5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди

A

Мектеп директорлорун тандоо-2023: 5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди

Жалал-Абад облусунун мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын
жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурстук тандоонун жеңүүчүлөрүнүн тизмеси
№ Район/шаар Мектептинаталышы Жеңүүчүнүнаты-жѳнү Балл %
Тогуз-Торо району
1 Тогуз-Торо району,
Арал айылы
№3 Бейше Урстонбеков мектеби Кожошова Максатгүл
Карыбековна
48 60
2 Тогуз-Торо району №12 Ыдырыс Кадыркулов атындагы
жалпы орто билим берүү мектеби
Жээналиева Гүлүм
Шайлообековна
50 62,5
3 Тогуз-Торо району Аскалы башталгыч
жалпыортобилимберүүмектеби
Төрөгелди к Айжаркын 51 63,8
Токтогул району
1 Токтогул району №42
Молдомусаеватындагыбашталгычме
ктеби
Ырысбаева Жанылай
Абдыбаповна
50 62,5%
2 Токтогул району Кулманбет Токторалиев атындагы
№30 жалпы билим берүүчү орто
мектебин
Абдыкаимова Сажира
Жээнбековна
61 76,3%
Ноокен району
1 Ноокен району №18 М.Молдалиев тындагы жалпы
билим
берүүчү орто мектеби
МолдокеримоваБерметАбдибаи
товна
49 61,3%
2 Ноокен району №47 А.Ташиев атындагы негизги
билим
берүүчү мектеби
Дыйканова Батма Сапарбаевна 48 60%
3 Ноокен району №38А.Тургунбаев атындагы жалпы
билим берүүчү орто мектеби
Исмаилов Талайбек Усенбаевич 50 62,5%
4 Ноокен району №12 Ж.Султанова атындагы
жалпы билим берүүчү орто
мектеби
Кадырова Санабар Полотовна 50 62,5
Ала-Бука району
1 Ала-Бука району №26 Жаңы-Шаар жалпы орто билим
берүүчү мектеби
Мирзабекова Тургунжан
Норбековна
55 68,8%
Кара-Көл шаары
1 Кара-Көл шаары Т.Темироватындагы №6
жалпыортобилимберүүмектеби
Коккозова Назгул Ратбековна 48 60%
Аксы району
1 Аксы району №36 Жоомарт Бөкөнбаев атындагы
жалпы билим берүүчү орто мектеби
Умаркулова Гүлбайрам
Жанышбековна
59 73,8%
2 Аксы району Надыр Мамбетов атындагы №6
жалпы орто билим берүүчү мектеби
Атаканов Узен Боронбаевич 52 65%
3 Аксы району Виктор Линскийатындагы №49
Ынтымакжалпыортобилимберүүчүме
ктеби
Курбанбаева Назгүлү Жакыпбе
ковна
48 60%
Сузак району
1 Сузак району №103 Садда жалпы билим берүүчү
негизги мектеп
Ахматова Каникей Ольмасовна 51 63,8%
2 Сузак району №23 Таш-
Булакжалпыбилимберүүчүортомекте
п
Артышов Фарход Базарбаевич 50 62,5%
3 Сузак району №69 Ж.Узаков
атындагыжалпыбилимберүүчүортоме
ктеп
Топчубаева Гулбарчин
Курсанбаевна
50 62,5%
4 Сузак району №86 О.Муратов атындагы жалпы
билим берүүчү орто мектеп
Асанова Айсулуу
Амангелдиевна
49 61,3
5 Сузак району №106 Ширин жалпы билим берүүчү
негизги мектеп
Давранова Умсунай
Абдыкадыровна
51 63,8%
6 Сузак району №44 Фуркат атындагы жалпы билим
берүүчү орто мектеп
Алибаев Зафар Хайбатуллаевич 58 72,5%
7 Сузак району №53 Ш.Кенжекулов атындагы жалпы
билим берүүчү негизги мектеп
Жээнбекова Эркайым
Абдуманаповна
49 61,3%
8 Сузак району № 7 Ж.Турусбеков атындагы жалпы
билим берүүчү орто мектеп
Гаипова Уулкыз Нурдиновна 48 60%
9 Сузак району № 11 М.Орозалиев атындагы жалпы
билим берүүчү орто мектеп.
