Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)

Descargar para leer sin conexión

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 elevator pitch
05 bouwrai
06 adaptables

IN DE PRIJZEN
09 de baljurk

VERSLAG
10 f2f
11 3e masterclass daglicht

NIEUWS
05 schiecentrale
13 karton architectuur

BOOOSTING
08 antwoordkaart
15 participanten
16 agenda, colofon, bestuur

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 elevator pitch
05 bouwrai
06 adaptables

IN DE PRIJZEN
09 de baljurk

VERSLAG
10 f2f
11 3e masterclass daglicht

NIEUWS
05 schiecentrale
13 karton architectuur

BOOOSTING
08 antwoordkaart
15 participanten
16 agenda, colofon, bestuur

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (8)

Anuncio

Similares a Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006) (20)

Más de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)

 1. 1. HET CONGRES- EN BEURSEVENEMENT INNOVATIEGALA ARCHITECT'aG DAT 29 EN 30 MAART ZAL PLAATSVINDEN IN ROTTERDAM IS EEN INTERESSANTE ONTMOETINGSPLEK VOOR ARCHITECTEN, PRODUCENTEN, OPDRACHTGEVERS EN BOUWERS DIE INNOVATIE HOOG IN HET VAANDEL DRAGEN. OP DE,e DAG VAN HET CONGRES INNOVATIEGALA ARCHITECT'aG ORGANISEERT BOOOSTING EEN ELEVATOR PITCH. >
 2. 2. Architect '06 Innovatieg alo woensdag 29 & donderdag 30 maart '06
 3. 3. · BOOOSTINC BEKIJKT, ALS PLATFORM VOOR KOPLOPERS NNOVATIE, WELKE TECHNOLOCIEEN KANSRIJK ZIJN ÉN DE OM ALS BOUWONDERNEMER IN TE INVESTEREN. ALS DOEL PROJECT HET OVERDRACEN VAN KENNIS OP HET CEBIED C.Q. TRANSFORMEREN. IN HET KADER VAN DIT PROJECT IDnn'"',CTI .... r. EEN AANTAL IDEEEN NADER UITCEWERKT, WAAR WIJ U 5 APRIL DE RESULTATEN VAN WILLEN LATEN ZIEN. ALLEREERST HIERBIJ VAN DE CEVOLCDE STAPPEN. lintlolJlwrlak:ket van het pand. Hoewel de wettelijke eisen van korte en transformaties verschillen, wordt vaak een beroep gedaan 0 linr,ovatiE~ve ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid, de snelle n november en december 2005 zijn drie combinaties van kansrijke n goedkope scheidingwanden en de uitbreiding van de natte groepen. IOn)OLlctc:o~nDlnaties verder uitgewerkt. Door middel van deskresearch lont"rJ'I"l~C: zijn de knelpunten en oplossingen geïnventariseerd. De d T ZIJN ONZE VOORNEMENS? ngen zijn op basis van criteria uit de markt gewogen en in basis van de geïnventariseerde knelpunten worden voor een besta a beoordeeld. De korte en lange termijn t~nsformaties oplossingen/oplossingsrichtingen ontwi Ikal~toren naar woningen is als segment voor verdere uitwerking gekozen. IOnltwlkkelen doe je niet achter de tekentafel, maar in en lange termijn transformaties van kantoren; van werken naar situatie. Bij voorkeur niet op een Al·locatie, maar grote leegstand van kantoren biedt kansen voor het vergroten van 'probleempand'. Een uitdagende opgave, reo'resen ~ ingvoorraad. Het veranderen van de werkfunctie naar een woonfu in dit segment om met geïnteresseerden om een aantal ingrepen in de indeling en uitvoering van instormen over mogelijke (deel)oplossingen.
