Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

01 малахов про роботу педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури та самостійної роботи

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

01 малахов про роботу педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури та самостійної роботи

Descargar para leer sin conexión

Малахов

Малахов

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a 01 малахов про роботу педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури та самостійної роботи (20)

Más de Андррей Малахов (20)

Anuncio

Más reciente (20)

01 малахов про роботу педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури та самостійної роботи

 1. 1. Робота педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури та самостійної роботи Малахов А.А.
 2. 2. Залізо ржавіє, не знаходячи собі застосування, стояча вода гниє або на холоді замерзає, розум людини, не знаходячи собі застосування, хиріє Леонардо да Вінчі «Школа майбутнього — це в першу чергу творча школа. Завдання її полягають в тому, щоб розвивати творчі сили молоді, виховувати з неї творців культурних цінностей». Григорій Ващенко
 3. 3. Обдарованість та творчість це якісно своєрідне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, яке дозволяє виконувати певну роботу на якісно високому рівні, відмінному від умовного “середнього рівня”
 4. 4. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ, ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Здібності Геніальність Талант Обдарованість З а д а т к и Усі діти народжуються геніями, однак упродовж перших шести років їхнього життя, ми допомагаємо їм позбутися цієї геніальності. Б.Фулле
 5. 5. Компоненти обдарованості:  анатомо-фізіологічні задатки;  сенсорно-перспективний блок, який характеризується підвищеною чутливістю;  інтелектуальні та розумові можливості, які дозволяють оцінювати нові ситуації й вирішувати нові проблеми;  емоційно-вольові структури, які зумовлюють тривалі домінантні орієнтації та їх штучне підтримання;  високий рівень продукування нових образів, фантазія, уява тощо.
 6. 6. Основними параметрами обдарованості є:  сфера п реалізації та домінуючий вид;  вияв творчості;  вияв інтелекту;  динаміка діяльності;  рівні досягнень;  емоційне забарвлення.
 7. 7. Основними видами творчої діяльності є:  науково-логічний;  техно-інструктивний;  образно-художній;  вербально-поетичний;  музично-руховий;  практико-технологічний;  ситуативний (спонтанний, розсудливий).
 8. 8. Види обдарованості:  Особлива (виняткова) обдарованість  Інтелектуальна обдарованість  Потенційна обдарованість  Явна обдарованість  Прихована обдарованість  Загальна (розумова ) обдарованість  Спеціальна обдарованість  Рання (або ж пізня) обдарованість
 9. 9. МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ З ОБДАРОВАНИМ УЧНЕМ Мислити за шаблоном – найкращий спосіб занапастити справу. Д. Енрайт 1. Педагог не повинен постійно розхвалювати обдарованого учня за індивідуальні успіхи, краще заохотити його до спільних занять з іншими учнями. 2. Педагогу не слід надмірно вдаватися до навчання та виховання з елементами змагання. Обдарований учень частіше буде переможцем, що може викликати неприязне ставлення інших дітей. 3. Не можна підкреслювати винятковість обдарованої дитини чи, навпаки, навмисно її принижувати, застосовувати сарказм. 4. Педагогу варто пам'ятати, що обдаровані діти зазвичай негативно ставляться до чітко регламентованих повторюваних занять.
 10. 10. Діагностика та виявлення індивідуальних особливостей учнів Результативність письмових робіт Учнівські олімпіади, конкурси Анкетування, тестування Рівень творчості, пізнавального інтересу, нестандартності мислення Інтелектуальні здібності, нестандартне мислення, Неординарність підходів Лідерські риси, оригінальність, ерудиція, об’єктивність самоаналізу Вивчення запитів, інтересів, допитливості Рівень активності, ініціативності, Бібліотека Виховна робота Урок Інтелект, ерудиція, лексика, природні задатки
