Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Introducció a la Administració electrònica, e-tràmits (2011) aCanelma - Cercs Berguedà

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
__________________________________________________________________
CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ
Car...
__________________________________________________________________
CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ
Car...
__________________________________________________________________
CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ
Car...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Interactuar A La Web
Interactuar A La Web
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 32 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Similares a Introducció a la Administració electrònica, e-tràmits (2011) aCanelma - Cercs Berguedà (20)

Más de aCanelma (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Introducció a la Administració electrònica, e-tràmits (2011) aCanelma - Cercs Berguedà

 1. 1. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 1 CURS: INTRODUCCIÓ A LA ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (E-TRÀMITS)
 2. 2. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 2 Index de continguts 1. Presentació 2. Les comunicacions i tràmits: com identificar-se a Internet 3. El certificat digital 3.1. Com funciona la certificació digital? 3.2. Garanties 3.3. Emmagatzemament dels certificats 3.4. Usos dels certificats digitals 3.4.1. Autenticació de l’usuari 3.4.2. Xifrat 3.4.3. Signatura 4. Cicle de vida dels certificats 4.1. Suspensió 4.2. Habilitació 4.3. Renovació 4.4. Revocació 4.5. Caducitat 5. Resum 6. Exemples de tràmits pas a pas 7. Recursos visuals
 3. 3. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 3 1. Presentació Actualment, l'ús generalitzat de les noves tecnologies, l'intercanvi d'informació a través de mitjans no físics i la tramitació telemàtica, són processos habituals en el dia a dia de la nostra societat. De la mateixa manera, però, que la tecnologia prospera per tal de facilitar aquests fluxos de comunicació, també és més fàcil interrompre'ls, alterar-los, fer-nos passar per algú que no som, etc. És per aquest motiu que la necessitat de garantir la seguretat en aquests intercanvis es fa cada dia més gran. La certificació digital apareix, doncs, en aquest context, com l'eina per garantir la seguretat i, per tant, com un element vital per donar validesa i legitimació. En aquest mòdul us introduirem en els principis bàsics de la certificació digital, tot indicant- vos les principals característiques, introduint-vos els conceptes fonamentals per entendre- la i realitzant uns tallers pràctics per començar a treballar en el dia a dia.
 4. 4. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 4 2. Les comunicacions i tràmits: com identificar-se a Internet Un dels reptes més importants que ens trobem a Internet és el tema de la identificació, és a dir, poder conèixer qui accedeix a un servei, garantint, a més a més, amb la màxima fiabilitat, que aquesta persona és qui afirma ser. Aquest és un requisit imprescindible a l’hora de realitzar qualsevol tipus de tràmit o comunicació a través de la xarxa. Per afrontar aquest repte i identificar els seus clients, les entitats que ofereixen serveis a través d’Internet han anat donant parelles (nom d’usuari i paraula de pas) per així poder reconèixer-los (per exemple el servei de correu de Gmail, o aplicacions socials com Facebook). Aquesta solució es basa en quelcom que, teòricament, només l’usuari coneix, però s’ha demostrat que la seva seguretat no és molt alta, doncs existeixen molts mecanismes per aconseguir aquesta informació (per exemple, un ordinador que no sigui de confiança pot desar les tecles polsades, enganyar a l’usuari amb un portal web fals, alguns usuaris desen aquesta informació en algun paper que pot ser extret... o, en altres casos, es pot encertar perquè coneixes a la persona, o per prova i error). Una solució que també podem utilitzar per afrontar el repte de la identificació dels usuaris – i fins de les pròpies entitats – és l’ús del certificat digital. Un certificat digital és un document digital mitjançant el qual un tercer de confiança (una entitat de certificació) garanteix la vinculació entre la identitat d'un subjecte o entitat i la seva identitat digital.
