Presentation kotsalou 2012

B
________2 0 1 2___________
   Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά
    στον ανήφορο της κρίσης  Γιώργος Κώτσαλος
  Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Α.Ε.Ε.

                  1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ


 Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η χώρα
 μας βρίσκεται σε δραματική κατάσταση,
 βυθισμένη στην ύφεση και αντιμέτωπη με τη
 δυσμενή μεταστροφή του διεθνούς Οικονομικού
 κλίματος.

 Το Μνημόνιο ΙΙ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα και
 ίσως μια ευκαιρία για την έξοδο της χώρας από την
 κρίση. Επιβάλλει, όμως, δύσκολα επιτεύξιμους
 στόχους και απαιτεί μεγάλες θυσίες από τους
 Έλληνες.
                         2
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Πέρυσι τέτοια εποχή μιλώντας για την ασφαλιστική
αγορά περιγράψαμε :

• τη δύσκολη μακρο – πραγματικότητα της χώρας
• το πολιτικό – κοινωνικό περιβάλλον
• το μικρό μέγεθος της ελληνικής ασφαλιστικής
 αγοράς
• τα αιτήματά μας
• τις δεσμεύσεις μας
• το όραμά μας
                          3
ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ


• Η μακροοικονομική κατάσταση χειροτέρεψε

• Το πολιτικό – κοινωνικό περιβάλλον χειροτέρεψε

• Η ασφαλιστική αγορά μίκρυνε αν και σε μικρότερο βαθμό
 από άλλους κλάδους

• Τα περισσότερα βασικά αιτήματά μας δεν
 ικανοποιήθηκαν και εκκρεμούν

• Οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται


                           4
1. Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
        ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΗΚΕ
•  Α.Ε.Π.: από -3% (πρόβλεψη 2011), σε -5,4%

•  Ανεργία: από 14,3% (πρόβλεψη 2011), σε 20,9% (11.2011)
•  Πληθωρισμός: από 2,2% (πρόβλεψη 2011), σε 3,3%
•  Αποτιμήσεις Επενδύσεων: αρνητικές

•  Ομόλογα: spreads 10ετούς Ομολόγου από 9,6% (12/2010) σε
  16% (10/2011 Τ.τ.Ε.), σε 33% (02/2012)
•  Μετοχές: Γ.Δ. του Χ.Α.Α. -50% (02/2012 με 02/2011)
•  Ακίνητα: δείκτης τιμών κατοικιών -5,9% (Q4 2011)
•  Βιομηχανική παραγωγή: από -5,7% (2010) σε-8,4% (2011)
•  Εμπόριο: κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου -7,6% (11/2011)                               5
2. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
       ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΕ

 Η χώρα πορεύεται σύμφωνα με τις επιταγές του Μνημονίου
    χωρίς στοχευμένη αναπτυξιακή πρόταση. Έτσι :

• Οι μισθοί μειώνονται
• Οι συντάξεις περικόπτονται
• Η Δημόσια Υγεία συρρικνώνεται
• Το φορολογικό καθεστώς μεταβάλλεται συνεχώς και για τον
 πολίτη και για τις επιχειρήσεις επί τα χείρω
• Οι επιχειρήσεις κλείνουν
• Η ανεργία καλπάζει
• Η έλλειψη αναπτυξιακής προοπτικής κάνει ακόμα πιο
 αφιλόξενο το επενδυτικό περιβάλλον τόσο για τους εγχώριους
 όσο και για τους ξένους επενδυτές

         Η μεσαία τάξη συρρικνώνεται         6
    (παραδοσιακό target group της Ιδιωτικής Ασφάλισης)
3. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΥΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ


Πέρυσι είχαμε αναφερθεί στο μικρό μέγεθος της αγοράς σε
σύγκριση με τα ευρωπαϊκά μεγέθη :

- ασφάλιστρα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ : 2,2% έναντι 8%

- επενδύσεις ως ποσοστό επί του ΑΕΠ : 4,7% έναντι 49%

- κατά κεφαλήν ασφάλιστρα : 23% του μ.ό. Ε.Ε.
Αιτίες υστέρησης :
φορολογικά κίνητρα, χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση,
προβλήματα εποπτείας στο παρελθόν

                             7
3. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΥΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Φέτος η αγορά μίκρυνε, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με
 άλλους κλάδους

 Σύνολο Παραγωγής ασφαλίστρων : € 4,97 δισ. (- 6,8% από 2010)

 Ασφαλίσεις Ζωής : € 2,14 δισ. (- 7,7% από 2010)

 Ασφαλίσεις Κατά Ζημιών : € 2,83 δισ. (- 6,1% από 2010) Αιτίες μείωσης :
 μείωση εισοδημάτων λόγω της κρίσης, σμίκρυνση μεσαίας
 τάξης (target group), απόηχος ανακλήσεων ΑΣΠΙΣ,
 COMMERCIAL VALUE κ.λπ.)
                                8
3. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΥΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ


ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΌΤΙ :

•  Παρά τις προσπάθειες της αγοράς ο δείκτης των
  ασφαλίστρων προς το ΑΕΠ παραμένει μεταξύ 2,2% - 2,3% τα 7
  τελευταία χρόνια

• Οι επενδύσεις των Ασφαλιστικών Εταιριών δέχονται συνεχείς
 πιέσεις τα τελευταία χρόνια λόγω :

  - της συνεχόμενης πτώσης των τιμών των μετοχών στο Χ.Α.Α.
  - της απαξίωσης της αγοράς ακινήτων
  - του «κουρέματος» των Ομολόγων Ε.Δ. (PSI)

