Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Formula Pintar Jawi

Slide Pintar Jawi oleh Tuan Haji Mazlan Hashim, Guru Cemerlang dan Ketua Penolong Pangarah Unit P. Islam & B. Arab MRSM.

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Formula Pintar Jawi

 1. 1. FORMULA PINTAR JAWI Tempat:Institut Latihan Kecemerlangan MARA (ILKM) Jawi, Pulau Pinang. Oleh : USTAZ MAZLAN BIN HASHIM Ketua Penolong Pengarah / Guru Cemerlang Unit Pendidikan Islam & Bahasa Arab
 2. 2. KENAPA PERLU BELAJAR JAWI. 1.WARISAN BANGSA KITA.2.KITAB-KITAB LAMA DITULIS DENGAN TULISAN JAWI. 3.MEMBANTU KITA UNTUK MEMPELAJARI BAHASA AL-QURAN.4. UNTUK MENJAWAB SOALAN PEPERIKSAAN SAMA ADA PMR ATAU SPM.
 3. 3. 1. MENGENAL HURUF-HURUF JAWIJAWI SEBUTAN JAWI SEBUTAN JAWI SEBUTAN ‫ا‬ ALIF ‫ خ‬KHA ‫ش‬ SYIN‫ب‬ BA ‫د‬ DA ‫ ص‬SOD‫ت‬ TA ‫ذ‬ ZA ‫ ض‬DHOD SA‫ث‬ ‫ ر‬RO [THA] ‫ط‬ TO‫ج‬ JIM ‫ ز‬ZAI ‫ظ‬ ZO‫ح‬ HA ‫ س‬SIN ‫ع‬ AIN
 4. 4. SAMBUNGAN…JAWI SEBUTAN JAWI SEBUTAN JAWI SEBUTAN‫غ‬ ‫ ن‬NUN GHAIN ‫چ‬ CA‫ ف‬FA ‫ و‬WAW ‫ غ‬NGA‫ ق‬QAF ‫ ه‬HA ‫ ث‬NYA ‫ ؤ‬VA HAM‫ ک‬KAF ‫ء‬ ZAH‫ ل‬LAM ‫ ى‬YA ‫ ف‬PA MIM ‫ ض‬GA
 5. 5. 2. KEMAHIRAN MENULIS JAWI HURUF-HURUF JAWI TERBAHAGI KEPADA TIGA KUMPULAN 1.HURUF AJNABI: ‫ا ة د ذ ر ز و ؤ ى‬ i. TIDAK BOLEH DISAMBUNG SESAMA HURUF DALAM KELOMPOK YANG SAMA.ii. BOLEH DISAMBUNG DENGAN HURUF SEBELUMNYA DARI “HURUF MAHRAM” iii. BENTUK ASAL TIDAK BERUBAH SELEPAS SAMBUNGAN
 6. 6. CONTOH TIDAK BOLEH DISAMBUNG‫دو‬ ‫وى‬ ‫زر‬ ‫رز‬ ‫اا‬‫دذ‬ ‫وذ‬ ‫ذو‬ ‫ؤة‬ ‫ود‬CONTOH BOLEH DISAMBUNG DENGAN HURUF SEBELUMNYA [HURUF MAHRAM]‫با‬ ‫ني‬ ‫سو‬ ‫تز‬ ‫هذ‬‫مد‬ ‫حو‬ ‫غؤ‬ ‫شا‬ ‫صة‬‫قذ‬ ‫فد‬ ‫هز‬ ‫كي‬ ‫طؤ‬
 7. 7. 2.HURUF MAHRAM:‫ب ت ث ج چ ح خسش‬‫صض ط ظ ع غ غ ف ڤ‬‫ق کض ل م ن ه ي ث‬ i. BOLEH DISAMBUNG SESAMA HURUF MAHRAMii. BOLEH DISAMBUNG DENGAN HURUF AJNABI JIKA BERADA DIHADAPAN. iii. BENTUK ASAL HURUF AKAN BERUBAH SELEPAS SAMBUNGAN.
 8. 8. ‫‪CONTOH BOLEH DISAMBUNG DENGAN SESAMA HURUF‬‬ ‫‪MAHRAM‬‬‫بت تن لق يس غق‬‫سق نم خت يح هل‬‫يل سح ضت ص قف‬ ‫ض‬‫شع لش بل فن غث‬‫مح ثت يص هم سه‬
 9. 9. PENGECUALIANAPABILA PERKATAAN DARIPADA BAHASA INGGERIS YANG DIAKHIRI DENGAN DUA HURUF KONSONEN(___KK) MAKA HURUF KONSONEN AKHIR TIDAK BOLEH DISAMBUNG DENGAN HURUF KONSONEN SEBELUMNYA. AKADEMIKS ‫ا ک اد ي مي ک س‬ SAINS ‫سا ين س‬ ‫ء‬ KONTEKS ‫کونتيک س‬ AUTOMATIKS ‫اوتوماتيک س‬
 10. 10. CONTOH BOLEH DISAMBUNG DENGAN HURUF AJNABI BILA BERADA DIHADAPAN. ‫عا‬ ‫بو‬ ‫لد خز‬ ‫قذ‬ ‫نؤ‬ ‫ير‬ ‫سى طة‬ ‫نر‬ 3.HURUF TUNGGAL: ‫ء‬TIDAK BOLEH DISAMBUNG DENGAN HURUF SEBELUM DAN SELEPASNYA.
