Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

السيرة النبوية

183 visualizaciones

Publicado el

السيرة النبوية

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

السيرة النبوية

 1. 1. 2 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫املقدمة‬ ِٝ‫ايطس‬ ٔٓ‫ايط‬ ‫اهلل‬ ِ‫بػ‬ ،ٙ٫‫ٚا‬ َٔٚ ٘‫ٚقشب‬ ٘‫آي‬ ٢ً‫ٚع‬ ،‫اهلل‬ ٍٛ‫ضغ‬ ٢ً‫ع‬ ّ٬‫ٚايػ‬ ٠٬‫ٚايك‬ ،‫هلل‬ ‫اؿُس‬ ‫بعس‬ ‫أَا‬: ١ٜٛ‫ايٓب‬ ٠‫ايػرل‬ ٕ‫ؾإ‬١ٝ‫َطب‬ ،‫يًػًٛى‬ ١َٛ‫َك‬ ،‫با٭غطاض‬ ١ً‫ساؾ‬ ،‫بايعدل‬ ١٦ًَٝ ٤‫ا٫قتسا‬ ٢ً‫ع‬ ١‫باعج‬ ،‫يًعٛاطـ‬. ٕٚ‫إ‬‫اؿ‬‫سٜح‬٠‫ايػرل‬ ٔ‫ع‬‫َا‬ ِٛ‫أع‬ ًٕٔ‫ٚتٓڀ‬ ،‫ايكسٚض‬ ٘‫ي‬ ‫تٓؿطح‬،‫ا٭غاضٜط‬ ‫ل‬ ٠‫ا٭ؾ٦س‬ ‫ٚؽؿل‬. ‫طايعت‬ ٛ‫ي‬ ‫ڈ‬ِٝٛ‫ٚع‬ ،‫ٚأبطٖا‬ ‫ٚأظناٖا‬ ،١ٜ‫ايبؿط‬ ‫ڇ‬ّ‫أنط‬ ٔ‫ع‬ ‫سسٜح‬ ٖٛٚ ٫ ‫نٝـ‬ ٍ‫ايطدا‬ ٤‫عُٛا‬ ٍ‫أسٛا‬ ٗ ‫ايٓٛط‬ ‫ٚأَعٓت‬ ،١ٝ‫عطب‬ ‫ٚغرل‬ ١ٝ‫عطب‬ ‫ٚايػرل‬ ‫ايتاضٜذ‬ ‫نتب‬ ّٛٝ‫اي‬ ‫ٖصا‬ ٍ‫إ‬ ١‫اـًٝك‬ ‫َبسأ‬ َٔ_ٌ‫ضد‬ ِ‫اغ‬ ٢ً‫ع‬ ‫ٜسى‬ ‫تهع‬ ٕ‫أ‬ ‫تػتڀٝع‬ ٫ ‫ؾإْو‬ ‫ٚتك‬ ،٤‫ايعُٛا‬ ‫أٚي٦و‬ َٔ١ًًٝ‫اؾ‬ ٘‫ٚأعُاي‬ ٙ‫َٚعاٜا‬ ٘‫غرلت‬ ‫عًٝٓا‬ ‫ل‬ٖٞ‫ٜها‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫سسٜج‬ ‫ٿ‬‫س‬‫ٴش‬‫ت‬ ‫َا‬ ْٞ‫ٜسا‬ ٚ‫أ‬ِٝٛ‫ايع‬ ٍٛ‫ايطغ‬ ‫ٖصا‬ ٔ‫ع‬ ٘‫ب‬ ‫خ‬. ‫ناتب‬ ‫طٛم‬ ٗ ‫يٝؼ‬ ٕ‫أ‬ ٙ‫قسض‬ ‫ايٓيب‬ ‫ٖصا‬ ‫ٴض‬‫س‬‫ڃ‬‫ك‬‫ٳ‬ٜ ‫ٵ‬ٔ‫ٳ‬َ ٢ً‫ع‬ ٞ‫خؿ‬ ‫ٚغرل‬_‫أيكت‬ ٛ‫ٚي‬ ‫أعٓتٗا‬ ١‫ايب٬غ‬ ‫إيٝٗا‬_١ُٝٛ‫ايع‬ ٠‫ايػرل‬ ٙ‫ٖص‬ ٗ ‫اْڀٛت‬ ‫اييت‬ ْٞ‫إعا‬ ٞ‫تكك‬. ً‫ع‬ ‫ٜبعح‬ ‫ٖا‬ ٕ‫ٚإ‬ ‫ٖصا‬،٢‫ا٭غ‬ ٢ٌ٥‫ٚغا‬ ٘‫تٓاقًت‬ ‫َا‬ ٠‫ٚاؿػط‬ ‫ا٭غـ‬ ٍ‫إ‬ ٛ‫ٜٚسع‬ ٗ ّ٬‫اٱع‬٠‫ايؿذل‬‫ٚايٓطٜٚر‬ ‫ايساِاضى‬ ‫قشـ‬ ٘‫تبج‬ ‫َا‬ ‫تٓاٚيت‬ ‫سٝح‬ ،١ٝ‫إان‬ ‫ٚغرلٖا‬ٔ‫ع‬ ِٜٓ ،‫غاخط‬ ‫بأغًٛب‬ ٠ٛ‫ايٓب‬ ّ‫َكا‬ َٔ ٍ‫تٓا‬ ‫ؾت٦ت‬ ‫َا‬ ‫اييت‬ ‫ايكشـ‬ ‫تًو‬ ‫املقدمة‬
 2. 2. 3‫املقدمة‬ ‫شلا‬ ٢‫ٜٚأب‬ ،ِٗ‫قًٛب‬ ٌ‫ٜأن‬ ‫ٚسػس‬ ،ٌ‫زؾ‬ ‫سكس‬ٕ‫أ‬،‫اؿكا٥ل‬ ٘‫تػاي‬ ٫‫إ‬ٗ ٘ٝ‫ٚتت‬ ;ٕ‫ٚايبٗتا‬ ‫ايعٚض‬ ١ٜ‫أٚز‬‫ڄ‬‫ا‬‫قڀُرل‬ ٚ‫أ‬ ‫ڄ‬٬ٝ‫ؾت‬ ِٛ‫ا٭ع‬ ٠ٛ‫ايٓب‬ ّ‫َكا‬ َٔ ٍ‫ٜٓع‬ ‫شيو‬ ٕ‫أ‬ ٌْ‫ٚا‬. ‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫ص‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ظ‬‫ها‬ ‫بو‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫ش‬ ‫با‬‫ب‬‫ب‬‫حي‬ ‫بن‬‫ب‬‫ب‬‫ع‬‫ت‬ ‫ويف‬‫ن‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫ت‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫هل‬ ‫بو‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ه‬‫وجي‬(1) ‫ط‬‫ڇ‬‫ط‬‫ځ‬‫ن‬ ‫ٵ‬ٛ‫ځ‬‫ي‬‫ٳ‬ٚ ‫ٴ‬ٙ‫ٳ‬‫ض‬ٛ‫ٴ‬ْ ‫ٻ‬ِ‫ٹ‬‫ت‬‫ٴ‬ٜ ‫ٵ‬ٕ‫ځ‬‫أ‬ ‫ډ‬٫‫ڇ‬‫إ‬ ‫ٴ‬٘‫ډ‬ً‫اي‬ ٢‫ٳ‬‫ب‬‫ڃ‬‫أ‬‫ٳ‬ٜ‫ٳ‬ٚ ‫ٵ‬ِ‫ڇ‬ٗ‫ٹ‬ٖ‫ٳا‬ٛ‫ڃ‬‫ؾ‬‫ځ‬‫أ‬‫ٹ‬‫ب‬ ‫ٹ‬٘‫ډ‬ً‫اي‬ ‫ٳ‬‫ض‬ٛ‫ٴ‬ْ ‫ٴٛا‬٦‫ٹ‬‫ؿ‬‫ڃ‬‫ڀ‬‫ٴ‬ٜ ‫ٵ‬ٕ‫ځ‬‫أ‬ ‫ٳ‬ٕٚ‫ٴ‬‫س‬ٜ‫ڇ‬‫ط‬‫ٴ‬ٜ‫ٳ‬ٙ ‫ٳ‬ٕٚ‫ٴ‬‫ط‬‫ٹ‬‫ؾ‬‫ځا‬‫ه‬‫ڃ‬‫ي‬‫ا‬‫ص‬(١‫ايتٛب‬:32). ‫ضز‬ ٗ ‫ايهتاب‬ ّ٬‫أق‬ ‫ٚتتابعت‬ ،ًٌُ‫إػ‬ ‫قًٛب‬ ٔ٥‫ايؿا‬ ٌ‫ايؿع‬ ‫شيو‬ ٤‫غا‬ ‫ٚيكس‬ ِٜ‫ايهط‬ ‫ايٓيب‬ ‫ٖصا‬ ٌ٥‫يؿها‬ ‫ٷ‬‫ح‬‫بع‬ ‫شيو‬ َٔ ٕ‫ؾها‬ ;‫ايهٝس‬ ‫شيو‬ ٍ‫ٚإبڀا‬ ،‫ايعٜـ‬ ‫شيو‬ _ًِٝ‫ايتػ‬ ‫ٚأمت‬ ٠٬‫ايك‬ ٌ‫أؾه‬ ‫اهلل‬ َٔ ً٘ٝ‫ع‬_. ‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ظ‬ ‫ههلل‬ ‫هد‬ ‫وإذه‬‫هل‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫ا‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫س‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬ ‫بت‬‫ب‬‫ب‬ ‫ط‬‫د‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ش‬‫س‬(2) ‫ايٓيب‬ ١ًٝ‫ٚؾه‬"،١ٝ‫قاس‬ ٤‫زلا‬ ٗ ‫نايبسض‬ ‫ٚتتٮ٭‬ ،‫تتذسز‬ ‫ٚإِا‬ ،‫ٳ‬ٛ‫تڀ‬ ‫مل‬ ٢‫ايهش‬ ‫ڃز‬‫أ‬‫ض‬ ٗ ‫ٚنايؿُؼ‬. ‫ٖصا‬ ‫سل‬ ٗ ًٌٝ‫ايك‬ ٌ‫٭ق‬ ‫ڄ‬‫ا‬٤‫ٚأزا‬ ،ِٝٛ‫ايع‬ ‫ايٛادب‬ ‫ٖصا‬ ٗ ّ‫اٱغٗا‬ ٗ ١‫ٚضغب‬ ِٜ‫ايهط‬ ‫ايٓيب‬_ٕ‫ايؿأ‬ ‫ٖصا‬ ٗ ٌ‫إك‬ ‫دٗس‬ ّ‫أقس‬ ٕ‫أ‬ ‫ضأٜت‬. ‫ٖصا‬ ٍ٬‫خ‬ َٔ ‫ٚشيو‬‫ايبشح‬ٟ‫ايص‬٤‫دا‬‫عٓٛا‬ٌُْ٘‫و‬ٞ‫اٯت‬ ٢ُ‫إػ‬: (‫هانب‬ ‫هاشرية‬ ‫يف‬ ‫وهاعظ‬ ‫مح‬ ‫ها‬) ‫أَا‬٘‫خڀت‬‫ؾ‬‫ذ‬‫ا٤ت‬٢ً‫ع‬ ١ًُ‫َؿت‬،ٌ‫َسخ‬ٚ‫ُٗٝس‬،١ُ‫ٚخا‬ ،ٍٛ‫ؾك‬ ١‫ٚث٬ث‬ ٞ‫ايتاي‬ ٛ‫ايٓش‬ ٢ً‫ع‬ ‫ٚشيو‬: 1_ٟ‫ايعهدل‬ ‫بؿطح‬ ‫إتٓيب‬ ٕ‫زٜٛا‬1/56. 2_ّ‫ُا‬ ٞ‫أب‬ ٕ‫زٜٛا‬1/213.
 3. 3. 4 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫املقدمة‬ _‫مدخل‬:‫ؾٝٗا‬ ‫ايبشح‬ ‫َٚٓاٖر‬ ،١ٜٛ‫ايٓب‬ ٠‫ايػرل‬ ‫أغطاض‬ ٗ. _‫متَيد‬:‫ايٓيب‬ ١‫بعج‬ ٢ً‫ع‬ ‫ڄ‬٬ُ‫َؿت‬ ٤‫دا‬ ‫ٚقس‬"٘‫غرلت‬ ١‫ٚخ٬ق‬. _‫األ‬‫الفصل‬‫ول‬:‫ايٓيب‬ ٠‫غرل‬ ٗ ١ٓ‫ايط‬ ‫دٛاْب‬ َٔ". ٘‫ٚؼت‬١‫ٔػ‬‫َباسح‬: ‫هألول‬ ‫هملبشح‬:ٓ‫اي‬ ٕٛ‫ن‬ ٗ‫يب‬"ٕٛ‫ٚن‬ ،١ٓ‫ايط‬ ٢ً‫ع‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫َؿڀٛض‬ ١ًَ‫ايها‬ ١َ‫ايعا‬ ١ٓ‫ايط‬ ٢ً‫ع‬ ١ًُ‫َؿت‬ ٘‫ؾطٜعت‬. ‫هاج‬ ‫هملبشح‬:‫ايٓيب‬ ١ٓ‫ض‬"‫ڄ‬‫ا‬َُٛ‫ع‬ ‫بايبؿط‬. ‫اح‬ ‫هاج‬ ‫هملبشح‬:‫ايٓيب‬ ١ٓ‫ض‬"ٌ‫ٚإػان‬ ١‫بايهعؿ‬. ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫هملبشح‬:ٓ‫اي‬ ١ٓ‫ض‬‫يب‬"٤‫بايٓػا‬. ‫حيص‬ ‫هرت‬ ‫هملبشح‬:‫ايٓيب‬ ١ٓ‫ض‬"ٕ‫باؿٝٛا‬. _‫الثاىي‬‫الفصل‬:١ُٛ‫ايع‬ ‫دٛاْب‬ َٔ‫ايٓيب‬ ٠‫غرل‬ ٗ". ٘‫ٚؼت‬ٌ‫َسخ‬ٚ١‫ٔػ‬‫َباسح‬: _‫حيوخل‬:١ُٛ‫ايع‬ ّٛٗ‫َؿ‬ ٗ _‫هألول‬ ‫هملبشح‬:‫ايٓيب‬ ٌ‫عك‬ ١‫ضداس‬ ٗ"ًُ٘‫ع‬ ٠‫ٚغعاض‬. _‫هاج‬ ‫هملبشح‬:‫ايٓيب‬ ‫خًل‬ ١ُٛ‫ع‬ ٗ." _‫اح‬ ‫هاج‬ ‫هملبشح‬:‫ا‬ ‫إخ٬م‬ ٗ‫يٓيب‬"٘‫ععّت‬ ‫ٚقسم‬. _‫ع‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫هملبشح‬:‫ايٓيب‬ ٕ‫بٝا‬ ٔ‫سػ‬ ٗ." _‫حيص‬ ‫هرت‬ ‫هملبشح‬:١ُٛ‫ع‬ ٢ً‫ع‬ ٌ‫إٓكؿ‬ ‫ؾٗازات‬ َٔ‫ايٓيب‬" ٘‫ضغايت‬ ‫ٚقسم‬.
 4. 4. 5‫املقدمة‬ _‫الثالث‬‫الفصل‬:‫اهلل‬ ٍٛ‫ضغ‬ ‫فًؼ‬". ٘‫ٚؼت‬ٌ‫َسخ‬‫َباسح‬ ١‫ٚٔػ‬: _‫حيوخل‬:‫ْازض‬ ‫عح‬ ْ٘‫ٚأ‬ ،ٌ‫ايؿك‬ ‫ٖصا‬ ‫إٜطاز‬ ‫٭غباب‬ ٕ‫بٝا‬ ٘ٝ‫ٚؾ‬ ‫ا‬ َٔ ‫أسس‬ ٙ‫ٜؿطز‬ ‫مل‬ ‫يڀٝـ‬١ٓ‫ض‬ ًٞ‫ه‬ ْ٘‫ٚأ‬ ،ٌ٥‫٭ٚا‬ ‫ايٓيب‬"٘‫عُٛت‬ ‫دٛاْب‬ َٔ ‫شيو‬ ٍ‫إ‬ ‫َٚا‬ ،٘‫ٚتٛانع‬. _‫هألول‬ ‫هملبشح‬:٤‫ايعُٛا‬ ‫فايؼ‬ ٗ ١َ‫َكس‬. _‫هاج‬ ‫هملبشح‬:١‫ٚقؿ‬ ،ٕ‫ايكطآ‬ ٗ ‫اهلل‬ ٍٛ‫ضغ‬ ‫فًؼ‬ ‫ٚضٚز‬ ٗ ‫اجملًؼ‬ ‫شيو‬. _‫اح‬ ‫هاج‬ ‫هملبشح‬:ٍٛ‫ايطغ‬ ‫فًؼ‬ ٕ‫َها‬"٘‫ٚخطٚد‬ َ٘‫ايت٦ا‬ ١ٝ‫ٚنٝؿ‬ ٘ٝ‫إي‬. _‫ع‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫هملبشح‬:٦ٖٝ٘ٝ‫ؾ‬ ٟ‫هط‬ ٕ‫نا‬ ‫َٚا‬ ،ٞ‫ايطغٛي‬ ‫اجملًؼ‬ ١. _‫حيص‬ ‫هرت‬ ‫هملبشح‬:٘‫ٚآزاب‬ ،ٞ‫ايطغٛي‬ ‫اجملًؼ‬ ‫ٚقت‬. _‫خامتة‬:‫ًَدل‬ ٢ً‫ع‬ ٟٛ‫ٚؼت‬‫٭‬‫ايبشح‬ ٗ ٤‫دا‬ ‫َا‬ ِٖ. ١‫خڀ‬ ٙ‫ؾٗص‬‫ايبشح‬‫ٴ‬ٌُ‫ٚف‬ ،ُ٘ٓ‫غٝته‬ ‫َا‬. ٘‫َٓٗذ‬ ‫أَا‬‫ؾكس‬‫ڂ‬١‫كاطب‬ ٘ٝ‫ؾ‬ ٞ‫ضٚع‬ٍٛ‫س‬ ‫ؾبٗات‬ َٔ ِٜٗ‫يس‬ ‫َٚا‬ ،ًٌُ‫إػ‬ ‫غرل‬ ٍٛ‫ايطغ‬"‫ؾ‬ ُٔ‫ن‬ ٌ‫زاخ‬ ٖٛ ‫ٖا‬‫ايبشح‬ ‫ٖصا‬ ٍٛ‫ك‬. ‫ڄ‬‫ا‬‫بعٝس‬ ً٘ٝ‫بسي‬ ‫اؿل‬ ٕ‫بٝا‬ ٢ً‫ع‬ ‫ٚاؿطم‬ ،١ًَٛ‫إع‬ ١‫قش‬ َٔ ‫بايتأنس‬ ‫شيو‬ ٢ٓ‫ٜٚتػ‬ ‫ايتعا‬ ١‫يػ‬ ٔ‫ع‬٫‫ٚا‬ ١ٝ‫ايتبع‬ ١‫ٚيػ‬ ،‫ٚا٫غتؿعاظ‬ ٞ‫ي‬ٍٛ‫قب‬ ٔ‫ع‬ ‫تكس‬ ٍٚ‫ؾا٭‬ ;ّ‫ْٗعا‬ ٘‫داْب‬ ‫تهعـ‬ ٚ‫أ‬ ،٘‫ؽصي‬ ١ْٝ‫ٚايجا‬ ،‫اؿل‬.