• Η κερδοφορία των Εταιριών μειώνεται ενώ οι κεφαλαιακές και
 οργανωτικές απαιτήσεις μεγαλώνουν

                                9
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ


•  Η αγορά συρρικνώνεται

•  Το οικονομικό περιβάλλον γίνεται δυσμενέστερο

•  Υπάρχουν παρεμβάσεις στην τιμολόγηση προγραμμάτων
  Υγείας και πρόστιμα

•  Το φορολογικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς επί τα
  χείρω και τα φορολογικά κίνητρα μειώνονται ή καταργούνται
    ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ Ο ΕΓΧΩΡΙΟΣ Η Ο ΞΕΝΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ
    ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ;
                             10
4. ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Στις 22.2.2011 ΖΗΤΗΣΑΜΕ :          Στις 22.2.2012 ΕΧΟΥΜΕ :

Ενιαία και αδιαίρετη εποπτεία από την ΤτΕ  Πολλαπλούς Εποπτικούς Μηχανισμούς,
και αποχή από τιμολογιακές παρεμβάσεις   τιμολογιακές παρεμβάσεις εις βάρος
                      τελικά του καταναλωτή & πρόστιμα από
                      ΓΓΚ και μάλιστα σε αντίθεση με την άποψη
                      του Επόπτη (ΤτΕ)
Αναγνώριση συμπληρωματικού ρόλου στις    Δεν προωθείται από την Πολιτεία, η
Συντάξεις                  πραγματικότητα, όμως, θα το επιβάλει
                      ερήμην της
Συνεργασία για έλεγχο του κόστους Υγείας,  Θετικό βήμα η έναρξη συνεργασίας με τα
ΣΔΙΤ στην Υγεία, απελευθέρωση αδειών    Δημόσια νοσοκομεία αν και υπάρχει
νοσοκομείων και πρωτοβάθμιας φροντίδας   δρόμος έως ότου η συνεργασία να αποβεί
                      αποτελεσματική για όλα τα μέρη.
                      Εκκρεμούν περαιτέρω συμπράξεις και η
                      ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των
                      αδειών
Έλεγχος φαινομένου ανασφάλιστων       Ως προς το πρώτο σκέλος σημειώνεται
οχημάτων και μέτρα για τη σωτηρία του    πρόοδος, τουλάχιστον σε νομοθετικό
Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων      επίπεδο. Η επιτυχία θα κριθεί από την
                      υλοποίηση. Ως προς το επικουρικό
                      βρίσκεται σε νεκρό σημείο
Αντικειμενικοποίηση μη οικονομικής φύσης  Δεν προωθείται από την Πολιτεία  11
ζημιών
5. ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Στις 22.2.2011 ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΜΕ :       Στις 22.2.2012 ΕΧΟΥΜΕ :

Να εφαρμόσουμε ισχυρή Εταιρική      Εντατική προετοιμασία για Solvency II, και
διακυβέρνηση               συμμόρφωση στις απαιτήσεις τηςΤτΕ
Να συνεργαστούμε απόλυτα με την      Στενή συνεργασία αγοράς – ΤτΕ (ομάδες
Εποπτική Αρχή               εργασίας, συμμετοχή σε διαβουλεύσεις,
                     τακτικές συναντήσεις και επαφές με στελέχη
                     της ΔΕΙΑ τόσο για τρέχοντα όσο και για
                     θεσμικά ζητήματα)
Να ενισχύσουμε την ενημέρωση των     Συνεχής προσπάθεια ενίσχυσης της
ασφαλισμένων και να προωθήσουμε τη    ενημέρωσης και της διαφάνειας
διαφάνεια στα συμβόλαια
Να προβούμε σε επενδύσεις εφόσον     Αν και κίνητρα δε δίδονται η αγορά
δοθούν τα κατάλληλα αναπτυξιακά κίνητρα  συνεχίζει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες
                     και καινοτομία
Να προωθήσουμε καμπάνιες πρόληψης και   Χορηγία αλκοολομέτρων στην Τροχαία,
να συνεχίσουμε τις δράσεις Εταιρικής   καμπάνια οδικής ασφάλειας στα στέκια των
Κοινωνικής Ευθύνης            νέων, ΕΚΕ ασφαλιστικών εταιριών με
                     αποδέκτες τις ευπαθείς ομάδες

      Η ασφαλιστική αγορά υλοποιεί τις δεσμεύσεις της.
                                        12
              Και επιπλέον :
Η ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ• PSI : Η αγορά εκδήλωσε την πρόθεση συμμετοχής
 της παρά την αβεβαιότητα του λογιστικού,
 φορολογικού και εποπτικού χειρισμού των ΟΕΔ

• Περιορίζει τα κόστη πρόσκτησης (προμήθειες)

• Περιορίζει τα γενικά έξοδα

• Εργάζεται για την αντιμετώπιση του φαινομένου
 των ανασφάλιστων οχημάτων                         13
Η ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ


• Βελτιώνει την εισπραξιμότητα

• Δημιουργεί σε συνεργασία με τον Επόπτη
 αρχεία παραβατικών συμπεριφορών
 (Τειρεσίας)

• Εκπέμπει σήμα κινδύνου για τα οικονομικά
 προβλήματα των Επικουρικών Κεφαλαίων

• Προετοιμάζει προτάσεις για συμπράξεις
 Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα

                       14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ             ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
•Προσφορά πολύτιμων υπηρεσιών (βλ.  •Χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση
πρόσφατες καταστροφές στην Αθήνα)   •Ανακλήσεις αδειών ασφαλιστικών
•Υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία    εταιριών – επίδραση στην αξιοπιστία
•Ποικιλία ασφαλιστικών προγραμμάτων  της αγοράς
•Αυστηρή εποπτεία (ΤτΕ)        •Οικονομικά προβλήματα Επικουρικού
•Solvency II             και του Εγγυητικού Κεφαλαίου


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ               ΑΠΕΙΛΕΣ
•Μετατόπιση ισοζυγίου Κοινωνικής –  •Ασταθές πολιτικοοικονομικό περιβάλλον
 Ιδιωτικής Ασφάλισης         •Συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό
•Ανάδειξη νέων ασφαλιζόμενων     σύστημα (μειούμενα φορολογικά κίνητρα)
 κινδύνων               •Μείωση εισοδημάτων
•Αύξηση αξιοπιστίας          •Σμίκρυνση μεσαίας τάξης
                   •Έλλειψη πολιτικού οράματος για την
                   Ιδιωτική Ασφάλιση
                                   15
ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ και ΥΓΕΙΑ:

Η οικονομική κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταμείων
επιδεινώνεται συνεχώς

•  Χρόνια αναλογιστικά ελλείμματα
•  Απομείωση περιουσίας κατά € 3,5 δισ. λόγω μείωσης αξιών
  ομολόγων, έντοκων γραμματίων κ.λπ.
•  Μείωση εισφορών λόγω ανεργίας και ελαστικών μορφών εργασίας
  (€6,5 δισ.)
•  Οι ανείσπρακτες οφειλές φθάνουν τα € 11 δισ.
•  Η εισφοροδιαφυγή φθάνει τα € 8 δισ.
•  Κάθε μονάδα ύφεσης κοστίζει στα Ταμεία € 350 εκ. το χρόνο
•  Αναμένονται περαιτέρω απώλειες λόγω PSI
•  Αναμένονται περαιτέρω απώλειες λόγω μείωσης εισφορών από
  μείωση των κατωτάτων αμοιβών (€ 2,4 δισ.)


                               16
    Δεν υπάρχει «κόκκινη γραμμή» στις μειώσεις παροχών
ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ και ΥΓΕΙΑ :

  Μεγάλη ευκαιρία για τον κλάδο της Ιδιωτικής
  Ασφάλισης να αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει
         αξιόπιστες λύσεις.

 Η περαιτέρω δραστηριοποίηση της Ιδιωτικής Ασφάλισης
 στους τομείς των Συντάξεων και της Υγείας θα έρθει από
 μόνη της :

• η νέα πραγματικότητα θα στρέψει τους πολίτες προς την
 Ιδιωτική Ασφάλιση
• οι ίδιοι οι εργοδότες θα συνειδητοποιήσουν ότι η κάλυψη
των εργαζομένων τους με ομαδικά προγράμματα είναι προς
 όφελός τους                      17
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ :• Ενιαία και αδιαίρετη εποπτεία από την ΤτΕ και αποχή από
 τιμολογιακές παρεμβάσεις

• Αναγνώριση συμπληρωματικού ρόλου στις Συντάξεις και
 την Υγεία

• Συνεργασία με την Πολιτεία στον τομέα της Υγείας για
 έλεγχο του κόστους Υγείας, ΣΔΙΤ και απελευθέρωση
 αδειών νοσοκομείων και πρωτοβάθμιας φροντίδας

• Έλεγχος φαινομένου ανασφάλιστων οχημάτων

• Αντικειμενικοποίηση μη οικονομικής φύσης ζημιών

                             18
ΈΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ :


• Η ασφαλιστική αγορά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
 οικονομίας και της κοινωνίας και η συμμετοχή της θα
 πρέπει να διευκολύνεται και όχι να αποκλείεται.• Προσαρμοζόμαστε στις νέες ανάγκες με σύγχρονα,
 ποιοτικά και οικονομικά προγράμματα• Αναβαθμίζουμε καθημερινά  την ποιότητα  των
 υπηρεσιών μας και τηρούμε τις υποσχέσεις μας.


                          19
Η ασφαλιστική δραστηριότητα
 είναι μια δραστηριότητα με ρόλο
για την κοινωνία και την οικονομία :

   Αναμφισβήτητα θετικό
      Διακριτό
    Συστημικά Ασφαλή  Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας !


                    20
1 de 20

Recomendados

Κανονιστικό Πλαίσιο Ασφαλιστικών Εταιρειών- Κεφαλαιακή Επάρκεια -Αρνητικά Επι... por
Κανονιστικό Πλαίσιο Ασφαλιστικών Εταιρειών- Κεφαλαιακή Επάρκεια -Αρνητικά Επι...Κανονιστικό Πλαίσιο Ασφαλιστικών Εταιρειών- Κεφαλαιακή Επάρκεια -Αρνητικά Επι...
Κανονιστικό Πλαίσιο Ασφαλιστικών Εταιρειών- Κεφαλαιακή Επάρκεια -Αρνητικά Επι...ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΩΠΗ
103 vistas19 diapositivas
Annualreport2015 por
Annualreport2015Annualreport2015
Annualreport2015Ethos Media S.A.
349 vistas62 diapositivas
Parousiasi kotsalos eaee por
Parousiasi kotsalos eaeeParousiasi kotsalos eaee
Parousiasi kotsalos eaeeInsuranceWorld
440 vistas20 diapositivas
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος por
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος ΝικολόπουλοςInsurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος ΝικολόπουλοςStarttech Ventures
325 vistas17 diapositivas
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΟΑΕΕ por
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΟΑΕΕΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΟΑΕΕ
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΟΑΕΕFALLUA
212 vistas7 diapositivas
Κατάργηση Αντικινήτρων por
Κατάργηση ΑντικινήτρωνΚατάργηση Αντικινήτρων
Κατάργηση ΑντικινήτρωνGregory Tapinos
333 vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Special Report: Εξωδικαστική ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών por
Special Report: Εξωδικαστική ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλώνSpecial Report: Εξωδικαστική ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών
Special Report: Εξωδικαστική ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλώνPanayotis Sofianopoulos
101 vistas14 diapositivas
Epik por
EpikEpik
Epikstaratalogia
4.4K vistas3 diapositivas
Weekly 28 06_2018 por
Weekly 28 06_2018Weekly 28 06_2018
Weekly 28 06_2018Panayotis Sofianopoulos
67 vistas15 diapositivas
Υπόμνημα ΕΣΕΕ προς ΔΝΤ por
Υπόμνημα ΕΣΕΕ προς ΔΝΤΥπόμνημα ΕΣΕΕ προς ΔΝΤ
Υπόμνημα ΕΣΕΕ προς ΔΝΤPanayotis Sofianopoulos
98 vistas36 diapositivas
2020 kratikes enisxiseis epixeiriseon coronavirus por
2020 kratikes enisxiseis epixeiriseon coronavirus2020 kratikes enisxiseis epixeiriseon coronavirus
2020 kratikes enisxiseis epixeiriseon coronavirusAgrosimvoulos
908 vistas3 diapositivas

La actualidad más candente(9)

Special Report: Εξωδικαστική ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών por Panayotis Sofianopoulos
Special Report: Εξωδικαστική ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλώνSpecial Report: Εξωδικαστική ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών
Special Report: Εξωδικαστική ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών
2020 kratikes enisxiseis epixeiriseon coronavirus por Agrosimvoulos
2020 kratikes enisxiseis epixeiriseon coronavirus2020 kratikes enisxiseis epixeiriseon coronavirus
2020 kratikes enisxiseis epixeiriseon coronavirus
Agrosimvoulos908 vistas
Ομιλία Μ. Νεκτάριου, Πρόεδρος International Life AEAZ. por Michael Morakis
Ομιλία Μ. Νεκτάριου, Πρόεδρος International Life AEAZ.Ομιλία Μ. Νεκτάριου, Πρόεδρος International Life AEAZ.
Ομιλία Μ. Νεκτάριου, Πρόεδρος International Life AEAZ.
Michael Morakis238 vistas
ΟΤΟΕ-Παρουσιαση προτασεων για το τραπεζικό σύστημα por ΟΤΟΕ
ΟΤΟΕ-Παρουσιαση προτασεων για το τραπεζικό σύστημαΟΤΟΕ-Παρουσιαση προτασεων για το τραπεζικό σύστημα
ΟΤΟΕ-Παρουσιαση προτασεων για το τραπεζικό σύστημα
ΟΤΟΕ602 vistas
Ppt proetoimasia kommatwn_v_final por ireportergr
Ppt proetoimasia kommatwn_v_finalPpt proetoimasia kommatwn_v_final
Ppt proetoimasia kommatwn_v_final
ireportergr361 vistas

Destacado

Beauty of mathematics por
Beauty of mathematicsBeauty of mathematics
Beauty of mathematicsbidil
521 vistas12 diapositivas
Ariel και οι υπολογισμοί por
Ariel και οι υπολογισμοίAriel και οι υπολογισμοί
Ariel και οι υπολογισμοίbidil
383 vistas18 diapositivas
Flores en grecia por
Flores en greciaFlores en grecia
Flores en greciabidil
387 vistas50 diapositivas
Ariel _ __ ____________gr por
Ariel  _ __ ____________grAriel  _ __ ____________gr
Ariel _ __ ____________grGIA VER
203 vistas18 diapositivas
δημοσιογραφοι For email 20121217 por
δημοσιογραφοι For email 20121217δημοσιογραφοι For email 20121217
δημοσιογραφοι For email 20121217bidil
523 vistas13 diapositivas
Sxoli ton athinon tou raffaello por
Sxoli ton athinon tou raffaelloSxoli ton athinon tou raffaello
Sxoli ton athinon tou raffaellobidil
4.5K vistas11 diapositivas

Destacado(9)

Beauty of mathematics por bidil
Beauty of mathematicsBeauty of mathematics
Beauty of mathematics
bidil521 vistas
Ariel και οι υπολογισμοί por bidil
Ariel και οι υπολογισμοίAriel και οι υπολογισμοί
Ariel και οι υπολογισμοί
bidil383 vistas
Flores en grecia por bidil
Flores en greciaFlores en grecia
Flores en grecia
bidil387 vistas
Ariel _ __ ____________gr por GIA VER
Ariel  _ __ ____________grAriel  _ __ ____________gr
Ariel _ __ ____________gr
GIA VER203 vistas
δημοσιογραφοι For email 20121217 por bidil
δημοσιογραφοι For email 20121217δημοσιογραφοι For email 20121217
δημοσιογραφοι For email 20121217
bidil523 vistas
Sxoli ton athinon tou raffaello por bidil
Sxoli ton athinon tou raffaelloSxoli ton athinon tou raffaello
Sxoli ton athinon tou raffaello
bidil4.5K vistas
Kxs mega brokers por bidil
Kxs mega brokersKxs mega brokers
Kxs mega brokers
bidil446 vistas
St ciao ciao bambina por bidil
St ciao ciao bambinaSt ciao ciao bambina
St ciao ciao bambina
bidil456 vistas
τι άφησε πίσω της η ολυμπιάδα por bidil
τι άφησε πίσω της η ολυμπιάδατι άφησε πίσω της η ολυμπιάδα
τι άφησε πίσω της η ολυμπιάδα
bidil508 vistas

