Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
FNV
Naritaweg 10
Postbus 8456
1005 AL Amsterdam
T 020 58 16 300
F 020 68 44 541
CNV
Tiberdreef 4
Postbus 2475
3500 GL Utre...
Datum
30 juni 2016
Ons kenmerk
Pagina('s)
2 van 3
Voorbeeld
Jantine woont met haar dochter Anne in een koophuis met een ne...
Datum
30 juni 2016
Ons kenmerk
Pagina('s)
3 van 3
Voorbeeld
Jan is adviseur en heeft al langer dan een jaar (toegekend voo...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Brief aan Tweede Kamer over compensatiebesluit dagloon 30 juni 2016

Brief van het CNV met de vakcentrale's van FNV en VCP aan de Tweede Kamer over het compensatiebesluit voor het dagloon.

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Brief aan Tweede Kamer over compensatiebesluit dagloon 30 juni 2016

  1. 1. FNV Naritaweg 10 Postbus 8456 1005 AL Amsterdam T 020 58 16 300 F 020 68 44 541 CNV Tiberdreef 4 Postbus 2475 3500 GL Utrecht T 030 751 11 00 F 030 751 11 09 VCP Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90525 2509 LM ’s-Gravenhage T 070 349 97 40 Postadres Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam Aan de voorzitter en leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal E-mail: cie.szw@tweedekamer.nl c.c.: minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. L.F. Asscher. Datum Uw kenmerk 30 juni 2016 Ons kenmerk Telefoonnr. GV/DT 020 58 16 533 Onderwerp E-mail WWZ: Compensatieregeling dagloon Gerard.Veldhuis@fnv.nl c.deheer@cnv.nl Geachte dames en heren, Vandaag, 30 juni ‘16, heeft u een brief ontvangen van minister Asscher over de voortgang van de Wet werk en zekerheid. In deze brief wordt u ook geïnformeerd over de uitvoeringstoets van het UWV met betrekking tot de overgangsregeling met betrekking tot de wijziging van het Dagloonbesluit. In een aangenomen motie van uw Kamer (kamerstuk 34351 nr. 7 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34351- 7.html) heeft u gevraagd om te onderzoeken of deze overgangsregeling eerder dan 1 januari 2017 van kracht kan worden en uw Kamer te informeren over de uitvoeringstoets. In de uitvoeringstoets geeft het UWV aan dat de overgangsregeling niet eerder uitgevoerd kan worden dan 1 april 2017. U zult begrijpen dat de FNV, CNV en VCP hierover zeer teleurgesteld zijn. Er zijn mensen die sinds 1 juli 2015 een te lage uitkering krijgen en nu dus op compensatie moeten wachten tot 1 april 2017. Zeker voor schrijnende gevallen moet er volgens de werknemersorganisaties een spoedige oplossing komen. Daarnaast zijn de FNV, CNV en VCP teleurgesteld dat de overgangsregeling niet geldt voor de zogenoemde herlevers. Schrijnende gevallen De overgangsregeling is bedoeld voor mensen die door het Dagloonbesluit 2015 zijn benadeeld (starters, herintreders, flexwerkers en WW’ers die na 2 jaar minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn). Doordat het UWV volgens de uitvoeringstoets deze regeling pas per 1 april 2017 kan uitvoeren, moeten deze mensen lang wachten op compensatie. Bij de FNV, CNV en VCP komen regelmatig signalen binnen van werknemers, die in financiële problemen zijn geraakt doordat zij een te laag dagloon krijgen.
