functie: vertaling van de wensen van de academies richting Xplora en advisering van academies over mogelijkheden van Xplora voor ondersteuning van het onderwijs </li></ul>
 17. 17. Informatiespecialist <ul><li>Adviseren over mogelijkheden Xplora </li></ul><ul><li>Inventariseren/analyseren informatiebehoeften klanten </li></ul><ul><li>Participeren in Onderwijs-ontwikkelteams </li></ul><ul><li>Opbouwen en onderhouden van netwerken </li></ul><ul><li>O ntwikkelen en evalueren van producten en diensten Xplora </li></ul><ul><li>Opstellen collectieprofielen, ontwikkelen en uitvoeren collectie-evaluaties </li></ul><ul><li>Bijdragen leveren aan positionering Xplora door presentatie en promotie diensten en producten </li></ul><ul><li>Verzorgen van specialistische instructies </li></ul>
 18. 18. Missie Informatiespecialist <ul><li>De Informatiespecialist stimuleert kennisdeling binnen Avans Hogeschool en haar academies door een toegankelijke, authentieke en alerte houding. </li></ul><ul><li>De informatiespecialist bevordert dit door kennis van de organisatie en door proactief en innovatief gedrag. </li></ul><ul><li>Hiervoor levert de Informatiespecialist de volgende producten: </li></ul><ul><li>Xplora als rijke leer- en werkomgeving; </li></ul><ul><li>Een collectie die voldoet aan de behoefte van de organisatie; </li></ul><ul><li>Trainingen die studenten en medewerkers informatievaardig maken; </li></ul><ul><li>Advisering ten aanzien van de dienstverlening van het LIC. </li></ul><ul><li>De informatiespecialist ziet de leeromgeving en deze producten als een dynamisch geheel. Hij heeft als doel het verbeteren, innoveren en ontwikkelen hiervan. </li></ul>
 19. 19. Nieuwe manier van werken <ul><li>Vaste, herkenbare contactpersonen per academie (informatiespecialisten) </li></ul><ul><li>Team van informatie-adviseurs gekoppeld aan een academie en themavloer </li></ul><ul><li>Deelname aan onderwijs-ontwikkelteams </li></ul><ul><li>Gebruikersonderzoeken en klankbordgroepen </li></ul>Ondersteund door uitgebreid scholingsprogramma
 20. 20. Ondersteuning bij het leren <ul><li>als gevolg van afname van aantal contact-uren werken studenten meer zelfstandig </li></ul><ul><li>Xplora biedt nadrukkelijk faciliteiten aan voor alle docent-ongebonden activiteiten die een centrale plaats innemen in het huidige curriculum </li></ul><ul><li>sterk gewijzigde informatiebehoefte. Niet alleen meer vraag om informatie of hulp bij een ICT probleem, maar bij afwezigheid van docenten ook andere meer inhoudelijke vragen. </li></ul><ul><li>in het Xplora zijn vrijwel alle generieke pc's van de Avans Hogeschool geplaatst </li></ul>
 21. 21. Huisvesting <ul><li>Inrichting ruimte afstemmen op de activiteiten </li></ul><ul><ul><li>Minder lokalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer groepsplekken en individuele plekken afgestemd op behoefte </li></ul></ul><ul><li>Rijke leeromgeving: integratie van informatie-, ICT- en multimedia-ondersteuning en thematische plaatsing van de collecties; per verdieping worden geïntegreerd aangeboden: </li></ul>
 22. 22. Inrichting Xplora <ul><li>2.100 studieplekken (70% groeps- en 30% individueel) verdeeld over Breda (1.100), ‘s-Hertogenbosch (800), Tilburg (200) </li></ul><ul><li>800 pc’s, draadloos netwerk, laptopaansluitingen </li></ul><ul><li>Informatiebalie en servicebalie </li></ul><ul><li>Docentenbalie </li></ul><ul><li>Multimedia-studio en multimediawerkplekken </li></ul><ul><li>Koffiecorners </li></ul><ul><li>Thematische inrichting </li></ul><ul><li>Internetcafé </li></ul><ul><li>Mogelijkheid tot 24-uur openstelling </li></ul>
 23. 23. Cultuuromslag aan twee kanten <ul><li>Bezoek aan mediatheek is voor docenten vaak geen eerste optie </li></ul><ul><li>Docenten hebben vaak eigen mini-bibliotheekjes </li></ul><ul><li>Mediathecarissen niet betrokken bij onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering </li></ul><ul><li>Docenten zijn professionals op hun eigen terrein en zijn gewend individueel te werken </li></ul><ul><li>Probleemdefinitie: Docenten en mediathecarissen hebben gescheiden werkterreinen </li></ul>
 24. 24. Stelling <ul><li>De kwaliteit van onderwijs kan worden verbeterd door het inschakelen van de verschillende expertises van docenten en medewerkers Xplora in onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering </li></ul><ul><li>Andere manieren van samenwerken noodzakelijk </li></ul>
 25. 25. Gevolgen voor mediatheekmedewerker <ul><li>Relatie naar de student </li></ul><ul><li>Docent </li></ul><ul><li>Andere competenties, andere functies </li></ul><ul><ul><li>Scholingstraject (adviesvaardigheden, onderwijskunde, cultuuromslag van beheersen naar student-centraal stellen, resultaatgericht- en klantgericht, IDM-opleiding) </li></ul></ul>
 26. 26. Conclusies <ul><li>Tevreden gebruikers </li></ul><ul><li>Samenwerking informatiespecialisten en onderwijskundigen </li></ul><ul><li>Verder investering in scholing personeel noodzakelijk </li></ul><ul><li>Verder investeren in samenwerking met academies </li></ul>
 27. 27. Conclusies (1) Gebruikersonderzoek: <ul><li>Hoge gebruikersgraad </li></ul><ul><li>Vooral gebruikt voor werken in groepen en pc-applicaties </li></ul><ul><li>Attractieve en uitnodigende omgeving </li></ul><ul><li>Hoog niveau van services </li></ul><ul><li>Grote vraag naar aanwezigheid docenten </li></ul><ul><li>Vraag naar meer groepswerkplekken </li></ul><ul><li>Vraag naar meer pc’s </li></ul>
 28. 28. Gebruikersonderzoek onder studenten <ul><li>Locatie ‘s-Hertogenbosch </li></ul><ul><li>april 2007, één jaar na de opening </li></ul><ul><li>1.000 respondenten </li></ul>
 29. 29. Onderzoeksresultaten: bezoekers frequentie
 30. 34. Conclusie (2): samenwerking informatiespecialisten en onderwijskundigen <ul><li>Levert naar twee kanten meerwaarde op </li></ul><ul><ul><li>Informatiespecialisten hebben meer inzicht gekregen in onderwijskundige processen </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijskundigen hebben meer inzicht gekregen in de relatie tussen informatie en kennis </li></ul></ul>
 31. 35. Conclusie (3): Scholing personeel <ul><li>E-learning </li></ul><ul><li>Adviesvaardigheden en onderhandelingstechnieken </li></ul><ul><li>Onderwijskunde </li></ul><ul><li>Inhoudelijke verdieping Leeromgeving </li></ul><ul><li>Engels </li></ul>
 32. 36. Conclusie (4): Samenwerking met academies <ul><li>Betrekken van de docenten bij Xplora </li></ul><ul><li>Aantal Pilot met academies in multi-disciplinaire teams gericht op het beter gebruik maken van de leeromgeving </li></ul><ul><li>Inloopworkshops voor studenten en medewerkers </li></ul>

×