Образование и пазар на труда

Bulgarian Industrial Association
Bulgarian Industrial AssociationPR Manager en Българска стопанска камара
Click to edit Master title style
Click to edit Master title style
www.bia-bg.com
www.bia-bg.com
Висшето образование и бизнесът –
възможности на взаимодействието
Д-р Божидар Данев,
Изпълнителен председател на БСК
Click to edit Master title style
Click to edit Master title style
www.bia-bg.com
Структурни изменения в периода 1988-2015 г.
26%
28%
7%
35%
3%
25%
44%
11%
19%
1%
Селско и горско стопанство
Индустрия
Строителство
Услуги
Информация и далекосъобщения
Структура на заетите
9%
39%
8%
36%
9%
13%
58%
9%
18%
2%
Селско и горско стопанство
Индустрия
Строителство
Услуги
Информация и далекосъобщения
Структура на БДС
58,845
73,805
1988 г. 2015 г.
БДС (млн. лв., тек. цени)
4,078
3,446
1988 г. 2015 г.
Заети (хил. души)
Click to edit Master title style
Click to edit Master title style
www.bia-bg.com
Структурни изменения в периода 1988-2015 г.
„Стабилният“ износ на високо квалифициран човешки
ресурс не влиза в тази статистика
28,835
64,466
1988 г. 2015 г.
Износ (млн. лв., тек.цени)
35.63%
63.92%
0.00%
0.30%
0.15%
1.94%
95.56%
0
0
0
Селско и горско стопанство
Индустрия
Строителство
Услуги
Информация и далекосъобщения
Структура на износа
Click to edit Master title style
Click to edit Master title style
www.bia-bg.com
Участващи в системата на образование и обучение (15-64 г.), %
Източник: Евростат
6.2
36.8
40.3
2.4
24.4 26.0
Формално образование Неформално образование Общо формално и неформално
ЕС-28 България
Click to edit Master title style
Click to edit Master title style
www.bia-bg.com
Учене през целия живот
(% от цялото население, 15-64 г.)
9.5 9.4 9.3 9.3 9.2 9.3 9.1 9.2
10.7 10.8 10.7
1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 2.0 2.1 2.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Източник: Евростат
Click to edit Master title style
Click to edit Master title style
www.bia-bg.com
Изисквано от работодателите образование
 Завършилите технически специалности си намират най-бързо и добре платена работа;
 От останалите висшисти само 20% работят по специалността си!
Актуалната
ситуация
Нови планове и програми
Консервативна система;
Застаряващи преподаватели
Няма работа за хората Няма хора за работата
Младежка безработица
Неграмотни и ранно
отпаднали от образование
Професионални стандарти Образователни стандарти
Формата на собственост продължава да е разделителна линия!
Пазарът на труда се глобализира, образованието – също!
Цифровата икономика се развива експоненциално
Цифровиза-
цията в числа
2014 г. 2015 г. До края на 2016 г.
2014 г. Май 2016 г. До края на 2016 г.
Триумф на технологиите 2016 г.2006 г.
Предизвикателствата на
цифровата икономика
Интелигентна автоматизация
Гъвкава работна сила
Платформена (споделена) икономика
Изчезващи и появяващи се професии
Увеличаващо се неравенство
Ново качество на работните места
Развитие на
икономиката
Развитие на
образованието
Необходимост
от прогнозиранеНови умения и компетентности
Очаквания
за
експонен-
циално
развитие
25%
средно-
годишен
ръст
Икономика на споделянето – нов бизнес модел, нова философия
Изцяло е-ориентиран бизнес
Не води до собственост, а до размяна
Значителен оборот
Силен социален и екологичен ефект
Заобикаляне на регулациите
Намаляване на енергийния отпечатък и
по-отговорно и устойчиво потребление
Парична или непарична компенсация
„Ти не си това, което имаш,
а до което можеш да имаш достъп“
Младежка заетост!
ТОП-14
Компании
за споделен
бизнес
Click to edit Master title style
Click to edit Master title style
www.bia-bg.com
Предизвикателствата на дигиталното общество
ГЛОБАЛЕН
ПАЗАР
Дигитално ориентиран бизнес
Дигитално ориентирани специалисти
Дигитално ориентирани университети
Всички специалности трябва да
са дигитално ориентирани
Бизнес, който не е дигитално
ориентиран, изпада от пазара
Адаптиране на академичните програми
към ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ стандарти
ПРЕДЛАГАНЕТЪРСЕНЕ
на умения и компетенции
Професионални стандарти Образователни стандарти
Click to edit Master title style
Click to edit Master title style
www.bia-bg.com
В подкрепа на българските ндустриалци
и работодатели от 1980 г. ...
www.bia-bg.com
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Д-р БОЖИДАР ДАНЕВ
Изпълнителен председател на БСК
1 de 15

