Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
AMALAN PEDAGOGI
ABAD KE-21
PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH MERSING
Tranformasi pendidikan tetap berlaku untuk
terus bersaing di peringkat dunia
• KLSR
• KBSR (1983)
• KBSM (1989)
• KSSR (20...
Peningkatan
kualiti
pembelajaran dan
pengajaran (High
quality learning
and teaching)
• strategi pembelajaran
secara langsu...
Penandaarasan sekolah rintis bilik
darjah abad ke-21
Pembinaan modul pedagogi
kreatif dan Inovatif
2014
Penjelasan hala
tu...
Perbandingan
Aspek Konvensional Abad ke-21
Dimensi Memberi maklumat Membina maklumat
Fokus Pembelajaran Isi Pelajaran Bela...
Kaedah Pengajaran Terhad Terbuka
Pendekatan
pembelajaran
luaran Mendalam
Struktur
pembelajaran
Tetap Fleksibel
Model penga...
3
4
5
6 2
1
7 TERAS UTAMA DALAM PEDAGOGI
ABAD KE-21
Perancangan Pengajaran,Kandungan
dan Penyampaian
Mencipta Persekitaran Pengajara...
TERAS: 1
PERANCANGAN PENGAJARAN,
KANDUNGAN & PENYAMPAIAN
PLANNING
STARTING TO PLAN
When planning the structure of the lesson,
teachers need to start with 4 factors which affect
th...
4 FACTORS
LEARNING OBJECTIVES
What you want your students
to learn
CHARACTERISTICS OF THE
LEARNERS
Where they are at i...
A good lesson plan that uses a 3-part
structures will include
1. Clear learning objectives and outcomes
2. A structure bas...
3 PARTS STRUCTURES
STARTER
(PEMULA/PENGENALAN)
 LEARNING EPISODES
(EPISOD PENGAJARAN)
PLENARY/CLOS
URE
(PLENARI/PENUTUP)
STARTER
“lesson shouldbe
carefully designedto
ensure that there is
time to warmup,
develop new learning
andto reflect on t...
STARTER
“lesson begins with a
starter that capture
students’ interest and
motivate them to learn
more”
“it helps to practi...
LEARNING EPISODES/
EPISOD PENGAJARAN
PLENARY/CLOSURE
PLENARI/PENUTUP
Check the lesson’s
objectives have
been met
Encourage curiosity
in future learning
Enco...
• Teacher can asses what learning has
taken place and use this for future
planning
• Students know what they have
learned ...
CHECKING YOUR PLANNING
5 E’s are
popular way
to remember
what is
needed for a
successful
lesson
ENGAGE- gain
students
in...
 EXPLAIN -
students are
involve in
discussion,
student to
student, students
with a teacher,
students engaging
with ICT, s...
LEARNING OUTCOMES/
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Apa yang akan
diperoleh
pelajar dan
mengapa?
 Merupakan fokus pembelajaran dan
pengajaran
 Boleh dicapai
 Boleh diukur
 Jelas dan Berfokus- Ditulis dan
diterangkan...
 Mengandungi kata Kerja Aktif cth:
mengenalpasti (identify),
menyenaraikan (list down),
mengkelaskan (classifying)
 Obje...
SUCCESS CRITERIA/
KRITERIA KEJAYAAN
o Satu cara untuk
mengetahui
pembelajaran
yang diiginkan
telah tercapai
o Bila dan dim...
o Dipapar dan diterangkan/dinyatakan
dalam bahasa yang mudah difahami
o Mempunyai kaitan dengan objektif
pembelajaran, dan...
• Langkah-langkah secara tersusun
dan spesifik cth : Saya boleh…, Saya
akan berjaya sekiranya…
• Menggalakkan pelajar untu...
TERAS PEDAGOGI: 2
MENCIPTA
PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN YANG
POSITIF
Pada akhir, sesi anda akan dapat :
• Memahami respon murid kepada pujian positif
• Memahami perancangan pengajaran yang ba...
PERSEKITARAN
YANG POSITIF?
Tempat murid
melibatkan diri ;
mengambil
bahagian serta
menumpukan
perhatian dalam
pembelajaran...
ASPEK-ASPEK
PERSEKITARAN
FIZIKAL YANG
PERLU ADA?
SUSUNAN DAN REKA
BENTUK FIZIKAL
KEBERSIHAN
PENCAHAYAAN,
PENGUDARAAN DAN
S...
BEBERAPA GARIS PANDUAN BERKENAAN
PENGGUNAAN RUANG BILIK DARJAH
:
BEBERAPA GARIS PANDUAN BERKENAAN PENGGUNAAN
RUANG BILIK D...
BEBERAPA GARIS PANDUAN BERKENAAN
PENGGUNAAN RUANG BILIK DARJAH
:
4. RUANG PERGERAKAN (TRAFIK) YANG
SELESA.
• Susun atur di...
Model Bilik
Darjah
Transformasi Bilik Darjah
SUSUNAN DALAM KUMPULAN KECIL
BEBERAPA GARIS PANDUAN BERKENAAN
PENGGUNAAN RUANG BILIK DARJAH
:
KEDUDUKAN KERUSI MEJA DALAM KUMPULAN KECIL :
+ CARA INI M...
MENCIPTA PERSEKITARAN PENGAJARAN YANG
POSITIF mengarah kepada dua aspek iaitu;
• Perkembangan Persekitaran Fizikal
• Perke...
ASPEK-ASPEK
PERSEKITARAN
EMOSI YANG
PERLU ADA?
Menetapkan
peraturan dan
rutin yang
konsisten. Menggalakkan
murid mematuhi
...
APAKAH
YANG
KITA
FAHAMI
DENGAN
EMOSI?
Emosi ialah satu perasaan
afektif yang dialami oleh
seseorang individu dalam
sesuatu...
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMBERIKAN KESAN KEPADA
PERSEKITARAN PSIKOSOSIAL
YANG SIHAT IALAH
PENDEKATAN
PENGAJARAN
GAYA
KEPIMPINAN...
Mengetahui Kehadiran Murid
Peraturan yang ditetapkan oleh guru
semasa sesi pembelajaran dan
pengajaran
TRAFFIC LIGHT CARD – Boleh digunakan bagi mengetahui
tahap pemahaman murid dalam pembelajaran mereka.
PAPAN GANJARAN
SUDUT BACAAN
HASIL KERJA MURID DIPAMERKAN
OBJEKTIF
PELAJARAN
TARIKH:
HARI:
KEHADIRAN
TAJUK PDP
KRITERIA
KEJAYAAN
PERKARA-PERKARA YANG PERLU ADA DI PAPAN PUTIH
TERAS: 3
PENTAKSIRAN UNTUK
PEMBELAJARAN (AfL)
PENTAKSIRAN
• Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan
maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta
pertimbangan...
3 Perkara Penting
1. Menggunakan Strategi maklum balas
2. Menggunakan Pentaksiran Berterusan
3. Menyediakan peluang untuk ...
Maklum balas guru terhadap hasil
kerja murid.
• Guru memberikan maklum balas secara lisan
atau bertulis.
• Ganjaran akan d...
Perancangan Untuk Pelaksanaan ALF
• Strategi ALF yang manakan anda akan
gunakan untuk menyoal.
• Bagaimana Cara menggunaka...
Cara Pentaksiran
• Secara individu.
• Secara berpasangan.
• Secara Kumpulan.
PENTAKSIRAN INDIVIDU
PENTAKSIRAN SECARA BERPASANGAN
PENTAKSIRAN BERKUMPULAN
TERAS: 4
PEMBELAJARAN
KOPERATIF & KOLABORATIF
PEMBELAJARAN
KOPERATIF
&
KOLABORATIF
Pembelajaran Kolaboratif adalah satu kaedah pengajaran dan
pembelajaran di mana murid-murid bekerja dalam kumpulan
untuk m...
Pembelajaran koperatif adalah satu jenis pembelajaran kolaboratif
yang khusus. Di dalam pembelajaran koperatif, pelajar be...
KOPERATIF
Satu strategi pembelajaran
berteraskan pasukan kecil.
Setiap murid
bertanggungjawab tentang
pencapaian diri send...
KOPERATIF
Pergantungan positif setiap
ahli kumpulan dalam
menentukan kejayaan
pasukan.
KOLABORATIF
Tiada ‘kontrak’ / perga...
KOPERATIF
Peranan guru sebagai
fasilitator, menstrukturkan dan
memantau aktiviti pasukan
mencapai objektif.
KOLABORATIF
Ti...
Model Johnson & Johnson
Agar pembelajaran koperatif berkesan, guru
perlu mengajar kemahiran sosial kepada pelajar.
Kepimpi...
Murid bergilir-gilir memberi
pendapat secara berpasangan
Contoh:
• Senaraikan kata sifat untuk
menggambarkan sesuatu watak...
