Issue 19 - 2015

BVIS Weekly Newsletter

1
| ISSUE 19
From Mr Paul Holyome - Principal of BVIS HCMC
Thông điệp từ thầy Paul Holyome - Hiệu trưởng Trường Quốc tế BVIS Tp.HCM
It has been strangely quiet here in school
on the Secondary side with Year 7, 8, 9
and 10 students out on residentials. By
all accounts they have had a great time
and I am sure they will return with
many exciting stories to share with you.
I would like to personally thank the trip
leaders and the staff for ensuring the
residentials were such a great success for
the students.
When I meet and speak with parents one of the recurring
themes is the desire for children to be encouraged to speak
more English. Whilst most parents understand and support
the benefits of our bilingual programme, I share the desire
to further promote the use of English around the school.
With this in mind, from next week we will be promoting
and encouraging the use of English on the school site. The
following strategies will be implemented:
•	 All English speaking staff including administration
staff will talk to and encourage students to speak with
them in English and not Vietnamese
•	 The senior team will be identifying key areas of the
school that will become speak English only zones
This is the first step in our journey to improving this area and
I will keep you updated this term as we review, change and
implement changes in the school to support this initiative.
I wish you all a very relaxing weekend.
Contents
From Mr Paul Holyome 		 1
Upcoming events			 2
From Ms Rosy Clark		 3-4
From Mr Oliver Sargent		 5
EYFS Teddy Bears’ Picnic		 6-7
Football competitions		 8-9
Primary Swimming		 10
From Mr Simon Graves 		 11 	
Year 7,8,9,10 trips			 12-16
Secondary Mock Examinations	 17
Community Mufti Day		 18
Tet Festival			 19
Communications			 20
			