Similar a Presentation kotsalou 2012

Antonaki insurance conference por
Antonaki insurance conferenceAntonaki insurance conference
Antonaki insurance conferenceVicky Gerassimou
406 vistas18 diapositivas
Annual Report por
Annual ReportAnnual Report
Annual Reportboutougeli
80 vistas62 diapositivas
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας por
Ανάπτυξη επιχειρηματικότηταςΑνάπτυξη επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη επιχειρηματικότηταςagrogos
487 vistas42 diapositivas
9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη por
9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη
9o Insurance Conference - Μαργαρίτα ΑντωνάκηStarttech Ventures
389 vistas17 diapositivas
Presentation 090210 por
Presentation 090210Presentation 090210
Presentation 090210InsuranceWorld
361 vistas18 diapositivas
Newsletter March-April 2011 por
Newsletter March-April 2011Newsletter March-April 2011
Newsletter March-April 2011GR Ministry of Development
406 vistas3 diapositivas

Similar a Presentation kotsalou 2012(20)

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας por agrogos
Ανάπτυξη επιχειρηματικότηταςΑνάπτυξη επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
agrogos487 vistas
9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη por Starttech Ventures
9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη
9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη
Starttech Ventures389 vistas
Παρουσίαση ΕΔΜ 66 por pan ma
Παρουσίαση ΕΔΜ 66Παρουσίαση ΕΔΜ 66
Παρουσίαση ΕΔΜ 66
pan ma581 vistas
Τι σημαίνει πραγματικά η «Έξοδος στις Αγορές" por Pantelis Lamprou
Τι σημαίνει πραγματικά η «Έξοδος στις Αγορές"Τι σημαίνει πραγματικά η «Έξοδος στις Αγορές"
Τι σημαίνει πραγματικά η «Έξοδος στις Αγορές"
Pantelis Lamprou471 vistas
Η εικόνα της Ελλάδος ως επιχειρηματικού προορισμού αλλάζει por Notis Mitarachi
Η εικόνα της Ελλάδος ως επιχειρηματικού προορισμού αλλάζειΗ εικόνα της Ελλάδος ως επιχειρηματικού προορισμού αλλάζει
Η εικόνα της Ελλάδος ως επιχειρηματικού προορισμού αλλάζει
Notis Mitarachi226 vistas
Γιώργος Κουτούζος, Insurance Intermediaries Forum por Starttech Ventures
Γιώργος Κουτούζος, Insurance Intermediaries ForumΓιώργος Κουτούζος, Insurance Intermediaries Forum
Γιώργος Κουτούζος, Insurance Intermediaries Forum
Starttech Ventures95 vistas
Interlife Magazine: Κυκλοφόρησε το τεύχος Ιουνίου 2017 por insuranceforumgr
Interlife Magazine: Κυκλοφόρησε το τεύχος Ιουνίου 2017Interlife Magazine: Κυκλοφόρησε το τεύχος Ιουνίου 2017
Interlife Magazine: Κυκλοφόρησε το τεύχος Ιουνίου 2017
insuranceforumgr69 vistas
Παρουσίαση1 POWERPOINT kouridis stefanos tra por KOURIDIS STEFANOS
Παρουσίαση1 POWERPOINT kouridis stefanos traΠαρουσίαση1 POWERPOINT kouridis stefanos tra
Παρουσίαση1 POWERPOINT kouridis stefanos tra
KOURIDIS STEFANOS186 vistas

Más de bidil

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ por
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝbidil
417 vistas13 diapositivas
Friendship bouquet por
Friendship bouquetFriendship bouquet
Friendship bouquetbidil
480 vistas17 diapositivas
πακέτο εξετάσεων por
πακέτο εξετάσεωνπακέτο εξετάσεων
πακέτο εξετάσεωνbidil
408 vistas5 diapositivas
θαύματα μηχανικής χχι αιώνα por
θαύματα μηχανικής χχι αιώναθαύματα μηχανικής χχι αιώνα
θαύματα μηχανικής χχι αιώναbidil
269 vistas19 diapositivas
συλλογος ζημιωθεντων απο ασπις προνοια por
συλλογος ζημιωθεντων απο ασπις προνοιασυλλογος ζημιωθεντων απο ασπις προνοια
συλλογος ζημιωθεντων απο ασπις προνοιαbidil
602 vistas33 diapositivas
το πολύτιμο κουτί por
το πολύτιμο κουτίτο πολύτιμο κουτί
το πολύτιμο κουτίbidil
378 vistas13 diapositivas