Secara berpasangan, murid
berkongsi pendapat dengan
rakan untuk satu jangkamasa
yang telah ditetapkan.
Kemudian, mereka be...
• Murid duduk dalam kumpulaan
berempat atau berenam.
• Salah seorang dilantik menjadi
jurutulis.
• Kumpulan diberi tugasan...
• Secara berpasang, murid
bergilir peranan sebagai
orang yang bertanya dan
orang yang memberi
bimbingan.
• Berguna dalam p...
Murid berdiri, angkat tangan
dan cari pasangan untuk
berbincang.
• Struktur ini sesuai untuk
• pembinaan kumpulan,
• pempr...
• Murid duduk dalam kumpulan
5-6 orang.
• Setiap ahli diberi tugas
tertentu.
• Mereka membentuk
kumpulan baru membincang
k...
• Murid duduk berpasangan.
• Pada masa-masa tertentu
sepanjang kelas, suruh
murid berpaling ke arah jiran
sebelah untuk be...
• Setiap ahli kumpulan
“fikirkan” tentang satu
soalan daripada apa yang
mereka telah belajar
• Kemudian, mereka
“berpasang...
• Murid berbincang dalam
“kumpulan” satu masalah.
Contoh : sumbangsaran
perbendaharaan kata
tentang alam sekitar
• Murid b...
• Tampal 4 jawapan kepada
sudut bilik darjah.
• Kemukakan murid satu
soalan betul/salah dan minta
mereka berdiri di hadapa...
• Kemukakan soalan pendapat
kepada murid.
• Terangkan bahawa 1 mewakili
sangat tidak setuju dan 10
mewakili sangat setuju....
TERAS: 5
KEMAHIRAN PENYOALAN
&
BERFIKIR
OBJEKTIF
1. Menjelaskan konsep penyoalan dalam PdP
2. Mendedahkan teknik penyoalan yang efektif
3. Mengaplikasikan teknik ...
PENYOALAN
Kemahiran pedagogi yang perlu
ada pada setiap guru
Berkesan mendorong dan merangsang
pemikiran pelajar
Meningkat...
KONSEP KBAT
• Keupayaan utk mengaplikasikan
pengetahuan, kemahiran dan nilai
dalam membuat penaakulan dan
refleksi bagi me...
KONSEP PENYOALAN
• Apa jua pernyataan atau
perlakuan yang memerlukan
maklum balas murid. Selain
daripada lisan, penyoalan
...
TUJUAN
Menarik
minat
Merangsang
penglibatan
murid
Ulang kaji
Merangsang
utk
berbincang
Berfikir
secara
kreatif
Uji
keboleh...
Tahukah anda…
• Guru menyoal dua soalan pada setiap minit
• Masa untuk menyoal merangkumi satu pertiga
daripada masa kesel...
Jenis soalan
Soalan
Tertutup
Aras rendah
Jawapan terhad
Soalan langsung – Murid
mengingat semula/
pengetahuan
Org yg berta...
PERMAINAN TANYA SOALAN
(SOALAN TERTUTUP)
Teknik - Taksonomi Bloom
Penilaian
Sintesis
Analisis
Aplikasi
Kefahaman
Pengetahuan
Benjamin S.Bloom / 1956
KBAT
ARAS
REND...
Taksonomi Anderson
Anderson 2001
Mengingati
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisa
Menilai
Mencipta
PERMAINAN SOALAN
(TERBUKA)
PERSONALITI
DAUN
Dan
PENGGUNAAN SUMBER
Kata kerja – Taksonomi Anderson
Kata kerja yang menghuraikan hasil pembelajaran pada aras mengingat:
definisikan huraikan ...
Sambungan…
Kata kerja yang menghuraikan hasil pembelajaran pada aras analisis:
pecahkan tunjukkan bahagikan
hubungkan buat...
Tiga Jenis Pemikiran Aras Tinggi
Pemikiran kritis
Menginterpretasi, menguji, menilai, memberi justifikasi,
mengkritik, me...
Bilik Darjah Yang Mengamalkan Penyoalan
RASA
 Soalan dan idea dihargai
 Murid selesa mengemukakan
soalan
 Murid lain me...
7 Jenis Pemikiran Asas (Thing Trix)
Mengalakkan Murid berfikir
Jenis Pemikiran Permulaan Soalan
1. Ingat Semula Siapakah
B...
Faedah Pelaksanaan KBAT
 Pelajar boleh membanding, menganalisis dan membuat
inferens berupaya meningkatkan kefahaman dan ...
TERAS: 6
PEMBEZAAN
shamz9978 105
 Menjelaskan pembezaan dan
memahami mengapa ia membantu
memaksimumkan kejayaan murid
 Menggunakan pelbagai strategi untu...
Apa itu
pembezaan ?
shamz9978 107
JIKA ANDA SEORANG YANG HEBAT, SILA SELESAIKAN MASALAH INI
Jenis-jenis
pembezaan
Kandungan Proses Produk
Persekitaran
Pembelajaran
shamz9978 111
Kandungan
Pengetahuan
Kemahiran
Idea
Konsep
Cara untuk pembezaan
kandungan
Meningkatkan
kesukaran
konsep
Menggunakan
pelbagai cara untuk
menyampaikan
konsep utama
Gab...
Cara untuk
melaksanakan
pembezaan
proses
Menggunakan
kumpulan
yang
fleksibel
/kluster
Mempelbagaikan
pilihan aktiviti
berg...
Pembezaan Produk
Bagaimana murid
menunjukkan apa
yang telah dipelajari
Hasil berbeza antara
murid/kumpulan
Hasil akhir
Pembezaan
Persekitaran
Memastikan suasana
yang menggalakkan
pembelajaran
Iklim pembelajaran
dimana pembelajaran
berlaku se...
Cara
melaksanakan
pembezaan
persekitaran
Memberi peluang kepada
semua murid untuk
menggunakan kekuatan
mereka, minat dan
k...
• Senaraikan 3 perkara yang
anda pelajari pada hari ini
• Senaraikan 3 perkara
penting yang anda pelajari
pada hari ni
• B...
TERAS: 7
PENGETAHUAN
PROFESIONALISME
&
REFLEKSI
PENGETAHUAN
PROFESIONAL
Menunjukkan
keyakinan dan
kepakaran
Melaksanakan
sukatan mata
pelajaran/unit
dengan cekap
Memberik...
AKRONIM PERINGKAT ASPEK-ASPEK
A 1. Analysis Learners
(Analisis Pelajar)
 Menganalisis kumpulan
sasaran atau pelajar adala...
AKRONIM PERINGKAT ASPEK-ASPEK
S 2. State Objective
(Nyatakan Objektif)
 Objektif pengajaran dan pembelajaran perlu
dinyat...
AKRONIM PERINGKAT ASPEK-ASPEK
S 3. Select method,
media and material
(Pemilihan Kaedah,
Media dan Bahan
Sumber)
 Pemiliha...
AKRONIM PERINGKAT ASPEK-ASPEK
S 3. Select method,
media and material
(Pemilihan Kaedah,
Media dan Bahan)
 Menurut Mc Alpi...
AKRONIM PERINGKAT ASPEK-ASPEK
U 4. Ultilise media and
material
(Penggunaan ,
Media dan Bahan)
 Semak/pratonton/kaji bahan...
AKRONIM PERINGKAT ASPEK-ASPEK
R 5. Require Learner
Participation
(Penglibatan Pelajar
Dalam
Pembelajaran)
 Sesuatu pembel...
AKRONIM PERINGKAT ASPEK-ASPEK
E 6. Ealuate and Revise
(Nilai dan Semak
Semula)
 Sebenarnya langkah ini menyentuh dua aspe...
REFLEKSI
• Mengikut Dewey (1993), kemahiran
membuat refleksi merupakan proses
berfikir secara aktif, berterusan dan teliti...
Tujuan Refleksi
Tujuan Refleksi
MENGENALPASTI KEBAIKAN DAN
KEBURUKAN SEMASA PROSES PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
Kebaikan
Keburukan
 Bahan Bantu Mengajar
...
MENGENALPASTI KEBAIKAN DAN
KEBURUKAN SEMASA PROSES
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
MENGENAL PASTI KAEDAH MEMPERBAIKI
PENGAJARA...
Refleksi dapat
membantu guru
belajar secara
optimum
daripada
kesilapan dan
pengalaman
lepas
Refleksi juga dapat
membantu
p...
Plenari
Idea-idea yang anda temui Perasaan yang telah anda alami
Soalan yang ada 2 perkara yang anda lakukan dengan
pembel...
AKTIVITI SEBELUM PELAJAR KELUAR KELAS
BUAT REFLEKSI DIRI UNTUK SLOT INI
1. Apa telah saya pelajari dari slot ini
2. Nyatakan perasaan anda terhadap apa-apa
saha...
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Bahan kursus ju kelas abad ke 21
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Bahan kursus ju kelas abad ke 21

