Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Maternal and Child Health

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 22 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio
Anuncio

Maternal and Child Health

 1. 1. MATERNAL AND CHILD HEALTH ELMA B. MASCARDO, RHM
 2. 2. Millennium Development Goal (MDG) 4 & 5 Kinahanglan walay mamatay nga inahan tungod sa pagpanganak ingon man bag-ong natawo nga bata.
 3. 3. MCH (Maternal and Child Health) Paghatag sa maayong panglawas sa inahan, luwas nga pagmabdos hangtod sa iyang pag panganak ug ingon man sa maayong panglawas sa mga anak.
 4. 4. Timailhan sa Pagmabdos • Pagkawala sa regla; • Tender, swollen or tingling breast; • Kasukaon; • Kinapoy; • Mag ihi-ihi; • Mautro ang iyang gana sa pagkaon; ug • Mautro ang iyang panghuna-huna (batasan)
 5. 5. “Nasa hukay ang isang paa ng isang inang manganganak. ”
 6. 6. Mga Delikadong Timailhan sa Pagmabdos • Walay undan, convulsion; • Pagdugo; • Grabi nga labad sa ulo,lipong ug pagkahayap sa panan-aw; ug • Hilanat ug mag kurog-kurog (Convulsion)
 7. 7. • Pirmi magsuka • Maglisod pagginhawa • Grabi nga sakit sa tiyan • Masakiton tan-awon ang inahan Mga Delikadong Timailhan sa Pagmabdos
 8. 8. Uba Pang Delikadong Timailhan sa Pagmabdos • Panghupong sa tiil, nawong ug kamot; • Anemic; • Daghan manggawas nga tubig sa piya; • Sakit e-ihi; ug • Dili na molihok o hinay na molihok ang bata sa tiyan;
 9. 9. Discomfort During Pregnancy (Kasagarang Bation sa Mabdos) • Morning sickness (Kasukaon); • Constipation (Dili makalibang); • Hemorrhoids (Botbot); • Indigestion (Dili kahilisan); ug • Leg cramps (Bikog sa bagtak);
 10. 10. Gikinahanglan nga Buhaton sa Usa ka Mabdos Mukaon ug masustansyang pagkaon;
 11. 11. • Kanunay ug hinay-hinay nga ehersisyo; • Magpa prenatal check up; • Magpa Tetanus Toxoid injection; • Manganak adto sa hospital o sa birthing clinic; • Magpa post partum check up;
 12. 12. Mga Dili Angay nga Buhaton sa Usa ka Mabdos • Pag-inom sa mga ilimnon nga makahubog; • Pag-inom sa mga bisag unsa nga medesina nga walay pagtugot sa doktor; • Pagpanigarilyo;
 13. 13. • Exposure to X-ray radiation; • Sobrang pagpa init-init; • Sobrang pag pangarsa ug bug-at; • Pagsuot ug mga piit o huot nga sinina Mga Dili Angay nga Buhaton sa Usa ka Mabdos
 14. 14. Tetanus Toxoid Immunization Schedule Vaccine Minimum Interval Duration of Protection TT1 Anytime during pregnancy TT2 At least 4 weeks after TT1  Infants born to the mother will be protected from neonatal tetanus  3 yrs. of protection for the mother TT3 At least 6 mos. after TT2  Infants born to the mother will be protected from neonatal tetanus  5 yrs. of protection for the mother TT4 At least 1 yr. after TT3  Infants born to the mother will be protected from neonatal tetanus  10 yrs. of protection for the mother TT5 At least 1 yr. after TT4  Infants born to the mother will be protected from neonatal tetanus  Lifetime protection for the mother
 15. 15. Recommended Schedule of Prenatal Care Visits 1st visit before 4 months 2nd visit 6 – 7 months 3rd visit 8 months 4th visit 9 months
 16. 16. Recommended Schedule of Post Partum Visit 1st visit 1st Week of Postpartum preferably within 24-48 hours 2nd visit 6 Weeks Post Partum
 17. 17. • Ulahi na ang pag desisyon nga muadto sa doktor/hospital; • Ulahi na ang pag-abot sa sakto nga tambalanan/hospital; ug • Ulahi na ang pag atiman sa doktor sa hospital. Kasagarang Rason Ngano nga Mamatay ang Inahan sa Pagpanganak
 18. 18. Kaayohan sa Manganak sa Health Facility • Maareglar pag-ayo kay adunay health personnel nga mag-asikaso; • Kung adunay komlikasyon, matubag dayon tungod kay adunay mga instrumento o mga supplies nga madapat; ug • Mas luwas ang bata sa health facility.
 19. 19. Skin Contact or Kangaroo Carry (first skin-to-skin contact of the baby and the mother) 1. Place the newborn dressed on a shirt open at the front baby into the mother’s uncovered chest. 2. Cover the newborn on the mother’s chest with her clothes or a blanket. The blanket may be tied on the mother’s back or the shoulder to fix protection of baby.
 20. 20. Mga Buluhaton sa BHW sa MCH Program • Aktibo nga pag-report sa listahan sa mabdos (Pregnancy Tracking Form); • Muhatag ug mga pagtambag sa mabdos • Motabang paghimo sa birth plan; ug • Mag-refer sa mga pasyente ngadto sa health facility.
 21. 21. Pregnancy Tracking Form LMP = Last Menstrual Period (First day of the last menstrual period) (Unang adlaw sa katapusan nga regla) EDC = Expected Date of Confinement (Adlaw nga gitakda sa pagpanganak) HBMR = Home Base Maternal Record (Pink Card) Birth Plan (Green Card) (click to see PRF Form)

×