Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Unitat 5 Llum I So
Unitat 5 Llum I So
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 70 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (17)

Anuncio
Anuncio

Unitat 5 Llum I So

 1. 1. Unitat 5 Llum i so
 2. 2. <ul><li>Concepte d’ona mecànica i electromagnètica. </li></ul><ul><li>L’energia que percebem: llum i so.. Qualitats del so. </li></ul><ul><li>La propagació del so. La velocitat del so. La reflexió del so. El sonar. L’eco i la reverberació. Percepció del so. Funcionament de l’orella humana. </li></ul><ul><li>La propagació de la llum. La reflexió de la llum: miralls. La refracció de la llum: lents. Percepció de la llum. Funcionament de l’ull. </li></ul>
 3. 3. 1. Concepte d’ona mecànica i electromagnètica. <ul><li>En aquest tema estudiarem dues maneres de transmetre energia que proporcionen als sentits informació del món que ens envolta: </li></ul><ul><li>La llum. </li></ul><ul><li>El so . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>La llum i el so són ones. </li></ul><ul><li>Una ona és una pertorbació de alguna propietat de un medi, que es propaga a través del espai transportant energia i no matèria. </li></ul>
 5. 5. 1. Concepte d’ona mecànica i electromagnètica. <ul><li>Relaciona la imatge amb el concepte d’ona. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>El medi pertorbat pot ser de naturalesa diversa. </li></ul>
 7. 7. 1. Concepte d’ona mecànica i electromagnètica. <ul><li>En funció del medi on es propaguen les ones es poden classificar en: </li></ul><ul><li>1.Ones mecàniques : les ones mecàniques necessiten un mitjà elàstic (sòlid, líquid o gasós) per a propagar-se. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Alguns exemples són: Ones marines : </li></ul>PER QUIN MEDI ES PROPAGUEN LES ONES?
 9. 9. <ul><li>b. Ones sísmiques. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>c. Ones sonores. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>2. Ones electromagnètiques : les ones electromagnètiques es propaguen per l’espai sense necessitat d’un medi material. </li></ul><ul><li>La llum, la ràdio, els raigs X, les microones... formen la radiació electromagnètica. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>1. Una font de vibració mecànica. </li></ul><ul><li>2. Un mitjà elàstic (sòlid, líquid o gasós) a través del qual es propagui la pertorbació. </li></ul>QUINES SÓN LES CONDICIONS NECESSARIES PER LA PROPAGACIÓ DEL SO?
 13. 13. <ul><li>La velocitat depèn del tipus de material. </li></ul>Com afecta l’estat de la matèria a la velocitat de propagació del so? 3900m/s Fusta 6.000m/ s Sòlids (ferro) 1.500m/ s. Aigua 340m/ s Aire Velocitat Medi
 14. 14. <ul><li>2 fenòmens relacionats amb la reflexió del so </li></ul>ECO REVERBERACIÓ
 15. 15. <ul><li>El so també es reflecteix . La reflexió del so s’aprofita en àmbits molt variats. </li></ul>ECÒGRAFS SÒNARS
 16. 16. <ul><li>Un ecograf fa servir ultrasons. </li></ul><ul><li>L’aparell envia ultrasons i capta els sons reflectits. Mesurant l’interval de temps que tarda a rebre el so reflectit es pot deduir la distància a la qual es troba l’«obstacle ». </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Aquesta tècnica s’utilitza per a obtenir imatges del cos </li></ul>