Bahan kursus yang disampaikan oleh JU PAK21

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

Bahan kursus ju kelas abad ke 21

 1. 1. AMALAN PEDAGOGI ABAD KE-21 PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH MERSING
 2. 2. Tranformasi pendidikan tetap berlaku untuk terus bersaing di peringkat dunia • KLSR • KBSR (1983) • KBSM (1989) • KSSR (2011) • PIPP (2006 - 2010) • PPPM (2013 – 2025) MALAYSIA
 3. 3. Peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran (High quality learning and teaching) • strategi pembelajaran secara langsung dan secara tidak langsung • persekitaran yang kondusif bersifat futuristik,fleksibel, dinamik dan autentik BILIK DARJAH PEDAGOGI PERALATAN MEDIA
 4. 4. Penandaarasan sekolah rintis bilik darjah abad ke-21 Pembinaan modul pedagogi kreatif dan Inovatif 2014 Penjelasan hala tuju bilik darjah abad ke-21 LDP / PLC 2015 Pemantapan LDP / PLC pedagogi inovatif dan kreatif oleh pasukan guru kreatif Rujukan Sekolah Bestari Sekolah Amanah 2016 Membudayakan sepenuhnya bilik darjah abad ke-21 Pelaksanaan Pengurusan Bilik Darjah Abad Ke-21
 5. 5. Perbandingan Aspek Konvensional Abad ke-21 Dimensi Memberi maklumat Membina maklumat Fokus Pembelajaran Isi Pelajaran Belajar untuk belajar Strategi Pembelajaran Berinteraksi Bekerjasama dan berinteraksi Matlamat Pembelajaran Kawalan luaran Autonomi Teori Pembelajaran Tingkah laku Kognitif Peranan guru Mengajar Fasilitator 1
 6. 6. Kaedah Pengajaran Terhad Terbuka Pendekatan pembelajaran luaran Mendalam Struktur pembelajaran Tetap Fleksibel Model pengajaran Berpusatkan guru Berpusatkan murid Objektif pembelajaran Pemindahan maklumat Pertukaran idea/pemikiran Kaedah pembelajaran Pasif Aktif
 7. 7. 3 4 5 6 2 1
 8. 8. 7 TERAS UTAMA DALAM PEDAGOGI ABAD KE-21 Perancangan Pengajaran,Kandungan dan Penyampaian Mencipta Persekitaran Pengajaran yang Positif Pentaksiran Untuk Pembelajaran Pembelajaran Kolaboratif dan Koperatif  Kemahiran Penyoalan dan Berfikir Pembezaan Pengetahuan Profesional dan Refleksi
 9. 9. TERAS: 1 PERANCANGAN PENGAJARAN, KANDUNGAN & PENYAMPAIAN
 10. 10. PLANNING STARTING TO PLAN When planning the structure of the lesson, teachers need to start with 4 factors which affect the delivery of the lesson:
 11. 11. 4 FACTORS LEARNING OBJECTIVES What you want your students to learn CHARACTERISTICS OF THE LEARNERS Where they are at in their learning and what their range of needs are PRACTICAL REQUIREMENTS Learning resources TEACHING SPACE The physical environment and classroom set-up
 12. 12. A good lesson plan that uses a 3-part structures will include 1. Clear learning objectives and outcomes 2. A structure based on a starter or activity to engage students 3. Learning activities which challenge and motivate students while allowing children to be successful 4. Continuity with previous lessons 5. A variety of activities that recognise different learning needs and styles 6. Effective use of appealing and useful resources
 13. 13. 3 PARTS STRUCTURES STARTER (PEMULA/PENGENALAN)  LEARNING EPISODES (EPISOD PENGAJARAN) PLENARY/CLOS URE (PLENARI/PENUTUP)
 14. 14. STARTER “lesson shouldbe carefully designedto ensure that there is time to warmup, develop new learning andto reflect on the learning”
 15. 15. STARTER “lesson begins with a starter that capture students’ interest and motivate them to learn more” “it helps to practice skills, createa learning atmosphere” “arouse the interest”
 16. 16. LEARNING EPISODES/ EPISOD PENGAJARAN
 17. 17. PLENARY/CLOSURE PLENARI/PENUTUP Check the lesson’s objectives have been met Encourage curiosity in future learning Encourages students to think about how to transfer their learning
 18. 18. • Teacher can asses what learning has taken place and use this for future planning • Students know what they have learned and how they learnt it • Students can verbalise and reflect on their learning • The whole class learning is brought together as a cohesive learning • Students learn about the upcoming lesson • Students can relate it to real life situation
 19. 19. CHECKING YOUR PLANNING 5 E’s are popular way to remember what is needed for a successful lesson ENGAGE- gain students interest EXPLORE- a period of exploration for students to ask questions / try things out
 20. 20.  EXPLAIN - students are involve in discussion, student to student, students with a teacher, students engaging with ICT, student writing  ELABORATE- the information learnt is used in another way e.g : make a model, illustration EVALUATE- this can be by discussion, a quiz, test or using rubrics to check quality of students’ work
 21. 21. LEARNING OUTCOMES/ OBJEKTIF PEMBELAJARAN Apa yang akan diperoleh pelajar dan mengapa?
 22. 22.  Merupakan fokus pembelajaran dan pengajaran  Boleh dicapai  Boleh diukur  Jelas dan Berfokus- Ditulis dan diterangkan dalam bahasa yang difahami murid  Ia dengan jelasnya diasingkan daripada penerangan aktiviti  Guru menerangkan mengapa pelajar perlu mempelajari perkara tersebut  Beritahu pelajar apa yang akan mereka pelajari (tahu- ilmu pengetahuan, buat- kemampuan, faham- konsep)
 23. 23.  Mengandungi kata Kerja Aktif cth: mengenalpasti (identify), menyenaraikan (list down), mengkelaskan (classifying)  Objektif Pembelajaran merupakan fokus pengajaran dan pembelajaran  Para pelajar boleh menerangkan (jika ditanya) apa yang akan mereka pelajari dan sebabnya  Penyoalan dan penerangan guru adalah berfokus pada objektif pembelajaran  Dirujuk semasa dan di akhir pembelajaran bagi mengukur tahap perkembangan dan kefahaman pelajar