 5. 5. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 5 Fent ús dels certificats digitals, les entitats ofereixen els seus serveis en portals segurs (l’adreça comença amb HTTPS i apareix un cadenat al navegador), i per què no, també es pot demanar a l’usuari que s’identifiqui amb un certificat digital personal, com l’idCAT o l’eDNI. La tecnologia dels certificats digitals permet garantir la identificació dels usuaris amb un nivell òptim de seguretat. Veiem, amb més detall, la comparació entre la paraula de pas i el certificat digital: Codi d’usuari + Paraula de pas (contrasenya) És potser el més conegut, però el seu ús no està regulat per cap llei específica. Identifica una persona a Internet, però no permet fer cap tipus de signatura dels documents electrònics. Es necessita un codi d’usuari i una paraula de pas específics per a cada portal o plataforma. Normalment no incorpora un sistema de caducitat. És un sistema d’autenticació d’un únic factor (la paraula de pas és quelcom que l’usuari coneix). Es genera unilateralment per cada portal o plataforma, no per una tercera part de confiança. En cas de pèrdua, no hi ha mecanismes d’anul·lació. No incorpora cap dada annexa que identifiqui l’usuari.
 6. 6. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 6 Certificat digital Està emparat per la llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. Garanteix la identitat d’una persona en un sistema informàtic (portal, aplicació, etc). Permet realitzar tràmits telemàtics amb un mateix certificat en diferents portals o plataformes amb plenes garanties tècniques i jurídiques. Permet signar documents electrònics amb validesa legal. Els compromisos adquirits per via electrònica s’equiparen als adquirits presencialment. Permet signar correus electrònics Permet xifrar les comunicacions a Internet, per protegir la integritat de la informació tramesa. Per motius de seguretat té un sistema de caducitat. És un sistema d’autenticació de dos factors. És quelcom que l’usuari té (p.e. la targeta), però també és pot protegir amb quelcom que l’usuari coneix (el PIN), amb la qual cosa és més segur.
 7. 7. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 7 Nota: Tot i que, actualment, moltes aplicacions i portals a Internet fan servir com a sistema d'identificació el codi d'usuari i paraula de pas, els certificats digitals permeten, a més a més, signar i xifrar documents i, per tant, permeten realitzar tràmits a través d'Internet. 3. El certificat digital El certificat digital es pot imaginar com una targeta d’identificació (DNI, passaport, carnet de conduir, targeta de soci d’un club o associació... ) que es pot utilitzar per Internet i permet que tercers puguin identificar amb qui es comuniquen de forma unívoca. Per tant, podem dir que un certificat digital dóna una identitat digital enllaçada a una identitat física. Aquesta podria ser una definició més exhaustiva de certificat digital: El certificat digital “Un certificat digital és un document electrònic identificatiu, signat per un prestador de serveis de certificació, que garanteix a les terceres persones que el reben o l'utilitzen una sèrie de manifestacions que s’hi contenen, com, per exemple, la identitat del titular del certificat, les seves autoritzacions (en forma de rols o permisos), la seva capacitat per realitzar un determinat acte, per representar una altra persona física o jurídica, etc.”
 8. 8. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 8 Exemples: Podem citar com a certificats els emesos per CATCert, com l’idCAT per al ciutadà i el certificat iclòs a la T-CAT per al treballador de l’administració pública catalana. El certificat digital que hi ha dins del DNI electrònic emès per la Dirección General de la Policia Nacional, o bé el certificat que genera la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). 3.1. Com funciona la certificació digital? La certificació digital apareix en la criptografia (branca de la ciència que estudia com barrejar les paraules) i es basa en les propietats d’unes funcions matemàtiques. Concretament es basa en el que es coneix com a infraestructura de claus públiques, també coneguda per la seva denominació anglesa public key infrastructure o per la sigla PKI.