 4. 4. I I'J'U'",II''''''''' voor brandveiligheid, ventilatie, een passend inbouwpakket L TOETSPIAN VAN DE ieuwe verkeersruimtes die de nieuwe bewoners aanspreken. GOledk:oOIPI 0: ., FEBRUAR~ A 'R C HIEF uurzaam, snel en rendabel. Ook juridische, maatschappelijke en OPENBARE WERKEN ~In,mrl'''''' aspecten van het transformeren zullen hierin worden l!!"erlon1en zodat haalbaarheid en toepasbaarheid aangetoond kan WU"U"""" ET WIE WILLEN WIJ DAT UITVOEREN? I~ooo:stirig is een platform voor koplopers in bouwinnovatie. Koplopers 0 gebied van materialen, systemen en het aandragen van oplossingen ideeën en durf. Het uitgangspunt is dat je ontwikkelen doet. Samen met partijen (uit alle geledingen van de bouw) ng hebben bij of belangstelling voor het veranderen van on ,"",,'U dL''''''''' !k:u,tolrpn in nieuwe woonruimte. Bij deze groep horen natuurlijk iegenen die panden in portefeuille hebben; gemeenten en p ntwikkelaars ontbreken bij voorkeur niet. KUNT U VAN ONS VERWACHTEN OP 5 APRIL A.S? de BouwRAl presenteert de werkgroep de resu ltaten. Een deskund geeft haar visie en discussieert mét u over dit actuele onderwerp motto 50% sneller en goedkoper. met andere geïnteresseerden brainstormen over (de~el)loplos!;inl~eri korte termijn kantoortransformatie. U als eigenaar, b nltwilckellaar 6f adviseur, met affiniteit met dit onderwerp bent van kom om actief deel te nemen! Aanmelden: info@booosting.nl. Toegang is gratis. LET OP: u dient zich vooraf zélf in te schrijven als beursdeelnemer .bouwrai. nl 6f een toegangskaart mee te nemen. ~ Saint-Roch
 5. 5. N STAAT ALS BOUWMATERIAAL EN IN DE ARCHITECTUUR STEEDS IN DE BELANGSTELLING. DE TUD DOET ONDERZOEK OP DIT GEBIED. Recent is bij de faculteit Bouwkunde als demonstratie· en leerproject een rtonnen paviljoen ontworpen en gebouwd in de achterhal van de faculteit uwkunde. Met dit project wilden onderzoekers daadwerkelijk met karton n om zo meer te leren over het materiaal. Daarnaast wilde men het derzoek een impuls geven door naar buiten te treden. n een conferentie (10 januari 2006) en met een tentoonstelling is boven- ien een overzicht geschetst van relevante projecten en de mogelijkheden n bouwen met karton . oewel karton traditioneel gebruikt wordt voor verpakkingsmateriaal , zijn er eer mogelijkheden . De interesse voor karton als bouwmateriaal is de aatste jaren toegenomen. Enerzijds heeft dat te maken met een bredere, roeiende belangstelling voor nieuwe materialen, maar zeker ook met de ilieu)voordelen van karton: het materiaal is licht in gewicht, recyclebaar heeft als oorsprong een oneindige grondstof. Unieke eigenschappen ten pzichte van de traditionele bouwmaterialen zijn de mogelijkheden karton vouwen en te bedrukken. Ook kent karton , evenals ieder materiaal, zijn n architectonische karakteristieke mogelijkheden. Er zijn ook nadelen. Er zijn weliswaar mogelijk- heden om karton voldoende vochtbestendig en brandwerend te maken , maar op deze aspecten is nader onderzoek nodig. Ook de mechanische eigenschappen van karton moeten veel beter in kaart gebracht worden . In feite is er een vertaalslag nodig tussen de papier- en kartonwereld enerzijds en de bouw- wereld anderzijds; de grootheden die beide werelden gebruiken verschillen immers elkaar; ze spreken ieder hun eigen taal.
 6. 6. is waardevol om principieel na te denken over nieuwe materialen ieuwe toepassingen van bestaande materialen . Dit genereert in ieder geva ieuwe kennis. Daarnaast is het spannend om op onderzoek te gaan n goede match van materiaal en producten . De praktijk zal itwijzen welke ontwikkelingen levensvatbaar zijn . ezien de positive hergebruikmogelijkheden kan karton goed wo ngezet voor producten met een specifieke en tijdelijke functie, waarvoor h nlijk niet nodig is een materiaal te met een zeer lange levensduur. Zo s er een leidinggoot van karton