Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Barcelona
EN XIFRES
2 0 1 7
PRINCIPALS INDICADORS
ECONÒMICS DE L’ÀREA
DE BARCELONA
3
Índex
ÍNDEX
4	 Localització privilegiada
5	 Població i superfície
5	 Població estrangera
6	 Accessible i ben connectada
...
barcelona EN XIFRES 2017
4
Catalunya
Província
de Barcelona
Regió
Metropolitana
de Barcelona
PIB per càpita
Àrea
Metropoli...
5
Indicadors demogràfics de Barcelona, 2016
Estructura d’edats
12,6%
0-14
65,8%
15-64
21,6%
65 i més
Esperança de vida (20...
barcelona EN XIFRES 2017
6
Málaga
Algesires Motril
Almeria
Múrcia
Alacant
Cartagena
Madrid
Irun
València
Castelló
Perpinyà...
7
Accessible i ben connectada
AEROPORT
Aeroport de Barcelona
Font: Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (Aena)
Principals...
barcelona EN XIFRES 2017
8
Motor d’una gran
àrea econòmica
diversificada
Barcelona és un motor econòmic
dinàmic amb estruc...
9
Barcelona té una economia oberta i
connectada al món
•	 La inversió estrangera productiva1
a Catalunya ha
estat de 5.051...
barcelona EN XIFRES 2017
10
Activitat econòmica
Producte interior brut a preus de mercat (PIB), 2015
(preus corrents en mi...
11
Empreses classificades per sectors econòmics a
Barcelona, 2016 (% s/ total)
Serveis a les empreses
27,1
Comerç i repara...
barcelona EN XIFRES 2017
12
Nombre d’empreses estrangeres establertes a Catalunya
PAÍS D’ORIGEN 2017 % S/ TOTAL
Alemanya 8...
13
Exportacions
Exportacions (en milions d’euros)
		 2015 2016* % S/ ESPANYA 2016
Barcelona
50.166,5 51.263,9
Catalunya
63...
barcelona EN XIFRES 2017
14
La indústria
representa el
del VAB total
a Catalunya
19,6%
Un territori amb potent base indust...
15
Barcelona aposta pel comerç de proximitat
i de qualitat
•	 Amb 16.367 empreses i 149.468 persones ocupades,
el comerç é...
barcelona EN XIFRES 2017
16
Indústria manufacturera i indústria 4.0
Pes industrial dins del VAB, 2015 (%)
19,6 17,0 19,0
2...
17
Sector TIC/ Informació i Comunicació
Penetració de les TIC a les llars
(% s/ població de 16 a 74 anys)
2014 2015 VARIAC...
barcelona EN XIFRES 2017
18
Evolució de la compra per Internet a Barcelona,
2000-2015 (consumidors en %)
2000 2003 2006 20...
19
TURISME
Turistes i pernoctacions a Barcelona
2015 2016 VARIACIÓ 2015/16
Turistes*
7.090.246 7.490.635
Pernoctacions
18....
barcelona EN XIFRES 2017
20
Ciutat digital,
creativitat,
recerca i
innovació
Barcelona lidera l’avenç d’Espanya cap a
l’ec...
21
Innovació empresarial i recerca
Empreses i innovació
NOMBRE D’EMPRESES
INNOVADORES
DESPESA TOTAL EN
ACTIVITATS INNOVADO...
barcelona EN XIFRES 2017
22
TOP 10 ciutats europees segons nombre de start-ups
Rànquing 2016 CIUTAT
1 Londres
2 Berlín
3 P...
23
Indústries creatives
Ocupació en activitats creatives* a Barcelona, 2016
2016 2016
(CATALUNYA)
PES BCN/
CATALUNYA
Activ...
barcelona EN XIFRES 2017
24
Pol de generació
i atracció de
talent
El mercat laboral de Barcelona disposa de
massa crítica ...
25
Llocs de treball a Barcelona
Persones treballadores afiliades a la Seguretat Social,
2016*
TOTAL %/ESPANYA
Barcelona 1....
barcelona EN XIFRES 2017
26
UNIVERSITATS I ESCOLES DE NEGOCIS
Formació i universitats, 2014-2015
Nombre total d'estudiants...
27
Ciutat
emprenedora
amb costos
competitius
Barcelona té una activitat empresarial
dinàmica i flexible
•	 L’àrea de Barce...
barcelona EN XIFRES 2017
28
EMPRESES
Empreses segons nombre d’assalariats/des, 2016
Barcelona
58,4%
Sense
assalariats/des
...
29
Mercat d’oficines i sÒl industrial
Mercat d’oficines, 4t trimestre 2016
5.915.722 m2
Estoc d’oficines
total
533.598 m2
...
barcelona EN XIFRES 2017
30
Barcelona
és a la
en seguretat en
l’àmbit sanitari
7a posició
Ciutat compacta
amb cohesió
soci...
31
Ciutat compacta amb cohesió social
Renda familiar disponible per càpita als districtes de
Barcelona, 2015 (Índex. Mitja...
barcelona EN XIFRES 2017
32
Seguretat en ciutats del món, 2015
Posició Ciutat Índex s/100
1 Tòquio 85,6
2 Singapur 84,6
3 ...
33
Qualitat
de vida i
sostenibilitat
Barcelona, referent internacional en
qualitat de vida
•	 En l’àmbit mediambiental el ...
barcelona EN XIFRES 2017
34
Energia i medi ambient
Indicadors climàtics de Barcelona, 2015
18,4 ºC
Temperatura mitjana
anu...
35
Mobilitat sostenible
Modes de transport en el desplaçament intern a
Barcelona, 2015 (% s/ total)
56,00%
A peu i en bici...
barcelona EN XIFRES 2017
36
Posicionament
internacional de
ciutat que afegeix
valor
ciutat del món en
competitivitat
globa...
37
•	 Barcelona continua posicionada en el context
internacional i europeu com a ciutat avançada,
competitiva i amb bona r...
barcelona in figures 2017
© Barcelona Activa,
Ajuntament de Barcelona
2017
Disseny:
Doctor Magenta
Il·lustracions:
Romuald...
barcelona.cat/negocis Amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
de la Unió Europea
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Barcelona en Xifres 2017

1.042 visualizaciones

Publicado el

Principals indicadors econòmics de l'àrea de Barcelona el 2017.

Publicado en: Datos y análisis
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Barcelona en Xifres 2017

 1. 1. Barcelona EN XIFRES 2 0 1 7 PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS DE L’ÀREA DE BARCELONA
 2. 2. 3 Índex ÍNDEX 4 Localització privilegiada 5 Població i superfície 5 Població estrangera 6 Accessible i ben connectada 7 Aeroport 7 Port de Barcelona 8 Motor d’una gran àrea econòmica diversificada 10 Activitat econòmica 10 Especialització productiva 12 Inversió estrangera 13 Exportacions 14 Activitat econòmica diversificada 16 Indústria manufacturera i indústria 4.0 17 Sector TIC/ Informació i Comunicació 18 Comerç 19 Turisme 20 Ciutat digital, creativitat, recerca i innovació 21 Innovació empresarial i recerca 23 Indústries creatives 24 Pol de generació i atracció de talent 25 Llocs de treball a Barcelona 25 Participació en el mercat de treball 25 Salaris 26 Universitats i escoles de negocis 27 Ciutat emprenedora amb costos competitius 28 Empreses 28 Creació empresarial 29 Mercat d’oficines i sòl industrial 29 Cost de la vida i altres costos 30 Ciutat compacta amb cohesió social 31 Ciutat compacta amb cohesió social 32 Economia Social i Solidària 33 Qualitat de vida i sostenibilitat 34 Energia i medi ambient 35 Mobilitat sostenible 35 Oferta cultural i educativa 36 Posicionament internacional de ciutat que afegeix valor
 3. 3. barcelona EN XIFRES 2017 4 Catalunya Província de Barcelona Regió Metropolitana de Barcelona PIB per càpita Àrea Metropolitana de Barcelona ≤ 15.000 15.001 - 20.000 20.001 - 25.000 Barcelona 10,2% de la població espanyola a la regió metropolitana 25.001 - 30.000 ≥ 30.001 Megaregions europees Megaregió Barcelona-Lió Barcelona, nucli central d’una megaregió amb 27 milions d’habitants • Barcelona, capital de Catalunya, compta amb més d’1.600.000 habitants i és el nucli central d’una regió metropolitana de prop de 2.500 km2 que s’apropa als 5.000.000 d’habitants i representa el 63,7% i el 10,2% de la població catalana i espanyola, respectivament. • En relació a les aglomeracions metropolitanes consolidades, el volum de població de la regió metropolitana de Barcelona és aproximadament la quarta part de la de Nova York, i és superior al de les àrees de Boston, Berlín o Mont-real. • L’esperit cosmopolita,divers i intercultural de Barcelona es posa de manifest en el fet que el 16,6% de les persones residentsalaciutatsónestrangeres. • El desenvolupament actual de les regions metropolitanes desborda el seu àmbit geogràfic i crea la megaregió o aglomeració policèntrica de ciutats com a unitat natural d’influència econòmica en una àrea geogràfica. Al sud d’Europa destaca la formada pel corredor Barcelona-Lió, que engloba 27,3 milions d’habitants i una producció de més de 700.000 milions d’euros que li atorguen una massa crítica rellevant entre les dotze megaregions europees. • Barcelona té un fàcil accés a grans mercats molt dinàmics:el mercat comú de la Unió Europea,que dóna accés a 510 milions de persones.A més,forma part de l’eix del Corredor Mediterrani,una xarxa transeuropea per al transport de béns amb impacte directe en una àrea de 250 milions d’habitants (el 50% de la població de la Unió Europea),de manera que la millora d’aquesta connexió suposarà una oportunitat estratègica per augmentar la quota de mercat en el tràfic portuari de mercaderies provinents d’Àsia.D’altra banda, també ofereix el potencial estratègic que suposen les relacions amb els 43 països que formen la Unió Mediterrània –entre els quals s’inclouen els territoris de l’Europa de l’Est,Àfrica i l’Orient Mitjà–. Localització privilegiada Font: Marull, J., Galletto, V., Domene, E., Trullén, J. 2013. Emerging megaregions: a newspatial scale to explore urban sustainability. Land Use Policy 34, 353–366