23 JANUARY 2015
Tuần này, khối Trung học như yên ắng hơn hẳn khi thiếu
vắng các học sinh Lớp 7-10. Các em đang trên đường đi dã
ngoại và đang tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời.
Tôi tin chắc Quý vị sẽ có dịp lắng nghe vô số câu chuyện thú
vị về chuyến đi. Xin cảm ơn các trưởng đoàn và nhân viên
Trường đã làm việc hết mình để đảm bảo các chuyến dã
ngoại diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp.
Khi gặp gỡ và trò chuyện với Quý phụ huynh, tôi thường
nhận được ý kiến đóng góp về việc tăng cường khuyến
khích học sinh nói tiếng Anh. Dù hầu hết phụ huynh đều
thấu hiểu và tin tưởng vào lợi ích của chương trình hai ngôn
ngữ, tôi chia sẻ mong muốn của Quý vị trong việc thúc
đẩy các em sử dụng tiếng Anh tại Trường. Vì thế, bắt đầu
từ tuần tới, Nhà Trường sẽ tăng cường những hoạt động
khuyến khích sử dụng tiếng Anh mà cụ thể là:
•	 Tất cả nhân viên nói tiếng Anh, bao gồm nhân viên ở
văn phòng Trường, sẽ trò chuyện và khuyến khích học
sinh trao đổi bằng tiếng Anh thay vì tiếng Việt
•	 Ban lãnh đạo Nhà Trường sẽ họp bàn để chọn ra những
khu vực chỉ được nói tiếng Anh ở Trường
Đây là bước đầu tiên trong nỗ lực nâng cao chất lượng của
Nhà Trường và tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến Quý vị tiến trình
đánh giá, thay đổi và triển khai những thay đổi liên quan
đến chủ đề này trong thời gian tới.
Chúc Quý vị có một cuối tuần vui vẻ.
2
January 2015
Monday 26th January – Clubs programme begins again
Tuesday 27th January – Meeting for Y6 parents about the Y6
residential trip to Hoi An (17:30 in the Y6 classrooms)
Tuesday 29th January – Meeting for Y4 parents about the Y4
residential trip to Long Hai (17:30 in the Y4 classrooms)
Friday 30th January – EYFS Coffee Morning about Literacy in
the Early Years (please note the change of date).
Tháng 1 năm 2015
Thứ Hai 26 tháng 1 – Khởi động lại chương trình CLB
Thứ Ba 27 tháng 1 – Buổi thông tin cho phụ huynh về chuyến
dã ngoại Hội An của Lớp 6 (17:30 ở phòng học Lớp 6)
Thứ Năm 29 tháng 1 – Buổi thông tin cho phụ huynh về
chuyến dã ngoại Long Hải của Lớp 4 (17:30 ở phòng học Lớp
4)
Thứ Sáu 30 tháng 1 – Cà phê Sáng khối Mầm non về chủ đề
Đọc Viết ở lứa tuổi Mầm non (vui lòng lưu ý sự kiện đã được
đổi ngày)
February
Thursday 5th February – Coffee Morning for parents about
ICT (08:30 in the Main Hall)
Thursday 5th February - Meeting for Y5 parents about the
Y5 residential trip to the Mekong Delta (17:30 in the Y5
classrooms)
Sunday 8th February – BVIS Tet Festival
Wednesday 11th January - EYFS Tet Celebrations
Friday 13th February – whole school Tet performance in the
Main Hall. Performances by Y5, Y6 and Secondary students.
Tháng 2
Thứ Năm 5 tháng 2 – Cà phê Sáng dành cho phụ huynh về
chủ đề CNTT (08:30 ở Hội trường)
Thứ Năm 5 tháng 2 – Buổi thông tin cho phụ huynh về chuyến
dã ngoại đồng bằng sông Cửu Long của Lớp 5 (17:30 ở phòng
học Lớp 5)
Chủ Nhật 8 tháng 2 – Lễ hội Vui Xuân Ất Mùi BVIS
Thứ Tư 11 tháng 2 – Lễ hội Tết khối Mầm non
Thứ Sáu 13 tháng 2 – Buổi văn nghệ mừng xuân toàn trường
ở Hội trường với các tiết mục của Lớp 5, 6 và học sinh khối
Trung học.
January 2015
Monday 26th January – Clubs programme begins again
27-28 January – AS art mock exam
29 January – IGCSE art mock exam
Tháng 1 năm 2015
Thứ Hai 26 tháng 1 – Khởi động lại chương trình CLB
27-28 tháng 1 – Kỳ thi thử môn Mỹ thuật AS Level
29 tháng 1 – Kỳ thi thử môn Mỹ thuật IGCSE
Upcoming Events | Sự kiện sắp tới
Primary | Tiểu học Secondary | Trung học
3
Maths booklets for parents
Last week, I wrote to you about the Primary
Maths Coffee Morning for parents held
on 15th January. All the parents who
attended were able to take home a copy
of a booklet explaining how your children
learn to calculate addition, subtraction,
multiplication and division in their maths
lessons here at BVIS.
If you were unable to attend our coffee morning but would like
a copy of the booklet, please call into the school office to collect
one or contact my PA, Ms Tam.
We hope that you find it helpful!
Sổ tay Toán học dành cho Quý phụ huynh
Tuần trước, tôi có đề cập đến buổi Cà phê Sáng chủ đề Toán
học dành cho phụ huynh, được tổ chức vào ngày 15 tháng 1.
Các vị phụ huynh tham dự đã được phát một quyển sổ tay
Toán học, trong đó có giải thích rõ phương pháp dạy cộng, trừ,
nhân, chia tại trường BVIS.
Nếu Quý vị không thu xếp được thời gian tham dự buổi Cà
phê Sáng nhưng vẫn muốn có quyển sổ tay toán học, vui lòng
liên hệ với văn phòng Nhà Trường hoặc Cô Tâm, trợ lý riêng
của tôi.
Tôi mong rằng quyển sổ này sẽ giúp Quý vị tiện theo dõi và hỗ
trợ việc học của các em.
Community learning
Today in our Primary School assembly, we told the children
about our whole school ‘Mufti Day’ which will take place next
Friday, 30th January. Ms Gillie, BVIS Community Learning
Coordinator, has organised this to raise money to help less
fortunate children in HCMC access after school activities.
Please see the advertisement in this newsletter.
Please help your child to remember that they may wear their
own clothes in school on 30.01.15 but, for the privilege of doing
so, they should bring 50,000 VND to school. We would like all
of our children to be Community Carers that day!
Học tập về cộng đồng
Hôm nay, trong buổi sinh hoạt của khối Tiểu học, chúng
tôi đã thông báo cho các em học sinh về “Ngày không đồng
phục” diễn ra vào thứ Sáu ngày 30 tháng 1. Cô Gillie, điều
phối học tập về cộng đồng của trường BVIS, đã đứng ra tổ
chức hoạt động quyên góp nàyđể giúp những trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh được tham gia
những hoạt động sau giờ học. Quý vị có thể tìm hiểu thêm
về hoạt động này qua poster đính kèm trong tuần báo này.
Mong Quý phụ huynh nhắc nhở các em nếu muốn mặc quần
áo tự do đến trường vào ngày 30 tháng 1 năm 2015, các em
cần mang theo 50,000 VND để đóng góp vào quỹ. Mong rằng
tất cả các em sẽ nhiệt tình ủng hộ hoạt động vì cộng đồng
này!
House Competitions
Every year we hold Sports Mornings and Swim Galas in the
Primary School but this week saw our very first house PE
competition – football! All children from Y1 – Y6 participated
as Mr Steve explains:
Primary House Competition by Mr Steve Kenny
The aim of this initiative was to build a range of key skills
including leadership, problem solving and collaborative
learning through sport and PE based activities. These
skills are all essential in teaching students how to become
independent learners.
The children participated in football skills, competed in a
house football tournament and took part in group swimming
activities. The week was a great success and it was clear to see
from the children’s comments, smiling faces and enthusiasm
that they thoroughly enjoyed themselves.
Thi đua giữa các Đội nhà
Hằng năm khối Tiểu học đều tổ chức Ngày hội Thể thao và
Hội thi Bơi lội, nhưng trong tuần này chúng tôi đã có dịp
chứng kiến giải Bóng đá Liên đội đầu tiên! Tất cả các em học
sinh từ Lớp 1- Lớp 6 đã tham gia tranh tài dưới sự dẫn dắt
của thầy Steve.
Tường thuật giải đấu Liên đội - Thầy Steve Kenny
Mục đích chính của hội thao là tạo điều kiện để các em xây
dựng những kỹ năng quan trọng như kỹ năng lãnh đạo, giải
quyết vấn đề và học tập theo nhóm thông qua những hoạt
động thể dục thể thao. Những kỹ năng này sẽ giúp các em
học cách học tập một cách độc lập.
Các em học sinh đã tham gia vào những hoạt động phát triển
kỹ năng đá bóng, thi đấu trong giải Bóng đá Liên đội và tham
gia các hoạt động bơi lội theo nhóm. Các hoạt động đã được
đón nhận một cách nồng nhiệt và chúng tôi có thể thấy được
điều đó qua phản hồi cùng những gương mặt tươi cười của
các em.
From Ms Rosy Clark, Primary Headteacher
Thông điệp từ Cô Rosy Clark, Trưởng cơ sở Mầm Non và Tiểu Học
3
4
House Football Results
Year 1 Points
Dalat 1st 200
Hanoi 2nd 150
Saigon 3rd 75
Hue 75
Year 2
Dalat 1st 200
Hanoi 2nd 150
Hue 3rd 100
Saigon 4th 50
Year 3
Dalat 1st 200
Hue 2nd 150
Hanoi 3rd 100
Saigon 4th 50
Year 4
Dalat 1st 200
Saigon 2nd 150
Hue 3rd 100
Hanoi 4th 50
Year 5 & 6
Hue 1st 200
Hanoi 2nd 150
Saigon 3rd 100
Dalat 4th 50
Combined Total
House Position Total House points
Dalat 1st 875
Hue 2nd 625
Hanoi 3rd 600
Saigon 4th 425
Kết quả Giải Bóng đá Liên đội khối Tiểu học
Lớp 1 Hạng Điểm
Đà Lạt 1 200
Hà Nội 2 150
Sài Gòn 3 75
Huế 75
Lớp 2
Đà Lạt 1 200
Hà Nội 2 150
Huế 3 100
Sài Gòn 4 50
Lớp 3
Đà Lạt 1 200
Huế 2 150
Hà Nội 3 100
Sài Gòn 4 50
Lớp 4
Đà Lạt 1 200
Sài Gòn 2 150
Huế 3 100