ontwikkeld oor. I n het project 'The Wall ' > van hitect Fans Verheijen worden kartonnen uizen gebruikt in een geluidsscherm. neer over een aantal jaar het geluids- rm onderdeel is van een groot mu lti- nctioneel gebouw, zijn de kartonnen overbodig en worden gerecycled. nieuwste ontwikkeling is een kartonnen hlnnprlw~ndsysteem (Bee Wall) en valt op oor zijn lage gewicht. Deze wand is in een menwerkingsverband door de karton - ustrie, het Kenniscentrum Papier rton en de TU Delft ontwikkelt. Iwt:f>clhn,olcl!1lf> zijn een meer structurele aanpak en samenwerking zijn wereldwijd een redelijk aantal voorbeelden van projecten in vaak is er geen informatie over beschikbaar. Met ons onderzoek wille deze informatie ontsluiten om zo onderzoek naar ikkelingen beter mogelijk te maken . Elise van Dooren coördineert nschappelijk onderzoeker aan de TU Delft alle informatie e 'kkelingen. De onderzoekers karton aan de faculteit Bouwkunde hope Delft, faculteit Bouwkunde eerstvolgende jaren samen te werken met de papier- en kartonindu andere geïnteresseerden. Dit onderzoek zal zich richten op een , van fundamenteel, via de toegepast tot ontwerpend onderzoek.
 7. 7. [liJImIi'liDlil'ii'lD:3:m'IJll'1IIiJ > A+ Bureau voor 1B0IuwltlroduJ~lntll,;k~[e/i1111Z > ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek> Aldus Ibotlwil'lno>vatie > Arcadis > BDA Groep> Boomsma Innovations > Corsmit Ingenieursbureau> dgmr raadgevende ;'!$enieurs > DHV Bouw maIU~I'/e > ing. Karel H. Dekker> dorsserblesgraaJ > Ecofos > Façade Engineering> GeNie Consult en Partners> IBS Consultants> > RGD, directie Advies en Architecten> Schoonderbeek I{ BIK Advies> Ingenieursbureau Zonneveld> Els Zijlstra < : • : I' > Alcoa Architectuursystemen > A/U'm"1/UI'n Constructies> BIK Bouwprodukten > BRS Staalwerken > Doorwin > Eaton Holec Laagspanning> Holonite > Hunter L",,.,,,:II.". > Mat Afbouw> MBI > De Meeuw Oirschot > V"I'U."Ut:} .'>tn'.lr.tIJre~ > Oskomera > Van Oudenallen prefab Betonbouw> > Platinox Special Products > Polyblock > Poly Products > II'<OC;KW'OO/ > SAB-Profiel > SAPA RC System> Slavenburgs Bouwbedrijven> Nel1erl'rlnd > Trespa International> Ubbink Nederland> Wagenbouw lAcc;ontm.,dlJlties> ZNS Van Dam Geveltechniek < > Archipel Ontwerpers> Architectenburo I I11:ertJierrt> Het Architecten Consort > Arconiko Architecten> Atelier PRO> A Bouw i.d. > Böhtlingk architectenbureau> Jan Brouwer> Architecten> Henket en partners architecten> INBO > MAS architectuur> Mei Architecten en Stedenbouwers> MoveYou Maurer United Architects > Piode >Jouke Post> Royal Haskoning !i<rG:hit.~cU:n > RPHS architecten> Jan Timmers > Van Mourik Vermeulen nrchit.~cUm > Verburg Hoogendijk Architecten < • •• : •• > Designers 'N Associates I DNA Kramer> Jaap Koning> Robin Hood Produkties > Marcel Vroom < RANCHE-ORGANISATIES > Bouwen met Staal PDlmliGll!lli! > TU Delft, vakgroep Bouwtechnologie > Eindhoven, faculteit Bouwkunde < <
 8. 8. ooosting GROOTHANDELSGEBOUW UNIT A7.006 BEZOEKADRES: STATIONSPLEIN 45 ROTTERDAM POSTADRES: POSTBUS 386 3000 AJ ROTTERDAM TELEFOON 010 2829 950 TELEFAX 010 2829 813 E-MAIL INFO@BOOOSTING.NL SITE WWW.BOOOSTING.NL Elevator pitch tijdens beurs Architect '06, zie pagina 01-02 van deze nieuwsbrief CONTAC TPERSOON Jolanda Steen houwe r A presentatie studie Renovatie- en trans1rorlnaltiel:ecl1n(,lol~ie,! BER EI KBAAR A zie pagina 03-04 van deze nieuwsbrief maan dag en di nsdag 9.00.' 7.00 uur donderd ag 9.00 . ' 3.00 uur REDACTIE «< A tooi kit Slimbouwen Jol Houtinnovaties TUle Adaptables, zie pagina 05 van deze nieuwsbrief
