Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 51 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a El sector primari (20)

Más de Farran Botargues Laura (19)

Anuncio

El sector primari

 1. 1. EL SECTOR PRIMARI
 2. 2. DE L’AGRICULTURA TRADICIONAL A LA DE MERCAT AGRICULTURA TRADICIONAL AGRICULTURA DE MERCAT  Països subdesenvolupats i zones endarrerides del món desenvolupat  Agricultura de subsistència  Predomina el policultiu  Ramaderia extensiva alimentada als prats naturals.  No coneixen els adobs o utilitzen adobs naturals ( fems).  S’inverteix poc capital i posseeixen unes tècniques tradicionals ( arada amb animals, aixada…).  Baixa productivitat  Països desenvolupats i plantacions de la zona intertropical.  Agricultura de mercat  Predomina el monocultiu especialitzat  Ramaderia extensiva o intensiva, normalment estabulada i alimentada amb pinsos.  Ús d’adobs i fertilitzants  Requereix grans inversions de capital, la utilització de maquinària moderna ( tractors, recol·lectores..), l’ús de noves tècniques ( goteig, aspersió..).  Elevada productivitat
 3. 3. EL TREBALL AGRARI A ESPANYA  Els tipus de treball a les explotacions agràries espanyoles és:  Treball familiar. Es dóna en les explotacions petites i mitjanes on els propietaris són els qui treballen la terra amb l’ajuda de la família, explotació familiar, o amb la participació d’un assalariat fix o d’uns quants. Cal tenir en compte el treball de les dones pageses que ajuden en les tasques del camp, aquestes taques que representen una jornada completa en el millors dels casos, són considerades ajuda familiar a temps parcial. Es sol donar acada cop més que el pagès combini les tasques agrícoles amb el treball en un altre sector ( indústria, construcció, serveis..), és el treball al camp a temps parcial.  El treball assalariat. Pot ser treball fix, quan es treballa amb contracte fix per a un empresari agrícola o treball eventual quan es contracta mà d’obra per a determinades feines de temporada ( fruita, taronges, olives, maduixes..). Són contractes laborals estacionals que porten a Espanya treballadors procedents sobretot de Romania, Colòmbia, Marroc..., que tornen al país d’origen un cop acabada la temporada de feina.
 4. 4. L’ESTRUCTURA DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES  Els latifundis són explotacions de grans dimensions ( més de 100 ha) on es practica una agricultura extensiva. A Espanya hi predominen a Extremadura, Castella-la Manxa i Andalusia. Els latifundis actuals disposen d’una explotació mecanitzada, obtenen collites importants i la comercialització dels productes obtinguts els aporta beneficis.  PETITA EXPLOTACIÓ O MINIFUNDI  Els minifundis són explotacions de petites dimensions ( menys de 10 ha). Predominen a la meitat nord de la Península i als dos arxipèlags. Les petites explotacions són rendibles si es dediquen a una agricultura intensiva o molt científica. Ex. hivernacles, conreus d’horta...  EXPLOTACIONS MITJANES  A Espanya han augmentat les explotacions mitjanes ( 30 ha). Des de la UE s’han afavorit les explotacions familiars mitjanes i han fomentat la pràctica d’una agricultura intensiva . Així, s’ha afavorit la concentració parcel·lària (reagrupament de parcel·les d’una mateixa explotació) , l’augment de les seves dimensions per mitjà de crèdits, primes a la producció etc.
 5. 5. LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA –PAC-  Des de la seva fundació el 1957, la CEE va potenciar l’agricultura. Per fer-ho va subvencionar els productes agraris i en va comprar els excedents. Els objectius de la PAC eren:  Incrementar la productivitat agrícola  Fomentar el progrés tècnic  Assegurar la correcta utilització dels recursos naturals  Garantir un nivell de vida equitatiu a la població agrícola  Estabilitzar els mercats  Garantir la seguretat dels proveïments  Assegurar al consumidor uns preus raonables.  El Pla Estratègic Nacional de Desenvolupament Rural 2007-2013, que pretén:  Augmentar la productivitat de l’agricultura i de la silvicultura .  Desenvolupar la indústria agroalimentària  Millorar el medi ambient i l’entorn rural