 5. 5. 6 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫املقدمة‬ ‫ق‬ ‫ايبشح‬ ٞ‫تعڀ‬ ١‫ؾا٭قاي‬ ;٠‫ٚإعاقط‬ ١‫ا٭قاي‬ ٌ‫ب‬ ‫باؾُع‬ ‫شيو‬ ٢ٓ‫ٜٚتػ‬،٠ٛ ٍ‫ا٭سٛا‬ ‫تًو‬ ٢ً‫ع‬ ّ٬‫ايه‬ ٌٜ‫ٚتٓع‬ ،ٌ‫إداطب‬ ٍ‫أسٛا‬ ِٗ‫ؾ‬ ٢ً‫ع‬ ٌ‫تع‬ ٠‫ٚإعاقط‬. ‫ٹ‬‫ح‬‫ايبش‬ ٗ ٞ‫ضٚع‬ ‫نُا‬‫ٴ‬‫م‬‫اؿط‬،ٔ‫سػ‬ ‫َٚعطض‬ ،١‫قؿٝب‬ ١ً‫س‬ ٗ ٙ‫إٚٗاض‬ ٢ً‫ع‬ ‫َٓٗا‬ ‫أَٛض‬ ٍ٬‫خ‬ َٔ ‫ٚشيو‬: 1_‫ٚؽطٜر‬ ،ٚ‫عع‬ َٔ ‫ايبشح‬ ‫قٛاعس‬ ٠‫َطاعا‬. 2_‫ٚع٬َات‬ ،٤٬َ‫اٱ‬ ‫قٛاعس‬ ٠‫َٚطاعا‬ ،١‫ايًػ‬ ١َ٬‫غ‬ ٢ً‫ع‬ ‫اؿطم‬ِٝ‫ايذلق‬. 3_ٌ‫ساي‬ ٌ‫ب‬ ‫ڄ‬٫‫سا‬ ٕٛ‫ته‬ ٕ‫أ‬ ٢ً‫ع‬ ‫ٚاؿطم‬ ،‫ايبشح‬ ١‫يػ‬ ٠‫َطاعا‬:ٞ‫ايػٛق‬ ٌ‫ب‬ ‫ايػطٜب‬ ٞ‫ٚايٛسؿ‬ ،‫ايكطٜب‬. 4_‫ناْت‬ ٤‫غٛا‬ ٠‫ٚايػرل‬ ١ٓ‫ايػ‬ ‫نتب‬ َٔ ١‫إٛثٛق‬ ١ًٝ‫ا٭ق‬ ‫إكازض‬ ٍ‫إ‬ ‫ايطدٛع‬ ١‫سسٜج‬ ٚ‫أ‬ ١ّ‫قس‬. 5_ٗ ‫ٚايتٜٓٛع‬ ،‫ايعٓاقط‬ ‫ٚنع‬ ٍ٬‫خ‬ َٔ ‫ٚشيو‬ ،‫ايتؿٜٛل‬ ‫عٓكط‬ ٠‫َطاعا‬ ٗ‫ا٫غتؿ‬ٌ‫ٚايٓك‬ ‫از‬. ًٌٕ‫ا‬ ‫ٚططز‬ ،‫إككٛز‬ ِٗ‫ؾ‬ ٢ً‫ع‬ ٌ‫ٜع‬ ‫ٖا‬ ‫شيو‬ ‫غرل‬ ٍ‫إ‬١٥‫ػع‬ ١ْٝ‫ٚإَها‬ ، ;َ٘ٓ ‫َكا٫ت‬ ٍ٬‫اغت‬ ٚ‫أ‬ ،‫ايبشح‬ٌٝ‫تؿاق‬ ٍ‫ؾإ‬،‫ايبشح‬ً٘ٝ‫ٚع‬ ،ٕ‫إػتعا‬ ‫ٚاهلل‬ ًِ‫ٚغ‬ ٘‫ٚقشب‬ ٘‫آي‬ ٢ً‫ٚع‬ ‫قُس‬ ‫ْبٝٓا‬ ٢ً‫ع‬ ًِ‫ٚغ‬ ‫اهلل‬ ٢ً‫ٚق‬ ،ٕ٬‫ايته‬. ‫احلند‬‫إبساٍيه‬ً‫ب‬‫َّد‬‫ذلن‬ ١‫ايؿطٜع‬ ١ًٝ‫ن‬ ِٝ‫ايكك‬ ١‫داَع‬ ٠‫ايعكٝس‬ ِ‫قػ‬ ٜٔ‫ايس‬ ٍٛ‫ٚأق‬ 17/1/1428‫ٖـ‬ ‫م‬ ٞ‫ايعيؿ‬.‫ب‬460 ٟ‫ايدلٜس‬ ‫ايطَع‬11932 www.toislam.net Alhamad@toislam.net
 6. 6. 7 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫مدخل‬9‫أسسا‬‫يف‬‫فيَا‬‫البحث‬‫ومياٍج‬،‫اليبوية‬‫الشرية‬‫ز‬
 7. 7. 8 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫مدخل‬9‫فيَا‬‫البحث‬‫ومياٍج‬،‫اليبوية‬‫الشرية‬‫أسساز‬‫يف‬ ‫مدخل‬9‫الشرية‬‫أسساز‬‫يف‬ ‫فيَا‬‫البحث‬‫ومياٍج‬،‫اليبوية‬
 8. 8. 01 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫مدخل‬9‫أسسا‬‫يف‬‫فيَا‬‫البحث‬‫ومياٍج‬،‫اليبوية‬‫الشرية‬‫ز‬
 9. 9. 00 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫مدخل‬9‫فيَا‬‫البحث‬‫ومياٍج‬،‫اليبوية‬‫الشرية‬‫أسساز‬‫يف‬ ً‫ال‬‫و‬:‫هانب‬ ‫هاشرية‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫يف‬:‫ايػرل‬‫بايعدل‬ ١٦ًَٝ ،‫با٭غطاض‬ ١ً‫ساؾ‬ ١ٜٛ‫ايٓب‬ ٠. ‫قُس‬ ‫ْبٝٓا‬ ٠‫غرل‬ ‫أغطاض‬ ِٛ‫أع‬ َٔ ٌ‫ٚيع‬"٤‫ايعُٛا‬ ‫غا٥ط‬ ‫غرل‬ ٔ‫ع‬ ‫ُتاظ‬ ‫أْٗا‬ ;‫نتب‬ َٔ ‫ؾٝٗا‬ ‫نتب‬ ‫َُٗا‬ ‫ځس‬‫ؿ‬‫ٵ‬ٓ‫ٳ‬‫ت‬‫ٵ‬‫ػ‬‫ٴ‬‫ت‬ ٫ ‫بأْٗا‬٤‫ايعُٛا‬ ‫ؾػرل‬_١ًُ‫اؾ‬ ٢ً‫ع‬_ّٛ‫ٜك‬ ‫ٜٚكرل‬ ،‫َعاْٝٗا‬ ‫تػتٓؿس‬ ِ‫ث‬ ،‫َطات‬ ٚ‫أ‬ ٠‫َط‬ ‫تهتب‬ ٕ‫أ‬ ‫ؾأْٗا‬ ٗ ‫ٜٚػين‬ ،‫بأَطٖا‬ ‫اؿس‬‫ا٭خ٬ف‬ ‫قاٚ٫ت‬ ٔ‫ع‬ ‫ا٭غ٬ف‬ ٍ‫أعُا‬ ٘ٝ‫ؾ‬ ‫تػين‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫َهطٚض‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫َعاز‬ ‫ؾٝٗا‬ ‫ٜح‬. ‫قُس‬ ‫ْبٝٓا‬ ٠‫غرل‬ ‫أَا‬"٢‫ست‬ ّ٬‫اٱغ‬ ‫قسض‬ ‫َٓص‬ ‫بٗا‬ ٠‫ٚايطٚا‬ ٕٛ‫إ٪ضخ‬ ‫ٴين‬‫ع‬ ‫ؾًكس‬ ‫ځل‬ً‫ڃ‬‫ؽ‬ ‫مل‬ ‫شيو‬ ‫َٚع‬ ،‫يػات‬ ٠‫عس‬ ٗ ‫ايهتب‬ َٔ ‫نجرل‬ ‫ؾٝٗا‬ ‫ٚقسض‬ ،‫ٖصا‬ ‫َٜٛٓا‬ ‫يتعزاز‬ ‫إْٗا‬ ٌ‫ب‬ ،‫ٴٗا‬‫ت‬‫ٻ‬‫س‬‫ٹ‬‫د‬_‫ؾٝٗا‬ ‫ٜهتب‬ ‫َا‬ ٠‫نجط‬ ٢ً‫ع‬_‫ٻ‬‫س‬‫ٹ‬‫د‬‫ڄ‬‫ا‬‫ٳ‬٤‫ٳا‬ٚ‫ٴ‬‫ض‬‫ٳ‬ٚ ٠. ‫شيو‬ ‫ٚيٝؼ‬_ٙ‫ٳڀط‬‫خ‬ ٢ً‫ع‬_،‫اهلل‬ ٍٛ‫ضغ‬ ٖٛ ‫ؾُشُس‬ ;٤‫ا٭ؾٝا‬ ١‫طبٝع‬ َٔ ‫ڄ‬‫ا‬‫بسع‬ ‫ايٓٛض‬ ٍ‫إ‬ ‫ايًُٛات‬ َٔ ‫ايٓاؽ‬ ‫يٝدطز‬ ;‫ايهتاب‬ ٘ٝ‫إي‬ ‫اهلل‬ ٍ‫أْع‬ ‫ٚقس‬ ،ٌٝ‫ايٓب‬ ‫ٚخامت‬. َٔٚ ‫ا٭ضض‬ ‫اهلل‬ ‫ٜطخ‬ ٢‫ست‬ ‫ٴعح‬‫ب‬ ‫َٓص‬ ‫ايٓاؽ‬ ‫ټ‬ٌ‫ن‬ ِٖ ‫بٗصا‬ ٕٛ‫ټ‬ٝٓ‫إع‬ ‫ٚايٓاؽ‬ ‫عًٝٗا‬. ٤٫٪ٖٚ_‫ا‬ ٗ ‫اهلل‬ ١ٓ‫بػ‬ٕٛ‫يه‬_‫ڄ‬‫ا‬ُ٥‫زا‬ ِ‫شل‬ ‫ټ‬‫س‬‫ٹ‬‫ذ‬‫ٳ‬‫ت‬ ،ٌ‫َتك‬ ‫ٚتڀٛض‬ ،ِ٥‫زا‬ ‫ػسز‬ ٗ ِٖ‫ٚتؿهرل‬ ًَِٗٛ‫ٚع‬ ِٗ‫َعاؾ‬ ٗ ‫آثاضٖا‬ ‫شلا‬ ٕٛ‫ٜه‬ ‫أسساخ‬ ِ‫شل‬ ‫ٚؼسخ‬ ،ٍ‫أسٛا‬. ‫شلصا‬ ‫ٸ‬ٞ‫اؿ‬ ‫ايتؿػرل‬ ٗٚ ،ٍ‫إٓع‬ ‫ايهتاب‬ ٗ َٕٛٓ٪ٕ‫ا‬ ‫ًٜتُؼ‬ ٕ‫أ‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫عذب‬ ‫ؾًٝؼ‬ ٘‫بػرلت‬ ٌٝ‫ايٓب‬ ‫خامت‬ ٘‫عاؾ‬ ٟ‫ايص‬ ‫ايهتاب‬_ٜٛ ٌ‫ن‬ ًٕٛ‫ٜػتكب‬ ‫ؾُٝا‬ ِ‫شل‬ ‫ڄ‬‫ا‬ٜ‫ٖس‬ٕ‫ؾأ‬ َٔ ّ. َٔ ٞ‫اؿ‬ ٙ‫تؿػرل‬ ٗٚ ٍ‫ٻ‬‫ع‬ٕٓ‫ا‬ ‫ايهتاب‬ ‫ٖصا‬ ٗ ٌَٓ٪ٕ‫ا‬ ‫ٴ‬‫رل‬‫غ‬ ‫ًٜتُؼ‬ ٕ‫أ‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫عذب‬ ‫ٚيٝؼ‬ ٌ‫ب‬ ٚ‫أ‬ ،‫ټض‬ٛ‫ٚايتڀ‬ ٜٔ‫ايس‬ ٌ‫ب‬ ‫ٴًـ‬‫خ‬ ١‫َػاؾ‬ ٢ً‫ع‬ ٘ٝ‫ؾ‬ ‫ٜكعٛا‬ ٕ‫أ‬ ٢‫عػ‬ ‫َا‬ ٍٛ‫ايطغ‬ ٠‫غرل‬ ‫مدخل‬:‫و‬،‫اليبوية‬‫الشرية‬‫أسساز‬‫يف‬‫فيَا‬‫البحث‬‫مياٍج‬
 10. 10. 01 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫مدخل‬9‫أسسا‬‫يف‬‫فيَا‬‫البحث‬‫ومياٍج‬،‫اليبوية‬‫الشرية‬‫ز‬ ٠‫ايػرل‬ ٚ‫أ‬ ١ٓ‫ٚايػ‬ ‫ايهتاب‬. ١‫اؿكٝك‬ ‫سٝح‬ َٔ ‫ؽتًـ‬ ١ٜ‫عٓا‬ ٠‫بايػرل‬ ٌَٓ٪ٕ‫ا‬ ‫ٚغرل‬ َٕٛٓ٪ٕ‫ا‬ ‫ٳ‬ٞ‫ٹ‬ٓ‫ٴ‬‫ع‬ ‫ٚنصيو‬ ‫ٚاؾٛض‬ ‫اٱْكاف‬ ‫سٝح‬ َٔٚ ،١‫ٚاـطاؾ‬. ١‫ايؿطٜؿ‬ ٠‫ٚايػرل‬_١ً‫إتك‬ ١ٜ‫ايعٓا‬ ٙ‫ٖص‬ ‫َع‬_;١ٝ‫َٛس‬ ١ًَُٗ ،١‫خكب‬ ‫څ‬٠‫دسٜس‬ ‫ايعًٝا‬ ّ٬‫اٱغ‬ ٨‫ٕباز‬ ١ًُٝ‫ايع‬ ١ٝ‫اؿ‬ ١ْ‫ايذل‬ ‫٭ْٗا‬‫ٚايٓؿٛؽ‬ ٍٛ‫يًعك‬ ٣٤‫تذلا‬ ٞٗ‫ؾ‬ ، ٕ‫ايعَا‬ ٍٚ‫تڀا‬ ٫ٚ ،‫ايعٗس‬ ‫ٴ‬ّ‫تكاز‬ ‫ٻتٗا‬‫س‬‫ٹ‬‫د‬ ‫ڇ‬ٌ‫ٴب‬ٜ ‫مل‬ ١‫َؿطق‬ ١ٜٛ‫ق‬. ‫ٻ‬ٓ‫ٳذ‬‫ت‬ ‫َا‬ ‫أنجط‬ ‫َٚا‬،‫باؿل‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫دشٛز‬ ٚ‫أ‬ ‫ڄ‬٬ٗ‫د‬ ٘ٝ‫ْب‬ ٠‫غرل‬ ٢ً‫ع‬ ّ٬‫اٱغ‬ ّٛ‫خك‬ ٢ ‫ڄ‬‫ا‬‫ټػ‬ُ‫ځ‬ً‫ٳ‬‫ت‬ ;‫بٗا‬ ١ٜ‫ايعٓا‬ ٍ‫إ‬ ٌ‫ايباسج‬ ‫ٳ‬‫ض‬‫بع‬ ِٗٝ‫ٿ‬ٓ‫ػ‬ ‫زؾع‬ ‫ضَا‬ ٌ‫ب‬ ،‫ڄ‬٬ْٝ ‫َٓٗا‬ ‫ٜٓايٛا‬ ًِ‫ؾ‬ ‫بصيو‬ ‫ؾٗسٚا‬ ;١‫يًُعطؾ‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫ٚطًب‬ ،‫يٲْكاف‬‫إ‬َ٘ٓ ٤ٞ‫ؾ‬ ٚ‫أ‬ ،‫اـرل‬ ٍ. ٚ‫بػرل‬ ١ٜ‫ايعٓا‬ ٙ‫ٖص‬ ‫ايٓاؽ‬ ‫أٚظع‬ ٕ‫أ‬ ٘ٝ‫ْب‬ ٢ً‫ع‬ ‫اهلل‬ ٠٬‫ق‬ َٔ ٌ‫يع‬٘‫ت‬َِٗٓ ٤‫غٛا‬ ْ٘‫٭‬ ;٘‫ْبٛت‬ ‫أْهط‬ َٔ ٚ‫أ‬ ،٘‫ب‬ ‫ٻ‬‫ط‬‫أق‬ َٔ"٘‫يٓؿػ‬ ‫ؾٗس‬ ‫ؾكس‬ ‫ايٓٛض‬ ‫عطف‬ َٔٚ ،‫ْٛض‬ ‫ْٛض‬ ٌ‫اؿاي‬ ٢ً‫ع‬ ‫ٚايٓٛض‬ ،٢ُ‫بايع‬ ٘‫ْؿػ‬ ٢ً‫ع‬ ‫ؾٗس‬ ‫ؾكس‬ ٙ‫أْهط‬ َٔٚ ،‫با٫غتبكاض‬. ٗ ٘‫ٚٚقؿ‬ ،‫ٚايكًٛات‬ ٕ‫ا٭شا‬ ٗ ٘‫بازل‬ ٘‫ازل‬ ٕ‫ؾكط‬ ،‫قُس‬ ‫شنط‬ ‫اهلل‬ ‫ضؾع‬ ‫ٚقس‬ ً‫ػع‬ ‫بكؿات‬ ٕ‫ايكطآ‬ َٔ ‫َٛنع‬ َٔ ‫أنجط‬ٍ‫ٴٓا‬‫ت‬ ٫ ‫اييت‬ ١‫إطتب‬ ٗ ٘. ‫ط‬‫ٹ‬٠‫ٳا‬‫ض‬‫ٵ‬ٛ‫ٻ‬‫ت‬‫اي‬ ٞ‫ٹ‬‫ؾ‬ ‫ٵ‬ِ‫ٴ‬ٖ‫ٳ‬‫س‬‫ٵ‬ٓ‫ٹ‬‫ع‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫ٴٛب‬‫ت‬‫ڃ‬‫ه‬‫ٳ‬َ ‫ٴ‬٘‫ٳ‬ْٚ‫ٴ‬‫س‬‫ٹ‬‫ذ‬‫ٳ‬ٜ ٟ‫ٹ‬‫ص‬‫ډ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ٻ‬ٞ‫ٿ‬َ‫ڂ‬‫٭‬‫ا‬ ‫ٻ‬ٞ‫ٹ‬‫ب‬‫ٻ‬ٓ‫اي‬ ‫ٳ‬ٍٛ‫ٴ‬‫غ‬‫ٻ‬‫ط‬‫اي‬ ‫ٳ‬ٕٛ‫ٴ‬‫ع‬‫ٹ‬‫ب‬‫ٻ‬‫ت‬‫ٳ‬ٜ ‫ٳ‬ٜٔ‫ٹ‬‫ص‬‫ډ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ٵ‬ِ‫ٴ‬ٖ‫ٳا‬ٗ‫ٵ‬ٓ‫ٳ‬ٜ‫ٳ‬ٚ ‫ٹ‬‫ف‬ٚ‫ٴ‬‫ط‬‫ٵ‬‫ع‬‫ٳ‬ُ‫ڃ‬‫ي‬‫ٹا‬‫ب‬ ‫ٵ‬ِ‫ٴ‬ٖ‫ٴ‬‫ط‬‫ٴ‬َ‫ڃ‬‫أ‬‫ٳ‬ٜ ‫ڇ‬ٌٝ‫ٹ‬‫ل‬‫ڇ‬‫ٱ‬‫ٳا‬ِٚ‫ٴ‬ٗ‫ځ‬‫ي‬ ‫ټ‬ٌ‫ٹ‬‫ش‬‫ٴ‬ٜ‫ٳ‬ٚ ‫ڇ‬‫ط‬‫ځ‬‫ه‬ٓ‫ٴ‬ُ‫ڃ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ٵ‬ٔ‫ٳ‬‫ع‬‫ٴ‬ّ‫ٿ‬‫ط‬‫ٳ‬‫ش‬‫ٴ‬ٜ‫ٳ‬ٚ ‫ٹ‬‫ت‬‫ٳا‬‫ب‬‫ٿ‬ٝ‫ډ‬‫ڀ‬‫اي‬ ‫ځ‬ً‫ٳ‬‫ع‬ِ‫ڇ‬ٗ‫ٵ‬ٝ‫ٴٛا‬ٓ‫ٳ‬َ‫آ‬ ‫ٳ‬ٜٔ‫ٹ‬‫ص‬‫ډ‬‫ي‬‫ځا‬‫ؾ‬ ‫ٵ‬ِ‫ڇ‬ٗ‫ٵ‬ٝ‫ځ‬ً‫ٳ‬‫ع‬ ‫ٵ‬‫ت‬‫ٳ‬ْ‫ځا‬‫ن‬ ٞ‫ٹ‬‫ت‬‫ډ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ٳ‬ٍ٬‫ڃ‬‫غ‬‫ځ‬‫٭‬‫ٳا‬ٚ ‫ٵ‬ِ‫ٴ‬ٖ‫ٳ‬‫ط‬‫ٵ‬‫ق‬‫ڇ‬‫إ‬ ‫ٵ‬ِ‫ٴ‬ٗ‫ٵ‬ٓ‫ٳ‬‫ع‬ ‫ٴ‬‫ع‬‫ٳ‬‫ه‬‫ٳ‬ٜ‫ٳ‬ٚ ‫ٳ‬‫ح‬‫ٹ‬٥‫ٳا‬‫ب‬‫ٳ‬‫د‬‫ڃ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ٳ‬ٕٛ‫ٴ‬‫ش‬‫ٹ‬ً‫ڃ‬‫ؿ‬‫ٴ‬ُ‫ڃ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ٵ‬ِ‫ٴ‬ٖ ‫ځ‬‫و‬‫ٹ‬٦‫ځ‬‫ي‬‫ٵ‬ٚ‫ڂ‬‫أ‬ ‫ٴ‬٘‫ٳ‬‫ع‬‫ٳ‬َ ‫ٳ‬ٍ‫ڇ‬‫ع‬ْ‫ڂ‬‫أ‬ ٟ‫ٹ‬‫ص‬‫ډ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ٳ‬‫ض‬ٛ‫ټ‬ٓ‫اي‬ ‫ٴٛا‬‫ع‬‫ٳ‬‫ب‬‫ٻ‬‫ت‬‫ٳا‬ٚ ‫ٴ‬ٙٚ‫ٴ‬‫ط‬‫ٳ‬‫ك‬‫ٳ‬ْ‫ٳ‬ٚ ‫ٴ‬ٙٚ‫ٴ‬‫ض‬‫ٻ‬‫ع‬‫ٳ‬‫ع‬‫ٳ‬ٚ ‫ٹ‬٘‫ٹ‬‫ب‬‫ص‬ (‫ا٭عطاف‬:157).
 11. 11. 02 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫مدخل‬9‫فيَا‬‫البحث‬‫ومياٍج‬،‫اليبوية‬‫الشرية‬‫أسساز‬‫يف‬ ‫با‬ ١ٜ‫ايعٓا‬ ‫ٴ‬‫ض‬‫َكس‬ ‫ٚيٝؼ‬;‫ؾشػب‬ ‫ٚايسضؽ‬ ًِ‫ايع‬ ‫ٹ‬١‫ساد‬ ‫ٳ‬٤‫إضنا‬ ٠‫يػرل‬‫ؾشادات‬ ‫ايبشح‬ ٍ‫إ‬ ٤‫ايعًُا‬ ‫سادات‬ َٔ ‫أؾس‬ ٣‫ٚاشلس‬ ‫اؿب‬ َٔ ‫ايٝٓبٛع‬ ‫ٖصا‬ ٍ‫إ‬ ٌَٓ٪ٕ‫ا‬ ‫ْؿ‬ ٘‫قًب‬ ٗ َٔ ‫ټ‬ٌ‫ٚن‬ ،‫ٚايسضؽ‬‫ش‬ٍ‫إ‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫َؿسٚز‬ ٜٔ‫ٿ‬‫س‬‫اي‬ ٗ ٙ‫ٸ‬‫ط‬‫ؾ‬ ‫َُٗا‬ ٘‫ْؿػ‬ ‫هس‬ ٕ‫إّا‬ ١ ١‫ٚثاق‬ ١‫ايع٬ق‬ ٙ‫ٖص‬ ‫تعزاز‬ ٕ‫أ‬ ٗ ‫ڄ‬‫ا‬‫ضاغب‬ ،‫قُس‬. ‫س‬ َٔ ‫اهلل‬ ٍٛ‫ضغ‬ ‫ٚسب‬‫قُس‬ ‫ؾًٝؼ‬ ،‫اهلل‬ ‫ب‬_‫ؾ‬ ٢ً‫ع‬‫أ‬ٌ‫ا٭د‬ ْ٘_‫ڄ‬‫ا‬‫بؿط‬ ٫‫إ‬ ‫ڄ‬٫ٛ‫ضغ‬(1) . ١ٝ‫ٚتطب‬ ،‫ايػًٛى‬ ِٜٛ‫تك‬ ٗ ‫ا٭ثط‬ ‫أبًؼ‬ ‫شلا‬ ٕ‫أ‬ ١ٜٛ‫ايٓب‬ ٠‫ايػرل‬ ‫أغطاض‬ ِٛ‫أع‬ َٔٚ ;١‫ايؿطٜؿ‬ ‫ايعٛاطـ‬‫تعس‬ ‫اييت‬ ٠‫ايكٛض‬ ‫تًو‬ ‫َٓٗا‬ ‫تٓعهؼ‬ ‫اييت‬ ٠‫إطآ‬ ‫ؾإْٗا‬_ٍّ‫عل‬_ ‫قُس‬ ‫ايٓيب‬ ٕ‫نا‬ ‫سٝح‬ ;١ٜ‫ايبؿط‬ ٠‫يًشٝا‬ ٠‫قٛض‬ ٢‫أضق‬_‫ايك‬ ً٘ٝ‫ع‬ّ٬‫ٚايػ‬ ٠٬_ِ‫ٜطغ‬ ٘‫تكطؾات‬ ‫ٚغا٥ط‬ ،٘‫ٚأعُاي‬ ،٘‫بأقٛاي‬_‫إيٝٗا‬ ‫تٗسف‬ ٕ‫أ‬ ‫هب‬ ‫اييت‬ ‫ايعًٝا‬ ٠ٚ‫ايكس‬ ‫إٓؿٛز‬ ٍ‫ايهُا‬ ٛ‫م‬ ِٖ‫غرل‬ ٗ ‫ايبؿط‬ ‫دٗٛز‬. ‫ڄ‬‫ا‬َ‫عا‬ ٜٔ‫ٚعؿط‬ ١‫ث٬ث‬ ٕ‫إ‬‫قُس‬ ‫عاؾٗا‬ ‫اييت‬ ٌٓ‫ايػ‬ ١ًْ ٖٞ"‫قس‬ ‫ڄ‬٫ٛ‫ضغ‬ ‫ڄ‬‫ا‬ٝ‫ْب‬ ٘‫قهت‬ ‫َا‬ ٍ‫إ‬ ‫قٝػت‬ ‫إشا‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫َصنٛض‬ ‫ڄ‬‫ا‬٦ٝ‫ؾ‬ َٔ‫ايع‬ ‫َكٝاؽ‬ ٗ ٕٛ‫ته‬ ٫‫سكب‬ َٔ ١ٜ‫ايبؿط‬ ١‫َتعاقب‬ ٍ‫ٚأدٝا‬ ،١‫َتڀاٚي‬. ،ٌ‫ايؿان‬ ٟ‫ايبؿط‬ ‫ايػًٛى‬ ‫قٛاعس‬ ِ‫ٚضغ‬ ،‫ٚاٱق٬ح‬ ،١ٝ‫ايذلب‬ ٍ‫فا‬ ٗ ‫ٚيهٓٗا‬ ١ٜ‫ايػا‬ ‫وكل‬ ‫َٚا‬ ،ٕ‫اٱْػا‬ ‫ضب‬ ‫وب‬ ‫نُا‬ ٕ‫اٱْػا‬ ٠‫ؿٝا‬ ‫ٚاؿسٚز‬ ،‫إعامل‬ ‫ٚٚنع‬ ١ّ‫ايهط‬ ٠‫ايػعٝس‬ ٠‫اؿٝا‬ ‫شلا‬ ٌ‫ٜٚهؿ‬ ،ٙ‫ٚدٛز‬ َٔ_َٔ ٕ‫إٝعا‬ ٗ ‫٭ضدض‬َ ٌ‫ن‬‫ا‬‫ٳط‬‫ب‬‫ځ‬‫غ‬ 1_‫باؾا‬ ‫تُٝٛض‬ ‫أٓس‬ ١َ٬‫يًع‬ ‫اهلل‬ ٍٛ‫ضغ‬ ‫قُس‬ ‫يهتاب‬ ِ‫عبسإٓع‬ ٞ‫ؾتش‬ ‫قُس‬ ‫ا٭غتاش‬ ١َ‫َكس‬ ٍ‫إ‬ ‫ْٛط‬ ‫م‬14_16.