 11. 11. KEDUDUKAN HURUF HAMZAH [ ‫] ء‬ 1. HAMZAH DI ATAS HURUF ALIF [ ‫] أ‬HURUF ALIF YANG BERADA DIPERMULAAN KATA DASAR DAN DIMULAI DENGAN IMBUHAN [ SE = ‫ [ , ] س‬KE = ‫ ] ك‬DAN [ DI = ‫] د‬KATA DASAR KATA DASAR + KEDUDUKAN BERMULA IMBUHAN HAMZAH SELEPASDENGAN ALIF [SE], [KE] DAN [DI]. IMBUHAN ‫اينخي‬ ‫سأينخي‬‫ كأيستيميوا ايستيمي‬DI ATAS ‫وا‬ ‫ن‬ ‫ء‬ ALIF‫دأيريغي ايريغي‬
 12. 12. 2. HAMZAH DI BAWAH HURUF ALIF [ ‫] ا‬HAMZAH DIBAWAH ALIF HANYA DIKHASKAN KEPADA TIGA PERKATAAN BERIKUT SAHAJA. EH ! ‫إيه‬ ISLAM ‫إسلم‬ E-MAIL ‫إي ـ ميل‬ 3. HAMZAH SELARI DENGAN HURUF LAIN [- ‫]-ء‬PERKATAAN BAHASA ARAB YANG DIEJA SELARI DENGAN PERKATAAN LAIN DIKEKALKAN. ‫القرءان‬ ‫وضوء‬ ‫دعاء‬
 13. 13. 4. HAMZAH MEMPUNYAI RUMAH [ ‫] سئل‬ MASALAH ‫مسئله‬ MALAIKAT ‫ملكئكة‬ 5. HAMZAH TIGA SUKU [ ‫ء‬ ‫ا‬ ] APABILA SUKUKATA DIAKHIRI DENGAN HURUFVOKAL “A” DAN DIMULAI DENGAN HURUF VOKAL. [ KV + VK ] / [ V + VK ] / [ KVKV + VK ]HAMZAH DILETAKKAN DIANTARA DUA VOKAL . KV + VK HAMZAH ANTARA DUA VOKAL BA + IK ‫با ء يق‬ A + IR ‫ا ء ير‬ MENA + IK ‫منا ء يق‬
 14. 14. SAMBUNGAN HURUFKEADAAN HURUF SELEPAS SAMBUNGAN HURUF SEBELUMAKHIR TENGAH AWAL SAMBUNGAN ‫سا‬ ‫ساي‬ ‫اس‬ ‫ا‬ ‫تب‬ ‫نبت‬ ‫بي‬ ‫ب‬ ‫نت‬ ‫بتو‬ ‫تل‬ ‫ت‬ ‫عث‬ ‫عثب‬ ‫ثق‬ ‫ث‬ ‫تاث‬ ‫فثا‬ ‫ثي‬ ‫ث‬ ‫لج‬ ‫سجا‬ ‫جم‬ ‫ج‬ ‫سح‬ ‫سحت‬ ‫حج‬ ‫ح‬
 15. 15. SAMBUNGAN HURUF KEADAAN HURUF SELEPAS HURUF SAMBUNGAN SEBELUM SAMBUNGANAKHIR TENGAH AWAL ‫بچ‬ ‫کچا‬ ‫چو‬ ‫چ‬ ‫بد‬ ‫تدي‬ ‫دل‬ ‫د‬ ‫كذ‬ ‫كذب‬ ‫ذک‬ ‫ذ‬ ‫نر‬ ‫نرک‬ ‫رن‬ ‫ر‬ ‫بز‬ ‫كزل‬ ‫زب‬ ‫ز‬ ‫بس‬ ‫بسي‬ ‫سب‬ ‫س‬ ‫تش‬ ‫تشف‬ ‫شن‬ ‫ش‬
 16. 16. SAMBUNGAN HURUF KEADAAN HURUF SELEPAS HURUF SAMBUNGAN SEBELUM SAMBUNGANAKHIR TENGAH AWAL ‫تض‬ ‫تضب‬ ‫ضم‬ ‫ض‬ ‫بط‬ ‫بطن‬ ‫طن‬ ‫ط‬ ‫سظ‬ ‫سظت‬ ‫ظب‬ ‫ظ‬ ‫تع‬ ‫تعب‬ ‫عب‬ ‫ع‬ ‫بغ‬ ‫بغض‬ ‫غب‬ ‫غ‬ ‫تغ‬ ‫تغف‬ ‫غف‬ ‫غ‬ ‫قف‬ ‫قفل‬ ‫فق‬ ‫ف‬
 17. 17. SAMBUNGAN HURUF KEADAAN HURUF SELEPAS HURUF SAMBUNGAN SEBELUM SAMBUNGANAKHIR TENGAH AWAL ‫هق‬ ‫هقر‬ ‫قه‬ ‫ق‬ ‫حک‬ ‫حكم‬ ‫كم‬ ‫ک‬‫طض‬ ‫لضط‬ ‫ضت‬ ‫ض‬ ‫بل‬ ‫كلب‬ ‫لب‬ ‫ل‬ ‫جم‬ ‫جمل‬ ‫مل‬ ‫م‬ ‫بن‬ ‫كنق‬ ‫نك‬ ‫ن‬ ‫سو‬ ‫سوت‬ ‫وس‬ ‫و‬
