Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Drivkrafter bakom digitaliseringen (ppt)

 1. Drivkrafter bakom digitaliseringen 15 mars 2016 Annelie Lundqvist, Chief Digital Officer @CDOannelie Håkan Petersson, Senior Vice President @HakanPetersson
 2. EU Benchmarking Study, 2013-2015 Capgemini utför denna studie i samarbete med IDC, Rand, DTi och ISPractice/Indigov på uppdrag av European Commission DC Communications Networks, Content and Technology  Digital by default or detour (2013)  Delivering on the European advantage (2014)  Future-proofing eGovernment for a Digital Single Market (2015)
 3. 3Copyright © Capgemini 2016. All Rights Reserved Ifi Sourcingdagarna | Mars 2016 Sammanfattning  Studien visar att vi behöver öka anpassningstakten för att Sveriges myndigheter ska vara framtidssäkrade och leva upp till idén kring en ”24-timmarsmyndighet”  Sverige ligger visserligen i framkant i Europa angående utbudet och kvaliteten av e-tjänster, tillsammans med Danmark, Finland och Norge, men vi får toppbetyg enbart vad gäller användarvänligheten av våra e-tjänster  Att sajterna inte är mobilanpassade är särskilt oroväckande med tanke på den höga andelen av svenskar som använder internet från mobila enheter Ökad takt behövs för att Sveriges myndigheter ska vara framtidssäkrade
 4. 4Copyright © Capgemini 2016. All Rights Reserved Ifi Sourcingdagarna | Mars 2016 Studien som pågått i 12 år är uppdelad i tre delar - medborgarnas upplevelse, möjligggörare samt livshändelser Bedömning av livshändelser3 Möjliggörare, kartläggning av implementation 2 Medborgarnas upplevelse av offentliga e-tjänster 1 28,000 medborgare inom 33 europeiska länder. 27 frågor om 19 medborgartjänster Implementation av möjliggörare för offentliga e-tjänster: eID, eDocuments, Authentic Sources, eSafe och Single Sign On 7 livshändelser har studerats i detalj. 15 - 30 specifika tjänster per livshändelse Totalt 100.000+ datapunkter
 5. 5Copyright © Capgemini 2016. All Rights Reserved Ifi Sourcingdagarna | Mars 2016 Starta företag 11% av Europas medborgare är egna företagare 45% skulle vilja vara sin egen chef om de bara kunde Källa: Digital by default or detour Bastjänster som registering och anställa personal fungerar bäst. Svagt stöd att starta ett företag i annat land. Sverige relativt bra jämfört med de andra länderna
 6. 6Copyright © Capgemini 2016. All Rights Reserved Ifi Sourcingdagarna | Mars 2016 Förlora och hitta nytt arbete 23 miljoner europeiska medborgare saknar anställning Källa: Digital by default or detour Arbetssökande använder offentliga e-tjänster mindre. Är missnöjda vid försök Föredrar personligt möte. Sverige har en tydlig förbättringspotential
 7. 7Copyright © Capgemini 2016. All Rights Reserved Ifi Sourcingdagarna | Mars 2016 Livet som student 95% av studenterna använder Internet dagligen 80% använder mobilt Internet dagligen Källa: Digital by default or detour Svaga områden är utlandsrelaterade. Att inte känna till är största hindret för användning. Sverige relativt bra position som kan bli bättre
 8. 8Copyright © Capgemini 2016. All Rights Reserved Ifi Sourcingdagarna | Mars 2016 Var står Sverige jämfört med resten Europa? Källa: Future-proofing eGovernment for a Digital Single Market Sveriges utgångsläge är bra. Fortsätt utvecklas inom mobilitet och transparens Fortsatt satsning för att få utdelning på gjorda investeringar
 9. 9Copyright © Capgemini 2016. All Rights Reserved Ifi Sourcingdagarna | Mars 2016 Var står Sverige jämfört med resten Europa? Källa: Future-proofing eGovernment for a Digital Single Market Tidsbesparing och flexibilitet är de fördelar som upplevs starkast För Sverige är enkelhet viktigast
 10. 10Copyright © Capgemini 2016. All Rights Reserved Ifi Sourcingdagarna | Mars 2016 Antalet mobila internetanvändare exploderar samtidigt som var fjärde europé inte har internetaccess i hemmet Mobilanpassade e-tjänster är en framgångsfaktor 27% av sajterna mobilanpassade i Europa och 44% i Sverige 1 Källa: Future-proofing eGovernment for a Digital Single Market