 12. 12. 03 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫مدخل‬9‫أسسا‬‫يف‬‫فيَا‬‫البحث‬‫ومياٍج‬،‫اليبوية‬‫الشرية‬‫ز‬ ٢‫ؼك‬ ٫ٚ ‫ؼكط‬ ‫تهاز‬ ٫ ‫ايٓيب‬ ‫ٖصا‬ ‫بطنات‬ ٕ‫أ‬ ‫شيو‬ ;ٍ‫ٚأدٝا‬ ‫سكب‬ َٔ(1) . َٔ ‫ؾٓايت‬ ;‫ٚايٓكٝب‬ ٜ‫اؿ‬ ‫أٚؾط‬ ‫َٓٗا‬ ٘‫أَت‬ ٍ‫ْا‬ ‫اييت‬ ‫ايٛقت‬ ١‫يدلن‬ ‫َٓٗا‬ ٕ‫ٚإ‬ ١ُ‫ٚاؿه‬ ،‫ٚا٭خ٬م‬ ،ًّٛ‫ٚايع‬ ،ٍ‫ا٭عُا‬_‫قكرل‬ ‫ٚقت‬ ٗ_َٔ ١َ‫أ‬ ً٘ٓ‫ت‬ ‫مل‬ ‫َا‬ َِ‫ا٭‬. ١ُٝٝ‫ت‬ ٔ‫اب‬ ّ٬‫اٱغ‬ ‫ؾٝذ‬ ٍٛ‫ٜك‬×:=‫اغ‬ َٔ ٌ‫ؾه‬‫ت‬ٛ‫أس‬ ‫كطأ‬‫ٚدس‬ ‫ايعامل‬ ٍ‫ا‬ ‫َا‬ ‫أنعاف‬ ٍ‫ٚا٭عُا‬ ًّٛ‫ايع‬ ‫سكا٥ل‬ َٔ ٕٛ‫ٜٓاي‬ ِْٗ‫ٚأ‬ ،‫ڄ‬٬‫عك‬ ‫ٻ‬‫س‬‫ٚأغ‬ ‫ٻ‬‫س‬‫أس‬ ًٌُ‫إػ‬ ٍ‫ٚأدٝا‬ ٕٚ‫قط‬ ٗ ِٖ‫غرل‬ ٘‫ٜٓاي‬+(2) . ٍ‫ٚقا‬×‫آخط‬ ‫َٛنع‬ ٗ:=‫قُس‬ ٠ٛ‫ْب‬ ١‫بدلن‬ ‫ايٓاؽ‬ ‫اهلل‬ ٣‫ؾٗس‬"٘‫ب‬ ٤‫دا‬ ‫َٚا‬ ١‫َعطؾ‬ ‫ٚؾاقت‬ ،ٌ‫ايٛاقؿ‬ ‫ٚقـ‬ ٔ‫ع‬ ‫ډت‬ً‫د‬ ١ٜ‫ٖسا‬ ،٣‫ٚاشلس‬ ‫ايبٝٓات‬ َٔ ٌ‫ايعاضؾ‬َٔ ‫ڄ‬‫ا‬‫خكٛق‬ َِٗٓ ًِ‫ايع‬ ٌٖ‫ٚ٭‬ ،‫ڄ‬‫ا‬َُٛ‫ع‬ ٌَٓ٪ٕ‫ا‬ ٘‫٭َت‬ ٌ‫سك‬ ٢‫ست‬ ، ٛ‫ي‬ ‫َا‬ ١ُٝ‫إػتك‬ ٔٓ‫ٚايػ‬ ،١ُٝٛ‫ايع‬ ‫ٚا٭خ٬م‬ ،‫ايكاحل‬ ٌُ‫ٚايع‬ ،‫ايٓاؾع‬ ًِ‫ايع‬ ‫اييت‬ ١ُ‫اؿه‬ ٍ‫إ‬ ‫ؾٛب‬ ٌ‫ن‬ َٔ ١‫اـايك‬ ‫ڄ‬٬ُ‫ٚع‬ ‫ڄ‬‫ا‬ًُ‫ع‬ َِ‫ا٭‬ ‫غا٥ط‬ ١ُ‫سه‬ ‫ْعت‬ ً‫ؾ‬ ،‫بُٝٓٗا‬ ١‫ايٓػب‬ ‫قسض‬ ١‫َعطؾ‬ ‫ّٓع‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫تؿاٚت‬ ‫يتؿاٚتا‬ ‫بٗا‬ ‫بعح‬‫ضبٓا‬ ‫وب‬ ‫نُا‬ ‫اؿُس‬ ً٘ ‫َٛنعٗا‬ ‫ٖصا‬ ‫يٝؼ‬ ٙ‫ٚؾٛاٖس‬ ‫ٖصا‬ ٌ٥٫‫ٚز‬ ،٢‫ٜٚطن‬+(3) . ‫ايٓيب‬ ٠‫غرل‬ ٘‫ب‬ ‫اَتاظت‬ ‫َا‬ ِٛ‫أع‬ َٔٚ"،‫أطٛاضٖا‬ ‫ظُٝع‬ ‫يًٓاؽ‬ ١ًَٛ‫َع‬ ‫أْٗا‬ ِ‫شل‬ ١ًٝ‫َتذ‬‫َٓاسٝٗا‬ ٌ‫ن‬ َٔ ‫زخا٥ًٗا‬. 1_ٞ‫يًػٝٛط‬ ٣‫ايهدل‬ ‫اـكا٥ل‬ ٢ً‫ع‬ ‫ٖطاؽ‬ ًٌٝ‫خ‬ ‫قُس‬ ‫ايسنتٛض‬ ١َ‫َكس‬ ‫اْٛط‬1/3_4. 2_‫م‬ ١ُٝٝ‫ت‬ ٔ‫٫ب‬ ‫إٓڀل‬ ‫ْكض‬7_8. 3_١ُٝٝ‫ت‬ ٔ‫٫ب‬ ِٝ‫إػتك‬ ٙ‫ايكطا‬ ٤‫اقتها‬1/64.
 13. 13. 04 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫مدخل‬9‫فيَا‬‫البحث‬‫ومياٍج‬،‫اليبوية‬‫الشرية‬‫أسساز‬‫يف‬ ٕٛ‫ته‬ ٕ‫أ‬ ‫ٜكض‬ ٫ ‫إش‬ ;‫ٚخًٛزٖا‬ ‫عُٛتٗا‬ ‫أغطاض‬ ِٛ‫أع‬ َٔ ‫شيو‬ ٕ‫أ‬ ‫ضٜب‬ ٫ٚ ٠ٚ‫قس‬ ‫ايٓاؽ‬ َٔ ‫أسس‬ ٠‫غرل‬‫ايعٝٛب‬ ٔ‫ع‬ ١ٖ‫َٓع‬ ١ًَٛ‫َع‬ ١‫ٚانش‬ ٕٛ‫ته‬ ٕ‫أ‬ ٫‫إ‬ ٙ‫يػرل‬ ‫ٚإجايب‬. ٘‫غرلت‬ ٤‫ايعًُا‬ ٘‫نب‬ ‫ٚيكس‬_ّ٬‫ٚايػ‬ ٠٬‫ايك‬ ً٘ٝ‫ع‬_‫قس‬ ‫زقا٥ل‬ ٢ً‫ع‬ ‫ٚأتٛا‬٫ ٍ‫بايبا‬ ‫ؽڀط‬. ‫يٛدس‬ ً٘٥‫ٚسلا‬ ٘‫بػرلت‬ ‫اعتٓت‬ ‫اييت‬ ‫ايهتب‬ ‫أسس‬ ‫ؾٗطؽ‬ ٨‫ايكاض‬ ‫اغتعطض‬ ٛ‫ٚي‬ ‫ڄ‬‫ا‬ًٝ‫د‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫ٚانش‬ ‫شيو‬(1) . ْ٘‫ؾإ‬ ‫ٚشلصا‬_ّ٬‫ٚايػ‬ ٠٬‫ايك‬ ً٘ٝ‫ع‬_َٔ ٘‫ب‬ ّٛ‫ٜك‬ ‫َا‬ ٌ‫ْك‬ َٔ ‫يٝتشطز‬ ٔ‫ٜه‬ ‫مل‬ ٣‫ؾذل‬ ;٘‫َٓعي‬ ٌ‫زاخ‬ ٗ ٢‫ست‬ ٍ‫أعُا‬_‫شيو‬ ٤‫دطا‬ َٔ_‫تطٜٚٗا‬ ‫اييت‬ ‫ا٭سازٜح‬ ٠‫نجط‬ ‫ايٓيب‬ ٔ‫ع‬ ٌَٓ٪ٕ‫ا‬ ‫أَٗات‬." ‫ٹ‬‫غ‬ ٕ‫٭‬ ٫‫إ‬ ‫شيو‬ ٔ‫ٜه‬ ‫ٚمل‬‫ٻ‬‫ط‬‫ځ‬١ًُٚٚ ،٘‫نع٬ْٝت‬ ٙ‫ٹ‬ًٝ‫ي‬٘‫ؾػرلت‬ ;ٙ‫ْٗاض‬ ٤ٛ‫نه‬ ٘ ٘‫ٚؾات‬ ١‫غاع‬ ٍ‫إ‬ ٘‫ٚ٫زت‬ ‫َٓص‬ ١ًَٛ‫َع‬. ً ‫ث‬:‫يف‬ ‫هابشح‬ ‫ر‬ ‫حين‬‫هانب‬ ‫هاشرية‬:‫َا‬ ١ٜٛ‫ايٓب‬ ٠‫ايػرل‬ ‫سٛٝت‬ ‫يكس‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫ٚسسٜج‬ ‫ڄ‬‫ا‬ّ‫قس‬ ٤‫ايعًُا‬ ١ٜ‫بعٓا‬ ‫ٚتكطٜطات‬ ،ٍ‫ٚأؾعا‬ ،ٍ‫أقٛا‬ َٔ ٘‫ب‬ ‫سؿًت‬. ‫طاب‬ ٌُ‫ؼ‬ ِٗ‫نتابات‬ ‫ٚناْت‬ ٠‫ايػرل‬ ٗ ‫ڄ‬‫ا‬ّ‫قس‬ ٤‫ايعًُا‬ ‫نتب‬ ‫ٚيكس‬‫ع‬‫ٜٓاغب‬ ‫ڄ‬‫ا‬ ‫ٜٚٓاغب‬ ،ِٖ‫عكٛض‬_‫نصيو‬_٠‫َاز‬ ٕٛ‫ته‬ ٕ‫٭‬ ‫ٚتكًض‬ ،ِٖ‫بعس‬ ٤‫دا‬ ٖٔ ‫ڄ‬‫ا‬‫نجرل‬ ١ًٝ‫أق‬ ‫َٚطادع‬٠‫يًػرل‬. ‫نجرل‬ ‫ٖٓاى‬ ٕ‫أ‬ ‫غرل‬‫ڄ‬‫ا‬‫ا٭غايٝب‬ ‫تًو‬ ٔ‫ع‬ ٕٛ‫ٜطغب‬ ‫اؿسٜح‬ ‫ايعكط‬ ٗ ًٌُ‫إػ‬ َٔ 1_‫م‬ ٟٚ‫ايٓس‬ ٕ‫غًُٝا‬ ‫يًػٝس‬ ١ٜ‫احملُس‬ ١‫ايطغاي‬ ‫اْٛط‬102_104.
 14. 14. 05 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫مدخل‬9‫أسسا‬‫يف‬‫فيَا‬‫البحث‬‫ومياٍج‬،‫اليبوية‬‫الشرية‬‫ز‬ ‫ٺ‬‫ت‬‫نتابا‬ ٗ ٕٛ‫ٜٚطغب‬ ،١ّ‫ايكس‬‫ٴ‬‫ت‬ ٠‫َعاقط‬‫ڃ‬‫ه‬‫ٳ‬‫ت‬‫ٴ‬‫ب‬‫قهاٜا‬ ‫ٚتعاجل‬ ،ِ٥٬َ ‫بأغًٛب‬ ٠‫ايػرل‬ ‫َٛنٛع‬ ٗ ‫اغتذست‬. ‫ڄ‬‫ا‬‫طٝب‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫زٚض‬ ‫ؾأزٚا‬ ،٠‫ايػرل‬ ٗ ‫زضاغات‬ ِٜ‫بتكس‬ ‫ايهتاب‬ َٔ ‫نجرل‬ ّ‫قا‬ ‫ٖٓا‬ َٔٚ ١ٓ‫سػ‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫ٚآثاض‬ًٌُ‫إػ‬ ‫ْؿٛؽ‬ ٗ. ،ٞ‫يًٛس‬ ‫تكسٜطٖا‬ ١ٗ‫د‬ َٔ ٠‫ٚاسس‬ ٠‫ٚترل‬ ٢ً‫ع‬ ٔ‫ته‬ ‫مل‬ ‫ايهتابات‬ ‫تًو‬ ٔ‫ٚيه‬ ‫ڄ‬‫ا‬َُٛ‫ع‬ ٠ٛ‫ايٓب‬ ّ‫َٚكا‬ ،‫ٚإعذعات‬ ،‫ٚايػٝبٝات‬. ٢ً‫ع‬ ٔ‫ته‬ ‫مل‬ ‫أْٗا‬ ‫نُا‬‫ڈ‬ٛ‫م‬‫أق‬ ‫تٛدٗات‬ ‫اخت٬ف‬ ١ٗ‫د‬ َٔ ‫ٚاسس‬،‫شابٗا‬ ،٠‫ايػرل‬ ١‫نتاب‬ َٔ ِٗ‫ٚأٖساؾ‬ٌٝ‫ايتؿك‬ َٔ ‫َعٜس‬ ‫ٜػُض‬ ٫ ّ‫ٚإكا‬. ٍ‫سا‬ ٌ‫ن‬ ٢ً‫ٚع‬١‫ث٬ث‬ ٗ ‫سكطٖا‬ ٔ‫ّه‬ ١ٜٛ‫ايٓب‬ ٠‫ايػرل‬ ٗ ٌ‫ايباسج‬ ‫َٓاٖر‬ ٕ‫ؾإ‬: ٍٚ‫ا٭‬ ‫إٓٗر‬:ٌ‫ايػاي‬ ٌ‫إبايػ‬ ‫َٓٗر‬:‫ايٓيب‬ ٢ً‫ع‬ ٕٛ‫ٜهؿ‬ ٜٔ‫ايص‬"٫ ‫قؿات‬ ‫باهلل‬ ٫‫إ‬ ‫تًٝل‬_ٌ‫ٚد‬ ‫عع‬_. ‫ٜط‬ ‫َا‬ ١‫قش‬ ٗ ٕٛ‫ٜباي‬ ٫ٚ ،٘٥‫إططا‬ ٗ ٕٛ‫ٜبايػ‬ ٤٫٪ٗ‫ؾ‬ٚ٫ٚ ،ًٕٛ‫ٜٓك‬ ٚ‫أ‬ ٕٚ ٢ً‫ع‬ ٕٚ‫ٜعتُس‬ٚ ،ِٜ‫ايهط‬ ٕ‫ايكطآ‬‫ا‬ ‫إكازض‬٠‫ٚايػرل‬ ١ٓ‫ايػ‬ ‫نتب‬ َٔ ١ًٝ‫٭ق‬. ٌ‫عاق‬ ٟ‫ّذل‬ ٫ٚ٫ ْ٘‫أ‬٤‫زلا‬ ٗ ١‫احملًك‬ ‫ايطٚاٜات‬ ‫تًو‬ َٔ ‫ٚايػرل‬ ‫يًتاضٜذ‬ ‫أؾػس‬ ‫ا٭غاطرل‬ ٛ‫د‬ ٍ‫إ‬ ‫ايٛاقع‬ ‫عامل‬ َٔ ١ٜ‫ايبؿط‬ ٠‫اؿٝا‬ ٌ‫تٓك‬ ‫ٚاييت‬ ،ٍ‫اـٝا‬. ‫غٝس‬ ٠‫سٝا‬ َٔ ‫اجملطز‬ ‫بٛاقعٗا‬ ٢ٓ‫أغ‬ ٖٞ ‫ا٭ضض‬ ٢ً‫ع‬ ‫ناْت‬ ٠‫سٝا‬ ‫ٖٓاى‬ ‫ٚيٝػت‬ ‫قُس‬ ‫اـًل‬." ‫سٝا‬ ٞٗ‫ؾ‬٠‫سٝا‬ ‫بأْٗا‬ ‫َٛاقؿٗا‬ َٔ ‫َٛقـ‬ ‫ټ‬ٌ‫ن‬ ‫ٜٚؿٗس‬ ،‫َٓٗا‬ ١‫سطن‬ ٌ‫ن‬ ‫تٓڀل‬ ٠ ‫اٱعذاظ‬ ‫سس‬ ٟ‫ايبؿط‬ ‫ايػًٛى‬ ٗ ‫بًػت‬.
 15. 15. 06 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫مدخل‬9‫فيَا‬‫البحث‬‫ومياٍج‬،‫اليبوية‬‫الشرية‬‫أسساز‬‫يف‬ ٔٓ‫ٚايػ‬ ،‫اجملٝس‬ ‫ايهتاب‬ ‫آٜات‬ ‫بٗا‬ ‫ْڀكت‬ ‫اييت‬ ٘‫َٚعذعات‬ ٘‫خكا٥ك‬ ٕ‫ٚإ‬ ‫تًو‬ ٍ‫إ‬ ‫ؼتاز‬ ٫ ‫عٝح‬ ٠‫ٚايٛؾط‬ ٠‫ايهجط‬ َٔ ٞ‫شل‬ ٠‫إعتدل‬ ‫ٚاٯثاض‬ ،١‫ايكشٝش‬ ًِٝ‫ايػ‬ ‫ايصٚم‬ ‫ّذٗا‬ ‫اييت‬ ‫ايعٜازات‬‫شلا‬ ‫ٜؿٗس‬ ٫ ‫ٚاييت‬ ،١ٜٛ‫ايػ‬ ٠‫ايؿڀط‬ ‫ٚتعاؾٗا‬ ، ‫ٻ‬‫ث‬ٛ‫ٴ‬َ ‫ٷ‬ٌ‫ْك‬ ٫ٚ ،‫قشٝض‬ ‫غٓس‬ٌ‫ٚإٓشطؾ‬ ١‫ايعْازق‬ ‫ٚنع‬ َٔ ‫عاَتٗا‬ ٌ‫ب‬ ،‫ل‬(1) . ْٞ‫ايجا‬ ‫إٓٗر‬:ِٗ‫ططٜكت‬ ٢ً‫ع‬ ‫غاض‬ َٔٚ ٌٝ‫ايػطب‬ ٌ‫ايباسج‬ ‫َٓٗر‬:‫إٓٗر‬ ‫ؾٗصا‬ ّ٬‫يٲغ‬ ٌ‫إٓتػب‬ ٜٔ‫ٚإؿهط‬ ‫ايهتاب‬ َٔ ًِٗ‫ؾان‬ َٔٚ ٌ‫إػتؿطق‬ ‫أغًب‬ ٘‫ٜػًه‬. ‫ؾ‬‫تٓا‬ ‫إشا‬ ٤٫٪ٗٚ‫َع‬ ًَٕٛ‫ٜتعا‬ ‫نُا‬ ‫َعٗا‬ ‫تعاًَٛا‬ ١‫ٚايسضاغ‬ ‫بايبشح‬ ٠‫ايػرل‬ ‫يٛا‬ ‫ايٓيب‬ ٔ‫ع‬ ٕٛ‫ؾٝتشسث‬ ;‫ؾاتض‬ ٚ‫أ‬ ،‫قا٥س‬ ٚ‫أ‬ ،ٌ‫بڀ‬ ٚ‫أ‬ ِٝ‫ظع‬ ٟ‫أ‬ ٠‫غرل‬"ٕٛ‫ٜتشسث‬ ‫نُا‬ ،ٟ‫ايعبكط‬ ٚ‫أ‬ ،ٌ‫بايبڀ‬ ْ٘ٛ‫ٜٚكؿ‬ ،٤٫٪ٖ ٔ‫ع‬‫ا٭يكاب‬ َٔ ‫شيو‬ ٛ‫م‬ ٚ‫أ‬ ِٝ‫ايعع‬ ٚ‫أ‬ ٠ٛ‫ايٓب‬ ّ‫َكا‬ ٔ‫ع‬ ‫تػين‬ ٫ ‫اييت‬. ٔ‫ع‬ ٕٛ‫ٜتشسث‬ ِٖ‫ٚتطا‬٘‫غرلت‬_ّ٬‫ٚايػ‬ ٠٬‫ايك‬ ً٘ٝ‫ع‬_‫ڄ‬‫ا‬‫سسٜج‬‫ڄ‬‫ا‬‫عت‬ ‫ڄ‬‫ا‬ٜ‫َاز‬‫ڄ‬‫ا‬‫فطز‬ ٠‫غرل‬ ٔ‫ع‬ ٕٛ‫ٜتشسث‬ ِْٗ‫ٚنأ‬ ،ٞ‫اٱشل‬ ‫ٚايتأٜٝس‬ ،‫ٚايػٝب‬ ٞ‫بايٛس‬ ‫شلا‬ ٘‫ضب‬ ٕٚ‫ز‬ ‫َٛغٛيٝين‬ ٚ‫أ‬ ،‫ٖتًط‬ ٚ‫أ‬ ،ًٕٛٝ‫ْاب‬. ‫ايٓيب‬ ٢ً‫ع‬ ٕٛٓ‫ٜج‬ ‫قس‬ ِْٗ‫أ‬ ‫ضٜب‬ ٫ٚ"ًْ٘ٛ‫ٜٚؿه‬ ،٠‫نبرل‬ ‫بأٚقاف‬ ْ٘ٛ‫ٜٚكؿ‬ ٙ‫غرل‬ ٢ً‫ع‬. ‫إٓٗر‬ ‫ٖصا‬ ‫تهتٓـ‬ ٠‫اـڀٛض‬ ٔ‫ٚيه‬‫باهلل‬ ١ً‫ايك‬ ٔ‫ع‬ ٘‫قڀع‬ ١ٗ‫د‬ َٕٔ‫اٱّا‬ ٔ‫ٚع‬ ، ،١ٓ‫ايػ‬ ‫َٚتٛاتط‬ ،ٕ‫ايكطآ‬ ‫بكطٜض‬ ١‫ايجابت‬ ‫إعذعات‬ َٔ ‫ڄ‬‫ا‬‫عسز‬ ٕٚ‫ٜٓهط‬ ِٖ‫ؾذلا‬ ;‫بايػٝب‬ ‫ايٓيب‬ ‫قسض‬ ‫ٚؾل‬ ،ٌٝ‫ا٭باب‬ ‫ٚطرل‬ ،‫بسض‬ ٗ ١‫إ٬٥ه‬ ٍٚ‫نٓع‬"٤‫ٚاٱغطا‬. 1_٣‫ايهدل‬ ‫اـكا٥ل‬ ١َ‫َكس‬ ‫اْٛط‬1/4.