Hà Nội 4 50
Lớp 5 & 6
Huế 1 200
Hà Nội 2 150
Sài Gòn 3 100
Đà Lạt 4 50
Tổng số điểm
Nhà Hạng Tổng cộng
Đà Lạt 1 875
Huế 2 625
Hà Nội 3 600
Sài Gòn 4 425
From Ms Rosy Clark, Primary Headteacher
Thông điệp từ Cô Rosy Clark, Trưởng cơ sở Mầm Non và Tiểu Học
Fundinotots The School is delighted to announce that Fundinotots is open with three sessions on offer (2
sessions for children aged 0 – 36 months and 1 session for children over 18 months old). We are
hoping to offer a fourth session on Fridays in the near future depending on demand.
Interested families can make the registration through the Admissions Office at
(08) 3758 0709 – 111/888 or Admissions@bvisvietnam.com
Nhà Trường vui mừng thông báo là lớp học làm quen Fundinotots được mở trở lại. Năm học
này, chúng tôi sẽ bắt đầu với ba buổi làm quen (2 buổi dành cho các bé từ 0 – 36 tháng tuổi và
1 buổi dành cho các bé từ 18 tháng tuổi trở lên) và sẽ mở thêm buổi thứ tư theo nhu cầu về sau.
Quý phụ huynh và các bé quan tâm tới khóa học làm quen này xin vui lòng liên hệ với bộ phận
Tuyển sinh của Nhà Trường tại (08) 3758 0709 – 111/888 hoặc Admissions@bvisvietnam.com
5
From Mr Oliver Sargent, Assistant Head of Primary
Thông điệp từ Thầy Oliver Sargent, Trợ lý học thuật Trưởng cơ sở Mầm Non và Tiểu Học
Teddy Bears’ Picnic
On Thursday morning it was the
annual Teddy Bears’ Picnic in the Early
Years department. The children from
our BIS TX Campus in District 3 were
invited over with their teddies to join
in the fun on the school field. This year
was even bigger than last with a whole
range of activities for the children
to partake in: teddy puppet making; singing teddy bear
songs; construction; parachute games; even some time to
play football. The children were also joined for a surprise
visit by ‘The Three Bears’ - Daddy Bear, Mummy Bear and
Baby Bear, from the story of ‘Goldilocks and the Three
Bears’. The story was acted out for them before lunch.
It was a lovely environment and it was great to see the
children from both schools playing together – 170 children
in total. As always a huge amount of time and preparation
goes into making these events special and I would like to
thank Ms Tara and the rest of the EYFS team for their hard
work in making this another memorable event.
Dã ngoại ngoài trời với Gấu bông
Vào sáng thứ Năm tuần này, khối Tiểu học đã tổ chức hoạt
động Dã ngoại với Gấu bông của các bé Mầm non. Các bé
từ trường BIS Tú Xương đã cùng học sinh BVIS tham dự
hoạt đông vui chơi trên sân cỏ của trường BVIS. Năm nay,
chương trình được mở rộng với những hoạt động để các
bé cùng tham gia như: làm rối teddy, hát các bài hát về
gấu bông, lắp ráp mô hình, trò chơi với dù, ngoài ra các
bé còn được chơi đá bóng. Các bé còn được giao lưu với
“Gia đình 3 chú gấu”- Gấu cha, gấu mẹ và gấu con trong
câu chuyện cổ tích “Goldilocks và gia đình nhà Gấu”. Gia
đình nhà Gấu đã diễn lại câu chuyện cho các bé xem vào
trước giờ ăn trưa.
Hoạt động đã diễn ra trong không khí sôi nổi và thật vui
khi được thấy 170 học sinh đến từ hai trường vui chơi,
sinh hoạt cùng nhau. Như mọi năm, các nhân viên của nhà
trường đã dành nhiều thời gian và công sức chuẩn bị để
đóng góp cho thành công của sự kiện. Tôi muốn cám ơn cô
Tara và đội ngũ giảng dạy khối Mầm non đã mang đến cho
các bé một hoạt động đáng nhớ.
6
EYFS Teddy Bears’ Picnic
6
7
EYFS Teddy Bears’ Picnic
7
8
Primary House Football Competitions
8
9
Primary House Football Competitions
9
10
Primary Swimming
10
11
Greetings from Dalat. I’ve had a fantastic
week away with the year 8s, walking
up mountains, abseiling, building and
paddling rafts, swinging from ropes
high in the trees. It’s been an absolute
pleasure to spend time with all the year
group, but a big thank you to all the staff
who have been away with me and on all
the other trips this week.
I know the exams have gone well for the older students, too.
I’m sure their results will be testament to all their hard work
revising.
Have a wonderful weekend - I think lots of the students
(and staff) will sleep extremely well!
From Mr Simon Graves – Head of Secondary School
Thông điệp từ Thầy Simon Graves – Trưởng cơ sở Trung Học
111111
Lời chào thân ái từ Đà Lạt. Tôi đã có một tuần lễ thật tuyệt
vời khi được đồng hành cùng các em học sinh Lớp 8 trong
các hoạt động leo núi, đu dây xuống núi, dựng và chèo
những chiếc bè tự tạo, đu dây trên cao. Tôi rất vui và hài
lòng khi được dành thời gian cùng các em học sinh. Tôi
muốn gửi lời cám ơn đến các nhân viên của trường đã cùng
tôi tham gia chuyến đi này cũng như những chuyến đi khác
trong tuần.
Tôi được biết các em học sinh lớp lớn cũng đã hoàn thành
xuất sắc kỳ thi thử của mình. Tôi chắc chắn các em sẽ nhận
được một kết quả xứng đáng với cố gắng và nỗ lực không
mệt mỏi trong suốt những tuần vừa qua.
Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ. Tôi tin chắc tất cả
các em (và cả giáo viên!) sẽ có một giấc ngủ ngon sau tuần
lễ bận rộn này!
Reminder:
Clubs and Activities start on Monday 26th January. Please remember that you can log into your
CHQ account to see the schedule of activities for your child.
Lưu ý:
Chương trình CLB và hoạt động ngoại khóa sẽ bắt đầu trở lại vào thứ Hai, ngày 26 tháng 1. Quý vị
có thể truy cập cổng thông tin CHQ để tham khảo lịch hoạt động ngoại khóa của các em.
12
Year 7
Trip to Mui Ne
12
13
Year 8
Trip to Dalat
13
14
Year 9
Trip to Danang
14
15
Year 10
Trip to Danang
15
16
Secondary
Mock Examinations
16
171717
18
NHỊP CẦU THẾ GIỚI
8:30 - 13:00 08/02/2015
This is an invitation only event! | Chương trình chỉ dành cho khách có thư mời!
18
19
Communication
Good communication is important to us and we would like
to ensure that you have the correct contact information in
order for you to call the school:
School Number:
Primary: (08) 37580709
Secondary: (08) 37580717
Extention number:
Receptionist: 0
(For all general enquiries)
Principal’s Office: 203
Jacynguyen@bvisvietnam.com
(If you wish to contact the School Principal)
Deputy General Director’s Office: 110
huongngo@bvisvietnam.com
(If you wish to contact the Deputy General Director)
Primary Office: 111
bvis@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding the Primary Section)
Secondary Office: 0/211
bvis@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding the Secondary Section)
Admissions Department: 888
admissionsmanager@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding Admissions)
Marketing Department: 216
anhnguyen@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding Marketing)
Finance Department: 220
(For all enquiries regarding school fees)
Medical Room: 109
trangnguyen@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding Medical Issues)
Uniform Shop: 214
(For all enquiries regarding School Uniform)
School Buses: (08) 35141714/15
vinhlinh@vinhlinhcorp.com
or School contact: 111
bvis@bvisvietnam.com
(For all enquiries regarding School Buses)
Thông tin liên hệ với nhà trường:
Mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là điều rất
quan trọng, và nhà trường muốn đảm bảo rằng các bậc phụ
huynh có được các kênh liên hệ chính xác để gọi tới khi cần
thiết:
Số điện thoại Trường Quốc tế BVIS Hồ Chí Minh:
Tiểu học: (08) 37580709
Trung học: (08) 37580717
Số máy lẻ:
Lễ tân: 0
(Đối với những câu hỏi chung)
Văn phòng Hiệu trưởng: 203
Jacynguyen@bvisvietnam.com
(Nếu Quý vị muốn liên hệ với Văn phòng Hiệu trưởng – thông qua
thư ký Hiệu trưởng)
Văn phòng Phó Tổng Giám đốc: 110
huongngo@bvisvietnam.com
(Nếu Quý vị muốn liên hệ với Phó Tổng Giám đốc - thông qua
Thư ký PTGĐ)
Văn phòng khối Tiểu học: 111
bvis@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Tiểu học)
Văn phòng khối Trung học: 0/211
bvis@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Trung học)
Phòng Tuyển sinh: 888
admissionsmanager@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Tuyển sinh)
Phòng Marketing: 216
anhnguyen@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Marketing)
Phòng Kế toán: 220
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến đóng học phí)
Phòng y tế: 109
trangnguyen@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến y tế)
Cửa hàng đồng phục: 214
(Đối với tất cả những câu hỏi về Đồng phục học sinh)
Phụ trách xe Buýt đưa đón học sinh: (08) 35141714/15
vinhlinh@vinhlinhcorp.com
hoặc số máy lẻ của Trường: 111
bvis@bvisvietnam.com
(Đối với tất cả những vấn đề liên quan đến xe buýt đưa đón học
sinh)
19