 18. 18. 3.KEMAHIRAN MENUKAR HURUF DARIPADA RUMI KEPADA JAWI DAN SEBALIKNYA. RUMI JAWI RUMI JAWI RUMI JAWI A/E (Di ‫ا‬awl prktn) G ‫ض‬ N ‫ن‬ B ‫ب‬ H ‫ ح /ه‬O/U/W ‫و‬ C ‫چ‬ J ‫ج‬ P ‫ڤ‬ D ‫د‬ K ‫ک/ق‬ R ‫ر‬E/I/Y ‫ي‬ L ‫ل‬ S ‫س‬ F ‫ف‬ M ‫م‬ T ‫ط/ ت‬
 19. 19. SAMBUNGAN…..RUMI JAWI RUMI JAWI V ‫ؤ‬ NG ‫غ‬ X ‫ايک‬ NY ‫س‬ Z ‫ذ/ ظ/ ز‬ E ‫تياد‬ (PEPET) (DI TGH & AKHIR) ‫ا‬
 20. 20. HURUF YANG DIGUNAKAN UNTUK PERKATAAN ASAL DARI BAHASA ARAB. HURUF GANTIAN HURUF GANTIAN S ‫ ص/ ث‬SY ‫ش‬ H ‫ح‬ T ‫ط‬KH/K ‫ خ/ ق‬A/I ‫ع‬ Z ‫ظ/ ز‬ GH ‫غ‬
 21. 21. CONTOH PERKATAAN ASAL DARI BAHASA ARAB RUMI JAWI RUMI JAWI SABAR ‫صبر‬ KAEDAH ‫قاعدة‬ SAF ‫صف‬ KANUN ‫قانون‬SAHABAT ‫صحابة‬ KHABAR ‫خبر‬ SAHIH ‫صحيح‬ KHAIRAT ‫خيرات‬ SABIT ‫ثابت‬ KHIANAT ‫خيانة‬ HARAM ‫حرام‬ ZAHIR ‫ظاهير‬ HASRAT ‫حسرت‬ ZAINAB ‫زينب‬ HAYAT ‫حيات‬ ZALIM ‫ظاليم‬HIKMAT ‫حكمة‬ ZIARAH ‫زياره‬
 22. 22. CONTOH PERKATAAN ASAL DARI BAHASA ARAB RUMI JAWI RUMI JAWI SALJI ‫ثلجي‬ TAMAK ‫طمع‬SAHSIAH ‫شخصية‬ TARAF ‫طرف‬ SYARAT ‫شرط‬ IBARAT ‫عبارة‬SYARAK ‫شرع‬ ILMU ‫علمو‬SYARIAT ‫شريعة‬ IBADAH ‫عبادة‬SYAITAN ‫شيطان‬ AZAM ‫عزم‬ TAAT ‫طاعة‬ AWAM ‫عوام‬ TABAL ‫طبل‬ GHALIB ‫غاليب‬ TABIB ‫طبيب‬ GHAIB ‫غاءيب‬
 23. 23. KAEDAH GANTIAN HURUF “K” PADA PERKATAAN MELAYUPERKATAAN “ K A K A K “ MERUPAKAN FORMULA KEPADA KAEDAH GANTIAN HURUF “K”AWAL TENGAH AKHIRK A K A K‫ک‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫كاكق‬
 24. 24. CONTOH PENGGUNAAN HURUF “K”RUMI JAWI RUMI JAWIBUDAK ‫بودق‬ KAWAN ‫كاون‬BAIK ‫باءيق‬ PAKAI ‫ڤاکاي‬DIDIK ‫ديديق‬ PEKAK ‫ڤکق‬KATAK ‫كاتق‬ BADAK ‫بادق‬KETUL ‫كتول‬ KUKUS ‫كوكوس‬
 25. 25. PENGECUALIAN:I. PERKATAAN YANG BERASAL DARI BAHASA INGGERIS CONTOH: RUMI JAWI AKADEMIK ‫اکاديميک‬ KONTEKS ‫كونتيک س‬ AUTOMATIK ‫اوتوماتيک‬ MATEMATIK ‫ماتماتيک‬ POLEMIK ‫ڤوليميک‬ POLIKLINIK ‫ڤوليکلينيک‬ POLITIK ‫ڤوليتيک‬
 26. 26. 2. PERKATAAN DARI BAHASA MELAYU DIMANA “K” (DITENGAH) BERKEADAAN MATI. RUMI JAWI BAKTI ‫بقتي‬ BUKTI ‫بوقتي‬ COKMAR ‫جوقمر‬ PAKSA ‫ڤقسا‬ PAKSI ‫ڤقسي‬ RAKSA ‫رقسا‬ RAKSASA ‫رقساس‬ SEKSA ‫سيقسا‬
 27. 27. SAMBUNGAN….. RUMI JAWI LAKSANA ‫لقسان‬ LAKSA ‫لقسا‬ LAKSAN ‫لقسن‬LAKSAMANA ‫لقسمان‬ JAKSA ‫جقسا‬ KEKWA ‫كيقوا‬ SAKSAMA ‫سقسام‬ SAKTI ‫سقتي‬ SAKSI ‫سقسي‬
