Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Fem Un Projecte

  1. FEM UN PROJECTE
  2. Què s'entén per competència? La capacitat d’ actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles; es recolza en coneixements , però també en valors, habilitats, experiència,... (EURYDICE, 2002)
  3. El que aprenem http :// clarion.mudejarico.es (Juan Miguel Muñoz)
  4. http :// clarion.mudejarico.es (Juan Miguel Muñoz)
  5. Punts en comú entre les 8 competències bàsiques X X X X X X X X TREBALL AMB ELS ALTRES X X X X X X X AUTONOMIA X X X X X X X X APLICAR A SITUACIONS DIVERSES (FLEXIBILITAT) X X X X DIVERSITAT CULTURES X X X X X X X AUTOREGULACIÓ X X X X X X X ACTITUD CRÍTICA X X X X X X X X DIFERENTS ÀREES X X X X X X ÚS DE LES TAC X X X X X PLANTEJAR PROBLEMES, PREGUNTES, OBJECTIUS X X X X X RECOLLIDA INFORMACIÓ X X X X X X X X COMUNICAR Social i ciutadania Coneixement i interacció món físic Autonomia i iniciativa personal Aprendre a aprendre Matemàtica Tractament informació i digital Artística i cultural Comunicativa
  6. Punts en comú entre les 8 competències bàsiques X X X X X X X X TREBALL AMB ELS ALTRES X X X X X X X AUTONOMIA X X X X X X X X APLICAR A SITUACIONS DIVERSES (FLEXIBILITAT) X X X X DIVERSITAT CULTURES X X X X X X X AUTOREGULACIÓ X X X X X X X ACTITUD CRÍTICA X X X X X X X X DIFERENTS ÀREES X X X X X X ÚS DE LES TAC X X X X X PLANTEJAR PROBLEMES, PREGUNTES, OBJECTIUS X X X X X RECOLLIDA INFORMACIÓ X X X X X X X X COMUNICAR Social i ciutadania Coneixement i interacció món físic Autonomia i iniciativa personal Aprendre a aprendre Matemàtica Tractament informació i digital Artística i cultural Comunicativa
  7. A partir d’aquí es dibuixa ...
  8. Criteris d’avaluació Que fan referència a les TAC Ens donaran pistes a l’hora d’elaborar les proves d’avaluació i sobre el què és important que els alumnes aprenguin.
  9. Anem per feina!
  10. PROPOSTA DE PROJECTE: Els noms dels carrers del meu poble
Publicidad