Азимбаев Кумарбек
Рысмаматович
49 61,3
10 Сузак району № 92 Ак-Сай атындагы жалпы
билим берүүчү орто мектеп
Исмаилова Багдагул Исраиловна 48 60%
11 Сузак району №35 Комсомол
жалпыбилимберүүчүортомектеп
Жалалов Касымбек
Каримжанович
50 62,5%
Жалал-Абад шаары
1 Жалал-Абад шаары №16 Э.Арапбаев атындагы жалпы
билим берүүчү орто мектеп
Шерматова Гулзат Болушевна 55 68,8%
2 Жалал-Абад шаары “Манас -100” № 18
жалпыортобилимберүүчүмектеп
Калбекова Элнура
Дооронбековна
53 66,3%
Ысык-Көл облусунун мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын
жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурстук тандоонун жеңүүчүлөрүнүн тизмеси
№ Район/шаар Мектептинаталышы Жеңүүчүнүнаты-жѳнү Балл %
Түп району
1 Түп району, Кош -
Дөбөайылы
Ш.Тезековатындагы №34
башталгычмектеби
Кубаныч у Бакыт 55 68,8
2 Түп району, Сары -
Булуңайылы
ТагаевШаршенкулатындагыжалпыор
тобилимберүүмектеби
Жапеков Кубанычбек
Ракымжанович
49 61,3
3 Түп району, Чоң -
Тогузбай айылы
К.Мамытов атындагы №29 жалпы
орто билим берүү мектеби
Иманбетова Гүлайым
Шарафудиновна
58 72,5
Ысык-Көл району
1 Ысык- Көл району,
Чоң Сары-Ойайылы
О.Джумаеватындагы жалпыортобили
мберүүмектеби
Дегембаева Гульзада
Исмаилбековна
48 60
2 Ысык- Көл району,
Бает айылы
Бает жалпы орто билим берүү
мектеби
Курманбаев Эмил Бекенович 50 62,5
Тоң району
1 Тоң району, Чоң
Сары-Ойайылы
Сагынтайатындагыжалпыортобилим
берүүмектеби
Касымбеков Ийгилик
Темирбекович
50 62,5
Каракол шаары
1 Каракол шаары №6 жалпыортобилимберүүмектеби Карыбаев Жоомарт
Өмүрбекович.
54 67,5
Ак-Суу району
1 Ак-Суу М.Мамакеев Сагынбаева Айнура Азаматовна 63 78,8
2 Ак-Суу Д.Туратбеков Турусбекова Назгуль
Асанкановна
48 60
Талас облусунун мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын
жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурстук тандоонун жеңүүчүлөрүнүн тизмеси
№ Район/шаар Мектептинаталышы Жеңүүчүнүнаты-
жѳнү
Бал
л
%
Бакай-Ата району
1 Бакай-Ата району,
Ак-Дөбөайылы
ЖалпыбилимберүүчүАкчалуулуДүйшөнатындагыортомектеби Темирбекова
Гулкайыр
Сыргаковна
49 61,
3
Манас району
1 Үч –
Коргонайылөкмөтү
, Үч –
Б.Миршакироватындагыжалпыбашталгычбилимберүүчүмектеб
и
Турсунбаева
Динара
Нышанбаевна
48 60
Коргонайылы
2 Кыргызстан
айылөкмөтү, Талас
айылы
Н.Цыренинатындагыжалпыбилимберүүмектеби Качкымбаева
Нургүл.Сүттүбаевн
а
61 76,
3
3 Үч – Коргон айыл
өкмөтү, Үч –
Коргон айылы
Жалпы башталгыч билим берүүчү Газы Малаев атындагы орто
мектеби
Сопубекова Мира
Джакыповна
55 68,
8
4 Покровка
айылөкмөтү, Бала-
Сарууайылы
Жалпыбашталгычбилимберүүчү Бала-Сарууортомектеби Токтаалы к
Турсунай
51 63,
8
Нарын облусунун мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын
жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурстук тандоонун жеңүүчүлөрүнүн тизмеси
Баткен облусунун мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын
жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурстук тандоонун жеңүүчүлөрүнүн тизмеси
№ Район/шаар Мектептинаталышы Жеңүүчүнүнаты-жѳнү Балл %
Баткен району
1 Баткен району "Жаңы-Жер" башталгычмектеби Галбаев Кумарбек Токтобаевич 49 61,3%
Лейлек району
1 Лейлек району Б.Набиеватындагыортомектеби-
мекемеси
Бегалиева Бегайым Асановна 56 70%
2 Лейлек району К.Сабыроватындагыортомектеби Мурасатов Калбото
Абдыразакович
50 62,5%