 18. 18. <ul><li>El sonar , és un altre aparell que es val de la reflexió del so per a detectar objectes al mar. S’ha utilitzat també per a cartografiar els fons marins i mesurar la profunditat de l’oceà. </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Existeixen animals que utilitzen el mateix mètode. </li></ul><ul><li>Per quins motius? </li></ul>Orientar-se Trobar aliment Comunicar-se
 20. 21. <ul><li>Aquesta qualitat rep el nom de ecolocalització. </li></ul>
 21. 22. <ul><li>L’orella humana. </li></ul><ul><li>1.L’orella externa </li></ul>
 22. 23. <ul><li>2. L’orella mitjana: </li></ul>
 23. 24. <ul><li>3. L’orella interna (connecta amb el cervell mitjançant els nervis auditius). </li></ul>
 24. 25. <ul><li>Com funciona l’orella? </li></ul><ul><li>L’orella rep els sons i el conducte auditiu extern els transmet a l’interior de l’orella </li></ul>
 25. 26. <ul><li>Qualsevol so captat per l’orella produeix una vibració del timpà. </li></ul><ul><li>Els ossicles de l’orella mitjana transmeten la vibració del timpà al laberint. </li></ul>
 26. 28. <ul><li>LA LLUM </li></ul>
 27. 29. Propagació llum línia recta
 28. 30. COMPORTAMENT OBJECTES
 29. 31. <ul><li>En òptica se sol comparar la velocitat de la llum en un medi transparent amb la velocitat de la llum en el buit, mitjançant: </li></ul><ul><li>l’índex de refracció (n) </li></ul>
 30. 32. <ul><li>La llum en el buit te una velocitat de: </li></ul><ul><li>c= 300 000 Km/s . </li></ul><ul><li>En qualsevol medi material transparent la llum es propaga amb una velocitat (v) </li></ul><ul><li>v<c. </li></ul>
 31. 33. <ul><li>L’índex de refracció d’una substància és el quocient entre la velocitat de la llum en el buit ( c ) i la velocitat de la llum en aquell medi ( v ): </li></ul>1,38 Alcohol 1,473 Glicerina 1,36 Acetona 2,417 Diamant 1,31 Gel 1,333 Aigua 1,00029 Aire 1,00000 Buit n Medi
 32. 35. 3. La propagació de la llum. La reflexió de la llum:miralls. La refracció de la llum: lents. <ul><li>Quines són les propietats de la llum? </li></ul>
 33. 36. <ul><li>Tots els materials que veiem reflecteixen certa quantitat de llum. </li></ul>
 34. 37. <ul><li>1 . Quan un raig de llum incideix sobre una superfície es produeix un canvi en la direcció i el sentit del raig de llum. </li></ul><ul><li>Aquest fenomen físic s’anomena REFLEXIO </li></ul>
 35. 38. 3. La propagació de la llum. La reflexió de la llum:miralls. La refracció de la llum: lents.
 36. 39. <ul><li>Les lleis de la reflexió. </li></ul><ul><li>1. El raig incident, la normal i el raig reflectit es troben al mateix pla . </li></ul><ul><li>El raig de llum que arriba a la superfície es diu raig incident . </li></ul><ul><li>El raig que canvia de direcció i sentit es diu raig reflectit. </li></ul>
 37. 40. <ul><li>Î : angle d’incidència = L’angle que forma el raig incident amb la normal. </li></ul><ul><li>r : angle de reflexió = L’angle que forma el raig reflectit amb la normal. </li></ul><ul><li>LLEI DE REFLEXIÓ </li></ul><ul><li>2. L’angle d’incidència i l’angle de reflexió són iguals. </li></ul><ul><li>Î = r </li></ul>
 38. 41. COM S’EXPLICA AQUEST FENOMEN?