 11. 11. До розуму ведуть три шляхи: шлях міркувань — найблагородніший, шлях наслідування — найлегший, шлях особистого досвіду — найважчий. Конфуцій СИСТЕМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ В ШКОЛІ
 12. 12. Етапи VII етап стимулювання I етап Діагностика та виявлення індивідуальних особливостей обдарованих дітей III етап Індивідуалізація навчання на основі диференціації та особистісно-орієнтованого підходу V етап Аналіз, корекція VI етап зміцнення матеріально-технічної бази II етап Створення банку даних, закріплення за учнями педагогів-наставників IV етап проектно-технологічна діяльність вчителя та учня Система роботи з обдарованими учнями школи
 13. 13. КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ: •УЧАСТЬ В ОЛІМПІАДАХ, МАН,ВСТУП ДО ВНЗ УКРАЇНИ Навчальни й рік Участь в олімпіадах Конкурс з української мови ім. П.Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка,інформаційних технологій, та ін. Міськ. Облас. Всеукр. Всього Міськ. Облас. Всеукр. Всього 2015-2016 13 4 0 17 8 0 0 8 2014-2015 20 2 0 22 8 1 0 9 2013-2014 25 3 1 29 7 3 0 10 2012-2013 14 2 1 17 8 6 2 16 2011-2012 12 2 0 14 8 3 0 11 2010-2011 7 2 1 10 10 3 0 13 2009-2010 9 0 0 9 10 10 1 21 Всього 100 15 3 118 59 26 3 88
 14. 14. Етапи роботи з обдарованими учнями: 3.Узагальнення 2. Основний (практичний) 1. Підготовчий •Виявлення обдарованих учнів; •Складання діагностичних карт; •Розроблення нормативних документів, робочих програм роботи з обдарованими учнями. •Упровадження інтерактивних методів навчання (проблемно-дослідницьких, проектних, модульних), що розвивають в учнів творче й дослідницьке мислення. •Активна участь в інтелектуальних і творчих конкурсах різних рівнів. •Аналіз досягнутих результатів. •Співвідношення результатів реалізації програми з поставленими метою й завданнями. •Визначення перспектив і шляхів подальшої роботи з обдарованими учнями.
 15. 15. Форми роботи вчителя – предметника з обдарованими дітьми Форми роботи Розв'язання нестандартних завдань на уроках і в позаурочний час. Індивідуальна й диференційова на робота Ділові гри, інтерактив ні методи навчання. Участь у конкурсах різних рівнів. Участь у предметних олімпіадах різних рівнів Мета роботи з обдарованими дітьми – виявлення таких дітей та створення умов для їх оптимального розвитку.
 16. 16. За якими принципами будується робота з обдарованими дітьми? • Орієнтація на змагання, актуалізація лідерських можливостей учнів. • Орієнтація на потреби дитини. • Максимальне розширення кола інтересів. • Домінування розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю. • Ускладнення змісту навчальної діяльності. Що повинен уміти вчитель для роботи з обдарованими дітьми? • Збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання. • Працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів. • Стимулювати пізнавальні здібності учнів. • Приймати зважені психолого-педагогічні рішення. • Аналізувати навчально-виховну діяльність — свою та класу. • Добирати й готувати матеріал для колективних творчих справ. Завдання педагогів полягає у тому, щоб створити умови, з яких будь- яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. Цей шлях називається «самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу».
 17. 17. Яким повинен бути вчитель у роботі з обдарованими дітьми? • Талановитим, здатним до експериментальної й творчої діяльності. • Професійно грамотним. • Інтелігентним, моральним і ерудованим. • Володіти сучасними педагогічними технологіями. • Мати позитивну «Я-концепцію», бути цілеспрямованим, наполегливим, емоційно стабільним. • Умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом. За якими напрямами здійснюється робота вчителів з обдарованими учнями? 1. На уроках — індивідуальна диференційована робота. 2. Гурткова робота із предмета. 3. Позакласні заходи у межах предметних тижнів. 4. Предметні заходи у класі із запрошенням батьків. 5. Участь учнів 8—11-х класів у ліцейних конференціях із захистом навчальних проектів. 6. Участь в олімпіадах різного рівня. 7. Участь у творчих конкурсах різного рівня 8. Театралізовані свята «Учень не посудина, яку потрібно наповнювати, а факел, який потрібно запалити»