3 Лейлек району “Астидөбүт” башталгычмектеби Ташбекова Дилбархан
Назаркуловна
51 63,8%
4 Лейлек району “Максат” ортомектеби Адинаев Замирбек Баситович 51 63,8%
5 Лейлек району “Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы”
ортомектеби
Юлдашов Жонибек
Муххамедович
58 72,5%
Кадамжай району
1 Кадамжай району “Ак-Тилек” толукэмесортомектеби Тешебаева Жыпаргүл
Рахманалыевна
50 62,5%
2 Кадамжай району “Арис” башталгычмектеби Коңурбаева Камила бакировна 55 68,8%
3 Кадамжай району №53 Мирзо Улугбек атындагы орто
мектеби
Мусаева Феруза Латифжоновна 49 61,3%
4 Кадамжай району №59
Х.Жаныбековатындагыортомектеби
Жакшыбаев Тайир
Абдыхалилович
53 66,3%
5 Кадамжай району №4 Көксал Топтан атындагы орто
мектеби
Сарымсаков Абдулазиз
Сейитказиевич
50 62,5%
(кыска тест
– 17б – 63%
6 Кадамжай району Учкоргон атайын балдардын орто
жатак мектеби
Юлдашев Ахроржон
Мамуржанович
66 82,5%
№ Район/шаар Мектептинаталышы Жеңүүчүнүнаты-жѳнү Балл %
1. Ак-Талаа району,
Чолок-Кайынайылы
Бердалы Календеров атындагы орто
мектеби
Ашырбеков Мелисбек
Мукашович .
55 68,8
2. Жумгал району,
Жумгал айылы
Мыскал Өмүрканова атындагы орто
мектеби
Баялиева Рита .Мелсовна 48 60

Recomendados

6537a5e1ad4324.80568868.pdf por
6537a5e1ad4324.80568868.pdf6537a5e1ad4324.80568868.pdf
6537a5e1ad4324.80568868.pdfakipress
82 vistas39 diapositivas
положение.63309981.docx por
положение.63309981.docxположение.63309981.docx
положение.63309981.docxakipress
19 vistas2 diapositivas
кодекс депутатской этики.для сайта.docx por
кодекс депутатской этики.для сайта.docxкодекс депутатской этики.для сайта.docx
кодекс депутатской этики.для сайта.docxakipress
455 vistas13 diapositivas
64a2449d68b7b1.92582937.docx por
64a2449d68b7b1.92582937.docx64a2449d68b7b1.92582937.docx
64a2449d68b7b1.92582937.docxakipress
25 vistas22 diapositivas
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx por
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docxakipress
656 vistas31 diapositivas
Законопроект о науке на официальном языке(7).docx por
Законопроект о науке на официальном языке(7).docxЗаконопроект о науке на официальном языке(7).docx
Законопроект о науке на официальном языке(7).docxakipress
1K vistas26 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de akipress

Гражданство por
Гражданство Гражданство
Гражданство akipress
29.8K vistas48 diapositivas
Гражданство por
Гражданство Гражданство
Гражданство akipress
32.5K vistas58 diapositivas
Оповещение СРА.pdf por
Оповещение СРА.pdfОповещение СРА.pdf
Оповещение СРА.pdfakipress
11.5K vistas7 diapositivas
Оповещение ПРА .pdf por
Оповещение ПРА .pdfОповещение ПРА .pdf
Оповещение ПРА .pdfakipress
11.5K vistas3 diapositivas
Оповещение ОРА .pdf por
Оповещение ОРА .pdfОповещение ОРА .pdf
Оповещение ОРА .pdfakipress
11.6K vistas4 diapositivas
Оповещение ЛРА.pdf por
Оповещение ЛРА.pdfОповещение ЛРА.pdf
Оповещение ЛРА.pdfakipress
12K vistas4 diapositivas

Más de akipress(20)

Гражданство por akipress
Гражданство Гражданство
Гражданство
akipress29.8K vistas
Гражданство por akipress
Гражданство Гражданство
Гражданство
akipress32.5K vistas
Оповещение СРА.pdf por akipress
Оповещение СРА.pdfОповещение СРА.pdf
Оповещение СРА.pdf
akipress11.5K vistas
Оповещение ПРА .pdf por akipress
Оповещение ПРА .pdfОповещение ПРА .pdf
