Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Родительское собрание

805 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Родительское собрание

 1. 1. Управління освітиМакіївської міської ради Макіївськазагальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36 ШКОЛА – переможець міського конкурсу « Школа сприяння здоров ‘ ю » (2013 рік ), входить у 20 шкіл Донецької області як « Школа сталого розвитку », опорна школа з профілактики правопорушення Презентація заступник а дирек тора з навчально-виховної роботи М арченк о Ольги М ик олаївни 20.01.2006 Презентация Стр. 1
 2. 2. Це творчий , дружний колектив однодумців , де кожен має можливості для самовираження , вибору оптимальних форм і методів навчання і виховання . ШКОЛА – це ми 260дітей 28вчителів 260 сімей батьків 20.01.2006 Презентация Стр. 2
 3. 3. Сім´я та школа – це берег та море. На березі дитина робить свої перші кроки, Отримує перші уроки життя, а потім перед нею відкриваються море знань, а курс у цьому морі прокладає школа. Це не означає, що вона повинна зовсім відірватися від берега… Л.А. Касиль 20.01.2006 Презентация Стр. 3
 4. 4.  Останнім часом з тих чи інших причин школа і сім'я перебувають у стадії перманентної конфронтації. Шкільні педагоги дають негативні характеристики сім'ї, звинувачуючи батьків у самоусуненні від виховання власних дітей, у брутальному, навіть жорстокому ставленні до них. Батьки, у свою чергу, зневажливо ставляться до вчителів, указуючи на їхній низький професійний рівень, невисокі моральні якості. У багатьох сім'ях не вважають за необхідне звертатися до педагогів з приводу проблем, які виникають у вихованні дітей. До педагогів батьки звертаються зазвичай тоді, коли вже запізно.  Сім'я і школа — потенційні природні партнери у вихованні дітей — часто виявляються реальними супротивниками, а поміж ними в епіцентрі ворожих взаємин і агресивних висловів постає дитина, яка вимушена пристосовуватися, лицемірити, що призводить до проявів аморальної поведінки. 20.01.2006 Презентация Стр. 4
 5. 5. «ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО –– «ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО ЦЕ ШКОЛА ВИХОВАННЯ» ЦЕ ШКОЛА ВИХОВАННЯ» В. Караковський В. Караковський Головне , що є в нашій школі це взаєморозуміння між дітьми , вчителями та батьками в тому , що є не приходять цінності , очевидність яких для всіх зрозуміла і безперечна . гуманізм; опт имізм; індивідуально - особист існі відносини ; спадкоємніст ь; професійно-ет ична відповідальніст ь; акт ивна ж ит т єва позиція. 20.01.2006 Презентация •Школа забезпечує не тільки підготовку школяра до майбутнього життя, але й повноцінне проживання кожного вікового періоду. •Пріоритетною метою виховання є формування базової гуманітарної культури особистості , яка грунтується на загальнолюдських етичних та естетичних цінностей Істини, Добра і Краси. Це означає, що виховання гуманізму, чесності і честі , гідності , совісті , працьовитості , розвитку естетичних поглядів, смаків, формування творчої гуманної, інтелектуальної особистості . Система цілей виховання втілена в розроблених і прийнятих колективом моделях особистості учнів. Стр. 5
 6. 6. ∗ Родина - це і рід, покоління людей із спільними інтересами, спільною діяльністю, у яких панує пошана одної до одного і взаємодопомога. ∗ Родина - це перша школа найбільшого і найважливішого скарбу людини - рідної мови. ∗ Родинне виховання - перша природна й постійно діюча ланка національного виховання. ∗ У системі виховання саме технологія - особливо важливий компонент. Вона приводить у динамічний рух усю систему, процес. Педагогічна технологія визначає загальний морально-психологічний клімат навчального закладу, складає образ, імідж його та ідеал педагога-вихователя. 20.01.2006 Презентация Стр. 6