 11. 11Copyright © Capgemini 2016. All Rights Reserved Ifi Sourcingdagarna | Mars 2016 Den moderna digitala medborgaren önskar en tydlig återkoppling i sin interaktion Transparens: 61% i Sverige jämfört med 51% på europeisk nivå. Omfattar att informera om processer, svarstider och delta i beslutsprocesser Källa: Future-proofing eGovernment for a Digital Single Market
 12. 12Copyright © Capgemini 2016. All Rights Reserved Ifi Sourcingdagarna | Mars 2016 Den moderna digitala medborgaren har nya beteende och behov. Bemötandet ska vara anpassat, smart och enkelt Användarvänlighet: 84% i Sverige jämfört med 73% på europeisk nivå Generation Y är de flitigaste och mest kritiska kunderna Källa: Future-proofing eGovernment for a Digital Single Market
 13. 13Copyright © Capgemini 2016. All Rights Reserved Ifi Sourcingdagarna | Mars 2016 Slutsatser  I jämförelse med det europeiska genomsnittet har Sverige en högre digitaliseringsgrad:  Användarvänlighet: 84% i Sverige jämfört med 73% på europeisk nivå  Transparens: 61% i Sverige jämfört med 51% på europeisk nivå  Tillgång till e-tjänster från utlandet: 68% i Sverige jämfört med 58% på europeisk nivå  Autentisering: 63% i Sverige jämfört med 50% på europeisk nivå  Sverige ligger i framkant i Europa angående utbudet och kvaliteten av e-tjänster tillsammans med Danmark, Finland och Norge (som ligger före)  Att sajterna inte är mobilanpassade är särskilt oroväckande med tanke på den höga andelen av svenskar som använder internet från mobila enheter  Framtidens uppkopplade svenskar kommer att ställa ännu högre krav Ökad takt behövs för att Sveriges myndigheter ska vara framtidssäkrade
 14. FUTURE GOVERNMENT - THE 2025 STORY • -
 15. DRIVKRAFTER BAKOM DIGITALISERINGEN
 16. DAGENS DIGITALA BANK
 17. SNABBA TEKNIKUTVECKLINGEN
 18. DÅ DIGITALA INNOVATIONER IDAG HÄR
 19. DIGITALA MEDBORGARE
 20. DIGITALA MEDBORGARE
 21. SAMHÄLLSUTVECKLING
 22. NYA BETEENDEN & BEHOV
 23. CONNECTED (TILL SAKER)
 24. CONNECTED (TILL DIG SJÄLV)
 25. CONNECTED LIVES
 26. SMARTA MASKINER & ALGORITMER
 27. DIGITALT LEDARSKAP
 28. Verksamhet och IT, Business Mon Amour Allt har ett digitalt sammanhang Digital vision is centered around customer value Min unika upplevelse DIGITALA INVESTERINGAR GER DIGITALA FÖRDELAR Verksamheten och IT arbetar separat ”Digitalt” klistras ovanpå äldre plattformar och processer IT strategin fokuserar på kostnadsreduktion och hantera infrastruktur Kundservice med manuella processer Förmågan att förändra sig avgörande
 29. DITT DIGITALA EKO-SYSTEM
 30. Alicia Service Designer David Data Scientist Amelia Platform specialist Alicia understands the changed behavior and needs of the user, the customer and the business. She designs awesome services David knows how to turn data into insights. He enables the new data landscape of the connected people and things Amelia knows different platforms, Cloud technologies and DevOps practices + tools. She builds future ready solutions FRAMTIDA KOMPETENSER ÄR MULTI-SKILLS
 31. Digital vision is centered around customer value SKAPA DIGITALT EKO-SYSTEM MED DITT DNA • Vilka är vi? • Varifrån kommer vi? • Var befinner vi oss? • Var är vi på väg? • Hur tar vi oss dit?
 32. Förmågan att förändra sig avgörande Bimodal Digital vision is centered around customer value FRAMTIDA SOURCING FÖR DIGITALA LEDARE Digitalt eko-system för nya tjänster och tillväxt Dra nytta av delningsekonomin Onshore, Offshore, Noshore Innovationsorganisationen – vi diskuterar hur vi kan bli mer innovativa Beställarorganisationen - Samma styrmodell oavsett stabilt eller agilt Produktionsorganisationen – vi kan och gör själva
 33. Digitala medborgare & snabb teknikutveckling Vårt samhälle som utvecklas DIGITALA LEDARE HAR SMARTA EKO-SYSTEM Drivkrafter bakom digitalisering
 34. Tack! annelie.lundqvist@capgemini.com @CDOannelie hakan.petersson@capgemini.com @HakanPetersson
Publicidad