 18. 18. Відмінник Обдарований учень Знає відповіді. Ставить запитання. Цікавиться. Допитливий. Хороші думки та ідеї. Дикі думки та ідеї. Наполегливо працює. Відволікається, але отримує високі бали, особливо з творчих завдань. Відповідає. Дискутує, додає подробиці. Слухає з цікавістю. Виявляє гаряче сприймання, чутливість. Легко вчиться. Вже знає. І коли тільки він це вчив. Розуміє ідеї. Конструює абстракції. Проводить час з однолітками. Більше до вподоби компанія дорослих. Розуміє значення. Прагне скласти умовивід. Виконує домашні завдання. Створює проекти. Копіює. Творить нове. Сприймає. Інтенсивно досягає бажаного, підсилюючи самого себе. Запам’ятовує інформацію. Перетворює інформацію. Має хорошу пам'ять. Добре працює розум. Любить послідовність. Любить складність. Готовий до дії, реагування, відповіді. Уважно приглядається до життя і все помічає. Якщо гостро реагує, то перебільшує. Задоволений своїми успіхами у навчанні. Критично ставиться до себе й інших і оголошує це.
 19. 19. Позитивні характеристики Позитивні прояви поведінки Негативні характеристики Здатність до народження нових нестандартних ідей та пошук оригінальних рішень для розв’язання проблеми. Гнучкість поведінки, плавність, виваженість, здатність до переосмислення власних ідей. Панування над оточуючими, проблеми при завершенні розпочатої справи. Високий рівень терпимості стосовно розходжень у думках. Гнучкість різноманітних ідей. Нетерпимість у ставленні до деталей та певних обмежень. Здатність формулювати ідеї у незвичний спосіб. Оригінальність у висловлюваннях. Може мати вигляд «дивного» у звичному оточенні. Здатність додавати несподівані деталі. Ретельність застосування наочності. Непоступливість, відмова підпорядковуватися старшим. Посилений інтерес до широкого кола явищ. Загострена інтуїція, вразливість, схильність до великої кількості запитань. Надмірна деталізація і наочність. Використання фантазій для наукового пізнання. Використання уяви для задоволення і вирішення задач. Втручання у процес навчання або повне його ігнорування задля власного задоволення Знання, занадто глибокі як на певний вік Широке коло поінформованості, високий рівень осмислення дійсності. Може скласти враження «непродуктивного» або «дивакуватого» Прискорений розвиток рівня знань, умінь та навичок. Швидко обробляє інформацію, добре орієнтується в інформаційних потоках. Нетерпимість до оточуючих, небажання ділитися отриманою інформацією. Позитивне ставлення до ровесників Увага до проблеми оточуючих людей Панування над оточуючими через особливі здібності Наполегливість, самостійність, здатність зосереджуватися на поставленій меті, на вирішенні проблеми. Відданість справі, зосередженість. Проблеми із завершенням розпочатої справи. МАТРИЦЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ
 20. 20. Застереження ! • Помилковий прогноз стосовно обдарованості конкретної дитини може призвести до негативних наслідків • Надмірна увага і спонукання до успіхів може спричинити стрес
 21. 21. «Творчість – це не сума знань, а особлива спрямованість інтелекту, особливий взаємозв’язок між інтелектуальним життям особистості і проявом її сил в активній діяльності» Василь Сухомлинський
 22. 22. Так Ні 1. Іноді я пишу вірші. Так Ні 2. Я люблю гуляти сам (а). Так Ні З. В моїй сім´ї всі разом розгадують кросворди або інші тести. Так Ні 4. Я ставлю чимало запитань. Так Ні 5. Скласти оповідання чи казку — безглузда справа. Так Ні б. Мені подобається мати одного чи двох друзів. Так Ні 7. Я не заперечую, коли змінюються правила гри. Так Ні 8. Я маю кілька хороших ідей. Так Ні 9. Я люблю малювати. Так Ні 10. Я люблю готувати складні страви, навіть якщо вони не отримуються. Так Ні 11. Сонечко на малюнку завжди має бути жовтого кольору. Так Ні 12. Мені більше подобається створювати, ніж відтворювати. Так Ні 