 9. 9. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 9 Consisteix en agafar una dada numèrica qualsevol a l’atzar molt gran (més de 300 xifres), que s’anomenarà clau privada, i mitjançant una operació s’obté una segona dada numèrica complementària que s’anomenarà clau pública. Aquestes claus actuen de forma complementària, el que fa una, només ho pot desfer l'altra. La clau privada La clau privada és una dada numèrica. Aquesta clau ha de ser absolutament secreta i només l'ha de posseir l'usuari del certificat, ja que serveix per autenticar, signar o accedir a dades confidencials. La clau privada no forma part del certificat digital. Depenent d'on es genera, de la seva longitud i d’on es guarda, el nivell de seguretat és més o menys elevat. Actualment, el nivell de seguretat més elevat l'ofereixen els xips criptogràfics, que permeten que la clau privada estigui generada dins del xip i mai pugui sortir-ne. La clau pública La clau pública és una dada numèrica complementària a una clau privada, però que no cal que sigui secreta. De fet, la idea és que sigui el més pública possible, motiu pel qual se certifica en associació amb el seu titular, que posseeix la clau privada, perquè es pugui lliurar a través d'Internet i arribi a qualsevol destinatari potencial de documents signats. Per generar un certificat digital es crea aquest parell de claus (una privada i una pública complementàries). La clau pública - també coneguda com identitat digital – s’associa dins del certificat digital amb la identitat del titular (en el cas d’un certificat digital personal les dades associades són el nom, cognoms, número de DNI, correu-e... ) i s’entrega tot plegat al titular.
 10. 10. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 10 La seguretat d’aquest sistema es basa en el fet que descobrir la clau privada associada a una determinada clau pública és computacionalment molt costós, i quant més llarga sigui la longitud de la clau, major dificultat hi haurà. Què és, legalment, el certificat digital? Legalment, el certificat digital és un document electrònic que associa unes dades de signatura a la identitat d'una persona, amb valor legal. Resum: En un sistema de claus públiques, cada persona disposa d'un parell de claus: la clau privada (que únicament ella coneix) i la clau pública (que pot ser coneguda per la resta de gent) i que està dins del certificat.
 11. 11. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 11 3.2. Garanties L'ús de certificats digitals garanteix la seguretat dels tràmits telemàtics, tot oferint-nos les següents garanties en funció de com s’utilitzin: Identitat: Assegurar que l'interlocutor amb el qual es fa una transacció és qui realment diu que és. Integritat: Garantir que el document electrònic motiu de la transacció no ha estat modificat o manipulat durant la transmissió. La integritat és una de les diferències entre la signatura manuscrita i la signatura electrònica, ja que la signatura escrita no garanteix que el document no es pugui manipular (en suport paper aquesta funció es compleix mitjançant la possibilitat de detectar els canvis físics amb guixades i raspadures no salvades específicament per les parts). No repudi – Imputabilitat: Garantir que el document rebut és l'original i pertany indiscutiblement a l'emissor. D'aquesta manera, es garanteix que l'emissor és responsable del compromís adquirit per la via telemàtica (imputació de l'acte), tot havent-hi evidències, per exemple, de la formalització d'un contracte. Confidencialitat: Permet tenir la seguretat que només l'emissor i el receptor del missatge o document poden accedir a la informació enviada per mitjans telemàtics. Un exemple: En Joan, amb el seu certificat digital, sol·licita un certificat de convivència a través del portal web del seu ajuntament i, posteriorment, rep un correu electrònic del secretari de l'ajuntament amb el certificat de convivència signat i xifrat electrònicament. Les garanties que dóna l'ús de certificats digitals en aquest tràmit són les següents: ● Confidencialitat Com que el document ha estat xifrat amb la clau pública del Joan (procés de xifrat), només ell el pot desxifrar amb la seva clau privada, clau de la qual només ell disposa i que, per tant, fa que només ell pugui llegir el document electrònic signat corresponent al certificat de convivència. ● Identitat Ens assegura que qui sol•licita el certificat a través del portal web és en Joan i no una altra persona, i que qui signa el certificat és el secretari de l’ajuntament.
 12. 12. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 12 ● Integritat En verificar la signatura del document enviat pel secretari podem comprovar que el document no ha estat alterat. ● No repudi o imputabilitat En verificar la signatura del document enviat pel secretari, si els dos resums coincideixen, es pot comprovar que el document és el document original i el que, en origen, va signar el secretari. 3.3. Emmagatzemament dels certificats El certificat és un arxiu electrònic que es pot desar, per exemple, en el magatzem de certificats del sistema operatiu. Per la seva naturalesa, aquests certificats no ofereixen un nivell de seguretat elevat, tot generant signatures no equiparables directament a la signatura manuscrita. En programari El certificat és un arxiu electrònic que es pot desar, per exemple, en el magatzem de certificats del sistema operatiu. Per la seva naturalesa, aquests certificats no ofereixen un nivell de seguretat elevat, tot generant signatures no equiparables directament a la signatura manuscrita.