Recomendados

Развитие на биоземеделието в българия por
Развитие на биоземеделието в българияРазвитие на биоземеделието в българия
Развитие на биоземеделието в българияBulgarian Industrial Association
1.3K vistas30 diapositivas
Развитие и перспективи на биологичното производство в България por
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияРазвитие и перспективи на биологичното производство в България
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияBulgarian Industrial Association
2.8K vistas23 diapositivas
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"? por
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Bulgarian Industrial Association
423 vistas13 diapositivas
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите por
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциитеMyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциитеBulgarian Industrial Association
379 vistas16 diapositivas
Образование и пазар на труда por
Образование и пазар на трудаОбразование и пазар на труда
Образование и пазар на трудаBulgarian Industrial Association
543 vistas11 diapositivas
Образование `2011 por
Образование `2011Образование `2011
Образование `2011Bulgarian Industrial Association
330 vistas20 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Образование и пазар на труда

12 HR Weekend - Презентация Светлозар Петров, Управител на JobTiger por
12 HR Weekend - Презентация Светлозар Петров, Управител на JobTiger12 HR Weekend - Презентация Светлозар Петров, Управител на JobTiger
12 HR Weekend - Презентация Светлозар Петров, Управител на JobTigerJobTiger Ltd.
327 vistas12 diapositivas
Докторантска научна сесия por
Докторантска научна сесияДокторантска научна сесия
Докторантска научна сесияМарияна Кътева
909 vistas15 diapositivas
Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023 por
Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023
Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023Svetlin Nakov
380 vistas14 diapositivas
Младежка безработица por
Младежка безработицаМладежка безработица
Младежка безработицаBulgarian Industrial Association
698 vistas9 diapositivas
Иновации, човешки ресурси, икономическа среда por
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаИновации, човешки ресурси, икономическа среда
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаBulgarian Industrial Association
587 vistas12 diapositivas
Качествени работни места - пресечна точка между образованието и пазара на труда por
Качествени работни места - пресечна точка между образованието и пазара на трудаКачествени работни места - пресечна точка между образованието и пазара на труда
Качествени работни места - пресечна точка между образованието и пазара на трудаПресцентър Акаунт
579 vistas13 diapositivas

Similar a Образование и пазар на труда(8)

12 HR Weekend - Презентация Светлозар Петров, Управител на JobTiger por JobTiger Ltd.
12 HR Weekend - Презентация Светлозар Петров, Управител на JobTiger12 HR Weekend - Презентация Светлозар Петров, Управител на JobTiger
12 HR Weekend - Презентация Светлозар Петров, Управител на JobTiger
JobTiger Ltd.327 vistas
Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023 por Svetlin Nakov
Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023
Bulgarian Tech Industry - Nakov at Dev.BG All in One Conference 2023
Svetlin Nakov380 vistas
Качествени работни места - пресечна точка между образованието и пазара на труда por Пресцентър Акаунт
Качествени работни места - пресечна точка между образованието и пазара на трудаКачествени работни места - пресечна точка между образованието и пазара на труда
Качествени работни места - пресечна точка между образованието и пазара на труда

Más de Bulgarian Industrial Association

Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био... por
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Bulgarian Industrial Association
557 vistas20 diapositivas
Проучване за дуалното обучение por
Проучване за дуалното обучениеПроучване за дуалното обучение
Проучване за дуалното обучениеBulgarian Industrial Association
476 vistas13 diapositivas
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет... por
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Bulgarian Industrial Association
408 vistas14 diapositivas
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г. por
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.Bulgarian Industrial Association
372 vistas24 diapositivas
Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.) por
Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)
Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)Bulgarian Industrial Association
423 vistas10 diapositivas
Възможности за създаване на устойчиви работни места por
Възможности за създаване на устойчиви работни местаВъзможности за създаване на устойчиви работни места
Възможности за създаване на устойчиви работни местаBulgarian Industrial Association
323 vistas14 diapositivas