Recomendados

Issue 21 - 2015 por
Issue 21 - 2015Issue 21 - 2015
Issue 21 - 2015bvisvietnam
247 vistas12 diapositivas
BVIS Newsletter Issue11 20142015 por
BVIS Newsletter Issue11 20142015BVIS Newsletter Issue11 20142015
BVIS Newsletter Issue11 20142015BVIS Ha Noi
119 vistas8 diapositivas
BVIS Newsletter Issue22 20142015 por
BVIS Newsletter Issue22 20142015BVIS Newsletter Issue22 20142015
BVIS Newsletter Issue22 20142015BVIS Ha Noi
254 vistas9 diapositivas
BVIS Newsletter Issue15 20142015 por
BVIS Newsletter Issue15 20142015BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Newsletter Issue15 20142015BVIS Ha Noi
302 vistas9 diapositivas
Issue17 por
Issue17Issue17
Issue17bvisvietnam
450 vistas9 diapositivas
BVIS Newsletter Issue12 20142015 por
BVIS Newsletter Issue12 20142015BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Newsletter Issue12 20142015BVIS Ha Noi
352 vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Issue11 por
Issue11Issue11
Issue11bvisvietnam
173 vistas12 diapositivas
Issue8 por
Issue8Issue8
Issue8bvisvietnam
129 vistas9 diapositivas
BVIS Newsletter Issue09 20142015 por
BVIS Newsletter Issue09 20142015BVIS Newsletter Issue09 20142015
BVIS Newsletter Issue09 20142015BVIS Ha Noi
205 vistas9 diapositivas
Issue18 por
Issue18Issue18
Issue18BVIS Ha Noi
111 vistas8 diapositivas
Issue4 por
Issue4Issue4
Issue4bvisvietnam
238 vistas15 diapositivas
Issue19 por
Issue19Issue19
Issue19BVIS Ha Noi
138 vistas10 diapositivas

La actualidad más candente(19)

BVIS Newsletter Issue09 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue09 20142015BVIS Newsletter Issue09 20142015
BVIS Newsletter Issue09 20142015
BVIS Ha Noi205 vistas
BVIS prospectus 2016 por bvisvietnam
BVIS prospectus 2016 BVIS prospectus 2016
BVIS prospectus 2016
bvisvietnam884 vistas
BVIS Newsletter Issue16 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue16 20142015BVIS Newsletter Issue16 20142015
BVIS Newsletter Issue16 20142015
BVIS Ha Noi119 vistas
BVIS Newsletter Issue21 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue21 20142015BVIS Newsletter Issue21 20142015
BVIS Newsletter Issue21 20142015
BVIS Ha Noi216 vistas
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015 por bvisvietnam
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015
bvisvietnam3.4K vistas
Issue 18 - 2015 por bvisvietnam
Issue 18 - 2015Issue 18 - 2015
Issue 18 - 2015
bvisvietnam206 vistas
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29 por bvisvietnam
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29
bvisvietnam926 vistas
BVIS Newsletter Issue24 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue24 20142015BVIS Newsletter Issue24 20142015
BVIS Newsletter Issue24 20142015
BVIS Ha Noi535 vistas

