Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Reunió famílies 5è inici de curs 2014-15. Continguts

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Reunió Inici 3r curs 14 15
Reunió Inici 3r curs 14 15
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a Reunió famílies 5è inici de curs 2014-15. Continguts (20)

Anuncio

Más de blocssanpera (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Reunió famílies 5è inici de curs 2014-15. Continguts

  1. 1. CONTINGUTS PRINCIPALS ASPECTES A TREBALLAR A LES ÀREES
  2. 2.  Expressió oral coherent i ordenada.  Comprensió lectora (idees bàsiques dels textos, vocabulari, fil argumental dels llibres de lectura obligatòria)  Foment del gust per la lectura.  Coneixement, anàlisi, treball i producció de textos de diferent tipologia (una sessió setmanal de mig grup per a la expressió escrita, Text escrit).  Treball sistemàtic de les llengües: ortografia, lèxic, gramàtica.
  3. 3.  Domini dels mecanismes de les operacions bàsiques ( divisions per 3 xifres)  Sistema de numeració, nombres decimals i fraccions.  Iniciació a les operacions amb nombres decimals.  Unitats de mesura de longitud, temps, capacitat i pes.  Estadística i probabilitat.  Geometria.  Agilitat i estratègies de càlcul mental (treball de la proposta Quinzet)  Repàs de les taules de multiplicar.  Resolució de problemes.
  4. 4.  Realització de projectes:  El planeta Terra.  Catalunya.  La prehistòria.  L’Edat Antiga.  El cos humà.  Mescles i solucions.  Experimentació i ús d’aparells: lupa binocular, microscopi...  Relació dels aspectes treballats a l’aula amb la realitat que els envolta (sortides).
  5. 5.  Aprendre a ser i a pensar.  Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent.  Aprendre a conviure.  Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global.
  6. 6.  Tècnica i digitació de la flauta de bec  Flauta mà esquerra: notes (SOL,LA,SI,DO’,RE’)  Estudi de partitures  Compositors: Beethoven  L’aparell auditiu i fonador  Les alteracions  L’orquestra  Cantània: “Al bell mig de la terra”
  7. 7. ◦ La nostra condició física. ◦ Expressió corporal. Balls esportius II ◦ Iniciació esportiva. ◦ Habilitats acrobàtiques. ◦ Distribució de la sessió d’EF. Escalfament i estiraments. Higiene personal.
  8. 8.  Interacció i participació oral a l’aula en situacions reals. Exposicions individuals i col·lectives.  Ús de les estructures de la llengua anglesa.  Comprensió global i específica de textos de tipologia i contingut divers. Escrit i oral.  Utilització de recursos digitals per a l’adquisició del llenguatge.  Producció de textos escrits.  Estructures específiques de la llengua anglesa:  There is a (painting). There isn’t a…, There are…, There aren’t any…  Verb to be: I’m.., You’re…, It’s…, He’s/She’s…, We’re…, They’re…  fórmules interrogatives: What’s your name?, Where are you from?, What’s your  favourite hobby?, Have you got any brothers and sisters?, Who are your friends?, etc.  Present Simple: Affirmative, negative, Interrogative (Yes/No Questions)  I love/hate/like/don’t like…  Adjectiu+adjectiu+substantiu  Verb To Have got (Affirmative, I’ve got (short curly hair), I haven’t got…have you got  Can / can’t  Present Continuous tense (Affisrmative, negative, interrogative)  Simple Past. Regular and irregular Verbs

×