 16. 16. 07 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫مدخل‬9‫أسسا‬‫يف‬‫فيَا‬‫البحث‬‫ومياٍج‬،‫اليبوية‬‫الشرية‬‫ز‬ ٕ‫أ‬ ٣‫ٜط‬ ِٗ‫بعه‬ ٣‫ٚتط‬(‫اقطأ‬)‫عامل‬ ٗ ‫ايطٚح‬ ١‫غٝاس‬ ٤‫اٱغطا‬ ٕ‫ٚأ‬ ،‫ڄ‬‫ا‬َ‫َٓا‬ ‫ناْت‬ ،٣٩‫ايط‬ٚ‫ٴ‬‫ـ‬‫ٹ‬‫ك‬‫ٳ‬ِٜ‫بايسع‬ ‫بسض‬ ٠ٚ‫غع‬ ٗ ًٌُ‫إػ‬ ِٗ‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫أَس‬ ٜٔ‫ايص‬ ١‫إ٬٥ه‬ ٚ ،ٟٛٓ‫إع‬ٜ،‫ڄ‬‫ا‬ٜٛٓ‫َع‬ ‫ڄ‬‫ا‬٦ٝ‫ؾ‬ ٕ‫نا‬ ‫ايكسض‬ ‫ؾل‬ ٕ‫ٚأ‬ ،ٟ‫اؾسض‬ ٤‫بسا‬ ٌٝ‫ا٭باب‬ ‫ايڀرل‬ ‫كـ‬ ‫بايٓيب‬ ٌٜ‫ددل‬ ٤‫يكا‬ ٕ‫ٚأ‬"‫شيو‬ ٗ ٤‫دا‬ ‫ٖا‬ ‫شيو‬ ‫غرل‬ ٍ‫إ‬ ،‫ڄ‬‫ا‬َ‫َٓا‬ ٕ‫نا‬ ٤‫سطا‬ ‫غاض‬ ٗ ‫ايػٝام‬. ‫ٴ‬‫ت‬ ‫ٖٚهصا‬‫ډ‬‫ؿ‬‫ايٓيب‬ ٠‫غرل‬ ‫طؽ‬"‫اؿكا٥ل‬ َٔ٫ ‫اييت‬ ‫ٚاـٛاضم‬ ‫ٚإعذعات‬ ،١ٝ‫ايػٝب‬ ٕٚ‫ٜػرل‬ ِْٗ‫أ‬ ٕٛ‫ٻع‬‫س‬ٜ ‫اييت‬ ٜ٘ٓ‫َٚٛاظ‬ ًِ‫ايع‬ ‫سكا٥ل‬ ‫َع‬ ‫دٖٛطٖا‬ ٗ ٢‫تتٓاؾ‬ ٕ‫أ‬ ٔ‫ّه‬ ٖٛ ‫اهلل‬ ٕ‫٭‬ ;‫ڃكٗا‬‫ؾ‬ٚ ٢ً‫ع‬‫خ‬ ٢ً‫ع‬ ‫ايكازض‬ ٖٛٚ ،‫ايٓٛاَٝؼ‬ ‫خايل‬٤‫ؾا‬ ٢‫َت‬ ‫طقٗا‬. ٠‫غرل‬ ٗ ‫ا٭غاطرل‬ ٤‫إسٝا‬ ٍ‫إ‬ ‫إٓٗر‬ ‫ٖصا‬ ‫أقشاب‬ ‫بعض‬ ‫اغذلٚح‬ ‫ٚضَا‬ ‫ايٓيب‬"(1) . ٕٓ‫ا‬‫ايجايح‬ ‫ٗر‬:‫ايكشٝض‬ ‫إٓٗر‬ ٖٛٚ:ًٛ‫ايػ‬ ‫َٓٗر‬ ‫أْهط‬ ٟ‫ايص‬ ٖٛٚٗ ١‫ٚإبايػ‬ ‫ايٓيب‬ ٤‫إططا‬"٠‫ايػرل‬ ١‫زضاغ‬ ٗ ٞ‫ايؿًػؿ‬ ٟ‫إاز‬ ‫ا٭غًٛب‬ ‫أْهط‬ ‫نُا‬. ٗ ‫ٜعتُس‬ ٟ‫ايص‬ ٖٛٚ ،١َ٬‫ٚايػ‬ ١‫ا٭قاي‬ ٢ً‫ع‬ ّٛ‫ٜك‬ ٟ‫ايص‬ ٖٛ ‫ايكشٝض‬ ‫ؾإٓٗر‬ ٢ً‫ع‬ ‫َٓٗا‬ ‫ايعدل‬ ّ‫ٚاغتًٗا‬ ،٠‫ايػرل‬ ١‫زضاغ‬‫ٚإك‬ ،ِٜ‫ايهط‬ ٕ‫ايكطآ‬ًٝ‫ا٭ق‬ ‫ازض‬١ ‫ايٓيب‬ ٤‫إططا‬ ٗ ١‫َبايػ‬ ٕٚ‫ز‬ ٠‫ٚايػرل‬ ١ٓ‫ايػ‬ ‫نتب‬ َٔ ١‫ايكشٝش‬"ٔ‫ع‬ ٘‫ٚإخطاد‬ ‫َكاَاتٗا‬ ٢ً‫أع‬ ٗ ١ٜ‫ايعبٛز‬ ‫ٚقـ‬. 1_١ٜٛ‫ايٓب‬ ٠‫ايػرل‬ ‫ٕ٪ُط‬ ٟ‫اؾٓس‬ ‫أْٛض‬ ‫ا٭غتاش‬ َ٘‫قس‬ ٟ‫ايص‬ ِٝ‫ايك‬ ‫ايبشح‬ ‫اْٛط‬_‫نتاب‬ ‫ؼكٝل‬ ١َ‫َكس‬ ٗ (‫غب‬‫ايعباز‬ ‫خرل‬ ٠‫غرل‬ ٗ ‫ٚايطؾاز‬ ٣‫اشلس‬ ٌ)َٞ‫ايؿا‬ ٞ‫ايكاؿ‬ ‫ٜٛغـ‬ ٔ‫ب‬ ‫قُس‬ ّ‫يٲَا‬،‫ٚتعًٝل‬ ‫ؼكٝل‬ ٌ‫ايؿٝد‬:‫عبسإٛدٛز‬ ٍ‫عاز‬،‫َعٛض‬ ‫قُس‬ ًٞ‫ٚع‬1/17_35.
 17. 17. 08 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫مدخل‬9‫فيَا‬‫البحث‬‫ومياٍج‬،‫اليبوية‬‫الشرية‬‫أسساز‬‫يف‬ ‫ايبؿط‬ ‫غا٥ط‬ ٢ً‫ع‬ ٘‫ب‬ ًٛ‫ٜع‬ ٟ‫ايص‬ ٠ٛ‫ايٓب‬ ّ‫ٕكا‬ ُ٘‫غ‬ ٕٚ‫ٚز‬. ّٛ‫ٜك‬ ٟ‫ايص‬ ‫إٓٗر‬ ٖٛٚ_‫ڄ‬‫ا‬‫أٜه‬_‫ٚا٭خباض‬ ،‫ٚإعذعات‬ ،‫بايػٝبٝات‬ ٕ‫اٱّا‬ ٢ً‫ع‬ ‫ايكڀعٝات‬. ٕٓ‫ا‬ ٖٛ ‫ؾٗصا‬،٘‫ٚقٛت‬ ،‫ايڀطح‬ ٠‫دٛز‬ ٗ ٕٛ‫ٜتؿاٚت‬ ٘‫أقشاب‬ ٕ‫نا‬ ٕ‫ٚإ‬ ،‫اؿل‬ ‫ٗر‬ ٘‫ٚعُك‬.
 18. 18. 11 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫مدخل‬9‫أسسا‬‫يف‬‫فيَا‬‫البحث‬‫ومياٍج‬،‫اليبوية‬‫الشرية‬‫ز‬
 19. 19. 10 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"ُ‫سريت‬‫وخالصة‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬" ُ‫سريت‬‫وخالصة‬
 20. 20. 11 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"‫سري‬‫وخالصة‬ُ‫ت‬
 21. 21. 12 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"ُ‫سريت‬‫وخالصة‬ ‫قُس‬ ‫ايٓيب‬ ١‫بعج‬ ٔ‫ع‬ ‫اؿسٜح‬"‫اي‬ ‫أؾطز‬ ‫ٚيكس‬ ،ٍٛ‫ٜڀ‬ ٘‫ٚغرلت‬‫ٖصا‬ ٗ ٤‫عًُا‬ ٠‫نجرل‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫نتب‬ ٕ‫ايؿأ‬. ‫ٚاجمل‬ٍ‫ا‬ٖ‫ٚاٱغٗاب‬ ١‫يٲطاي‬ ‫ٜتػع‬ ٫ ‫ٗٓا‬;ٗ ‫اؿسٜح‬ ٌ‫ٚيع‬١ٝ‫اٯت‬ ‫ايكؿشات‬ ‫ايػ‬ َٔ ١ٝ‫ايتاي‬ ‫إٛنٛعات‬ ٍٚ‫ٜتٓا‬٠‫رل‬١ٜٛ‫ايٓب‬١‫إباضن‬: ً‫ال‬‫و‬:‫ة‬ ‫هانب‬ ‫ت‬ ‫ئ‬ ‫حيه‬: ‫اهلل‬ ‫ٖٝأ‬ ‫يكس‬_ٌ‫ٚد‬ ‫عع‬_‫يًٓيب‬"،٘‫ْٚبٛت‬ ٘‫يبعجت‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫إضٖاق‬ ‫ناْت‬ ٠‫نجرل‬ ‫َٗٝ٦ات‬ ًٜٞ ‫َا‬ ‫شيو‬ ُٔ‫ؾ‬: 1_٢‫عٝػ‬ ٣‫ٚبؿط‬ ،ِٖٝ‫إبطا‬ ٠ٛ‫زع‬_ّ٬‫ايػ‬ ‫عًُٝٗا‬_١َٓ‫آ‬ َ٘‫أ‬ ‫ٚض٩ٜا‬:ٍٛ‫ٜك‬ ‫ايٓيب‬"٘‫ْؿػ‬ ٔ‫ع‬:=‫ځ‬‫ي‬ ‫عبساهلل‬ ْٞ‫إ‬‫ٳ‬‫د‬ّ‫آز‬ ٕ‫ٚإ‬ ،ٌٝ‫ايٓب‬ ‫امت‬_ً٘ٝ‫ع‬ّ٬‫ايػ‬_‫ڂ‬ٕ‫ٵ‬ٓ‫ٳ‬‫ذ‬ٍ‫س‬ ٗ‫ط‬‫ٚغأْب‬ ،٘‫ٝٓت‬٦‫شيو‬ ٍٚ‫بأ‬ ِ‫ه‬:‫ٚبؿ‬ ،ِٖٝ‫إبطا‬ ٞ‫أب‬ ٠ٛ‫زع‬٠‫اض‬٢‫عٝػ‬ٞ‫ب‬‫ٚض‬ ،‫٩ٜا‬ َٞ‫أ‬‫ضأت‬ ‫اييت‬+(1) . ‫اؿسٜح‬ ٢ٓ‫َٚع‬:‫ايٓيب‬ ٕ‫أ‬"ٍٛ‫ٜك‬:ًٌٝ‫اـ‬ ِٖٝ‫إبطا‬ ٠ٛ‫زع‬ ‫َكسام‬ ‫أْا‬_ً٘ٝ‫ع‬ ّ٬‫ايػ‬_٘ٓ‫اب‬ ٘‫َٚع‬ ،١‫َه‬ ٗ ١‫ايهعب‬ َٔ ‫ايكٛاعس‬ ‫ٜطؾع‬ ٕ‫نا‬ ‫ډا‬ٕ ِٖٝ‫إبطا‬ ٕ‫٭‬ ٜ ٕ‫نا‬ ٌٝ‫إزلاع‬ٍٛ‫ك‬_ٕ‫ايكطآ‬ ٗ ٘ٓ‫ع‬ ‫اهلل‬ ‫أخدلْا‬ ‫نُا‬_:‫ط‬‫ٳ‬‫ت‬‫ٵ‬ْ‫ځ‬‫أ‬ ‫ځ‬‫و‬‫ٻ‬ْ‫ڇ‬‫إ‬ ‫ٻا‬ٓ‫ٹ‬َ ‫ٵ‬ٌ‫ٻ‬‫ب‬‫ځ‬‫ك‬‫ٳ‬‫ت‬ ‫ٳا‬ٓ‫ٻ‬‫ب‬‫ٳ‬‫ض‬ ‫ٴ‬ِٝ‫ٹ‬ً‫ٳ‬‫ع‬‫ڃ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ٴ‬‫ع‬ٝ‫ٹ‬ُ‫ٻ‬‫ػ‬‫اي‬(127)‫ٳا‬ْ‫ڇ‬‫ض‬‫ځ‬‫أ‬‫ٳ‬ٚ ‫ځ‬‫و‬‫ځ‬‫ي‬ ‫ڄ‬١‫ٳ‬ُ‫ٹ‬ً‫ٵ‬‫ػ‬‫ٴ‬َ ‫ڄ‬١‫ٻ‬َ‫ڂ‬‫أ‬ ‫ٳا‬ٓ‫ٹ‬‫ت‬‫ٻ‬ٜ‫ٿ‬‫ض‬‫ٴ‬‫ش‬ ‫ٵ‬ٔ‫ٹ‬َ‫ٳ‬ٚ ‫ځ‬‫و‬‫ځ‬‫ي‬ ‫ڇ‬ٔ‫ٵ‬ٝ‫ٳ‬ُ‫ٹ‬ً‫ٵ‬‫ػ‬‫ٴ‬َ ‫ٳا‬ٓ‫ڃ‬ً‫ٳ‬‫ع‬‫ٵ‬‫د‬‫ٳا‬ٚ ‫ٳا‬ٓ‫ٻ‬‫ب‬‫ٳ‬‫ض‬ 1_‫ا‬‫إػٓس‬ ‫ْٛط‬(17280)ٞ‫يًبٝٗك‬ ٠ٛ‫ايٓب‬ ٌ٥٫‫ٚز‬1/80_82ًٞٝٗ‫يًػ‬ ‫ا٭ْـ‬ ‫ٚايطٚض‬ ،1/290، ٬‫اٱغ‬ ٠ٛ‫ٚايسع‬ ١ٜٛ‫ايٓب‬ ٠‫ايػرل‬ ١‫ٚخ٬ق‬‫م‬ ‫ضنا‬ ‫ضؾٝس‬ ‫حملُس‬ ١َٝ13_14. ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"ُ‫سريت‬‫وخالصة‬
 22. 22. 13 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"‫سري‬‫وخالصة‬ُ‫ت‬ ‫ٻا‬ٛ‫ٻ‬‫ت‬‫اي‬ ‫ٳ‬‫ت‬‫ٵ‬ْ‫ځ‬‫أ‬ ‫ځ‬‫و‬‫ٻ‬ْ‫ڇ‬‫إ‬ ‫ٳا‬ٓ‫ٵ‬ٝ‫ځ‬ً‫ٳ‬‫ع‬ ‫ٵ‬‫ب‬‫ٴ‬‫ت‬‫ٳ‬ٚ ‫ٳا‬ٓ‫ځ‬‫ه‬‫ٹ‬‫غ‬‫ٳا‬ٓ‫ٳ‬َ‫ٴ‬ِٝ‫ٹ‬‫س‬‫ٻ‬‫ط‬‫اي‬ ‫ٴ‬‫ب‬(128)‫ڄ‬٫ٛ‫ٴ‬‫غ‬‫ٳ‬‫ض‬ ‫ٵ‬ِ‫ڇ‬ٗٝ‫ٹ‬‫ؾ‬ ‫ٵ‬‫ح‬‫ٳ‬‫ع‬‫ٵ‬‫ب‬‫ٳا‬ٚ ‫ٳا‬ٓ‫ٻ‬‫ب‬‫ٳ‬‫ض‬ ‫ٴ‬‫ع‬ٜ‫ڇ‬‫ع‬‫ٳ‬‫ع‬‫ڃ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ٳ‬‫ت‬‫ٵ‬ْ‫ځ‬‫أ‬ ‫ځ‬‫و‬‫ٻ‬ْ‫ڇ‬‫إ‬ ‫ٵ‬ِ‫ڇ‬ِّٗٝ‫ٳن‬‫ع‬‫ٴ‬ٜ‫ٳ‬ٚ ‫ځ‬١‫ٳ‬ُ‫ڃ‬‫ه‬‫ٹ‬‫ش‬‫ڃ‬‫ي‬‫ٳا‬ٚ ‫ٳ‬‫ب‬‫ٳا‬‫ت‬‫ٹ‬‫ه‬‫ڃ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ٵ‬ِ‫ٴ‬ٗ‫ٴ‬ًُِّ‫ٳ‬‫ع‬‫ٴ‬ٜ‫ٳ‬ٚ ‫ځ‬‫و‬‫ٹ‬‫ت‬‫ٳا‬ٜ‫آ‬ ‫ٵ‬ِ‫ڇ‬ٗ‫ٵ‬ٝ‫ځ‬ً‫ٳ‬‫ع‬ ٛ‫ڂ‬ً‫ٵ‬‫ت‬‫ٳ‬ٜ ‫ٵ‬ِ‫ٴ‬ٗ‫ٵ‬ٓ‫ٹ‬َ ‫ٴ‬ِٝ‫ٹ‬‫ه‬‫ٳ‬‫ش‬‫ڃ‬‫ي‬‫ا‬‫ص‬(‫ايبكط‬٠127_129). ٌٝ‫ٚإزلاع‬ ِٖٝ‫إبطا‬ ٠ٛ‫زع‬ ‫اهلل‬ ‫ؾاغتذاب‬_ّ٬‫ايػ‬ ‫عًُٝٗا‬_‫اـامت‬ ‫ايٓيب‬ ٕ‫ؾها‬ ‫قُس‬_ّ٬‫ٚايػ‬ ٠٬‫ايك‬ ً٘ٝ‫ع‬_‫شضٜتُٗا‬ َٔ. ٘‫قٛي‬ ‫أَا‬= :٢‫عٝػ‬ ٣‫ٚبؿط‬+٢‫عٝػ‬ ‫اهلل‬ ‫ْيب‬ ٕ‫ؾإ‬_ّ٬‫ايػ‬ ً٘ٝ‫ع‬_‫بايٓيب‬ ‫ٻط‬‫ؿ‬‫ٳ‬‫ب‬ ‫قس‬ ‫قُس‬"ٍ‫ؾكا‬ ،ٕ‫ايكطآ‬ ٗ ٘ٓ‫ع‬ ‫اهلل‬ ‫أخدل‬ ‫نُا‬:‫ط‬ٞ‫ٹ‬ٓ‫ٳ‬‫ب‬ ‫ٳا‬ٜ ‫ٳ‬ِ‫ٳ‬ٜ‫ٵ‬‫ط‬‫ٳ‬َ ‫ٴ‬ٔ‫ٵ‬‫ب‬‫ا‬ ٢‫ٳ‬‫ػ‬ٝ‫ٹ‬‫ع‬ ‫ٳ‬ٍ‫ځا‬‫ق‬ ‫ٵ‬‫ش‬‫ڇ‬‫إ‬‫ٳ‬ٚ ‫ڇ‬‫إ‬ ‫ٹ‬٘‫ډ‬ً‫اي‬ ‫ٴ‬ٍٛ‫ٴ‬‫غ‬‫ٳ‬‫ض‬ ٞ‫ٿ‬ْ‫ڇ‬‫إ‬ ‫ٳ‬ٌٝ‫ٹ‬٥‫ٳا‬‫ط‬‫ٵ‬‫غ‬‫ڇ‬‫إ‬‫ڈ‬ٍٛ‫ٴ‬‫غ‬‫ٳ‬‫ط‬‫ٹ‬‫ب‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫ٿط‬‫ؿ‬‫ٳ‬‫ب‬‫ٴ‬َ‫ٳ‬ٚ ‫ٹ‬٠‫ٳا‬‫ض‬‫ٵ‬ٛ‫ٻ‬‫ت‬‫اي‬ ‫ٳ‬ٔ‫ٹ‬َ ‫ٻ‬ٟ‫ٳ‬‫س‬‫ٳ‬ٜ ‫ٳ‬ٔ‫ٵ‬ٝ‫ٳ‬‫ب‬ ‫ٳا‬ُ‫ٹ‬‫ي‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫ٿق‬‫س‬‫ٳ‬‫ك‬‫ٴ‬َ ‫ٵ‬ِ‫ڂ‬‫ه‬‫ٵ‬ٝ‫ځ‬‫ي‬ ‫ٴ‬‫س‬‫ٳ‬ُ‫ٵ‬‫س‬‫ځ‬‫أ‬ ‫ٴ‬٘‫ٴ‬ُ‫ٵ‬‫غ‬‫ا‬ ٟ‫ٹ‬‫س‬‫ٵ‬‫ع‬‫ٳ‬‫ب‬ ‫ٵ‬ٔ‫ٹ‬َ ٞ‫ٹ‬‫ت‬‫ڃ‬‫أ‬‫ٳ‬ٜ‫ص‬(‫ايكـ‬:6). ٢‫ؾعٝػ‬_ّ٬‫ايػ‬ ً٘ٝ‫ع‬_ٌ‫ٚب‬ ٘ٓٝ‫ب‬ ‫ٚيٝؼ‬ ،ٌٝ٥‫إغطا‬ ‫بين‬ ٤‫أْبٝا‬ َٔ ‫ْيب‬ ‫آخط‬ ٖٛ ‫قُس‬";‫ْيب‬‫ٚقس‬ٚ ،‫أٓس‬ ٘‫ازل‬ ٙ‫بعس‬ َٔ ٞ‫ٜأت‬ ‫بٓيب‬ ‫ٻط‬‫ؿ‬‫ٳ‬‫ب‬٤‫أزلا‬ َٔ ‫أٓس‬ ‫قُس‬ ‫ايٓيب‬." ‫أَا‬=َ٘‫أ‬ ‫ض٩ٜا‬+،‫إداض‬ ‫أخصٖا‬ ‫ٕا‬ َ٘‫أ‬ ٕ‫أ‬ ‫شيو‬ ;١‫قازق‬ ‫ض٩ٜا‬ ‫ضأت‬ ‫ؾكس‬ ّ‫ايؿا‬ ‫أضض‬ ٗ ٣‫بكط‬ ٘‫ي‬ ‫أنا٤ت‬ ٟ‫ايص‬ ‫ايٓٛض‬ ‫شيو‬ ‫يعٝٓٝٗا‬ ٌ‫ٻ‬‫ج‬‫ٳ‬ُ‫ٳ‬‫ت‬ ٘‫ؾٛنعت‬(1) . 2_‫ايٓيب‬ ٕٛ‫ن‬"‫ايعطب‬ ١َ‫أ‬ ٗ ‫خطز‬:‫غرلٖا‬ ٢ً‫ع‬ ‫ځت‬ً‫ٿ‬‫ه‬‫ڂ‬‫ؾ‬ ‫اييت‬ ١َ‫ا٭‬ ‫تًو‬ ‫اغتعس‬ ٢‫ست‬ ،‫آْصاى‬ َِ‫ا٭‬ َٟٔ‫ايص‬ ،ّ‫ايعا‬ ْٞ‫إس‬ ٞ‫ايطٚس‬ ‫اٱق٬ح‬ ‫شلصا‬ ‫ت‬ ،ّ‫ا٭قٓا‬ ٠‫ٚعباز‬ ،١َٝ‫ا٭‬ َٔ ‫عًٝٗا‬ ‫ططأ‬ ‫ٖا‬ ِ‫بايطغ‬ ،ّ٬‫اٱغ‬ ٜٔ‫ز‬ ً٘ٝ‫ع‬ ٌُ‫اؾت‬ 1_ٞ‫يًبٝٗك‬ ٠ٛ‫ايٓب‬ ٌ٥٫‫ز‬ ‫اْٛط‬1/80_84.