 9. 9. pel ontwerpers uit Den Haag heeft de Nieuwe Stad Prijs 2005 0 een belangrijk stukje binnenstad dat veel Hagenaars de laatste decenni voor project 'De Baljurk' aan de Kettingstraatjhoek Achterom in iever meden. Er is een spraakmakende mix van oud en nieuw tot aag Centrum. racht met woningen boven de winkels.' De gevel van dit pand bestaat I n 'dubbele' constructie: een glazen pui als bouwfysische huid en 1 oktober jl. bracht Booosting een bezoek aan dit decolleté van onm,'P<np, heen gedrapeerd een voile van geweven staal. /"'Pr"·""urgh en waren de 50 aanwezigen onder de indruk van viteit en onuitputtelijke doorzettingsvermogen . harte Proficiat! tse()oraeling van de jury: 'De Baljurk staat symbool voor het opknappen heel gebied; een geslaagde invulling van een lastig stukje stad. De rchipelontwerpers roep wist dit project ondanks zeer complexe factoren te rea liseren : Vreedenburgh rfde investering van een particulier initiatiefnemer. Op ind ruvU/,>vvpn/'" en bu rgh@archipleontwerpers .nl levert deze ontwikkeling een enorme bijdrage aan het leefbaar m archipelontwerpers.nl
 10. 10. middag is het bewijs geleverd dat de grote 3Dpuzzel, de ~V'~ ~""II~'" ---- . Barrier (AB) met haar enorme hoeveelheid verschillende staal- is met zo weinig mogelijk toegevoegde waarde geproduceerd selementen op deze manier tot stand is gekomen tot een geweldig pn l,"~'i'ruJ ;I~ oor er nauwelijks ontwikkelingskosten waren. De strategie was d digend geheel. Veel verschillende karakters maar ook een ge rootst gemene deler op een standaard manier te maken , en een klein appel ijk kenmerk, aangestuurd vanuit een gesch reven script. de te produceren tegen meerkosten .' punten communiceren met elkaar, een zeer precies bouwpakket. oosterhuis blijkt de noodzakelijke flexi biliteit te bezitten 'het gaat me 0 OOSTERHUIS IS BLIJ! e relatie niet om de absolute dingen . Ik wilde een mooie vloeiende lijn I van zijn ideeën zijn immers sculptuur en gebouw ineen , hij durft d heb deze niet specifiek gesteld.' Zijn wens is tot stand gekomen i.s.m u te tekenen omdat hij nu weet dat het te realiseren is . F2F vereist nie e productie. Producent en ontwerper kennen elkaar goed , ze weten ken over ontwerpen en bouwen . ' Een andere benadering van het r wat wensen en mogelijkheden zijn, ze respecteren elkaar. Dit h r een andere productiewijze brengt niet alleen plezier terug in eid tot de nieuwe onderneming ON L-MS (ON L Architecten en ur, maar ook dynam iek in de constructie.' lbouw) . Door design en build samen te voegen ontstaan alleen ma mogelijkheden om de meest uiteenlopende vormen ook daadwerkel bouw van de AB ging opvallend snel: 1,5 km lang, 10.000 verschilIe realiseren. Zo kan een stap verder worden gezet! Ik ben onder de indru ken , 44.000 verschillende staalknooppunten (600 ton) , 3 à menten (9 meter) per dag, met 1 opbouw- en 1 afbouwploeg. En Acoustic Barrier is een geluidswal ; de hierin geïntegreerde Cockpit ce: want elke glasdriehoek past maar op 1 manier in het staalel november 2005 als showroom in gebruik genomen door Hess mporteur van zeer luxe automerken. Meijers stond als directeur Meijers Staal bouw garant voor de prod al die verschillende knooppunten. Hij heeft een compromis opdrachtgever (betaalbaar icoon) en architect (esthetisch icoon). glasgevel te optimaliseren schoten beschikbare methoden tekort dus andere rekenmethoden vereist. Er is hij tailormade tech ntwikkeld , mede mogelijk door de grote schaal van dit project. 'Het