Оповещение ПРА .pdf
akipress11.5K vistas
Оповещение ОРА .pdf por akipress
Оповещение ОРА .pdfОповещение ОРА .pdf
Оповещение ОРА .pdf
akipress11.6K vistas
Оповещение ЛРА.pdf por akipress
Оповещение ЛРА.pdfОповещение ЛРА.pdf
Оповещение ЛРА.pdf
akipress12K vistas
Конкурс директоров школ por akipress
Конкурс директоров школКонкурс директоров школ
Конкурс директоров школ
akipress1.3K vistas
влияние ковид .pdf por akipress
влияние ковид .pdfвлияние ковид .pdf
влияние ковид .pdf
akipress866 vistas
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx por akipress
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docxОбъявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
akipress1.4K vistas
1_SHdCdnH.pdf por akipress
1_SHdCdnH.pdf1_SHdCdnH.pdf
1_SHdCdnH.pdf
akipress6 vistas
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdf por akipress
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdfПриложение 2 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdf
akipress1.2K vistas
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdf por akipress
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdfПриложение 1 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 1 Р.Я.pdf.pdf
akipress1.2K vistas
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdf por akipress
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdft.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdf
t.-usubaliev-o-seismostoikom-stroitelstve.pdf
akipress9.6K vistas
Переписка с АПКР, ЖККР, КМКР (15).pdf por akipress
Переписка с АПКР, ЖККР, КМКР (15).pdfПереписка с АПКР, ЖККР, КМКР (15).pdf
Переписка с АПКР, ЖККР, КМКР (15).pdf
akipress37 vistas
1428.pdf (3).pdf por akipress
1428.pdf (3).pdf1428.pdf (3).pdf
1428.pdf (3).pdf
akipress54 vistas
УП 418 от 31 декабря 2022.pdf por akipress
УП 418 от 31 декабря 2022.pdfУП 418 от 31 декабря 2022.pdf
УП 418 от 31 декабря 2022.pdf
akipress20.5K vistas
УП 421 от 31 декабря 2022.pdf por akipress
УП 421 от 31 декабря 2022.pdfУП 421 от 31 декабря 2022.pdf
УП 421 от 31 декабря 2022.pdf
akipress21.4K vistas
УП 419 от 31 декабря 2022.pdf por akipress
УП 419 от 31 декабря 2022.pdfУП 419 от 31 декабря 2022.pdf
УП 419 от 31 декабря 2022.pdf
akipress19.1K vistas
УП 420 от 31 декабря 2022.pdf por akipress
УП 420 от 31 декабря 2022.pdfУП 420 от 31 декабря 2022.pdf
УП 420 от 31 декабря 2022.pdf
akipress18.8K vistas
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf por akipress
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdfУП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf
УП 417 от 31 декабря 2022 (1).pdf
akipress19.1K vistas

5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди

 • 1. Жалал-Абад облусунун мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурстук тандоонун жеңүүчүлөрүнүн тизмеси № Район/шаар Мектептинаталышы Жеңүүчүнүнаты-жѳнү Балл % Тогуз-Торо району 1 Тогуз-Торо району, Арал айылы №3 Бейше Урстонбеков мектеби Кожошова Максатгүл Карыбековна 48 60 2 Тогуз-Торо району №12 Ыдырыс Кадыркулов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби Жээналиева Гүлүм Шайлообековна 50 62,5 3 Тогуз-Торо району Аскалы башталгыч жалпыортобилимберүүмектеби Төрөгелди к Айжаркын 51 63,8 Токтогул району 1 Токтогул району №42 Молдомусаеватындагыбашталгычме ктеби Ырысбаева Жанылай Абдыбаповна 50 62,5% 2 Токтогул району Кулманбет Токторалиев атындагы №30 жалпы билим берүүчү орто мектебин Абдыкаимова Сажира Жээнбековна 61 76,3% Ноокен району 1 Ноокен району №18 М.