Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Jurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct Maramures

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Jurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct Maramures (20)

Anuncio

Más de Margareta Capilnean (20)

Anuncio

Jurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXIII, Nr. 4/ Aprilie 2017 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ EVENIMENTELE Proiectului ”Invest NV – Oportunități europene pentru Regiunea de Nord-Vest” Fundația CDIMM Maramureș și Centrul Europe Direct Maramureș derulează în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2017, Proiectul ”Invest- NV – Oportunități europene pentru Regiunea de NV”. Proiectul InvestNV este finanțat prin Programul de Grant al Comisiei Europene pentru acțiuni organizate de centrele de informare Europe Direct pentru a comunica cu privire la inițiativele majore ale UE în favoarea locurilor de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, în special Planul de Investiții pentru Europa (PIE). - Detalii despre proiect: http://europedirect.cdimm.org/investnv - Noutăți despre proiect și PIE: http://europedirect.cdimm.org/ investnv/noutati-pie - Detalii despre Planul de Investiții pentru Europa și exemple de proiecte finanțate: http://europa.eu/investeu/home_ro Cele 3 EVENIMENTE ale Proiectului InvestNV 1. Concursul de fotografie ”InvestNV – Proiecte europene de investiții în Regiunea de NV”, dedicat beneficiarilor de proiecte europe- ne de investiții din Regiunea de NV, din cele șase județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare. Termen transmitere fotografii: 26 aprilie 2017. Etapele Concursului: * Perioada de transmitere a fotografiilor: 20 martie – 26 aprilie 2017 * Expoziție și votare public: 30 mai 2017, la Forumul regional de investiții ”InvestNV – Proiecte și parteneriate pentru Regiunea NV” * Votare on-line: 01 mai – 01 iunie 2017, pe pagina de Facebook a Centrului Europe Direct Maramureș * Premiere și expoziția fotografiilor câștigătoare: 15 iunie 2017, la Dezbaterea ”InvestNV – Planul de Investiții pentru Europa” Detalii despre Concursul foto InvestNV: http://europedirect.cdimm.org/investnv/a2-con- curs-de-fotografie 2. Forumul regional de investiții ”InvestNV – Proiecte și parteneriate pentru Regiunea de NV”, Hotel Mara Baia Mare, 30 mai 2017, înce- pând cu ora 10.30. Forumul regional de investiții va reuni beneficiari de proiecte europene din toate cele 6 județe ale Re- giunii de NV și se va desfășura în plen și pe secțiuni: Dezvoltare locală și Dezvoltarea afacerilor. Plenul va fi axat pe promovarea Planului de Investiții pentru Europa (PIE) și prezentarea unor subiecte de interes național și regional legate de finanțări europene și guvernamentale. Secțiunile Forumului vor fi dedicate prezentării unor proiecte de succes de la nivel local și regio- nal, cu accent pe rezultate și impact în comunitate. Expoziția cu fotografiile înscrise în concurs va permite votarea fotografiilor preferate de către participanții la Forum. În perioada 10-15 mai, vom trimite invitațiile de participare la Forum. Programul estimativ poate fi consultat la adresa web: http://europedirect.cdimm. org/investnv/a3-forum-de-investitii Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2017 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ 3. Dezbaterea ”Planul de Investiții pentru Europa și viitorul Uniunii Europene”, Hotel Mara Baia Mare, Sala Onyx, pe 15 iunie 2017, ora 11.00. Moderator: Ovidiu Nahoi, Director RFI România. Dezbaterea se va adresa publicului larg interesat în dezvoltarea locală și regională, actorilor locali și regionali implicați în elaborarea și aplicarea strategiilor de dezvoltare în Județul Maramureș și celelalte județe ale regiunii NV, beneficiarilor de fonduri europene și persoanelor/instituțiilor/firmelor interesați de banii europeni, mas-media locală și regională, precum și participanților la concursul de fotografie. Invitați să-și expună ideile privind Fondul European de Investiții Strategice (FEIS) și să dialogheze pe tema viitorului Europei, vor fi experți la nivel național/regional din domeniile mass-media, afaceri euro- pene, fonduri europene, beneficiari FEIS. În cadrul dezbaterii va