Destacado

BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34 por
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34bvisvietnam
984 vistas10 diapositivas
Issue22 por
Issue22Issue22
Issue22bvisvietnam
229 vistas17 diapositivas
Issue 24 - BVIS newsletter por
Issue 24 - BVIS newsletter Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter bvisvietnam
1.4K vistas14 diapositivas
Issue 14 por
Issue 14Issue 14
Issue 14bvisvietnam
139 vistas15 diapositivas
Issue25 por
Issue25Issue25
Issue25bvisvietnam
123 vistas10 diapositivas
Issue19 por
Issue19Issue19
Issue19bvisvietnam
108 vistas11 diapositivas

Similar a Issue 19 - 2015

Issue31 por
Issue31Issue31
Issue31bvisvietnam
214 vistas10 diapositivas
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27 por
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27bvisvietnam
710 vistas10 diapositivas
Issue4 por
Issue4Issue4
Issue4bvisvietnam
198 vistas14 diapositivas
Pdf newsletter por
Pdf newsletterPdf newsletter
Pdf newsletterbvisvietnam
135 vistas13 diapositivas
Issue36 por
Issue36Issue36
Issue36bvisvietnam
335 vistas13 diapositivas
Issue24 por
Issue24Issue24
Issue24bvisvietnam
150 vistas16 diapositivas

Similar a Issue 19 - 2015(20)

Más de bvisvietnam

BVIS Studing Abroad Brochure por
BVIS Studing Abroad BrochureBVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad Brochurebvisvietnam
352 vistas8 diapositivas
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city por
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh cityRevision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh citybvisvietnam
760 vistas20 diapositivas
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33 por
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33bvisvietnam
826 vistas10 diapositivas
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32 por
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32bvisvietnam
801 vistas14 diapositivas
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30 por
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30bvisvietnam
777 vistas13 diapositivas
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015 por
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015bvisvietnam
898 vistas14 diapositivas

Más de bvisvietnam(17)

BVIS Studing Abroad Brochure por bvisvietnam
BVIS Studing Abroad BrochureBVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad Brochure
bvisvietnam352 vistas
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city por bvisvietnam
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh cityRevision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
bvisvietnam760 vistas
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33 por bvisvietnam
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
bvisvietnam826 vistas
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32 por bvisvietnam
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32
bvisvietnam801 vistas
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30 por bvisvietnam
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
bvisvietnam777 vistas
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015 por bvisvietnam
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
bvisvietnam898 vistas
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26 por bvisvietnam
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
bvisvietnam1.3K vistas
BVIS prospectus 2014 por bvisvietnam
BVIS prospectus 2014BVIS prospectus 2014
BVIS prospectus 2014
bvisvietnam955 vistas
BVIS Flyer 2014 por bvisvietnam
BVIS Flyer 2014 BVIS Flyer 2014
BVIS Flyer 2014
bvisvietnam953 vistas
Issue 22 - 2015 por bvisvietnam
Issue 22 - 2015Issue 22 - 2015
Issue 22 - 2015
bvisvietnam425 vistas

Último

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
24 vistas931 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
17 vistas92 diapositivas
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
8 vistas7 diapositivas
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
7 vistas431 diapositivas
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc por
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docLuận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
8 vistas30 diapositivas
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách... por
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
5 vistas26 diapositivas

Último(20)

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 vistas
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub9 vistas
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 vistas
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 vistas
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...