Молдалиев тындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби МолдокеримоваБерметАбдибаи товна 49 61,3% 2 Ноокен району №47 А.Ташиев атындагы негизги билим берүүчү мектеби Дыйканова Батма Сапарбаевна 48 60% 3 Ноокен району №38А.Тургунбаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби Исмаилов Талайбек Усенбаевич 50 62,5% 4 Ноокен району №12 Ж.Султанова атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби Кадырова Санабар Полотовна 50 62,5 Ала-Бука району 1 Ала-Бука району №26 Жаңы-Шаар жалпы орто билим берүүчү мектеби Мирзабекова Тургунжан Норбековна 55 68,8% Кара-Көл шаары 1 Кара-Көл шаары Т.Темироватындагы №6 жалпыортобилимберүүмектеби Коккозова Назгул Ратбековна 48 60% Аксы району 1 Аксы району №36 Жоомарт Бөкөнбаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби Умаркулова Гүлбайрам Жанышбековна 59 73,8% 2 Аксы району Надыр Мамбетов атындагы №6 жалпы орто билим берүүчү мектеби Атаканов Узен Боронбаевич 52 65% 3 Аксы району Виктор Линскийатындагы №49 Ынтымакжалпыортобилимберүүчүме ктеби Курбанбаева Назгүлү Жакыпбе ковна 48 60% Сузак району 1 Сузак району №103 Садда жалпы билим берүүчү негизги мектеп Ахматова Каникей Ольмасовна 51 63,8% 2 Сузак району №23 Таш- Булакжалпыбилимберүүчүортомекте п Артышов Фарход Базарбаевич 50 62,5% 3 Сузак району №69 Ж.Узаков атындагыжалпыбилимберүүчүортоме ктеп Топчубаева Гулбарчин Курсанбаевна 50 62,5% 4 Сузак району №86 О.Муратов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеп Асанова Айсулуу Амангелдиевна 49 61,3 5 Сузак району №106 Ширин жалпы билим берүүчү негизги мектеп Давранова Умсунай Абдыкадыровна 51 63,8%
 • 2. 6 Сузак району №44 Фуркат атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеп Алибаев Зафар Хайбатуллаевич 58 72,5% 7 Сузак району №53 Ш.Кенжекулов атындагы жалпы билим берүүчү негизги мектеп Жээнбекова Эркайым Абдуманаповна 49 61,3% 8 Сузак району № 7 Ж.Турусбеков атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеп Гаипова Уулкыз Нурдиновна 48 60% 9 Сузак району № 11 М.Орозалиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеп. Азимбаев Кумарбек Рысмаматович 49 61,3 10 Сузак району № 92 Ак-Сай атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеп Исмаилова Багдагул Исраиловна 48 60% 11 Сузак району №35 Комсомол жалпыбилимберүүчүортомектеп Жалалов Касымбек Каримжанович 50 62,5% Жалал-Абад шаары 1 Жалал-Абад шаары №16 Э.Арапбаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеп Шерматова Гулзат Болушевна 55 68,8% 2 Жалал-Абад шаары “Манас -100” № 18 жалпыортобилимберүүчүмектеп Калбекова Элнура Дооронбековна 53 66,3% Ысык-Көл облусунун мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурстук тандоонун жеңүүчүлөрүнүн тизмеси № Район/шаар Мектептинаталышы Жеңүүчүнүнаты-жѳнү Балл % Түп району 1 Түп району, Кош - Дөбөайылы Ш.Тезековатындагы №34 башталгычмектеби Кубаныч у Бакыт 55 68,8 2 Түп району, Сары - Булуңайылы ТагаевШаршенкулатындагыжалпыор тобилимберүүмектеби Жапеков Кубанычбек Ракымжанович 49 61,3 3 Түп району, Чоң - Тогузбай айылы К.