 4. 4. 5 Indicadors demogràfics de Barcelona, 2016 Estructura d’edats 12,6% 0-14 65,8% 15-64 21,6% 65 i més Esperança de vida (2014) 80,5 Homes 86,7 Dones 83,8 Total Taxa de natalitat (2014) Taxa de mortalitat (2014) 8,4‰ 9,3‰ Taxa de fecunditat* (2014) 36,6‰ * Naixements per cada 1.000 dones d’entre 15 i 49 anys Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública. Consorci Sanitari de Barcelona Població estrangera Percentatge de persones estrangeres sobre el total de la població 2000 1,9% 2005 14,2% 2007 15,6% 2009 18,1% 2011 17,3% 2013 17,4% 2014 16,7% 2015 16,3% 2016 16,6% Nota: dades de l’1 de gener de cada any Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona Persones residents estrangeres a Barcelona per país d’origen, 2016 (%) Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona POBLACIÓ I SUPERFíCIE Població i superfície, gener 2016 POBLACIÓ (HABITANTS) POBLACIÓ SOBRE TOTAL ESPANYOL SUPERFÍCIE (KM2 ) DENSITAT (HAB/KM2 ) Regió Metropolitana* 4.793.592 10,2% 2,464.4 1.945,1 Catalunya 7.522.596 16,1% 32.108,0 234,3 Espanya 46.771.341 100,0% 505.968,4 92,4 * Comarques de Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, Idescat, INE Població en 20 aglomeracions metropolitanes del món, 2016* Tòquio 37.750.000 Xangai 22.685.000 Nova York 20.685.000 Ciutat de Mèxic 20.230.000 Los Angeles 15.135.000 Buenos Aires 14.280.000 París 10.870.000 Londres 10.350.000 Hong Kong 7.280.000 Toronto 6.550.000 Madrid 6.529.700 San Francisco 5.955.000 Milà 5.270.000 Barcelona 4.891.249 Boston 4.490.000 Berlín 4.085.000 Sydney 4.070.000 Mont-real 3.570.000 Seattle 3.475.000 Estocolm 1.510.000 *Estimació actualitzada l’abril de 2016. Per Barcelona la dada oficial de població va ser presa l’1 de gener de 2016 Font: Demography World Urban Areas: 12th Annual Edition April 2016 Localització privilegiada Barcelona 1.610.427 habitants 3,4% sobre total espanyol 102,2 km2 superfície 15.763,8 hab/km2 França 5,1% Xina 6,9% Pakistan 7,2% Itàlia 10,1% Altres 50,3% Marroc 4,7% Colòmbia 3,0% Perú 3,0% Equador 3,0% Filipines 3,2% Bolívia 3,5%
 5. 5. barcelona EN XIFRES 2017 6 Málaga Algesires Motril Almeria Múrcia Alacant Cartagena Madrid Irun València Castelló Perpinyà Marsella Ginebra Berna Barcelona Tarragona Montpeller Avinyó Lió Rabat Friburg Clobença Duisburg Hamburg Copenhaguen Estocolm Hällsberg Sant Petersburg Hèlsinki MetzDijon Londres Milà Gènova Brussel·les Corredor Mediterrani Xarxa FERRMED Ports Transport per Ferry 44,1 M de passatgers/es a l’aeroport el 2016 7è aeroport europeu Corredor Mediterrani Accessible i ben connectada • En l’àmbit de les infraestructures econòmiques i d’accés, la ciutat ofereix a menys de 5 km de distància un aeroport internacional, el Port, la Fira, la Zona Franca i una plataforma logística, un conjunt d’un gran potencial com a centre logístic de la Mediterrània. • El 2016 s’assoleix la xifra rècord de 44,1 milions de persones passatgeres a l’aeroport del Prat,el que suposa un creixement de l’11,2% respecte l’any anterior.Amb aquest resultat,la ciutat avança 3 posicions i se situa en setena posició entre els principals aeroports europeus en el rànquing de l’Airport Council International.El dinamisme del trànsit internacional de passatgers/es al Prat fa que –per cinquè any consecutiu– suposi més de dues terceres parts del total (73,2%) de persones passatgeres. • L’activitat portuària registra 2,2 milions de contenidors TEU i 47,5 milions de tones transportades el 2016, que suposen augments interanuals del 14,5% i el 3,4%, respectivament. Font: FERRMED
 6. 6. 7 Accessible i ben connectada AEROPORT Aeroport de Barcelona Font: Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (Aena) Principals aeroports europeus per volum de passatgers/es, 2016 VARIACIÓ (%) 2016/15 Londres Heathrow (LHR) 75.703.298 +1,0 París Roissy (CDG) 65.933.145 +0,3 Amsterdam (AMS) 63.625.664 +9,2 Frankfurt (FRA) 60.786,937 -0,4 Istanbul (IST) 60.119.215 -2,0 Madrid (MAD) 50.420.583 +7,7 Barcelona (BCN) 44.154.693 +11,2 Londres Gatwick (LGW) 43.109.143 +7,0 Munic (MUC) 42.277.692 +3,2 Roma-Fiumicino (FCO) 41.738.662 +3,3 Font:Airports Council International. Airport Traffic Report, 2016 i Comité de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA) Aeroport de Barcelona.Vols intercontinentals, 2015 ÀREA GEOGRÀFICA increment 2014/2015 NOMBRE DE Passatgers/es Amèrica del Nord 10,0% 952.580 Àfrica 4,0% 297.139 Orient Mitjà 19,5% 961.211 Amèrica Llatina 21,7% 1.172.477 Àsia 0,3% 155.140 Font: Aena AVE Barcelona - Madrid Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona Port DE Barcelona Trànsit (milions) 2015 2016 Mercaderies (tones) 45,9 47,5 Contenidors (TEU*) 2,0 2,2 Passatgers/es 3,7 4,0 * TEU: Mesura de capacitat de transport marítim equivalent a un contenidor de 20 peus Font: Autoritat Portuària de Barcelona Infraestructures Superfície terrestre Molls i atracadors 1.081 ha 22 km Font: Autoritat Portuària de Barcelona Indicadors de creuers 2015 2016 Passatgers/es creuers 2.541.373 2.683.594 Embarcament 684.907 773.623 Desembarcament 680.966 782.196 Trànsit 1.175.500 1.127.775 Escales de creuers 750 758 Font: Autoritat Portuària de Barcelona 3.440.000 Passatgers/es intercontinentals 39.711.276 2015 3.527,7 2014 118.202 2015 44.154.693 2016 3.717,9 2015 2 h 30 m 132.755 2016 Persones passatgeres Passatgers/es (milers) Durada del trajecte Mercaderies (en tones) +12% Passatgers/es intercontinentals 32 Destinacions intercontinentals
 7. 7. barcelona EN XIFRES 2017 8 Motor d’una gran àrea econòmica diversificada Barcelona és un motor econòmic dinàmic amb estructura diversificada i reconeixement internacional • Barcelona segueix treballant per reforçar la seva capacitat d’atraure empreses, ocupació, talent i inversió estrangera amb el suport que representa un bon posicionament internacional de la ciutat. • El producte interior brut (PIB) de la ciutat de Barcelona l’any 2015 va assolir un valor de 42.200 d’euros per habitant. En la distribució del valor afegit brut per sectors –segons estimació efectuada el 2015– destaca el pes del comerç i reparacions (+14,6% del total), els serveis a les empreses (12,7%), els serveis col·lectius d’educació, sanitat i serveis socials (12,1%) l’hostaleria i la informació i comunicacions (+7,4% en ambdós casos). • L’any 2015, Catalunya va generar un PIB de 214.927 milions d’euros, la qual cosa representa el 19,9% del total espanyol. El mateix any, el PIB per càpita del Principat supera en un 14% el de la Unió Europea. • El 2016 el PIB de Barcelona ciutat i de Catalunya ha crescut un +3,4% i un +3,5%, –respectivament– en termes reals, el millor resultat dels darrers anys en ambdós territoris. 42.200 € PIB per càpita:
 8. 8. 9 Barcelona té una economia oberta i connectada al món • La inversió estrangera productiva1 a Catalunya ha estat de 5.051,5 M€ l’any 2016, el que suposa un increment interanual del 2,3% i la millor xifra de la sèrie històrica. El creixement que experimenta la IED a Catalunya és lleugerament superior al produït a l’àmbit estatal, on aquest indicador registra un augment del 2% respecte el 2015. • D’altra banda, segons un informe recent d’FDI Markets publicat pel Financial Times, entre 2011 i el primer semestre del 2016 Catalunya és el territori que concentra un major nombre de projectes d’inversió estrangera a Espanya, amb 601 projectes atrets (el 37% dels desenvolupats a l’Estat) que han implicat una inversió de 14.532 milions d’euros i han creat 38.385 llocs de treball directes (xifres que representen el 31% i el 34% –respectivament– del total espanyol). • L’atractiu del territori barceloní per a la inversió estrangera es confirma des de diversos rànquings de prestigi:així, segons el Global Cities Investment Monitor 2016 de KPMG, Barcelona ocupa la vuitena posició entre les principals àrees urbanes del món en captació de projectes d’inversió estrangera en el període 2012-2016 –amb més de 500 projectes greenfield atrets–. Així mateix, segons l’Atractiveness Survey Europe 2016, d’Ernst and Young, Barcelona és la cinquena ciutat més atractiva del continent per a la inversió internacional després de Londres, París, Berlín i Amsterdam, però per davant de Munic, Frankfurt o Madrid. • El 2016 Barcelona ha estat escollida la ciutat amb la millor promoció econòmica internacional del món –entre 124 regions– per la revista fDi Magazine del grup Financial Times. En la primera edició dels fDi Strategy Awards, la publicació ha atorgat la màxima qualificació general a la Direcció de Promoció de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, convertint-se així en la millor Agència de Promoció d’inversions de l’any. 1 Es considera inversió productiva la que no té en compte els ETVEs, que són societats establertes a Espanya, l’objectiu de les quals és la tinència d’accions de societats estrangeres. Les operacions d’aquests tipus de societats suposen transferències dins d’un mateix grup empresarial. L’existència de les ETVEs obeeix a estratègies d’optimització fiscal dins del mateix grup. • L’Àrea de Barcelona és seu de 6.507 empreses estrangeres, essent els principals països de procedència Alemanya (13,8%), França (12,5%) i els Estats Units d’Amèrica (11,9%). • L’any 2016 les exportacions de la província de Barcelona han assolit un volum de 51.263,9 M€, el que suposa –per sisè any consecutiu– un nou rècord de la sèrie històrica disponible. En relació a l’any anterior, les vendes a l’exterior creixen un 2,2% a Barcelona, una xifra similar a les de Catalunya i el conjunt d’Espanya (+2% i +1,9%, respectivament), en un context favorable propiciat per les mesures expansives del Banc Central Europeu, la depreciació de l’euro i la millora de la competitivitat. • L’àrea de Barcelona continua encapçalant el rànquing exportador de l’estat espanyol, amb la cinquena part (20,1%) del total de les vendes a l’exterior. A més, es compten 42.157 empreses exportadores a la demarcació de Barcelona, que representen un 28,3% del total estatal. Motor d’una gran àrea econòmica diversificada
