Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)(20)

Publicidad

Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)

 1. VERKOSTOSYMPOSIUMIN 30.5.2013 KOONTI
 2. MINKÄ PARISSA OSALLISTUJAT OVAT TYÖSKENNELLEET PÄÄTTYVÄN OHJELMAKAUDEN AIKANA? Yritystoiminta ja yrittäjyyden edistäminen 23% Osaaminen ja innovaatiot 26% Naisten ja miesten välinen tasa-arvo 3%Kestävä kehitys 10% Tasavertainen tulevaisuus 6% Kansain- välistyminen ja kilpailukyky 13% Työllisyys 19% MISTÄ OSALLISTUJAT OVAT KIINNOSTUNEITA SEURAAVALLA OHJELMAKAUDELLA? PK- yritysten kilpailukyky 19% Saavutettavuus (Itä- ja Pohjois- Suomi) 7%Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 7% Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen 21% Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 16% Vähähiilisen talouden edistäminen 8% Uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen 22% ”Arktinen ulottuvuus” ”Uusiutuvan energian työllisyysvaikutukset” ”Työnantajien neuvonta ulkomaalaisten työntekijöiden eteen” ”Perämeri” ”Meri- ja satamatoiminta” ”Kestävät energiaratkaisut, smart ICT”
 3. ”Hanketoimijoiden täytyy olla hankeosaamisen lisäksi myynnin ja markkinoinnin osaaja.” ”Hankkeissa ei ole kyse markkinoinnista, vaan liikkeen aikaansaamisesta” ”Sidos- ja ohjausryhmätoiminnan vahvistamiseen tukea”
 4. SEURAAVA OHJELMAKAUSI (Lisää tietoa erillisessä tiedostossa) ”Hyvät, vaikuttavat hankkeet pärjäävät jatkossakin” Kaikkien rahastojen toiminta täytyy kohdentaa tukemaan EU:n 2020-tavoitteita Viisi toimintalinjaa (2 EAKR, 3 ESR) ESR:n osalta samantyyppistä kuin nyt, mutta sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta lisääntyy Maaseudun kehittämishankkeita koskevia kehittämisajatuksia ja ideoita voi lähettää: Hanketuet: hanketuki2020@maaseutu.fi Leader-toiminta: leader2020@maaseutu.fi Maakunnallista kehittämistä koskien: maaseuturahasto.pohjois- pohjanmaa@ely-keskus.fi www.hankerekisteri.fi - pohjoispohjalaiset maaseudun kehittämishankkeet
 5. YLEISPÄTEVÄT OPIT HUIPPUMALLEILTA Esiintyjien kalvot imuroitavissa: https://www.dropbox.com/s/x08iaffc0qkhl24/Esiintyj%C3%A4t_Pohjoispohjanmaa.zip
 6. ISO-SYÖTTEEN KEINOTEKOISEN JÄRVEN RAKENTAMINEN 1. VAIHE / TOPI HYÖTYLÄ Hankkeen ohjausryhmä oli aktiivinen, ei vain hallinnollinen työkalu Rahoittajan reagointi ja joustavuus: ELY-keskuksella oli valmiudet tehdä nopeita päätöksiä, tilanteen muuttuessa kun kustannusarvio oli alittumassa huomattavasti Asiantuntijan hyödyntäminen mediakonsultoinnissa Vaikuttavuutta tiedottamiseen valjastamalla paikallismediat ja toimittajat hankkeen työn eteen: otettiin varhaisessa vaiheessa mukaan ja pitkin projektia, uutiskynnys oli matala ”Jonkun toisen sivuvirta on aina toisen hyötykäyttöä”
 7. KALASTUSMATKAILUN KEHITTÄMINEN KOILLIS-SUOMESSA / VESA NEVANPERÄ Yrityksille matala rahallinen kynnys verkostoon osallistumiseksi: rahoituksen pohjan laajentaminen lisäsi riskiä, mutta helpotti osallistumista Projektimainen osaamisen hyödyntäminen: kaikkea ei ole jätetty yhden projektityöntekijän varaan Valtakunnallisten asiantuntijoita ja mielipidevaikuttajien hyödyntäminen - toivat kokemuksensa mukaan 50% - 50% -jako: saman verran ostopalveluita kuin henkilöstöpanoksia. ”Yritykset kiinnittävät heti huomiota siihen paljon menee palkkaukseen vs. muuhun toimintaan” Ostopalvelut suunnattiin paikallisiin toimijoihin ja niitä käytettiin samalla verkoston rakentamiseen: paikalliset toimijat sitoutettiin nopeilla hyödyillä mukaan verkostoon ja tutustutettiin eri kumppaneihin käytännön työn kautta Todellinen aluekehittämisen kohde saattaa joskus sijaita hyvin kaukana itse alueelta: tässä tapauksessa esimerkiksi kansainväliset matkanjärjestäjät, erityisesti venäläiset tahot, tulisi saada mukaan toimintaan