 11. 11. MASTERCLASS DAG STICHTING LIVING DAYLIGHTS PROMOOT EEN GOEDE TOEPASSING VAN DAGLICHT IN DE GEBOUWDE OMGEVING. DAGLICHT VORMT ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE BOUWSTENEN VAN ARCHITECTUUR. HET IS ONONTBEERLIJK VOOR DE GEZONDHEID, HET WELBEVINDEN EN DE PRODUCTIVITEIT VAN DE MENS. DAGLICHT IS BOVENDIEN GRATIS EN DE ENIGE ECHT DUURZAME LICHTBRON . WORKSHOPOPGAVE: DE KRACHT VAN ONDERGRONDS DAGLICHT Op 4 en 5 oktober 2005 vond de derde Masterclass Daglicht plaats. De beleving van ruimtes hangt voor een groot deel samen met de rol van het A DE MASTERCLASS WERD daglicht en het uitzicht. Juist voor ondergrondse ruimten, waar het daglicht GEGEVEN OP DE'INSPIREREN DE van nature ontbreekt, zijn innovatieve oplossi ngen bedacht om toch LOCATIE HET WESTELIJK ' eefbare, aangename verblijfsruimtes te creëren. De Masters, Pau/ de Ruiten HAN DELSTERREIN IN ROTTERDAM (architectenbureau Paul de Ruiter) en Floris Alkemade (Office for Metro- olitan Architecture) gaven in de avondlezing hun visie op dit onderwerR geïllust reerd met eigen werk. In de begeleiding van de groepen werden zij IN GROEPEN WERD GEWERKT AAN DE OPGAVE ONDER LEIDING VAN DE MASTERS A bijgestaan door Renz van Luxemburg (Dorsser Blesgraaf - DHV) en Fran ~ EN HUN ADVISEURS ambregts (DGMR) . De opgave werd benaderd vanuit een aantal chematische uitgangspunten die een helder startpunt vormden voor het Omgevingspsychologe Agnes van de Berg kon niet hard maken dat een men beschouwen van de termen daglicht en ondergronds bouwen. absoluut niet zonder natuurlijk daglicht of uitzicht zou kunnen, mee ~ luitend onderzoek op deze gebieden is volgens haa LEZINGENPROGRAMMA gewenst. Overduidelijk is dat un iform iteit (een prikkel l uist op dit spanningsveld ligt volgens Hans van Velthoven (afstuderend bij ~ rme omgeving) afstompt; het voortdurend wisselen Bouwkunde TU Delft) en Anne Kamphuis (Centrum Ondergronds Bouwen) élaglicht beantwoordt 'natuurlijk en automatisch' aan d de taak van de ontwerper. In deze lezingen werd o.a. ingegaan op de rand-~ ehoefte van lichaam en geest voor de wisseling van voorwaarden en mogelijkheden van verblijven in ondergrondse ruimten . stimulans en stemming. ~--------------------------------~
 12. 12. ogier van der Heide (Arup Lighting) liet in zijn presentat ie zien dat ntwerpen met licht niet altijd is gebaseerd op abstracte kennis of door- laggevende berekeningen. Dit heeft te maken met het feit dat natuurl ij~ élaglicht te complex is om met een paar formules te berekenen . Daglicht i oortdurend aan verandering onderhevig én heeft bovend ien 'zachte' eigenschappen die interessanter zijn om mee te werken dan exact berekenbare. Joost van Santen toonde met behulp van een diepgaand inzicht in dag- e kunstl ichtaspecten aan hoe bijzondere lichtkunstprojecten, die op veierIe man ier de kleurenrijkdom van het daglicht zichtbaar maken, tot stand zij . gekomen. RESULTATEN MASTERCLASS e Masterclass is vooral gestoeld op bewustwording op het gebied va ~ aglicht. Echter door snel met maquettes en modellen te werken, wordt de racht van daglicht in ruimtes goed gesimuleerd. Een aantal deelnemer 11 HET MULITKRUIDENPOTJE, WAARBIJ FUNCTIES NAAR H ET DAG LI CHT GEPLOOID koos voor