Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Osaamismerkkipäivät18022016

868 visualizaciones

Publicado el

Osaamismerkit; tarve ja käytännöt

Publicado en: Educación
 • I have always found it hard to meet the requirements of being a student. Ever since my years of high school, I really have no idea what professors are looking for to give good grades. After some google searching, I found this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ who helped me write my research paper.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Osaamismerkkipäivät18022016

 1. 1. Osaamisperusteisuus ja osaamismerkit käytännössä Anne-Maria Korhonen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 18.2.2016
 2. 2. Oppiminen ja osaaminen • Oppiminen sulautuu erilaisiin ympäristöihin (informaali, nonformaali, formaali) • arviointi • Osaaminen tulevaisuudessa erilaisten osaamisten yhteenliittymä • Henkilökohtaiset opintopolut • Elinikäinen oppiminen ja sen mukana kuljettaminen • Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 2012: Vuonna 2030 Suomessa 70 % kansalaisista on ”oman elämän portfolio” • Haasteena osaamisen näkyväksi tekeminen • Arviointimenetelmät (vertaisarviointi, itsearviointi, kolmikanta) • Osaamisen näkyväksi tekemisen ympäristöt (PLE ja portfoliot)
 3. 3. Osaamismerkkien hyötyjä • Osaamismerkeillä ja niiden saamisella on merkitys oppijan motivaatioon (Abramovich, Schunn & Higashi 2013) • Osaamismerkkien hakuprosessi on erilainen jokaisella oppijalla ja se on riippuvainen aiemmasta osaamistasosta • Osaamisen osoittamisen tavat • Oppimisen tavat, mm. pelillisyyden liittäminen oppimisprosessiin • Osaamismerkkien hyödyntäminen scaffolding-ohjauksessa (Barry 2013) • merkkien käytöllä voidaan tehdä näkyväksi osaamispolun kehittymistä ja kulkua • toimintamalli mahdollistaa oikea-aikaisen ohjauksen sekä oppimisen “ajattelun tikapuiden” vahvistamisen osaamismerkkien tunnistamisen mahdollisuuksilla • osaamismerkit vahvistavat oppimiskokemusta ja tuovat kaivatun ohjauksellisen elementin
 4. 4. Kriteeriperusteisuus • Osaamista on helppoa tunnistaa ja tunnustaa, kun on laadittu arviointikriteerit • Oppimistavoitteet  Teemat  Arviointikriteerit  Osaamisen osoittamisen tapa • Fokus oppimistavoitteisiin, haastaviin oppimistehtäviin, selkeisiin ohjeistuksiin ja malleihin, osaamisen tunnustamiseen, valinnan mahdollisuuksiin ja autenttisuuteen (Abramovich, Schunn & Higashi; Dickey 2015)). • Arviointi • Pyritään pois kokeista arvioinnin välineenä • Autenttisuus osaamisen osoittamisessa • Osaamismerkit • Auttavat visualisoimaan ja konkretisoimaan, mitä osaamisella tarkoitetaan ja miten sen voi osoittaa käytännössä • Osaamismerkin hakija näyttää ja kuvaa osaamistaan • Auttaa tunnistamaan yksilön ja yhteisön osaamisen ja kehittämistarpeet
 5. 5. Mozilla Open Badges • Mozilla-säätiön kehittämä standardi • Osaamisen tunnustaminen digitaalisin osaamismerkein • Voidaan tunnustaa virallisten tutkintojen katveeseen jäävää osaamista • Open Badge Factory = pilvipalveluna toimiva järjestelmä, jonka avulla eri organisaatiot voivat luoda, myöntää ja hallinnoida Open Badges –osaamismerkkejä • Mozilla Open Badge Backpack = Palvelu, jossa voi vastaanottaa ja säilyttää Open Badges –osaamismerkkejä sekä jakaa niitä • Open Badge Passport = Palvelu, jossa voi vastaanottaa ja säilyttää Open Badges –osaamismerkkejä sekä jakaa niitä (Discendum Oy)