 8. OULUN SEUDUN VÄLITYÖMARKKINAT / SEIJA MUSTONEN Hanke suunniteltiin nousukauden aikana 2006-2007, mutta käynnistettiin taantuman syövereissä. Toimintakonsepti meni uusiksi. Hankkeen täytyy aina kuvata toimintaa tavoiteltavan muutoksen kautta - miksi sen työ on tärkeää ja miltä maailma näyttää, kun hanke on toteutunut onnistuneesti. Tuo näitä näkökulmia esiin, niin rahoittajakin pystyy ymmärtämään muutokseen reagoimisen. Onko oikeat ihmiset mukana verkostossa? Ota mukaan vain ne tahot jotka innostuvat omasta halustaan. ”Olet varmaan ollut mukana sellaisissa työryhmissä, jossa osallistujat ei edes ole kiinnostuneita viemään eteenpäin. Siinä oli pulma, johon mekin törmäsimme.” Valmiiden resurssien selvittäminen etukäteen jo suunnitteluvaiheessa: ”Verkkopalveluakaan ei tarvittu, kun huomattiin että Oulun kaupungilla on ohjelmat ja niitä voitiin hyödyntää” Hankkeiden tuloksia ei kukaan seuraa jälkikäteen. Ei rahoittaja eikä hankkeen toteuttaja. Tämä siitä huolimatta, että tulokset näkyvät vasta vuosikausien päästä. Miten asiaa voisi muuttaa? ”Monet hankkeet liittyy palveluiden konseptoimiseen. Mikä on sitten se asia mitä viedään? Konseptit! Teidän hankkeen konseptinmanuaali on teidän tuote. Hankkeet voisivat ottaa tässä oppia franchising-yrityksiltä. Ei McDonalds itse myy hampurilaisia, vaan konseptiaan yrittäjille.” - Mikko Markkanen
 9. RAMBOLL MOPOTUNING - OSALLISUUTEEN PERUSTUVA MENETELMÄ NUORTEN MIESTEN LIIKUNTAAN AKTIVOINTIIN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN / JAANA UKONAHO Ongelma: nuorten tukipalvelut ovat hajallaan ja vaikeasti tavoitettavia. Jos aikuiset menee sekaisin lipuista ja lapuista, jota Kelalle menee, niin nuorilla putoamisen vaiheet vielä pahemmat! Vastaus: Tehokkaan ja valmiin ”JAKELUKANAVAN” tunnistaminen ja valjastaminen hankkeen palvelun käyttöön. Tässä tapauksessa kutsunnat valikoitui paikaksi, josta koko miespuolisen ikäluokan saa kiinni. Toimivat testilabrana ja interventiopaikalle. Yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Tieteellisen tiedon ja tutkimuksen hyödyntäminen hankkeen tulosten validoimisessa ”Rahoittajiltakin toivoisi innovatiivisuutta, että kun te istutte eri ohjausryhmien kokouksissa, toivoisin että kerrotte eteenpäin asioista hankkeiden välillä, niin että voidaan yhdistellä osaamista” Mallit eivät synny neukkarissa vaan testaamalla kohderyhmän kanssa: ”Ei viety valmista kauraa, vaan ”asiakkaat” otettiin alusta alkaen mukaan kokeilujen kautta kehitystyöhön, ei vain kyselty”
 10. KOUKKU - KOULUTUSVALINNAT KUNTOON / LAURA PAASO Pelillistäminen (gamification) nuorten ohjauksen työkaluna: miten vastaavia työkaluja voitaisiin hyödyntää täysin erilaisessa ympäristössä, esimerkiksi yritysten kehittämisessä? Erilaisten sähköisten palveluiden ja alustojen hyödyntäminen hankkeen toteuttajien kesken Aktiivinen sosiaalisen median hyödyntäminen: hankkeen tuloksia ja tuotoksia julkaistaan säännöllisesti (http://www.youtube.com/koukkuun) Tutkimuksen ja käytännön yhdistäminen ”Tuloksien levittäminen aloitettiin ennen kun tuloksia oli. Raakileita täytyy testata ja käyttää.” SUOSITELTAVIA HANKETOIMINNAN SÄHKÖISIÄ TYÖKALUJA Google Drive - tiedostojen jakamiseen ja yhteiseen