 7. 7. Виховний процес будується на підставі діагностичного дослідження, аналізу результатів, згідно з програмою розвитку школи за такими напрямами: навчально-пізнавальна діяльність, суспільнопатріотична діяльність, морально-правова діяльність, фізкультурнооздоровча діяльність, культурно-естетична, екологічна, робота з батьками, робота з дітьми та сім'ями, що знаходяться в соціально-небезпечному оточенні. В школі ж иві й розвивают ься т радиції, які дозволили наповнит и ж ит т я школярів яскравими емоційними переж иваннями . Ось деякі з них: Свят о першого дзвоника; День здоров‘я – вересень; Олімпійський т иж день – вересень; День учит еля - ж овт ень; Тиж день правових знань - ж овт ень; День борот ьби зі СНІ ДОМ ; Екологічний марафон - прот ягом року; Свят о ост аннього дзвоника; Малі олімпійські ігри - прот ягом року. Успішної реалізації поставлених цілей служать програми та система роботи, що складені за напрямами діяльності : Концепція розвитку школи; Концепція школи сприяння здоров‘ю; Программа екологічного виховання; Система патріотичного виховання «Я - громадянин України»; Система профілактики правопорушень. 20.01.2006 Презентация Стр. 7
 8. 8. У вчителів: ∗батьки мало часу приділяють шкільній діяльності дітей, недостатньо контролюють домашні завдвння ∗діти мало читають, часто не підготовлені до уроків, деякі – погано виховані, пасивні ∗виникають проблеми із чергуванням дітей, тому що їх не привчили до домашньої праці У батьків: ∗школа перегружає дітей завданнями, в класах не має всього необхідного, вчитель часто байдужий до дітей ∗не всі проблеми вирішуються оперативно ∗ставлення до дітей у класі агрессивне по відношенню один до одного У дітей: ∗вчителі задають багато завдань ∗часто ображають однокласники, а вчитель не звертає на це уваги ∗у школі сумно, проводиться мало загальношкільних заходів, у них не всі приймають участь 20.01.2006 Презентация Стр. 8
 9. 9.  Розвиток особистості дитини через формування у нього потреб у досягненні успіху нерозривно пов´вязано з тим, наскільки єдині у співпраці з дитиною сім´я та школа. Организатором такої співпраці стає педагог.  Партнерство сім´ї та школи повинно працювати в інтересах дитини, разподіляючи відповідальність за його освіту та розвиток.  У ранній шкільний період батьки та сімейна атмосфера є найважливішим фактором развитку дитини.  Деякі батьки потребують спеціальної підготовки та підтримки педагога у їх прагненні допомогти дитині. У свою чергу, вчитель повинен усвідомити, що його робота в класі не принесе належних результатів без активної участі батьків. 20.01.2006 Презентация Стр. 9
 10. 10. ∗ методичне (усе, що стосується освоєння освітньої програми, індивідуального освітнього маршруту учня - для обдарованих учнів); ∗ психологічне (усе, що пов'язане з індивідуальними особливостями дитини і його соціалізацією). Однак незалежно від типу, існують певні принципи консультування: ∗ створення відносин довіри; ∗ взаємоповага; ∗ зацікавленість консультантів; ∗ компетентність; ∗ формування в батьків установки на самостійне розв'язання проблеми; ∗ професійна організація консультування. 20.01.2006 Презентация Стр. 10
 11. 11. ∗ Доброзичлива атмосфера в класі й батьківському колективі - це потужний стимул для творчої роботи вчителя, який так само гостро відчуває потребу у визнанні своїх досягнень. Думаю, буде важливо додати такі умови, як рівноправність і постійний розвиток цієї спільної взаємодії. І тоді наш наелектризований соціальний ланцюжок з епіцентром в особі дитини шляхом раціонального розміщення сил перешикується в коло, де всі учасники зможуть реалізувати свої амбіції й творчий потенціал, і наш умовний "світлофор" допоможе нам відрегулювати рух на дорозі з маршрутом "родина - школа" буде для дитини радісною й безпечною. 20.01.2006 Презентация Стр. 11
 12. 12. Діти Вчителі Батьки 20.01.2006 Презентация Стр. 12
