Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Protista Alemi

18.999 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación, Tecnología
 • Sé el primero en comentar

Protista Alemi

 1. 1. D. PROSTİSTA ALEMİ
 2. 2. Bu alemin üyeleri, ökaryot yapılı birBu alemin üyeleri, ökaryot yapılı bir hücrelilerdir. Nemli topraklardan,hücrelilerdir. Nemli topraklardan, diğer canlıların vücutlarına, küçük sudiğer canlıların vücutlarına, küçük su birikintilerinden okyanuslara kadarbirikintilerinden okyanuslara kadar çok geniş ortamlara yayılmıştır. Tatlıçok geniş ortamlara yayılmıştır. Tatlı sularda yaşayanlarında kontraktilsularda yaşayanlarında kontraktil kofullar bulunur.kofullar bulunur. D. PROSTİSTA ALEMİ
 3. 3. a. Silliler (Kirpikliler) Hareketi sağlayan yapı, hücre yüzeyini kaplamış olan sillerdir. Hücre zarı kalınlaşıp sertleşerek pelikula adını alır. Hepsi heterotroftur. Besinlerini pinositoz ve difüzyonla alırlar. Bölünerek eşeysiz üreyebildikleri gibi, birçok türü konjugasyonla eşeyli üremeyi de gerçekleştirir. En gelişmiş ve tanınmış örneği Paramesyum (terliksi hayvan) dur. Paramesyum da iki çekirdek bulunmakta olup, küçüğü üremeyi, büyüğü beslenme ve metabolizmayı düzenler.
 4. 4. D. PROSTİSTA ALEMİ Şekil : Protozoa Grubuna Örnek Canlılar
 5. 5. b. Kamçılılar Hareketi sağlayan yapıları kamçılarıdır. Hücreleri çepersizdir. Bazıları kloroplastlı olup fotosentez yaparlar. Örnek; Öglena. Ancak, bunlar karanlıkta kaldıklarında heterotrof olarak beslenirler. Öglenada ışığı karşı duyarlı göz noktası bulunur. Depo maddesi nişastaya çok benzer. Bazı kamçılılar insanda ve hayvanlarda parazit olup, bazı hastalıklara neden olur. Örnek : Tripanosoma adlı çeşidi, kan emici bir sinekle insana taşınır ve uyku hastalığına neden olur.
 6. 6. c. Kök Ayaklılar Belirgin bir hücre şekilleri yoktur. Hücre zarının uzantılarıyla yalancı ayaklar oluştururlar. Bunlar, hem hareketi hem de besin almayı (fagositozu) sağlar. En tanınmış örnek amiptir. Amip’lerin bazıları insanda parazit yaşayarak amipli dizanteriye neden olur. Bazıları ise ağız boşluğunda ve kalın bağırsakta zararsız (kommensal) olarak yaşar. Sularda yaşayan bazıları ise kabuk oluşturur.
 7. 7. Hepsi insanda, omurgalı ve omurgasızHepsi insanda, omurgalı ve omurgasız hayvanlarda parazit olarak yaşar. Hücrehayvanlarda parazit olarak yaşar. Hücre yapıları diğer protistlerden daha küçük veyapıları diğer protistlerden daha küçük ve daha basittir.daha basittir. Besinlerini sindirilmiş olarakBesinlerini sindirilmiş olarak alırlar. Spor oluşturarak çok hızlı üremeyialırlar. Spor oluşturarak çok hızlı üremeyi sağladıkları gibi; zaman zaman gametsağladıkları gibi; zaman zaman gamet oluşturarak eşeyli üremeyi de sağlarlar.oluşturarak eşeyli üremeyi de sağlarlar. Hareket organelleri ve kontraktil kofullarıHareket organelleri ve kontraktil kofulları yoktur. Örnek: Plazmodyum malaria türüyoktur. Örnek: Plazmodyum malaria türü insanda sıtmaya neden olur. Anofel türüinsanda sıtmaya neden olur. Anofel türü sivrisineklerle taşınır.sivrisineklerle taşınır. d. Sporlulard. Sporlular
 8. 8. 2. Cıvık Mantarlar Hücre çeperlerinin olmaması yönüyle gerçek mantarlardan (Fungi aleminden) ayrılırlar. Belirgin bir hücre şekilleri olmayıp, amipler gibi hareket ederler. Hepsi çok çekirdeklidirler. Çoğu zaman koloniler oluştururlar. Şekil : Cıvık Mantarın Üremesi ve Hayat Devri Nemli ortamlarda yaşar ve saprofit olarak beslenirler. Sporla ürerler. Sporları sert bir çeperle örtülüdür. Bazı türleri diğer canlılarda parazittir. Depo karbonhidratları glikojendir.
 9. 9. UYARI: PROTİSTA ALEMİMİNİN CIVIK MANTARLAR KISMI ÇOK HÜCRELİDİR. GERİ KALAN CANLI GRUPLARI İSE ÖMÜRLERİ BOYUNCA TEK HÜCRELİ BİREYLERDEN OLUŞUR. TEST SORULARINDA PROTİSTA ALEMİNİN BÜTÜN ÜYELERİ TEK HÜCRELİDİR DİYE ÇELDİRİCİ BİR ŞIK VERİLEBİLİR. BU BİLGİYE GÖRE SORUYU DİKKATLİ ÇÖZMEMİZ GEREKİR.
 10. 10. 3. Bir Hücreli Algler Hepsi çeperli, kloroplastlı ve fotosentetiktir. Depo karbonhidratları nişastadır. Şekil : Bir Hücreli Alg Örnekleri Sularda, ıslak ve nemli yerlerde yaşarlar. Çoğu kamçılı olup, yer değiştirebilir. Bazıları kolonileri meydana getirirler. Örnek: volvox, pandorina, vs.
 11. 11. Bütün öğrenciler çiçektir.Bütün öğrenciler çiçektir. Sevgi ile açar.Yüreğinizde sevgi eksikSevgi ile açar.Yüreğinizde sevgi eksik olmasın .Başarılar diler,Teşekkür ederimolmasın .Başarılar diler,Teşekkür ederim.. HAZIRLAYAN : ALİ İHSAN KIRTAŞ UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ MERKEZ-AYDIN PROTİSTA

×