 9. 9. barcelona EN XIFRES 2017 10 Activitat econòmica Producte interior brut a preus de mercat (PIB), 2015 (preus corrents en milions €) PIB PIB PER HABITANT MILIONS D’EUROS MILERS D’EUROS ÍNDEX CATALUNYA-100 Barcelona 66.952,2 42,2 146,0 Regió Metropolitana de Barcelona* 142.433,1 30,2 108,4 * PIB 2014. Base 2010. Valoració a preus de mercat Font: Institut d’Estadística de Catalunya Producte interior brut a preus de mercat, 2015 (preus corrents en milions €) CATALUNYA ESPANYA (%) CAT/ESP 2011 209.716 1.070.413 19,6 2012 204.727 1.042.872 19,6 2013 203.241 1.031.272 19,7 2014 206.776 1.041.160 19,9 2015 214.927 1.081.190 19,9 2016 223.629 1.113.851 20,1 Font: Institut d’Estadística de Catalunya Pib per càpita en paritat de poder de compra, 2015 125 100 75 50 25 0 Catalunya Espanya Zona Euro Índex UE 28 = 100 Font: Institut d’Estadística de Catalunya Evolució del PIB a Barcelona a preus constants, 2010-2016 (Taxa de variació en volum %) 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Barcelona Catalunya Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona Especialització productiva Estructura productiva.Persones assalariades per sectors econòmics,2016 (%) BARCELONA RMB CATALUNYA ESPANYA Agricultura 0,0 0,1 0,3 0,4 Indústria 7,5 14,2 16,4 14,2 Construcció 2,6 3,9 4,5 5,1 Serveis 89,9 81,8 78,7 80,3 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, INSS i Ministerio de Empleo y Seguridad Social Estructura per branques del VAB de l’economia de Barcelona, 2015 (% s/total) Comerç 14,6 Serveis a les empreses 12,7 Informació i comunicacions 7,4 Hostaleria 7,4 Transports i emmagatzematge 6,4 Sanitat i Serveis Socials 6,1 Educació 6,0 Administració pública 5,5 Activitats immobiliàries (sense rendes imputades) 4,8 Activitats financeres i assegurances 4,7 Indústria manufacturera 4,4 Altres serveis 3,1 Construcció 3,0 Energia, aigua i residus 2,4 Activitats artístiques i recreatives 2,4 Font: Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona -0,6 -0,5 -2,9 -1,1 2 -1,8 -1 1,7 3,2 3,4 3,4 3,5 114 107 92
 10. 10. 11 Empreses classificades per sectors econòmics a Barcelona, 2016 (% s/ total) Serveis a les empreses 27,1 Comerç i reparacions 18,4 Educació, sanitat i serveis socials 10,1 Activitats immobiliàries 8,2 Construcció 8,2 Hostaleria 6,4 Altres serveis 4,8 Transports i emmagatzematge 4,7 Informació i comunicacions 3,7 Activitats artístiques, culturals i de lleure 2,9 Indústria manufacturera 2,9 Activitats financeres i d’assegurances 2,2 Energia i Aigua 0,4 * Els serveis a les empreses contenen activitats professionals, científiques i tècniques, administratives i serveis auxiliars Font: DIRCE, INE Motor d’una gran àrea econòmica diversificada
 11. 11. barcelona EN XIFRES 2017 12 Nombre d’empreses estrangeres establertes a Catalunya PAÍS D’ORIGEN 2017 % S/ TOTAL Alemanya 898 13,8 França 816 12,5 EUA 773 11,9 Itàlia 611 9,4 Països Baixos 538 8,3 Regne Unit 495 7,6 Luxemburg 423 6,5 Suïssa 321 5,0 Japó 192 3,0 Bèlgica 127 1,9 Portugal 125 1,9 Dinamarca 110 1,7 Suècia 92 1,4 Austria 76 1,2 Irlanda 69 1,0 Altres 841 12,9 TOTAL 6.507 100 Font: Invest in Catalonia. Acció 10 Inversió a l’exterior (en milions d’euros) 2015 2016 % CAT/ESPANYA Catalunya 4.662,4 3.369,6 Espanya 30.975,0 25.008,0 Nota: Inversió bruta total sense Entitats de Tinença de Valors Estrangers (ETVEs) Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del Ministeri d’Economia i Competitivitat IED a les principals àrees urbanes del món, 2016 ÀREA URBANA POSICIÓ Projectes 2012-2016 Londres 1 1.663 Xangai 2 1.209 Hong Kong 3 943 São Paulo 4 819 Nova York 5 750 París 6 699 Sydney 7 647 Barcelona 8 501 Pequín 9 490 Dublín 10 489 Font: Global Cities Investment Monitor 2016, KPMG Inversió estrangera Inversió estrangera (en milions d’euros) 2015 2016 % CAT/ESPANYA Catalunya 4.936,4 5.051,5 Espanya 23.813,5 24.292,4 Nota: Inversió bruta total sense Entitats de Tinença de Valors Estrangers (ETVE) Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del Ministeri d’Economia i Competitivitat Inversió estrangera a Catalunya per país d’origen, 2016 (% s/total) Mèxic 21,5% Luxemburg 18,3% EUA 17,7% Països Baixos 5,4% França 5,2% Regne Unit 4,7% Alemanya 4,7% Xina 2,5% Bèlgica 2,1% Noruega 1,4% Irlanda 1,0% Suïssa 0,9% Andorra 0,8% Portugal 0,8% Itàlia 0,8% Nota: Inversió bruta total sense Entitats de Tinença de Valors Estrangers (ETVE) Font: Datainvex, Ministeri d’Economia i Competitivitat 13,5% 20,8%
 12. 12. 13 Exportacions Exportacions (en milions d’euros) 2015 2016* % S/ ESPANYA 2016 Barcelona 50.166,5 51.263,9 Catalunya 63.885,2 65.141,9 Espanya 249.794,4 254.530,2 * Dades provisionals per Barcelona província Font: Ministeri d’Economia i Competitivitat Evolució de les exportacions de la província de Barcelona,1996 - 2016 (en milions d’euros) 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016* * Dades provisionals Font: Ministeri d’Economia i Competitivitat Principals països d’exportació de Barcelona, 2016 (% s/total)* França 14,8% Alemanya 12,3% Itàlia 8,9% Portugal 6,7% Regne Unit 5,8% Suïssa 4,0% EUA 3,4% Països Baixos 2,8% Xina** 2,5% Mèxic 2,2% Turquia 2,1% * Dades provisionals per Barcelona província ** Inclou Xina, Hong Kong i Macao Font: Ministeri d’Economia i Competitivitat Distribució de les exportacions de la província de Barcelona segons contingut tecnològic, 2016 (%)* * Dades provisionals Font: Ministeri d’Economia i Competitivitat Motor d’una gran àrea econòmica diversificada Nivell tecnològic alt 12,0% Nivell tecnològic mitjà-alt 49,5% Nivell tecnològic mitjà-baix 14,8% Nivell tecnològic baix 22,9% No classificat 0,7% 20,1% 25,6% 51.263,9
 13. 13. barcelona EN XIFRES 2017 14 La indústria representa el del VAB total a Catalunya 19,6% Un territori amb potent base industrial • El 2015 la indústria genera el 19,6% del valor afegit brut total a Catalunya, un pes que supera el que assoleix a la Unió Europea (19,2%) i, més clarament, a Espanya (17%), essent la comunitat autònoma amb major desenvolupament industrial a l’Estat Espanyol. • Catalunya és la cinquena regió d’Europa en persones ocupades en manufactures d’intensitat tecnològica alta i mitjana-alta, amb 205.000 persones treballadores en aquestes activitats el 2015 que superen els registres de regions com el Piemont (Torí), Roine-Alps (Lió) o Darmstadt (Frankfurt). • Barcelona manté un sector industrial rellevant i la regió metropolitana –amb un 14,2% de persones ocupades a la indústria– concentra més de la meitat (el 61%) d’aquesta ocupació a Catalunya, on destaquen els clústers químic i farmacèutic, de l’automòbil –un dels principals productors d’Europa–, l’alimentari, del paper i arts gràfiques i de tractament de residus. • Barcelona i la seva àrea treballen per desenvolupar una indústria 4.0 a partir d’elements com l’impuls del Big Data, el nombre creixent d’empreses i organismes en iniciatives relacionades amb la impressió 3D o el treball dels Ateneus de fabricació per acostar la fabricació digital a les escoles, empreses, emprenedors i projectes de comunitat. En aquest context, el Poblenou es convertirà en un projecte pilot de Ciutat Maker:un prototip de ciutat oberta, col·laborativa, democràtica, productiva, innovadora i circular desenvolupat mitjançant la implementació de nova política industrial. Activitat econòmica diversificada