 13. 13.  створення дієвої системи взаємодії суб'єктів "великої родини" є та родинна атмосфера взаємодопомоги та співробітництва, яка панує в нашому освітньому закладі. Так, лише співпраця з родинами учнів включає:  організацію та проведення психо-кореляційного, психологічного та інформаційного всеобучу батьків, що охоплює: тестування, діагностику тестування, надання шкільними психологами індивідуальних практичних порад батькам учнів;  інтенсифікацію індивідуальної навчальної діяльності - поради вчителів;  розробку та реалізацію проекту "Здорова родина - успішна дитина";  систематичне проведення тематичних засідань батьківської ради школи;  проведення семінарів педагогічної просвіти батьків за програмою:  а) психологічні особливості підліткового віку;  б) фактори розвитку позитивної "Я-концепції" особистості;  в)родинні традиції та їх роль у формуванні громадянського світогляду підлітків;  г) моделі спілкування та їх види та ін.;  діяльність Піклувальної ради школи (зустрічі з членами Піклувальної ради, круглі столи, моральне та матеріальне заохочення учнів у навчальній та громадській діяльності тощо);  співпрацю з Центром соціальних служб для дітей,сім´ї та молоді, психологами, Центром здоров´я та іншими громадськими організаціями. 20.01.2006 Презентация Стр. 13
 14. 14. ∗ Творче спілкування із родиною – те головне, що допомагає вчителю успішно впливати на розвиток особистості кожної дитини, формує ціннісне ставлення до сім´ї. 20.01.2006 Презентация Стр. 14
 15. 15.   Система виховної діяльності будується за 6 напрямами, які дозволяють найбільш повно охопити всі сфери виховного процесу і здійснювати всебічний розвиток особистості учнів. Застосування різноманітних методів і форм по кожному напрямку є одним із шляхів активізації та інтенсифікації виховання Учебнопознавательное Навчальнопізнавальне Загально -патриотичне Культурно - масове Моральноправове Экологічне 20.01.2006 Фізкультурнооздоровче Презентация Стр. 15
 16. 16. Мет а: формування у школярів високої пат ріот ичної свідомост і , вірност і Бат ьківщині , гот овност і до виконання законів України Правовий лекторій Урок «Я громадянин України» Зустрічі з ветеранами ВОВ, воїнами-афганцями Мітинг «Нам не потрібна війна» Поїздки по містах України Робота з патріотичного виховання займає одне з головних місць у системі виховання шк оли . Будується на підставі Програми «Я - громадянин », під девізом «М айбутнє Ук раїни у твоїх рук ах », у відповідності з державною програмою патріотичного виховання . Громадськ о - патріотичне спрямування реалізується : У навчальній діяльності (в рамк ах навчальних предметів історії , суспільствознавства, правознавства, літератури тощо); Позаурочної діяльності (гуртк ова, пошук ова, проек тна діяльність ); Позак ласній роботі (організовується за трьома напрямк ами , має відповідні завдання і певні форми роботи) У взаємодії з соціумом ( правоохоронними органами , Центром соціальних служб, радою ветеранів , організацією «Діти війни », виборчою к омісією , та ін .) Позак ласна робота будується по трьом напрямк ам: «Ми - дітиУкраїни » «Майбутнє нашихруках в » «Пізнайсебе » 20.01.2006 Презентация Стр. 16
 17. 17. Навчально-пізнавальна діяльність учнів Навчально-пізнавальна діяльність учнів організована через роботу гуртків, проведення організована через роботу гуртків, проведення предметних тижнів та вечорів, участь вв предметних тижнів та вечорів, участь шкільних, районних предметних олімпіадах, шкільних, районних предметних олімпіадах, проведення проведення цікавих цікавих уроків, уроків, проектній проектній діяльності. діяльності. Зайнятість учнів у гуртковій роботі 100% 80% Мет а т а задачі : •розвит ок пізнавального •розвит ок пізнавального інт ересу вв учнів; інт ересу учнів; •виховання відповідального •виховання відповідального ст авлення до навчання; ; ст авлення до навчання •виявлення і ірозвит ок •виявлення розвит ок здібност ей учнів. . здібност ей учнів 20.01.2006 60% 40% 20% 0% Пізнавальні Технічніі Спортивні 2013г. 12% 26% 48% Культурноестетичні 30% Ведеться впровадження інноваційних технологій Ведеться впровадження інноваційних технологій та проектної діяльності уу виховний процес. та проектної діяльності виховний процес. Вчителі часто використовують для проведення Вчителі часто використовують для проведення позакласних заходів можливості комп'ютерного позакласних заходів можливості комп'ютерного класу, мультимедійний проектор, презентації, класу, мультимедійний проектор, презентації, комп'ютерні програми, Інтернет. Все це дозволяє комп'ютерні програми, Інтернет. Все це дозволяє розширити пізнавальний інтерес до предметів. розширити пізнавальний інтерес до предметів. Презентация Стр. 17