 24. 24. SUCCESS CRITERIA/ KRITERIA KEJAYAAN o Satu cara untuk mengetahui pembelajaran yang diiginkan telah tercapai o Bila dan dimana perlu menggunakan tenaga ,strategi dan pemikiran?
 25. 25. o Dipapar dan diterangkan/dinyatakan dalam bahasa yang mudah difahami o Mempunyai kaitan dengan objektif pembelajaran, dan memberitahu pelajar apa yang mereka akan lakukan bagi mencapai objektif pembelajaran o Mungkin dibezakan bagi memastikan semua pelajar boleh mencapai objektif pembelajaran o Merupakan peringatan kepada pelajar, bahagian yang perlu diberikan tumpuan bagi menghasilkan hasil kerja yang berkualiti
 26. 26. • Langkah-langkah secara tersusun dan spesifik cth : Saya boleh…, Saya akan berjaya sekiranya… • Menggalakkan pelajar untuk meramal dan menilai kejayaan mereka sendiri • Sekiranya ditanya, pelajar boleh menerangkan apa yang mereka perlu buat untuk mencapai kejayaan • Dirujuk secara berkala semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung
 27. 27. TERAS PEDAGOGI: 2 MENCIPTA PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG POSITIF
 28. 28. Pada akhir, sesi anda akan dapat : • Memahami respon murid kepada pujian positif • Memahami perancangan pengajaran yang baik, pengurusan bilik darjah yang berkesan dan menambahbaik tingkah laku murid • Memahami strategi pengajaran bijak • Memahami mengapa peraturan dan rutin sangat penting • Melihat kepada kepelbagaian peraturan dan rutin bilik darjah • Mewujudkan peraturan dan rutin untuk digunakan dalam bilik darjah
 29. 29. PERSEKITARAN YANG POSITIF? Tempat murid melibatkan diri ; mengambil bahagian serta menumpukan perhatian dalam pembelajaran dan pengajaran. Persekitaran yang positif adalah iklim ( suasana dan budaya ) yang mewujudkan motif dalam diri murid untuk bertindak ke arah mencapai matlamat pembelajaran dan pengajaran. Pengajaran yang positif melibatkan pengajaran, corak komunikasi, kemahiran guru dalam mengurus ; mengawal murid ; pelaksanaan aktiviti di dalam bilik darjah serta personaliti guru itu sendiri.
 30. 30. ASPEK-ASPEK PERSEKITARAN FIZIKAL YANG PERLU ADA? SUSUNAN DAN REKA BENTUK FIZIKAL KEBERSIHAN PENCAHAYAAN, PENGUDARAAN DAN SUSUNAN PERABOT SUMBER BAHAN PENGAJARAN RUANG PADA DINDING RUANG / SUDUT PEMBELAJARAN
 31. 31. BEBERAPA GARIS PANDUAN BERKENAAN PENGGUNAAN RUANG BILIK DARJAH : BEBERAPA GARIS PANDUAN BERKENAAN PENGGUNAAN RUANG BILIK DARJAH 1. SUSUNAN BILIK DARJAH: • Susunan bilik darjah yang membenarkan guru memantau dengan mudah dan cepat. • Susunan tidak menghalang pergerakan guru ke tempat duduk murid. • Memberikan peluang kontak mata antara guru dan murid. 2. KEDUDUKAN GURU. • Kedudukan guru berhampiran murid supaya dapat memberikan peluang kepada guru berinteraksi dengan muridnya. 3. PEMANDANGAN MURID. • Pemandangan murid mesti jelas dan tidak terhalang untuk melihat persembahan guru tanpa mengalih kerusi ataupun berdiri.
 32. 32. BEBERAPA GARIS PANDUAN BERKENAAN PENGGUNAAN RUANG BILIK DARJAH : 4. RUANG PERGERAKAN (TRAFIK) YANG SELESA. • Susun atur di dalam bilik darjah mesti memberikan peluang kepada guru dan murid untuk bergerak dengan mudah tanpa halangan. 5.RUANG PADA DINDING. • Dilekatkan Jadual Tugas / Jadual Waktu Kelas / Peraturan Bilik Darjah / Hasil Kerja Murid dan segala maklumat lain. • Situasi ini sekali gus dapat menimbulkan perasaan kesepunyaan kepada murid dalam kelas.
 33. 33. Model Bilik Darjah
 34. 34. Transformasi Bilik Darjah
 35. 35. SUSUNAN DALAM KUMPULAN KECIL
 36. 36. BEBERAPA GARIS PANDUAN BERKENAAN PENGGUNAAN RUANG BILIK DARJAH : KEDUDUKAN KERUSI MEJA DALAM KUMPULAN KECIL : + CARA INI MEMUDAHKAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID. + MURID BOLEH BERTUKAR MAKLUMAT / BERINTERAKSI / BERBINCANG DAN BERTUKAR PENDAPAT. + GURU HARUS SENTIASA MEMANTAU AKTIVITI MURID KERANA CARA INI MUDAH MENGALIH PERHATIAN MURID. + MURID-MURID BOLEH DITEMPATKAN DALAM KUMPULAN MENGIKUT PENCAPAIAN / KEBOLEHAN MEREKA.
 37. 37. MENCIPTA PERSEKITARAN PENGAJARAN YANG POSITIF mengarah kepada dua aspek iaitu; • Perkembangan Persekitaran Fizikal • Perkembangan Persekitaran Emosi
 38. 38. ASPEK-ASPEK PERSEKITARAN EMOSI YANG PERLU ADA? Menetapkan peraturan dan rutin yang konsisten. Menggalakkan murid mematuhi peraturan dan rutin sedia ada. Tetapkan dan gunakan ganjaran dan akibat yang telah dipersetujui (boleh dikaitkan dengan amalan seluruh sekolah)Menggunakan bahasa positif, kata- kata semangat dan motivasi. Menunjukkan pemahaman tentang tahap dan keperluan pengajaran setiap murid. Mempamer dan menggalakkan harapan yang jelas dan tinggi berdasarkan rasa hormat, penghargaan dan empati
 39. 39. APAKAH YANG KITA FAHAMI DENGAN EMOSI? Emosi ialah satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya. Emosi juga ditakrifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjolkan keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi.
 40. 40. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBERIKAN KESAN KEPADA PERSEKITARAN PSIKOSOSIAL YANG SIHAT IALAH PENDEKATAN PENGAJARAN GAYA KEPIMPINAN GURU BENTUK KOMUNIKASI
 41. 41. Mengetahui Kehadiran Murid Peraturan yang ditetapkan oleh guru semasa sesi pembelajaran dan pengajaran
 42. 42. TRAFFIC LIGHT CARD – Boleh digunakan bagi mengetahui tahap pemahaman murid dalam pembelajaran mereka.
 43. 43. PAPAN GANJARAN
 44. 44. SUDUT BACAAN
 45. 45. HASIL KERJA MURID DIPAMERKAN
 46. 46. OBJEKTIF PELAJARAN TARIKH: HARI: KEHADIRAN TAJUK PDP KRITERIA KEJAYAAN PERKARA-PERKARA YANG PERLU ADA DI PAPAN PUTIH