 14. 14. 15 Barcelona aposta pel comerç de proximitat i de qualitat • Amb 16.367 empreses i 149.468 persones ocupades, el comerç és una de les branques amb més pes dins de l’estructura econòmica de Barcelona.Efectivament,el sector concentra el 21,9% de les empreses i el 14,5% dels llocs de treball de la ciutat en finalitzar el 2016. • El nombre d’establiments del comerç i la restauració és de 35.834 el 2016, el que representa el 17,3% del total de la ciutat. • Els mercats municipals, amb una superfície de més de 260.941 m2 i 2.442 establiments, són un dels referents del model de comerç barceloní per la seva rellevància econòmica i social als barris de la ciutat i representen la xarxa de mercats alimentaris més gran del continent europeu. • Segons dades de l’Òmnibus Municipal de desembre del 2015, el 62,6% dels barcelonins i barcelonines han adquirit productes per Internet en alguna ocasió, el que suposa un augment considerable de l’ús d’aquest canal respecte a l’any anterior (+7,8 punts percentuals) i el valor més elevat de la sèrie estadística. Referent internacional del turisme urbà i de l’organització de congressos • A Barcelona el turisme en hotels se situa en 7,5 milions de persones visitants i les pernoctacions en 19,5 milions el 2016, amb variacions interanuals del 5,6% i 5,5%, respectivament, respecte el 2015. • Diversos rànquings destaquen l’atractivitat de Barcelona per les persones visitants estrangeres: The European Cities Marketing Benchmarking Report 2015/2016 classifica Barcelona en la quarta posició europea pel que fa a les pernoctacions internacionals, mentre que per a Trip Advisor és l’11a del món en atractiu pels i les turistes el 2016.Finalment,segons l’informe Top Cities Destination Ranking d’Euromonitor International,l’any 2015 Barcelona és la 25a ciutat més visitada pels i les turistes internacionals entre 100 urbs del món,i la vuitena més visitada entre les ciutats europees. • Pel que fa al turisme de negocis,segons l’International Congress and Convention Association (ICCA),Barcelona és la tercera ciutat del món tant en nombre de congressos internacionals organitzats el 2016 –després de París i Viena– com en nombre de delegats/des el 2015 (només superada per Viena i Londres). • El 2016, amb 2,7 milions de passatgers de creuers, Barcelona es manté com a primer port base d’Europa i de la Mediterrània per a creuers i és el quart port base del món. Aposta per la tecnologia digital i lesTIC • La ciutat, que supera les 51.000 persones treballadores i compta amb gairebé 2.500 empreses amb persones assalariades en les TIC, és el nucli central del sector a Catalunya, ja que concentra el 55,6% de l’ocupació i el 47,8% del teixit empresarial del Principat. El 2015, s’estima que el sector de la informació i comunicacions –que engloba les TIC– genera el 7,4% del valor afegit brut de Barcelona. • Més del 90% dels barcelonins i barcelonines disposen disposa d’Internet al seu domicili, i prop de 9 de cada 10 s’hi connecta freqüentment. De fet, segons l’estudi de la Mobile World Capital sobre l’escletxa digital a Barcelona, les persones residents a la ciutat es troben per sobre de la mitjana europea, espanyola i catalana quant a connectivitat, freqüència i ús d’Internet, tot i que es detecten diferències territorials significatives entre barris com les Corts (96% de les llars amb connexió a la xarxa) i Torre Baró (62%). Activitat econòmica diversificada ciutat del món en organització de reunions internacionals 3a
 15. 15. barcelona EN XIFRES 2017 16 Indústria manufacturera i indústria 4.0 Pes industrial dins del VAB, 2015 (%) 19,6 17,0 19,0 20 15 10 5 Catalunya Espanya UE Font: Idescat Població ocupada en manufactures tecnològiques a les regions europees, 2015 Regió (CIUTAT) % persones ocupades en manufactures d’intensitat tecnològica alta i mitjana- alta sobre la població ocupada total Població ocupada en manufactures d’intensitat tecnològica alta i mitjana-alta (en milers) Stuttgart (Stuttgart) 19,5 412 Llombardia (Milà) 9,4 399 Alta Baviera (Munic) 12,6 305 Istanbul (Istanbul) 4,2 221 Catalunya (Barcelona) 6,7 205 Karlsruhe (Karlsruhe) 14,4 200 Piemont (Torí) 11,2 200 Emília-Romanya (Bolonya) 9,9 188 Düsseldorf (Düsseldorf) 7,7 184 Roine-Alps (Lió) 5,9 161 Colònia (Colònia) 7,4 154 Illa de França (París) 2,9 153 Darmstadt (Frankfurt) 7,9 153 Font: Eurostat Principals branques industrials en llocs de treball* a Catalunya i l’àmbit metropolità , 4t trimestre 2016 Metal·lúrgia i fabricació de maquinària i equips elèctrics i electrònics 124.367 78.427 Indústria química i farmacèutica 90.478 62.975 Material de transport i productes metàl·lics 43.136 32.948 Alimentació 81.107 26.861 Paper i arts gràfiques 39.987 23.673 Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat 34.256 22.568 Catalunya Àmbit Metropolità * Afiliats al Règim General i d’Autònoms de la Seguretat Social Font: Elaboració del Departament d’Estudis de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona Ecosistema d’entitats de la impressió 3D a Catalunya Definició Nombre Empreses que utilitzen impressió 3D per desenvolupament de producte +100 Entitats que ofereixen serveis d'enginyeria i disseny per a impressió 3D i altres tecnologies +100 Facilitadores:entitats que fan transferència tecnològica, formació i consultoria 40 Entitats proveïdores de serveis d'impressió 3D (Service Bureaux) 15 Centres RTD que treballen sobre impressió 3D 14 Intermediàries (distribuïdors i botigues) + servei tècnic i certificació 12 Organitzacions que adopten la impressió 3D en certa mesura per a fabricació de peça final 11 Empreses que dissenyen i/o fabriquen impressores 3D 9 FabLabs i relacionades 8 Empreses amb un model de negoci basat en fabricació mitjançant impressió 3D 6 Fabricants de materials i consumibles 5 Proveïdores de software (disseny, control...) i integració de sistemes 4 Associacions, clústers i plataformes tecnològiques 3 Creadores de plataformes digitals per a la trobada entre oferta i demanda (marketplaces) 0 Font: Impacte i potencial de la impressió 3D en l’ocupació, Octubre 2015. Ajuntament de Barcelona Zones de desenvolupament de la nova indústria Font: AMB Eix Llobregat Corredor B-30 Besòs Delta del Llobregat
 16. 16. 17 Sector TIC/ Informació i Comunicació Penetració de les TIC a les llars (% s/ població de 16 a 74 anys) 2014 2015 VARIACIÓ 2015-2014 Tenen ordinador a casa 86,3 88,3 Connexió a Internet a casa 85,3 90,6 Ús freqüent d'Internet 80,1 87,0 Font:INE, Enquesta d’equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació a les llars Ocupació* en activitats TIC a Barcelona 39.767 38.388 39.122 44.215 48.479 51.510 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * Afiliació als Règims General i d’Autònoms de la Seguretat Social Font:Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona Usos d’Internet segons el nivell de renda familiar disponible (RFD) del barri Baixa Mitjana- Baixa Mitjana Mitjana- alta Alta Llegir notícies d'actualitat a Internet 79% 86% 86% 84% 92% Realitzar gestions bancàries 49% 63% 63% 70% 74% Comprar per internet 45% 51% 56% 56% 63% Font: MWCapital Escletxa digital 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% +40% Font: Mobile World Capital Barcelona (2016), L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona Activitat econòmica diversificada Distribució del perfil digital avançat en funció del nivell de renda del barri +6,9% +5,3% +2,0% en activitats TIC 50.000llocs de treball Més de
 17. 17. barcelona EN XIFRES 2017 18 Evolució de la compra per Internet a Barcelona, 2000-2015 (consumidors en %) 2000 2003 2006 2009 2012 2015 Font: Ajuntament de Barcelona, Enquesta Ómnibus Municipal, Direcció de Comerç i Consum. Desembre 2015 Comerç Comerç a Barcelona Comerç 2016 16.367 Nombre d’empreses 149.468 Llocs de treball 35.834 Establiments comerç i restauració Mercats municipals 2015 39 Alimentació 4 Especials 2.442 Nombre establiments 260.941 m2 Superfície total Font: INSS, Departament d’Estadística i Institut Municipal de Mercats de l’Ajuntament de Barcelona 62,6 5,9
 18. 18. 19 TURISME Turistes i pernoctacions a Barcelona 2015 2016 VARIACIÓ 2015/16 Turistes* 7.090.246 7.490.635 Pernoctacions 18.537.358 19.547.870 * Turistes allotjats/des en establiments hotelers Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona Indicadors d’oferta hotelera 2015 2016 VARIACIÓ 2015/16 Establiments 634 641 Places (llits) 75.032 75.647 Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona Procedència dels/de les turistes, 2016 Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona Indicadors de l’activitat congressual, 2015 2.268 Total reunions 311 Congressos 121 Jornades i cursos 1.836 Convencions i incentius 589.818 Total delegats/des Font:Consorci Turisme de Barcelona i Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona Nombre de congressos internacionals i delegats/des assistents en ciutats del món CIUTATS delegats/des 2015 CONGRESSOS 2016 CIUTATS Viena 124.899 196 París Londres 117.397 186 Viena Barcelona 108.961 181 Barcelona Berlín 104.299 176 Berlín Singapur 77.105 153 Londres París 75.470 151 Singapur Copenhaguen 75.269 144 Amsterdam Praga 73.896 144 Madrid Vancouver 72.935 138 Lisboa Amsterdam 72.529 137 Seül Font: International Congress and Convention Association Statistics Report Principals salons de Fira de Barcelona referents a Europa, 2015 Saló Internacional de l’Automòbil Mobile World Congress Saló de l’Ensenyament Expo Sports Piscina Bcn. Saló Internacional de la piscina Beyond Building Barcelona Construmat Saló Nautic Internacional de Barcelona Expo Ecosalud Barcelona Meeting Point Smart-City Expo World Congress 4Yfn - Four Years From Now Biz Barcelona Iot. Solutions World Congress Saló Internacional de la Logistica Font: Fira de Barcelona. Salons d’activitat econòmica amb major nombre de visitants Activitat econòmica diversificada Espanya 21,0% Regne Unit 9,0% EUA 8,4% França 8,4% Itàlia 6,4% Alemanya 6,0% +5,6% +5,5% +1,1% +0,8%