 28. 28. TUKARAN HURUF VOKAL DIAWAL PERKATAAN VOKAL TUKARAN CONTOH JAWI A& ADIK ‫اديق‬E [PEPET] ‫ا‬ EMAK ‫امق‬ I& ISTERI ‫ايستر‬E [TALING] ‫اي‬ ‫ي‬ ESOK ‫ايسو‬ ‫ق‬ ORANG ‫اورغ‬
 29. 29. RUMI JAWI RUMI JAWIALIRAN ‫اليرن‬ INJAP ‫اينجڤ‬ ATUR ‫اتور‬ INJIL ‫اينجيل‬ABANG ‫ابغ‬ ISTIMEWA ‫ايستيميوا‬EMPAT ‫امڤت‬ OBJEKTIF ‫اوبجيكتيف‬ENGGAN ‫اغضن‬ OLEH ‫اوليه‬ ERTI ‫ارتي‬ OMBAK ‫اومبق‬ EKOR ‫ايكور‬ UJAR ‫اوجر‬EKSPO ‫ايکسڤو‬ UNDUR ‫اوندور‬ ELOK ‫ايلوق‬ UNTUK ‫اونتوق‬
 30. 30. PENGECUALIANPERKATAAN YANG DIDAHULUI OLEH HURUF VOKAL TERSEBUT ADALAH PERKATAAN BERASAL DARI BAHASA ARAB. EJAAN JAWI DIKEKALKAN MENGIKUT EJAAN ARAB. RUMI JAWI AMAL ‫عمل‬ INSAN ‫انسان‬ EHWAL ‫احوال‬ ULAMA ‫علماء‬
 31. 31. IMBUHAN “AN”IMBUHAN “AN” AKAN BERUBAH TUKARAN EJAAN JAWI MENGIKUT VOKAL/KONSONAN AKHIR SEBELUM IMBUHAN “AN” HURUF + AN TUKARAN JAWI AKHIR “U” BURUAN PACUAN ‫ان‬ ‫بوروان‬ ‫ڤاچوان‬ “A” BACAAN CELAAN ‫ن‬ ‫ء‬ ‫باخا ء ن‬ ‫خل ء ن‬ SELAIN PADANAN ‫ڤادنن‬“A” & “U” ANDAIAN ‫ن‬ ‫انداين‬
 32. 32. IMBUHAN “I”IMBUHAN “I” AKAN BERUBAH TUKARAN EJAAN JAWI MENGIKUT VOKAL/KONSONAN AKHIR PERKATAAN SEBELUM IMBUHAN “I”. HURUF + “I” TUKARAN JAWI AKHIR “U” & “A” LALUI LUPAI ‫ي‬ ‫ء‬ ‫للو ء ي‬ ‫لوفا ء ي‬ SELAIN JALANI ‫ي‬ ‫جالني‬“U” & “A” KASIHI ‫كاسيهي‬
 33. 33. IMBUHAN LAIN PERKATAAN YANG MEMPUNYAI IMBUHAN SELAIN IMBUHAN “AN” DAN “I” HENDAKLAH DITUKARKANKEPADA TUKARAN JAWI DAN SAMBUNGKAN DENGANKATA DASAR TANPA MENGUBAH EJAAN KATA DASAR. KATA RUMI IMBUHAN JAWI DASARPERJALANAN PER + AN ‫جالن‬ ‫ڤرجالن‬ ‫ن‬KEPAKARAN KE + AN ‫ڤاکر‬ ‫کڤاکر‬ ‫ن‬KEMAHUAN KE + AN ‫كماهوا ماهو‬
 34. 34. 4. MENGUASAI FORMULA JAWI TERKINI.MENGIKUT KAEDAH EJAAN JAWI YANG DIKELUARKAN OLEH DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, SESEORANG YANG INGIN MENGEJA PERKATAAN DENGAN EJAAN JAWI, DIA PERLU MENGIKUT LANGKAH BERIKUT: A.TUKARKAN HURUF RUMI KEPADA HURUF JAWI B. MENENTUKAN HURUF VOKAL YANG PERLU DIGUGURKAN ATAU DIKEKALKAN
 35. 35. MENGIKUT KAEDAH EJAAN JAWI TERKINI (DBP) HURUF VOKAL YANGDIGUGURKAN HANYA HURUF ALIF [‫( ]ا‬TUKARAN DARI HURUF “A”) DAN “E” PEPET SAHAJA.(KECUALI “E” PEPET BERADA DIAWAL PERKATAAN)