Más de Bulgarian Industrial Association(18)

Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био... por Bulgarian Industrial Association
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет... por Bulgarian Industrial Association
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура por Bulgarian Industrial Association
Предложения за подобрение на платежната инфраструктураПредложения за подобрение на платежната инфраструктура
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване por Bulgarian Industrial Association
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяванеИкономическа ефективност на мерките за енергоспестяване
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване

Образование и пазар на труда

 • 1. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com www.bia-bg.com Висшето образование и бизнесът – възможности на взаимодействието Д-р Божидар Данев, Изпълнителен председател на БСК
 • 2. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com Структурни изменения в периода 1988-2015 г. 26% 28% 7% 35% 3% 25% 44% 11% 19% 1% Селско и горско стопанство Индустрия Строителство Услуги Информация и далекосъобщения Структура на заетите 9% 39% 8% 36% 9% 13% 58% 9% 18% 2% Селско и горско стопанство Индустрия Строителство Услуги Информация и далекосъобщения Структура на БДС 58,845 73,805 1988 г. 2015 г. БДС (млн. лв., тек. цени) 4,078 3,446 1988 г. 2015 г. Заети (хил. души)
 • 3. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com Структурни изменения в периода 1988-2015 г. „Стабилният“ износ на високо квалифициран човешки ресурс не влиза в тази статистика 28,835 64,466 1988 г. 2015 г. Износ (млн. лв., тек.цени) 35.63% 63.92% 0.00% 0.30% 0.15% 1.94% 95.56% 0 0 0 Селско и горско стопанство Индустрия Строителство Услуги Информация и далекосъобщения Структура на износа
 • 4. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com Участващи в системата на образование и обучение (15-64 г.), % Източник: Евростат 6.2 36.8 40.3 2.4 24.4 26.0 Формално образование Неформално образование Общо формално и неформално ЕС-28 България
 • 5. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com Учене през целия живот (% от цялото население, 15-64 г.) 9.5 9.4 9.3 9.3 9.2 9.3 9.1 9.2 10.7 10.8 10.7 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 2.0 2.1 2.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Източник: Евростат
 • 6. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com Изисквано от работодателите образование  Завършилите технически специалности си намират най-бързо и добре платена работа;  От останалите висшисти само 20% работят по специалността си!
 • 7. Актуалната ситуация Нови планове и програми Консервативна система; Застаряващи преподаватели Няма работа за хората Няма хора за работата Младежка безработица Неграмотни и ранно отпаднали от образование Професионални стандарти Образователни стандарти Формата на собственост продължава да е разделителна линия! Пазарът на труда се глобализира, образованието – също! Цифровата икономика се развива експоненциално
 • 8. Цифровиза- цията в числа 2014 г. 2015 г. До края на 2016 г. 2014 г. Май 2016 г. До края на 2016 г.
 • 10. Предизвикателствата на цифровата икономика Интелигентна автоматизация Гъвкава работна сила Платформена (споделена) икономика Изчезващи и появяващи се професии Увеличаващо се неравенство Ново качество на работните места Развитие на икономиката Развитие на образованието Необходимост от прогнозиранеНови умения и компетентности
 • 11. Очаквания за експонен- циално развитие 25% средно- годишен ръст Икономика на споделянето – нов бизнес модел, нова философия Изцяло е-ориентиран бизнес Не води до собственост, а до размяна Значителен оборот Силен социален и екологичен ефект Заобикаляне на регулациите Намаляване на енергийния отпечатък и по-отговорно и устойчиво потребление Парична или непарична компенсация „Ти не си това, което имаш, а до което можеш да имаш достъп“ Младежка заетост!
 • 13. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com Предизвикателствата на дигиталното общество ГЛОБАЛЕН ПАЗАР Дигитално ориентиран бизнес Дигитално ориентирани специалисти Дигитално ориентирани университети Всички специалности трябва да са дигитално ориентирани Бизнес, който не е дигитално ориентиран, изпада от пазара
 • 14. Адаптиране на академичните програми към ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ стандарти ПРЕДЛАГАНЕТЪРСЕНЕ на умения и компетенции Професионални стандарти Образователни стандарти
 • 15. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com В подкрепа на българските ндустриалци и работодатели от 1980 г. ... www.bia-bg.com БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Д-р БОЖИДАР ДАНЕВ Изпълнителен председател на БСК