 19. 19. barcelona EN XIFRES 2017 20 Ciutat digital, creativitat, recerca i innovació Barcelona lidera l’avenç d’Espanya cap a l’economia del coneixement • Barcelona vol ser referent en l’àmbit tecnològic per afavorir la qualitat de vida,en un entorn global en què la tecnologia mòbil es perfila com un vector clau de creixement pel conjunt de l’economia.En aquest context,el rol de Barcelona com a Mobile World Capital –amb la celebració del Mobile World Congress i el projecte de llegat industrial (legacy)– suposa una oportunitat estratègica per posicionar la ciutat en aquest àmbit. • Barcelona és la novena ciutat europea més atractiva per a les persones emprenedores digitals i,només en un any,ha escalat cinc posicions en la valoració de les condicions i el suport que ofereix la ciutat als nous projectes tecnològics en l’àmbit digital (European Digital City Index 2016).Així mateix,la ciutat és la cinquena al rànquing de ciutats europees en nombre d’start-ups, segons The European Talent Landscape elaborat per Balderton Capital. • La ciutat concentra el 28,4% de les start-ups digitals de l’Estat espanyol i per sectors destaquen el comerç electrònic –amb el 21% del total– seguit del mobile i serveis a les empreses –cadascun amb un pes del 10%-,mentre que tant l’emprenedoria digital social com el turisme representen el 9%. • El 2016 l’àrea de Barcelona genera el 14,2% de sol·licituds dels models d’utilitat i el 13,4% de les patents en el conjunt estatal.Catalunya concentra el major nombre d’empreses innovadores d’Espanya (24,1%) i el 24,3% de la despesa total de l’Estat en activitats innovadores. • Barcelona se situa en cinquena posició europea i dissetena mundial en producció científica l’any 2015, segons l’estudi elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya a partir del Science Citation Index. • La despesa en R+D a Catalunya se situa en l’1,52% del PIB l’any 2015,dada inferior a la mitjana de la Unió Europea però superior a la d’Espanya i les de regions com la de Llombardia i Londres.El personal dedicat a la recerca i el desenvolupament al Principat és de 44.826 persones treballadores. • Les activitats creatives apleguen més de 123.000 llocs de treball a Barcelona el 2016,el que representa el 12% de les persones ocupades a la ciutat i la meitat (el 49%) de l’ocupació creativa a Catalunya.Val a dir que,segons la recerca urbana més recent,un major percentatge de persones ocupades en indústries creatives es correlaciona de forma molt intensa amb una major producció per habitant. Barcelona és al en emprenedoria digital segons l’European Digital City Index 2016 top 10 d’Europa
 20. 20. 21 Innovació empresarial i recerca Empreses i innovació NOMBRE D’EMPRESES INNOVADORES DESPESA TOTAL EN ACTIVITATS INNOVADORES 2015 % S/ESP 2015 (MILERS D’€) % S/ESP Catalunya 3.798 24,1 3.324.467 24,3 Espanya 15.736 100,0 13.674.177 100,0 Font: INE Indicadors d’innovació SOL·LICITUD DE PATENTS SOL·LICITUDS DE MODELS D’UTILITAT 2016 % S/ESP 2016 % S/ESP Barcelona* 380 13,4 345 14,2 Catalunya 453 16,0 439 18,1 Espanya 2.837 100,0 2.422 100,0 * Dades provincials Font: Oficina Española de Patentes y Marcas Ciutats digitals europees, 2016 CIUDAD Índex Global 2015 Índex Global 2016 Londres 1 1 Estocolm 3 2 Amsterdam 2 3 Hèlsinki 4 4 París 6 5 Berlín 7 6 Copenhaguen 5 7 Dublín 8 8 Barcelona 14 9 Viena 15 10 Munic 10 11 Cambridge 11 12 Bristol — 13 Madrid 12 14 Oxford 13 15 Manchester — 16 Brussel·les 9 17 Tallinn 20 18 Edimburg — 19 Hamburg — 20 Líó — 21 Aarhus — 22 Birmingham — 23 Lisboa 17 24 Frankfurt — 25 Eindhoven — 26 Utrecht — 27 Colònia 23 28 Malmo — 29 Uppsala — 30 Font: European Digital City Index (Nesta and the European Digital Forum think tank) Índex de Ciutats Digitals Europees, 2016 (posicionament de la ciutat a la variable) Barcelona Londres Font: European Digital City Index 2016 (Nesta and the European Digital Forum think tank) Ciutat digital, creativitat, recerca i innovació Habilitats i qualificació Accés al capital Mentoring i assistència tècnica Cultura emprenedora Infraestructura digital Difusió del coneixement Estil de vida Índex Mercat tecnològic Ambient de negoci Infraestructura nodigital 47 9 7 12 30 36 39 39 41 17 20
 21. 21. barcelona EN XIFRES 2017 22 TOP 10 ciutats europees segons nombre de start-ups Rànquing 2016 CIUTAT 1 Londres 2 Berlín 3 París 4 Amsterdam 5 Barcelona 6 Madrid 7 Estocolm 8 Dublín 9 Copenhaguen 10 Milà Font: Balderton. The European Talent Landscape, 2016 Ecosistema d’start-ups digitals a Barcelona, 2016 (%) Font: StartUp Explore/European StartUp Monitor, Mobile World Capital Despeses en R+D (% s/PIB) Berlín* 3,55% Roine-Alps* 2,76% EUA* 2,73% Xina** 2,05% UnióEuropea 2,03% Catalunya 1,52% Llombardia** 1,33% Espanya 1,22% Londres** 1,06% * Dades 2013 ** Dades 2014 Fonts: INE i Eurostat Instal·lacions científiques i tècniques de referència internacional a Barcelona Barcelona Supercomputing Centre - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) Canal d'Investigació i Experimentació Marítima (CIEM) Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) Laboratori de Ressonància Magnètica Nuclear de Barcelona (LRB) Sala Blanca de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM) Sincrotró ALBA - Cells Centre nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG) Font: Ministeri d’Educació i Ciència, Mapa d’instal·lacions científiques i tècniques singulars Principals ciutats del món pel que fa a la producció científica acadèmica l’any 2015 Rànquing Mundial Rànquing Europeu CIUTAT Publicacions 2015* 1 Pequín 71.322 2 1 Londres 42.304 3 Xangai 35.385 4 Nova York 32.793 5 Seül 32.637 6 Boston 32.010 7 Tòquio 30.347 8 2 París 30.252 9 3 Madrid 18.678 10 Baltimore 17.771 11 4 Moscou 17.506 12 Chicago 17.446 13 Toronto 17.369 14 Houston 17.144 15 Cambridge (USA) 17.076 16 Filadèlfia 17.034 17 5 Barcelona 17.024 18 Los Angeles 16.911 19 São Paulo 15.955 20 6 Roma 15.927 21 Melbourne 15.470 22 7 Milà 14.573 23 8 Berlín 14.564 24 Singapur 14.223 25 Hong Kong 13.239 * Dades del 26 de maig de 2016 Font: Universitat Politècnica de Catalunya-Centre de Política de Sòl i Valoracions, http://www-cpsv.upc.es/KnowledgeCitiesRanking Esports 2% Comerç electrònic 21% Altres 21% Mobile 10% Social 9% Turisme 9% Media 6% Educació 5% Ciència 4% Joc 3% Empresa 10%
 22. 22. 23 Indústries creatives Ocupació en activitats creatives* a Barcelona, 2016 2016 2016 (CATALUNYA) PES BCN/ CATALUNYA Activitats relacionades amb el patrimoni 3.288 4.485 73,3% Arquitectura i enginyeria 15.518 39.990 38,8% Arts gràfiques i impressió 3.595 19.726 18,2% Cinema, vídeo i música 3.599 6.375 56,5% Disseny i fotografia 15.767 29.230 53,9% Edició 8.809 12.847 68,6% Escriptors, arts escèniques i visuals, i artesans 7.349 13.850 53,1% Moda 2.206 16.373 13,5% Ràdio i televisió 918 4.635 19,8% Indústries creatives tradicionals (culturals) 61.049 147.511 41,4% Recerca i desenvolupament creatius 10.098 20.976 48,1% Publicitat 14.687 24.614 59,7% Software, videojocs i edició electrònica 37.242 57.849 64,4% Indústries creatives no tradicionals 62.027 103.439 60,0% TOTAL Indústries creatives 123.076 250.950 49,0% % Indústries creatives s/ total de Barcelona 12,0% * Afiliats als Règims General i d’Autònoms de la Seguretat Social el quart trimestre de l’any Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Económica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya Ciutat digital, creativitat, recerca i innovació ciutat europea en producció científica 5a