 47. 47. TERAS: 3 PENTAKSIRAN UNTUK PEMBELAJARAN (AfL)
 48. 48. PENTAKSIRAN • Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran merupakan satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan (LPM, 2000). Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang pelajar dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan.
 49. 49. 3 Perkara Penting 1. Menggunakan Strategi maklum balas 2. Menggunakan Pentaksiran Berterusan 3. Menyediakan peluang untuk pentaksiran diri dan rakan sekerja.
 50. 50. Maklum balas guru terhadap hasil kerja murid. • Guru memberikan maklum balas secara lisan atau bertulis. • Ganjaran akan diberikan kepada hasil kerja.
 51. 51. Perancangan Untuk Pelaksanaan ALF • Strategi ALF yang manakan anda akan gunakan untuk menyoal. • Bagaimana Cara menggunakan strategi ini ? Saya akan menyoal kepada kelas. Saya akan tunggu beberapa saat. Saya akan pilih murid untuk menjawab. Saya gunakan tindakbalas itu untuk menarik murid-murid lain ke dalam perbincangan.
 52. 52. Cara Pentaksiran • Secara individu. • Secara berpasangan. • Secara Kumpulan.
 53. 53. PENTAKSIRAN INDIVIDU
 54. 54. PENTAKSIRAN SECARA BERPASANGAN
 55. 55. PENTAKSIRAN BERKUMPULAN
 56. 56. TERAS: 4 PEMBELAJARAN KOPERATIF & KOLABORATIF
 57. 57. PEMBELAJARAN KOPERATIF & KOLABORATIF
 58. 58. Pembelajaran Kolaboratif adalah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran di mana murid-murid bekerja dalam kumpulan untuk menerokai suatu persoalan tertentu atau mencipta satu projek yang bermakna. Contohnya, sekumpulan pelajar yang berbincang tentang sesuatu topik diajar di sekolah atau murid dari sekolah berlainan berkongsi maklumat tentang satu tugasan. PEMBELAJARAN KOLABORATIF
 59. 59. Pembelajaran koperatif adalah satu jenis pembelajaran kolaboratif yang khusus. Di dalam pembelajaran koperatif, pelajar bekerjasama di dalam kumpulan kecil melakukan aktiviti yang berstruktur. Setiap individu bertanggungjawab melakukan tugas masing-masing. Hasil kerja mereka dinilaikan. Kumpulan pembelajaran koperatif bekerjasama dengan bersemuka satu sama lain. PEMBELAJARAN KOPERATIF
 60. 60. KOPERATIF Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan KOLABORATIF Berasaskan kepada idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkahlaku sosial. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual. PERBEZAAN
 61. 61. KOPERATIF Pergantungan positif setiap ahli kumpulan dalam menentukan kejayaan pasukan. KOLABORATIF Tiada ‘kontrak’ / pergantungan dalam kolaborasi bersama. PERBEZAAN
 62. 62. KOPERATIF Peranan guru sebagai fasilitator, menstrukturkan dan memantau aktiviti pasukan mencapai objektif. KOLABORATIF Tidak memerlukan pemantauan guru dan tidak berstruktur. PERBEZAAN
 63. 63. Model Johnson & Johnson Agar pembelajaran koperatif berkesan, guru perlu mengajar kemahiran sosial kepada pelajar. Kepimpinan Membuat keputusan Membina kepercayaan Komunikasi Pengurusan konflik Social Skills Kemahiran Sosial
 64. 64. Murid bergilir-gilir memberi pendapat secara berpasangan Contoh: • Senaraikan kata sifat untuk menggambarkan sesuatu watak. • Senaraikan elemen-elemen. • Kongsikan langkah-langah eksperimen • Ceritakan peristiwa yang berlaku dalam sebuah cerita.
 65. 65. Secara berpasangan, murid berkongsi pendapat dengan rakan untuk satu jangkamasa yang telah ditetapkan. Kemudian, mereka bertukar peranan. • Contoh: • Apakah perkara yang telah anda pelajari? • Apakah teknik penulisan yang sesuai digunakan?
 66. 66. • Murid duduk dalam kumpulaan berempat atau berenam. • Salah seorang dilantik menjadi jurutulis. • Kumpulan diberi tugasan yang memungkinkan banyak jawapan. • Setiap murid memberi jawapan dan jurutulis menulis jawapan. atau • Setiap murid menulis jawapan dalam sehelai kertas dan memberi kertas tersebut kepada ahli kumpulan di sebelahnya. Setiap ahli kumpulan menulis jawapan dalam kertas tersebut. • Pada akhir aktiviti, mereka boleh berkongsi maklumat dan mencari kesimpulan atau penyelesaian.
 67. 67. • Secara berpasang, murid bergilir peranan sebagai orang yang bertanya dan orang yang memberi bimbingan. • Berguna dalam pengajaran proses dan prosedur • Matematik – langkah demi langkah • Mengubah titik perpuluhan kepada pecahan
 68. 68. Murid berdiri, angkat tangan dan cari pasangan untuk berbincang. • Struktur ini sesuai untuk • pembinaan kumpulan, • pemprosesan dan menilai semula maklumat, • mengaktifkan kelas, • permulaan dan • penutup.
 69. 69. • Murid duduk dalam kumpulan 5-6 orang. • Setiap ahli diberi tugas tertentu. • Mereka membentuk kumpulan baru membincang kan tugas tersebut. • Kemudian, mereka kembali ke kumpulan asal dan mengajar rakan-rakan lain apa yang telah mereka pelajari.
 70. 70. • Murid duduk berpasangan. • Pada masa-masa tertentu sepanjang kelas, suruh murid berpaling ke arah jiran sebelah untuk berbincang hal yang sedang dipelajari. • Murid boleh membuat sumbangsaran, perbandingan atau memastikan pemahaman sesuatu pembelajaran.
 71. 71. • Setiap ahli kumpulan “fikirkan” tentang satu soalan daripada apa yang mereka telah belajar • Kemudian, mereka “berpasangan” dengan seorang ahli kumpulan untuk membincang respon. • Akhirnya, mereka “berkongsi” apa yang telah mereka pelajari dengan seluruh kumpulan.
 72. 72. • Murid berbincang dalam “kumpulan” satu masalah. Contoh : sumbangsaran perbendaharaan kata tentang alam sekitar • Murid berbincang dengan “pasangan”. Contoh : pilih perkataan yang paling sesuai untuk tugasan diberi • Murid menulis (tentang alam sekitar) “bersendirian”