landschappelijke benaderingen: via plooiingen gaten creëren in het WORDEN aaiveld, waardoor een relatie ontstaat tussen het boven- en ondergrondse <: MANIPULATIE VAN H ET MAAIVELD ZORGT VOOR BIJZONDERE OPLOSS INGEN Werschillende maaiveldopeningen werden gepresenteerd om onder- . rondse ruimten toch een zekere waliteit te kunnen garanderen. Een concept met als referentie het multikruidenpotje, gaf aanleiding voor een ondergronds draaiend gebouw, waarbij een functie/ ru imte in het gebouw naar behoefte op de positie met daglicht ge- laatst kan worden.
 13. 13. NDS DE JAREN 20 VAN DE VORIGE EEUW IS HET ORNAMENT EEN BELADEN BEGRIP EN IS HET FUNCTIONALISME EEN NIET TE DENKEN STROMING. ONDANKS DE VELE ORNAMENTAANVALLEN OP HET FUNCTIONALISME HEEFT DIT ISME DE TIJD DIG KUNNEN DOORSTAAN. nwege de toen opkomende industrialisering van de bouw is het nctionalisme tot op heden herkenbaar aan de repeterende vlakken van BLIJVENDE BEHOEFTE ouwmaterialen . Deze materialen worden in grote mate op voorraad Toen het ornament uit het gebouw verdween , verdween bij de gebruiker ni aakt om op elk moment aan de vraag te kunnen voldoen. In die zin is de behoefte aan het ornament. Autonome kunst, maar ook reclame name et belangrijk om een zo neutraal mogelijk materiaal te maken, want het dit verlaten terrein over. Het toenmalige ornament in gebouwen we oet toepasbaar kunnen zijn in vele gebouwen . Dat deze gebouwen integraal door architecten, kunstenaars en (onder)aannE op elkaar zijn gaan lijken, wekt geen verbazing. Het wekt ook geen uitgevoerd . De bouwwerkafhankelijke kunstenaars en rbazing dat ontwerpers , om deze herhaling te niet te doen, materialen ambachtelijke materiaalbewerkers zijn inmiddels passen op plaatsen die vervreemding zullen opwekken . Zware uitgestorven en het toepassen van ornamenten in aterialen zoals natuursteen als plafondtoepassing in plaats van vloer· bou wwerken is onmogelijk of onzinnig duur geworden . rking. Geheel glazen gebouwen vs. ramen met alleen glaspanelen .
 14. 14. or de huidige in dustriële productiemethoden van materialen In het project 'De Schiecentrale' te Rotterdam zijn de gevelpanelen van auwkeurig te beschouwen , is het mogelijk deze materialen te nieuwbouw voor RTV Rijnmond gemaakt van gietijzer. Het gebouw word n. Bijvoorbeeld door bepaalde fasen uit het proces te halen of bekleed met 4°°0 panelen met motieven van de voorma lige elektrici nvoudige bewerkingen toe te voegen. Tegelij kertijd word t bestudeerd centrale en uit de Rotterdamse scheepshistorie. Van het naastligge Ike eisen het ontwerp aan het materiaal stelt. Alles wordt in een woonge bouw wordt één zijde volledig bekleed met geweven rvs-doek (50 hnisch en architectonisch pve vastgelegd en dit document dient als '3° meter); in het weefproces zijn enkele draden weggelaten en sommi voor overleg met de geselectee rde producenten. In andersoortige draden toegevoegd. Het ornament is terug van weggewee rling overleg bewe rken ontwerper, producent en ook kunstenaars Industrie, ontwerper, kunstenaar en materiaalbewerker zijn na 100 j et beoogde mate riaal. Gezamenl ijk ko mt het nieuw geboren ornament wederom een vruchtbare relatie aangegaan. Leve het ornament! stand. ? ij MEI Architecten en stedenbouwers is deze methode een belangrijk MEI Arch itecten en stedenbouwers "nrt",rrt~'''1 van het ontwerpproces geworden. MEI wo rdt hierin Robert Winkel gestaan door bedrijven en personen