 6. 6. Osaamismerkin rakenne Picture by Kyle Bowen CC BY SA
 7. 7. Suunnittelulomake / Digitalme http://www.digitalme.co.uk/
 8. 8. Suunnittelutyökalu / Digitalme http://www.digitalme.co.uk/
 9. 9. Malli osaamismerkkien ”matriisiksi” Työkalut Toiminta Rooli Skype for Business Webex Adobe Connect Verkkotapaamis- osaaja Yammerin peruskäyttö Yammerin edistynyt käyttö Facebookin työkäyttö Yhteisöllisen viestinnän osaaja Sharepoint Online -peruskäyttö Sharepoint Onlinen edistynyt käyttö Sharepoint On-premises -käyttö Sharepoint-osaaja O365-osaaja Onedrive for Business Office online – peruskäyttö Office- ohjelmien työpöytäkäytt ö MS-Office-osaaja
 10. 10. MOOC (massive open online course): Making Learning Personal, 2 op Osaamismerkit vahvistavat oppimiskokemusta ja tuovat kaivatun ohjauksellisen elementin myös MOOCien rakenteeseen (Barry 2013)
 11. 11. Case: Making learning personal, 2 op Kriteerit: • Opiskelija osaa soveltaa henkilökohtaistamisen lainsäädäntöä, maansa ja oppilaitoksensa ohjeistuksia käytännön työhönsä ja oppilaitoksen prosessien kehittämiseen. • Opiskelija osaa ohjata dialogisesti opiskelijoitaan henkilökohtaistamisprosessin eri vaiheissa. Miten osaaminen osoitetaan: • Hae osaamismerkkiä Open Badge Factorystä • Lisää hakemukseesi synteesi henkilökohtaistamisen mallista (jonka teit opiskelijaryhmäsi kanssa). Lisää myös selvitys, miten käytät mallia käytännössä. Selvitys voi olla omassa ympäristössä, lisää tällöin linkki hakemukseen. • Kuvaile dialogista osallistumistasi ja tiedonrakenteluasi ryhmän työskentelyssä.
 12. 12. Open Badge Passport
 13. 13. Open Badge Passport
 14. 14. Mitä merkillä tekee? Nyt Tulevaisuudessa • Mahara, Moodle, Wordpress, BlackBoard, Canvas • Ulkopuoliset palvelut: Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter ja Pinterest • Linkkinä mihin vain
 15. 15. Tutkimus • HAMK Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö #hamkamos (Digitaalinen osaaminen ja uudet oppimisratkaisut) • Osaamismerkit ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista osoittamassa • Vertaisarviointi osaamismerkkien avulla • Työssäoppimisen ohjaajien ja muiden oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen arviointi osaamismerkein • Digitaaliset osaamismerkit osana formaalia koulutusta • Digitaaliset osaamismerkit portfoliotyökaluna: Osaamismerkit yksilön portfolioissa vai osaamismerkit yksilön portfoliona?
 16. 16. Lähteitä Abramovich, S., Schunn, C. & Higashi, R. 2013. Are badges useful in education?: it depends upon the type of badge and expertise of learner. http://www.lrdc.pitt.edu/schunn/research/papers/Abramovich-Schunn-Higashi.pdf Discendum Oy. http://www.discendum.com/openbadge ja yleisesittely: http://www.slideshare.net/mediheli/open-badges-osaamismerkit-yleisesittely-2014 Barry, J. 2012. Six Ways to Look at Badging System Designed for Learning. http://www.olpglobalkids.org/content/six-ways-look-badging-systems-designed-learning Korhonen, A-M & Ruhalahti 2014. S. Oppimisen Digiagentit. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85417/HAMK_Oppimisen_digiagentit_ ekirja.pdf Mozilla: http://openbadges.org/
 17. 17. Kiitos! Anne-Maria Korhonen Hamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu anne-maria.korhonen@hamk.fi Puh. 050 574 5942

×