 73. 73. • Tampal 4 jawapan kepada sudut bilik darjah. • Kemukakan murid satu soalan betul/salah dan minta mereka berdiri di hadapan jawapan yang mereka fikir betul. • Setiap kumpulan terangkan kenapa mereka fikir jawapan tersebut betul.
 74. 74. • Kemukakan soalan pendapat kepada murid. • Terangkan bahawa 1 mewakili sangat tidak setuju dan 10 mewakili sangat setuju. • Minta murid berdiri di tempat dalam barisan yang paling tepat menggambar kan pendapat mereka. • Minta setiap kumpulan untuk mempertahankan posisi masing-masing.
 75. 75. TERAS: 5 KEMAHIRAN PENYOALAN & BERFIKIR
 76. 76. OBJEKTIF 1. Menjelaskan konsep penyoalan dalam PdP 2. Mendedahkan teknik penyoalan yang efektif 3. Mengaplikasikan teknik penyoalan dalam PdP 4. Menggabungjalin kemahiran penyoalan dan KBAT 5. Mengintergrasikan kemahiran penyoalan dan i-Think
 77. 77. PENYOALAN Kemahiran pedagogi yang perlu ada pada setiap guru Berkesan mendorong dan merangsang pemikiran pelajar Meningkatkan keyakinan diri dan menggerakkan pelajar pendiam
 78. 78. KONSEP KBAT • Keupayaan utk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu – BPK. KBAT
 79. 79. KONSEP PENYOALAN • Apa jua pernyataan atau perlakuan yang memerlukan maklum balas murid. Selain daripada lisan, penyoalan juga boleh dilakukan melalui ekspresi muka, isyarat dan konteks fizikal. PENYOALAN
 80. 80. TUJUAN Menarik minat Merangsang penglibatan murid Ulang kaji Merangsang utk berbincang Berfikir secara kreatif Uji kebolehan Menilai kemajuan
 81. 81. Tahukah anda… • Guru menyoal dua soalan pada setiap minit • Masa untuk menyoal merangkumi satu pertiga daripada masa keseluruhan pengajaran • Kebanyakan soalan dapat dijawab dalam masa kurang daripada satu saat
 82. 82. Jenis soalan Soalan Tertutup Aras rendah Jawapan terhad Soalan langsung – Murid mengingat semula/ pengetahuan Org yg bertanya tahu jawapannya Soalan Terbuka Aras tinggi Jawapan banyak Soalan kompleks - Murid perlu menjelaskan sesuatu isu Org yg bertanya tidak tahu jawapannya
 83. 83. PERMAINAN TANYA SOALAN (SOALAN TERTUTUP)
 84. 84. Teknik - Taksonomi Bloom Penilaian Sintesis Analisis Aplikasi Kefahaman Pengetahuan Benjamin S.Bloom / 1956 KBAT ARAS RENDAH KOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTOR
 85. 85. Taksonomi Anderson Anderson 2001 Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisa Menilai Mencipta
 86. 86. PERMAINAN SOALAN (TERBUKA) PERSONALITI DAUN Dan PENGGUNAAN SUMBER
 87. 87. Kata kerja – Taksonomi Anderson Kata kerja yang menghuraikan hasil pembelajaran pada aras mengingat: definisikan huraikan pilihlabelkan padankan tuliskan nyatakan kenalpasti namakan gariskan Kata kerja yang menghuraikan hasil pembelajaran pada aras memahami: tukarkan terangkan rujukan asingkan panjangkan parafrasakan bezakan generalisasikan Kata kerja yang menghuraikan aras pembelajaran pada aras mengaplikasi: tukarkan modifikasikan hubungkan kirakan operasikan selesaikan tunjukkan demonstrasikan organisasikan pindahkan kembangkan sediakan gunakan hasilkan
 88. 88. Sambungan… Kata kerja yang menghuraikan hasil pembelajaran pada aras analisis: pecahkan tunjukkan bahagikan hubungkan buat kesimpulan asingkan bezakan kelaskan cerakinkan Kata kerja yang menghuraikan hasil pembelajaran pada aras menilai: Taksirkan kritik sokong Persamaan pertahankan sahkan Bezakan justifikasikan selesaikan Terjemahkan rumuskan Kata kerja yang menghuraikan hasil pembelajaran pada aras mencipta: buktikan ciptakan sintesiskan susun semula rekabentukkan tuliskan semula bentukkan menjanakan gubalkan
 89. 89. Tiga Jenis Pemikiran Aras Tinggi Pemikiran kritis Menginterpretasi, menguji, menilai, memberi justifikasi, mengkritik, merumus, membuat spekulasi, mempertikaikan, membuat keputusan. Pemikiran kreatif Membuat hipotesis, mereka bentuk, membina semula, mencipta, membuat modifikasi, memperkembangkan, mengimaginasi, bercambah fikirian, menyelesaikan masalah Pemikiran Analitikal Membanding, membeza, mengaitkan, memilih, menentukan, menemu bual, mengenal pasti, menggabung, mengkategorikan, menyelidik, membuat ujikaji, dan membuat inferens.
 90. 90. Bilik Darjah Yang Mengamalkan Penyoalan RASA  Soalan dan idea dihargai  Murid selesa mengemukakan soalan  Murid lain mendengar dan memberikan tindakbalas  Pandangan berbeza dihormati BUNYI  Murid mengemukakan soalan  Pelbagai jenis soalan dikemukakan  Murid memberi respon antara satu sama lain  Pelbagai jenis jawapan diberikan terhadap soalan NAMPAK  Murid mendengar dengan teliti  Murid menumpukan perhatian  Guru dan murid mengutarakan soalan  Masa berfikir digunakan  Perbincangan tertumpu pada idea bukan individu.
 91. 91. 7 Jenis Pemikiran Asas (Thing Trix) Mengalakkan Murid berfikir Jenis Pemikiran Permulaan Soalan 1. Ingat Semula Siapakah Bagaimanakah Bilakah 2. Sebab Akibat Siapakah yang menyebabkan Apa yang akan berlaku jika Di manakah pengaruh 3. Persamaan Apakah kesan persamaan Apakah yang sama dengan 4. Perbezaan Apakah perbezaan antara Apakah beza tentang 5. Contoh Kepada Idea Berikan contoh 6. Idea Kepada Contoh Apakah perkataan yang sesuai bagi Apakah hipotesis anda 7. Penilaian Adakah anda bersetuju Apakah mereka betul atau salah
 92. 92. Faedah Pelaksanaan KBAT  Pelajar boleh membanding, menganalisis dan membuat inferens berupaya meningkatkan kefahaman dan mengukuhkan pembelajaran.  Menjadi satu alat yang berguna untuk membantu pelajar belajar. Seterusnya dapat meningkatkan prestasi pencapaian dan memperbaiki kelemahan diri.  Menentukan apa yang perlu dilakukan, meramal, menghasilkan satu idea baru, satu projek baru atau ekspresi kesenian, membuat keputusan dengan tepat, membuat jangkaan serta menyelesaikan masalah bukan rutin.