Issue 19 - 2015

 • 1. 1 | ISSUE 19 From Mr Paul Holyome - Principal of BVIS HCMC Thông điệp từ thầy Paul Holyome - Hiệu trưởng Trường Quốc tế BVIS Tp.HCM It has been strangely quiet here in school on the Secondary side with Year 7, 8, 9 and 10 students out on residentials. By all accounts they have had a great time and I am sure they will return with many exciting stories to share with you. I would like to personally thank the trip leaders and the staff for ensuring the residentials were such a great success for the students. When I meet and speak with parents one of the recurring themes is the desire for children to be encouraged to speak more English. Whilst most parents understand and support the benefits of our bilingual programme, I share the desire to further promote the use of English around the school. With this in mind, from next week we will be promoting and encouraging the use of English on the school site. The following strategies will be implemented: • All English speaking staff including administration staff will talk to and encourage students to speak with them in English and not Vietnamese • The senior team will be identifying key areas of the school that will become speak English only zones This is the first step in our journey to improving this area and I will keep you updated this term as we review, change and implement changes in the school to support this initiative. I wish you all a very relaxing weekend. Contents From Mr Paul Holyome 1 Upcoming events 2 From Ms Rosy Clark 3-4 From Mr Oliver Sargent 5 EYFS Teddy Bears’ Picnic 6-7 Football competitions 8-9 Primary Swimming 10 From Mr Simon Graves 11 Year 7,8,9,10 trips 12-16 Secondary Mock Examinations 17 Community Mufti Day 18 Tet Festival 19 Communications 20 23 JANUARY 2015 Tuần này, khối Trung học như yên ắng hơn hẳn khi thiếu vắng các học sinh Lớp 7-10. Các em đang trên đường đi dã ngoại và đang tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi tin chắc Quý vị sẽ có dịp lắng nghe vô số câu chuyện thú vị về chuyến đi. Xin cảm ơn các trưởng đoàn và nhân viên Trường đã làm việc hết mình để đảm bảo các chuyến dã ngoại diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp. Khi gặp gỡ và trò chuyện với Quý phụ huynh, tôi thường nhận được ý kiến đóng góp về việc tăng cường khuyến khích học sinh nói tiếng Anh. Dù hầu hết phụ huynh đều thấu hiểu và tin tưởng vào lợi ích của chương trình hai ngôn ngữ, tôi chia sẻ mong muốn của Quý vị trong việc thúc đẩy các em sử dụng tiếng Anh tại Trường. Vì thế, bắt đầu từ tuần tới, Nhà Trường sẽ tăng cường những hoạt động khuyến khích sử dụng tiếng Anh mà cụ thể là: • Tất cả nhân viên nói tiếng Anh, bao gồm nhân viên ở văn phòng Trường, sẽ trò chuyện và khuyến khích học sinh trao đổi bằng tiếng Anh thay vì tiếng Việt • Ban lãnh đạo Nhà Trường sẽ họp bàn để chọn ra những khu vực chỉ được nói tiếng Anh ở Trường Đây là bước đầu tiên trong nỗ lực nâng cao chất lượng của Nhà Trường và tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến Quý vị tiến trình đánh giá, thay đổi và triển khai những thay đổi liên quan đến chủ đề này trong thời gian tới. Chúc Quý vị có một cuối tuần vui vẻ.
 • 2. 2 January 2015 Monday 26th January – Clubs programme begins again Tuesday 27th January – Meeting for Y6 parents about the Y6 residential trip to Hoi An (17:30 in the Y6 classrooms) Tuesday 29th January – Meeting for Y4 parents about the Y4 residential trip to Long Hai (17:30 in the Y4 classrooms) Friday 30th January – EYFS Coffee Morning about Literacy in the Early Years (please note the change of date). Tháng 1 năm 2015 Thứ Hai 26 tháng 1 – Khởi động lại chương trình CLB Thứ Ba 27 tháng 1 – Buổi thông tin cho phụ huynh về chuyến dã ngoại Hội An của Lớp 6 (17:30 ở phòng học Lớp 6) Thứ Năm 29 tháng 1 – Buổi thông tin cho phụ huynh về chuyến dã ngoại Long Hải của Lớp 4 (17:30 ở phòng học Lớp 4) Thứ Sáu 30 tháng 1 – Cà phê Sáng khối Mầm non về chủ đề Đọc Viết ở lứa tuổi Mầm non (vui lòng lưu ý sự kiện đã được đổi ngày) February Thursday 5th February – Coffee Morning for parents about ICT (08:30 in the Main Hall) Thursday 5th February - Meeting for Y5 parents about the Y5 residential trip to the Mekong Delta (17:30 in the Y5 classrooms) Sunday 8th February – BVIS Tet Festival Wednesday 11th January - EYFS Tet Celebrations Friday 13th February – whole school Tet performance in the Main Hall. Performances by Y5, Y6 and Secondary students. Tháng 2 Thứ Năm 5 tháng 2 – Cà phê Sáng dành cho phụ huynh về chủ đề CNTT (08:30 ở Hội trường) Thứ Năm 5 tháng 2 – Buổi thông tin cho phụ huynh về chuyến dã ngoại đồng bằng sông Cửu Long của Lớp 5 (17:30 ở phòng học Lớp 5) Chủ Nhật 8 tháng 2 – Lễ hội Vui Xuân Ất Mùi BVIS Thứ Tư 11 tháng 2 – Lễ hội Tết khối Mầm non Thứ Sáu 13 tháng 2 – Buổi văn nghệ mừng xuân toàn trường ở Hội trường với các tiết mục của Lớp 5, 6 và học sinh khối Trung học. January 2015 Monday 26th January – Clubs programme begins again 27-28 January – AS art mock exam 29 January – IGCSE art mock exam Tháng 1 năm 2015 Thứ Hai 26 tháng 1 – Khởi động lại chương trình CLB 27-28 tháng 1 – Kỳ thi thử môn Mỹ thuật AS Level 29 tháng 1 – Kỳ thi thử môn Mỹ thuật IGCSE Upcoming Events | Sự kiện sắp tới Primary | Tiểu học Secondary | Trung học
 • 3. 3 Maths booklets for parents Last week, I wrote to you about the Primary Maths Coffee Morning for parents held on 15th January. All the parents who attended were able to take home a copy of a booklet explaining how your children learn to calculate addition, subtraction, multiplication and division in their maths lessons here at BVIS. If you were unable to attend our coffee morning but would like a copy of the booklet, please call into the school office to collect one or contact my PA, Ms Tam. We hope that you find it helpful! Sổ tay Toán học dành cho Quý phụ huynh Tuần trước, tôi có đề cập đến buổi Cà phê Sáng chủ đề Toán học dành cho phụ huynh, được tổ chức vào ngày 15 tháng 1. Các vị phụ huynh tham dự đã được phát một quyển sổ tay Toán học, trong đó có giải thích rõ phương pháp dạy cộng, trừ, nhân, chia tại trường BVIS. Nếu Quý vị không thu xếp được thời gian tham dự buổi Cà phê Sáng nhưng vẫn muốn có quyển sổ tay toán học, vui lòng liên