 36. 36. MANAKALA HURUF VOKAL WAU [‫]و‬ (TUKARAN DARI HURUF “O” DAN “U”) DANHURUF VOKAL YA [‫( ]ي‬TUKARAN DARI HURUF “E” TALING) HENDAKLAH DIKEKALKAN SELAMA-LAMANYA.
 37. 37. KEADAAN HURUF “E” PEPET DIGUGURKAN: SEMUA HURUF “E” PEPET HENDAKLAH DIGUGURKAN KECUALI “E” (PEPET) DIAWAL PERKATAAN DITUKAR KEPADA HURUF ALIF RUMI JAWI RUMI JAWI BE KU ‫بكو‬ HEN DAK ‫هندق‬BE KAS ‫بكس‬ HEM PE DU ‫همفدو‬JEL MA ‫جلما‬ CE LA ‫خل‬JE LITA ‫جليتا‬ CEN ‫خنداون‬ DAWANNE GARA ‫نضارا‬ HER BA ‫هربا‬
 38. 38. KEADAAN HURUF ALIF [‫(]ا‬TUKARAN DARI HURUF “A”) DIGUGURKAN: 1. KONSONAN VOKAL KONSONAN [KVK]APABILA SUKUKATA PERKATAAN TERDIRI DARIPADA KONSONAN VOKAL KONSONAN [KVK] DAN VOKALNYA ADALAH HURUF “A”. MAKA VOKAL “A” HENDAKLAH DIGUGURKAN.SUKU VOKAL KAEDAH RUMI JAWIKATA A HAM PAR ‫همف‬HAM& KVK PAR VOKAL ‫ر‬ “A” LAN GUGUR JA LAN ‫جالن‬ KAN MA KAN ‫ماكن‬
 39. 39. PENGECUALIAN: 1.1. PERKATAAN SATU SUKUKATA YANG DIMULAI DENGAN HURUF WAU [‫]و‬ (TUKARAN DARI HURUF “W”)RUMI JAWI RUMI JAWI RUMI JAWIWAU ‫واو‬ WAP ‫واڤ‬ WAN ‫وان‬WANG ‫واغ‬ WAD ‫واد‬ WAH ‫واه‬1.2. PERKATAAN YANG TELAH DITERIMA PAKAI SECARA TRADISI. DAN ‫دان‬
 40. 40. 1.3. PERKATAAN YANG MEMPUNYAI SUKUKATA “KVK” (VOKAL = A) , KONSONEN PERTAMA ADALAH “W” DAN SEBELUM SUKUKATA TERSEBUT TERDAPAT HURUF “E” TALING. DEWAN ‫ديوان‬ TEWAS ‫تيواس‬ LEWAT ‫ ليوات‬KELEWAN ‫كليوا‬ G ‫غ‬MEWAH ‫ميواه‬1.4. PERKATAAN DARI BAHASA ARAB YANG ADA HURUF ALIF [‫ ]ا‬DIANTARA DUA HURUF KONSONEN. ‫باب‬ ‫خاص‬ ‫حال‬
 41. 41. 1.5. HUKUM HOMOGRAFAPABILA PERKATAAN DIMULAI DENGAN SUKUKATA KONSONAN VOKAL KONSONAN (KVK)[VOKAL = A]. MENGIKUT KAEDAH ASAL VOKAL “A” HENDAKLAHDIGUGURKAN. TETAPI BILA DIGUGURKAN PERKATAANTERSEBUT MEMBERI MAKNA LAIN. DALAM KEADAAN INI VOKAL “A” HENDAKLAH DIKEKALKAN. RUMI KAEDAH KEKAL ALIF ASAL LANTIK ‫لنتيق‬ ‫لنتيق‬KAMPUNG ‫كمفوغ‬ ‫كامفوغ‬ PANTAS ‫ڤنتس‬ ‫ڤانتس‬
 42. 42. 2. HUKUM “KA” “GA”SEMUA VOKAL “A” SELEPAS HURUF “K” DAN “G” DI AKHIR PERKATAAN HENDAKLAH DIGUGURKAN. MURKA ‫مورک‬ TANGGA ‫تغض‬ LUKA ‫لوک‬ RONGGA ‫روغضا‬ JENAKA ‫جناک‬ TENAGA ‫تناض‬
 43. 43. PENGECUALIAN: 2.1. PERKATAAN “TEKA” DAN “LEGA” ‫لضا‬ ‫تكا‬2.2. PERKATAAN SERAPAN DARI BAHASA INGGERIS ETIKA ‫ايتيكا‬ AFRIKA ‫افريك‬ ‫ا‬ ESTETIKA ‫ ايستيتي‬AMERIKA ‫اميري‬ ‫كا‬ ‫كا‬HARMONIKA ‫هرموني‬