 39. 42. <ul><li>2. REFRACCIÓ. </li></ul><ul><li>Quan un raig de llum arriba a una superfície que separa dos medis que són transparents a la llum però tenen diferents propietats el raig de llum segueix amb el mateix sentit però canvia de direcció. </li></ul>
 40. 43. <ul><li>Raig incident : raig que arriba a la superfície que separa els dos medis. </li></ul><ul><li>Raig refractat : raig resultant del canvi de medi. </li></ul>
 41. 44. <ul><li>α : angle d’incidència : L’angle que forma el llamp incident amb la normal. </li></ul><ul><li>β : angle de refracció : L’angle que forma el raig reflectit amb la normal. </li></ul><ul><li>n : Índex de refracció del medi on arriba el raig incident. </li></ul><ul><li>n’ : Índex de refracció del medi d’on surt el raig refractat. </li></ul>
 42. 45. <ul><li>Les lleis de la refracció. </li></ul><ul><li>1. El raig incident, la normal i el raig reflectit es troben al mateix pla . </li></ul>
 43. 46. <ul><li>Quan n < n’ </li></ul><ul><li>El raig refractat s’acosta a la normal </li></ul><ul><li>α > β </li></ul><ul><li>Per exemple ?   </li></ul>
 44. 47. <ul><li>Quan n > n’ </li></ul><ul><li>El raig refractat s’allunya de la normal : </li></ul><ul><li>α < β . </li></ul><ul><li>Per exemple? </li></ul>
 45. 48. <ul><li>En condicions normals els fenomen de reflexió i refracció es produeixen de forma simultània. </li></ul>
 46. 49. <ul><li>3. DIFRACCIÓ : </li></ul><ul><li>La difracció de la llum consisteix que la llum abandona la seva trajectòria rectilínia i es desvia en les vores d’un obstacle o un orifici. </li></ul>
 47. 50. <ul><li>4. DISPERSIÓ: </li></ul><ul><li>La llum blanca es una barreja de llums de diferents colors. </li></ul>
 48. 51. 3. La propagació de la llum. La reflexió de la llum:miralls. La refracció de la llum: lents . <ul><li>El fenomen descobert per Newton es diu dispersió de la llum i al conjunt de llums que proporciona el prisma es diu espectre de la llum visible </li></ul>
 49. 52. <ul><li>Quan la llum travessa una lamina de vidre es desvia a l’entrar en ell i torna a desviar-se al sortir. Ambdues desviacions es compensen mútuament per que ambdues cares del vidre són paral·leles. </li></ul><ul><li>Com la direcció és la mateixa a l’entrar que al sortir, els objectes vists a través del vidre no semblen distorsionats </li></ul>
 50. 53. <ul><li>Aquesta propietat és la utilitzada per les lents per a desviar els raigs lluminosos de la manera desitjada. </li></ul>Si les superfícies del vidre fossin corbes. Com seria la direcció del raig de llum al sortir en relació a la direcció del raig que entra?
 51. 54. Tipus de lents DIVERGENTS CONVERGENTS
 52. 55. <ul><li>Les lents convergents són més gruixudes pel centre que per les vores. Concentren els raigs de llum. </li></ul>
 53. 56. <ul><li>Les lents divergents són més gruixudes per les vores que pel centre. Dispersen els raigs de llum. </li></ul>
 54. 57. La propagació de la llum. La reflexió de la llum: miralls. La refracció de la llum: lents . <ul><li>Aparells que utilitzen diverses lents: </li></ul><ul><li>A) Microscopi. </li></ul>
 55. 58. La propagació de la llum. La reflexió de la llum: miralls. La refracció de la llum: lents . <ul><li>B) Els prismàtics. </li></ul><ul><li>C) Els telescopis. </li></ul>
 56. 59. 5.Percepció de la llum i del so. Funcionament de l’ull i de l’orella humana. <ul><li>L’ull humà. </li></ul><ul><li>És l’òrgan que ens permet captar la llum del nostre entorn. És l’òrgan sensorial del sentit de la vista. </li></ul>
 57. 61. <ul><li>El moviment de l’ull possible gràcies a diversos músculs. </li></ul>
 58. 62. <ul><li>Com funciona l’ull?. </li></ul><ul><li>La llum entra a l’ull per la pupil· la. </li></ul><ul><li>El cristal·lí és la lent que enfoca les imatges a la retina. </li></ul>
 59. 63. <ul><li>El cristal·lí es corba per enfocar les imatges pròximes i s’aplana per enfocar les més llunyanes. </li></ul>
 60. 64. <ul><li>Les cèl·lules de la retina són sensibles a la llum (transformen la informació lluminosa en impulsos nerviosos = FUNCIÓ ULL). </li></ul><ul><li>Un tipus cel·lular capta llums i ombres (bastons). </li></ul><ul><li>Altre, els colors (cons). </li></ul>
 61. 66. <ul><li>El nervi òptic transmet la informació al cervell. </li></ul><ul><li>La nostra visió és binocular gràcies a això veiem els objectes en relleu </li></ul>
 62. 68. IL·LUSIONS ÒPTIQUES

×