 6. 6. LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA  ELS CONREUS DE SECÀ  Els conreus de secà més estesos són els de cereals, vinyes i oliveres. Els cereals es conreen de manera extensiva; el blat és el cereal predominant a la Península . La vinya s’ha especialitzat en produir vins de qualitat ( Rioja, Ribera del Duero, Priorat...) i vins blancs i caves ( Catalunya). Respecte a les oliveres ha augmentat la superfície destinada al conreu de les olives d’almàssera ( per a oli). A les zones de secà també es conreen fruits secs ( ametllers, avellaners, nogueres...), oleaginoses ( gira-sols) i lleguminoses.  ELS CONREUS DE REGADIU  Entre els conreus de regadiu destaca la producció de fruita i horticultura. Els cítrics tenen un gran pes en les exportacions, sobretot les taronges. Les fruites de llavor ( pomes, peres, nespres) i les fruites de pinyol ( albercocs, cireres, prunes, préssecs....). També s’ha incrementat el conreu d’hortalisses a la zona mediterrània. Els conreus de regadiu són més rendibles que els de secà.
 7. 7. LA PRODUCCIÓ RAMADERA  Espanya és el segon país de la UE en importància ramadera. Aporta el 40% de la producció final agrària. Hi trobem producció ramadera tradicional i intensiva i les produccions més destacades són:  Bestiar boví. Espanya és el tercer país de la UE en caps de bestiar boví destinat a la producció de carn i llet.  Bestiar oví. Han desaparegut les pràctiques tradicionals com la transhumància. Es destina a la producció de llana.  Bestiar porquí. La seva producció s’ha incrementat molt. La cria de porcs es destina al consum fresc i a la fabricació d’embotits .  Avicultura. La producció avícola està molt industrialitzada i té uns rendiments elevats. Es destina a la producció de carn i ous.
 8. 8. EL COMERÇ DE PRODUCTES AGRARIS  Espanya ven a la UE el 75% de les exportacions agràries, però li compra el 57% de les importacions d’aliments: aliments vius, carn, blat per fer pa, begudes....  La comercialització òptima dels productes agraris depèn del grau de desenvolupament de la indústria agroalimentària perquè un percentatge important dels aliments que consumeix la població espanyola són productes industrials. A escala mundial les indústries agroalimentàries es concentren en empreses multinacionals amb una productivitat elevada i ofereixen aliments cada vegada més elaborats: refrescos, farinetes, congelats...  La producció de vi és una de les indústries agroalimentàries espanyoles més rellevants ( exportació a Europa i Amèrica). També creixen les destinades a l’elaboració d’embotits, pernils, conserves etc.
 9. 9. ELS PAISATGES AGRARIS D’ESPANYA  Un dels factors importants del paisatge agrari é el climàtic ja que el grau d’humitat, hores d’insolació, glaçades, sequeres., condicionen el tipus de conreu, també el relleu influeix en la distribució i forma de les parcel·les.  Els elements que cal destacar d’un paisatge agrari són:  El tipus de cobertura vegetal de les zones conreades ( arbòria, arbustiva, herbàcia...)  La grandària ( latifundi, minifundi) i el tipus d’explotació ..  La presència de ramaderia estabulada o en llibertat  La fisonomia de l’hàbitat humà i la manera com està distribuït( dispers o agrupat) .  La presència de les comunicacions...  Els aspectes culturals del paisatge agrari..
 10. 10. EL PAISATGE AGRARI ATLÀNTIC  Es localitza a la zona litoral i prelitoral de la cornisa cantàbrica i terres gallegues. Hi predomina el relleu muntanyós i un clima plujós amb temperatures suaus i una vegetació de prats i boscos caducifolis.  L’agricultura ocupa poca extensió. El policultiu tradicional ha quedat reduït a algunes zones interiors de Galícia. Predomina el monoconreu de blat de moro per a farratge i la presència de pomeres per a l’elaboració de sidra.  La ramaderia que predomina és el bestiar boví destinat a la producció de carn i llet.  L’estructura agrària és minifundista ( Galícia).  El poblament rural és dispers en cases de camp o en poblets.