 44. 44. 3. PERKATAAN BAHASA MELAYU YANG MEMPUNYAI TIGA SUKUKATA ATAU LEBIH. SUKUKATA PERTAMA TERDIRI DARIPADA KONSONEN DAN VOKAL SAHAJA (KV) [VOKAL = “A”]. MAKA VOKAL “A” HENDAKLAH DIGUGURKAN. BAHASA ‫بهاس‬ SAHAJA ‫سهاج‬ HALILINTAR ‫هليلينتر‬ HARIMAU ‫هريماو‬
 45. 45. PENGECUALIAN: 3.1. PERKATAAN DARI BAHASA INGGERIS YANG MEMPUNYAI TIGA SUKUKATA ATAU LEBIH. PATOLOGI ‫ڤاتولوكي‬ BATALION ‫باتاليون‬ BASIKAL ‫باسيكل‬3.2. PERKATAAN TIGA SUKUKATA ATAU LEBIH HASIL GABUNGAN DUA KATA DASAR. TATASUSILA ‫تاتاسوسيل‬ MALAPETAKA ‫مالڤتاک‬ DASAWARSA ‫داساورسا‬
 46. 46. 4. APABILA PERKATAAN DIAKHIRI DENGAN ( VOKAL KONSONAN VOKAL (VKV [KEDUA-DUA VOKAL = A].MANAKALA KONSONANNYA TERDIRI DARIPADA HURUF- HURUF BERIKUT: ‫س‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫ڤ‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ث‬ ‫بتف ضنسث خيك‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ک‬ ‫ي‬ ‫چ‬ MAKA VOKAL “A” HENDAKLAH DIGUGURKAN ‫جم‬ RAJA ‫راج‬ TANYA ‫تاث‬ KUASA ‫كواس‬ KERJAYA ‫كرجاي‬
 47. 47. PENGECUALIAN:4.1. SEKIRANYA DIGUGURKAN VOKAL “A” DIDAPATI PERKATAAN TERSEBUT BOLEH DIBACA DENGAN MAKNA LAIN . MAKA VOKAL “A” HENDAKLAH DIKEKALKAN ATAU DIKEMBALIKAN.RUMI MAKNA LAIN BILA DIKEMBALIKA DIGUGURKAN ALIF N HURUF ALIFPUASA ‫ڤواس‬ ‫ڤواسا‬BUAYA ‫بواي‬ ‫بوايا‬SERAYA ‫سراي‬ ‫سرايا‬ BABA ‫باب‬ ‫بابا‬ LAMA ‫لم‬ ‫لما‬
 48. 48. 4.2. HUKUM RAMA SEMUA ALIF SELEPAS HURUF MIM PADA SEMUA PERKATAAN RAMA TIDAK DIGUGURKAN.CENGKARAMA ‫خغكاراما‬ IRAMA ‫ايراما‬PANORAMA ‫ڤانوراما‬ DRAMA ‫دراما‬ ASRAMA ‫اسراما‬ANEKARAMA ‫انيكاراما‬
 49. 49. *PERKATAAN YANG DIAKHIRI DENGAN SUKUKATA KONSONAN VOKAL (KV) [VOKAL = A]. SEBELUMNYA SUKUKATA KONSONAN VOKAL (KV) [VOKAL = “E” PEPET] ATAU KONSONAN VOKAL KONSONAN (KVK) [VOKAL = “E” PEPET].MAKA VOKAL “A” DI AKHIR PERKATAAN DIKEKALKAN. DERMA ‫درما‬ SEMERTA ‫سمرتا‬ JELMA ‫جلما‬ CERCA ‫چرچا‬ KERJA ‫كرجا‬ TERPA ‫ترڤا‬ SERTA ‫سرتا‬ DEPA ‫دڤا‬