 18. 18. Робота будується на підставі обласної програми екологічного виховання «Школа сталого розвитку» Напрями в роботі: Пізнавальний «Я пізнаю природу» Природозбережувальний «Бережітьприроду » Здоров'язберігаючий •Виховання екологічної культури школярів; •Розвиток у дітей та підлітків екологічного досвіду взаємодії з навколишнім світом; •Включення школярів в екологічний марафон; •виконання екологічний операцій; 20.01.2006 Презентация Участь в екологічних операціях: «Чистий двір», «Шпаківня» «Дендрарій» «Чисте селище» «Пам'ять» «Пошук» «Збережемо ялинку» «Збережемо первоцвіти» «Замість ялинки зимовий букет» «Свіже повітря» та ін Екологічні заходи проходять в рамках проекту «Школа сталого розвитку (екологічні операції та робота над екопроектами). Працюючи над екопроектами, учні навчаються ретельно опрацьовують запропоновану проблему. По зібраному матеріалу проводяться класні години, бесіди, захист проектів, виступи на міському, обласному рівні Стр. 18
 19. 19. Одним із завдань організації спортивної роботи в школі є формування в дітей потреби самостійних занять спортом. За останні роки розширилася спортивна база школи, заняття проводяться у відремонтованому спортивному залі, у якому є необхідний спортивний інвентар Спортивні досягнення в районних та міських змаганнях         Заняття в спортивних секціях Проведення загальношкільних змагань Участь в районних, міських змаганнях Проведення спортивних свят Проведення Днів Здоров'я Організація Дня туризму Проведення екскурсій 4 роки школа займає І місце серед шкіл І-ІІ ступенів з фізкультурно-оздоровчої роботи Морозов Володимир Русланович Орєхов Артем Русланович Чернушич Святослав 2000 р Учасова Каміла Олександрівна Скуратовський Володимир Олександрович І та ІІ місця на міському рівні 2005 р Плавання 2 розряд юнацький Плавання 2 розряд юнацький Карате Гімнастика 1998 р Плавання І та ІІ місця на міському рівні 2003 р 2003р. ІІ, ІІІ місця на міському рівні І та ІІ місця на міському та обласному рівні з карате І та ІІ місця на міському та обласному рівні з гімнастики Для пропаганди здорового способу життя в школі проводяться різноманітні спортивні заходи. У школі висока популярність спорту, працюють 4 спортивні секції, в яких займаються 60 учнів. Відвідують секції учні 29 класів. Постійно проводяться товариські зустрічі між класамиз різних видів спорту. 20.01.2006 Презентация Стр. 19
 20. 20. Велика увага приділяється профілактиці куріння, вживання наркотиків, плануються заходи анти СНІД. Незвичайно пройшлов захід для старшокласників «Ми за здоровий спосіб життя», на якому йшла відверта розмова про проблеми молоді. В рамках тижня відмови від куріння і анти СНІД проводяться конкурси малюнків та плакатів, бесіди та зустрічі з медсестрою, психологом. Використовуються презентації, відеофільми, можливості Інтернет. Формування культури здоров ' я , цінності здорового способу життя займає велике місце у змісті освіти школи . Важливо не тільки озброїти дитину знаннями про збереження здоров ' я , але й сформувати в неї потребу застосування отриманих знань і вмінь на практиці . •Весело і захоплююче проходять спортивні свята, на яких кожен може показати себе. На підтримку олімпійського руху було проведено “Малі олімпійські ігри», свято «Тато, мати, я- спортивна родина!». •Класні керівники та педагог-організатор здійснюють одноденні та тривалі поїздки та екскурсії. Ці заходи - джерело заряду бадьорості і гарного настрою. Батьки активно підтримують ці ініціативи, стають їх учасниками. Літній оздоровчий майданчик : вихователі і діти Презентация життєрадісний , творчий колектив 20.01.2006 єдиний  В класах систематично проводяться бесіди про здоровий спосіб життя: •«Шкідливим звичкам скажемо - ні» •«Суд над цигаркою» •«Я вітаю тебе,Сонце, повітря і вода» •«Раціональне харчування» •«Зелений змій - міф і реальність» •«Правда і брехня про наркотики» •«СНІД - смертельна загроза людству» •«Вступаючи у світ дорослих відносин» •«ЗОЖ- це просто» •«Як уникнути насильства у родині та школі» •«Обережно, гриби!» •«Правила поведінки біляводоймищ» •«Льод - це небезпечно!» Стр. 20