 23. 23. 14 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"ُ‫سريت‬‫وخالصة‬ ّ‫ٚا٫ْكػا‬ ‫ايتؿطم‬ َٔ ٠ٚ‫ايبسا‬ ١‫غًب‬ ‫ؾٝٗا‬ ‫أسسثت‬ ‫َٚا‬. ‫ڂ‬١َ‫أ‬ ‫ناْت‬ ‫ؾكس‬ ‫شيو‬ ‫َٚع‬‫ٹ‬‫ب‬‫ايعط‬‫ڄ‬٠‫َتُٝع‬١ٜ‫اؿط‬ ١‫ٚغع‬ ،‫ايؿهط‬ ٍ٬‫باغتك‬ ،١ٝ‫ايؿدك‬‫ناْت‬ ٟ‫ايص‬ ‫ايٛقت‬ ٌٗ‫ايطٜاغت‬ ١ٜ‫عبٛز‬ ٗ ‫تطغـ‬ ٣‫ا٭خط‬ َِ‫ا٭‬ ‫ٴ‬ٜ ‫َا‬ ‫غرل‬ ِٗ‫تؿ‬ ٕ‫أ‬ ‫عًٝٗا‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫قٛٛض‬ ،١ْٜٛٝ‫ٚايس‬ ١ٜٝٓ‫ايس‬‫ځ‬ًِّ‫ك‬َٔ ٜٔ‫ايس‬ ٍ‫ٚضدا‬ ،١ٓٗ‫ايه‬ ‫ٓٗا‬ ‫عًٝٗا‬ ‫سٛطت‬ ‫نُا‬ ،١ْٝٛ‫ن‬ ٚ‫أ‬ ،١ًٝ‫عك‬ ١‫َػأي‬ ٗ ِٗ‫ؽايؿ‬ ٕ‫أ‬ ٚ‫أ‬ ،١ٜٝٓ‫ايس‬ ّ‫ا٭سها‬ ١ٝ‫ٚإاي‬ ١ْٝ‫إس‬ ‫ايتكطؾات‬. ‫ايعطب‬ ١َ‫أ‬ ‫ٚناْت‬_‫ڄ‬‫ا‬‫أٜه‬_‫باغتك‬ ٠‫َتُٝع‬٠‫اٱضاز‬ ٍ٬ّ‫أٜا‬ ٍ‫ا٭عُا‬ ‫ْٝع‬ ٗ ‫عٝح‬ ٍ‫ٚا٭َٛا‬ ‫يًطقاب‬ ٌ‫إايه‬ ،٤٬‫ٚايٓب‬ ‫يًًُٛى‬ ٠‫ٻط‬‫د‬‫ٳ‬‫ػ‬‫ٴ‬َ ‫ڄ‬١‫ځ‬ً‫ډ‬‫ي‬‫ٳ‬‫ص‬‫ٴ‬َ َِ‫ا٭‬ ‫ناْت‬ ٫ٚ ،‫سطب‬ ٫ٚ ،ًِ‫غ‬ ٗ ِ‫شل‬ ٟ‫ضأ‬ ٬‫ؾ‬ ;ِ٥‫ايبٗا‬ َٕٛ‫ٜػتدس‬ ‫نُا‬ َِْٗٛ‫ٜػتدس‬ ‫نػب‬ ٫ٚ ٌُ‫ع‬ ٗ ِْٗٚ‫ز‬ ‫شلا‬ ٠‫إضاز‬. ‫ايبأ‬ ٠‫ٚؾس‬ ،‫ايٓؿؼ‬ ٠‫بعع‬ ٠‫َتُٝع‬ ‫ايعطب‬ ١َ‫أ‬ ‫ٚناْت‬‫ٚايكًٛب‬ ٕ‫ا٭بسا‬ ٠ٛ‫ٚق‬ ،‫ؽ‬ ‫ٳ‬ّ‫أٜا‬ٌ‫َٚط٩ٚغ‬ ،‫ٚايذلف‬ ‫اٱغطاف‬ ِٖ‫أؾػس‬ ٤‫ض٩غا‬ َٔ ١‫َ٪يؿ‬ َِ‫ا٭‬ ‫ناْت‬ ‫ٴ‬‫ط‬‫ٵ‬ٗ‫ځ‬‫ق‬ ِٗ‫ډ‬‫ي‬‫أش‬ ٜٔ‫ٻز‬ٛ‫ٳ‬‫ػ‬‫ٴ‬َٚ ،‫ا٫غتبساز‬ ٞ‫بػ‬ ِٖ‫أبڀط‬ ٠‫ٚغاز‬ ،‫ٚايؿٛـ‬ ‫ايب٪ؽ‬ ِٗ‫أنعؿ‬ ‫ا٫غتعباز‬. ،٤‫بايصنا‬ ٠‫ٖتاظ‬ ‫ٚناْت‬ ،‫ا٭ؾطاز‬ ٌ‫ب‬ ٍ‫ايعس‬ ٍ‫إ‬ ‫أقطب‬ ‫ايعطب‬ ١َ‫أ‬ ‫ٚناْت‬َٔ ‫ڈ‬‫رل‬‫ٚنج‬ ‫ايؿه‬،٤‫ٚاٱبا‬ ،٠‫ٚايٓذس‬ ،‫إًٗٛف‬ ١‫ٚإغاث‬ ،‫ايهٝـ‬ ّ‫نإنطا‬ ١‫ٚإهتػب‬ ١‫إٛضٚث‬ ٌ٥‫ا‬ ‫ناْت‬ ّ‫أٜا‬ ‫اؾاض‬ ١َ‫ٚسط‬ ،٤٢‫اي٬د‬ ١ٜ‫ٚٓا‬ ،١ٓ‫ٚايط‬ ،٤‫ٚايػدا‬ ،١ُ‫اشل‬ ًٛ‫ٚع‬ ١ٜ‫ا٭َرل‬ ٣ٚ‫ٚا٭تا‬ ‫ايهطا٥ب‬ ٌ‫ثك‬ َٔ ٌْ‫ٚا٭‬ ،١ْٝ‫ٚا٭ْا‬ ،٠‫با٭ثط‬ ١‫َطٖك‬ َِ‫ا٭‬. ‫ؾكاس‬ ٗ ٍ‫ايهُا‬ ‫أٚز‬ ‫بًػت‬ ‫قس‬ ‫ايعطب‬ ١َ‫أ‬ ‫ٚناْت‬،ٕ‫ايًػا‬ ١‫ٖا‬ ٍ‫إكا‬ ١‫ٚب٬غ‬
 24. 24. 15 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"‫سري‬‫وخالصة‬ُ‫ت‬ ،١ٜ‫ٚايؿعط‬ ،١ٝ‫اـڀاب‬ ْٞ‫ٚإعا‬ ،١ًٝ‫ايعك‬ ٌٖ‫بايدلا‬ ‫ٚايتأثرل‬ ‫يًتأثط‬ ٠‫َػتعس‬ ‫دعًٗا‬ ١ْٝٛ‫ٚايه‬ ،١ًٝ‫ايعك‬ ٕٛٓ‫ٚايؿ‬ ،١ٝ‫ٚايؿطع‬ ١ٝ‫اٱشل‬ ًّٛ‫ايع‬ ‫ْٝع‬ ٔ‫ع‬ ‫ٚيًتعبرل‬ّ‫أٜا‬ ‫ٳ‬ٚ ٣‫عط‬ ِ‫تٓؿك‬ ٣‫ا٭خط‬ َِ‫ا٭‬ ‫ناْت‬‫ٵ‬‫س‬،١ٝ‫ٚإصٖب‬ ١ٜٝٓ‫ايس‬ ‫بايتعكبات‬ ‫ستٗا‬ ‫اي‬ ‫ٚايعساٚات‬١ٝ‫عطق‬. ،‫ڄ‬٠‫ؾڀط‬ ‫ايٓاؽ‬ ًِ‫أغ‬ ‫ناْٛا‬ ِْٗ‫أ‬ ،‫ايعطب‬ ‫بٗا‬ ‫اَتاظ‬ ١ٜ‫َع‬ ِٛ‫ٚأع‬ٕ‫أ‬ ٔ‫َـ‬ ِ‫بايطغ‬ ١‫ٚقٓاع‬ ٔ‫ؾ‬ ٌ‫ن‬ ٗ َِٗٓ ٢‫أضق‬ ‫ناْت‬ ٠‫اؿهاض‬ َِ‫أ‬. ،ٌ‫ايعك‬ ٍ٬‫باغتك‬ ‫ايٓؿؼ‬ ‫إق٬ح‬ ِٜ‫تكس‬ ٢ً‫ع‬ ‫َبين‬ َٞ٬‫اٱغ‬ ‫ٚاٱق٬ح‬ ،‫ْٚبات‬ ،ٕ‫َعس‬ َٔ ‫ا٭ضض‬ ٗ ‫َا‬ ‫إق٬ح‬ ٢ً‫ع‬ ‫ا٭خ٬م‬ ‫ٚتٗصٜب‬ ،٠‫ٚاٱضاز‬ ٕ‫ٚسٝٛا‬. ‫اهلل‬ ٕ‫نا‬ ‫ٚبٗصا‬_ٌ‫ٚد‬ ‫عع‬_٘‫ب‬ ٤‫دا‬ ٟ‫ايص‬ ِٝٛ‫ايع‬ ‫يٲق٬ح‬ ١َ‫ا٭‬ ٙ‫ٖص‬ ‫ټ‬‫س‬‫ٹ‬‫ع‬‫ٴ‬ٜ ‫قُس‬"(1) . 3_‫ايٓػب‬ ‫ؾطف‬:٘‫ْػب‬ ٕ‫نا‬ ‫ؾكس‬"ٍ‫قا‬ ،‫ٚأقطسٗا‬ ،‫ا٭ْػاب‬ ‫أؾطف‬ _ٍ‫تعا‬_:‫ط‬٢‫ځ‬ً‫ٳ‬‫ع‬ ‫ٳ‬ٕ‫ٳا‬‫ط‬‫ٵ‬ُ‫ٹ‬‫ع‬ ‫ٳ‬ٍ‫ٳآ‬ٚ ‫ٳ‬ِٝ‫ٹ‬ٖ‫ٳا‬‫ط‬‫ٵ‬‫ب‬‫ڇ‬‫إ‬ ‫ٳ‬ٍ‫ٳآ‬ٚ ‫ڄ‬‫ا‬‫ٴٛس‬ْ‫ٳ‬ٚ ‫ٳ‬ّ‫ٳ‬‫ز‬‫آ‬ ٢‫ځ‬‫ؿ‬‫ځ‬‫ڀ‬‫ٵ‬‫ق‬‫ا‬ ‫ٳ‬٘‫ډ‬ً‫اي‬ ‫ٻ‬ٕ‫ڇ‬‫إ‬ ‫ٳ‬ٌ‫ٹ‬ُ‫ځ‬‫ي‬‫ٳا‬‫ع‬‫ڃ‬‫ي‬‫ا‬‫ص‬(ٕ‫عُطا‬ ٍ‫آ‬:33). ‫ؾاهلل‬_ٌ‫ٚد‬ ‫عع‬_،ٌَ‫يًُتكس‬ ١ٜ‫ٚاشلسا‬ ٠ٛ‫ايٓب‬ ِٗٝ‫ؾ‬ ٌ‫دع‬ ‫إش‬ ;٤٫٪ٖ ٢‫اقڀؿ‬ ‫بين‬ َٔ ٢‫ٚاقڀؿ‬ ،ِ‫ٖاؾ‬ ‫بين‬ ‫قطٜـ‬ َٔ ٢‫ٚاقڀؿ‬ ،١ْ‫ٹٓا‬‫ن‬ َٔ ‫ڄ‬‫ا‬‫قطٜؿ‬ ٢‫ٚاقڀؿ‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫قُس‬ ّ‫آز‬ ‫ٚيس‬ ‫غٝس‬ ِ‫ٖاؾ‬"،ٜٔ‫ٚاٯخط‬ ٌ‫ا٭ٚي‬ ٌ‫أؾه‬ ٌٝ‫إزلاع‬ ٍ‫آ‬ ٕ‫ؾها‬ ٌ‫إتٛغڀ‬ ٌ‫أؾه‬ ‫إغشام‬ ٛٓ‫ب‬ ٕ‫نا‬ ‫نُا‬. 1_‫م‬ ١ٜٛ‫ايٓب‬ ٠‫ايػرل‬ ١‫خ٬ق‬ ‫اْٛط‬3_7.
 25. 25. 16 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"ُ‫سريت‬‫وخالصة‬ ‫قط‬ ١ًٝ‫يكب‬ ‫اهلل‬ ٤‫اقڀؿا‬ ‫أَا‬،ّ‫ايعٛا‬ ‫إٓاقب‬ َٔ ‫اهلل‬ ِٖ‫آتا‬ ‫َا‬ ٕ‫نا‬ ‫ؾكس‬ ‫ٜـ‬ ٌٝ‫إزلاع‬ ‫ٚيس‬ ‫أقطح‬ ‫ناْٛا‬ ‫إش‬ ;ّ‫اؿطا‬ ‫إػذس‬ ١َ‫ٚخس‬ ،١‫َه‬ ٢ٓ‫ٴه‬‫غ‬ ‫بعس‬ ‫ٚ٫غُٝا‬ ‫أ‬ ِٗ‫ٚأؾكش‬ ،‫ڄ‬‫ا‬‫آزاب‬ ِٖ٬‫ٚأع‬ ،‫ڄ‬‫ا‬‫أسػاب‬ ِٗ‫ٚأؾطؾ‬ ،‫ڄ‬‫ا‬‫أْػاب‬ٕٚ‫إُٗس‬ ِٖٚ ،١ٓ‫يػ‬ ١ًُ‫ايه‬ ‫ؾُع‬. ٍ‫قا‬ ‫ا٭غكع‬ ٔ‫ب‬ ١ً‫ٚاث‬ ٔ‫ع‬ ًِ‫َػ‬ ‫قشٝض‬ ٗ ٤‫دا‬:‫اهلل‬ ٍٛ‫ضغ‬ ‫زلعت‬" ٍٜٛ‫ك‬= :ٜ‫قط‬ ٢‫ٚاقڀؿ‬ ،ٌٝ‫إزلاع‬ ‫ٚيس‬ َٔ ١ْ‫نٓا‬ ٢‫اقڀؿ‬ ‫اهلل‬ ٕ‫إ‬‫ؿ‬،١ْ‫نٓا‬ َٔ ‫ڄ‬‫ا‬ ِ‫ٖاؾ‬ ‫بين‬ َٔ ْٞ‫ٚاقڀؿا‬ ،ِ‫ٖاؾ‬ ‫بين‬ ‫قطٜـ‬ َٔ ٢‫ٚاقڀؿ‬+(1) . ‫ؾهاْٛا‬ ;ّ‫ٚإهاض‬ ٌ٥‫ايؿها‬ َٔ ٘‫ب‬ ‫اَتاظٚا‬ ‫ٕا‬ ٕ‫نا‬ ‫ؾكس‬ ِ‫ٖاؾ‬ ‫يبين‬ ‫اهلل‬ ٤‫اقڀؿا‬ ‫أَا‬ ِٝ‫ٜٚت‬ ٌ‫ٕػه‬ ِٖ‫ٚخرل‬ ،ً‫ايؿ‬ ‫عٓس‬ ‫ايٓاؽ‬ ‫أقًض‬. ‫ٖاؾ‬ ‫يكب‬ ‫أطًل‬ ‫ٚإِا‬‫ايجطٜس‬ ِ‫ٖؿ‬ َٔ ٍٚ‫أ‬ ْ٘‫٭‬ ;‫َٓاف‬ ‫عبس‬ ٔ‫ب‬ ٚ‫ٵط‬ُ‫ع‬ ٢ً‫ع‬ ِ _‫يصٜص‬ ّ‫طعا‬ ٖٛٚ_ِ‫إٛغ‬ ‫ٴ‬ٌٖ‫أ‬ ‫ڈ‬ّ‫عا‬ ‫ٻ‬ٌ‫ن‬ َ٘ٓ ‫ٴ‬‫ع‬‫ٳ‬‫ب‬‫ٵ‬‫ؿ‬‫ٳ‬ٜ ٕ‫ٚنا‬ ،٘‫ايكش‬ ِٗ‫أقاب‬ ٜٔ‫يًص‬ ٤‫ايهطا‬ ٗ ٫ٚ ٤‫ايػطا‬ ٗ ‫تطؾع‬ ٫ ‫څ‬١‫َٓكٛب‬ ٘‫ٴ‬‫ت‬‫َٚا٥س‬ ،١‫ناؾ‬. ٍٛ‫ايطغ‬ ‫ټ‬‫س‬‫د‬ ‫عبسإڀًب‬ ٙ‫ٴ‬‫س‬‫ځ‬‫ي‬ٚ ِ‫ٖاؾ‬ ٢ً‫ع‬ ‫ٚظاز‬"،‫ايٛسـ‬ ِ‫ٜڀع‬ ٕ‫ؾها‬ ،٤‫ايػُا‬ ‫ٚطرل‬‫سطا‬ ‫بػاض‬ ‫تعبس‬ َٔ ٍٚ‫أ‬ ٕ‫ٚنا‬٤٘‫ْؿػ‬ ٢ً‫ع‬ ‫اـُط‬ ّ‫سط‬ ْ٘‫أ‬ ٟٚ‫ٚض‬ ،. ١ًُ‫ٚباؾ‬:‫ايٓيب‬ ٍ‫آ‬ ‫اَتاظ‬ ‫ؾكس‬"ٌ‫ٚايؿٛان‬ ،١ًٝ‫ايع‬ ‫با٭خ٬م‬ َ٘ٛ‫ق‬ ‫غا٥ط‬ ٢ً‫ع‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫قُس‬ ‫اهلل‬ ٢‫اقڀؿ‬ ِ‫ث‬ ،١ٝ‫ايٓؿػ‬ ٌ٥‫ٚايؿها‬ ،١ًُٝ‫ايع‬"‫خرل‬ ٕ‫ؾها‬ ;ِ‫ٖاؾ‬ ‫بين‬ َٔ ِٖ‫ٚغٝس‬ ،ّ‫آز‬ ‫ٚيس‬(2) . 1_ًِ‫َػ‬(2276.) 2_‫م‬ ‫نجرل‬ ٔ‫٫ب‬ ٍٛ‫ايطغ‬ ٠‫غرل‬ ٗ ٍٛ‫ايؿك‬ ‫اْٛط‬5_7‫م‬ ١ٜٛ‫ايٓب‬ ٠‫ايػرل‬ ١‫ٚخ٬ق‬ ،10_11
 26. 26. 17 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"‫سري‬‫وخالصة‬ُ‫ت‬ 4_٘‫بًٛغ‬"‫ا٭خ٬م‬ ّ‫َهاض‬ ٗ ٠ٚ‫ايصض‬:‫ؾك‬‫اهلل‬ ً٘‫دب‬ ‫س‬_ٌ‫ٚد‬ ‫عع‬_٢ً‫ع‬ ١ٜ‫ايبؿط‬ ٢‫أضق‬ ٌ‫ب‬ ،َ٘ٛ‫ق‬ ٢‫أضق‬ ٠ٛ‫ايٓب‬ ٌ‫قب‬ ٕ‫ؾها‬ ،ٍ‫اـكا‬ ‫ٚٓٝس‬ ،ٍ٬‫اـ‬ ِٜ‫نط‬ ٘‫خًك‬ ٔ‫ٚسػ‬ ،٘‫ؾڀطت‬ ١َ٬‫ٚغ‬ ،٘‫ْؿػ‬ ٤‫ظنا‬ ٗ. ‫شلا‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫كًك‬ ٘‫يعٚدت‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫قب‬ ‫تعٚز‬ ِ‫ث‬ ،‫ڄ‬‫ا‬‫عؿٝؿ‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫ؾكرل‬ ‫ٻ‬‫ب‬‫ٚؾ‬ ،‫ڄ‬‫ا‬‫ؾطٜؿ‬ ‫ڄ‬‫ا‬ُٝ‫ٜت‬ ‫ْؿأ‬. ٖٛ ‫ٻ‬ٍٛ‫ٜت‬ ‫مل‬ٚ‫ز‬ ٗ ‫قطٜـ‬ ٍ‫أعُا‬ َٔ ‫ڄ‬‫ا‬٦ٝ‫ؾ‬ ٙ‫ٚايس‬ ٫‫ٜعبس‬ ٕ‫نا‬ ٫ٚ ،‫زْٝاٖا‬ ٫ٚ ‫ٜٓٗا‬ ٍ‫ٜس‬ ٌُ‫ع‬ ٫ٚ ٍٛ‫ق‬ ٘ٓ‫ع‬ ‫ٵ‬‫ط‬‫ٳ‬‫ث‬‫ٵ‬٪‫ٴ‬ٜ ‫ٚمل‬ ،ِٗ‫ْسٚات‬ ٫ٚ ،ِٖ‫غاَط‬ ‫وهط‬ ٫ٚ ،ِٗ‫عبازت‬ ‫إيٝٗا‬ ‫ايتڀًع‬ ٚ‫أ‬ ،١‫ايطٜاغ‬ ‫ٿ‬‫ب‬‫س‬ ٢ً‫ع‬. ‫ٚنا‬ّٕ‫إكا‬ ٘‫ي‬ ٕ‫نا‬ ‫ؾبصيو‬ ;‫اٯزاب‬ ًٛ‫ٚع‬ ،١ْ‫ٚا٭َا‬ ،‫ايكسم‬ ّ‫بايتعا‬ ‫ٴعطف‬ٜ ٌَ‫با٭‬ ٙٛ‫يكب‬ ٢‫ست‬ ;٠ٛ‫ايٓب‬ ٌ‫قب‬ ‫ا٭ضؾع‬. ‫ا‬ ٙ‫ٖص‬ ٢ً‫ٚع‬ٕ‫نا‬ ٍ‫ؿا‬"،‫ايڀاٖط‬ ٙ‫دػس‬ ٗ ‫ٚنًُت‬ ،٣ٛ‫ٚاغت‬ ،ٙ‫أؾس‬ ‫بًؼ‬ ٢‫ست‬ ٫ٚ ٙ‫دا‬ ٍ‫إ‬ ‫تڀًع‬ ٫ٚ ،١‫زلع‬ ٫ٚ ،ٍ‫َا‬ ٗ ‫طُع‬ ٫ٚ ،٣ٛ‫ايك‬ ‫ْٝع‬ ١ٝ‫ايعن‬ ٘‫ْٚؿػ‬ ٌٕ‫ايعا‬ ‫ضب‬ َٔ ٞ‫ايٛس‬ ٙ‫أتا‬ ٢‫ست‬ ،٠‫ؾٗط‬_ًٌٝ‫ق‬ ‫بعس‬ ْ٘‫بٝا‬ ٞ‫غٝأت‬ ‫نُا‬_(1) . 5_ْ٘ٛ‫ن‬"‫ٜهتب‬ ٫ٚ ‫ٜكطأ‬ ٫ ‫ڄ‬‫ا‬‫ٸ‬َٝ‫أ‬:ٌ٥٫‫ٚايس‬ ‫إٗٝ٦ات‬ ِٛ‫أع‬ َٔ ‫ؾٗصا‬٢ً‫ع‬ ٌ‫ٜك‬ ‫ٚمل‬ ،‫ڄ‬‫ا‬‫غڀط‬ ‫ٜهتب‬ ‫ٚمل‬ ،‫ڄ‬‫ا‬‫نتاب‬ ‫ٜكطأ‬ ‫مل‬ ٟ‫ايص‬ َٞ‫ا٭‬ ٌ‫ايطد‬ ‫ؾٗصا‬ ;٘‫ْبٛت‬ ‫قسم‬ ١َٝ‫ا٭‬ ١َ‫ا٭‬ ‫تًو‬ ٗ ‫ٴ‬٤٢‫ايٓاؾ‬ ،‫ڄ‬‫ا‬‫ْجط‬ ٌ‫ٜطػ‬ ‫ٚمل‬ ،‫ڄ‬‫ا‬‫ؾعط‬_،١ُٝٛ‫ع‬ ٠ٛ‫بسع‬ ٞ‫ٜأت‬ ٝ‫ا٫دتُاع‬ ٢‫ايؿٛن‬ ٌ‫تػتأق‬ ،١‫عازي‬ ١ٜٚ‫زلا‬ ١‫ٚبؿطٜع‬١‫ٕعتٓكٝٗا‬ ٌ‫ٚتهؿ‬ ، ‫ضم‬ َٔ ِٗ‫ٚتعتك‬ ،١ٜ‫ا٭بس‬ ١ْٝ‫اٱْػا‬ ٠‫ايػعاز‬ِٗ‫ٿ‬‫ب‬‫ض‬ ‫يػرل‬ ١ٜ‫ايعبٛز‬_٬‫ٚع‬ ٌ‫د‬_. ‫قسقٗا‬ ٌ٥٫‫ز‬ َٔٚ ،٠ٛ‫ايٓب‬ ‫َٗٝ٦ات‬ َٔ ‫شيو‬ ٌ‫ن‬(2) . 1_‫م‬ ٠‫ايػرل‬ ١‫خ٬ق‬ ‫اْٛط‬17_19. 2_‫م‬ ٠‫ايػرل‬ ١‫خ٬ق‬ ‫اْٛط‬25.