Más de bidil(20)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ por bidil
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
bidil417 vistas
Friendship bouquet por bidil
Friendship bouquetFriendship bouquet
Friendship bouquet
bidil480 vistas
πακέτο εξετάσεων por bidil
πακέτο εξετάσεωνπακέτο εξετάσεων
πακέτο εξετάσεων
bidil408 vistas
θαύματα μηχανικής χχι αιώνα por bidil
θαύματα μηχανικής χχι αιώναθαύματα μηχανικής χχι αιώνα
θαύματα μηχανικής χχι αιώνα
bidil269 vistas
συλλογος ζημιωθεντων απο ασπις προνοια por bidil
συλλογος ζημιωθεντων απο ασπις προνοιασυλλογος ζημιωθεντων απο ασπις προνοια
συλλογος ζημιωθεντων απο ασπις προνοια
bidil602 vistas
το πολύτιμο κουτί por bidil
το πολύτιμο κουτίτο πολύτιμο κουτί
το πολύτιμο κουτί
bidil378 vistas
Kelaidismata poulion por bidil
Kelaidismata poulionKelaidismata poulion
Kelaidismata poulion
bidil351 vistas
Sinopsi standalone por bidil
Sinopsi standaloneSinopsi standalone
Sinopsi standalone
bidil200 vistas
Pirelli hellas 1986 por bidil
Pirelli hellas 1986Pirelli hellas 1986
Pirelli hellas 1986
bidil579 vistas
Eksodiko scanned por bidil
Eksodiko scannedEksodiko scanned
Eksodiko scanned
bidil202 vistas
επιστολή καθυστερήσεων Update v3 por bidil
επιστολή καθυστερήσεων Update v3 επιστολή καθυστερήσεων Update v3
επιστολή καθυστερήσεων Update v3
bidil367 vistas
βουλευμα por bidil
βουλευμαβουλευμα
βουλευμα
bidil355 vistas
Efarmostikos por bidil
EfarmostikosEfarmostikos
Efarmostikos
bidil393 vistas
Efarmostikos nomos sxolia por bidil
Efarmostikos nomos sxoliaEfarmostikos nomos sxolia
Efarmostikos nomos sxolia
bidil545 vistas
Reuters-decade-photos por bidil
Reuters-decade-photosReuters-decade-photos
Reuters-decade-photos
bidil349 vistas
German professionalism por bidil
German professionalismGerman professionalism
German professionalism
bidil203 vistas
ο γερμανικος επαγγελματισμος por bidil
ο γερμανικος επαγγελματισμοςο γερμανικος επαγγελματισμος
ο γερμανικος επαγγελματισμος
bidil254 vistas
ταχύτητα... por bidil
ταχύτητα...ταχύτητα...
ταχύτητα...
bidil262 vistas
Siopili por bidil
SiopiliSiopili
Siopili
bidil562 vistas
John lennon n29lu7 por bidil
John lennon n29lu7John lennon n29lu7
John lennon n29lu7
bidil261 vistas