avea loc și festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului de fotografie. Detalii despre Dezbaterea InvestNV: http://europedirect.cdimm.org/investnv/a4-dezbatere-pie Continuare din pag. 1 PLANUL de INVESTIȚII pentru EUROPA Investiţiile UE creează posibilităţi Planul de Investiții pentru Europa (PIE) stimu- lează crearea de locuri de muncă și contribuie la schimbări benefice la nivel local, prin: • asistenţă pentru lansarea proiectelor, • granturișischemedefinanțarepersonalizate, disponibile la toate nivelurile și vârstele, • împrumuturi inteligente pentru atragerea de investiţii suplimentare, • finanţare orientată spre modernizare, dez- voltare și interconectare. 1. Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) - Promotorii de proiecte cu valori de 5 mil. Euro sau mai mari își pot înscrie proiectele pentru a le promova și a găsi investitori. - Investitorii au acces la un portofoliu de proiecte viabile, în domenii precum: eficiența energetică, transporturile, serviciile de sănătate, energia din surse regenerabile, infrastructura de bandă largă sau finanțarea IMM-urilor. - 153 de proiecte sunt înregistrate până în pre- zent pe portal, dintre care 10 proiecte sunt din România, în sectoarele: antreprenoriat social, energie, eficiență energetică, infrastructură de transport, agricultură, educație. Detalii despre PEPI: https://ec.europa.eu/ eipp/desktop/ro/index.html 2. Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) Banca Europană de Investiții şi Comisia Europeană oferă asistenţă tehnică şi consiliere personalizată, promotorilor de proiecte din sectorul public şi privat. Aceste servicii permit multiplicarea oportu- nităților de investiţii de înaltă calitate în Europa, cum ar fi proiectele transfrontaliere şi cele din sec- toare inovatoare şi cu potenţial ridicat. Platforma EIAH este disponibilă la adresa: http://www.eib.org/eiah/ 3.FondulEuropeandeInvestițiiStrategice(FEIS) FEIS stă la baza Planului de investiții pentru Europa și a fost creat pentru a susține proiecte viabile din punct de vedere economic, inclusiv pro- iecte cu un anumit profil de risc. Tipuri de proiecte care pot obține finanțare prin FEIS: - Proiecte de infrastructură de amploare: Pentru valori de peste 25 de milioane EUR, pro- motorii de proiecte din sectorul public sau privat pot solicita un împrumut prin intermediul Băncii Europene de Investiții. Pentru valori de sub 25 de milioane EUR, pro- iectele trebuie grupate în platforme de coinvestiții (împrumuturi-cadru, fonduri specifice) înainte de a fi prezentate BEI. - Proiecte de anvergură mai mică, propuse de IMM-uri/întreprinderi cu capitalizare medie FEIS se axează pe întreprinderi mici și mijlocii care numără sub 3 000 de angajați. Resursele din cadrul componentei IMM a FEIS sunt menite să accelereze și să îmbunătățească aplicarea programelor majore deja existente, COSME și InnovFin, și să faciliteze semnificativ ac- cesul la finanțarea de risc. Pentru valori de sub 7 milioane EUR, întreprin- derile pot căuta un intermediar financiar în Europa. Detalii despre FEIS: http://www.eib.org/efsi/ index.htm
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2017 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Validarea și îmbunătățirea competențelor digitale ale profesorilor și formatorilor V-UPGRATeS Proiectul V-UPGRATeS, derulat de Fundația CDIMM Maramureș în perioada 2015 – 2018, are ca obiectiv principal consolidarea competențelor digitale ale profesorilor. Dezvoltarea abilităților și dezvoltarea profesio- nală a acestora va avea un impact pozitiv privind calitatea predării și asupra rezultatelor elevilor. Universitatea Leibniz din Hanovra (Germania) este aplicantul principal al proiectului, iar imple- mentarea acestuia este realizată în parteneriat cu 7 parteneri din 5 țări (Germania, România, Grecia, Cipru și Spania), Fundația CDIMM Maramureș fiind partenerul din România. Proiectul este cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 VET. Activitatea principală desfășurată în această perioadă este de a dezvolta o platformă pe inter- net la care să aibă acces pe bază de username și parolă, profesorii și formatorii. Pe această platformă va exista posibilitatea de a se efectua teste cu privire la cele 6 competențe