 27. 27. 18 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"ُ‫سريت‬‫وخالصة‬ 6_‫ْؿ‬ ْ٘ٛ‫ن‬‫أ‬١َ‫إهط‬ ١‫َه‬ ٗ:‫اختاضٖا‬ ‫اييت‬ ١‫ايڀٝب‬ ٠‫ايبًس‬ ‫تًو‬‫اهلل‬‫بٝت‬ ٍٚ‫٭‬ ًِٝ‫ايػ‬ ‫ٚايٓػو‬ ،١‫اـايك‬ ٠‫ٚايعباز‬ ‫اهلل‬ ‫يتٛسٝس‬ ‫ا٭ضض‬ ٗ ّ‫قا‬. ‫اهلل‬ ٍ‫قا‬_ٌ‫ٚد‬ ‫عع‬_‫ط‬ :‫ٳ‬‫ع‬‫ٹ‬‫ن‬‫ٴ‬ٚ ‫ٺ‬‫ت‬‫ٵ‬ٝ‫ٳ‬‫ب‬ ‫ٳ‬ٍ‫ٻ‬ٚ‫ځ‬‫أ‬ ‫ٻ‬ٕ‫ڇ‬‫إ‬٣‫ٶ‬‫س‬‫ٴ‬ٖ‫ٳ‬ٚ ‫ڄ‬‫ا‬‫ٳن‬‫ض‬‫ٳا‬‫ب‬‫ٴ‬َ ‫ځ‬١‫ډ‬‫ه‬‫ٳ‬‫ب‬‫ٹ‬‫ب‬ ٟ‫ٹ‬‫ص‬‫ډ‬ً‫ځ‬‫ي‬ ‫ڇ‬‫ؽ‬‫ٻا‬ًٓ‫ٹ‬‫ي‬ ‫ٳ‬ٌ‫ٹ‬ُ‫ځ‬‫ي‬‫ٳا‬‫ع‬‫ڃ‬ًِّ‫ي‬‫ص‬(ٕ‫عُطا‬ ٍ‫آ‬:96). ‫ڄ‬‫ا‬‫ْٝع‬ ‫اهلل‬ ‫ب٬ز‬ ٔ‫ع‬ ١‫َه‬ ٘‫ب‬ ‫اَتاظت‬ ‫َا‬ ‫أعذب‬ ٌَُٔٚ‫أن‬ ٌَ‫سا‬ ‫َٛيس‬ َٔ‫ظ‬ ٌ‫ب‬ ٘‫ٖذطت‬ َٔ‫ٚظ‬ ‫اهلل‬ ‫ضغا٫ت‬_‫ٚمل‬ ،١َٛ‫سه‬ ٍ‫إ‬ ِٗ‫عادت‬ ‫أًٖٗا‬ ‫ٜؿعط‬ ‫مل‬ ٠‫بًس‬ ‫أْٗا‬ ‫ٻ‬‫ؼ‬ُ‫ٴ‬‫ت‬‫ساد‬ُٞ‫ؼ‬ ١‫ؾطط‬ ١َ‫إقا‬ ٍ‫إ‬ ِٗ;‫ٚايؿط‬ ٞ‫ايبػ‬ ٌٖ‫أ‬ َٔ ِٗٝ‫ؾ‬ ١ٝ‫ايعاؾ‬ ٌٖ‫أ‬ ‫ٚايؿط‬ ٞ‫ايبػ‬ ٍ‫إ‬ ٘‫ْؿػ‬ ‫تٓعع‬ ١‫َه‬ ٌٖ‫أ‬ َٔ ‫ڄ‬‫ا‬ٓ‫ٴٛاط‬َ ِٗٝ‫ؾ‬ ‫عطؾٛا‬ ‫قًُا‬ ِْٗ‫٭‬. ٕ‫ؾها‬ ،٘‫ي‬ ٘‫شَت‬ ٗ ‫َا‬ ٤‫ٚؾا‬ ٗ ٘ٓ٥‫زا‬ ٜٔ‫إس‬ ٌ‫ّڀ‬ ٕ‫أ‬ ٌ‫ايباط‬ ِٗٝ‫ؾ‬ ‫ٜكع‬ ٕ‫نا‬ ‫َا‬ ‫ٚأنجط‬ ١ُ‫قه‬ ٚ‫أ‬ ١ٝ‫قه‬ ٍ‫إ‬ ١‫ساد‬ ٬‫ب‬ ٘‫سك‬ ٢ً‫ع‬ َ٘ٓ ٌ‫ؾٝشك‬ ;١ٝ‫ايعاؾ‬ ٌٖ‫بأ‬ ً٘ٝ‫ع‬ ٌ‫ٜػتع‬. ٖٛٚ ‫أؾطاؾٗا‬ َٔ ‫ٚؾطٜـ‬ ١‫َه‬ ٤‫ٚدٗا‬ َٔ ٘ٝ‫ٚد‬ ‫بٝت‬ ٗ ‫اْعكس‬ ‫ٖصا‬ ٌ‫ٚ٭د‬ ُٞٝ‫ايت‬ ٕ‫دسعا‬ ٔ‫ب‬ ‫عبساهلل‬_‫ايكسٜل‬ ‫بهط‬ ٞ‫أب‬ ٠‫أغط‬ َٔ_َٔ ١‫طا٥ؿ‬ ٘ٝ‫ؾ‬ ‫اؾذلى‬ ‫ٷ‬‫ـ‬‫ڃ‬ً‫ٹ‬‫س‬ ٢ً‫ع‬ ‫ٚتعاقسٚا‬ ،‫قطٜـ‬ ٗ ٠٤ٚ‫ٚإط‬ ٠‫ٻ‬ٛ‫ٴ‬‫ت‬‫ڂ‬‫ؿ‬‫اي‬ ٌٖ‫أ‬‫أًٖٗا‬ َٔ ‫ڄ‬‫ا‬ًََٛٛ ١‫َه‬ ‫هسٚا‬ ٫‫أ‬ٚ‫أ‬ ٫‫إ‬ ‫ايٓاؽ‬ ‫غا٥ط‬ َٔ ‫زخًٗا‬ ٖٔ ِٖ‫غرل‬ َٔ٢‫ست‬ ًُ٘ٚ ‫ٵ‬ٔ‫ٳ‬َ ٢ً‫ع‬ ‫ٚناْٛا‬ ،٘‫َع‬ ‫قاَٛا‬ ٘‫ًَُٛت‬ ً٘ٝ‫ع‬ ‫ٻ‬‫ز‬‫ٳ‬‫ط‬‫ٴ‬‫ت‬(1) . ‫اهلل‬ ٍٛ‫ضغ‬ ٕ‫ٚنا‬"،٢‫ؾت‬ ‫َٜٛ٦ص‬ ٍ‫ٜعا‬ ٫ٔ‫ع‬ ٘ٝ‫أب‬ ٔ‫ع‬ ٠ٚ‫عط‬ ٔ‫ب‬ ٕ‫عجُا‬ ‫ٻح‬‫س‬ ‫ؾكس‬ ٌَٓ٪ٕ‫ا‬ ّ‫أ‬ ١‫عا٥ؿ‬_‫عٓٗا‬ ‫اهلل‬ ٞ‫ضن‬_‫اهلل‬ ٍٛ‫ضغ‬ ‫زلعت‬ ‫أْٗا‬"ٍٛ‫ٜك‬= :‫ؾٗست‬ ‫يكس‬ ٕ‫دسعا‬ ٔ‫ب‬ ‫عبساهلل‬ ‫زاض‬ ٗ‫َا‬ ٍٛ‫ايؿه‬ ‫سًـ‬ َٔٛ‫ي‬٘ٝ‫إي‬ ‫ٴ‬‫ت‬ٝ‫ٴع‬‫ز‬‫أسب‬ ‫َٚا‬ ،‫٭دبت‬ ِ‫ايٓع‬ ‫ٳ‬‫ط‬‫ٵ‬ُ‫ٴ‬‫س‬ ٘‫ب‬ ٞ‫ي‬ ٕ‫أ‬+(2) . 1_َ ‫اْٛط‬‫م‬ ‫اـڀٝب‬ ٜٔ‫ايس‬ ‫قب‬ ‫يًؿٝذ‬ ٍٚ‫ا٭‬ ٌٝ‫ايطع‬ ‫ع‬19_20. 2_ٞٗ‫يًؿان‬ ،٘‫ٚسسٜج‬ ‫ايسٖط‬ ِٜ‫قس‬ ٗ ١‫َه‬ ‫أخباض‬(126)5/190.
 28. 28. 21 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"‫سري‬‫وخالصة‬ُ‫ت‬ ً ‫ث‬:‫هانيب‬ ‫شن‬ ‫عا‬ ‫بذة‬"‫ته‬ ‫وس‬: ٘‫ْػب‬:‫ٴ‬‫س‬ُ‫ق‬ ٖٛ‫ٴ‬ٔ‫ب‬‫ٹ‬‫س‬‫عب‬‫ڇ‬ٔ‫ب‬ ‫اهلل‬ٞ‫قك‬ ٔ‫ب‬ ‫َٓاف‬ ‫عبس‬ ٔ‫ب‬ ِ‫ٖاؾ‬ ٔ‫ب‬ ‫عبسإڀًب‬ ‫ا‬ٔ‫ب‬‫ن٬ب‬١ْ‫نٓا‬ ٔ‫ب‬ ‫ايٓهط‬ ٔ‫ب‬ ‫َايو‬ ٔ‫ب‬ ‫ؾٗط‬ ٔ‫ب‬ ‫غايب‬ ٔ‫ب‬ ٟ٪‫ي‬ ٔ‫ب‬ ‫نعب‬ ٔ‫ب‬ ٠‫َط‬ ٔ‫ب‬ ‫ا‬ٔ‫ب‬ ‫َهط‬ ٔ‫ب‬ ‫إيٝاؽ‬ ٔ‫ب‬ ١‫َسضن‬ ٔ‫ب‬ ١ّ‫خع‬ ٔ‫ب‬َٔ ٕ‫ٚعسْا‬ ،ٕ‫عسْا‬ ٔ‫ب‬ ‫َعس‬ ٔ‫ب‬ ‫ْعاض‬ ِٖٝ‫إبطا‬ ٔ‫ب‬ ٌٝ‫إزلاع‬ ١ٜ‫شض‬ َٔ ‫ٚايعطب‬ ،‫ايعطب‬_ًٗٝ‫ع‬‫ُا‬ّ٬‫ايػ‬_(1) . ‫ايٓيب‬ ّ‫ڂ‬‫أ‬ٚ"‫دس‬ ٛ‫أخ‬ ٠‫ٚظٖط‬ ،٠‫ظٖط‬ ٔ‫ب‬ ‫َٓاف‬ ‫عبس‬ ٔ‫ب‬ ‫ٖٚب‬ ‫بٓت‬ ١َٓ‫آ‬ ٖٞ ‫ايٓيب‬." ‫ايٓيب‬ ‫ٚايس‬ ‫عبساهلل‬ ‫بٗا‬ ‫تعٚز‬ ‫ٚقس‬"ًِ‫ؾ‬ ،ّ‫أٜا‬ ١‫ث٬ث‬ ‫أًٖٗا‬ ‫بٝت‬ ٗ ‫َعٗا‬ ّ‫ٚأقا‬ ‫بايٓيب‬ ‫ًٓت‬ ٕ‫أ‬ ‫تًبح‬"ٕ‫ؾأ‬ ٖٛ ‫نُا‬ ‫ڄ‬‫ا‬ٓٚ ٫ٚ ،‫ڄ‬٬‫ثك‬ ً٘ٓ ٗ ‫ػس‬ ‫ٚمل‬ ّ‫ا٭دػا‬ ‫ايكشٝشات‬ ‫احملكٓات‬(2) . ‫غابل‬ ّ٬‫ن‬ ٗ ‫ايط٩ٜا‬ ‫ٴ‬‫ط‬‫ڃ‬‫ن‬‫ٹ‬‫ش‬ ‫ٻ‬‫ط‬‫ٳ‬َ ‫ٚقس‬ ،٘‫ب‬ ‫ًٓت‬ ‫ٕا‬ ‫ض٩ٜا‬ َ٘‫أ‬ ‫ضأت‬ ‫ٚقس‬. ٘‫ٚ٫زت‬:،ِ‫اؾػ‬ ‫قشٝض‬ ،٠‫ايكٛض‬ ٌْٝ ،‫اـًل‬ ‫ٸ‬ٟٛ‫ٳ‬‫غ‬ َ٘‫أ‬ ٘‫ٚيست‬ ‫ٚقس‬ ‫ا‬ ‫بعس‬ ٌ‫ٚايػبع‬ ٟ‫يًشاز‬ ‫إٛاؾل‬ ٌٝ‫ايؿ‬ ّ‫عا‬ ٘‫ٚ٫زت‬ ‫ٚناْت‬‫يًُٝ٬ز‬ ١٥‫ـُػُا‬(3) . 1_‫م‬ ّ‫سع‬ ٔ‫٫ب‬ ٠‫ايػرل‬ ‫دٛاَع‬ ‫اْٛط‬4_6‫ا٭ْـ‬ ‫ٚايطٚض‬ ،1/23_38،‫ايٓػب‬ ٌٝ‫تؿك‬ ‫ؾؿُٝٗا‬ ‫ٻٜبع‬‫س‬‫اي‬ ٔ‫٫ب‬ ‫ا٭غطاض‬ ‫َٚڀايع‬ ،‫ا٭ْٛاض‬ ‫ٚسسا٥ل‬ ،٘ٝ‫ؾ‬ ٠‫ايٛاضز‬ ٤‫ا٭زلا‬ ‫ٚؾطح‬1/94،ٗ ‫ايطؾاز‬ ٌ‫ٚغب‬ ‫ايعباز‬ ‫خرل‬ ٟ‫ٖس‬1/235_322‫م‬ ٠‫ايػرل‬ ١‫ٚخ٬ق‬ ،11_12‫باؾا‬ ‫تُٝٛض‬ ‫٭ٓس‬ ‫اهلل‬ ٍٛ‫ضغ‬ ‫ٚقُس‬ ، ‫م‬28ِٜ‫ايهط‬ ٍٛ‫ايطغ‬ ‫أخ٬م‬ ّ‫َهاض‬ ِٗٝ‫ايٓع‬ ٠‫ْهط‬ ١‫َٚٛغٛع‬ ،1/192. 2_‫م‬ ٠‫ايػرل‬ ١‫خ٬ق‬ ‫اْٛط‬13_14‫ز‬ ١‫ايكشٝش‬ ١ٜٛ‫ايٓب‬ ٠‫ٚايػرل‬ ،.ٟ‫ايعُط‬ ّ‫أنط‬1/90_91. 3_‫ا٭ْٛا‬ ‫سسا٥ل‬ ‫اْٛط‬‫ض‬ٞ‫ايؿاؾع‬ ‫ٻٜبع‬‫س‬‫اي‬ ٔ‫٫ب‬1/29‫م‬ ٠‫ايػرل‬ ١‫ٚخ٬ق‬ ،14‫يًؿٝذ‬ ٠‫ايػرل‬ ٘‫ٚؾك‬ ، ‫ٻ‬‫ط‬‫خ‬ ،ٞ‫ايػعاي‬ ‫قُس‬‫أسازٜج‬ ‫ز‬٘‫م‬ ْٞ‫ا٭يبا‬ ‫ايؿٝذ‬58_63.