Presentation kotsalou 2012

 • 1. ________2 0 1 2___________ Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά στον ανήφορο της κρίσης Γιώργος Κώτσαλος Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Α.Ε.Ε. 1
 • 2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η χώρα μας βρίσκεται σε δραματική κατάσταση, βυθισμένη στην ύφεση και αντιμέτωπη με τη δυσμενή μεταστροφή του διεθνούς Οικονομικού κλίματος. Το Μνημόνιο ΙΙ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα και ίσως μια ευκαιρία για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Επιβάλλει, όμως, δύσκολα επιτεύξιμους στόχους και απαιτεί μεγάλες θυσίες από τους Έλληνες. 2
 • 3. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Πέρυσι τέτοια εποχή μιλώντας για την ασφαλιστική αγορά περιγράψαμε : • τη δύσκολη μακρο – πραγματικότητα της χώρας • το πολιτικό – κοινωνικό περιβάλλον • το μικρό μέγεθος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς • τα αιτήματά μας • τις δεσμεύσεις μας • το όραμά μας 3
 • 4. ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ • Η μακροοικονομική κατάσταση χειροτέρεψε • Το πολιτικό – κοινωνικό περιβάλλον χειροτέρεψε • Η ασφαλιστική αγορά μίκρυνε αν και σε μικρότερο βαθμό από άλλους κλάδους • Τα περισσότερα βασικά αιτήματά μας δεν ικανοποιήθηκαν και εκκρεμούν • Οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται 4
 • 5. 1. Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΗΚΕ • Α.Ε.Π.: από -3% (πρόβλεψη 2011), σε -5,4% • Ανεργία: από 14,3% (πρόβλεψη 2011), σε 20,9% (11.2011) • Πληθωρισμός: από 2,2% (πρόβλεψη 2011), σε 3,3% • Αποτιμήσεις Επενδύσεων: αρνητικές • Ομόλογα: spreads 10ετούς Ομολόγου από 9,6% (12/2010) σε 16% (10/2011 Τ.τ.Ε.), σε 33% (02/2012) • Μετοχές: Γ.Δ. του Χ.Α.Α. -50% (02/2012 με 02/2011) • Ακίνητα: δείκτης τιμών κατοικιών -5,9% (Q4 2011) • Βιομηχανική παραγωγή: από -5,7% (2010) σε-8,4% (2011) • Εμπόριο: κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου -7,6% (11/2011) 5
 • 6. 2. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΕ Η χώρα πορεύεται σύμφωνα με τις επιταγές του Μνημονίου χωρίς στοχευμένη αναπτυξιακή πρόταση. Έτσι : • Οι μισθοί μειώνονται • Οι συντάξεις περικόπτονται • Η Δημόσια Υγεία συρρικνώνεται • Το φορολογικό καθεστώς μεταβάλλεται συνεχώς και για τον πολίτη και για τις επιχειρήσεις επί τα χείρω • Οι επιχειρήσεις κλείνουν • Η ανεργία καλπάζει • Η έλλειψη αναπτυξιακής προοπτικής κάνει ακόμα πιο αφιλόξενο το επενδυτικό περιβάλλον τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους ξένους επενδυτές Η μεσαία τάξη συρρικνώνεται 6 (παραδοσιακό target group της Ιδιωτικής Ασφάλισης)
 • 7. 3. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΥΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Πέρυσι είχαμε αναφερθεί στο μικρό μέγεθος της αγοράς σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά μεγέθη : - ασφάλιστρα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ : 2,2% έναντι 8% - επενδύσεις ως ποσοστό επί του ΑΕΠ : 4,7% έναντι 49% - κατά κεφαλήν ασφάλιστρα : 23% του μ.ό. Ε.Ε. Αιτίες υστέρησης : φορολογικά κίνητρα, χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση, προβλήματα εποπτείας στο παρελθόν 7
 • 8. 3. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΥΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Φέτος η αγορά μίκρυνε, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλους κλάδους Σύνολο Παραγωγής ασφαλίστρων : € 4,97 δισ. (- 6,8% από 2010) Ασφαλίσεις Ζωής : € 2,14 δισ. (- 7,7% από 2010) Ασφαλίσεις Κατά Ζημιών : € 2,83 δισ. (- 6,1% από 2010) Αιτίες μείωσης : μείωση εισοδημάτων λόγω της κρίσης, σμίκρυνση μεσαίας τάξης (target group), απόηχος ανακλήσεων ΑΣΠΙΣ, COMMERCIAL VALUE κ.λπ.) 8
 • 9. 3. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΥΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΌΤΙ : • Παρά τις προσπάθειες της αγοράς ο δείκτης των ασφαλίστρων προς το ΑΕΠ παραμένει μεταξύ 2,2% - 2,3% τα 7 τελευταία χρόνια • Οι επενδύσεις των Ασφαλιστικών Εταιριών δέχονται συνεχείς πιέσεις τα τελευταία χρόνια λόγω : - της συνεχόμενης πτώσης των τιμών των μετοχών στο Χ.Α.Α. - της απαξίωσης της αγοράς ακινήτων - του «κουρέματος» των Ομολόγων Ε.Δ. (PSI) • Η κερδοφορία των Εταιριών μειώνεται ενώ οι κεφαλαιακές και οργανωτικές απαιτήσεις μεγαλώνουν 9
 • 10. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ • Η αγορά συρρικνώνεται • Το οικονομικό περιβάλλον γίνεται δυσμενέστερο • Υπάρχουν παρεμβάσεις στην τιμολόγηση προγραμμάτων Υγείας και πρόστιμα • Το φορολογικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς επί τα χείρω και τα φορολογικά κίνητρα μειώνονται ή καταργούνται ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ Ο ΕΓΧΩΡΙΟΣ Η Ο ΞΕΝΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ; 10
 • 11. 4. ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Στις 22.2.2011 ΖΗΤΗΣΑΜΕ : Στις 22.2.2012 ΕΧΟΥΜΕ : Ενιαία και αδιαίρετη εποπτεία από την ΤτΕ Πολλαπλούς Εποπτικούς Μηχανισμούς, και αποχή από τιμολογιακές παρεμβάσεις τιμολογιακές παρεμβάσεις εις βάρος τελικά του καταναλωτή & πρόστιμα από ΓΓΚ και μάλιστα σε αντίθεση με την άποψη του Επόπτη (ΤτΕ) Αναγνώριση συμπληρωματικού ρόλου στις Δεν προωθείται από την Πολιτεία, η Συντάξεις πραγματικότητα, όμως, θα το επιβάλει ερήμην της Συνεργασία για έλεγχο του κόστους Υγείας, Θετικό βήμα η έναρξη συνεργασίας με τα ΣΔΙΤ στην Υγεία, απελευθέρωση αδειών Δημόσια νοσοκομεία αν και υπάρχει νοσοκομείων και πρωτοβάθμιας φροντίδας δρόμος έως ότου η συνεργασία να αποβεί αποτελεσματική για όλα τα μέρη. Εκκρεμούν περαιτέρω συμπράξεις και η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των αδειών Έλεγχος φαινομένου ανασφάλιστων Ως προς το πρώτο σκέλος σημειώνεται οχημάτων και μέτρα για τη σωτηρία του πρόοδος, τουλάχιστον σε νομοθετικό Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων επίπεδο. Η επιτυχία θα κριθεί από την υλοποίηση. Ως προς το επικουρικό βρίσκεται σε νεκρό σημείο Αντικειμενικοποίηση μη οικονομικής φύσης Δεν προωθείται από την Πολιτεία 11 ζημιών