 50. 50. PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIBERI PERHATIAN DALAM KAEDAH EJAAN JAWI TERKINI. 1. PERKATAAN TRADISI YANG TELAH DITERIMA PAKAI OLEH DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA. ITU ‫ايت‬ MAKA ‫مك‬ INI ‫اين‬ APA ‫اڤ‬ ADA ‫اد‬ JIKALAU ‫جكالو‬ PADA ‫ڤد‬ DAN ‫دان‬ DARI ‫دري‬ KITA ‫كيت‬DARIPADA ‫درڤد‬ IA ‫اي‬ JIKA ‫ جک‬DEMIKIAN ‫دمكين‬
 51. 51. 2. HUKUM DARLONGAPABILA PERKATAAN DIAKHIRI DENGAN KONSONAN DAN VOKAL (KV) [VOKAL = A]. MANAKALA KONSONANNYA TERDIRI DARIPADA HURUF BERIKUT: MAKA VOKAL “A” DIKEKALKAN. ‫غ‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫د‬APABILA ‫ اڤابيل‬SENDAWA ‫سنداوا‬ CITRA ‫چيترا‬ BELANGA ‫بلغا‬ADINDA ‫اديندا‬ UDARA ‫اودارا‬
 52. 52. 3. HUKUM KONSONAN VOKAL (KV) (DIAWAL PERKATAAN DALAM DUA SUKUKATA).APABILA PERKATAAN DIMULAI DENGAN KONSONAN DAN VOKAL (KV) [VOKAL = A]. MAKA VOKAL “A” HENDAKLAH DIKEKALKAN SELAMA-LAMANYA.MAKAN ‫ماكن‬ DATANG ‫داتغ‬JALAN ‫جالن‬ BASUH ‫باسوه‬MALAM ‫مالم‬ DAGANG ‫داضغ‬SAYANG ‫سايغ‬ GALAK ‫ضالق‬LAPAR ‫لڤر‬ HASUT ‫هاسوت‬
 53. 53. 4. HUKUM KONSONAN VOKAL VOKAL (KVV)APABILA SUKUKATA TERDIRI DARIPADA KONSONAN VOKAL VOKAL (KVV). SAMA ADA DI AWAL , DI TENGAH ATAU DI AKHIR PERKATAAN,MAKA KEDUA-DUA VOKAL TERSEBUT HENDAKLAH DIKEKALKAN. BALAI ‫بالي‬ CANAI ‫چاناي‬ PULAU ‫ڤولو‬ PANTAI ‫فنتاي‬ SUARA PEGAWA ‫سوارا‬ ‫فضاواي‬ ISAUJANA ‫ ساوجان‬BORIA ‫بوريا‬SAUDARA ‫ ساودارا‬BONIA ‫بونيا‬
 54. 54. 5. SEMUA PERKATAAN YANG DIGUGURKAN VOKAL “A” DI AKHIR PERKATAAN, HENDAKLAH DIKEMBALIKAN VOKAL “A” APABILA PERKATAAN TERSEBUT DIGABUNGKAN DENGAN SUKUKATA ATAU PERKATAAN YANG LAIN. RUMI GABUNGAN JAWI DIALAH ‫دي + له‬ ‫دياله‬ SUKARELA ‫سوک + ريل‬ ‫سوكاريل‬ SAYALAH ‫ساي + له‬ ‫ساياله‬ APAKAH ‫اڤ + كه‬ ‫اڤاکه‬
 55. 55. 6. PERKATAAN SERAPAN DARI BAHASA ARAB.6.1. PERKATAAN ARAB YANG MENJADI ISTILAH AGAMA DAN KATA NAMA , HENDAKLAH DIKEKALKAN EJAANNYA. ‫فاسق‬ ‫قصة‬ ‫فرض‬ ‫مقيم‬ ‫مسجد‬ ‫عبد‬ ‫رمضان‬ ‫زكاة‬ ‫صلة‬ ‫عبد ا‬ ‫السلم‬7.2. PERKATAAN DARI BAHASA ARAB AKAN BERUBAH MENGIKUT EJAAN JAWI APABILA: 7.2.1 TERDAPAT IMBUHAN AKHIRANDIFARDHUKAN ‫فرض‬ ‫دفرضوكن‬
 56. 56. 8. PERKATAAN ARAB YANG SUDAH MENJADI SEBUTAN UMUM BAHASA MELAYU. RUMI EJAAN ARAB DIMELAYUKAN KERTAS ‫قرطس‬ ‫كرتس‬ SABUN ‫صابون‬ ‫سابون‬ FIKIR ‫فكر‬ ‫فيكير‬ BATIN ‫باطن‬ ‫ظاهير‬ IZIN ‫اذن‬ ‫ايذين‬ MILIK ‫ملك‬ ‫ميليك‬ ZIKIR ‫ذكر‬ ‫ذيكير‬ ZAHIR ‫ظاهر‬ ‫ظاهير‬ AHLI ‫اهل‬ ‫اهلي‬