 21. 21. Роль класного керівника у виховному процесі • • ПРИНЦИПИ : Створюй ситуацію успіху! Посміхайся! Посмішкою нічого не можна зіпсувати, а от виправити можна. Дитина - це людина росте. А я виріс. Дві людини здатні зрозуміти один одного. • • Формування і розвит ок класного колект иву Ст ворення умов для індивідуального самовираж ення кож ної дит ини, Захист прав і інт ересів осіб, які навчают ься; Формування учнівського самоврядування. Дитина унікальна. Прийми його таким, яким він є, з усіма її почуттями і емоціями. Простягни руку допомоги! Не буває поганих дітей, є діти, які потребують допомоги. •Не дозволяй дитині відчувати нерівність. Спілкуйся з ним «очі в очі». Мета роботи класного керівника, співвідноситься з метою роботи школи, теж час втілюється через рішення конкретних завдань, пов'язаних з особливостями дітей класу • 20.01.2006 Презентация Стр. 21
 22. 22. Виховна робота в класі спирається Виховна робота в класі спирається на три головних напрямки: на три головних напрямки: Безпосередній вплив на учня: вивчення його індивідуальних особливостей, розвитку, оточення, інтересів; планування виховної роботи; реалізація комплексу методів і форм індивідуальної роботи; Створення виховного середовища: •згуртування колективу; •формування сприятливого •емоційної атмосфери; •включення дітей у різні види •соціальної діяльності; •розвиток дитячого самоврядування •КТС, планування справ у класі, •активна участь у житті класу, школи 20.01.2006 Презентация Облік впливу соціальних відносин необхідна соціальна допомога сім'ї Стр. 22
 23. 23. Работа с дітьми «групи ризику» 100 80 60 Дисцип. 40 Пропуски Курение Воровств 20 0 2004-2005 2005-2006 На кожну дитину заведено картки неблагополучного школяра і його сім'ї. У роботі з дітьми «групи ризику» залучені класні керівники, психолог, адміністрація, загальношкільний та класні батьківські комітети, Ради школи. Школярі , які перебувають на шкільному обліку, залучені в роботу гуртків і секцій, деякі відвідують групу продовженого дня. Школа є опорним навчальним закладом міста з правовиховної роботи та профілактики правопорушень. Уч . год 2012-2014 20.01.2006 Всього дітей Відвідування гуртк ів та сек цій 4 3 Презентация Участь у загальношк ільних заходах 4 Стр. 23
 24. 24. Особолива увага приділяється взаємодії школи з сім'єю. Батьки рівноправні члени освітнього процесу в школі . Активно працює загальношкільний батьківський комітет. Батьки нарівні з учнями та вчителями входять до складу Ради школи головного органу самоврядування, беруть участь у проведенні класних і загальношкільних заходах, у вирішенні фінансових та ремонтних питаннях, організації харчування.Робота будується у відповідності з планом. Загальношкільні батьківські збори: •Батьківські збори •Робота батьківського комітету •Відвідування на дому •Анкетування •Індивідуальні тематичні консультації •Годинник довіри •Батьківський лекторій •КТД •Спільні сімейні свята «Нецензурна лайка теж хвороба» «Стан гігієни і харчування в школі» «Вплив соціально-психологічного клімату в сім'ї на успішність учнів» «Робота школи по збереженню і зміцненню здоров'я школярів» «Виховання правової культури» У питаннях виховання в шк олі працює психолог центру соціальної реабілітації притулок Доброго Пастиря, соціальні педагоги Центру соціальних служб, к ласні к ерівник и . Протягом рок у діє батьк івськ ий лек торій за к ласами , теми як ого найбільш важливі на даному етапі розвитк у дитини. Регулярно оновлюються матеріали загальношк ільного стенду «М истецтво бути батьк ами ». Батьк и є ак тивними учасник ами всіх справ та починань. Щ орічно отримують листи подяк и за виховання своїх дітей і за ак тивну допомогу шк олі . 20.01.2006 Презентация Стр. 24