 • 12. 5. ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Στις 22.2.2011 ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΜΕ : Στις 22.2.2012 ΕΧΟΥΜΕ : Να εφαρμόσουμε ισχυρή Εταιρική Εντατική προετοιμασία για Solvency II, και διακυβέρνηση συμμόρφωση στις απαιτήσεις τηςΤτΕ Να συνεργαστούμε απόλυτα με την Στενή συνεργασία αγοράς – ΤτΕ (ομάδες Εποπτική Αρχή εργασίας, συμμετοχή σε διαβουλεύσεις, τακτικές συναντήσεις και επαφές με στελέχη της ΔΕΙΑ τόσο για τρέχοντα όσο και για θεσμικά ζητήματα) Να ενισχύσουμε την ενημέρωση των Συνεχής προσπάθεια ενίσχυσης της ασφαλισμένων και να προωθήσουμε τη ενημέρωσης και της διαφάνειας διαφάνεια στα συμβόλαια Να προβούμε σε επενδύσεις εφόσον Αν και κίνητρα δε δίδονται η αγορά δοθούν τα κατάλληλα αναπτυξιακά κίνητρα συνεχίζει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και καινοτομία Να προωθήσουμε καμπάνιες πρόληψης και Χορηγία αλκοολομέτρων στην Τροχαία, να συνεχίσουμε τις δράσεις Εταιρικής καμπάνια οδικής ασφάλειας στα στέκια των Κοινωνικής Ευθύνης νέων, ΕΚΕ ασφαλιστικών εταιριών με αποδέκτες τις ευπαθείς ομάδες Η ασφαλιστική αγορά υλοποιεί τις δεσμεύσεις της. 12 Και επιπλέον :
 • 13. Η ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ • PSI : Η αγορά εκδήλωσε την πρόθεση συμμετοχής της παρά την αβεβαιότητα του λογιστικού, φορολογικού και εποπτικού χειρισμού των ΟΕΔ • Περιορίζει τα κόστη πρόσκτησης (προμήθειες) • Περιορίζει τα γενικά έξοδα • Εργάζεται για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων 13
 • 14. Η ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ • Βελτιώνει την εισπραξιμότητα • Δημιουργεί σε συνεργασία με τον Επόπτη αρχεία παραβατικών συμπεριφορών (Τειρεσίας) • Εκπέμπει σήμα κινδύνου για τα οικονομικά προβλήματα των Επικουρικών Κεφαλαίων • Προετοιμάζει προτάσεις για συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα 14
 • 15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ •Προσφορά πολύτιμων υπηρεσιών (βλ. •Χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση πρόσφατες καταστροφές στην Αθήνα) •Ανακλήσεις αδειών ασφαλιστικών •Υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία εταιριών – επίδραση στην αξιοπιστία •Ποικιλία ασφαλιστικών προγραμμάτων της αγοράς •Αυστηρή εποπτεία (ΤτΕ) •Οικονομικά προβλήματα Επικουρικού •Solvency II και του Εγγυητικού Κεφαλαίου ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ •Μετατόπιση ισοζυγίου Κοινωνικής – •Ασταθές πολιτικοοικονομικό περιβάλλον Ιδιωτικής Ασφάλισης •Συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό •Ανάδειξη νέων ασφαλιζόμενων σύστημα (μειούμενα φορολογικά κίνητρα) κινδύνων •Μείωση εισοδημάτων •Αύξηση αξιοπιστίας •Σμίκρυνση μεσαίας τάξης •Έλλειψη πολιτικού οράματος για την Ιδιωτική Ασφάλιση 15
 • 16. ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ και ΥΓΕΙΑ: Η οικονομική κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταμείων επιδεινώνεται συνεχώς • Χρόνια αναλογιστικά ελλείμματα • Απομείωση περιουσίας κατά € 3,5 δισ. λόγω μείωσης αξιών ομολόγων, έντοκων γραμματίων κ.λπ. • Μείωση εισφορών λόγω ανεργίας και ελαστικών μορφών εργασίας (€6,5 δισ.) • Οι ανείσπρακτες οφειλές φθάνουν τα € 11 δισ. • Η εισφοροδιαφυγή φθάνει τα € 8 δισ. • Κάθε μονάδα ύφεσης κοστίζει στα Ταμεία € 350 εκ. το χρόνο • Αναμένονται περαιτέρω απώλειες λόγω PSI • Αναμένονται περαιτέρω απώλειες λόγω μείωσης εισφορών από μείωση των κατωτάτων αμοιβών (€ 2,4 δισ.) 16 Δεν υπάρχει «κόκκινη γραμμή» στις μειώσεις παροχών
 • 17. ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ και ΥΓΕΙΑ : Μεγάλη ευκαιρία για τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης να αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις. Η περαιτέρω δραστηριοποίηση της Ιδιωτικής Ασφάλισης στους τομείς των Συντάξεων και της Υγείας θα έρθει από μόνη της : • η νέα πραγματικότητα θα στρέψει τους πολίτες προς την Ιδιωτική Ασφάλιση • οι ίδιοι οι εργοδότες θα συνειδητοποιήσουν ότι η κάλυψη των εργαζομένων τους με ομαδικά προγράμματα είναι προς όφελός τους 17
 • 18. ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ : • Ενιαία και αδιαίρετη εποπτεία από την ΤτΕ και αποχή από τιμολογιακές παρεμβάσεις • Αναγνώριση συμπληρωματικού ρόλου στις Συντάξεις και την Υγεία • Συνεργασία με την Πολιτεία στον τομέα της Υγείας για έλεγχο του κόστους Υγείας, ΣΔΙΤ και απελευθέρωση αδειών νοσοκομείων και πρωτοβάθμιας φροντίδας • Έλεγχος φαινομένου ανασφάλιστων οχημάτων • Αντικειμενικοποίηση μη οικονομικής φύσης ζημιών 18
 • 19. ΈΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ : • Η ασφαλιστική αγορά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας και της κοινωνίας και η συμμετοχή της θα πρέπει να διευκολύνεται και όχι να αποκλείεται. • Προσαρμοζόμαστε στις νέες ανάγκες με σύγχρονα, ποιοτικά και οικονομικά προγράμματα • Αναβαθμίζουμε καθημερινά την ποιότητα των υπηρεσιών μας και τηρούμε τις υποσχέσεις μας. 19
 • 20. Η ασφαλιστική δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα με ρόλο για την κοινωνία και την οικονομία : Αναμφισβήτητα θετικό Διακριτό Συστημικά Ασφαλή Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας ! 20