Мамытов атындагы №29 жалпы орто билим берүү мектеби Иманбетова Гүлайым Шарафудиновна 58 72,5 Ысык-Көл району 1 Ысык- Көл району, Чоң Сары-Ойайылы О.Джумаеватындагы жалпыортобили мберүүмектеби Дегембаева Гульзада Исмаилбековна 48 60 2 Ысык- Көл району, Бает айылы Бает жалпы орто билим берүү мектеби Курманбаев Эмил Бекенович 50 62,5 Тоң району 1 Тоң району, Чоң Сары-Ойайылы Сагынтайатындагыжалпыортобилим берүүмектеби Касымбеков Ийгилик Темирбекович 50 62,5 Каракол шаары 1 Каракол шаары №6 жалпыортобилимберүүмектеби Карыбаев Жоомарт Өмүрбекович. 54 67,5 Ак-Суу району 1 Ак-Суу М.Мамакеев Сагынбаева Айнура Азаматовна 63 78,8 2 Ак-Суу Д.Туратбеков Турусбекова Назгуль Асанкановна 48 60 Талас облусунун мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурстук тандоонун жеңүүчүлөрүнүн тизмеси № Район/шаар Мектептинаталышы Жеңүүчүнүнаты- жѳнү Бал л % Бакай-Ата району 1 Бакай-Ата району, Ак-Дөбөайылы ЖалпыбилимберүүчүАкчалуулуДүйшөнатындагыортомектеби Темирбекова Гулкайыр Сыргаковна 49 61, 3 Манас району 1 Үч – Коргонайылөкмөтү , Үч – Б.Миршакироватындагыжалпыбашталгычбилимберүүчүмектеб и Турсунбаева Динара Нышанбаевна 48 60
 • 3. Коргонайылы 2 Кыргызстан айылөкмөтү, Талас айылы Н.Цыренинатындагыжалпыбилимберүүмектеби Качкымбаева Нургүл.Сүттүбаевн а 61 76, 3 3 Үч – Коргон айыл өкмөтү, Үч – Коргон айылы Жалпы башталгыч билим берүүчү Газы Малаев атындагы орто мектеби Сопубекова Мира Джакыповна 55 68, 8 4 Покровка айылөкмөтү, Бала- Сарууайылы Жалпыбашталгычбилимберүүчү Бала-Сарууортомектеби Токтаалы к Турсунай 51 63, 8 Нарын облусунун мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурстук тандоонун жеңүүчүлөрүнүн тизмеси Баткен облусунун мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурстук тандоонун жеңүүчүлөрүнүн тизмеси № Район/шаар Мектептинаталышы Жеңүүчүнүнаты-жѳнү Балл % Баткен району 1 Баткен району "Жаңы-Жер" башталгычмектеби Галбаев Кумарбек Токтобаевич 49 61,3% Лейлек району 1 Лейлек району Б.Набиеватындагыортомектеби- мекемеси Бегалиева Бегайым Асановна 56 70% 2 Лейлек району К.Сабыроватындагыортомектеби Мурасатов Калбото Абдыразакович 50 62,5% 3 Лейлек району “Астидөбүт” башталгычмектеби Ташбекова Дилбархан Назаркуловна 51 63,8% 4 Лейлек району “Максат” ортомектеби Адинаев Замирбек Баситович 51 63,8% 5 Лейлек району “Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы” ортомектеби Юлдашов Жонибек Муххамедович 58 72,5% Кадамжай району 1 Кадамжай району “Ак-Тилек” толукэмесортомектеби Тешебаева Жыпаргүл Рахманалыевна 50 62,5% 2 Кадамжай району “Арис” башталгычмектеби Коңурбаева Камила бакировна 55 68,8% 3 Кадамжай району №53 Мирзо Улугбек атындагы орто мектеби Мусаева Феруза Латифжоновна 49 61,3% 4 Кадамжай району №59 Х.Жаныбековатындагыортомектеби Жакшыбаев Тайир Абдыхалилович 53 66,3% 5 Кадамжай району №4 Көксал Топтан атындагы орто мектеби Сарымсаков Абдулазиз Сейитказиевич 50 62,5% (кыска тест – 17б – 63% 6 Кадамжай району Учкоргон атайын балдардын орто жатак мектеби Юлдашев Ахроржон Мамуржанович 66 82,5% № Район/шаар Мектептинаталышы Жеңүүчүнүнаты-жѳнү Балл % 1. Ак-Талаа району, Чолок-Кайынайылы Бердалы Календеров атындагы орто мектеби Ашырбеков Мелисбек Мукашович . 55 68,8 2. Жумгал району, Жумгал айылы Мыскал Өмүрканова атындагы орто мектеби Баялиева Рита .Мелсовна 48 60