 93. 93. TERAS: 6 PEMBEZAAN
 94. 94. shamz9978 105
 95. 95.  Menjelaskan pembezaan dan memahami mengapa ia membantu memaksimumkan kejayaan murid  Menggunakan pelbagai strategi untuk menguruskan pembezaan bilik darjah  Menilai impak pembezaan kepada keberhasilan murid. Pada akhir sesi, anda akan dapat: shamz9978 106
 96. 96. Apa itu pembezaan ? shamz9978 107
 97. 97. JIKA ANDA SEORANG YANG HEBAT, SILA SELESAIKAN MASALAH INI
 98. 98. Jenis-jenis pembezaan Kandungan Proses Produk Persekitaran Pembelajaran
 99. 99. shamz9978 111
 100. 100. Kandungan Pengetahuan Kemahiran Idea Konsep
 101. 101. Cara untuk pembezaan kandungan Meningkatkan kesukaran konsep Menggunakan pelbagai cara untuk menyampaikan konsep utama Gabungjalin masalah yang kompleks Menghubungkait pelbagai subjek dalam pelbagai bidang matapelajaran
 102. 102. Cara untuk melaksanakan pembezaan proses Menggunakan kumpulan yang fleksibel /kluster Mempelbagaikan pilihan aktiviti bergantung kepada kesediaan murid Membenarkan pilihan murid(stude nt choice) Penawaran bantuan daripada guru pada aras yang berbeza Melaksanakan pemikiran aras tinggi, soalan terbuka, merungkai dan meneroka, memberi alasan dan perpindahan pembelajaran Gabungjalin kemahiran menyelesaikan masalah ke dalam kurikulum Kemahiran menyiasat dan mengkaji Memberi ruang untuk pembelajaran kendiri
 103. 103. Pembezaan Produk Bagaimana murid menunjukkan apa yang telah dipelajari Hasil berbeza antara murid/kumpulan Hasil akhir
 104. 104. Pembezaan Persekitaran Memastikan suasana yang menggalakkan pembelajaran Iklim pembelajaran dimana pembelajaran berlaku secara fizikal dan psikologi
 105. 105. Cara melaksanakan pembezaan persekitaran Memberi peluang kepada semua murid untuk menggunakan kekuatan mereka, minat dan kebolehan dengan pembezaan kandungan, proses dan produk. Membangunkan suasana pembelajaran yang menyokong dan menggalakkan pembezaan kurikulum dan arahan
 106. 106. • Senaraikan 3 perkara yang anda pelajari pada hari ini • Senaraikan 3 perkara penting yang anda pelajari pada hari ni • Bandingkan jawapan anda dengan pasangan anda dan jelaskan pilihan anda • Lukiskan peta minda untuk menunjukkan apa yang telah anda pelajari pada hari ni • Murid telah menampalkan soalan setelah guru menerangkan mengenai objektif pembelajaran, soalan ini akan dijawab oleh murid-murid lain semasa sesi penutup • Menilai hasil kerja rakan berdasarkan kod yang telah diberikan oleh guru • Membuat peramalan-apa yang berlaku selanjutnya • Melukis satu garis masa(timeline) untuk menunjukkan sebab dan Contoh Aktiviti Pembezaan semasa penutup(ple nari)
 107. 107. TERAS: 7 PENGETAHUAN PROFESIONALISME & REFLEKSI
 108. 108. PENGETAHUAN PROFESIONAL Menunjukkan keyakinan dan kepakaran Melaksanakan sukatan mata pelajaran/unit dengan cekap Memberikan penerangan yang mencukupi tentang konsep utama Inovatif dan sanggup mencuba pendekatan baru Menyesuaikan aktiviti sebagai tindak balas kepada penglibatan dan kemajuan murid sewaktu pengajaran Murid digalakkan membuat refleksi pengajaran mereka sendiri Dapat mentaksir dan menilai kejayaan pengajaran Yakin dengan teknik pengajaran yang berpusatkan murid Mempunyai pengajaran terancang berdasarkan pembelajaran profesional dan refleksi terhadap pengetahuan sedia ada pelajar
 109. 109. AKRONIM PERINGKAT ASPEK-ASPEK A 1. Analysis Learners (Analisis Pelajar)  Menganalisis kumpulan sasaran atau pelajar adalah penting untuk membantu kita merancang pengajaran pembelajaran yang sesuai.  Pelajar dapat dianalisis berdasarkan aspek-aspek berikut: 1. Ciri-ciri umum pelajar. 2. Pengetahuan dan pengalaman sedia ada. 3. Gaya pembelajaran pelajar
 110. 110. AKRONIM PERINGKAT ASPEK-ASPEK S 2. State Objective (Nyatakan Objektif)  Objektif pengajaran dan pembelajaran perlu dinyatakan secara jelas. Penekanan kepada apa yang pelajar boleh buat selepas menjalani proses pembelajaran. Oleh itu objektif mesti spesifik.  Pernyataan objektif dapat membantu guru memilih media dan kaedah penyampaian yang sesuai. Dengan itu guru dapat menentukan langkah aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru tidak mungkin dapat menilai pencapaian pelajar tanpa menyatakan objektif terlebih dahulu.  Dalam hal ini, pernyataan objektif yang baik mengandung lima kriteria berikut: 1. Siapakah yang hendak dicapai? (Kumpulan sasar) 2. Apakah yang hendak dicapai? 3. Apakah bentuk pelakuan baru) 4. Bagaimana hendak dicapai? (Apakah syarat pelakuan) 5. Apakah tahap pencapaian minimum? (standard pencapaian)
 111. 111. AKRONIM PERINGKAT ASPEK-ASPEK S 3. Select method, media and material (Pemilihan Kaedah, Media dan Bahan Sumber)  Pemilihan media, kaedah dan bahan sumber dibuat secara sistematik dan terancang. Proses pemilihan tersebut merangkumi aspek-aspek berikut: 1. Membuat keputusan tentang kaedah yang paling sesuai dengan objektif yang hendak dicapai. 2. Memilih format media yang sesuai dengan kaedah yang dipilih. 3. Memilih, mengubahsuai atau mereka bentuk bahan sumber pembelajaran.