hệ với văn phòng Nhà Trường hoặc Cô Tâm, trợ lý riêng của tôi. Tôi mong rằng quyển sổ này sẽ giúp Quý vị tiện theo dõi và hỗ trợ việc học của các em. Community learning Today in our Primary School assembly, we told the children about our whole school ‘Mufti Day’ which will take place next Friday, 30th January. Ms Gillie, BVIS Community Learning Coordinator, has organised this to raise money to help less fortunate children in HCMC access after school activities. Please see the advertisement in this newsletter. Please help your child to remember that they may wear their own clothes in school on 30.01.15 but, for the privilege of doing so, they should bring 50,000 VND to school. We would like all of our children to be Community Carers that day! Học tập về cộng đồng Hôm nay, trong buổi sinh hoạt của khối Tiểu học, chúng tôi đã thông báo cho các em học sinh về “Ngày không đồng phục” diễn ra vào thứ Sáu ngày 30 tháng 1. Cô Gillie, điều phối học tập về cộng đồng của trường BVIS, đã đứng ra tổ chức hoạt động quyên góp nàyđể giúp những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh được tham gia những hoạt động sau giờ học. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về hoạt động này qua poster đính kèm trong tuần báo này. Mong Quý phụ huynh nhắc nhở các em nếu muốn mặc quần áo tự do đến trường vào ngày 30 tháng 1 năm 2015, các em cần mang theo 50,000 VND để đóng góp vào quỹ. Mong rằng tất cả các em sẽ nhiệt tình ủng hộ hoạt động vì cộng đồng này! House Competitions Every year we hold Sports Mornings and Swim Galas in the Primary School but this week saw our very first house PE competition – football! All children from Y1 – Y6 participated as Mr Steve explains: Primary House Competition by Mr Steve Kenny The aim of this initiative was to build a range of key skills including leadership, problem solving and collaborative learning through sport and PE based activities. These skills are all essential in teaching students how to become independent learners. The children participated in football skills, competed in a house football tournament and took part in group swimming activities. The week was a great success and it was clear to see from the children’s comments, smiling faces and enthusiasm that they thoroughly enjoyed themselves. Thi đua giữa các Đội nhà Hằng năm khối Tiểu học đều tổ chức Ngày hội Thể thao và Hội thi Bơi lội, nhưng trong tuần này chúng tôi đã có dịp chứng kiến giải Bóng đá Liên đội đầu tiên! Tất cả các em học sinh từ Lớp 1- Lớp 6 đã tham gia tranh tài dưới sự dẫn dắt của thầy Steve. Tường thuật giải đấu Liên đội - Thầy Steve Kenny Mục đích chính của hội thao là tạo điều kiện để các em xây dựng những kỹ năng quan trọng như kỹ năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề và học tập theo nhóm thông qua những hoạt động thể dục thể thao. Những kỹ năng này sẽ giúp các em học cách học tập một cách độc lập. Các em học sinh đã tham gia vào những hoạt động phát triển kỹ năng đá bóng, thi đấu trong giải Bóng đá Liên đội và tham gia các hoạt động bơi lội theo nhóm. Các hoạt động đã được đón nhận một cách nồng nhiệt và chúng tôi có thể thấy được điều đó qua phản hồi cùng những gương mặt tươi cười của các em. From Ms Rosy Clark, Primary Headteacher Thông điệp từ Cô Rosy Clark, Trưởng cơ sở Mầm Non và Tiểu Học 3
 • 4. 4 House Football Results Year 1 Points Dalat 1st 200 Hanoi 2nd 150 Saigon 3rd 75 Hue 75 Year 2 Dalat 1st 200 Hanoi 2nd 150 Hue 3rd 100 Saigon 4th 50 Year 3 Dalat 1st 200 Hue 2nd 150 Hanoi 3rd 100 Saigon 4th 50 Year 4 Dalat 1st 200 Saigon 2nd 150 Hue 3rd 100 Hanoi 4th 50 Year 5 & 6 Hue 1st 200 Hanoi 2nd 150 Saigon 3rd 100 Dalat 4th 50 Combined Total House Position Total House points Dalat 1st 875 Hue 2nd 625 Hanoi 3rd 600 Saigon 4th 425 Kết quả Giải Bóng đá Liên đội khối Tiểu học Lớp 1 Hạng Điểm Đà Lạt 1 200 Hà Nội 2 150 Sài Gòn 3 75 Huế 75 Lớp 2 Đà Lạt 1 200 Hà Nội 2 150 Huế 3 100 Sài Gòn 4 50 Lớp 3 Đà Lạt 1 200 Huế 2 150 Hà Nội 3 100 Sài Gòn 4 50 Lớp 4 Đà Lạt 1 200 Sài Gòn 2 150 Huế 3 100 Hà Nội 4 50 Lớp 5 & 6 Huế 1 200 Hà Nội 2 150 Sài Gòn 3 100 Đà Lạt 4 50 Tổng số điểm Nhà Hạng Tổng cộng Đà Lạt 1 875 Huế 2 625 Hà Nội 3 600 Sài Gòn 4 425 From Ms Rosy Clark, Primary Headteacher Thông điệp từ Cô Rosy Clark, Trưởng cơ sở Mầm Non và Tiểu Học Fundinotots The School is delighted to announce that Fundinotots is open with three sessions on offer (2 sessions for children aged 0 – 36 months and 1 session for children over 18 months old). We are hoping to offer a fourth session on Fridays in the near future depending on demand. Interested families can make the registration through the Admissions Office at (08) 3758 0709 – 111/888 or Admissions@bvisvietnam.com Nhà Trường vui mừng thông báo là lớp học làm quen Fundinotots được mở trở lại. Năm học này, chúng tôi sẽ bắt đầu với ba buổi làm quen (2 buổi dành cho các bé từ 0 – 36 tháng tuổi và 1 buổi dành cho các bé từ 18 tháng tuổi trở lên) và sẽ mở thêm buổi thứ tư theo nhu cầu về sau. Quý phụ huynh và các bé quan tâm tới khóa học làm quen này xin vui lòng liên hệ với bộ phận Tuyển sinh của Nhà Trường tại (08) 3758 0709 – 111/888 hoặc Admissions@bvisvietnam.com
 • 5. 5 From Mr Oliver Sargent, Assistant Head of Primary Thông điệp từ Thầy Oliver Sargent, Trợ lý học thuật Trưởng cơ sở Mầm Non và Tiểu Học Teddy Bears’ Picnic On Thursday morning it was the annual Teddy Bears’ Picnic in the Early Years department. The children from our BIS TX Campus in District 3 were invited over with their teddies to join in the fun on the school field. This year was even bigger than last with a whole range of activities for the children to partake in: teddy puppet making; singing teddy bear songs; construction; parachute games; even some time to play football. The children were also joined for a surprise visit by ‘The Three Bears’ - Daddy Bear, Mummy Bear and Baby Bear, from the story of ‘Goldilocks and the Three Bears’. The story was acted out for them before lunch. It was a lovely environment and it was great to see the children from both schools playing together – 170 children in total. As always a huge amount of time and preparation goes into making these events special and I would like to thank Ms Tara and