Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Projektõpe

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

Projektõpe

 1. 3. <ul><li>Selleks peavad õpilased: </li></ul><ul><ul><li>püstitatud probleemi mõistma, </li></ul></ul><ul><ul><li>kasutama analüüsi- ja sünteesimisoskust, et leida probleemile lahendus(i), </li></ul></ul><ul><ul><li>tegema konstruktiivset koostööd omavahel ja õpetajaga, </li></ul></ul><ul><ul><li>suutma põhjendada ja hinnata oma lahendusi püstitatud probleemile. </li></ul></ul>Projektõppe vastandiks on õpetaja poolt esitatud õige-vale küsimustele vastamine.
 2. 4. Projektõppe tunnis on kesksel kohal ÕPILANE , kui uute teadmiste avastaja ja looja Traditsioonilises tunnis on kesksel kohal ÕPETAJA , kui teadmiste vahendaja.
 3. 5. <ul><ul><li>Koostöö </li></ul></ul><ul><ul><li>On lõbus </li></ul></ul><ul><ul><li>On õpilasekeskne </li></ul></ul><ul><ul><li>Reeglina pikaajaline </li></ul></ul><ul><ul><li>Planeeritud ja väga põhjalikult ettevalmistatud </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutvustatakse tulemusi </li></ul></ul><ul><ul><li>Elulisus </li></ul></ul><ul><ul><li>Pakub väljakutset </li></ul></ul><ul><ul><li>Motiveeriv </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppeaineid integreeriv </li></ul></ul><ul><ul><li>Tõeline ehk kasutatakse samu meetodid kui täiskasvanud tööl </li></ul></ul>Projektõpet iseloomustab :
 4. 6. <ul><ul><li>õpikeskkonna looja, </li></ul></ul><ul><ul><li>juhendaja, </li></ul></ul><ul><ul><li>suunaja, </li></ul></ul><ul><ul><li>nõuandja, </li></ul></ul><ul><ul><li>partner. </li></ul></ul>
 5. 7. <ul><ul><li>Visuaalsed vaatlused </li></ul></ul><ul><ul><li>Hinnangute andmine </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisategevuste pakkumine </li></ul></ul><ul><ul><li>Koostöö soodustamine ja toetamine </li></ul></ul>
 6. 8. <ul><li>On õpilastele motiveeriv </li></ul><ul><li>Õpilased juhivad ise oma õppeprotsessi </li></ul><ul><li>Õpilased õpivad probleeme lahendama </li></ul><ul><li>Õpetab koostööd tegema </li></ul><ul><li>Õpilased omandavad vaatlus- ja uurimisoskusi </li></ul><ul><li>Õpilased ei õpi mitte mida mõelda vaid kuidas mõelda </li></ul><ul><li>Ajamahukas </li></ul><ul><li>Õpilastele “võõras” </li></ul><ul><li>Õpetajatele harjumatu </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Projektõppes hinnatakse nii tulemust kui protsessi . </li></ul><ul><li>Hindamist kergendavad hindamismudelid </li></ul><ul><li>http://e-kool.kivilinn.tartu.ee/mudelid/index.php </li></ul>
 8. 10. <ul><ul><li>Vajalik tehnoloogia </li></ul></ul><ul><ul><li>Materjalid </li></ul></ul><ul><ul><li>Soovituslikud koduleheküljed </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisaülesanded </li></ul></ul><ul><ul><li>Ideed õpiprojektile hinnangu andmiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>Tugistrateegiad </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti kestvus </li></ul></ul><ul><ul><li>Pädevused ja õpitulemused </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti eesmärk </li></ul></ul><ul><ul><li>Väljakutse õpilastele </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti kirjeldus </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti hindamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste eelteadmised ja -oskused </li></ul></ul>
 9. 11. <ul><ul><li>Probleemi teadvustamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Probleemi seostamine õpilase huvidega </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppeaine(te) koondamine ümber valitud probleemi/projekti/teema </li></ul></ul><ul><ul><li>Võimaluse loomine õpilastele oma tegevuse planeerimiseks, probleemi lahendamiseks ja selle kaudu õpikogemuse saamiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>Koostöö toetamine ja julgustamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti tulemuste ettekandmise ja tutvustamise planeerimine </li></ul></ul>
 10. 12. <ul><ul><li>Selge nn “suurem pilt” </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilasekeskne õppimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpikeskused </li></ul></ul><ul><ul><li>Kriitiline mõtlemine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste eduelamus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehniline tugi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kodu ja kooli side </li></ul></ul><ul><ul><li>Edu jagamine </li></ul></ul>
 11. 13. <ul><ul><li>Koosta ka nn. tagavaraplaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrolli üle oma kodulehekülgede aadressid </li></ul></ul><ul><ul><li>Märgista vajaliku kodulehed </li></ul></ul><ul><ul><li>Demonstreeri oma tehnoloogilisi oskusi </li></ul></ul>
 12. 14. <ul><ul><li>Projekti teema, nimi, autorid </li></ul></ul><ul><ul><li>Kooliaste </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti kestvus </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti eesmärk </li></ul></ul><ul><ul><li>Saavutatavad pädevused ja õpitulemused riiklikust õppekavast lähtuvalt </li></ul></ul><ul><ul><li>Probleemülesanne õpilastele </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste eelteadmised ja -oskused </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti kirjeldus ehk tegevused klassis </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpiprojekti hindamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Vajalik tehnoloogia ja tarkvara </li></ul></ul><ul><ul><li>Vajalikud allikad ja koduleheküljed </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisaülesanded </li></ul></ul><ul><ul><li>Tugistrateegiad </li></ul></ul>
 13. 15. <ul><li>NÄITED </li></ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/projektipaun/koolitus/materjalid/projektid/kohandatud/3teema/ </li></ul><ul><li>Keskkond </li></ul><ul><li>Püüda vaalu või mitte? </li></ul><ul><li>Miks läheb soojemaks? </li></ul><ul><li>Uppuvad linnad </li></ul>
 14. 16. TEEMA PROJEKT ÕPIÜLESANNE Hindamismudelid Õpetaja materjalid Õpilase materjalid TEISED MATERJALID
 15. 17. <ul><li>Projekt “Tehnoloogia õpilse kaaslasena” </li></ul><ul><li>eAajakiri </li></ul><ul><li>http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/iktkoolielus/ </li></ul><ul><li>Ajaveeb </li></ul><ul><li>http://iktkoolielus.blogspot.com </li></ul><ul><li>Ankeet </li></ul><ul><li>http://www.eformular.com/laine/tehnoloogia.htm </li></ul><ul><li>Projekti kava, õpilase ülesanne, rollid, töölehed, hindamismudelid, ankeet, sotsiaalne tarkvara </li></ul>

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

 • kurvits

  Dec. 17, 2011

Vistas

Total de vistas

2.101

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

279

Acciones

Descargas

3

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

1

×