 29. 29. 20 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"ُ‫سريت‬‫وخالصة‬ ٘‫ٚأضنعت‬ ،‫عبسإڀًب‬ ٙ‫دس‬ ً٘‫ؾهؿ‬ ،َ٘‫أ‬ ٔ‫بڀ‬ ٗ ‫ٷ‬ٌ‫ٵ‬ُ‫ٳ‬‫س‬ ٖٛٚ ٙ‫ٚايس‬ ٗٛ‫ٴ‬‫ت‬ ‫ٚقس‬ ١ٜ‫ايػعس‬ ١ًُٝ‫س‬ ‫شلا‬ ٍ‫ٜكا‬ ٠‫اَطأ‬ ٍ‫إ‬ ٘‫بإضناع‬ ٙ‫دس‬ ‫عٗس‬ ِ‫ث‬ ّ‫أٜا‬ ١‫ث٬ث‬ َ٘‫أ‬. ‫غعس‬ ‫بين‬ ٗ ٘‫ضناعت‬:ٗ ِٖ‫٭ٚ٫ز‬ ‫ٜػذلنعٛا‬ ٕ‫أ‬ ‫ايعطب‬ ٠‫عاز‬ َٔ ٕ‫ٚنا‬ ‫اي‬ ٠‫ايٓؿأ‬ ‫أغباب‬ ‫تتٛاؾط‬ ‫سٝح‬ ;ٟ‫ايبٛاز‬١ًُٝ‫ايػ‬ ١ْٝ‫بس‬(1) . ‫شيو‬ َٔٚ ،‫ڄ‬‫ا‬‫عذب‬ ‫ايطنٝع‬ ‫ٖصا‬ ‫أَط‬ َٔ ١ٜ‫ايػعس‬ ١ًُٝ‫س‬ ‫ضأت‬ ‫ٚيكس‬:‫أتت‬ ‫أْٗا‬ ،١‫َه‬ َٔ ٠‫ايعٛز‬ ‫ططٜل‬ ٗٚ ،‫ايػرل‬ ١٦ٝ‫بڀ‬ ١ًٜ‫ٖع‬ ٕ‫أتا‬ ٢ً‫ع‬ ١‫َه‬ ٍ‫إ‬ ‫ظٚدٗا‬ ‫َع‬ ‫ٚضا٤ٖا‬ ‫ِّـ‬ً‫ٳ‬‫د‬‫ٴ‬‫ت‬ٚ ،‫ڄ‬‫ا‬‫غطٜع‬ ‫ڄ‬‫ا‬ٚ‫ٵ‬‫س‬‫ٳ‬‫ع‬ ٚ‫تعس‬ ٕ‫ا٭تا‬ ‫ناْت‬ ‫سذطٖا‬ ٗ ‫ايطنٝع‬ ‫تهع‬ ٖٞٚ ‫ايڀط‬ ‫ضؾام‬ ٌ‫دع‬ ‫ٖا‬ ،‫ايسٚاب‬ ٌ‫ن‬ٕٛ‫ٜتعذب‬ ًِٗ‫ن‬ ‫ٜل‬. ‫ايطنٝع‬ ‫طؿًٗا‬ ٕ‫ٚأ‬ ،‫اؿًٝب‬ َٔ ‫ڄ‬‫ا‬٦ٝ‫ؾ‬ ‫ټ‬‫ض‬‫ٹ‬‫س‬‫ٴ‬ٜ ٔ‫ٜه‬ ‫مل‬ ‫ثسٜٗا‬ ٕ‫بأ‬ ١ًُٝ‫س‬ ‫ٿخ‬‫س‬‫ٴش‬‫ت‬ٚ ‫اهلل‬ ٍٛ‫ضغ‬ ٟ‫ايجس‬ ‫أيكُت‬ ‫ؾًُا‬ ،‫اؾٛع‬ ٠‫ؾس‬ َٔ ٤‫ايبها‬ ِ٥‫زا‬ ٕ‫نا‬"،‫ڄ‬‫ا‬‫غعٜط‬ ‫ٻ‬‫ض‬‫ٳ‬‫ز‬ ‫ٜؿبعا‬ ٢‫ست‬ ‫طؿًٗا‬ ‫ٚتطنع‬ ٘‫تطنع‬ ‫ؾأقبشت‬. ‫سٛٝت‬ ‫ؾًُا‬ ،‫غعس‬ ‫بين‬ ‫زٜاض‬ ‫قَٛٗا‬ ‫أضض‬ ‫دسب‬ ٔ‫ع‬ ١ًُٝ‫س‬ ‫ٿخ‬‫س‬‫ٴش‬‫ت‬ٚ‫بؿطف‬ ٍ‫إ‬ ‫ٚؾكط‬ ‫ب٪ؽ‬ َٔ ‫ساشلا‬ ‫ٻيت‬‫س‬‫ٳ‬‫ب‬‫ٳ‬‫ت‬ٚ ،‫َٚاؾٝتٗا‬ ،‫أضنٗا‬ ‫أْتذت‬ ٌ‫ايڀؿ‬ ‫ٖصا‬ ١‫ضناع‬ ‫ٜٚػط‬ ٤‫ٖٓا‬. ٢ً‫ع‬ ‫ٵ‬‫ت‬‫ٻ‬‫ش‬‫ځ‬‫ي‬‫أ‬ ١ًُٝ‫س‬ ٔ‫يه‬ ،١‫َه‬ ٗ ٙ‫ٚدس‬ َ٘‫أ‬ ٍ‫إ‬ ١ًُٝ‫س‬ ٘‫ب‬ ‫عازت‬ ٌ‫غٓت‬ ‫ٚبعس‬ ٘‫ټ‬َ‫ڂ‬‫أ‬ ‫ؾٛاؾكت‬ ،‫عًٝٗا‬ ٘‫بطنت‬ َٔ ‫ضأت‬ ‫ٳا‬ُ‫ٹ‬‫ي‬ ;١ْٝ‫ثا‬ ٠‫َط‬ ‫عٓسٖا‬ ٘٥‫بكا‬ ٢ً‫ع‬ ‫تٛاؾل‬ ٕ‫أ‬ َ٘‫أ‬ ١ًُٝ‫س‬ ‫ؾعازت‬ ،١َٓ‫آ‬‫قًبٗا‬ ‫ُٮ‬ ١‫ٚايؿطس‬ ‫زٜاضٖا‬ ٍ‫إ‬ ٣‫أخط‬ ٠‫َط‬ ٌ‫بايڀؿ‬. ٘‫ؾشهٓت‬ ،‫غٓٛات‬ ‫أضبع‬ ‫آْصاى‬ ٙ‫ٚعُط‬ ،َ٘‫أ‬ ٍ‫إ‬ ١ًُٝ‫س‬ ٘‫ب‬ ‫عازت‬ ٌ‫غٓت‬ ‫ٚبعس‬ 1_١ٜٛ‫ايٓب‬ ٠‫ايػرل‬ ‫دٛاَع‬ ‫اْٛط‬ٞ‫ا٭ْسيػ‬ ّ‫سع‬ ٔ‫٫ب‬‫م‬6_7‫ا٭ْـ‬ ‫ٚايطٚض‬ ،1/278_286ٚ297.
 30. 30. 21 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"‫سري‬‫وخالصة‬ُ‫ت‬ ٌ‫غٓت‬ ‫عبسإڀًب‬ ٙ‫دس‬ ً٘‫ؾهؿ‬ ،ٌٓ‫غ‬ ‫غت‬ ‫ايعُط‬ َٔ ٘‫ي‬ ٕ‫ٚنا‬ ،‫تٛؾٝت‬ ٕ‫أ‬ ٍ‫إ‬ َ٘‫أ‬ ‫ايٓيب‬ ‫ٻ‬ِ‫ع‬ ‫طايب‬ ‫أبا‬ ٘ٓ‫اب‬ ٘‫ب‬ ٢‫أٚق‬ ٘‫ٚؾات‬ ٌ‫ٚقب‬ ،ٗٛ‫ت‬ ِ‫ث‬"‫نُا‬ ٘‫بعٓاٜت‬ ٘‫ؾشاط‬ ٙ‫ٚٚيس‬ ًٖ٘‫أ‬ ٙٛ‫و‬(1) . ‫ٜتعٛز‬ ًِ‫ؾ‬ ;‫ايؿٛـ‬ ‫عٝـ‬ ‫ٜعٝـ‬ ٙ‫يؿكط‬ ٕ‫نا‬ ْ٘‫أ‬ ٫‫إ‬"‫ٻ‬ٌ‫ٚيع‬ ،‫ايذلف‬ ِٝ‫ْع‬ ِٜ‫ايهط‬ ‫ايٓيب‬ ‫بٗصا‬ ‫اهلل‬ ١ٜ‫عٓا‬ َٔ ‫شيو‬. ٕ‫ٚنا‬"‫بين‬ ١ٜ‫باز‬ ٗ ٕ‫نا‬ ‫ٕا‬ ‫ايطناع‬ َٔ ْ٘‫إخٛا‬ ‫َع‬ ِٓ‫ايػ‬ ٞ‫ضع‬ ‫ٳ‬‫ـ‬‫ٹ‬‫ي‬‫أ‬ ‫قس‬ َٔ ‫شيو‬ ٢ً‫ع‬ ٙ‫ٜأخص‬ ‫َا‬ ٘‫ْؿػ‬ ٞ‫ؾٝهؿ‬ ;١‫َه‬ ٌٖ‫٭‬ ِٓ‫ايػ‬ ٢‫ٜطع‬ ‫ؾكاض‬ ،‫غعس‬ ‫ا٭‬١‫بايٓؿك‬ ُ٘‫ع‬ ‫ٜطٖل‬ ٫ٚ ،٠‫دط‬. ‫ايطاٖب‬ ‫عرلا‬ ٙ٩‫ٚيكا‬ ،ّ‫ايؿا‬ ٍ‫إ‬ ُ٘‫ع‬ ‫َع‬ ٙ‫غؿط‬:‫طايب‬ ٞ‫أب‬ ُ٘‫ع‬ ‫َع‬ ‫غاؾط‬ ِ‫ث‬ ‫ٖٚٓاى‬ ،ّ‫أٜا‬ ٠‫ٚعؿط‬ ٕ‫ٚؾٗطا‬ ١ٓ‫غ‬ ٠‫عؿط‬ ‫اثٓتا‬ ‫ايعُط‬ َٔ ٘‫ٚي‬ ،ّ‫ايؿا‬ ٍ‫إ‬ ٠‫ػاض‬ ٗ ٙ‫ضآ‬(‫عرلا‬)ً٘ٝ‫ع‬ ‫ايٝٗٛز‬ ٕ‫عسٚا‬ َٔ ٙ‫ٻض‬‫ص‬‫ٚس‬ ،‫طايب‬ ‫أبا‬ ٘‫ٻ‬ُ‫ع‬ ٘‫ب‬ ‫ٻط‬‫ؿ‬‫ٚب‬ ،‫ايطاٖب‬ ٣‫ضأ‬ ٕ‫أ‬ ‫بعس‬٘ٝ‫نتؿ‬ ٌ‫ب‬ ٠ٛ‫ايٓب‬ ‫خامت‬. ‫ٴ‬َ ٙ‫غؿط‬‫ٻ‬‫ت‬‫ٹ‬‫ذ‬١‫ـسه‬ ٍ‫َا‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫ط‬:‫بٓت‬ ١‫ـسه‬ ‫ڈ‬ٍ‫َا‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫ٻذط‬‫ت‬‫ٴ‬َ ٣‫أخط‬ ٠‫َط‬ ‫غاؾط‬ ْ٘‫إ‬ ِ‫ث‬ ‫بأضباح‬ ٠‫ايتذاض‬ ‫تًو‬ ‫دا٤ت‬ ‫إش‬ ;ٙ‫غرل‬ ٞ‫تعڀ‬ ‫ناْت‬ ‫ٖا‬ ٌ‫أؾه‬ ٘‫ؾأعڀت‬ ،‫خًٜٛس‬ ٠‫ٚاٯخط‬ ‫ايسْٝا‬ ٠‫بػعاز‬ ‫دا٤ت‬ ٌ‫ب‬ ،١‫َهاعؿ‬. ْ‫نا‬ ٢‫ست‬ ،‫قطٜـ‬ ٗ ٠‫اَطأ‬ ٌُ‫ٚأن‬ ٌ‫أعك‬ ٙ‫ٖص‬ ١‫خسه‬ ‫ٚناْت‬ٗ ٢‫تسع‬ ‫ت‬ ١ًٖٝ‫اؾا‬:‫ٹُا‬‫ي‬ ;٠‫ايڀاٖط‬٠‫ايٛاٖط‬ ٌ٥‫ٚايؿها‬ ،١‫ډ‬‫ؿ‬‫ٚايع‬ ،١ْ‫ايكٝا‬ َٔ ‫شلا‬. ١‫غسه‬ ٘‫ظٚاد‬:‫ايٓيب‬ َٔ ٣‫ضأ‬ ‫َا‬ ‫ڂ‬٠‫َٝػط‬ ‫ڂ٬َٗا‬‫غ‬ ‫ٳٗا‬‫ث‬‫ٻ‬‫س‬‫س‬ ‫ٕٚا‬"٘‫َع‬ ٘‫ضسًت‬ ٗ 1_‫ا٭ْـ‬ ‫ايطٚض‬ ‫اْٛط‬1/300_301‫م‬ ٟ‫يًُاٚضز‬ ٠ٛ‫ايٓب‬ ّ٬‫ٚأع‬ ،248_249.
 31. 31. 22 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"ُ‫سريت‬‫وخالصة‬ ٘‫قاي‬ ‫َٚا‬ ،١َٝ‫ايػا‬ ٌ٥‫ٚايؿها‬ ،١ٝ‫ايعاي‬ ‫ا٭خ٬م‬ َٔ ّ‫ايؿا‬ ٍ‫إ‬(‫عرلا‬)‫ايطاٖب‬ ٍ‫إ‬ ٍٚ‫ا٭‬ ٘‫ضسًت‬ ٗ ‫طايب‬ ٞ‫أب‬ ُ٘‫يع‬ّ‫ايؿا‬_‫ڄ‬‫ا‬‫ظٚد‬ ٙ‫تتدص‬ ٕ‫ٚبأ‬ ;٘‫ب‬ ‫ضغبتٗا‬ ‫تعًكت‬ ‫ايعٚاز‬ ‫شيو‬ ‫ٻ‬ِ‫ؾت‬ ;‫ظٚدٗا‬ ‫عٓٗا‬ ٗٛ‫ٚت‬ ،ٌ‫قب‬ َٔ ‫تعٚدت‬ ‫قس‬ ‫ٚناْت‬ ،‫شلا‬ ‫قطٜب‬ ‫ٚعُطٖا‬ ،١ٓ‫غ‬ ٜٔ‫ٚعؿط‬ ١‫ٔػ‬ ‫آْصاى‬ ٙ‫عُط‬ ٕ‫ٚنا‬ ،ُٕٕٛٝ‫ا‬‫ڄ‬‫ا‬١ٓ‫غ‬ ٌ‫أضبع‬ َٔ. ١ٜٛ‫ايٓب‬ ١‫ايبعج‬ ‫بعس‬ ‫ٚتٛؾٝت‬ ،‫َجًٗا‬ ‫أسب‬ ٫ٚ ،‫سٝاتٗا‬ ١ًٝ‫ط‬ ‫عًٝٗا‬ ‫ٜتعٚز‬ ‫ٚمل‬ ٓ‫غ‬ ‫بعؿط‬ٖٞٚ ،‫يكاسباتٗا‬ ٟ‫ٜٚٗس‬ ،‫عٓٗا‬ ‫ٜٚتكسم‬ ،‫ٜصنطٖا‬ ‫َا‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫نجرل‬ ٕ‫ؾها‬ ،ٌ ١ٝ‫ايكبڀ‬ ‫َاضٜا‬ ٘‫ظٚدت‬ َٔ ْ٘‫ؾإ‬ ;ِٖٝ‫إبطا‬ ‫عسا‬ ٙ‫أٚ٫ز‬ ‫ْٝع‬ ‫َٓٗا‬ ‫ڇم‬‫ظ‬‫ٴ‬‫ض‬ ‫اييت‬ ١‫ايعٚد‬. ٍ‫اٱْا‬ ٌٝ‫غب‬ ٢ً‫ع‬ ٞ‫ايٛس‬ ٤‫ٚبس‬ ،٠ٛ‫ايٓب‬ ٌ‫قب‬ ٘‫ٚغرلت‬ ٙ‫أخباض‬ ‫بعض‬ ٙ‫ٖص‬(1) . ً‫اج‬ ‫ث‬:‫س‬ ‫ها‬ ‫وء‬: ‫ايٓيب‬ ‫ٳ‬‫ؼ‬‫ځ‬ً‫ٳ‬‫ب‬"ٙ‫ٻ‬‫س‬‫ٴ‬‫ؾ‬‫أ‬،َٔ ‫ٴب‬‫ط‬‫ځ‬‫ق‬ٚ،١ْٝ‫ٚايبس‬ ١ًٝ‫ايعك‬ ٙ‫قٛا‬ ‫ٚانتًُت‬ ،ٌ‫ا٭ضبع‬ ‫ٳ‬ٌ‫ٵ‬‫ج‬‫ٹ‬َ ‫دا٤ت‬ ٫‫إ‬ ‫ض٩ٜا‬ ٣‫ٜط‬ ٫ ٕ‫ؾها‬ ،١‫ايكاؿ‬ ‫ايط٩ٜا‬ ٞ‫ايٛس‬ َٔ ٘‫ب‬ ‫بسأ‬ ‫َا‬ ٍٚ‫أ‬ ٕ‫ٚنا‬ َ٘‫َٓا‬ ٗ ‫ضآٖا‬ ‫نُا‬ ١‫ٚانش‬ ‫ايكبض‬ ‫ځل‬ً‫ځ‬‫ؾ‬. ً٘ٝ‫ع‬ ٞ‫ايٛس‬ ٍٚ‫ْٚع‬ ،٤‫سطا‬ ‫بػاض‬ ٙ٩٬‫اخت‬:،٤٬‫اـ‬ ٘ٝ‫إي‬ ‫ٳ‬‫ب‬‫ٿ‬‫ب‬‫ٴ‬‫س‬ ‫شيو‬ ‫بعس‬ ِ‫ث‬ ٗ ٤‫سطا‬ ‫غاض‬ ٗ ٘‫بٓؿػ‬ ًٛ‫ى‬ ٕ‫ؾها‬‫ٜطدع‬ ِ‫ث‬ ،‫ايعسز‬ ‫شٚات‬ ٞ‫ايًٝاي‬ ‫اهلل‬ ‫ؾٝتعبس‬ ،١‫َه‬ ٕ‫ايؿأ‬ ‫ٖصا‬ ٢ً‫ع‬ ٖٛٚ ،‫اؿل‬ ٙ٤‫دا‬ ٢‫ست‬ ،‫ٚايؿطاب‬ ّ‫بايڀعا‬ ‫ؾٝتعٚز‬ ١‫خسه‬ ٍ‫إ‬ ٔ‫ع‬ ٘‫ٳ‬ٓ‫ډ‬‫ك‬‫ٚي‬ ،ٌٜ‫ددل‬ ‫ڂ‬‫و‬‫ځ‬ً‫ځ‬ٕ‫ا‬ ٘‫ي‬ ٌ‫ٻ‬‫ج‬‫ٳ‬ُ‫ٳ‬‫ت‬ ٕ‫بأ‬ ‫ٚشيو‬ ،ٕ‫ضَها‬ ‫ؾٗط‬ ٗ ً٘ٝ‫ع‬ ٕ‫ايكطآ‬ ٍٚ‫بٓع‬ 1_ٟ‫ايذلَص‬ ٔٓ‫غ‬ ‫اْٛط‬(3620)٠ٛ‫ايٓب‬ ٌ٥٫‫ٚز‬1/90_92‫ا٭ْـ‬ ‫ٚايطٚض‬ ،1/313_318 ٚ322_335ٞ‫يًػٝٛط‬ ٣‫ايهدل‬ ‫ٚاـكا٥ل‬ ،1/226‫م‬ ٠‫ايػرل‬ ١‫ٚخ٬ق‬ ،15_16‫اهلل‬ ٍٛ‫ضغ‬ ‫ٚقُس‬ ، ‫م‬ ‫باؾا‬ ‫تُٝٛض‬ ‫٭ٓس‬35_36‫م‬ ٞ‫يًػعاي‬ ٠‫ايػرل‬ ٘‫ٚؾك‬ ،68_69.