13. Легкі загадки – найцікавіші. Так Ні 14. Іноді чоловік (дружина) займаються чимось разом зі мною. Так Ні 15. Я цікавлюсь новинками про тварин. Так Ні 16. Мій чоловік (дружина) любить господарювати, а я йому допомагаю. Так Ні 17. Я не люблю, коли діти ставлять надто багато запитань і «заважають». Так Ні 18. Коли залишаюся сам (а), я просто відпочиваю. Так Ні 19. Мій батьки вважали, що я загалом поводжуся правильно. Так Ні 20. Я люблю розповiдi про далеке минуле. Так Ні 21. Я із задоволенням граю в старі ігри. Так Ні 22. Коли я хочу щось зробити, але мені складно, я відмовляюсь від цієї ідеї й займаюсь чимось іншим. Так Ні 23. Я люблю гуляти з друзями, а сам – ні.
 23. 23. 1, 2, 3, 4,7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21 - ТАК 5, 6, 11, 13,14, 18, 19, 22, 23 - НІ І ступінь – 0 – 1 бал (погано виражені); ІІ ступінь – 2 – З балів (посередньо виражені); ІІІ ступінь – 4 – 5 балів (добре виражені). 1. Розмаїття інтересів - 1, 5, 9, 16, 21 2. Незалежність - 2, 8, 11, 13, 19. З. Гнучкість, пристосування - 6, 7, 10, 22. 4. Наполегливість - 10, 14,21, 23. 5. Допитливість - 4, 12, 15, 18. 6. Допомога сім`ї в творчості - 15,16,17, 20.
 24. 24. Проект рішення педагогічної ради 1. Учителям-предметникам, класним керівникам, керівникам гуртків з метою розвитку творчої активності учнів: 1.1.Залучати учнів до роботи в МАН, Інтернет-олімпіадах, інших інтелектуальних конкурсах та створювати належні умови для участі в них обдарованих дітей. 1.2. Впроваджувати у свою педагогічну діяльність нові психолого-педагогічні ідеї, результати науково-експериментальних досліджень та ППД учителів школи, міста, області, країни. 1.3.Використовувати на уроках, виховних заходах, заняттях гуртків різноманітні форми і методи роботи для розвитку інтелектуальної культури учнів, формувати у дітей прагнення до самостійного пошуку, створювати умови для самореалізації та самоактуалізації учнів. 1.4.Широко залучати учнів до роботи в гуртках, секціях, клубах, факультативах,курсах за вибором. Постійно 2. Заступникам директора з НВР та ВР Малахову А.А., Мішустіній Н.Г., Гончаренку В.Ф.: 2.1.Сприяти участі обдарованої учнівської молоді в міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях та конкурсах. Постійно 2.3. Вивчити, узагальнити та популяризувати кращий досвід роботи учителів школи з обдарованими дітьми ( Демченко О.Д., Філаткіної О.В.) Протягом 2016-2017 н.р. 2.3. Вивчити, узагальнити та популяризувати кращий досвід роботи класного керівника Чайковської Т.В.. Протягом 2016-2017 н.р. 2.4. Поліпшити рівень просвітницької роботи, спрямованої на розвиток гуманістичного мислення, підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, сприяння саморозвитку особистості. Протягом 2016-2017 н.р. 2.5.Провести загальношкільні тематичні батьківські збори з питання обдарованості учнів; інформувати батьків про нахили й здібності їхніх дітей. Надавати педагогічну допомогу батькам в організації позашкільної діяльності дітей. Грудень 2016 3. Психологам та соціальному педагогу: 3.1. Поновити банк даних обдарованих дітей та банк даних сучасних діагностичних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді за віковими категоріями. Жовтень 2016 року 3.2. Надавати якісну соціально-психологічну допомогу дітям вразливих категорій: тим, хто виховується у неблагополучних, кризових, дистанційних сім'ях, схильним до протиправної поведінки, суїциду, проявів жорстокості та насилля, дітям, які потрапили в складні життєві обставини, пережили чи переживають втрати, стреси, дітям, які стали жертвами насилля з боку батьків, інших дорослих чи однолітків, залучати їх до активної участі у громадському житті школи, виховних заходах, у роботі гуртків та секцій. Розглянути дане питання на нараді при директорі. Січень 2017 року 3.2. Вивчати та враховувати в роботі індивідуальні соціально-психологічні особливості дітей, які навчаються у школі, надавати соціально-психологічний супровід обдарованим дітям та сприяти їх соціальній адаптації. Постійно

×