Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

MobaSiF::Template Introduction

Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 52
1 de 52

Más Contenido Relacionado

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

MobaSiF::Template Introduction

 1. 1. MobaSiF::Template DeNA - Tadashi Matsuda - bobpp bobpp+yapc@bobpp.jp YAPC::Asia 2009 - 2009.09.10
 2. 2. • • MobaSiF::Template / • • •
 3. 3. • ( ) • bobpp ( ) • http://bobpp.jp/ •( ) • (http://mbok.jp)
 4. 4. YAPC! • YAPC • •
 5. 5. Check this! •Twitter: BoBpp •
 6. 6. MobaSiF
 7. 7. Moba* Simple Framework
 8. 8. Moba* • • 2003 • •5 PV/day • and more...
 9. 9. Moba* Simple Framework
 10. 10. Mobile Simple Framework
 11. 11. YAPC::Asia 2008
 12. 12. MobaSiF::Template
 13. 13. MTemplate • MobaSiF::Template • MobaSiF •
 14. 14. MobaSiF::Template • (MobaSiF::*) • github • CPAN • •
 15. 15. • • MobaSiF::Template • • MobaSiF::Template::Compiler •
 16. 16. HTML Template (*.html)
 17. 17. HTML Template (*.html) MobaSiF::Template::PreCompiler MobaSiF:::Template::Compiler precompile compile Include Template (*.txt/html)
 18. 18. HTML Compiled Template Template (*.html) (*.bin) MobaSiF::Template::PreCompiler MobaSiF:::Template::Compiler precompile compile Include Template (*.txt/html)
 19. 19. HTML Compiled Template Template (*.html) (*.bin) MobaSiF::Template::PreCompiler MobaSiF:::Template::Compiler MobaSiF::Template precompile compile insert / render Include Output Template (*.html) (*.txt/html)
 20. 20. HTML HTML Compiled HTML HTML Template Template Template Template Template (*.html) (*.html) (*.bin) (*.html) (*.html) MobaSiF::Template::PreCompiler MobaSiF:::Template::Compiler MobaSiF::Template precompile compile insert / render Include Output Template Compile Command (*.html) (*.txt/html)
 21. 21. • • • • • • URL Encode •
 22. 22. $ cpan cpan> install MobaSiF::Template
 23. 23. < : > <!-- Escape --> $=h:escape_string$ <!-- Escape (bypass) --> $=b:not_escape_data$ <!-- URL Encode --> $=e:url_encode_string$
 24. 24. < : > $ if (val > 10) { $ val 10 $ } elsif (val > 5) { $ val 5 $ } else { $ val 5 $}$
 25. 25. < : > $ loop (list) { $ $=h:id$ / $=h:key$ / $=h:value$ $}$
 26. 26. < > use MobaSiF::Template::Compiler; MobaSiF::Template::Compiler::compile( “/path/to/template_file.html”, “/path/to/compiled_binary_file.bin” );
 27. 27. < > use MobaSiF::Template; my $param = +{ hoge => 1, fuga => [ +{ id => 1, value => ‘A’ }, +{ id => 2, value => ‘B’ }, ] }; print MobaSiF::Template::insert( “/path/to/compiled_binary_file.bin”, $param);
 28. 28. use MobaSiF::Template; my $param = +{...}; $MobaSiF::Template::DEVELOP = 1; print MobaSiF::Template::render( “/path/to/template_file.html”, “/path/to/compiled_binary_file.bin”, $param);
 29. 29. use MobaSiF::Template; 0 my $param = +{...}; $MobaSiF::Template::DEVELOP = 1; print MobaSiF::Template::render( “/path/to/template_file.html”, “/path/to/compiled_binary_file.bin”, $param);
 30. 30. use MobaSiF::Template; 1 down 0 my $param = +{...}; $MobaSiF::Template::DEVELOP = 1; print MobaSiF::Template::render( “/path/to/template_file.html”, “/path/to/compiled_binary_file.bin”, $param);
 31. 31. Benchmark! <Rivals> • Template Toolkit • Tenjin • HTML::Template::Pro • MobaSiF::Template
 32. 32. Benchmark • / • 10,000 qps
 33. 33. Machine • MacBook • OS X 10.5 Leopard • perl v.5.8.9 • 2.4GHz Core2 Duo • 4GB Memory
 34. 34. Result. Benchmark#1
 35. 35. Result. Benchmark#1 0 5000.00 10000.00 15000.00 20000.00 Template Toolkit 585.8 Tenjin 2421.3 HTML::Template::Pro 6451.6 MobaSiF::Template 17543.9
 36. 36. binary template / XS
 37. 37. binary template • (option)... • • XS
 38. 38. XS • mmap •
 39. 39. NULL
 40. 40. PLAIN REPLACE IF/ELSE LOOP / etc. NULL
 41. 41. • • View(Template) =
 42. 42. • Pre-Compiler • Mobile Pre-Compiler • compile files command • tests! •
 43. 43. • •
 44. 44. CPAN / github • http://search.cpan.org/~bobpp/MobaSiF- Template/ • http://github.com/bobpp/perl-MobaSiF- Template/

×