 13. 13. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 13 En dispositiu de memòria El certificat s'emmagatzema en una targeta de memòria o en una memòria USB (p. e. clauer idCAT). En dispositiu criptogràfic La clau privada es genera i s'emmagatzema en un xip criptogràfic, sense que mai pugui sortir. Aquest xip criptogràfic pot trobar-se en una targeta o bé en un dispositiu USB criptogràfic, tot generant signatures equiparades per llei amb la signatura manuscrita (per exemple, l’eDNI). 3.4. Usos dels certificats digitals Els certificats digitals poden tenir, entre d'altres, els següents usos: Autenticar-nos en portals i aplicacions. Xifrar documents i correus electrònics. Signar documents i correus electrònics. Anem a veure’ls: 3.4.1. Autenticació de l’usuari
 14. 14. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 14 Identificació d’un portal Un dels exemples més simples que podem trobar és el de les pàgines web segures disponibles en qualsevol banc o botiga en línia. Una connexió a una pàgina segura, tècnicament coneguda com a “connexió amb SSL”, es pot identificar amb l'adreçament que recull https://nom.domini.com. La "s" identifica la pàgina com a segura. Això també es pot visualitzar a partir del cadenat que apareix al navegador. Internament, aquest adreçament indica al navegador que el servidor disposa d'un certificat digital per identificar-se i, a més a més, farà ús de l'algorisme SSL (de l'anglès Secure Socket Layer) per enviar les dades xifrades i obtenir confidencialitat. El navegador valida automàticament la vigència i l'estat del certificat per assegurar que realment és correcte i que l'usuari pot estar segur de la identitat del web al que s'està connectant. Identificació de l’usuari En algunes pàgines web més avançades els servidors també poden demanar l’autentificació al client que s’hi connecta. En aquest cas, el navegador del client mostra a l'usuari una finestra amb els certificats que té, per tal que pugui escollir-ne un per a identificar-se. Si la clau privada del certificat del client té paraula de pas o està protegida per un PIN, l'usuari els haurà d'introduir. 3.4.2. Xifrat
 15. 15. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 15 La confidencialitat de les comunicacions s'aconsegueix quan el receptor i l'emissor són els únics que poden entendre els missatges que es transmeten. Per assolir-la s'utilitzen els certificats digitals i els algorismes de xifratge i desxifratge. A continuació, recollim, en detall, els passos necessaris per realitzar una transmissió d'un correu electrònic entre dos usuaris amb confidencialitat. Passes: 1.- Els usuaris han d’intercanviar els seus certificats per disposar de la clau pública de l’altre. 2.- Els usuaris xifren els seus missatges amb la clau pública del destinatari i l’envien. 3.- El destinatari rep el correu i utilitza la seva clau privada per recuperar el missatge. 3.4.3. Signatura Un document electrònic signat és tot aquell document que, redactat en suport electrònic, incorpora dades signades electrònicament i pot ser suport de: Documents públics. Documents expedits i signats electrònicament per funcionaris o treballadors públics en l'exercici de les seves funcions públiques, d'acord amb la seva legislació específica.
 16. 16. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 16 Documents privats. Els objectius que cal assolir amb la utilització de la signatura digital són equivalents als objectius que assolim amb la signatura manuscrita: Integritat: s'ha de verificar que el document no ha estat alterat. Autenticitat de l'emissor: s'ha de poder identificar qui ha estat l'emissor del document. Irrefutabilitat de l'emissor: s'han de poder tenir garanties i demostrar que només l'emissor ha pogut realitzar la signatura adjunta al document. Els documents electrònics tindran el valor i l'eficàcia jurídica que correspongui a la seva naturalesa, d'acord amb la legislació que els resulti aplicable. 4. Cicle de vida dels certificats Un certificat digital pot passar per diversos estats des del moment de la seva emissió: pot ser vàlid, pot estar suspès, pot estar caducat o pot estar revocat.