 11. 11. EL PAISATGE AGRARI MEDITERRANI  Es localitza a les terres del litoral i prelitoral mediterrani, zones de la depressió de l’Ebre i del Guadalquivir que reben influència mediterrània i les illes Balears.  El relleu és accidentat però també hi ha planes litorals i valls sedimentàries amb sòls fèrtils. Hi destaca una agricultura de secà amb cereals, vinya i oliveres i altres conreus de secà com ametllers, avellaners, garrofers...  També es practica una agricultura de regadiu moderna. Els conreus principals són les hortalisses (Andalusia), cítrics ( València), fruites tropicals ( Andalusia).  La ramaderia de bestiar oví i cabrum és extensiva a les zones de secà. La de bestiar boví i porquí és estabulada.  L’estructura agrària es caracteritza per explotacions de secà de dimensions mitjanes, menys a Andalusia ( latifundis). A les zones litorals les explotacions petites, conreades intensivament.  El poblament rural sol ser concentrat .
 12. 12. EL PAISATGE AGRARI D’INTERIOR  Es localitza a les terres interiors de Castella i Lleó , Castella-La Manxa, depressions de l’Ebre i del Guadalquivir.  El clima és de tendència continental.  El conreu més destacat és els cereals, amb rotacions de conreu, blat i sobretot ordi, destinat a l’alimentació del bestiar.  La ramaderia que predomina és el bestiar oví i ramaderia estabulada a les proximitats dels nuclis urbans. Trobem ramaderia extensiva de bestiar porquí, oví i boví a les deveses extremenyes i salmantines.  L’estructura agrària es caracteritza pel predomini de latifundis.  El poblament rural és concentrat
 13. 13. EL PAISATGE AGRARI D’ALTA MUNTANYA  Es localitza en zones muntanyoses de la Península, amb clima fred i precipitacions en forma de neu.  Les activitats agropecuàries i silvícoles es caracteritzen per l’aprofitament dels prats per a pastura, dels boscos i alguns conreus.  L’explotació forestal es basa en l’aprofitament de faigs i castanyers per a fusta, també de pins i d’eucaliptus. La ramaderia predominant és bovina i ovina, criada de manera extensiva.  L’estructura agrària és formada per petites propietats d’àrees conreades a les valls i al peu de les muntanyes.  El poblament rural és escàs i es concentra a nuclis petits de les valls.
 14. 14. PAISATGE AGRARI DE LES CANÀRIES  Factors físics. De sòls volcànics s’aprofiten barrancs, cims i vessants per a l’agricultura.  Sistemes agrícoles i ramaders. El producte principal són els plàtans ( Tenerife i la Palma), després destaquen els tomàquets , patates...  La ramaderia predominant és el bestiar cabrum, després destaca el bestiar oví.  Estructures agràries. El tipus de propietat és variat, petites ( interior), extenses (costa). L’hàbitat rural està concentrat.  Explotacions forestals. Bona part de la superfície forestal està protegida, especialment els boscos de pi canari i la laurisilva.
 15. 15. L’ACTIVITAT PESQUERA  Els caladors solen estar situats a les plataformes continentals, en zones on hi ha corrents marins freds rics en plàcton.  Les plataformes continentals espanyoles no són gaire aptes per pescar-hi.  La flota pesquera espanyola ha de buscar altres caladors:  La mar del Nord, on hi pesquen les flotes d’altura de Galícia i del Cantàbric.  Les aigües de Terranova, on hi solen pescar bacallans i halibuts.  El banc saharià tot i que ha de signar acords de pesca amb el Marroc, Senegal i Mautitània  La UE ha fixat per al període 2007-2013 un nou Fons Europeu de la Pesca (FEP) La Política Pesquera Comuna (PPC) defensa una explotació sostenible del medi marí .
 16. 16. EL SECTOR PRIMARI CATALÀ  A la façana marítima, plana litoral i cursos baixos del riu,s’hi dóna una agricultura intensiva d’elevada productivitat : flors, arròs,fruiters ( pera, poma, préssec...)  A les terres litorals i prelitorals i a l’interior s’hi conreen cereals, olivera, vinya, amb un alt grau d’especialització: ordi a la Segarra, olivera a les Garrigues, vinya al Penedès, Priorat i Camp de Tarragona, avellaner i garrofer al Camp de Tarragona.  A Catalunya hi predominen les propietats petites i l’explotació familiar, amb un alt nivell de capitalització i amb una estructura productiva moderna.  Destaca la importància del sector porquí seguit del boví.  Ports pesquers importants són : Sant Carles de la Ràpita, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Roses... I les captures més importants: sardines, seitó, varat, lluç.....  Es considera que l’aqüicultura pot tenir futur.   

×