 57. 57. 9. KATA ULANG SEKIRANYA PERKATAAN MEMPUNYAI KATA ULANG YANG SAMA DARI SEGI SEBUTANNYA, MAKA KATA ULANG TERSEBUT TIDAK PERLU DITULIS LAGI, TETAPI HANYA MEMADAI DENGAN MENULIS ANGKA ABJAD ARAB SAHAJA. RUMI JAWI RUMI JAWIKANAK-KANAK ‫کانق‬ BATU-BATA ‫باتو- بات‬ ٢LABAH-LABAH ٢ ‫لبه‬ BAU-BAUAN -‫با ء و‬ ‫با ء وان‬ LUKA-LUKA ٢ ‫ لوک‬KOYAK-RABAK -‫كويق‬ ‫رابق‬
 58. 58. 12. SEBUTAN HURUF RUMI DALAM EJAAN JAWIHURUF EJAAN HURUF EJAAN RUMI DALAM RUMI DALAM JAWI JAWI A ‫أي‬ H ‫ايچ‬ B ‫بي‬ I ‫اء ي‬ C ‫سي‬ J ‫جيه‬ D ‫دي‬ K ‫كي‬ E ‫اي‬ L ‫ايل‬ F ‫ايف‬ M ‫عيم‬ G ‫جي‬ N ‫عين‬
 59. 59. SEBUTAN HURUF RUMI DALAM EJAAN JAWIHURUF EJAAN HURUF EJAAN RUMI DALAM RUMI DALAM JAWI JAWI O ‫او‬ U ‫يو‬ P ‫ڤي‬ V ‫ؤي‬ Q ‫قيو‬ W ‫دبليو‬ R ‫ار‬ X ‫ايک س‬ S ‫ايس‬ Y ‫واي‬ T ‫تي‬ Z ‫زيت‬
 60. 60. 13. AKRONIMNAMA KHAS KEPADA JAWATAN / PANGKAT / GELARAN / NAMA KHAS DITULIS DALAM BENTUK KATA DAN EJAAN PENUH. PROFESOR ‫ڤروڤيسور‬ PERDANA MENTERI [P.M.] ‫ڤردان منتري‬ KETUA PENGARAH [K.P.] ‫كتوا فغاره‬KETUA SETIAUSAHA [K.S.U.] ‫كتوا ستياءوسها‬ TENTERA UDARA DI RAJA ‫تنترا اودارا دراج‬ MALAYSIA [TUDM] ‫مليسيا‬ GABUNGAN PELAJAR ‫ضابوغن فلجر‬ MELAYU SEMENANJUNG ‫مليو سمننجوغ‬ [GPMS]
 61. 61. SINGKATAN NAMA ORGANISASI / PERTUBUHAN / SYARIKAT DALAM BAHASA MELAYU.DITULIS DENGAN MENGGUNAKAN HURUF DALAMABJAD JAWI DAN DILETAKKAN TITIK SELEPAS SETIAP HURUF TERSEBUT. TUDM ‫.ت. او. د. م‬ GPMS ‫.ض. ف. م. س‬ PBB ‫.ف. ب. ب‬ K.S.U. ‫.ک. س. او‬ P.M. ‫.ڤ. م‬ J.M.N. ‫. ج . م . ن‬
 62. 62. SINGKATAN NAMA ORGANISASI / PERTUBUHAN / SYARIKAT DALAM BAHASA INGGERIS.DITULIS HURUF ABJAD RUMI (SINGKATAN NAMA) DENGAN MENGGUNAKAN EJAAN JAWI.MCA ‫عيم . سي . أي‬PLO ‫ڤي. ايل. او‬KLCE . ‫كي . ايل‬ ‫ايس . اي‬
 63. 63. SINGKATAN NAMA KHAS / UMUM DALAM BAHASA MELAYU ATAU INGGERIS TETAPI DIBACA SEBAGAI SATU PERKATAAN. DITULIS DENGAN EJAAN JAWI MENGIKUT BUNYIBACAAN PERKATAAN NAMA KHAS / UMUM TERSEBUT. PAS ‫ ڤا‬PETRONA ‫ڤيترون‬ ‫س‬ S ‫س‬UMNO ‫ امن‬UNESCO ‫يونيسك‬ ‫و‬ ‫و‬SERU ‫ سر‬TABIKA ‫تابيكا‬ ‫و‬
 64. 64. SEKIANTERIMA KASIH JUMPA LAGI

×