Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Trendy v marketingu 2012 - Mash up

 1. Inovácie v marketingu Prehľad nových prístupov a trendov v marketingu
 2. Obsah Inovácie v marketingu • Trendy – Základné pojmy a krátka analýza stavu – Dva zásadné prístupy – Svetové trendy • Nástroje – Aktivity a nástroje – Ukážka použitia 2
 3. Niečo o vás • Kto ste? Aké rolu/e vo firme plníte? • Aké sú Vaše očakávania od školenia? • Čo konkrétne si chcete odniesť? • Akú firmu/projekt zastupujete? • Veľkosť firmy (5 zamestnancov) • Ktoré tri vety by ste o Vašej firme povedali ? 3
 4. Online vs. Offline Marketing 4
 5. Vaše marketingové rozpočty Ročný rozpočet na marketing 1000 - 5000 5000 - 10000 do 1000 Viac ako 50000 5
 6. Koľko platíte za akvizíciu nového zákazníka? 6
 7. Push vs. Pull Marketing 7
 8. Najefektívnejšie (Najlacnejšie) marketingové kanály 8
 9. Najdrahšie marketingové kanály 9
 10. Malá vs. Veľka firma 10
 11. The State of inbound marketing
 12. Inbound marketing
 13. Segment
 14. Dva zásadné prístupy • Obsah je Kráľ Content is the king – Robte aktivity pre tvorbu obsahu • Pracujte s dátami Business/Customer Intelligence – Získavajte čo najviac relevantných dát o zákazníkovi 14
 15. SoLoMo: Najdôležitejšie lokálne informácie pre nakupujúceho 15
 16. Svetové trendy #1 16
 17. Infografika, Video a Sociálne médiá 17
 18. PR a komunikácia • Digital First – Companies and organizations are now, finally, giving digital marketing channels precedence over traditional, analog media. • Decentralize Social Media – We believe that social media will become increasingly decentralized, forming the holistic “honeycomb” pattern… • I Get By With A Little Help From My Friends – The trick is to find your crowd, to find the people that will help you tell your story digitally. • Customize This! – People are choosing their own content, on their own terms 18
 19. B2B: Nárast Content Marketingu • Increased adoption rate for some tactics - – Blogs (27%), White papers (19%), Videos (27%) • Marketers are using social media more frequently – YouTube: 47%, LinkedIn: 39% Twitter:35%, Facebook: 30% • Content marketers are becoming more effective - – Blogs: 45% – Case studies: 32% – Videos: 36% – Webinars/webcasts: 25% 19
 20. Svetové trendy #2 • Big Data • Marketing Automation 3.0 – Eloqua, Aprimo, Alterian • Customer Intelligence • Customer Lifecycle • Right-Time Multichannel Marketing 20
 21. Svetové trendy #3 • It's not just mobile! Consumers are device indifferent 21
 22. Svetové trendy #3 • Content marketing makes brands media. • Real time matters more than ever. • Email isn't dead (yet!) Communication counts. 22
 23. Svetové trendy #4 23
 24. Svetové trendy #4 • A broader brand presence across channels • The rise and rise of user-generated content • Mobile marketing reaches critical mass • The gap closes between business brands and social media • A clearer vision on the value of analytics 24
 25. Svetové trendy #4 • Up close and personal • Content diversifies – again • The customer recommendation rules • The influence factor takes over • Video is centre stage 25
 26. Svetové trendy #5 • The customer is still king • Big data is getting bigger • SoLoMo - a new and powerful combination • Cloud computing helps marketers, too • Attribution is the Holy Grail of marketing • Right touching - right time multichannel marketing 26
 27. Svetové trendy #6 • Gamifikácia • Mobilné zariadenia – Smartphone • Google – Personalizácia vyhľadávania • Zľavomaty (ČR), Vernostné programy • Recenzie, Porovnávače • Geolokačný marketing • Business Intelligence • Ambasádori značky 27
 28. Svetové trendy #6 • Videoprezentácia produktov, Odhaľovanie • Prémiový obsah / prístup • Dynamický web • Internet ako obraz spoločnosti – Prepájanie offline a online – Trend real time interakcie • Internetové platby • Sociálne siete ako predajný kanál • Produktové predplatné, Stripped services 28
 29. Ďakujem za Vašu pozornosť Teším sa na naše ďalšie stretnutie
 30. Kontakt • Branislav Bušovský konzultant • busovsky@gmail.com • 0903 52 79 70 30
Publicidad