 17. 17. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 17 Els canvis d'estat dels certificats reflecteixen diferents estats del seu cicle de vida: 4.1. Suspensió Consisteix en deixar un certificat sense validesa temporalment (en el cas de CATCert, el període de suspensió màxima és de 120 dies). Es recomana suspendre un certificat en cas de sospita de pèrdua o robatori. Durant el període de suspensió es pot tornar a habilitar el certificat novament i, si passat el període màxim de suspensió no s'habilita, quedarà revocat automàticament de manera irreversible. 4.2. Habilitació Consisteix en tornar a activar un certificat que ha estat suspès, en cas que desaparegui la sospita que va generar la suspensió. Aquesta habilitació sempre s'ha de sol·licitar expressament i, en cas de CATCert, en un termini màxim de 120 dies des de la data de la seva suspensió. 4.3. Renovació Té per objecte el subministrament d'un nou certificat a un subscriptor quan el seu certificat s'apropa al final del termini de vigència. La renovació ha de tenir lloc, necessàriament, abans de l'expiració del certificat vigent, i sempre que les dades personals que s'indiquen no hagin variat (en el cas de CATCert, es pot demanar la renovació d'un certificat durant els dos mesos anteriors a la seva data d'expiració). 4.4. Revocació La revocació és irreversible i suposa invalidar definitivament un certificat. Es pot demanar la revocació d'un certificat després d'una situació de suspensió o per voluntat de les persones autoritzades a sol·licitar-la.
 18. 18. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 18 Un certificat es pot revocar per diversos motius, però sobretot sempre que existeixi qualsevol circumstància que afecti: La informació continguda al certificat. La seguretat de la clau o del certificat. La seguretat del dispositiu criptogràfic. De la mateixa manera, en el cas d'un certificat suspès, si ha passat el període de suspensió màxima i el certificat no ha estat habilitat, passa a estar definitivament revocat. Un cop l'entitat de certificació revoca o suspèn un certificat, ha de fer-ho constar a les Llistes de Certificats Revocats (CRL) per fer públic aquest fet. Per tal de verificar l'estat d'un certificat, cal consultar la CRL de l'entitat de certificació que va emetre el certificat en el qual es desitja confiar. Aquestes llistes són públiques i han d'estar sempre disponibles a Internet. 4.5. Caducitat La vigència és l'estat dels certificats en què es poden fer servir per produir signatures i, en molts models de servei, per verificar-les. La vigència del certificat ve determinada pel període temporal que va des de l'expedició fins a l'expiració, llevat que abans hagi estat revocat.
 19. 19. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 19 5. Resum Els certificats digitals ofereixen una identitat digital que permet als usuaris identificar-se a Internet. Les garanties respecte al fetque una identitat digital pertany a un determinat titular les dóna un prestador de serveis de certificació, mitjançant la signatura del certificat. Els certificats digitals són documents digitals amb una clau pública que poden ser enviats a tothom. La clau privada del titular no s’ha d’entregar mai. Els certificats digitals es poden utilitzar per realitzar operacions d’autenticació en portals, signatura i xifrat de dades, aportant les propietats de seguretat d’identificació de l’usuari, de confidencialitat, d’integritat de les dades i de no repudi. Per validar un certificat digital s’ha de comprovar: La caducitat (un període de validesa determinat) El cicle de vida (els certificats poden estar revocats o suspesos) El prestador (l’emissor del certificat és de confiança?) La integritat del certificat (verificar que no hagi estat manipulat) Els tràmits realitzats amb certificats digitals reconeguts (emesos d’acord amb les especificacions de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica) tenen la mateixa validesa que els tràmits presencials, ja que aquesta Llei reconeix els certificats digitals i equipara la signatura electrònica realitzada amb ells a la signatura manuscrita.