 32. 32. 23 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"‫سري‬‫وخالصة‬ُ‫ت‬ ٍ‫ؾكا‬ ،ٕ‫ايكطآ‬ َٔ ٍ‫ْع‬ ‫َا‬ ٍٚ‫أ‬ ٘‫ٿ‬‫ب‬‫ض‬:‫ط‬‫ڃ‬‫ق‬‫ا‬‫ٳ‬‫ط‬‫ڃ‬‫أ‬‫ص‬ٍ‫ؾكا‬= :‫بكاض‬ ‫أْا‬ ‫َا‬٤٣+٘‫ي‬ ٍ‫ؾكا‬: ‫ط‬‫ڃ‬‫ق‬‫ا‬‫ٳ‬‫ط‬‫ڃ‬‫أ‬‫ص‬ٍ‫ؾكا‬= :٤٣‫بكاض‬ ‫أْا‬ ‫َا‬+ٍ‫ؾكا‬:‫ط‬‫ڃ‬‫ق‬‫ا‬‫ٳ‬‫ط‬‫ڃ‬‫أ‬‫ص‬ٍ‫ؾكا‬= :٤٣‫بكاض‬ ‫أْا‬ ‫َا‬+ٕ‫ٚنا‬ ٢‫ست‬ ٙ‫ٜٚعكط‬ ،ٙ‫قسض‬ ٢ً‫ع‬ ُ٘‫ٜه‬ ١‫ايج٬ث‬ ١‫ا٭دٛب‬ َٔ ‫دٛاب‬ ٌ‫ن‬ ‫بعس‬ ٌٜ‫ددل‬ ‫اؾٗس‬ َ٘ٓ ‫ٜبًؼ‬. ٖٞٚ ،ٕ‫ايكطآ‬ َٔ ‫ڂْعيت‬‫أ‬ ‫آٜات‬ ٍٚ‫أ‬ ً٘ٝ‫ع‬ ٢‫أيك‬ ١‫ايجايج‬ ٠‫إط‬ ٗ ٌٜ‫ددل‬ ٘‫تطن‬ ‫ٕٚا‬ ‫ط‬‫ٵ‬‫غ‬‫ٹا‬‫ب‬ ‫ڃ‬‫أ‬‫ٳ‬‫ط‬‫ڃ‬‫ق‬‫ا‬‫ٳ‬‫ل‬‫ځ‬ً‫ٳ‬‫خ‬ ٟ‫ٹ‬‫ص‬‫ډ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ځ‬‫و‬‫ٿ‬‫ب‬‫ٳ‬‫ض‬ ِ(1)‫ڈ‬‫ل‬‫ځ‬ً‫ٳ‬‫ع‬ ‫ٵ‬ٔ‫ٹ‬َ ‫ٳ‬ٕ‫ٳا‬‫ػ‬ْ‫ڇ‬‫ٱ‬‫ا‬ ‫ٳ‬‫ل‬‫ځ‬ً‫ٳ‬‫خ‬(2)‫ٴ‬ّ‫ٳ‬‫ط‬‫ڃ‬‫ن‬‫ځ‬‫٭‬‫ا‬ ‫ټو‬‫ب‬‫ٳ‬‫ض‬‫ٳ‬ٚ ‫ڃ‬‫أ‬‫ٳ‬‫ط‬‫ڃ‬‫ق‬‫ا‬ (3)‫ڇ‬ِ‫ځ‬ً‫ځ‬‫ك‬‫ڃ‬‫ي‬‫ٹا‬‫ب‬ ‫ٳ‬ِ‫ډ‬ً‫ٳ‬‫ع‬ ٟ‫ٹ‬‫ص‬‫ډ‬‫ي‬‫ا‬(4)‫ٵ‬ِ‫ځ‬ً‫ٵ‬‫ع‬‫ٳ‬ٜ ‫ٵ‬ِ‫ځ‬‫ي‬ ‫ٳا‬َ ‫ٳ‬ٕ‫ٳا‬‫ػ‬ْ‫ڇ‬‫ٱ‬‫ا‬ ‫ٳ‬ِ‫ډ‬ً‫ٳ‬‫ع‬‫ص‬(‫ايعًل‬1_5). ٕ‫اٱْػا‬ ‫خًل‬ ١ٜ‫بسا‬ ٔ‫ٿ‬ٝ‫ٚتب‬ ،ًِ‫بايع‬ ‫تأَط‬ ‫اييت‬ ١ُٝٛ‫ايع‬ ‫اٯٜات‬ ٙ‫بٗص‬_ٍٚ‫ْع‬ ‫بسأ‬ ‫اي‬‫ايٓيب‬ ٢ً‫ع‬ ٞ‫ٛس‬"ٜ‫سؿ‬ ٘ٓ‫ٚيه‬ ،ٙ‫ؾ٪از‬ ‫ٜطدـ‬ ١‫خسه‬ ٘‫ظٚدت‬ ٍ‫إ‬ ‫ايٓيب‬ ‫ؾطدع‬ ٍ‫ؾكا‬ ،ٙ‫ضؾاز‬= :ًَْٞٛ‫ظ‬ ًَْٞٛ‫ظ‬+‫ٜعين‬:‫إشا‬ ٢‫ست‬ ،‫ؾؿعًٛا‬ ،‫بايجٝاب‬ ْٞٛ‫يؿؿ‬ ٍ‫ٚقا‬ ،‫اـدل‬ ١‫خسه‬ ‫أخدل‬ ،‫ايطٚع‬ ٘ٓ‫ع‬ ‫شٖب‬= :ٞ‫ْؿػ‬ ٢ً‫ع‬ ‫خؿٝت‬ ‫يكس‬.+ ١‫خسه‬ ‫ؾكايت‬_‫عٓٗا‬ ‫اهلل‬ ٞ‫ضن‬_= :ْ‫إ‬ ;‫ڄ‬‫ا‬‫أبس‬ ‫اهلل‬ ‫ىعٜو‬ ٫ ‫ٚاهلل‬ ٬‫ن‬ٌ‫يتك‬ ‫و‬ ‫ٴ‬‫ت‬ٚ ،‫ٸ‬ٌ‫ايه‬ ٌُ‫ٚؼ‬ ،ِ‫ايطس‬‫ڃ‬‫ه‬‫ٹ‬‫ػ‬‫ٴ‬‫ب‬‫ٴ‬‫ت‬ٚ ،ّٚ‫إعس‬‫ڃ‬‫ك‬‫ْٛا٥ب‬ ٢ً‫ع‬ ٌ‫ٚتع‬ ،‫ايهٝـ‬ ٟ‫ط‬ ‫اؿل‬.+ ‫اـرل‬ ١‫قب‬ ٗ ْ٘‫ؾأ‬ ‫ٖصا‬ ٕ‫نا‬ َٔ ٕ‫أ‬ ٢ً‫ع‬ ١ً‫ايعاق‬ ٠‫إطأ‬ ٙ‫ٖص‬ ‫اغتسيت‬ ‫ٖٚهصا‬ ٌُ‫ايع‬ ‫دٓؼ‬ َٔ ٤‫اؾعا‬ ٕ‫بأ‬ ٞ‫تكته‬ ‫اهلل‬ ١‫ٻ‬ٓ‫ؾػ‬ ;‫اهلل‬ ٘‫ىصي‬ ًٔ‫ؾ‬ ‫يًٓاؽ‬. ‫بايٓيب‬ ١‫خسه‬ ‫شيو‬ ‫بعس‬ ‫اْڀًكت‬ ِ‫ث‬"‫أ‬ ٢‫ست‬،ٌ‫ْٛؾ‬ ٔ‫ب‬ ١‫ٚضق‬ ‫عُٗا‬ ٔ‫اب‬ ‫تت‬ ‫قس‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫نبرل‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫ؾٝد‬ ٕ‫ٚنا‬ ،١ْٝ‫بايعدلا‬ ٌٝ‫اٱل‬ ‫ٜٚهتب‬ ،١ًٖٝ‫اؾا‬ ٗ ‫ٻط‬‫ك‬ٓ‫ت‬ ‫قس‬ ٕ‫ٚنا‬ ‫ؾكايت‬ ،ُٞ‫ع‬٘‫ي‬١‫خسه‬:‫ا‬١‫ٚضق‬ ٍ‫ؾكا‬ ،ٍٛ‫ٜك‬ ‫َا‬ ‫قُس‬ َٔ ‫زلع‬:،ٞ‫أخ‬ ٔ‫اب‬ ‫ٜا‬
 33. 33. 24 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"ُ‫سريت‬‫وخالصة‬ ٙ‫ؾأخدل‬ ‫تط٣؟‬ ‫َاشا‬"١‫ٚضق‬ ٍ‫ؾكا‬ ،٣‫ضأ‬ ‫َا‬ ‫خدل‬:‫ايٓاَٛؽ‬ ‫ٖصا‬(1) ٢ً‫ع‬ ٍ‫ڂْع‬‫أ‬ ٟ‫ايص‬ ٝ‫ؾ‬ ‫يٝتين‬ ‫ٜا‬ ،٢‫َٛغ‬‫ڄ‬‫ا‬‫دصع‬ ‫ٗا‬_‫ڄ‬‫ا‬‫ؾاب‬ ٟ‫أ‬_‫قَٛو‬ ‫ىطدو‬ ‫إش‬ ‫ڄ‬‫ا‬ٝ‫س‬ ٕٛ‫أن‬ ‫يٝتين‬. ٍٛ‫ايطغ‬ ٘‫ي‬ ٍ‫ؾكا‬= :"‫ٳ‬ٚ‫ځ‬‫أ‬‫ِٖ؟‬ ‫ٻ‬ٞ‫ڇد‬‫ط‬‫ٵ‬‫د‬‫ٴ‬َ+ٍ‫قا‬:ٌ‫َج‬ ٘‫ق‬ ٌ‫ضد‬ ‫ٜأت‬ ‫مل‬ ;ِ‫ْع‬ ‫ٴ‬َٜٛ ‫ٜسضنين‬ ٕ‫ٚإ‬ ،‫ٳ‬ٟ‫ٹ‬‫ز‬ٛ‫ٴ‬‫ع‬ ٫‫إ‬ ٘‫ب‬ ‫د٦ت‬ ‫َا‬،١‫ٚضق‬ ٗٛ‫ت‬ ِ‫ث‬ ،‫ڄ‬‫ا‬‫َ٪ظض‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫ْكط‬ ‫ٵى‬‫ط‬‫ٴ‬‫ك‬‫ٵ‬ْ‫ځ‬‫أ‬ ‫و‬ ٞ‫ايٛس‬ ‫ٚؾذل‬(2) . ‫اغ‬ ‫ؾٝٗا‬ ٟٛ‫ق‬ ،ٌٓ‫غ‬ ‫ث٬خ‬ ٞ‫ايٛس‬ ٠‫ؾذل‬ ‫ٚاغتُطت‬٘‫ؾٛق‬ ‫ٻ‬‫س‬‫ٚاؾت‬ ،‫ايٓيب‬ ‫تعساز‬ ٘ٓٝٓ‫ٚس‬. ٍ‫قا‬= :"‫ڄ‬‫ا‬‫قٛت‬ ‫زلعت‬ ٞ‫أَؿ‬ ‫أْا‬ ‫بٝٓا‬٤‫ايػُا‬ َٔ،٤‫ايػُا‬ ٌ‫قب‬ ٟ‫بكط‬ ‫ؾطؾعت‬ ‫ٚا٭ضض‬ ٤‫ايػُا‬ ٌ‫ب‬ ٞ‫نطغ‬ ٢ً‫ع‬ ‫قاعس‬ ٤‫عطا‬ ْٞ٤‫دا‬ ٟ‫ايص‬ ‫إًو‬ ‫ؾإشا‬;‫ؾذ٦جت‬(3) َ٘ٓ ‫ا٭ضض‬ ٍ‫إ‬ ‫ٖٜٛت‬ ٢‫ست‬،‫ؾكًت‬ ًٖٞ‫أ‬ ‫ؾذ٦ت‬:ًَْٞٛ‫ظ‬ ًَْٞٛ‫ظ‬+(4) . ‫شي‬ ٔ‫ٚيه‬ ،َ٘ٓ ‫ضعب‬ ْ٘‫أ‬ ‫ٚشنط‬،‫ٳ‬ٌ‫ٻ‬َ‫ٳ‬‫ع‬‫ؾت‬ ًٖ٘‫أ‬ ٍ‫إ‬ ‫ؾطدع‬ ،ٍٚ‫ا٭‬ ١‫ٻعب‬‫ط‬‫اي‬ ٕٚ‫ز‬ ‫و‬ ‫ٳ‬‫ط‬‫ٻ‬‫ث‬‫ٳ‬‫س‬‫ٳ‬‫ت‬ٚ_ٟ‫أ‬:‫بايجٝاب‬ ٢‫تػڀ‬_. ٘‫قٛي‬ ً٘ٝ‫ع‬ ‫اهلل‬ ٍ‫أْع‬ ِ‫ث‬_ٍ‫تعا‬_:‫ط‬‫ٴ‬‫ط‬‫ٿ‬‫ث‬‫ٻ‬‫س‬‫ٴ‬ُ‫ڃ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ٳا‬ٗ‫ټ‬ٜ‫ځ‬‫أ‬ ‫ٳا‬ٜ(1)‫ٵ‬‫ض‬‫ٹ‬‫ص‬ْ‫ځ‬‫أ‬‫ځ‬‫ؾ‬ ‫ٵ‬ِ‫ڂ‬‫ق‬(2)‫ځ‬‫و‬‫ٻ‬‫ب‬‫ٳ‬‫ض‬‫ٳ‬ٚ ‫ٵ‬‫ط‬‫ٿ‬‫ب‬‫ځ‬‫ه‬‫ځ‬‫ؾ‬(3)‫ٵ‬‫ط‬‫ٿ‬ٗ‫ځ‬‫ڀ‬‫ځ‬‫ؾ‬ ‫ځ‬‫و‬‫ٳ‬‫ب‬‫ٳا‬ٝ‫ٹ‬‫ث‬‫ٳ‬ٚ(4)‫ٵ‬‫ط‬‫ٴ‬‫ذ‬‫ٵ‬ٖ‫ځا‬‫ؾ‬ ‫ٳ‬‫ع‬‫ٵ‬‫د‬‫ټ‬‫ط‬‫ٳاي‬ٚ‫ص‬(‫إسثط‬). 1_‫ايٓاَٛؽ‬:ِٗ‫بعه‬ ٍ‫قا‬ ،‫ٹو‬ً‫ځ‬ٕ‫ا‬ ‫غط‬ ‫قاسب‬:ٖٛ‫ٚاؾاغٛؽ‬ ،‫اـرل‬ ‫غط‬ ‫قاسب‬:‫غط‬ ‫قاسب‬ ‫ايؿط‬.‫ا٭ْـ‬ ‫ايطٚض‬ ‫اْٛط‬1/408. 2_ٟ‫ايبداض‬ ‫قشٝض‬ ‫اْٛط‬(4953)ًِ‫َٚػ‬(161)‫ا٭ْـ‬ ‫ٚايطٚض‬1/396٠‫ايػرل‬ ١‫ٚخ٬ق‬ ، ‫م‬19_20. 3_َ٘ٓ ‫د٦جت‬:‫ڃت‬‫ؿ‬‫ٹ‬‫خ‬ٚ ‫ٵت‬‫ط‬‫ٹ‬‫ع‬‫ٴ‬‫ش‬ ٟ‫أ‬.‫ا٭ثرل‬ ٔ‫٫ب‬ ‫اؿسٜح‬ ‫غطٜب‬ ٗ ١ٜ‫ايٓٗا‬ ‫اْٛط‬1/228. 4_ٟ‫ايبداض‬(3238)ٚ‫اْٛط‬‫ا‬ ‫ايطٚض‬‫٭ْـ‬1/420_422.
 34. 34. 25 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"‫سري‬‫وخالصة‬ُ‫ت‬ ٟ‫أ‬:ٜ‫أ‬ ‫ٜا‬،‫اهلل‬ ٠ٛ‫زع‬ ِٗ‫ٚبًػ‬ ،ٕ‫بايكطآ‬ ‫ايٓاؽ‬ ‫ؾأْصض‬ ِ‫ق‬ ٘‫بجٝاب‬ ‫تسثط‬ ٟ‫ايص‬ ‫ٗا‬ ‫أًٖٗا‬ َٔ ‫ٚتدلأ‬ ،ّ‫ا٭قٓا‬ ‫ٚاٖذط‬ ،‫ايؿطى‬ ٕ‫أزضا‬ َٔ ‫ٚأعُايو‬ ‫ثٝابو‬ ‫ٚطٗط‬. ٠ٛ‫بايسع‬ َ٘‫ٚقٝا‬ ،ٞ‫ايٛس‬ ‫تتابع‬:‫ډؼ‬ً‫ٚب‬ ،‫ٚتتابع‬ ،‫شيو‬ ‫بعس‬ ٞ‫ايٛس‬ ٞٓ ِ‫ث‬" ‫اهلل‬ ٠‫عباز‬ ٍ‫إ‬ ‫ايٓاؽ‬ ٛ‫ٜسع‬ ٕ‫بأ‬ ٘ٝ‫إي‬ ٢‫ٚأٚس‬ ٙ‫أَط‬ ‫سٝح‬ ،٘‫ضب‬ ٠ٛ‫زع‬ٍ‫ٚإ‬ ،ٙ‫ٚسس‬ ‫ايٓيب‬ ّ‫ؾكا‬ ;ٕ‫ا٭زٜا‬ ٘‫ب‬ ِ‫ٚخت‬ ،‫اهلل‬ ٙ‫اضتها‬ ٟ‫ايص‬ ّ٬‫اٱغ‬ ٜٔ‫ز‬"ٌٝ‫غب‬ ٍ‫إ‬ ٛ‫ٜسع‬ ٔ‫أسػ‬ ٖٞ ‫باييت‬ ١‫ٚاجملازي‬ ،١ٓ‫اؿػ‬ ١ٛ‫ٚإٛع‬ ،١ُ‫باؿه‬ ٘‫ضب‬(1) . ‫اغتذاب‬ َٔ ٍٚ‫أ‬ ٘‫ي‬ ‫ؾاغتذاب‬:َٔ ‫ايكسٜل‬ ‫بهط‬ ٛ‫ٚأب‬ ،٤‫ايٓػا‬ َٔ ١‫خسه‬ ٛ‫زخ‬ ٍ‫تٛا‬ ِ‫ث‬ ،ٕ‫ايكبٝا‬ َٔ ‫طايب‬ ٞ‫أب‬ ٔ‫ب‬ ًٞ‫ٚع‬ ،ٍ‫ايطدا‬،‫اهلل‬ ٜٔ‫ز‬ ٗ ‫ايٓاؽ‬ ٍ ،٣‫ا٭ش‬ ‫ٻ‬‫س‬‫أؾ‬ ٘‫أقشاب‬ ‫ٚآشٚا‬ ،١‫َه‬ َٔ ٙٛ‫ٚأخطد‬ ،ٌ‫إؿطن‬ ٣‫أش‬ ً٘ٝ‫ع‬ ‫ٻ‬‫س‬‫ؾاؾت‬ ،ٙ‫ٚدٗاز‬ ،٘‫زعٛت‬ ٗ ‫ٚاغتُط‬ ،ٞ‫ايٛس‬ ٍٚ‫ْع‬ ً٘ٝ‫ع‬ ‫ٚتتابع‬ ،١ٜٓ‫إس‬ ٍ‫إ‬ ‫ؾٗادط‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫ؾاؼ‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫ٚاؾط‬ ١‫َه‬ ٍ‫إ‬ ‫عاز‬ ٢‫ست‬ ،٘‫ٚؾتٛسات‬. ٗٚٚ ّ٬‫اٱغ‬ ‫بعع‬ ٘ٓٝ‫ع‬ ‫ٻ‬‫ط‬‫ٚأق‬ ،ٜٔ‫ايس‬ ٘‫ي‬ ‫اهلل‬ ٌُ‫أن‬ ‫شيو‬ ‫ٚبعس‬ِ‫ث‬ ،ًٌُ‫إػ‬ ‫ٛض‬ ‫ڄ‬‫ا‬ٝ‫ْب‬ ٕٚ‫ٚعؿط‬ ‫ٚث٬خ‬ ٠ٛ‫ايٓب‬ ٌ‫قب‬ ‫َٓٗا‬ ٕٛ‫أضبع‬ ،١ٓ‫غ‬ ٕٛ‫ٚغت‬ ‫ث٬خ‬ ٙ‫ٚعُط‬ ‫اهلل‬ ٙ‫تٛؾا‬ ‫ڄ‬٫ٛ‫ضغ‬(2) . ُٔ‫ؾ‬ ;‫ٚاٱْؼ‬ ٔ‫اؾ‬ ٢ً‫ع‬ ٘‫طاعت‬ ‫ٚأٚدب‬ ،١ٜٚ‫ايػُا‬ ‫ايطغا٫ت‬ ‫اهلل‬ ِ‫خت‬ ٘‫ٚب‬ ،‫ايسْٝا‬ ٗ ٞ‫ؾك‬ ٙ‫عكا‬ َٔٚ ،٠‫اٯخط‬ ٗ ١ٓ‫اؾ‬ ٌ‫ٚزخ‬ ،‫ايسْٝا‬ ٗ ‫غعس‬ ٘‫أطاع‬ ٠‫اٯخط‬ ٗ ‫ايٓاض‬ ٌ‫ٚزخ‬. 1_‫م‬ ٠‫ايػرل‬ ١‫خ٬ق‬ ‫اْٛط‬21. 2_‫م‬ ٠‫ايػرل‬ ‫دٛاَع‬ ‫اْٛط‬6_7.
 35. 35. 26 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"ُ‫سريت‬‫وخالصة‬ ‫اهلل‬ ٙ‫تٛؾا‬ ‫ٚبعسَا‬_ٌ‫ٚد‬ ‫عع‬_‫ٚؾتشٛا‬ ،٘‫زعٛت‬ ‫ډػٛا‬ً‫ٚب‬ ،٘‫َػرلت‬ ٘‫أقشاب‬ ‫تابع‬ ‫ٚايٓٗاض‬ ًٌٝ‫اي‬ ‫بًؼ‬ ‫َا‬ ‫بًؼ‬ ٢‫ست‬ ‫اؿل‬ ٜٔ‫ايس‬ ‫ْٚؿطٚا‬ ،ّ٬‫باٱغ‬ ٕ‫ايبًسا‬. ٜ٘ٓ‫ٚز‬"١َ‫ايكٝا‬ ّٜٛ ٍ‫إ‬ ‫ڈ‬‫م‬‫با‬. ٍٛ‫ايك‬ ‫ؾُا‬‫تاضٜذ‬ ٘‫ب‬ ‫ٻط‬ٝ‫تػ‬ ٟ‫ايص‬ ‫اٱق٬ح‬ ‫بصيو‬ ّ‫قا‬ ،ٌَٝ‫أ‬ ٌ‫ب‬ ‫ْؿأ‬ ‫ٸ‬َٞ‫أ‬ ٗ ٌ‫أْع‬ ‫ايبؿط‬:ٗ‫َع‬ ‫ٻ‬‫س‬‫ٚاَت‬ ‫ٚايسٜٔ؟‬ ‫ايسْٝا‬ ‫أَٛض‬ ‫ٚغا٥ط‬ ،‫ٚايػٝاغات‬ ،‫ايؿطا٥ع‬ ٍ‫ٚإ‬ ،‫ايػطب‬ َٔ ‫ٚأؾطٜكٝا‬ ‫أٚضبا‬ ‫سسٚز‬ ‫آخط‬ ٍ‫إ‬ ‫اؿذاظ‬ َٔ ‫ٚاسس‬ ٕ‫قط‬ ٗ ٘‫يػت‬ ،ٍٚ‫ايس‬ ٘‫ي‬ ‫ٚزاْت‬ ،َِ‫ا٭‬ ٘‫ي‬ ‫خهعت‬ ٢‫ست‬ ‫ايؿطم‬ ١ٗ‫د‬ َٔ ٌ‫ايك‬ ‫سسٚز‬ ‫ڂ‬٠‫اؿهاض‬ ٘‫ؾتٛس‬ ٌ‫ن‬ ٗ ٘‫تتبع‬ ‫ٚناْت‬ ،‫ا٭ؾباح‬ ٌ‫قب‬ ‫ا٭ضٚاح‬ ٘ٝ‫إي‬ ‫ٚأقبًت‬، ٚ‫ڂ‬١ْٝ‫إس‬١َ‫ا٭‬ ‫تًو‬ ٟ‫أٜس‬ ٢ً‫ع‬ ١ْٝٛ‫ٚايه‬ ١ًٝ‫ايعك‬ ًّٛ‫ٚايع‬ ،١ٓ‫ٚايط‬ ٍ‫ٚايعس‬ ، ٘‫ٜتبع‬ ٕ‫اٱْػا‬ ‫إق٬ح‬ ٕ‫أ‬ ‫ډُٗا‬ً‫ٚع‬ ،ٕ‫ايكطآ‬ ‫ډاٖا‬‫ن‬‫ظ‬ ‫اييت‬ ،١َٝ‫با٭‬ ‫ايعٗس‬ ١‫اؿسٜج‬ ،ًِٝ‫ع‬ ِٝ‫سه‬ ٕ‫يس‬ َٔ ٞ‫بٛس‬ ٫‫إ‬ ‫ٖصا‬ ٕٛ‫ٜه‬ ٕ‫أ‬ ٔ‫ّه‬ ٌٗ‫ؾ‬ ;ٕ‫ا٭نٛا‬ ‫إق٬ح‬ ‫ايطسِٝ؟‬ ‫ايكسٜط‬ ‫ايععٜع‬ ٘‫اٱي‬ َٔ ٟٚ‫زلا‬ ‫ٚتأٜٝس‬(1) 1_‫م‬ ٠‫ايػرل‬ ١‫خ٬ق‬ ‫اْٛط‬30_31.
 36. 36. 27 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫متَيد‬9‫الييب‬‫بعثة‬‫يف‬"‫سري‬‫وخالصة‬ُ‫ت‬
 37. 37. 28 ‫زز‬ ‫وأسساز‬ ‫األول‬‫الفصل‬9‫الييب‬‫سرية‬‫يف‬‫السمحة‬‫جواىب‬ً‫م‬" ‫األول‬‫الفصل‬:ً‫م‬‫جواىب‬‫الييب‬‫سرية‬‫يف‬‫السمحة‬" ُ‫وحتت‬9‫مباحث‬‫مخشة‬9 ‫هألول‬ ‫هملبشح‬:ٓ‫اي‬ ٕٛ‫ن‬ ٗ‫يب‬"،١ٓ‫ايط‬ ٢ً‫ع‬ ‫ڄ‬‫ا‬‫َؿڀٛض‬ٕٛ‫ٚن‬ ١ًَ‫ايها‬ ١َ‫ايعا‬ ١ٓ‫ايط‬ ٢ً‫ع‬ ١ًُ‫َؿت‬ ٘‫ؾطٜعت‬. ‫هاج‬ ‫هملبشح‬:‫ايٓيب‬ ١ٓ‫ض‬"‫ڄ‬‫ا‬َُٛ‫ع‬ ‫بايبؿط‬. ‫اح‬ ‫هاج‬ ‫هملبشح‬:‫ايٓيب‬ ١ٓ‫ض‬"ٌ‫ٚإػان‬ ١‫بايهعؿ‬. ‫هملب‬‫ع‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫شح‬:‫ايٓيب‬ ١ٓ‫ض‬"٤‫بايٓػا‬. ‫حيص‬ ‫هرت‬ ‫هملبشح‬:‫ايٓيب‬ ١ٓ‫ض‬"ٕ‫باؿٝٛا‬.
 38. 38. 31 ‫مقاالت‬ ‫للباز‬ ‫كتاب‬ ‫العسبية‬ ‫األول‬‫الفصل‬9‫األول‬‫املبحث‬9‫الييب‬ٌ‫كو‬"‫مفط‬‫عليَا‬‫مظتنلة‬ُ‫وطسيعت‬،‫السمحة‬‫على‬ً‫ا‬‫وز‬

×