 23. 23. barcelona EN XIFRES 2017 24 Pol de generació i atracció de talent El mercat laboral de Barcelona disposa de massa crítica i capital humà qualificat • La ciutat concentra 1,06 milions de llocs de treball i l’àrea de Barcelona més de 2,4 milions. Les taxes d’activitat (80,8%) i d’ocupació (71,4%) de Barcelona són superiors a les mitjanes catalana, espanyola i europea. • Més de la meitat dels llocs de treball a Barcelona (el 54,2%) corresponen a activitats de coneixement alt, i la ciutat és el nucli central d’aquest segment de l’economia a Catalunya, ja que concentra el 43,6% dels llocs de treball de coneixement alt del Principat, quan el pes de Barcelona sobre els assalariats catalans és del 36,5%. • Barcelona compta avui amb un mercat laboral amb massa crítica en els sectors d’alt valor afegit: Catalunya és la cinquena regió d’Europa en persones ocupades en manufactures d’intensitat tecnològica alta i mitjana-alta i la setena pel que fa a persones treballadores en ciència i tecnologia –amb més de 730.000 llocs de treball en aquest àmbit–, mentre que se situa en novena posició quant als sectors de serveis intensius en coneixement i tecnologia punta l’any 2015. • El nivell salarial de Barcelona se situa en la franja mitjana-baixa entre les ciutats més desenvolupades i –segons la Unió de Bancs Suïssos– el salari mitjà net representa el 46,8% del de Nova York l’any 2015. • Catalunya disposa de 12 universitats, que apleguen més de 251.000 estudiants i l’àrea metropolitana de Barcelona concentra el 74,7% de les persones matriculades en les seves vuit universitats tant públiques com privades. Les universitats catalanes imparteixen 477 màsters oficials amb 32.152 alumnes matriculats/des i compten prop de 23.000 estudiants universitaris/àries estrangers/es el curs 2014-2015. • El 2015 més de la meitat (el 51,1%) de les dones treballadores i el 44,6% de les persones que treballen a Catalunya tenen estudis universitaris,valors clarament superiors a les mitjanes europees i espanyoles. • En l’àmbit de la formació, cal destacar que Barcelona és l’única ciutat amb dues institucions docents entre les vuit millors escoles de negocis del continent europeu, ja que IESE i ESADE ocupen les posicions setena i vuitena d’Europa i els llocs 16è i 23è del món, respectivament, al rànquing Global MBA 2016 publicat pel Financial Times. a l’àrea de Barcelona 2,4 M de llocs de treball
 24. 24. 25 Llocs de treball a Barcelona Persones treballadores afiliades a la Seguretat Social, 2016* TOTAL %/ESPANYA Barcelona 1.061.171 5,95 Barcelona província 2.434.337 13,64 Catalunya 3.189.437 17,87 Espanya 17.849.055 100,00 * Dades del 4t trimestre Font:Observatori delTreball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya i INSS % Persones treballadores amb estudis universitaris, 2015* DONES TOTAL Catalunya 51,1% 44,6% Espanya 48,1% 42,6% Unió Europea 38,7% 35,0% * % sobre la població d’entre 25 i 64 anys amb titulació universitària Font: Eurostat Persones assalariades segons la intensitat de coneixement, 2016* (% s/ total) Barcelona * Dades del 4t trimestre Font: Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya Participació EN El mercat de treball Participació en el mercat de treball, 4t trimestre 2016 (% s/població de 16-64 anys) 80,8 78,5 75,1 73,2 71,4 66,8 61,1 67,1 11,6 15,0 18,7 8,2 Taxa d’activitat Taxa d’ocupació Taxa d’atur Barcelona Catalunya Espanya Unió Europea* * 3r trimestre 2016 Font: Enquesta de Població Activa i Eurostat Salaris Nivell salarial a ciutats del món, 2015 SALARI BRUT (NOVA YORK - 100) CIUTAT SALARI NET (NOVA YORK - 100) 131,3 Zuric 141,8 130,1 Ginebra 135,2 85,2 Chicago 84,5 77,4 Mont-real 78,2 75,5 Londres 72,3 68,5 Viena 69,7 67,7 Munic 68,2 62,8 París 67,1 70,1 Tòquio 66,5 58,6 Lió 62,8 92,2 Copenhaguen 56,8 60,0 Roma 54,2 65,3 Amsterdam 53,3 49,4 Hong Kong 51,3 51,7 Barcelona 46,8 29,8 Atenes 28,2 Font: UBS. Prices and Earnings 2015 Pol de generació i atracció de talent Sectors industrials de nivell tecnològic alt 1,0% Serveis intensius en coneixement 50,0% Sectors industrials de nivell tecnològic mitjà-alt 3,2% Resta de persones assalariades 45,8%
 25. 25. barcelona EN XIFRES 2017 26 UNIVERSITATS I ESCOLES DE NEGOCIS Formació i universitats, 2014-2015 Nombre total d'estudiants universitaris/àries a Catalunya* 251.589 Nombre total d'estudiants universitaris/àries a l'àrea de Barcelona* 188.018 Nombre de màsters oferts per les universitats de l'àrea de Barcelona 477 Nombre d'estudiants de màster i doctorat a les universitats de l'àrea de Barcelona 32.152 Estudiants estrangers/es a les universitats catalanes 22.448 Estudiants estrangers/es en màsters i doctorats a les unveristats catalanes 11.860 * Inclou els i les estudiants de màster Font: Àrea de Suport a la Planificació, Anàlisi i Avaluació en l’Àmbit d’Universitats i Recerca. Secretaria d’Universitats i Recerca. Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Dep. d’Estadística Ajuntament de Barcelona Millors escoles de negocis europees, 2016 RÀNQUING EUROPEU RÀNQUING MUNDIAL ESCOLA DE NEGOCIS CIUTAT 1 1 Insead Fontainebleau 2 3 London Business School Londres 3 10 University of Cambridge:Judge Cambridge 4 12 IE Business School Madrid 5 13 IMD Lausana 6 15 HEC Paris París 7 16 IESE Business School Barcelona 8 23 ESADE Business School Barcelona 9 25 SDA Bocconi Milà 10 28 University of Oxford:Saïd Oxford 11 35 Imperial College Business School Londres 12 36 Lancaster University Management School Lancaster 13 37 City University:Cass Londres 14 38 Alliance Manchester Business School Manchester 15 40 The Lisbon MBA Lisboa 16 42 Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam 17 46 Warwick Business School Coventry 18 49 Mannheim Business School Mannheim 19 57 Cranfield School of Management Cranfield 20 60 Universität St Gallen St.Gallen Font: Financial Times, Global MBA Ranking 2016 Més de la meitat de les a Catalunya tenen estudis universitaris dones treballadores
 26. 26. 27 Ciutat emprenedora amb costos competitius Barcelona té una activitat empresarial dinàmica i flexible • L’àrea de Barcelona és seu de 450.451 empreses, aproximadament el 14% del total d’Espanya. Es tracta majoritàriament de pimes, caracteritzades per una major flexibilitat i capacitat d’adaptació a entorns complexos. La ciutat concentra prop del 40% de les seus empresarials de la demarcació. • La taxa d’activitat emprenedora (TEA) de la població resident (18-64 anys) a la província de Barcelona se situa en el 7% el 2016, de manera que supera les de França (5,3%) o Alemanya (4,6%), així com la mitjana espanyola (5,2%). • L’any 2016 a Barcelona es van crear 8.755 societats mercantils, el valor més alt des del 2007 i que representa un increment del 13,6% respecte al 2015. Barcelona disposa d’una oferta immobiliària competitiva per als negocis • El 2015, Barcelona ha baixat posicions al rànquing de l’índex de cost de la vida en relació amb la ciutat de referència (Nova York), segons Mercer Human Resource Consulting. La nul·la inflació, la moderació salarial i la depreciació de l’euro que s’ha produït durant el 2015 han estat les principals causes d’aquest abaratiment relatiu del cost de la vida a la ciutat de Barcelona. • La Ciutat Comtal manté una posició competitiva quant als preus del lloguer del sòl industrial, d’oficines i de locals comercials, la qual cosa afavoreix l’atractiu de Barcelona per fer negocis, tant per a la instal·lació de noves empreses com per al manteniment de les que ja hi són presents. Ara bé, l’evolució dels preus del lloguer de locals comercials, d’oficines i de naus industrials ha començat a augmentar el 2015 a la ciutat de Barcelona, després d’anys en retrocés o estancament. Es reflecteix així una millora de la situació econòmica i del creixent atractiu que té la ciutat als mercats globals. Ciutat emprenedora amb costos competitius 450.000 Més de empreses a l’àrea de Barcelona 14% del total d’Espanya
 27. 27. barcelona EN XIFRES 2017 28 EMPRESES Empreses segons nombre d’assalariats/des, 2016 Barcelona 58,4% Sense assalariats/des 36,6% D’1 a 9 assalariats/des 4,7% De 10 a 199 assalariats/des 0,3% Més de 199 assalariats/des Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona Barcelona província 58,3% Sense assalariats/des 36,9% D’1 a 9 assalariats/des 4,6% De 10 a 199 assalariats/des 0,2% Més de 199 assalariats/des Font: INE, Directori Central d’Empreses (DIRCE) Seus empresarials, gener 2016 % S/ ESPANYA Barcelona 174.209 Barcelona província 450.451 Catalunya 596.196 Espanya 3.236.582 Font: INE, Directori Central d’Empreses (DIRCE) Creació empresarial Activitat emprenedora als països europeus, 2016 (% sobre població 18-64 anys) Estònia 16,2 Letònia 14,2 Països Baixos 11,0 Irlanda 10,9 Polònia 9,7 Àustria 9,6 Eslovàquia 9,5 Luxemburg 9,2 Regne Unit 8,8 Croàcia 8,4 Portugal 8,2 Mitjana UE 8,1 Eslovènia 8,0 Hongria 7,9 Suècia 7,6 Barcelona* 7,0 Catalunya 7,0 Finlàndia 6,7 Grècia 5,7 França 5,3 Espanya 5,2 Alemanya 4,6 Itàlia 4,4 * Dada provincial Font: Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Informe executiu Catalunya 2016 5,4% 13,9% 18,4%