the rest of the EYFS team for their hard work in making this another memorable event. Dã ngoại ngoài trời với Gấu bông Vào sáng thứ Năm tuần này, khối Tiểu học đã tổ chức hoạt động Dã ngoại với Gấu bông của các bé Mầm non. Các bé từ trường BIS Tú Xương đã cùng học sinh BVIS tham dự hoạt đông vui chơi trên sân cỏ của trường BVIS. Năm nay, chương trình được mở rộng với những hoạt động để các bé cùng tham gia như: làm rối teddy, hát các bài hát về gấu bông, lắp ráp mô hình, trò chơi với dù, ngoài ra các bé còn được chơi đá bóng. Các bé còn được giao lưu với “Gia đình 3 chú gấu”- Gấu cha, gấu mẹ và gấu con trong câu chuyện cổ tích “Goldilocks và gia đình nhà Gấu”. Gia đình nhà Gấu đã diễn lại câu chuyện cho các bé xem vào trước giờ ăn trưa. Hoạt động đã diễn ra trong không khí sôi nổi và thật vui khi được thấy 170 học sinh đến từ hai trường vui chơi, sinh hoạt cùng nhau. Như mọi năm, các nhân viên của nhà trường đã dành nhiều thời gian và công sức chuẩn bị để đóng góp cho thành công của sự kiện. Tôi muốn cám ơn cô Tara và đội ngũ giảng dạy khối Mầm non đã mang đến cho các bé một hoạt động đáng nhớ.
 • 8. 8 Primary House Football Competitions 8
 • 9. 9 Primary House Football Competitions 9
 • 11. 11 Greetings from Dalat. I’ve had a fantastic week away with the year 8s, walking up mountains, abseiling, building and paddling rafts, swinging from ropes high in the trees. It’s been an absolute pleasure to spend time with all the year group, but a big thank you to all the staff who have been away with me and on all the other trips this week. I know the exams have gone well for the older students, too. I’m sure their results will be testament to all their hard work revising. Have a wonderful weekend - I think lots of the students (and staff) will sleep extremely well! From Mr Simon Graves – Head of Secondary School Thông điệp từ Thầy Simon Graves – Trưởng cơ sở Trung Học 111111 Lời chào thân ái từ Đà Lạt. Tôi đã có một tuần lễ thật tuyệt vời khi được đồng hành cùng các em học sinh Lớp 8 trong các hoạt động leo núi, đu dây xuống núi, dựng và chèo những chiếc bè tự tạo, đu dây trên cao. Tôi rất vui và hài lòng khi được dành thời gian cùng các em học sinh. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến các nhân viên của trường đã cùng tôi tham gia chuyến đi này cũng như những chuyến đi khác trong tuần. Tôi được biết các em học sinh lớp lớn cũng đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi thử của mình. Tôi chắc chắn các em sẽ nhận được một kết quả xứng đáng với cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi trong suốt những tuần vừa qua. Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ. Tôi tin chắc tất cả các em (và cả giáo viên!) sẽ có một giấc ngủ ngon sau tuần lễ bận rộn này! Reminder: Clubs and Activities start on Monday 26th January. Please remember that you can log into your CHQ account to see the schedule of activities for your child. Lưu ý: Chương trình CLB và hoạt động ngoại khóa sẽ bắt đầu trở lại vào thứ Hai, ngày 26 tháng 1. Quý vị có thể truy cập cổng thông tin CHQ để tham khảo lịch hoạt động ngoại khóa của các em.
 • 12. 12 Year 7 Trip to Mui Ne 12
 • 13. 13 Year 8 Trip to Dalat 13
 • 14. 14 Year 9 Trip to Danang 14
 • 15. 15 Year 10 Trip to Danang 15
 • 18. 18 NHỊP CẦU THẾ GIỚI 8:30 - 13:00 08/02/2015 This is an invitation only event! | Chương trình chỉ dành cho khách có thư mời! 18
 • 19. 19 Communication Good communication is important to us and we would like to ensure that you have the correct contact information in order for you to call the school: School Number: Primary: (08) 37580709 Secondary: (08) 37580717 Extention number: Receptionist: 0 (For all general enquiries) Principal’s Office: 203 Jacynguyen@bvisvietnam.com (If you wish to contact the School Principal) Deputy General Director’s Office: 110 huongngo@bvisvietnam.com (If you wish to contact the Deputy General Director) Primary Office: 111 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding the Primary Section) Secondary Office: 0/211 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding the Secondary Section) Admissions Department: 888 admissionsmanager@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Admissions) Marketing Department: 216 anhnguyen@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Marketing) Finance Department: 220 (For all enquiries regarding school fees) Medical Room: 109 trangnguyen@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Medical Issues) Uniform Shop: 214 (For all enquiries regarding School Uniform) School Buses: (08) 35141714/15 vinhlinh@vinhlinhcorp.com or School contact: 111 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding School Buses) Thông tin liên hệ với nhà trường: Mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là điều rất quan trọng, và nhà trường muốn đảm bảo rằng các bậc phụ huynh có được các kênh liên hệ chính xác để gọi tới khi cần thiết: Số điện thoại Trường Quốc tế BVIS Hồ Chí Minh: Tiểu học: (08) 37580709 Trung học: (08) 37580717 Số máy lẻ: Lễ tân: 0 (Đối với những câu hỏi chung) Văn phòng Hiệu trưởng: 203 Jacynguyen@bvisvietnam.com (Nếu Quý vị muốn liên hệ với Văn phòng Hiệu trưởng – thông qua thư ký Hiệu trưởng) Văn phòng Phó Tổng Giám đốc: 110 huongngo@bvisvietnam.com (Nếu Quý vị muốn liên hệ với Phó Tổng Giám đốc - thông qua Thư ký PTGĐ) Văn phòng khối Tiểu học: 111 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Tiểu học) Văn phòng khối Trung học: 0/211 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Trung học) Phòng Tuyển sinh: 888 admissionsmanager@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Tuyển sinh) Phòng Marketing: 216 anhnguyen@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Marketing) Phòng Kế toán: 220 (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến đóng học phí) Phòng y tế: 109 trangnguyen@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến y tế) Cửa hàng đồng phục: 214 (Đối với tất cả những câu hỏi về Đồng phục học sinh) Phụ trách xe Buýt đưa đón học sinh: (08) 35141714/15 vinhlinh@vinhlinhcorp.com hoặc số máy lẻ của Trường: 111 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những vấn đề liên quan đến xe buýt đưa đón học sinh) 19