  2. 2. Datum 30 juni 2016 Ons kenmerk Pagina('s) 2 van 3 Voorbeeld Jantine woont met haar dochter Anne in een koophuis met een netto hypotheek van € 600,- per maand. Als procesoperator verdient Jantine € 2.000,- bruto per maand. Jantine wordt echter langdurig ziek in augustus 2013. Vanaf augustus 2014 krijgt zij nog 70% van haar laatstverdiende loon (€ 1.400,- bruto per maand). In augustus 2015 wordt Jantine gekeurd voor de WIA en blijkt zij minder dan 35% arbeidsongeschikt te zijn. Hierdoor valt zij terug op de WW. Deze is echter onder het Dagloonbesluit 2015 70%1 van het loon dat zij in het tweede ziektejaar kreeg. Dat betekent dat zij nog maar een uitkering van € 980,- bruto per maand krijgt. Het water staat Jantine inmiddels aan de lippen en ze staat op het punt haar huis te verkopen. Jantine en anderen kunnen niet wachten tot 1 april 2017. Wij vragen uw Kamer de minister te vragen een tussentijdse oplossing te bieden voor Jantine en andere werknemers in dergelijke schrijnende situaties. Herlevers In de brief van de minister staat aangegeven dat op verzoek van FNV, CNV en VCP het UWV is gevraagd of ook compensatie mogelijk is voor werknemers met meerdere WW-rechten tegelijk (zogenoemde herlevers). Het dagloon van deze werknemers kan na het aflopen van een oud WW-recht ineens flink omlaag gaan. Volgens het UWV is het uitvoeringsrisico te groot om deze groep mee te nemen in de overgangsregeling, omdat het UWV niet zomaar kan aansluiten bij de automatische afhandeling voor de overige groepen. De werknemersorganisaties vinden de onderbouwing hiervan door het UWV niet overtuigend. Het UWV geeft aan dat omzetting van deze groep herlevers ‘vooralsnog’ niet automatisch kan worden uitgevoerd, omdat dit systeemaanpassing vergt. FNV, CNV en VCP zijn ervan overtuigd dat er een oplossing te vinden is voor deze groep. Bijvoorbeeld door tijdelijke capaciteitsuitbreiding bij het UWV of systeemaanpassing. Wij zien dat dit een grote opgave is, maar het belang is groot. UWV heeft de totale groep herlevers becijferd op 58.000 personen. Niet alle herlevers zullen schade hebben geleden, maar aangenomen mag worden dat het merendeel dat wel heeft. Wij schatten de omvang op zo’n 40.000 werkzoekenden. De hoogte van de schade zal van persoon tot persoon verschillen, maar kan onder omstandigheden heel groot zijn. Zo kan het zijn dat iemand een herleving van een oud WW-recht heeft van één maand en vervolgens terugvalt naar het WW-recht gebaseerd op het Dagloonbesluit 2015. 1 Voor de overzichtelijkheid is in het voorbeeld niet meegenomen dat de WW-uitkering in de eerste 2 maanden 75% van het laatstverdiende loon is.
  3. 3. Datum 30 juni 2016 Ons kenmerk Pagina('s) 3 van 3 Voorbeeld Jan is adviseur en heeft al langer dan een jaar (toegekend voor 1 juli 2015) een WW- uitkering ter hoogte van € 1.980,- (70%van € 2.828,-). Hij vindt op een gegeven moment weer werk, waarbij hij € 2.175,- per maand verdient. Het is een fulltime baan, zodat de WW-uitkering wordt beëindigd. Na 7 maanden wordt Jan ontslagen. Jan heeft een nieuw WW-recht opgebouwd, omdat hij langer dan 6 maanden heeft gewerkt. Daarnaast heeft Jan recht op 1 maand herleving van zijn oude WW- uitkering, waardoor hij die maand € 1.980,- krijgt. Echter, na die maand valt Jan terug op de nieuwe WW-uitkering, die aanzienlijk lager is dan zijn oude recht. Het loon verdient in de referteperiode, na aftrek van één maand, wordt gedeeld door 261 dagen. De WW-uitkering bedraagt dan € 761,25 per maand (70% van € 1.087,50) (7-1 x € 2.175,- / 261 x € 21,75 = € 1.087,50). Wij vragen uw Kamer dan ook om de minister te vragen deze groep wel mee te nemen in de overgangsregeling. Met vriendelijke groet, Leo Hartveld Maurice Limmen Nic van Holstein Bestuurder FNV Voorzitter CNV Voorzitter VCP

    Sé el primero en comentar

    Inicia sesión para ver los comentarios

Brief van het CNV met de vakcentrale's van FNV en VCP aan de Tweede Kamer over het compensatiebesluit voor het dagloon.

Vistas

Total de vistas

601

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

5

Acciones

Descargas

4

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×