 28. 28. 29 Mercat d’oficines i sÒl industrial Mercat d’oficines, 4t trimestre 2016 5.915.722 m2 Estoc d’oficines total 533.598 m2 Oferta disponible d’oficines 9,02% Taxa de desocupació Font: On point, Jones Lang Lasalle Preu lloguer d’oficines, 4t trimestre (€/m2 /mes) Perifèria (Sabadell,St. Cugat,Esplugues,etc.) 9,75 Noves àrees de negoci 18,5 Districte de negocis (centre consolidat) 18,25 Primera línia (Pg. Gràcia- Diagonal) 21,5 Font: On point, Jones Lang Lasalle Preu del lloguer d’oficines a ciutats d’Europa, Orient Mitjà i Àfrica, 2015 Rànquing CIUTAT Var. Interanual (%) Lloguer Oficines (€/m2 /any) 1 Londres-West End 9,3 1.784 2 Londres ciutat 11,7 1.017 3 Ginebra 0,0 825 4 París 0,0 800 5 Moscou -26,7 788 6 Zuric -3,0 767 7 Dubai 0,0 735 8 Dublín 16,7 565 9 Estocolm 13,3 552 10 Milà 2,1 490 ... 40 Barcelona 9,9 234 42 Copenhaguen 3,0 228 43 Rotterdam 0,0 225 44 Lisboa 0,0 222 44 Bucarest 2,8 222 Font: CB Richard Ellis, EMEA Rents and Yields Q3 2015 (Europe, Middle East & Africa) Preus mitjans de l’habitatge a Barcelona, 4t trimestre 2016 12,4 (€/m2 /mes) Lloguer* 3.879 (€/m2 ) Venda d’habitatge de segona mà 3.981 (€/m2 ) Venda d’habitatge nou* * Dades 3r trimestre 2016 Font: Ajuntament de Barcelona a partir d’idealista.com COST DE LA VIDA I ALTRES COSTOS Cost de la vida en ciutats del món l’any, 2015 CIUTAT Rànquing 2014 Rànquing 2015 Luanda 1 1 Hong Kong 3 2 Zuric 5 3 Singapur 4 4 Ginebra 6 5 Xangai 10 6 ... Barcelona 71 124 Font:Mercer Human Resource Consulting, Worldwide Cost of Living Survey, City Rankings 2015 Preu del lloguer del sòl industrial en ciutats d’Europa, Orient Mitjà i Àfrica l’any, 2015 Rànquing CIUTAT Var. Interanual (%) Lloguer sòl industrial (€/m2 /any) 1 Abu Dhabi 0,0 219,5 2 Londres 12,0 204,5 3 Ginebra 0,0 183,4 4 Zuric 6,3 163,0 5 Hèlsinki 4,4 144,0 6 Oslo 0,0 136,9 7 Dubai 6,4 131,3 8 Glasgow 3,9 98,6 8 Estocolm 0,0 97,3 10 Edimburg 8,3 95,0 14 Barcelona 4,2 75,0 14 Amsterdam 0,0 75,0 14 Rotterdam 0,0 75,0 17 Frankfurt 0,0 74,4 18 Gothenburg -10,0 73,0 19 Dublín 11,5 72,5 20 L'Haia 0,0 70,0 Font: CBRE, EMEA Rents and Yields Q3 2015 Ciutat emprenedora amb costos competitius
 29. 29. barcelona EN XIFRES 2017 30 Barcelona és a la en seguretat en l’àmbit sanitari 7a posició Ciutat compacta amb cohesió social • L’any 2015 Barcelona té una renda familiar disponible per càpita estimada de 19.775 €. El període de crisi ha eixamplat les desigualtats territorials, i el valor de la renda familiar disponible per càpita per districtes oscil·la entre l’índex21 188,0 de Sarrià-Sant Gervasi i el 53,8 de Nou Barris. • La desigualtat en la distribució de la renda ha evolucionat de forma desfavorable durant els darrers anys i el coeficient de Gini mostra a Catalunya un valor (0,325) proper a la mitjana de l’OCDE. • Barcelona es troba entre les ciutats més segures del món segons l’informe The Safe Cities Index 2015 elaborat per The Economist, que avalua la seguretat urbana en l’era digital. En concret, la capital catalana se situa en el 15è lloc del rànquing global de 50 ciutats –que encapçala Tòquio– i obté la quarta posició entre les ciutats europees, per davant de Londres, Madrid o París. Cal destacar la setena posició de Barcelona en seguretat en l’àmbit sanitari, que té en compte aspectes com l’accés dels i les ciutadans/es al sistema de salut, la ràtio de llits i personal mèdic per cada mil habitants, la qualitat de l’aire i de l’aigua i l’esperança de vida. • Barcelona compta amb una presència important de l’Economia Social i Solidària –amb les persones i col·lectius com a centre de l’activitat–, on destaquen el Tercer Sector Social (50,9%) les societats laborals (25,4%), les cooperatives (18,2%) així com les economies comunitàries (5,5%) que ofereixen una forta capacitat per a la innovació social. 2 Els valors de l’Índex estan calculats en relació amb el valor mitjà de la ciutat, fixat en 100, i s’obtenen a partir de la combinació amb diferents pesos de cinc variables indicatives del nivell de renda de la població.
 30. 30. 31 Ciutat compacta amb cohesió social Renda familiar disponible per càpita als districtes de Barcelona, 2015 (Índex. Mitjana de Barcelona = 100) 53,8 188 Font: Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona Població estrangera als districtes de Barcelona, 2016 (% s/ població total) 11,2% 43,2% Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d’Estadísitca de l’Ajuntament de Barcelona. Distribució de la renda a les principals regions de l’OCDE Posició Regió OCDE Ciutat inclosa en la regió Coeficient de Gini* 1 Sud de Finlàndia Hèlsinki 0,242 2 Bratislava Bratislava 0,275 3 Capital (Dinamarca) Copenhaguen 0,283 4 Hongria Central Budapest 0,286 5 Berlín Berlín 0,288 5 Roine-Alps Lió 0,288 6 Baviera Munic 0,294 7 Oslo i Akershus Oslo 0,295 8 Sud de Kanto Tòquio 0,300 9 Llombardia Milà 0,304 10 Estocolm Estocolm 0,314 Mitjana OCDE 0,315 11 Regió Central (Polònia) Varsòvia 0,321 12 Catalunya Barcelona 0,325 13 Ontario Toronto & Ottawa 0,331 14 Viena Viena 0,337 15 Madrid Madrid 0,339 16 Ile de France París 0,343 17 Districte de Tel Aviv Tel Aviv 0,345 18 Lazio Roma 0,347 19 New South Wales Sydney 0,348 20 Atenes Atenes 0,355 21 Regió Brussel·les Capital Brussel·les 0,358 22 Greater London Londres 0,386 23 Washington Washington 0,389 24 Nova York Nova York 0,415 25 Districte Federal Ciutat de Mèxic 0,482 26 Santiago Metropolitana Santiago de Xile 0,484 * Coeficient de Gini després d’impostos i transferències.Data d’extracció de dades:juny del 2016 El Coeficient de Gini pot prendre valors entre 0 i 1, on 1 representaria la distribució de la renda més desigual Font: OCDE, Regional Income Distribution and Poverty Database Ciutat compacta amb cohesió social Ciutat Vella 85,5 Horta-Guinardó 79,6 Les Corts 138,3 Sants-Montjuïc 78,1 Eixample 115,8 Sarrià-Sant Gervasi 188 Gràcia 105,8 Sant Martí 86,5 Sant Andreu 72,8 Nou Barris 53,8 Ciutat Vella 43,2% Horta-Guinardó 11,7% Les Corts 11,2% Sants-Montjuïc 18,7% Eixample 18,7% Sarrià-Sant Gervasi 11,3% Gràcia 15,4% Sant Martí 15,4% Sant Andreu 11,4% Nou Barris 14,8%
 31. 31. barcelona EN XIFRES 2017 32 Seguretat en ciutats del món, 2015 Posició Ciutat Índex s/100 1 Tòquio 85,6 2 Singapur 84,6 3 Osaka 82,4 4 Estocolm 80,0 5 Amsterdam 79,2 6 Sydney 78,9 7 Zuric 78,8 8 Toronto 78,8 9 Melbourne 78,7 10 Nova York 78,1 11 Hong Kong 77,2 12 San Francisco 76,6 13 Taipei 76,5 14 Mont-real 75,6 15 Barcelona 75,2 16 Chicago 74,9 17 Los Angeles 74,2 18 Londres 73,8 19 Washington DC 73,4 20 Frankfurt 73,1 21 Madrid 72,4 22 Brusel·les 71,7 23 París 71,2 24 Seül 70,9 25 Abu Dhabi 69,8 Font: The Safe Cities Index 2015. The Economist Intelligence Unit Categories de seguretat urbana. Posicionament de Barcelona, 2015 5 10 15 20 25 30 Seguretat digital Seguretat salut Seguretat d’infrastructures Seguretat personal Font: The Safe Cities Index 2015. The Economist Intelligence Unit Economia social i solidària Empreses,associacions i inciatives de l’Economia Social i Solidària a Barcelona,2015 (% s/total) * Anuari 2013 Font: Ajuntament de Barcelona (2015), L’Economia social i solidària a Barcelona Empreses,associacions i iniciatives de l’Economia Social i Solidària als districtes de Barcelona, 2015 6% 19% Font: Ajuntament de Barcelona (2015), L’Economia social i solidària a Barcelona 29 7 14 11 Tercer sector social* 50,9% Cooperatives 18,2% SAL 25,4% Economies comunitàries 5,5% Ciutat Vella 504 (11%) Horta-Guinardó 393 (8%) Les Corts 340 (7%) Sants-Montjuïc 500 (11%) Eixample 892 (19%) Sarrià-Sant Gervasi 398 (8%) Gràcia 538 (11%) Sant Martí 574 (12%) Sant Andreu 290 (6%) Nou Barris 289 (6%)
 32. 32. 33 Qualitat de vida i sostenibilitat Barcelona, referent internacional en qualitat de vida • En l’àmbit mediambiental el model barceloní de ciutat compacta i mediterrània afavoreix la mobilitat sostenible –que representa un 85,6% dels desplaçaments interns– i destaca en rànquings de prestigi com l’Scorecard on Prosperity 2015 del Toronto Board of Trade pel temps moderat que es triga a anar de casa a la feina. • Cal destacar que Barcelona és actualment un referent a nivell europeu pel que fa a l’estalvi d’aigua. El consum d’aigua per habitant i dia ha estat de 105,5 litres el 2015, el que suposa una reducció del 10,7% respecte a l’any 2006. • Barcelona és una de les 25 ciutats globals amb millors resultats en dimensions associades a la sostenibilitat mediambiental segons el Sustainable Cities Index 2016,i presenta un volum relativament baix d’emissions de CO2 equivalent per habitant en comparació amb altres ciutats del món.La ciutat treballa per avançar cap a un model econòmic eficient en l’ús dels recursos i impulsar l’economia verda,que el 2016 representa al voltant del 3% de l’ocupació i ofereix un alt potencial com a vector d’innovació. • L’oferta cultural i educativa és àmplia i de qualitat. La ciutat compta amb 40 escoles internacionals a l’àrea de Barcelona. D’altra banda, hi ha 40 biblioteques públiques a la ciutat. A més Barcelona compta amb nou espais nominats com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO:set edificis de Gaudí, el Palau de la Música i l’Hospital de Sant Pau. • D’acord amb l’Eurobaròmetre Quality of Life in European Cities 2015, publicat per la Comissió Europea el 2016, el 92% de barcelonins/es enquestats/des estan satisfets/es amb la ciutat i el lloc (barri) on viuen, un dels percentatges més alts de les 79 urbs analitzades. L’espai públic, la seguretat, el transport públic, la neteja o la confiança en els veïns i les veïnes obtenen bones valoracions relatives. Qualitat de vida i sostenibilitat La mobilitat sostenible representa el dels desplaçaments interns a Barcelona 85,6%