als Aldus Bouwinnovatie, Just Renckens en Wim Verburg. ifer gelegenheid hiervan organiseert de faculteit Bouwkunde van 3 t/m 5 juli een driedaags congres met als thema ADAPTABLES, met een keur aan sprekers uit binnen- en buitenland. Het adaptieve gebouw heeft onze belangstelling doordat de wereld economisch, ecologisch en sociaal steeds sneller verandert. Daardoon iZullen nieuwe en bestaande gebouwen zich binnen steeds kortere periodes moeten aanpassen aan eisen van de tijd . Tijdens het congres gaat de uit naa r de betekenis van en de motivatie voor adaptieve gebouw, alsmede de nieuwe technieken materialen die ons ter beschikking staan.
 15. 15. Het adaptieve gebouw kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Enkele voorbeelden zijn; bewegende gebouwen, uitvouwbare gebouwen, opblaasbare gebouwen, verplaatsbare gebouwen, flexibele gebouwen (IFD), het gebouw als (tijdelijk) onderdeel van een ander gebouw (de parasiet), het tijdelijke gebouw, het gebouw dat geschikt is voor meerdere functies, het gebouw van restmaterialen en het demontabele gebouw. Een ander aspect is dat gebouwen niet langer kunnen worden gezien als iconen voor de eeuwigheid, maar beter als producten met een beperkte levensduur die na verschillende facelifts en transplantaties worden afgeschreven. De historische architectonische en stedenbouwkundige betekenis van gebouwen komt daarmee in een ander daglicht te staan. Hoe om te gaan met dit gegeven en wat is de betekenis ervan voor onze gebouwde omgeving? OPROEP! Tijdens het congres zullen verschillende paviljoens, die inspelen op dit thema, worden tentoongesteld op het universiteitsterrein. Aangeslotenen van Booosting die in het bezit zijn van een paviljoen zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze tentoonstelling. Wordt vervolgd. ? TU/e, faculteit Bouwkunde Arno Pronk 0402 47 2585 www.adaptables2006.nl -< -< AMOBIEL PAVILJOEN OP HET TU/E·TERREIN VAN )URGEN BEY TU IE TORES . DE OUDE SCHOORSTEEN OP HET TUlE-TERREIN WORDT ADAPTABLES-STUDIE-OB)ECT
 16. 16. ... I- ..J UJ '" UJ N l- V) o ca 0.. .0 00 ca bO ("(" s:: Vl ...... ~ Vl o ...0 ...... o Vl • o o • CO Cl.. • • Q. o JANUARI 2006 WERKT BOOOSTING. PLATFORM VOOR KOPLOPERS '8 5 NNOVATIE. SAMEN MET ARCONIKO ARCHITECTEN IN H ~ ~ ij g DELSGEBOUW. :E 00 ,t ~. ~ ':" J BEZOEKADRES: STATIONSPLEIN 45 ROTTERDAM .!!~ o~• ... -0 r: > UNIT A7.006 (7 e VERDIEPING, INGANG A) ~... &~ ~ fi .~ !'I ';> POSTADRES: POSTBUS 386 3000 AJ ROTTERDAM 0s: ~ ;. _ 'g ~:à 1;; 0 ~ > ONGEWIJZIGD: Eg'" s:: '" > TELEFOON 010 2829 950 tU~ ~~ .~ > FAX 010 2829 813 ~8. :~D .~~~ . ~~ Q. > > E-MAIL INFO@BOOOSTING.NL WEBSITE WWW.BOOOSTING.NL lt t: -8U9 ~E~ o~~ Kom eens langs in dit Rotterdams icoon en neem een gratis kijkje op i E1 ~ ~ .~ CS.bouwput. Jolanda Steenhouwer is bereikbaar op maand ~"Ë .i ~cut ,t"",.u,pr,pnt1p ... ~s: g.~.~ dinsdag de gehele dag en op donderdag tot 13.00 uur . '"CI:g~ "'-'" .. CI::... '-8 g < gus: .z:o::: >~~ ~~~ .E a ~ '.ö:l ~ REe T I F I CAT I E '"5 .5 6 u· 'N 1::: .. -t: : .~ 'N ~ jË.. ~ -8 ~ In het nieuwsbericht De Verdieping van Nederland, î" -8 _ ................,......_ a. . '" UO'.~ E R. 1: uPS,- Ö .1:1 r: 0:; pagina '3 van nieuwsbrief 83, is een fout geslopen. De website van OD 205 architectuur bv is www.od205·com. ,,..<Met een welgemeend excuus van de redactie. ......_ _......, . , . _...................................._,.,..,,..,._......rv-................

×