 25. 25. Рівень вихованості учнів за класами 90 80 70 60 50 40 30 20 Изучение эффективности воспитательного процесса проводится по различным критериям : •Результативность работы классных руководителей •Уровень воспитанности обучающихся •Сформированность классного коллектива •Комфортность пребывания ребенка в школе •Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью в классе и результатами работы школы . В соответствии с избранными критериями подобраны и используются методики психологопедагогической диагностики, методы и приемы оценочно-аналитической деятельности. (см.приложение ) 10 0 высокий уровень хороший уровень низкий уровень По школе Проводиться моніторинг діяльності класних керівників у відповідності з критеріями, запропонованими методичними кабінетом управління освіти району. В якому беруть участь всі класні керівники школи. 20.01.2006 Оцінка діят ельност і класних керівників 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Презентация 2кл 3а кл 3б кл 4кл 5 кл 6 кл 7 кл 8-Акл 8-Б кл 9 кл Стр. 25
 26. 26. Результати вивчення задоволеності учнів шкільним життям за методикою, розробленої доцентом, кандидатом психологічних наук, науковим консультантом школи-лабораторії №18 м. Пскова А.А. Андрєєвим. Затвердження 1 Я йду до школи з радістю. 2 У школі зазвичай у мене гарний настрій. 3 У нашому класі хороший класний 4 керівник. 3,5 4 До нашим шкільним вчителям можна 3 звернутися за порадою і допомогою 2,5 у важкій життєвій ситуації. 2 5 У мене є улюблений учитель. 1,5 6 В класі я можу завжди вільно 1 висловити свою думку. 0,5 7 Я вважаю, що в нашій школі створені 0 всі умови для розвитку моїх 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 здібностей. 4 кл. 5 кл. Степень удовлетворенности качеством Середній рівеньНизький рівень 8 кл. 9кл. Високий РІвень образования 8 У мене є улюблені шкільні предмети. 9 Я вважаю, що школа по - справжньому готує мене до самостійного життя. 10 На літніх канікулах я сумую по низкая школі. Абсолютно згоден - 4. средняя Скоріше, згоден-3. Важко сказати - 2. высокая Скоріше, не згоден0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1. Абсолютно не згоден - 0. 20.01.2006 Презентация Стр. 26
 27. 27. Проекти методичного об‘єднання початкових класів  «Робота методичного об’єднання початкових класів» (міський рівень, III місце);  «Самоврядування в початкових класах» (ІІ місце, обласний рівень);  Впровадження програми «Крок за кроком»;  Впровадження програми «Критичне мислення на уроках читання»;  Проект «Батьківська криниця» (дитинство вчителів) (І місце,обласний рівень рівень);  Панорама творчих проектів (міський рівень, III місце). 20.01.2006 Презентация Стр. 27
 28. 28. Проекти за темою «Здоровий спосіб життя»  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Школа сприяння здоров'ю» (ІІ місце, міський рівень);  Участь у проекті «Рівний рівному» (робота над програмою);  Проект «Співпраця сім’ї та школи на сучасному етапі»;  Проект «Навчання без бар’єрів» (проект впровадження інклюзивного навчання) – лауреат обласного етапу конкурсу;  Проект «Уміння і навички підлітків»  «Вони створили нас» (цикл проектів серії «Батьківська криниця», І місце, обласний рівень). 20.01.2006 Презентация Стр. 28
 29. 29. Екологічні проекти  Розробка програми курсу за вибором «Основи екологічної етики» для 8-9 класів (Київ, ІІ місце, 2010 р.)  «Екологічне виховання підлітків (Київ, II місце);  «Добро творимо разом» (Київ, I місце);  «Зелена планета – зелений ти» (Київ, II місце);  «Здорова планета – здорові ми» (ІІ місце, міський рівень).  Робота школи у програмі «Школа сталого розвитку» під керівництвом «Центру сталого розвитку «Роза ветров» (м.Донецьк) 20.01.2006 Презентация Стр. 29
 30. 30. Миті успіху Переможці обласного конкурсу «Екомода»Донецьк 2013 20.01.2006 Презентация Стр. 30
 31. 31. Миті успіху 20.01.2006 Презентация Стр. 31
 32. 32. Класні проекти С ДНЕМ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ 20.01.2006 Презентация Стр. 32
 33. 33. 20.01.2006 Презентация Стр. 33
 34. 34. Тяжело в учении - только не в нашей школе! 20.01.2006 Презентация Стр. 34
 35. 35. Чтобы хорошо отдохнуть, над этим надо хорошо потрудиться. 20.01.2006 Презентация Стр. 35
 36. 36. Лучшие работники больше других работают и больше других отдыхают. 20.01.2006 Презентация Стр. 36
 37. 37. Кращий класний керівник року –Бабкова Л.Е. 20.01.2006 Презентация Стр. 37
 38. 38. Радісні миті життя 20.01.2006 Презентация Стр. 38
 39. 39. МЫ - ПАТРИОТЫ 20.01.2006 Презентация Стр. 39
 40. 40. 20.01.2006 Презентация Стр. 40
 41. 41. 20.01.2006 Презентация Стр. 41

×