 20. 20. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 20 6. Exemples de tràmits pas a pas 6.1 Sol·licitud de l’informe de vida laboral IMPORTANT: Abans de realitzar aquest tràmit, és recomanable que desactiveu el bloqueig de finestres emergents (pop-ups) al vostre navegador. El procediment per a fer-ho depén del tipus i versió del navegador, tot i que freqüentmentment es troba en “Opcions / Contingut”. Un cop allà heu de desmarcar la casella corresponent, i confirmar l’acció fent clic a “D’acord-2. El gràfic mostrat correspon al navegador Mozilla Firefox v.8 Un cop finalitzat el tràmit, podeu tornar a activar el bloqueig de finestres emergents, ja que és una eina prou útil per tal que no rebem missatges publicitaris no desitjats.
 21. 21. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 21 1. Accedim al web www.seg-social.es amb el lector de targes connectat a l’ordinador i el DNI-e inserit al lector. Si volem fer el tràmit amb un clauer idCAT, l’inserim a un port USB del nostre ordinador. 2. Un cop a dins del web, fem clic a “SEDE ELECTRÓNICA”
 22. 22. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 22 3. Ens apareixerà un nou web. És la seu electrònica de la Seguretat Social. Un cop el visualitzem fem clic a “Ciudadanos”. 4. Un cop sel·leccionat, fem clic a “Servicios con certificado digital”
 23. 23. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 23 5. Ja podem escollir el nostre tràmit amb certificat digital. Farem clic a “Informe de vida laboral” 6. Ara podem veure una descripció del tràmit. Farem clic a “Acceso al servicio”
 24. 24. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 24 7. El sistema ens demana el PIN del nostre DNI-e. L’introduïm i fem clic a “D’acord”. 8. El sistema ja ha validat el nostre certificat (en aquest cas, un DNI-e). Fem clic a “D’acord”
 25. 25. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 25 9. Ja podem veure i imprimir el nostre informe de vida laboral.
 26. 26. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 26 6.2. Verificació del saldo de punts del carnet de conduir 1. Accedim al web http://www.dgt.es 2. Un cop a dins, fem clic a “Consulte su saldo de puntos”
 27. 27. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 27 3. Un cop dins la Jefatura Virtual, fem clic a “Saldo de puntos y antecedentes (con certificado)” 4. Ens demana el PIN del DNI-e. L’introduïm i fem clic a “D’acord”.
 28. 28. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 28 5. El sistema ja ha validat el nostre certificat (en aquest cas, un DNI-e). Fem clic a “D’acord” 6. El sistema us mostrarà el vostre saldo de punts.
 29. 29. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 29 8. Recursos visuals En aquesta llista trobareu recursos explicatius relacionats amb la tramitació digital: La identificació digital a Internet: http://youtu.be/qStfQisyoWg Vídeo divulgatiu sobre els certificats electrònics: http://youtu.be/EU6vgU077xU
 30. 30. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 30 Com obtenir el DNI electrònic: http://youtu.be/D87SM2cZLsE Sol·licitud de l’idCAT des de casa: http://youtu.be/KURMY1ao__k
 31. 31. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 31 A continuació us mostrem un recull de recursos visuals que exemplifiquen alguns tràmits digitals (amb certificat digital o sense), alhora que mostren els passos necessaris per realitzar-los. Demanar visita al metge (centres adscrits a l’ICS): http://www.gencat.cat/ics/media-programacio/demostracio.html Demanar l’informe de vida laboral (amb DNI-e o certificat FNMT): http://youtu.be/fm1PTprvkWY
 32. 32. __________________________________________________________________ CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ Carretera C-16, Km. 107 08698 CERCS Tel. 93 824 86 86 Fax 93 824 85 75 OFICINES: Plaça St. Joan, 16, 1r 08600 Berga Tel. 93 824 77 00 Fax 93 821 19 78 e-mail: cfi@cfi.cat www.cfi.cat - NIF P-5826801-B Inscrit al Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb el número 9801560009 32 Sol·licitar el certificat de naixement amb l’idCAT: http://youtu.be/41kh_y64Uz4 Consulta del saldo de punts del carnet de conduir amb l’idCAT: http://youtu.be/zMq6cvFmGRY

×