työstämiseen: drive.google.com BaseCamp - halpa ja yksinkertainen projektinhallintajärjestelmä: basecamp.com HighRise - halpa ja yksinkertainen asiakkuudenhallintajärjestelmä: highrisehq.com MailChimp - ilmainen uutiskirjeiden lähetystyökalu (näet ketkä avaavat viestit ja miten ne purevat): mailchimp.com ApsisPro - monipuolinen työkalu tapahtumien järjestämiseen, uutiskirjeisiin ja kyselyihin: www.apsisfinland.fi Yammer - Facebookin tapainen ilmainen organisaation, verkoston tai hankkeen sisäinen yhteistyökalu, jossa vaihtaa viestejä ja ajatuksia: www.yammer.com
 11. NOSTOT SUOMEN HANKEKENTÄLTÄ - MIKÄ PUHUTTAA? Pelko, epävarmuus ja riskinoton puute vaivaavat Hankkeiden toteuttajat haluavat olla rohkeampia, mutta pelkäävät että epäonnistuminen vie mahdollisuudet saada rahoitusta jatkossa. Tehdään tuttua ja turvallista. Suunnittelukulttuuri vs. kokeilukulttuuri Tehdään hankekehittämistä tavoiteltavan muutoksen kautta, kokeillaan paljon asioita käytännössä sen sijaan, että suunnitelmat lyödään valmiiksi lukkoon. Tuskastuminen järjestelmään - mitä voi itse muuttaa? Ongelmat ovat usein paikallisesti ratkaistavissa, mutta järjestelmä taistelee vastaan. Maakunnissa erilaiset hankekulttuurit Mitä hankkeen rahoittaja voi tehdä enemmän hankkeiden eteen ja mitä sparraava rahoittajan rooli tarkoittaa? Tarve törmäyttää yhteen hankeammattilaisia yli osaamisrajojen, epävirallisestikin Kaveriapua, ei konsulttiapua (ei hukata hiljaista tietoa!).
 12. MIKÄ PUHUTUTTAA POHJOIS-POHJANMAALLA? EHDOTUKSIA TEMAATTISET TORSTAIT -KOHTAAMISTEN AIHEIKSI SYKSYLLE 2013 Vaikuttavuus: miten hankkeita arvioidaan, mitä mittareita hankkeissa käytetään? - ”käytä tätä / älä käytä tätä -linjalla” - tulosten yhdistämiseksi ja tulevaisuutta ajatellen, että millä arviointimenetelmällä, millä mittareilla, mitä arvioida? Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia ja parempaa valmistelua - ”Kun uusi ohjelmakausi alkaa ja maakunnallisia rahoja on jaossa, samoin valtakunnallisia, niin miten maakunnassa voitaisiin yhteistyössä jo valmistelu-, ideointi- ja hakemusvaiheessa toimia siten, että päällekkäisyyksistä pääsisi eroon? Ettei ole yksittäisiä hankkeita kilpailemassa . . . että maakuntatasolle saadaan kokonaisuuksia aikaiseksi?” - miten tehdään onnistunut hankehakemus, joka liittyy maakunnalliseen aiheeseen? - yhteiseen maaliin pelaaminen (kokonaiskuva, yksi aihe), maakunnalliseen kokonaisuuteen - ideoiden peilaaminen, taitoa siihen miten oma hankeidea viedään läpi hakemuksen tasolle, mihin ohjelmaan se sopii Tuotteistaminen, viestintä ja verkostot! Hankelobbaus - miten lobata ministeriötasolle, jotta hanke jää elämään ministeriöiden lainsäädäntöön ja toimintatapoihin? Hankkeen tulosten levittämisen varmistaminen projektin jälkeen - millä tavalla projektit saadaan elämään eri ryhmissä, myös sidosryhmissä koulutuksen kautta? Ulkoinen viestintä / verkostoituminen - miten markkinoidaan tai myydään hanketta? - myynti hankkeen suunnittelu- / alkuvaiheessa ja sieltä kuinka sitoutetaan verkostoa etukäteen Projektipäälliköiden haasteet iltama - kallein kupru, hulvattomimmat mokat Osto-osaaminen ja kilpailutus Parhaat tietokoneohjelmat, sosiaalinen media ja sähköiset työkalut hankkeiden käyttöön
 13. Liity mukaan Temaattiset Torstait -Facebook-ryhmään. Nostoja hankeammattilaisten kohtaamisista ympäri Suomen: www.facebook.com/ TemaattisetTorstait
 14. Keskustelu jatkuu, liity mukaan! www.facebook.com/TemaattisetTorstait
Publicidad