 112. 112. AKRONIM PERINGKAT ASPEK-ASPEK S 3. Select method, media and material (Pemilihan Kaedah, Media dan Bahan)  Menurut Mc Alpine & Wetson (1994) dipetik oleh Hwinich et al (1999), untuk memilih bahan sumber yang sesuai soalan-soalan berikut perlu ditanya. 1. Adakah bahan ini menepati kurikulum? 2. Adakah isipelajaran menepati kurikulum? 3. Adakah laras bahasanya jelas? 4. Adakah bahan ini menarik dan dapat memotivasikan pelajar? 5. Adakah bahan ini dapat menarik pelglibatan pelajar? 6. Adakah bahan ini berkualiti? 7. Adakah bukti yang menunjukkan bahan ini berkesan? 8. Adakah bahan ini bebas daripada iklan dan kecenderungan memihak? 9. Adakah ada panduan pengguna?  Memilih bahan sumber sedia ada yang menepati kriteria dan objektif pengajaran dan pembelajaran dapat menjimatkan masa.
 113. 113. AKRONIM PERINGKAT ASPEK-ASPEK U 4. Ultilise media and material (Penggunaan , Media dan Bahan)  Semak/pratonton/kaji bahan sumber sebelum digunakan di dalam kelas.  Guru hendaklah mengkaji/menyemak/menonton bahan sumber yang telah dipilih sebelum digunakan. Ini dapat membantu guru memastikan bahan tersebut bemar-benar sesuai dengan kumpulan pelajar, objektif pengajaran dan pembelajaran. 1. Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas. 2. Sediakan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran. 3. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar.
 114. 114. AKRONIM PERINGKAT ASPEK-ASPEK R 5. Require Learner Participation (Penglibatan Pelajar Dalam Pembelajaran)  Sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar beraktiviti atau berfikir secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal.  Pengalaman rasa berjaya pelajar akan dapat mengekalkan motivasi pelajar terhadap aktiviti pembelajaran. Latihan dalam bentuk perbincangan, latih tubi, latihan bertulis, permainan bahasa dan sebagainya dapat terus mengekalkan pengelibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran.  Penyediaan media dan bahan sumber yang sesuai sebenarnya dapat membantu dan mengekalkan penglibatan pelajar dalam proses belajar. Gambar foto, slaid, gambar bersiri, dan video dapat mencetuskan perbincangan dalam kumpulan, dapat menjana idea dan juga aktiviti penyelesaian masalah..
 115. 115. AKRONIM PERINGKAT ASPEK-ASPEK E 6. Ealuate and Revise (Nilai dan Semak Semula)  Sebenarnya langkah ini menyentuh dua aspek penilaian aitu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran.  Ia melibatkan penilaian keseluruhan dari set induksi hingga penutup  Penilaian seharusnya dibuat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pemilihan objektif, media dan bahan sumber sesuai dengan keupayaan pelajar. .
 116. 116. REFLEKSI • Mengikut Dewey (1993), kemahiran membuat refleksi merupakan proses berfikir secara aktif, berterusan dan teliti. • Ianya bertujuan menyelesaikan isu atau masalah dengan mengambil kira kepercayaan, pengetahuan dan dasar yang menyokongnya. • Refleksi merupakan proses muhasabah diri sendiri dengan tujuan untuk membuat penambahbaikan ke atas sesuatu perkara.
 117. 117. Tujuan Refleksi
 118. 118. Tujuan Refleksi
 119. 119. MENGENALPASTI KEBAIKAN DAN KEBURUKAN SEMASA PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kebaikan Keburukan  Bahan Bantu Mengajar  Menarik dan dapat mencapai hasil pengajaran dan pembelajaran yang berkesan  Pengetahuan Sedia Ada  Aktiviti pembelajaran dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid.  Kawalan Kelas  Semasa aktiviti kumpulan dan semasa mengedarkan bahan bantu mengajar  Kawalan Masa  Pembahagian masa yang tidak seimbang bagi setiap aktiviti.  Murid tidak menepati masa yang telah diperuntukkan
 120. 120. MENGENALPASTI KEBAIKAN DAN KEBURUKAN SEMASA PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MENGENAL PASTI KAEDAH MEMPERBAIKI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Kaedah Mengajar  Arahan dan penerangan lebih jelas serta berkesan  Aktiviti menarik, berkesan dan melibatkan semua pelajar 2. Masa  Menetapkan masa bagi setiap aktiviti yang melibatkan perbincangan dan pembentangan.  Memastikan setiap perancangan aktiviti PdP dapat dijalankan mengikut perancangan.
 121. 121. Refleksi dapat membantu guru belajar secara optimum daripada kesilapan dan pengalaman lepas Refleksi juga dapat membantu pembelajaran sepanjang hayat dan perkembangan peribadi serta profesion yang positif
 122. 122. Plenari Idea-idea yang anda temui Perasaan yang telah anda alami Soalan yang ada 2 perkara yang anda lakukan dengan pembelajaran ini AKTIVITI SEBELUM PELAJAR KELUAR KELAS
 123. 123. AKTIVITI SEBELUM PELAJAR KELUAR KELAS
 124. 124. BUAT REFLEKSI DIRI UNTUK SLOT INI 1. Apa telah saya pelajari dari slot ini 2. Nyatakan perasaan anda terhadap apa-apa sahaja bahagian dalam slot ini 3. Berikan cadangan untuk tindakan penambahbaikkan yang boleh dilaksanakan pada masa akan datang

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

 • sukri2010

  May. 5, 2016
 • strawberychumil

  May. 19, 2016
 • yongmaiza

  Jun. 20, 2016
 • zalizahmy

  Aug. 1, 2016
 • 100001031645775

  Dec. 30, 2016
 • juwairiahjamil

  Jan. 5, 2017
 • nurshafezahmohdfauzi

  Jan. 9, 2017
 • ZyAlwi

  Feb. 8, 2017
 • 800815

  Feb. 9, 2017
 • susansunz

  Feb. 18, 2017
 • arindah

  Feb. 19, 2017
 • jonathandavid1232760

  Feb. 20, 2017
 • CikguNoora

  Feb. 20, 2017
 • nghongeng

  Feb. 26, 2017
 • nadrahkhaidir

  Feb. 27, 2017
 • suliatiyusof

  Mar. 8, 2017
 • naimmohtar

  Mar. 31, 2017
 • norsiswaty

  Nov. 7, 2017
 • snor_hamka

  Jan. 20, 2018
 • momodelina

  Oct. 24, 2018

Bahan kursus yang disampaikan oleh JU PAK21

Vistas

Total de vistas

62.171

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

446

Acciones

Descargas

2.658

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

52

×