digitale dezvoltate în cadrul proiectului, respectiv: • securitatea în internet, • realizare și publicare pagini web, • editare multimedia, • platforme de instruire online (moodle), • instrumente de comunicare online (skype), • instrumente de instruire interactive (table- tă interactivă). Modulele dezvoltate de Fundația CDIMM Maramureș sunt referitoare la editare multimedia și vor cuprinde următoarele teme: 1. concepte de bază (grafică, audio, video); 2. utilizarea de aplicații specializate privind edi- tarea elementelor grafice; 3. utilizarea de aplicații specializate privind edi- tarea fișierelor audio/ video. După finalizarea acestei platforme, vom invita profesorii și formatorii să realizeze unele teste de funcționare urmând a ne transmite comentarii pri- vind îmbunătățirea platformei astfel încât să fie cât mai utilă atât pentru instruirea acestora, cât și pentru dezvoltarea unor programe moderne de instruire pentru elevi. Pentru mai multe informații privind proiectul și activitățile acestuia: Radu Big – coordonator proiect România, e-mail: radu@ cdimm.org Website-ul proiectului: https://vupgrates.eu/
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • Cerere de propuneri de proiecte 2017 – Programul de cercetare și dezvoltare pen- tru o viață activă și asistată/AAL – Ambient Asociația Asistență pentru Autonomie la Domi- ciliu (Ambient Assisted Living – AAL), organizație internațională fără scop lucrativ, structura respon- sabilă cu punerea în aplicare a programului „Active and Assisted Living” și cu alocarea și monitorizarea contribuției financiare a Uniunii Europene, a des- chis cererea de propuneri de proiecte pentru 2017. Programul „Active and Assisted Living” are la bază aplicarea soluțiilor TIC pen- tru facilitarea unei vieți ac- tive a persoanelor în vârstă. 2 priorități sunt prevă- zute pentru cererea 2017: 1) Dezvoltarea unor pa- chete care integrează dife- rite soluții ce se adresează nevoilor și dorințelor utilizatorilor finali și adaugă valoare vieții lor; 2) Testarea și evaluarea aprofundate privind pa- chetele, în scopul de a oferi rezultate semnificative. Beneficiari – România (fiecare stat partici- pant își definește tipul de parteneri eligibili): între- prinderi (în special IMM-uri), instituții sociale, de sănătate și îngrijire, sectorul TIC, centre de cer- cetare și universități, asociații, autorități publice. Eligibilitate Țări/Regiuni – Austria, Belgia, Cipru, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Canada și Elveția. Condiții specifice: • Consorțiul participant trebuie să fie compus din cel puțin 3 organizații independente eligibile (persoane juridice) din cel puțin 3 state parte- nere diferite, din cadrul Programului AAL. • Consorțiul trebuie să includă cel puțin un par- tener de afaceri eligibil, cel puțin o IMM, care poate fi partenerul de afaceri și cel puțin un uti- lizator final eligibil. • Dimensiunea consorțiului: 3 - 10 parteneri, iar durata proiectului: 18 – 36 de luni. • Engleza este limba folosită pentru depunerea aplicațiilor (doar online). • Punctul Național de Contact are un rol foarte important în gestionarea finanțărilor AAL și stabilirea criterilor naționale de eligi- bilitate. Potențialii parte- neri sunt sfătuiți să solicite informații detaliate înainte de depunerea aplicației. • Pentru cererea 2017, România s-a angajat cu un buget de 1.000.000 €. • Proiectele AAL trebuie să propună un plan de afaceri viabil și solid și să comercializeze rezul- tatele obținute 2 ani după finalizarea proiectului. • Bugetul indicativ pentru un proiect este de 5 mil. €, contribuția AAL fiind de maximum 2,5 mil €. Termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor: 24 mai 2017, ora 17:00 la Bruxelles. Instituția responsabilă pentru România/ Punctul Național de Contact: Unitatea Execu- tivă pentru Finanțarea Invățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovarii (UEFISCDI) Str. Mendeleev, 21-25 București: http://old.uefiscdi. ro/articole/2858/Apeluri-internationale-2017.html Căutare parteneri: http://ps.aal-europe.eu/ Website-ul Programului AAL: http://www. aal-europe.eu/get-involvedcall-challenge-2017/ Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2017 Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×