 33. 33. barcelona EN XIFRES 2017 34 Energia i medi ambient Indicadors climàtics de Barcelona, 2015 18,4 ºC Temperatura mitjana anual 34,7 ºC Temperatura màxima extrema 2,1 ºC Temperatura mínima extrema 2.867,5 Hores de sol anuals Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, Anuari Estadístic 2016 Indicadors de zones verdes a Barcelona, 2015 583,6 ha Parcs urbans (zones verdes destinades a ús public) Verd urbà (espais verds incorporats a la trama urbana) 11.284.681 m2 Verd urbà per càpita 7,03 m2 /habitant Verd urbà i forestal 28.271.881 m2 Verd urbà i forestal per càpita 17,62 m2 /habitant Font: Departament d’Estadística i Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona Platges, 2015 10 platges 4,7 km Longitud INDICADORS DE QUALITAT, 2015 Concentració d’Escherichia coli* 16-111 UFC/100 ml Inspeccions visuals bones** 94% * Valors inferior i superior del percentil 90. Valor suficient segons la legislació vigent (Reial Decret 1341/2007): percentil 90 = <500 UFC/100 ml (RD 1341/2007) ** Percentatge d’inspeccions visuals amb absència o presència poc important de sòlids flotants, olis/escumes, residus de banyistes, residus de mar (índex avaluat durant la temporada de bany) Font:Departament d’Estadística i Departament Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona Consum d’aigua (litres/habitant/dia) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Consumglobal Consumdomèstic Consumindustrialialtres Font:Departament d’Estadística i Departament Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona Recollida selectiva de residus a Barcelona (% s/ total) 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Font: Ajuntament de Barcelona, Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2016 Treballadors/es* i empreses a l’economia verda** a Barcelona, 2n trimestre 2016 Valor Mínim Valor Màxim Nombre de treballadors/es 26.638 37.988 Pes s/ ocupació total ciutat (%) 2,5% 3,6% Nombre d’empreses 847 2.037 Pes s/ empreses totals ciutat (%) 1,1% 2,8% * Persones afiliades al Règim General i Autònoms de la Seguretat Social ** S’inclouen les activitats del nucli mediambiental tradicional -aigua, residus, energia verda- i les activitats administratives, d’educació, TIC i R&D relacionades. Es faciliten una cota màxima i mínima estimades mitjançant l’ajust en l’àmbit de les consultores d’arquitectura i enginyeria en base a estudis internacionals Font: Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades facilitades per l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat 182,8 159,2 118,1 64,7 11,1% 35,7% 105,5 53,7
 34. 34. 35 Mobilitat sostenible Modes de transport en el desplaçament intern a Barcelona, 2015 (% s/ total) 56,00% A peu i en bicicleta 29,60% Transport públic 14,40% Transport privat Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner. 2015. ATM Bicing 2014 2015 Carrils bici 116 km 120 km Usuaris Bicing 96.250 95.168 Font: Direcció de Serveis de Mobilitat, Ajuntament de Barcelona Oferta cultural i educativa Cultura i educació, 2015 Biblioteques públiques (nombre i usuaris) 40 / 6.175.624 Museus,col·leccions,centres d'exposició i espais d'interès arquitectònic (nombre i usuaris) 56 / 29.073.193 Espectadors/es de teatre, música i cinema 9.684.653 Equipaments esportius públics (nombre i abonats) 1.904 / 182.230 Centres d'educació infantil, primària i secundària 885 Escoles estrangeres a l'àrea de Barcelona 40 Font: Institut de Cultura i Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona Espectadors/es de teatre, música i cinema 9.684.653 Espectadors/es 6.254.724 Cinema 2.421.229 Teatres i altres espais d’arts escèniques 1.008.700 Grans auditoris Font: Institut de Cultura i Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona Patrimoni de la Humanitat a Barcelona Palau de la Música Catalana Hospital de Sant Pau Parc Güell Palau Güell Casa Milà Casa Vicens Façana del naixement i cripta Sagrada Família Casa Batlló Cripta de la Colònia Güell Font: UNESCO Qualitat de vida i sostenibilitat
 35. 35. barcelona EN XIFRES 2017 36 Posicionament internacional de ciutat que afegeix valor ciutat del món en competitivitat global 20a ciutat del món amb millor reputació 14a
 36. 36. 37 • Barcelona continua posicionada en el context internacional i europeu com a ciutat avançada, competitiva i amb bona reputació, que afegeix als seus actius tradicionals –alta qualitat de vida, cultura, salut, atractiu turístic…– un creixent potencial per atreure inversions i talent, particularment en l’àmbit de les empreses tecnològiques i l’economia digital. • Barcelona és un pol atractiu per a l’activitat econòmica, com ho indica el seu bon posicionament tant pel que fa a la competitivitat global –on se situa la 20a del món al prestigiós Global Power City Index 2016 de la Mori Foundation– com per la reputació de la ciutat –14a posició al City RepTrak 2016–.Barcelona genera confiança en l’àmbit de la inversió internacional,i ocupa la vuitena posició entre les principals àrees urbanes del món en captació de projectes d’inversió estrangera en el període 2012-2016 segons KPMG (Global Cities Investment Monitor 2016). • En l’àmbit de l’emprenedoria i el coneixement cal destacar els avenços com a hub d’innovació tecnològica i la captació de talent en emprenedoria digital, que situen Barcelona entre les 10 primeres ciutats europees més atractives en aquest àmbit (European Digital City Index) i en nombre total d’start- ups (The European Talent Landscape).També destaca el posicionament remarcable que obté la ciutat en producció científica acadèmica. • Quant al turisme, els rànquings de congressos i delegats/des internacionals de l’ICCA en turisme de negocis o la d’Euromonitor International sobre nombre de persones visitants internacionals, així com el rànquing de persones passatgeres de creuers als ports europeus i del món, donen posicions capdavanteres per a la ciutat. Destaca especialment la tercera posició mundial en nombre de congressos internacionals i delegats/des el 2016, segons l’International Congress and Convention Association. • Per la seva qualitat de vida Barcelona es considera un lloc atractiu per treballar-hi així com per invertir i desenvolupar noves idees de negoci. D’altra banda, la ciutat es percep com a urbs innovadora, vinculada a la creativitat i els conceptes de cultura, moda, arquitectura, art i modernitat i esport. Mori Global Power City Index, 2016 10a ciutat europea en competitivitat global 20a del món en competitivitat global City Rep Trak, 2016 14a ciutat del món amb millor reputació European Digital City Index (2016) 9a ciutat europea en emprenedoria digital EY’s Attractiveness Survey. Europe 2016 5a ciutat més atractiva d’Europa Global Cities Investment Monitor, KPMG, 2016 8a ciutat del món en projectes d’inversió estrangera, 2012-2016 11a ciutat del món en nombre de projectes d’inversió estrangera, 2016 Scorecard on Prosperity, 2015 4a ciutat en atractiu laboral ICCA, 2016 3a ciutat del món en organització de reunions internacionals el 2016 3a ciutat de món en nombre de delegats l’any 2015 Euromonitor, 2015 and European Cities Marketing Benchmarking Report, 2015/16 8a ciutat europea en nombre de turistes 4a ciutat europea en pernoctacions de turistes internacionals Travellers’ choice.Trip Advisor, 2016 11a ciutat entre les 25 principals destinacions turístiques del món Mastercard, Global Destination Cities Index, 2016 12a ciutat entre les 20 principals destinacions turístiques del món 11a ciutat en despesa del turisme internacional Cruise Insight, 2015 1a ciutat europea en nombre de creueristes 4a ciutat del món en nombre de creuristes (2014) The Global Language Monitor, 2015 5a world fashion capital World-wide cost of living survey. Mercer Human Resource Consulting, 2016 124a ciutat del món en cost de la vida POSICIONAMENT INTERNACIONAL DE CIUTAT QUE AFEGEIX VALOR
 37. 37. barcelona in figures 2017 © Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona 2017 Disseny: Doctor Magenta Il·lustracions: Romualdo Faura
 38. 38. barcelona.cat/negocis Amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea

×